Historický kalendár na 18. mája

Medzinárodný deň múzeí - rozhodla Medzinárodná rada múzeí (ICOM) pri UNESCO (1977), oslavuje sa od 1978 Deň ozbrojených síl v USA - oznámil v roku 1949 minister obrany Louis Johnson vytvorenie Dňa ozbrojených síl, ktorý nahradil samostatný Deň armády, Deň námorných síl a Deň vzdušných vojenských síl, pričom sa oslavuje tretiu sobotu
Ján I., pápež, mučeník

1702
- narodil sa v Levoči stoličný hodnostár ANTON ČÁKI. Zomrel 24.2.1764

1902
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) lekár-pôrodník a pedagóg TEODOR
KEŽMARSKÝ. Narodil sa 2.5.1842
- zomrel v Skalici básnik, prekladateľ, etnograf a úradník GUSTÁV
TOMALA. Narodil sa 21.8.1832

1907
- narodil sa v Banskej Bystrici-Kostiviarskej verejný činiteľ
a úradník JURAJ ČUNDERLÍK, člen a funkcionár agrárnej strany. Zomrel
31.8.1967

1917
- zomrel v Novom Sade (Juhoslávia) právnik a národnokultúrny
pracovník MILOŠ KRNO, spolupracovníkom Matice srbskej a organizátorom
slovensko-srbskej spolupráce, ktorý bol vydavateľom a redaktorom
mesačníka Dolnozemský Slovák. Narodil sa 7.9.1869.

1922
- uložili slávnostne do spoločného hrobu pozostatky piatich
francúzskych vojakov, ktorí padli v bojoch o Petržalku roku 1809
- narodila sa kostýmová výtvarníčka IRENA SCHANEROVÁ

1927
- narodil sa v Mikovej literárny vedec a rusista VASIĽ CHOMA, člen
Slovenského syndikátu novinárov, Spolku slovenských spisovateľov
a Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku
- schválili stanovy Dobrovoľného hasičského zboru Kosihy nad Ipľom,
ktorý fungoval pravdepodobne od roku 1919

1932
- narodila sa klaviristka JARMILA BENKOVÁ
- narodila sa NAĎA SCHNEIDEROVÁ, členka Slovenského syndikátu
novinárov
- narodil sa ŠTEFAN STRAKA, člen Slovenskej spoločnosti prekladateľov
odbornej literatúry
- narodil sa MARIÁN MARCINKA, člen Spolku architektov Slovenska

1942
- narodila sa v Hornej Štubni divadelná a filmová herečka EMÍLIA
VÁŠÁRYOVÁ, členka činohry SND

1947
- narodila sa ELENA STRENÁTKOVÁ, členka Slovenského syndikátu
novinárov
- narodila sa HANA SOMOROVÁ, členka Slovenského syndikátu novinárov

1952
- narodila sa v Martine muzikologička ĽUDMILA ČERVENÁ
- narodila sa v Bratislave muzikologička VIOLA ŠVANTNEROVÁ

1967
- začal sa v Bratislave trojdňový slovenský zjazd Čs. zväzu mládeže

1972
- začal sa trojdňový slovenský zjazd ROH v Bratislave, ktorý schválil
rezolúciu a uznesenie

1987
- začal sa 3. zjazd Zväzu čs. dramatických umelcov, na ktorom zvolili
znovu za predsedu Jána Kákoša

1992
- začalo sa prvé kolo prvej vlny kupónovej privatizácie, ktoré sa
skončilo 8.6.

---------------------------------------------------------------------

1152
- oženil sa v Bordeaux 19-ročný vojvoda normandský Henrich z rodu
Anjouovcov-Plantegenetovcov (neskorší anglický kráľ Henrich II.)
o desať rokov staršou vojvodkyňou Alienor Akvitánskou, ktorej sobáš
z francúzskym kráľom Ľudovítom VII. spred ôsmich týždňov anulovali

1652
- prijali na Rhode Islande prvý zákon v Severnej Amerike, ktorým
zrušili otroctvo

1822
- vyhlásil sa generál Augustín de Itúrbide za kráľa Mexika ako
Augustín I., no už v roku 1823 musel utiecť pred republikánskymi
povstalcami

