Historický kalendár na 18. mája

Medzinárodný deň múzeí - rozhodla Medzinárodná rada múzeí (ICOM) pri UNESCO (1977), oslavuje sa od 1978 Deň ozbrojených síl v USA - oznámil v roku 1949 minister obrany Louis Johnson vytvorenie Dňa ozbrojených síl, ktorý nahradil samostatný Deň armády, Deň námorných síl a Deň vzdušných vojenských síl, pričom sa oslavuje tretiu sobotu
Ján I., pápež, mučeník

1702
- narodil sa v Levoči stoličný hodnostár ANTON ČÁKI. Zomrel 24.2.1764

1902
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) lekár-pôrodník a pedagóg TEODOR
KEŽMARSKÝ. Narodil sa 2.5.1842
- zomrel v Skalici básnik, prekladateľ, etnograf a úradník GUSTÁV
TOMALA. Narodil sa 21.8.1832

1907
- narodil sa v Banskej Bystrici-Kostiviarskej verejný činiteľ
a úradník JURAJ ČUNDERLÍK, člen a funkcionár agrárnej strany. Zomrel
31.8.1967

1917
- zomrel v Novom Sade (Juhoslávia) právnik a národnokultúrny
pracovník MILOŠ KRNO, spolupracovníkom Matice srbskej a organizátorom
slovensko-srbskej spolupráce, ktorý bol vydavateľom a redaktorom
mesačníka Dolnozemský Slovák. Narodil sa 7.9.1869.

1922
- uložili slávnostne do spoločného hrobu pozostatky piatich
francúzskych vojakov, ktorí padli v bojoch o Petržalku roku 1809
- narodila sa kostýmová výtvarníčka IRENA SCHANEROVÁ

1927
- narodil sa v Mikovej literárny vedec a rusista VASIĽ CHOMA, člen
Slovenského syndikátu novinárov, Spolku slovenských spisovateľov
a Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku
- schválili stanovy Dobrovoľného hasičského zboru Kosihy nad Ipľom,
ktorý fungoval pravdepodobne od roku 1919

1932
- narodila sa klaviristka JARMILA BENKOVÁ
- narodila sa NAĎA SCHNEIDEROVÁ, členka Slovenského syndikátu
novinárov
- narodil sa ŠTEFAN STRAKA, člen Slovenskej spoločnosti prekladateľov
odbornej literatúry
- narodil sa MARIÁN MARCINKA, člen Spolku architektov Slovenska

1942
- narodila sa v Hornej Štubni divadelná a filmová herečka EMÍLIA
VÁŠÁRYOVÁ, členka činohry SND

1947
- narodila sa ELENA STRENÁTKOVÁ, členka Slovenského syndikátu
novinárov
- narodila sa HANA SOMOROVÁ, členka Slovenského syndikátu novinárov

1952
- narodila sa v Martine muzikologička ĽUDMILA ČERVENÁ
- narodila sa v Bratislave muzikologička VIOLA ŠVANTNEROVÁ

1967
- začal sa v Bratislave trojdňový slovenský zjazd Čs. zväzu mládeže

1972
- začal sa trojdňový slovenský zjazd ROH v Bratislave, ktorý schválil
rezolúciu a uznesenie

1987
- začal sa 3. zjazd Zväzu čs. dramatických umelcov, na ktorom zvolili
znovu za predsedu Jána Kákoša

1992
- začalo sa prvé kolo prvej vlny kupónovej privatizácie, ktoré sa
skončilo 8.6.

---------------------------------------------------------------------

1152
- oženil sa v Bordeaux 19-ročný vojvoda normandský Henrich z rodu
Anjouovcov-Plantegenetovcov (neskorší anglický kráľ Henrich II.)
o desať rokov staršou vojvodkyňou Alienor Akvitánskou, ktorej sobáš
z francúzskym kráľom Ľudovítom VII. spred ôsmich týždňov anulovali

1652
- prijali na Rhode Islande prvý zákon v Severnej Amerike, ktorým
zrušili otroctvo

1822
- vyhlásil sa generál Augustín de Itúrbide za kráľa Mexika ako
Augustín I., no už v roku 1823 musel utiecť pred republikánskymi
povstalcami

1872
- narodil sa britský filozof, matematik, logik, spolutvorca prvého
uzavretého systému matematickej logiky, spisovateľ a mierový
pracovník BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL, laureát Nobelovej ceny
(1950). Zomrel roku 1970

1877
- narodil sa český pedagóg, organizátor výchovy a vyučovania telesne
postihnutých detí FRANTIŠEK BAKULE. Zomrel roku 1957

1887
- narodil sa nemecký prozaik, lyrik, dramatik a esejista ERNST
WIECHERT, predstaviteľ tzv. vnútornej emigrácie. Zomrel roku 1950

1892
- narodil sa americký spevák (bas) a herec talianskeho pôvodu EZIO
PINZA. Zomrel roku 1957

1897
- narodil sa (niekde 19.5.) americký scenárista, filmový režisér
a producent talianskeho pôvodu FRANK CAPRA. Zomrel roku 1991
- konal sa v Dubline prvý festival írskej hudby

1902
- zomrel český básnik, dramatik, pedagóg, kultúrny prekladateľ
a publicista JILJÍ VRATISLAV JAHN. Narodil sa roku 1883

1907
- narodil sa britský klavirista CLIFFORD CURZON. Zomrel roku 1982

1912
- otvorilo Turecko prieplav Dardanely
- narodil sa juhoafrický bojovník za národné oslobodenie WALTER MAX
SISULU
- narodil sa ukrajinský spisovateľ VADYM SOBKO. Zomrel roku 1981
- narodil sa americký filmový režisér a scenárista RICHARD BROOKS.
Zomrel roku 1992
- narodil sa český herec JAN ARNOŠT LINHART
- narodil sa americký spevák populárnych piesní PERRY COMO

1917
- prebudovali v Rusku v dôsledku protivojnových demonštrácií
v Petrohrade prvú koaličnú dočasnú vládu na čele s kniežaťom Georgiom
Jevgenevičom Lvovom a novým ministrom vojny sa stal eser Alexander
Fiodorovič Kerenskij
- narodil sa český herec, publicista, rozhlasový a televízny režisér
KAREL PECH
- schválili v USA zákon o povinnej vojenskej službe

1920
- narodil sa pápež JÁN PAVOL II. (vlastným menom Karol Wojtyla)

1922
- zomrel francúzsky lekár, bakteriológ, objaviteľ pôvodcu malárie
v červených krvinkách a vedec CHARLES LOUIS ALPHONSE LAVERAN,
priekopník rozvoja epidemiológie a laureát Nobelovej ceny (1907).
Narodil sa roku 1845
- narodil sa český herec ALEŠ HELCELET

1927
- zomrel ruský moreplavec, polárny cestovateľ a objaviteľ NIKIFOR
ALEXEJEVIČ BEGIČEV. Narodil sa roku 1874
- narodil sa nemecký režisér EGON MONK

1937
- narodil sa luxemburský kresťanskodemokratický politik, štátnik
a právnik JACQUES SANTER, bývalý predseda Európskej komisie

1942
- zorganizovali členovia odbojovej skupiny Herbert Baum v Berlíne
podpaľačský útok na protisovietsku výstavu, pričom väčšinu židovských
členov skupiny deportovali do koncentračných táborov
- narodila sa česká bábkoherečka BOŽENA KNAPPOVÁ

1947
- požadovali krajiny Ligy arabských štátov na pôde Valného
zhromaždenia OSN stiahnutie britských vojsk z Paletíny a utvorenie
samostatného palestínskeho štátu, avšak ostatné delegácie s návrhom
nesúhlasili

1967
- vtrhli americké a juhovietnamské jednotky do demilitarizovanej zóny
medzi severnou a južnou časťou Vietnamu, údajne malo ísť o obranné
opatrenie
- rozohnala britská polícia v Hongkongu slzným plynom demonštráciu
proti koloniálnej nadvláde tamojších Číňanov
- podpísali Rakúsko a Maďarsko v Budapešti zmluvu o priateľstve
a pomoci
- podpísala východonemecká delegácia na čele s Walterom Ulbrichtom
zmluvu medzi Maďarskom a NDR o priateľstve, spolupráci a vzájomnej
pomoci na 20 rokov
- rozhodol generálny tajomník OSN U Thant o stiahnutí jednotiek OSN
- zvolili Miku Špiljaka za predsedu zväzovej výkonnej rady
Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie
- požiadala vláda Zjednotenej arabskej republiky generálneho
tajomníka OSN U Thanta o odvolanie jednotiek z pohraničných oblastí
ZAR susediacich s Izraelom
- zahynulo 14 osôb pri zemetrasení na severnej Sumatre
- uviedli kuvajtskú armád do stavu bojovej pripravenosti a dali ju
k dispozícii zjednotenému arabskému veleniu
- poverili Muhammada Ahmada Mahgúba zostavením novej sudánskej vlády
- obnovili v Ženeve takmer po dvoch mesiacoch rokovanie Výboru 18
štátov o odzbrojení

1972
- vypovedali zo Sudánu na protest proti stupňujúcemu sa vojenskému
a politickému vplyvu ZSSR v Afrike 60 sovietskych vojenských poradcov
- uložili vo Washingtone, Londýne a Moskve ratifikačné listiny zmluvy
o zákaze rozširovania zbraní hromadného ničenia na dne morí
a oceánov, čím zmluva nadobudla platnosť
- pokúsila sa skupina sprisahancov na čele s Angeom Diawarom znovu
o protivládny puč v Kongu
- nadviazali Bangladéš a USA diplomatické styky na úrovni
veľvyslanectva
- havarovalo pri Charkove dopravné lietadlo AN 10, pričom zahynuli
všetci cestujúci a členovia posádky
- odovzdal madagaskarský prezident Philibert Tsiranana výkonné moci
veliteľovi armády generálovi Gabrielovi Ramanantsovi, ktorého poveril
zostavením vlády

1977
- začalo sa v Ženeve trojdňové rokovanie ministra zahraničných vecí
USA Cyrusa Vanceho a ZSSR Andreja Gromyka, pričom podpísali
sovietsko-americkú konvenciu o zákaze vojensky alebo akokoľvek inak
zneužívať prostriedky ovplyvňujúce životné prostredie (nadobudla
platnosť 5.10.1978) a druhú dohodu o spolupráci pri výskume a využití
kozmického priestoru k mierovým účelom

1982
- stratil vládny blok Likud tesnú väčšinu v izraelskom Knesete, keď
jeho dvaja poslanci pre nesúhlas s Beginovou hospodárskou politikou
prešli do Strany práce
- podpísalo podľa oznámenia parížsku výzvu za mier a odzbrojenie už
750.000 osôb
- zomrela česká tanečnica a choreografka MIRA HOLZBACHOVÁ. Narodila
sa roku 1901
- začal sa v Moskve štvordňový 19. zjazd Komsomolu, na ktorom
schválili výzvu k mládeži celého sveta, zmenu stanov a zvolili znovu
za prvého tajomníka Borisa Pastuchova
- žiadala v ultimátu predsedníčka britskej vlády Margaret Thatcherová
mierové urovnanie falklandskej krízy do 48 hodín
- stúpol podľa oficiálnych údajov počet osôb postihnutých
v Španielsku otravou nevhodným olejom na 19 828, pričom zomrelo už
271 osôb a prvé otravy sa objavili na jar roku 1981

1987
- uskutočnila sa vo Viedni schôdzka v rámci neoficiálnych konzultácií
zástupcov členských štátov Varšavskej zmluvy a NATO o znížení stavu
ozbrojených síl a konvenčnej výzbroje v Európe
- zahynulo pri irackom raketovom útoku na americkú bojovú fregatu
Stark v Perzskom zálive 37 námorníkov
- nadviazali Albánsko a Jordánsko znovu diplomatické styky
- zavraždili vo veku 46 rokov libanonského filozofa, člena ÚV
Libanonskej komunistickej strany, básnika a novinára HASANA HAMDÁNA
- začalo sa v Ženeve 12-dňové 5. kolo americko-sovietskych rozhovorov
o zastavení jadrových skúšok
- prinútil generálny guvernér Fidži Penaia Ganilau vzbúreného
Sitiveniho Rabuku odovzdať výkonnú moc
- zabili v indickom meste Mérathu (štát Uttarpradéš) pri náboženských
nepokojoch 150 osôb

1992
- stal sa novým ministrom zahraničných vecí NSR dovtedajší minister
spravodlivosti Klaus Kinkel namiesto Hansa-Dietricha Genschera, ktorý
na tomto poste bol 23 rokov
- zrušila ghanská vojenská vláda 10-ročný platný zákaz politických
strán
- otvorili v meste Panmundžone na hraniciach medzi KĽDR a Kórejskou
republikou po prvý raz od vojny v rokoch 1950-1953 oficiálne styčné
úrady na kontakty medzi oboma krajinami
- stretli sa v bangladéšskej Dhake stovky demonštrantov
s bezpečnostnými jednotkami, pričom demonštranti žiadali smrť vodcu
fundamentalistickej Džamáate islámí Ghulama Azama
- vypukli v Podnestersku znovu boje medzi moldavskou políciou
a ozbrojenými gardistami, do ktorých musela zasiahnuť nasledujúci deň
14. armáda SNŠ, pričom zahynulo šesť osôb a rumunsky parlament
protestoval proti porušeniu suverenity Moldavska
- zverejnili v Rusku vládne uznesenie o zvýšení cien ropy a plynu
o 600 percent
- podpísali vo Varšave prezidenti Lech Walesa a Leonid Kravčuk zmluvu
o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci
- prijal azerbajdžanský parlament demisiu dočasného prezidenta Jaguba
Mamedova
- schválil turkménsky parlament novú ústavu a stanovil dátum
prezidentských volieb na 21.6.
- podpísali v Sarajeve zástupcovia predsedníctva Bosny a Hercegoviny,
juhoslovanskej armády a srbskej strany dohodu o okamžitom prímerí na
dobu najmenej troch týždňov, ktoré vzápätí porušili

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 9. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 10. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 1. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 2. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 3. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 5. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 6. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 7. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 8. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 17 769
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 655
 3. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 3 220
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 977
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 206
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 077
 7. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 018
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 1 802
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 308
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 244

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Valach: Ak Saganovi niekto nepomáha a prešprintuje ho, divák to vidí

Dva roky za sebou priviedol Ján Valach ako tréner mužskej reprezentácie Petra Sagana k titulu majstra sveta.

DOMOV

Na smrti trojročného chlapca má podiel nemocnica, zle ho liečila

Úrad zistil, že nitrianska nemocnica v liečbe chlapca pochybila.

KULTÚRA

Argentínsky kritik pre SME: Slováci, zostaňte takí, akí ste

Prestížne americké médiá chvália Učiteľku.

Neprehliadnite tiež

Domov

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre. Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú

V Banskobystrickom kraji kandidáti zisťujú preferencie pravidelne, v Nitre je zatiaľ ticho.

Domov

V nemocnici ho nesledovali, ako mali. Mal len tri roky a zomrel na cukrovku

Úrad pred dohľad zistil, že nitrianska nemocnica v liečbe chlapca pochybila.

Domov

Neúspešný Kiskov protikandidát naňho podal podnet

Behýl žiada výbor parlamentu, aby preskúmal porušenia zákona o verejnom záujme.

Domov

Prieskum Focus: Vládne strany oslabujú

Smer oslabil o takmer dve percentá. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH.