Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií z 22.5.2001

Šebej vystúpil v Štokholme na tému prechodné obdobie pre voľný pohyb osôb

Štokholm 22. mája (TASR) - S príspevkom na tému prechodné obdobie požadované Rakúskom a Nemeckom pre oblasť voľného pohybu osôb vystúpil predseda Výboru NR SR pre európsku integráciu František Šebej na 24. konferencii predsedov parlamentných výborov pre európske záležitosti krajín Európskej únie a kandidátskych krajín (COSAC), ktorá sa od nedele koná v Štokholme. Na úvod trojdňového zasadania vystúpil predseda vlády Švédskeho kráľovstva Göran Persson s odpočtom práce švédskeho predsedníctva EÚ.

V rámci debaty o rozšírení EÚ, ktorú viedla švédska ministerka zahraničných vecí Anna Lindhová, František Šebej vo svojom príspevku povedal, že voľný pohyb osôb nemá iba ekonomický rozmer, ako zvyšné tri základné slobody, t.j. sloboda pohybu kapitálu, služieb a tovarov, ale má aj veľmi emocionálny náboj. Podľa neho sloboda pohybu, ak bude pre obyvateľov kandidátskych krajín zaručená, nebude mnohými využívaná, ale ak zaručená nebude, "otrávi obraz EÚ v mysliach miliónov". Slobodný pohyb je podľa predsedu Výboru NR SR pre európsku integráciu psychologickou bázou toho, že sa človek cíti byť niekde doma. To znamená, že sa môže voľne pohybovať, usadiť a pracovať všade vo vnútri hraníc toho priestoru, ktorý má považovať za svoj domov - v tomto prípade v Európe. "Je to základ európskej identity. Je ťažké cítiť sa Európanom ak človek, na rozdiel od iných Európanov, túto slobodu nemá. Je ťažké pocítiť vzrušenie, alebo dokonca záujem o voľby svojich reprezentantov do Európskeho parlamentu, ak tento parlament sídli v meste, ktoré môžeme navštíviť len ako turisti," poznamenal F. Šebej.

Slovenský politik zároveň vyjadril pochopenie pre starosti, z ktorých požiadavka na prechodné obdobie pre voľný pohyb osôb vznikla, ale má k nej aj výhrady. "Starosti o trh práce nie sú v skutočnosti starosťami o trh práce - neexistuje žiaden dôkaz, že tieto trhy budú naozaj ohrozené pracovníkmi z kandidátskych krajín. Skôr sú to starosti spôsobené úzkosťami, strachom a predsudkami vlastných voličov," zdôraznil Šebej. Podľa neho tieto strachy a predsudky sú však nielen reflektované v postojoch politikov, ale sú zámerne živené a zneužívané na získavanie vlastnej voličskej podpory. "Pokušenie zneužiť ich je jednoducho príliš veľké. Európa však potrebuje občanov, ktorí sa cítia Európanmi, inak koncept Európy nebude fungovať. Odporúčam preto veľmi vážne zvážiť znovu akékoľvek prechodné obdobie pre voľný pohyb osôb. Požiadavke na jeho zavedenie možno totiž ľahko porozumieť, nemožno k nej však vysloviť rešpekt," dodal predseda Výboru NR SR pre európsku integráciu František Šebej. Na programe konferencie COSAC je aj rozprava o roli národných parlamentov v budúcej Európskej únii. TASR dnes o tom informoval TO Kancelárie NR SR.


Christie Whitmanová obhajovala vo Švédsku environmentálnu politiku USA

Štokholm 22. mája (TASR) - Šéfka amerického Úradu na ochranu životného prostredia (EPA) Christie Whitmanová dnes na stretnutí so zahraničnými kolegami vo Švédsku na konferencii zaoberajúcej sa zákazom nebezpečných chemických látok obhajovala politiku USA v oblasti životného prostredia. Americký prezident George W. Bush sa stal terčom ostrej kritiky európskych krajín za odmietnutie kjótskej zmluvy o redukcii tzv. skleníkových plynov. Podľa Busha by redukcia emisií, zakotvená v dohode, mala negatívny vplyv na americkú ekonomiku. Európa je znepokojená aj Bushovou vnútornou environmentálnou politikou, vrátane najnovších návrhov v oblasti energetiky, zdôrazňujúcich produkciu na úkor ochrany životného prostredia. "Tento plán obsahuje dobrú environmentálnu stratégiu. Predpokladá rovnováhu medzi zlepšovaním ochrany životného prostredia a obnoviteľnej energie s novoprichádzajúcimi návrhmi," povedala v tejto súvislosti Whitmanová.

Whitmanová je členkou výboru zaoberajúceho sa možnými alternatívnymi opatreniami na riešenie problému klimatických zmien. Šéfka EPA sa stretne aj so švédskym ministrom životného rostredia Kjellom Larssonom, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Európskej únii (EÚ). Konvencia OSN, ktorú dnes oficiálne schvália v Štokholme delegáti z vyše 120 krajín sveta, má za cieľ zminimalizovať používanie alebo celkom eliminovať 12 najnebezpečnejších toxických chemikálií trvalo znečisťujúcich životné prostredie. Na konferencii podpíšu v stredu dohovor o perzistentných organických látkach (POP), prezývaných ľudovo "špinavý tucet". POP sú najnebezpečnejšie zo všetkých ľudských produktov alebo človekom produkovaných odpadov, lebo spôsobujú smrť, choroby u ľudí a zvierat a aj defekty novorodencov. Cieľom tzv. Štokholmskej konvencie je kontrola ich produkcie, dovozu, vývozu, použitia aj likvidácie.


FT: Slovensko je vedúcim kandidátom na prijatie do NATO

Londýn 22. mája (TASR) - Bratislava bola tento mesiac hostiteľkou krajín ašpirujúcich na členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) a Slovensko ako jeden z vedúcich kandidátov prevzalo úlohu sprievodcu, konštatujú dnes britské noviny Financial Times. Slovensko sa považuje za lídra kandidátov, pretože bolo vynechané z prvej vlny rozširovania v roku 1997 len kvôli autoritárskej a nacionalistickej politike jeho vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara, dodávajú. Pritom z geografického hľadiska je Slovensko pre NATO dôležité, hraničí s troma novými členmi aliancie: Českou republikou, Maďarskom a Poľskom. A bez Slovenska je Maďarsko oddelené od zvyšku aliancie. Tranzit cez Slovensko - ktorý krajina ochotne poskytla - bol pre alianciu životne dôležitým počas kosovského konfliktu v roku 1999.

Vláda premiéra Mikuláša Dzurindu zlepšila demokratický kredit Slovenska, napravila vzťahy s Maďarskom a ako sa zdá, verí, že na pražskom summite NATO v novembri 2002 sa stane členom aliancie, píšu Financial Times. No v súvislosti s pozvaním Slovenska do NATO sa objavili pochybnosti, ktoré ukazujú, akým prekážkam čelia kontroverznejší kandidáti ako napríklad pobaltské štáty či Rumunsko a Bulharsko. Snaha Európskej únie vybudovať spoločnú obrannú politiku vyvoláva otázky, či sa uchádzači o prijatie do NATO skutočne potrebujú stať členmi aliancie pred prijatím do únie. Motiváciou Slovenska pre členstvo v aliancii, podobne ako v prípade ostatných kandidátov, nie je primárne túžba po vojenskej ochrane. "Členstvo je významné politicky ako silný signál, že Slovensko patrí do vedúcej skupiny krajín. Je však významné aj ekonomicky - vstup do NATO bude veľmi silným podnetom pre prilákanie zahraničných investícií," cituje v tejto súvislosti britský denník podpredsedu vlády Ivana Mikloša. Výkon troch nových členov aliancie však sprísnil podmienky pre prijatie ďalších krajín. Sú totiž pomalí pri reforme svojich armád, čo prinútilo NATO venovať pozornosť vojenskej pripravenosti ďalších kandidátov, pokračujú noviny. "Ak by sme Slovensko posudzovali podľa štandardov z roku 1997, bolo by dnes prijaté," uviedol Bruce Jackson, predseda amerického výboru pre NATO, ktorý lobbuje za jeho rozšírenie. Slovensko má spomedzi kandidátov jednu z najlepších armád, ale vlaňajšia správa penzionovaného amerického generála Josepha Garretta upozorňuje na nízku úroveň jej profesionality, slabé plánovanie a zlú distribúciu obranných zdrojov.

Podľa Františka Šebeja, predsedu integračného výboru parlamentu, pod vedením nového ministra obrany Jozefa Stanka sa reforma armády zrýchlila, ale ako sám priznáva, väčšia časť práce ešte nebola vykonaná. Slovenská armáda by mala byť menšia, s väčším počtom profesionálov než brancov a s väčším počtom poddôstojníkov ako vysokých dôstojníkov. Musí byť tiež mobilnejšia, aby bola schopná zúčastniť sa skôr na operáciách s jednotkou rýchleho nasadenia ako na európskej pozemnej vojne. Slovenská armáda už od rozpadu Česko-Slovenska zredukovala počty svojich vojakov zo 47.000 na dnešných 35.000, pričom 60 percent tvoria branci. Ale správa o obrane, ktorá má byť zverejnená na jeseň tohto roku, pravdepodobne odporučí ďalšie zoštíhlenie armády na približne 20.000 vojakov do roku 2010, z čoho by väčšinu mali tvoriť profesionáli. Reforma armády bude drahá. Vláda sľúbila, že výdavky na obranu neklesnú pod súčasnú úroveň, teda pod takmer dve percentá hrubého domáceho produktu, ako to odporúča NATO.

Základným problémom je však stanovenie správnych priorít pre výdavky. Podľa slov západného vojenského pozorovateľa si musí Slovensko vytýčiť reálny plán, musí jasne stanoviť čo chce, a čo ho to bude stáť. Na Slovensku sa najviac diskutuje o výmene starnúcich a na údržbu nákladných vojenských lietadiel zo sovietskej éry za ľahké podzvukové stroje a viacúčelové bojové lietadlá. Tím nového ministra obrany v marci odložil rozhodnutie až do uverejnenia správy o obrane. No bez ohľadu na to, ako ďaleko postúpi reforma slovenskej armády za 18 mesiacov, najväčšou prekážkou prijatia Slovenska do NATO ostáva vývoj na domácej politickej scéne. Mečiarove HZDS stále s náskokom vedie v prieskumoch verejnej mienky a môže sa po voľbách v septembri 2002, tesne pred pražským summitom NATO, opäť dostať k moci. A hoci HZDS vlani na svojej výročnej konferencii vyjadrilo silnú podporu členstvu Slovenska v EÚ a NATO, Mečiar je z pohľadu Západu prekliatím, či už ako premiér alebo ako mocný muž v pozadí. "Ak sa Mečiar vráti, bude to znamenať koniec sna," citujú v závere svojho článku Financial Times nemenovaného vysokého predstaviteľa NATO.


Stály výbor PZ RE by dnes mal schváliť dokument o financovaní politických strán

Istanbul 22. mája (TASR) - Výbor pre politické otázky Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) sa v pondelok na zasadaní v tureckom Istanbule venoval aj výbušnej situácii na Blízkom východe, informoval dnes TASR telefonicky predseda zahraničného výboru Národnej rady SR Peter Weiss. Podľa jeho slov v diskusii zavládla zhoda, že vývoj, ktorý možno v tejto oblasti sveta sledovať, je deštruktívny a nebezpečný. Rada Európy preto hľadá cesty, ako presvedčiť Palestínčanov a Izrael skoncovať s násilím a zasadnúť za rokovací stôl s cieľom obnoviť mierový proces. Účastníci rokovania dospeli k záveru, že nielen Európa, ale aj USA sa musia oveľa silnejšie angažovať v hľadaní mierových riešení. Politický výbor bez pripomienok postúpil Stálemu výboru PZ RE odrúčania k financovaniu politických strán.

Ide o prvý dokument tohto druhu, ktorý sa pokúša dosiahnuť, aby všetky členské krajiny RE prijali spoločné základné pravidlá pre financovanie politických strán, dodal Weiss. Dokument je reakciou na skutočnosť, že prakticky vo všetkých krajinách RE rastie obava občanov, že prostredníctvom finančných zdrojov sa ovplyvňujú politické rozhodnutia a politické strany tak strácajú nezávislosť. Ak bude táto norma schválená Stálym výborom PZ RE, čo bude na programe dnes, bude to výzva pre Výbor Rady ministrov RE, aby prijal spoločné pravidlá proti nekalým praktikám pri financovaní politických strán a volebných kampaní. Mohol by tak vzniknúť celoeurópsky štandard financovania politických strán a volebných kampaní a kontroly tohto financovania, čo by posilnilo dôveru občanov v politiku a demokratické inštitúcie. Politický výbor podľa Weissa schválil aj návrh správy k vytvoreniu kódexu správnych prístupov k volebnému procesu zo strany RE. V odporúčaniach sa formulujú základné podmienky, na základe ktorých možno politický systém uznať za demokratický. Stály výbor Rady Európy bude o tomto kódexe rokovať v novembri.


Le Figaro píše o súvislostiach medzi exodom Rómov a rozširovaním EÚ

Paríž/Budapešť 22. mája (TASR) - Maďarsko a Slovensko ani nepotvrdili, ani nedementovali oprávnenosť tvrdenia britského periodika Janeďs Intelligence Digest, ktorý za exodom Rómov vidí ruské tajné služby snažiace sa zabrániť pričleneniu niekdajších bratských štátov k Európskej únii (EÚ). V každom prípade sa však usilujú vyvinúť tlak na európsku pätnástku, aby neodkladným prehodnotením systému poskytovania politického azylu zabránila pokusom špekulantov očierňujúcich kredit krajiny. Napísal dnes o rómskej otázke v strednej Európe, osobitne v Maďarsku, konzervatívny francúzsky denník Le Figaro. Spravodajca periodika vidí súvislosti medzi vlaňajším odchodom maďarských Rómov z obcí Zámoly a Csór do Francúzska, niekoľkými stovkami rómskych žiadateľov o azyl v Belgicku zo Slovenska a prípadom macedónskej rómskej rodiny, ktorá si pred týždňom rozložila stan v centre mesta Mulhouse na strane jednej a blížiacim sa termínom rozširovania EÚ na strane druhej.

Autor pripomína, že v poslednej etape prístupových rokovaní bude každá kandidátska krajina konfrontovaná s kritériami EÚ v oblasti rešpektovania ľudských práv a ochrany menšín. Aktuálnu situáciu ilustruje na prípade zámolyských Rómov a pripomína, že príslušníci rómskeho etnika v strednej Európe sú hlavnou obeťou trhovej ekonomiky. Táto vrstva je najchudobnejšia, najmenej vzdelaná a na trhu práce najmenej vyhľadávaná, pričom jej príslušníci sú najčastejšie zastúpení v nápravnovýchovných zariadeniach. Autor článku Stéphane Kovacs zároveň cituje závery príslušnej správy Rady Európy, podľa ktorých sa situácia Rómov v Maďarsku a celom regióne, ale aj v iných európskych štátoch, konkrétne v Taliansku, v uplynulých rokoch ešte viac zhoršila. Podľa riaditeľa Európskeho centra pre práva Rómov so sídlom v Budapešti Clauda Cahna dôvodom snahy o diskrimináciu a útlak Rómov, ktorá je evidentná všade v oblasti, je úsilie prinútiť Rómov, aby rezignovali na vlastné tradície. Tomu slúži segregácia, ktorá sťažuje možnosti získať byt, prejavuje sa aj v rozdielnom prístupe k žiakom v školách i prísnejších trestoch pre rómskych páchateľov, tvrdí Cahn.


V Budapešti rokovalo osem SVE o spolupráci v boji proti kriminalite

Budapešť 22. mája (TASR) - Polície ôsmich stredoeurópskych krajín budú v budúcnosti užšie spolupracovať v oblasti vzdelávania svojich príslušníkov. Príslušný dokument dnes v rámci Stredoeurópskej policajnej akadémie podpísali ministri vnútra a ich zástupcovia v maďarskej metropole Budapešti. Podpisom dokumentu chcú ministri vnútra Nemecka, Rakúska, Slovenska, Poľska, Švajčiarska, Slovinska, Českej republiky a Maďarska vyzdvihnúť význam medzinárodnej spolupráce v boji proti organizovanému zločinu. Informovalo o tom dnes nemecké spolkové ministerstvo vnútra, za ktoré sa na podpise zúčastnil šéf rezortu Otto Schily. V rámci Stredoeurópskej policajnej akadémie spolupracuje týchto osem krajín na poli vzdelávania. Od jej založenia v roku 1993 sa zúčastnilo na spoločných seminároch a výcvikových kurzov viac ako 1200 policajných úradníkov.


V Štokholme schválili konvenciu o zákaze nebezpečnejších toxických chemikálií

Štokholm 22. mája (TASR) - Delegáti zo 127 krajín sveta vrátane Slovenska dnes na konferencii v švédskej metropole Štokholm schválili konvenciu Organizácie Spojených národov, ktorej cieľom je zminimalizovať používanie alebo celkom eliminovať 12 najnebezpečnejších toxických chemikálií trvalo znečisťujúcich životné prostredie. SR na konferencii zastupuje minister životného prostredia László Miklós. Ministri životného prostredia a vysokopostavení predstavitelia jednotlivých účastníckych krajín sa na prijatí dohovoru o perzistentných organických látkach (POP), nazývaných aj "špinavý tucet", dohodli bez hlasovania. Cieľom tzv. Štokholmskej konvencie je kontrola produkcie, dovozu, vývozu, použitia aj likvidácie POP.

Konvencia, ktorú delegáti podpíšu v stredu, nadobudne platnosť po ratifikácii 50 krajinami, čo sa predpokladá o dva až tri roky. Dohovor podporili aj Spojené štáty americké, čeliace ostrej kritike za odmietnutie prezidenta Georgea W. Busha dodržať podmienky kjótskeho dohovoru o boji proti globálnemu otepľovaniu. Štokholmská konvencia je totiž menej kontroverzná - mnohé chemikálie zo "špinavej dvanástky" sú známe zabijaky už celé desaťročia a predovšetkým priemyselne vyspelé krajiny ich používanie dávno zakázali, hoci ich dodnes vyrábajú a exportujú. Náklady na elimináciu týchto látok budú oveľa nižšie ako boj s klimatickou zmenou. POP sú najnebezpečnejšie zo všetkých ľudských produktov alebo človekom produkovaných odpadov, lebo spôsobujú smrť, choroby u ľudí a zvierat aj defekty novorodencov. Ide o chemikálie, používané napríklad v pesticídoch alebo na zníženie horľavosti farieb a plastov, ktoré majú preukázateľne katastrofálne vedľajšie účinky, vrátane rakoviny. V dôsledku vzdušných a oceánskych prúdov sa dnes vyskytujú na celej Zemi, dokonca aj v materskom mlieku eskimáckych žien za Polárnym kruhom, a podľa všetkého môžu aj za to, že sa z polárnych medveďov stávajú hermafroditi. Na Slovensku sa deväť z uvedených POP a ani DDT už nevyrába. V minulosti sa používali ako účinné zložky prípravkov na ochranu rastlín v poľnohospodárstve.


Angolský prezident vyzval Paríž na odstúpenie od vyšetrovania zbrojného škandálu

Paríž 23. mája (TASR) Angolský prezident José Eduardo dos Santos naliehal na Paríž, aby odstúpil od súdneho vyšetrovania obchodníka so zbraňami, podozrivého z ilegálneho financovania politických strán vo Francúzsku. Informoval o tom v utorok francúzsky týždenník Le Nouvel Observateur. V liste s dátumom 18. apríla, adresovanom francúzskemu prezidentovi Jacquovi Chiracovi, dos Santos uviedol, že obchodník so zbraňami Pierre Falcone konal v medziach zákona pri predaji ruských zbraní v hodnote 550 miliónov dolárov Angole. Platba za ne išla cez účet parížskej banky Paribas, ktorý podľa francúzskych médií otvorila slovenská zbrojárska spoločnosť ZŤS OSOS. Spomínané dodávky zbraní pomohli vraj dos Santosovi ubrániť sa pred Jonasom Savimbim a jeho povstalcami z radov UNITA, ktorí bojujú s vládou Angoly od jej získania nezávislosti od Portugalska v roku 1975.

Francúzsky týždenník zverejnil text listu krátko nato, ako súd začal vyšetrovať obvinenie, že spojenec bývalého ministra vnútra Charla Pasquu prijal úplatky od Falconeho za usnadnenie dodávok zbraní v roku 1993. Vyšetrovatelia prípadu prezývaného Angolagate vyšetrovali v tejto súvislosti aj syna zosnulého francúzskeho prezidenta Francoise Mitterranda, Jean-Christopha a bývalého poradcu prezidenta Jacqua Attaliho. Poslanec Európskeho parlamentu (EP) a blízky spojenec Pasquu, Jean-Charles Marchiani, poprel v utorok zverejnené obvinenia, podľa ktorých úplatky od Falconeho pomohli v roku 1999 financovať kampaň Združenia pre Francúzsko(RPF) pri voľbách do EP. V rozhovore pre televíziu LCI poslanec opakovane odmietol potvrdiť, či dostal od Falconeho nejaké peniaze. Vyšetrovateľom však povedal, že sa zúčastnil na obchode so zbraňami "na žiadosť francúzskej vlády". Pasqua, ktorý stál v minulosti na čele RPF, dvakrát odložil plánovanú schôdzku s vyšetrovacími sudcami, zaujímajúcimi sa o jeho styky s Falconem aj o financovanie predvolebnej kampane jeho strany.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 1. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 2. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 3. Detské zúbky sú veda
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 8. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 10. Rastie nám pokrivená generácia?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 10 064
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 4 512
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 806
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 268
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 493
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 269
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 047
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 861
 9. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 822
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 766

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Minúta po minúte: V Bratislave sa opäť protestuje proti korupcii

Organizátori na protikorupčný protest pozvali aj premiéra Roberta Fica.

PRIMÁR

Päťdesiatnici a stres: Po päťdesiatke začne stres zabíjať

Nikto nie je stavaný na to, aby prežíval dlhodobý stres.

KOMENTÁRE

Aj v Nemecku sa ukazuje kontinuita a megatrend

Garantom odkazu je Angela Merkelová.

Neprehliadnite tiež

Domov

Zdravotnícki záchranári kritizujú Druckera, že nerieši ich problémy

Poukazujú na dlhodobé porušovanie zákonov.

Domov

Demokratická a kontinuálna vláda v Nemecku je pre Fica podstatná

Premiér Robert Fico zablahoželal nemeckej kancelárke Angele Merkelovej k víťazstvu v nemeckých parlamentných voľbách.

Domov

Najvyššie položený hotel na Slovensku zaznamenal nárast hostí

Sliezsky dom je okrem iného ideálnym štartom bodom na výstup na Gerlachovský štít.

Domov

Ministerka Lubyová odštartovala akademický rok s prísľubom pomoci

Rektor Univerzity Komenského si želá udržať krok so svetom.