1872
- narodil sa britský filozof, matematik, logik, spolutvorca prvého
uzavretého systému matematickej logiky, spisovateľ a mierový
pracovník BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL, laureát Nobelovej ceny
(1950). Zomrel roku 1970

1877
- narodil sa český pedagóg, organizátor výchovy a vyučovania telesne
postihnutých detí FRANTIŠEK BAKULE. Zomrel roku 1957

1887
- narodil sa nemecký prozaik, lyrik, dramatik a esejista ERNST
WIECHERT, predstaviteľ tzv. vnútornej emigrácie. Zomrel roku 1950

1892
- narodil sa americký spevák (bas) a herec talianskeho pôvodu EZIO
PINZA. Zomrel roku 1957

1897
- narodil sa (niekde 19.5.) americký scenárista, filmový režisér
a producent talianskeho pôvodu FRANK CAPRA. Zomrel roku 1991
- konal sa v Dubline prvý festival írskej hudby

1902
- zomrel český básnik, dramatik, pedagóg, kultúrny prekladateľ
a publicista JILJÍ VRATISLAV JAHN. Narodil sa roku 1883

1907
- narodil sa britský klavirista CLIFFORD CURZON. Zomrel roku 1982

1912
- otvorilo Turecko prieplav Dardanely
- narodil sa juhoafrický bojovník za národné oslobodenie WALTER MAX
SISULU
- narodil sa ukrajinský spisovateľ VADYM SOBKO. Zomrel roku 1981
- narodil sa americký filmový režisér a scenárista RICHARD BROOKS.
Zomrel roku 1992
- narodil sa český herec JAN ARNOŠT LINHART
- narodil sa americký spevák populárnych piesní PERRY COMO

1917
- prebudovali v Rusku v dôsledku protivojnových demonštrácií
v Petrohrade prvú koaličnú dočasnú vládu na čele s kniežaťom Georgiom
Jevgenevičom Lvovom a novým ministrom vojny sa stal eser Alexander
Fiodorovič Kerenskij
- narodil sa český herec, publicista, rozhlasový a televízny režisér
KAREL PECH
- schválili v USA zákon o povinnej vojenskej službe

1920
- narodil sa pápež JÁN PAVOL II. (vlastným menom Karol Wojtyla)

1922
- zomrel francúzsky lekár, bakteriológ, objaviteľ pôvodcu malárie
v červených krvinkách a vedec CHARLES LOUIS ALPHONSE LAVERAN,
priekopník rozvoja epidemiológie a laureát Nobelovej ceny (1907).
Narodil sa roku 1845
- narodil sa český herec ALEŠ HELCELET

1927
- zomrel ruský moreplavec, polárny cestovateľ a objaviteľ NIKIFOR
ALEXEJEVIČ BEGIČEV. Narodil sa roku 1874
- narodil sa nemecký režisér EGON MONK

1937
- narodil sa luxemburský kresťanskodemokratický politik, štátnik
a právnik JACQUES SANTER, bývalý predseda Európskej komisie

1942
- zorganizovali členovia odbojovej skupiny Herbert Baum v Berlíne
podpaľačský útok na protisovietsku výstavu, pričom väčšinu židovských
členov skupiny deportovali do koncentračných táborov
- narodila sa česká bábkoherečka BOŽENA KNAPPOVÁ

1947
- požadovali krajiny Ligy arabských štátov na pôde Valného
zhromaždenia OSN stiahnutie britských vojsk z Paletíny a utvorenie
samostatného palestínskeho štátu, avšak ostatné delegácie s návrhom
nesúhlasili

