VIERA

Celibát? Ročne zlyhajú desiatky kňazov

Katolícka cirkev u nás priznáva, že viacerí farári majú deti. Nie vždy musia odísť, niekedy stačí pokánie.

ilustračné foto(Zdroj: SITA)

Milan sa blíži k päťdesiatke. Že jeho skutočným otcom je rímskokatolícky kňaz, mu mama prezradila, keď mal desať rokov. „Jemu tiež povedala, že o tom viem, asi chcela, aby mal ku mne otcovskejší vzťah," vysvetľuje Milan a dodáva: „Možno by sa od nás aj odpútal, ale bál sa, že mama by všetko nahlásila. Mal strach zo škandálu." Jeho prípad nie je výnimkou: „Od detstva poznám mnohých kňazov, ktorí mali potomkov, v Bratislave ich bolo množstvo. Vedeli a vedia o tom mnohí."

Milanov otec mal bigotných rodičov, ktorí z neho chceli mať kňaza. „Dokopali ho k tomu. Výsledkom bolo, že navonok sa ukazoval ako bezchybný farár, v skutočnosti bol pokrytcom, ktorý celý život trpel zlyhaním. Bol to nešťastník, ktorý nedokázal potlačiť to, čo je človeku prirodzené, teda sexualitu. Pritom vo svojej farnosti bol obetavý, pomáhal núdznym. Predstavoval veľký ľudský paradox," vraví smutne Milan a dodáva, že cirkevná vrchnosť o všetkom vedela. Svedčí o tom podľa neho aj fakt, že jeho rodine finančne prispievala. „Bolo to čosi ako alimenty."

Odchádzajú traja až štyria, problémy majú desiatky

Kňazov, ktorí porušili záväzok celibátu, je viac. Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik tvrdí, že z kňazskej služby pre tento prehrešok odchádzajú traja až štyria ľudia ročne. Medzi nimi sú aj tí, ktorí sa tak rozhodli sami, lebo láska k žene prevážila. Koľkí však zlyhávajú a potom ďalej vykonávajú pastoračnú činnosť? „Ťažko povedať, keďže priznanie prebieha medzi kňazom a spovedníkom, prípadne biskupom. Otázka hriechu je natoľko internou záležitosťou, že o väčšine prípadov sa nemusí dozvedieť ani biskup. Myslím si však, že môžeme hovoriť maximálne o desiatkach prípadov ročne."

Celibát sa netýka výhradne rímskokatolíckej cirkvi, najstriktnejšie pravidlá má však ona. Konferencia biskupov Slovenska pritom v roku 2008 na Slovensku evidovala viac ako 2000 diecéznych kňazov, takmer 600 rehoľných kňazov, viac ako 800 rehoľníkov a takmer 2500 rehoľníčok. Celibát je síce cirkevným zákonom, čo znamená, že cirkev ho môže zrušiť, podľa Kováčika však vyplýva priamo z postoja Ježiša Krista: „Napriek tomu, že prijal ľudskú prirodzenosť, ostal slobodný a neoženil sa, hoci mohol."

Nie je to ľahké

Nenaznačuje Milanov prípad, že celibát ako taký je nezmysel? Kováčik si to nemyslí: „Určite to nie je nič, čo by išlo proti ľudskej prirodzenosti. Zo všetkých ľudí, ktorí prežívajú celibát, či už chcene alebo nechcene, je len šesť percent motivovaných nábožensky."

ZAUJÍMAVOSTI
O CELIBÁTE

  Slovo celibát pochádza z latinčiny, znamená slobodný, teda neženatý/nevydatá.

  Prvý výraznejší pokus o zavedenie povinného celibátu pre kňazov prišiel v 4. storočí na synode v Elvire (Španielsko), mal však len lokálny dosah. Radikálnejší krok prišiel na prvom lateránskom koncile v roku 1123, pričom celibát ako všeobecne záväzný pre cirkev potvrdil aj druhý lateránsky koncil v roku 1139.

  Celibát v dnešnom ponímali sa začal prísnejšie dodržiavať až po tridentskom koncile (1545 - 1563). Ten sa pritom začal za pontifikátu Pavla III., ktorý mal viacerých synov. Pred koncilom bola celibátna disciplína v Európe voľná, čo napríklad pápež Ján XXII. riešil finančnými postihmi biskupov, prelátov a kňazov, ktorí mali partnerky a deti.

Kaplán z farnosti Marianka Marek Vadrna priznáva, že celibát síce nie je prirodzený, ale neberie to negatívne: „Ľuďom, ktorí ma potrebujú, sa môžem venovať naplno. Neviem si predstaviť, že by som mal rodinu, keď som poslaný k mnohým." Pavel Pakoš, kňaz Banskobystrickej diecézy v rozhovore pre SME.sk v roku 2007 povedal: „Mal som problém prijať celibát. Pochyboval som, zdalo sa mi to pokrytecké. Musel som na to dorásť. Až po tridsiatom roku života som spoznal hodnotu a nutnosť slobodného stavu pre katolíckeho kňaza." Priznáva, že vývoj mal aj boľavú fázu, zdalo sa mu to proti prírode, „ale bojoval som a prehuplo sa to do radostnej fázy." Kňaz Jozef Červeň, známy z blogu SME, sa v inom rozhovore vyjadril, že celibát vníma ako možnosť, ktorá niektorým ľuďom umožňuje, aby žili plnšie pre druhých. „Na strane druhej existujú mnohí, ktorí by na kňazstve všetko v pohode zvládali, akurát toto jedno nie. Pritom mali také vlastnosti, že ich odchod bol pre cirkev škodou. Podľa mňa by mal nastať posun, aby bol celibát dobrovoľný aj u nás."

Je celibát utrpením? „Utrpením je pre mňa to, čo nedokážem pochopiť. Toto chápem. Utrpením je možno v tom zmysle, že sa ako človek niekedy cítim osamelý, aj keď mám spolubratov. Celibát považujem za ťažkú výzvu, ale som presvedčený, že má zmysel, a to je dôležité," vysvetľuje Vadrna. Kováčik priznáva, že celibát možno necíti úplne ako dar. „Ale viem, že ide o formu obety, ktorú prinášam, aby som mohol robiť to, k čomu som povolaný. Nie je to ľahké. Samozrejme, každý z nás potvrdí, že celibát pre normálneho a zdravého muža nie je ľahký."

Riešením je aj preloženie kňaza

Čo ak kňaz poruší celibát? Kováčik vysvetľuje, že každý prípad je individuálny. „Je dôležité rozlíšiť, či ide o dlhodobý stav alebo jednorazový prehrešok. Sme krehkí ľudia, a ako hovorí Písmo, dar nosíme v hlinených nádobách. Stať sa môže všeličo." Dodáva, že ak je dôsledkom pomeru kňaza so ženou dieťa, vzniká záväzok a duchovný sa nemôže tváriť, že sa nič nestalo. „O dieťa sa treba postarať."

Ak prišlo k porušeniu celibátu, cirkev spolu s „hriešnikom" hľadá riešenie. V prípade, že skutok jasne oľutuje a túži pokračovať v pastorácii, je mu to umožnené. Musí však absolvovať predpísané úkony pokánia. Okrem nich prichádza k pohovoru, prípadne napomenutiu od nadriadeného biskupa. „Pokiaľ chce niekto pokračovať v kňazstve, nemôže mať bočný vzťah. Musí sa k celej veci jednoznačne postaviť a vybrať si," vraví Kováčik.

Často dochádza aj k preloženiu duchovného. „Ak má kňaz vzťah v jednej farnosti, najlogickejšie a najlepšie je, ak prejde do iného prostredia, do inej farnosti. Často sa však stáva, že potom nie je priamo farárom, ale napríklad výpomocným duchovným. S tým, že toho, kto zhrešil, asi ťažko biskup vymenuje za rektora seminára alebo do inej funkcie," povedal Kováčik. Okamžitý trest pre duchovného prichádza až v prípade, že sa chce oženiť. „Stačí pokus, a ihneď je suspendovaný z kňazskej služby," vraví Kováčik.

Hovorca KBS odmieta, že by sa cirkev snažila prípady utajovať. „Nejde o ututlávanie, ale vyvstáva tu otázka, nakoľko ide o verejný skutok a nakoľko z toho zbytočne robiť ďalšie pohoršenie. Najjednoduchšie by bolo zverejniť to v bulváre, ale tí ľudia sú už dosť zranení, že si tie veci musia riešiť sami v sebe. Cirkev pritom určite nemá záujem tieto veci kryť." Kňaz Vadrna odpovedá diplomaticky: „Nepochybne existujú pochybenia, nie je však mojou úlohou posudzovať, či cirkevní hodnostári reagujú adekvátne. A ani to neviem."

foto2.jpg

Na otázky odpovedá psychológ a religionista Richard Gróf

Dobrovoľný celibát pedofilným škandálom nezabráni.

Aký vplyv má celibát na jednotlivca a jeho psychiku?

psycholog_grof.jpgSexuálny pud je jednou zo základných síl, ktoré na človeka pôsobia. Freud ho dokonca pokladal z hľadiska pochopenia našej psychiky za úplne kľúčový. Či už Freudovu perspektívu prijmeme alebo nie, nenapĺňanie akejkoľvek dôležitej psychickej a telesnej potreby vždy pôsobí na motivačný systém človeka. Pri celibáte nie je odopieraná len potreba fyzického sexuálneho kontaktu, ale aj potreba intímneho citového vzťahu s partnerom. Zjednodušene sa dá povedať, že na labilnejšie alebo predisponované povahy môže dlhodobá frustrácia a tlak pôsobiť negatívne, takzvane dekompenzačne. Naopak stabilnejšie povahy môžu nedostatok v jednej oblasti kompenzovať zvýšeným úsilím pre iný cieľ a dosiahnuť v ňom maximum svojho potenciálu.

Existujú hlasy, že keby bol celibát dobrovoľný, prišlo by aj k poklesu škandálov v cirkvi - pedofília, nemanželské deti a podobne. Ide o mýtus, respektíve môžu mať takéto tvrdenia racionálny základ?

Bez následkov vystúpiť z celibátu alebo ho vôbec neprijať je určite možnosť, ktorá by kňazom odstránila dilemu rozhodovania sa medzi povolaním a partnerskými/rodinnými potrebami. Dobrovoľným celibátom by stratilo opodstatnenie utajovania prípadnej partnerky alebo nepriznanie sa k otcovstvu.

Nikdy som sa však nestretol s informáciou, že by sexuálna abstinencia spôsobovala pedofíliu. Táto deviácia nie je iba jednoduchým uvoľňovaním nahromadeného sexuálneho libida. Pri pedofílii sa musí stretnúť viac okolností. Zdravý človek postavený pred dilemu straty svojej profesie, ktorú nechce opustiť, a sexuálnych potrieb, ktorých sa nevie alebo nechce zrieť, by volil masturbáciu alebo tajný sexuálny pomer, prípadne by využil anonymné sexuálne služby, ak by nechcel riskovať odhalenie. Ak by ako príčina pôsobil len tlak „povinného" celibátu, nemá dôvod uchýliť sa k pedofílii. Nie je preto dôvod predpokladať, že by zavedenie dobrovoľného celibátu vyriešilo škandály okolo pedofílie duchovných.

Je možné, aby človek v sebe natoľko potlačil prirodzené túžby, že v celibáte netrpí, ale nachádza v ňom radosť?

Verím, že áno. Život nám ukazuje mnoho príkladov, kedy je moc idei silnejšia než biologická prirodzenosť. Ľudia sú schopní za myšlienky dokonca dobrovoľne položiť život a vzoprieť sa tak najsilnejšiemu biologickému pudu - pudu sebazáchovy. U človeka, ktorý sa pre celibát rozhodol, môže tento akt odriekania a viera s ním spojená sýtiť viacero psychických potrieb, ktoré môžu byť dokopy oveľa silnejšie a dôležitejšie než tie biologické.

ks

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 889
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 475
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 7 790
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 637
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 5 946
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 731
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 480
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 3 415
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 2 698
 10. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017 2 462

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Osem zásadných zmien v hypotékach, ktoré odštartujú od marca

Kto si málo sporí a príliš často mení zamestnanie, dostane o niečo nižší úver ako doteraz.

BRATISLAVA

Bol priekopník – utečenec. Jeho meno zmizlo z novín aj z histórie

Václav Nedomanský má zo svetových šampionátov deväť medailí.

Neprehliadnite tiež

Štátna poisťovňa odmieta reči o opatreniach na úkor pacienta

VšZP sa chce k tejto téme podrobnejšie vyjadriť na budúci týždeň.

Základný vojenský výcvik má za sebou ďalších 192 vojakov

Vojaci sú pripravení na výkon základných funkcií.

Cirkvi chcú predstaviť vlastný návrh financovania

Predstavitelia kresťanských cirkví a židovskej náboženskej obce sa pravidelne stretávajú, aby diskutovali na rozličné témy.

PÍŠE MÁRIUS KOPCSAY

Drop sa vracia. Domov, na Slovensko

Je to jeden z najzvláštnejších vtákov. A chýbalo len málo, aby na Slovensku celkom vyhynul. Opäť sa mu však u nás začína páčiť. Kúsok od Bratislavy prečkalo zimu asi päťsto impozantných dropov veľkých


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop