Historický kalendár na 15. mája

Medzinárodný deň rodiny - vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 20.9.1993,
oslavuje sa od roku 1994; zvýšením všeobecného záujmu a povedomia
verejnosti o problematike rodiny s cieľom zlepšiť účinnosť inštitúcií v jednotlivých štátoch pri riešení závažných problémov z oblasti rodiny
Letné kántrové dni - ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo o duchovné povolanie, pričom záväzný je len jeden z troch dní:
streda, piatok alebo sobota
Žofia

1742
- narodil sa v Rykynčiciach ľudovýchovný pracovník, evanjelický farár
a učiteľ PAVOL JANKOVSKÝ, autor rukopisných satirických básní,
návodov na chov včiel a pod. Zomrel 26.12.1794

1852
- narodil sa Púchove pedagóg a člen Prírodovedného spolku župy
Trenčianskej LADISLAV JANOVSKÝ. Zomrel 6.5.1920

1862
- zomrel v Uhorskom evanjelický farár, kultúrny historik a náboženský
spisovateľ JÁN LADISLAV BARTOLOMEIDES, prívrženec osvietenstva
a jozefinizmu, ktorý hlásal náboženskú toleranciu a usiloval sa
o zlúčenie uhorských kalvínov a luteránov do jednej protestantskej
cirkvi, pričom si vybudoval pomerne veľkú knižnicu. Narodil sa
6.1.1787

1882
- zomrel v Egeri (Maďarsko) hudobný skladateľ, organista a učiteľ
ANDREJ ŽAŠKOVSKÝ. Narodil sa 25.1.1824
- narodil sa v Levoči botanik, odborník na machy Uhorska a odborný
publicista JÁN SZEPESFALVY. Zomrel 6.1.1959

1887
- zomrel v Sebesi (Rumunsko) kežmarský rodák, lekár, epidemiológ
a prírodovedec IMRICH KÉRY. Narodil sa 12.11.1798

1897
- vyšlo prvé a jediné číslo robotníckeho časopisu Zora
- narodil sa v Podbrezovej učiteľ, autor a prekladateľ učebníc
VOJTECH HORÁČEK, Popredný predstaviteľ pokrokových učiteľov za I. Čs.
republiky. Zomrel 15.3.1967 v Bratislave.

1907
- narodil sa v Mani historik a stredoškolský profesor VŠEVLAD JOZEF
GAJDOŠ, ktorý sa venoval výskumu knihovníctva, kultúrnej a literárnej
histórie, filozofie a hudobných dejín. Zomrel 11.5.1978

1927
- narodil sa operný spevák LADISLAV ČERNÝ
- konala sa v Prahe konferencia Červených odborov
- narodila sa v Kremnici huslistka MARTA ORSZÁGOVÁ-GEERINGEROVÁ
- narodil sa v Osikove gréckokatolícky cirkevný právnik a hlavný
duchovný správca Prvej katolíckej Slovenskej jednoty pre Kanadu
ANDREJ ŠINAĽ

1932
- narodil sa v Jure pri Bratislave motocyklový pretekár FRANTIŠEK
SRNA. Zahynul 6.10.1973
- zomrel v Szegede (Maďarsko) zoológ a školský pracovník FERDINAND
FIRBÁS. Narodil sa 25.6.1863
- narodil sa publicista JOZEF DROZD, člen Slovenského syndikátu
novinárov


1942
- schválil Slovenský snem zákon o vysťahovaní židovského
obyvateľstva, pričom jeho hlavným zámerom bolo vytvorenie legálneho
podkladu na ochranu aspoň určitých skupín židovského obyvateľstva
pred vysídlením zo Slovenska

1947
- narodil sa v Leviciach maliar a ilustrátor JÁN LENGYEL

1957
- vysielala sa prvá televízna inscenácia z bratislavskej ČST - Do
videnia, Lucienne!

1962
- začalo sa predpoludňajšie televízne vysielanie

1987
- zomrel člen sekretariátu ÚV KSS a šéfredaktor Pravdy BOHUŠ
TRÁVNIČEK. Narodil sa 21.1.1927
- začala sa v ČSSR oficiálna návšteva austrálskeho ministra
zahraničných vecí Williama Haydena

1997
- zomrel v Bratislave významný slovenský básnik, autor viacerých
básnických zbierok, prekladateľ a esejista IVAN KUPEC, ktorý patril
medzi takzvaných zakázaných autorov, pričom krátky čas - v rokoch
1968 a 1969 - zastával funkciu predsedu Zväzu slovenských
spisovateľov. Narodil sa 21.10.1922

- začala sa návšteva premiéra Vladimíra Mečiara v Holandsku na
pozvanie svojho partnera Wima Koka, kde rokoval o orientácii SR na
členstvo v NATO a EÚ

---------------------------------------------------------------------

1567
- vydala sa škótska kráľovná Mária za Jamesa Hepburna, grófa
z Bothwellu
- narodil sa taliansky hudobný skladateľ CLAUDIO MONTEVERDI, ktorý
významne prispel k rozvoju hudby skorého baroka. Zomrel roku 1643

1602
- pristál moreplavec a kapitán Bartholomew Gosnold pri New Bedforde
(Massachusetts), čím sa stal prvým Angličanom, ktorý stúpil na
pobrežie Nového Anglicka

1792
- zriadili na pražskej univerzite stolicu českého jazyka a literatúry
- narodil sa francúzsky bankár JAKOB MAYER BARÓN ROTHSCHILD. Zomrel
roku 1868

1822
- narodil sa rakúsky spisovateľ LEOPOLD KOMPERT. Zomrel roku 1886

1832
- zomrel hudobný skladateľ, pedagóg a zbormajster CARL FRIEDRICH
ZELTER, predstaviteľ berlínskej piesňovej školy, ktorý sa zaslúžil
o rozvoj a organizovanie nemeckej hudobnej kultúry a školstva.
Narodil sa roku 1758

1847
- zomrel v talianskom exile írsky advokát a katolícky vodca DANIEL
O'CONELL, známy ako Osloboditeľ. Narodil sa roku 1775

1857
- zomrel ruský maliar a portrétista VASILIJ ANDREJEVIČ TROPININ.
Narodil sa roku 1776

1862
- narodil sa dramatik a prozaik ARTHUR SCHNITZLER, jeden
z najvýznamnejších predstaviteľov rakúskej moderny na prelome
storočia. Zomrel roku 1931
- zriadili ministerstvo poľnohospodárstva USA

1877
- narodil sa ruský revolucionár PIOTR ANDREJEVIČ ZALOMOV. Zomrel roku
1955

1882
- narodil sa dramatik, režisér a herec ULADZISLAV IOSIFAVIČ HALUBOK,
jeden z tvorcov bieloruského divadla. Zomrel roku 1937

1892
- narodil sa český akademik a entomológ JAN OBENBERGER. Zomrel roku
1964

1897
- založil v Mníchove Max Spohr a iní Homosexuálnu liberálnu spoločnosť

1902
- narodila sa česká filmová herečka ANNY ONDRÁKOVÁ. Zomrela roku 1987
- narodil sa český kapelník a hudobný skladateľ KAREL CHVALOVSKÝ.
Zomrel roku 1977

1907
- narodil sa český spisovateľ MIROSLAV HANUŠ. Zomrel roku 1995

1912
- narodil sa rumunsky básnik maďarského pôvodu ERNÖ SALAMON. Zomrel
roku 1943

1917
- vymenovali maršala Philippa Pétaina za hlavného veliteľa
francúzskej armády

1932
- narodil sa britský strihač a filmový režisér JOHN GLEN

1937
- narodila sa americká diplomatka, politička a verejná činiteľka
českého pôvodu MADELEINE ALBRIGHTOVÁ


1942
- začali v USA predávať benzín na prídel
- uskutočnili v ZSSR prvý úspešný štart reaktívneho lietadla BI
1 konštruktéra Viktora Fiodoroviča Bolchovitinova
- narodila sa česká sólistka baletu a mím JITKA VAŠUTOVÁ

1947
- vyhlásil pápež Pius XII. za svätého švajčiarskeho pustovníka
Nikolausa von Flüe

1952
- zomrel nemecký filmový a divadelný herec ALBERT BASSERMANN. Narodil
sa roku 1867

1957
- vykonala Veľká Británia neďaleko tichomorských Vianočných ostrovov
svoj prvý pokus s vodíkovou bombou

1962
- prikázal americký prezident John Fitzgerald Kennedy vyslať do
Thajska ďalších 4000 amerických vojakov

1967
- podal sudánsky ministerský predseda Sádik Mahdí demisiu
- začal sa v bulharskej Sofii trojdňový 6. zjazd Vlasteneckého frontu
- zomrel český hudobný skladateľ a pedagóg JAROMÍR FIALA. Narodil sa
roku 1892
- podali predsedovi Bezpečnostnej rady OSN sýrsku sťažnosť
poukazujúcu na nebezpečenstvo izraelskej agresie proti Sýrii
- ustanovili z odštiepených strán od Kongresu novú celoindickú stranu
Bháratija Kranti Dal (Indická revolučná strana)
- stretol sa po prvý raz spevák Paul McCartney so svojou budúcou
manželkou Lindou Eastmanovou

1972
- predĺžila Uruguaj tzv. stav vnútornej vojny, ktorý mal umožniť boj
proti Tupamaros
- vrátili USA po 27 rokoch okupácie Japonsku ostrovy Rjúkjú a Daitó
- mala premiéru Herbertom von Karajanom upravená melódia z finále
Beethovenovej 9. symfónie d mol S ódou na radosť, ktorú prijalo
Európske spoločenstvo roku 1986 za svoju hymnu
- spáchali na volebnej schôdzi v americkom meste Laurel (Maryland)
atentát na guvernéra štátu Alabama Wallaceho, ktorý sa uchádzal
o demokratickú kandidatúru na prezidenta USA, pričom následkom
postrelenia ochrnul
- odišiel podľa oznámenia generálny tajomník Ligy arabských štátov
Muhhamad Abdal Chálik Hasúna zo svojej funkcie zo zdravotných dôvodov

1977
- vymenovali novú fínsku vládu
- vypukli na Azorských ostrovoch ozbrojené incidenty vyvolané
pravicovými separatistami, pričom portugalská vláda vyhlásila
pohotovosť armády a vyslala na Azory policajné posily


1982
- začalo sa v Aténach dvojdňové rokovanie ministra zahraničných vecí
USA Alexandra Haiga o budúcnosti severoamerických základní na
gréckom území a iných problémoch vzťahov medzi Gréckom a USA
- zomrela česká sochárka HEDVIKA ZAORÁLKOVÁ. Narodila sa roku 1900
- uskutočnila sa vo Viedni dovtedy najväčšia mierová manifestácia 40
000 osôb s heslom Zabrániť jadrovej vojne, odzbrojiť
- dosiahla pieseň Paula McCartneyho a Stevie Wondera s názvom Ebony
a Ivory prvé miesto v americkej hitparáde

1987
- začal sa trojdňový 8. zjazd Jednotnej socialistickej strany
Západného Berlína (SEW), pričom za predsedu strany znovu zvolili
Horsta Schmitta
- zomrela vo veku 93 rokov česká herečka VILČA ŠTELZIGOVÁ
- začala sa v Štokholme trojdňová medzinárodná konferencia nevládnych
organizácií Odzbrojenie a rozvoj s účasťou predstaviteľov 47 krajín,
ktorí podporili návrhy na likvidáciu jadrových a ostatných druhov
zbraní hromadného ničenia, pričom sa postavili proti americkým plánom
na militarizáciu vesmíru
- spadol do priepasti v indickom štáte Arunáčalpradéš autobus, pričom
39 cestujúcich zahynulo a 20 bolo zranených
- zvolili Lazara Mojsova za nového predsedu predsedníctva
Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie a za predsedu
Skupštiny M. Rožiča


1992
- uzavreli prímerie v Bosne a Hercegovine, pričom sa malo zastaviť
bombardovanie Sarajeva, avšak nasledujúci deň vypukli nové zrážky
a časť generálneho štábu sa odsťahovala do Belehradu
- uskutočnila sa v Taškente schôdzka prezidentov krajín SNŠ, pričom
šesť štátov (päť sa nepripojilo) uzavrelo dohodu o vytvorení
kolektívnej bezpečnosti), podpísali dokument o postavení skupiny
vojenských pozorovateľov v konfliktných oblastiach, dohodli vyžívanie
vzdušného priestoru, kozmickej infraštruktúry bývalého ZSSR
a spoločný postup vyplývajúci zo zmluvy o chemických zbraniach, avšak
nevyriešili rozdelenie majetku
- postihlo uzbecké hlavné mesto Taškent zemetrasenie
- obvinili oficiálne Ericha Honeckera a päť vysokých predstaviteľov
bývalej NDR z nariadenia pohraničníkom, aby strieľali na utečencov
pri prechode vnútronemeckej hranice


*df bo som
NNNN

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 6. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 7. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Rastie nám pokrivená generácia?
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 1. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 6. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 7. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 8. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 9. Detské zúbky sú veda
 10. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 6 735
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 3 964
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 107
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 616
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 795
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 243
 7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 166
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 084
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 058
 10. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 976

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Môže sa ľahko stať, že českú vládu povedie Slovák

Dôvody, pre ktoré by väčšina Čechov mala závidieť Slovákom ich politiku. Preferencie potvrdzujú, že tretina ľudí si ešte nevybrala.

ŠPORT

Milióny na jeho plat? Výskumy ukázali, že Sagan sa oplatí

Tím Bora-Hansgrohe zhodnotila prvú sezónu v najvyššej lige, očakával viac.

SVET

Vojna sa dnes nedá vyhlásiť. A už vôbec nie cez Twitter

KĽDR považuje tweety prezidenta USA za vyhlásenie vojny. Washington namieta.

Neprehliadnite tiež

Domov

Rezník pýta od štátu desiatky miliónov eur na obnovu budov RTVS

Stav viacerých budov je podľa šéfa RTVS nevyhovujúci.

Domov

Lekári sa s Dôverou nedohodli, sporia sa o podmienkach spolupráce

Ambulantní lekári združení vo Zväze ambulantných poskytovateľov sa s Dôverou stále nedohodli.

Domov

Ministerstvo pripravuje účinnejší model drogovej politiky

Neplnoletí, ktorých prichytia s drogami, budú musieť ísť na vyšetrenie.

Domov

Dekana FTVŠ Vanderku usvedčili z plagiátorstva. Teraz ho navrhujú za profesora

Okopírovanú učebnicu o teórii športu museli stiahnuť z predaja. Stále je však v obehu. Trojica údajných autorov zostala bez trestu.