1967
- vtrhli americké a juhovietnamské jednotky do demilitarizovanej zóny
medzi severnou a južnou časťou Vietnamu, údajne malo ísť o obranné
opatrenie
- rozohnala britská polícia v Hongkongu slzným plynom demonštráciu
proti koloniálnej nadvláde tamojších Číňanov
- podpísali Rakúsko a Maďarsko v Budapešti zmluvu o priateľstve
a pomoci
- podpísala východonemecká delegácia na čele s Walterom Ulbrichtom
zmluvu medzi Maďarskom a NDR o priateľstve, spolupráci a vzájomnej
pomoci na 20 rokov
- rozhodol generálny tajomník OSN U Thant o stiahnutí jednotiek OSN
- zvolili Miku Špiljaka za predsedu zväzovej výkonnej rady
Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie
- požiadala vláda Zjednotenej arabskej republiky generálneho
tajomníka OSN U Thanta o odvolanie jednotiek z pohraničných oblastí
ZAR susediacich s Izraelom
- zahynulo 14 osôb pri zemetrasení na severnej Sumatre
- uviedli kuvajtskú armád do stavu bojovej pripravenosti a dali ju
k dispozícii zjednotenému arabskému veleniu
- poverili Muhammada Ahmada Mahgúba zostavením novej sudánskej vlády
- obnovili v Ženeve takmer po dvoch mesiacoch rokovanie Výboru 18
štátov o odzbrojení

1972
- vypovedali zo Sudánu na protest proti stupňujúcemu sa vojenskému
a politickému vplyvu ZSSR v Afrike 60 sovietskych vojenských poradcov
- uložili vo Washingtone, Londýne a Moskve ratifikačné listiny zmluvy
o zákaze rozširovania zbraní hromadného ničenia na dne morí
a oceánov, čím zmluva nadobudla platnosť
- pokúsila sa skupina sprisahancov na čele s Angeom Diawarom znovu
o protivládny puč v Kongu
- nadviazali Bangladéš a USA diplomatické styky na úrovni
veľvyslanectva
- havarovalo pri Charkove dopravné lietadlo AN 10, pričom zahynuli
všetci cestujúci a členovia posádky
- odovzdal madagaskarský prezident Philibert Tsiranana výkonné moci
veliteľovi armády generálovi Gabrielovi Ramanantsovi, ktorého poveril
zostavením vlády

1977
- začalo sa v Ženeve trojdňové rokovanie ministra zahraničných vecí
USA Cyrusa Vanceho a ZSSR Andreja Gromyka, pričom podpísali
sovietsko-americkú konvenciu o zákaze vojensky alebo akokoľvek inak
zneužívať prostriedky ovplyvňujúce životné prostredie (nadobudla
platnosť 5.10.1978) a druhú dohodu o spolupráci pri výskume a využití
kozmického priestoru k mierovým účelom

1982
- stratil vládny blok Likud tesnú väčšinu v izraelskom Knesete, keď
jeho dvaja poslanci pre nesúhlas s Beginovou hospodárskou politikou
prešli do Strany práce
- podpísalo podľa oznámenia parížsku výzvu za mier a odzbrojenie už
750.000 osôb
- zomrela česká tanečnica a choreografka MIRA HOLZBACHOVÁ. Narodila
sa roku 1901
- začal sa v Moskve štvordňový 19. zjazd Komsomolu, na ktorom
schválili výzvu k mládeži celého sveta, zmenu stanov a zvolili znovu
za prvého tajomníka Borisa Pastuchova
- žiadala v ultimátu predsedníčka britskej vlády Margaret Thatcherová
mierové urovnanie falklandskej krízy do 48 hodín
- stúpol podľa oficiálnych údajov počet osôb postihnutých
v Španielsku otravou nevhodným olejom na 19 828, pričom zomrelo už
271 osôb a prvé otravy sa objavili na jar roku 1981

1987
- uskutočnila sa vo Viedni schôdzka v rámci neoficiálnych konzultácií
zástupcov členských štátov Varšavskej zmluvy a NATO o znížení stavu
ozbrojených síl a konvenčnej výzbroje v Európe
- zahynulo pri irackom raketovom útoku na americkú bojovú fregatu
Stark v Perzskom zálive 37 námorníkov
- nadviazali Albánsko a Jordánsko znovu diplomatické styky
- zavraždili vo veku 46 rokov libanonského filozofa, člena ÚV
Libanonskej komunistickej strany, básnika a novinára HASANA HAMDÁNA
- začalo sa v Ženeve 12-dňové 5. kolo americko-sovietskych rozhovorov
o zastavení jadrových skúšok
- prinútil generálny guvernér Fidži Penaia Ganilau vzbúreného
Sitiveniho Rabuku odovzdať výkonnú moc
- zabili v indickom meste Mérathu (štát Uttarpradéš) pri náboženských
nepokojoch 150 osôb

1992
- stal sa novým ministrom zahraničných vecí NSR dovtedajší minister
spravodlivosti Klaus Kinkel namiesto Hansa-Dietricha Genschera, ktorý
na tomto poste bol 23 rokov
- zrušila ghanská vojenská vláda 10-ročný platný zákaz politických
strán
- otvorili v meste Panmundžone na hraniciach medzi KĽDR a Kórejskou
republikou po prvý raz od vojny v rokoch 1950-1953 oficiálne styčné
úrady na kontakty medzi oboma krajinami
- stretli sa v bangladéšskej Dhake stovky demonštrantov
s bezpečnostnými jednotkami, pričom demonštranti žiadali smrť vodcu
fundamentalistickej Džamáate islámí Ghulama Azama
- vypukli v Podnestersku znovu boje medzi moldavskou políciou
a ozbrojenými gardistami, do ktorých musela zasiahnuť nasledujúci deň
14. armáda SNŠ, pričom zahynulo šesť osôb a rumunsky parlament
protestoval proti porušeniu suverenity Moldavska
- zverejnili v Rusku vládne uznesenie o zvýšení cien ropy a plynu
o 600 percent
- podpísali vo Varšave prezidenti Lech Walesa a Leonid Kravčuk zmluvu
o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch a spolupráci
- prijal azerbajdžanský parlament demisiu dočasného prezidenta Jaguba
Mamedova
- schválil turkménsky parlament novú ústavu a stanovil dátum
prezidentských volieb na 21.6.
- podpísali v Sarajeve zástupcovia predsedníctva Bosny a Hercegoviny,
juhoslovanskej armády a srbskej strany dohodu o okamžitom prímerí na
dobu najmenej troch týždňov, ktoré vzápätí porušili

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. 10 faktov o ovocí a zelenine, ktoré musíte vedieť!
 2. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa
 3. Profesijný rast študentov médií sa začína už počas vysokej školy
 4. Paneurópska vysoká škola otvára špecializované kurzy IT
 5. Medzinárodná súťaž FIRST LEGO League na Fakulte informatiky PEVŠ
 6. S profesorom Michalom Miovským o prevencii závislostí
 7. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 8. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 9. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 10. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 1. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 9 632
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 8 063
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 325
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 6 410
 5. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 6 378
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 5 895
 7. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 4 609
 8. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 4 490
 9. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 4 454
 10. Jarné prázdniny pri mori? 2 863

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

EKONOMIKA

Land Rover z Nitry budú rozvážať Nemci, Cargo neuspelo

Štátny prepravca rokuje s Deutsche Bahn Cargo.

KOMENTÁRE

Aby nás z čara prieskumov nevytrhol ľud v uliciach

Kaliňák je stále ministrom, Bašternák na slobode.

SVET

Keď už sa dostanete do štádia hladomoru, je príliš neskoro

OSN po šiestich rokoch znovu vyhlásila hladomor.

Neprehliadnite tiež

Rajtár z SaS: Kollár je liberál, Sulíka s Kotlebom by som vôbec neporovnával

Spoluzakladateľ SaS a poslanec Jozef Rajtár hovorí, že v strane sa začal opäť angažovať, aby pomohol poraziť Smer.

SaS sa približuje k antisystémovému voličovi, odchodom Mihála stráca výhodu

Z mnohých výrazných osobností, ktoré boli v strane od jej vzniku v roku 2009, v nej dnes zostávajú už len niekoľkí.

Podpora diktatúre na Slovensku poklesla

Agentúra Focus sa ľudí znova pýtala, v čom vidia alternatívu demokracie. Diktatúru podporuje menej Slovákov ako pred dvoma mesiacmi.

Majú pírsing a tetovanie. Ak dostanú žltačku C, majú sa liečiť za vlastné

Nepreplácaním liečby hepatitídy C pre niektorých pacientov chce Všeobecná zdravotná poisťovňa ušetriť peniaze. Je v strate 200 miliónov.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop