Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Stály výbor PZ RE odporučil pravidlá proti korupcii vo financovaní strán

Istanbul 23. mája (TASR) - Stály výbor Parlamentnéhozhromaždenia Rady Európy (PZ RE) v utorok jednomyseľne odporučilministrom Rady Európy (RE), aby prijali spoločné pravidlá protikorupcii vo financovaní politických strán a volebných kampaní.

Ako dnes pre TASR telefonicky uviedol predseda Zahraničnéhovýboru Národnej rady SR Peter Weiss, členské štáty RE by podľanávrhu, ktorý predložila česká poslankyňa Vlasta Štěpová, mali prijaťprávne úpravy založené na nasledujúcich princípoch: zmysluplnárovnováha medzi verejným a súkromným financovaním, férové kritériározdeľovania štátnych príspevkov politickým stranám, obmedzenienákladov na volebné kampane, úplná transparentnosť účtov, zriadenienezávislého audítorského úradu za týmto účelom a účinné sankcie vočitým, čo prijaté pravidlá porušujú.

Je to prvýkrát, čo bola v PZ RE schválená správa k financovaniupolitických strán a volebných kampaní s odporúčaním, aby základnéprincípy, z ktorých majú vychádzať pravidlá financovania, bolisformulované na celoeurópskej úrovni, povedal Peter Weiss. Zámerom jevytvoriť podmienky, aby sa prostredníctvom finančných zdrojovneovplyvňovali politické rozhodnutia a politické strany sanedostávali do závislosti a nepodliehali korupcii.

Po tejto diskusii členovia výboru Parlamentného zhromaždeniaRady Európy podporili správu komisie bývalého amerického senátoraGeorgea Mitchella k situácii na Blízkom východe a vyjadrilipožiadavku, aby sa na oboch stranách - izraelskej i palestínskej- skoncovalo s násilím, aby sa zastavil proces osídľovania naokupovaných územiach v Predjordánsku a zaznela požiadavka, aby sa doprotestov nevťahovali malé deti, dodal Peter Weiss.

Delegáti konferencie v Štokholme podpísali konvenciu o zákaze POP

Štokholm 23. mája (TASR) - Delegáti zo 127 krajín sveta dnes nakonferencii vo švédskej metropole Štokholm podpísali konvenciu OSN,ktorej cieľom je minimalizovať používanie alebo celkom eliminovať 12najnebezpečnejších toxických chemikálií trvalo znečisťujúcich životnéprostredie. SR na konferencii zastupuje minister životného prostrediaLászló Miklós.

Účastníci podujatia v utorok skončili rokovania a schválilikonvenciu o zákaze perzistentných organických znečisťovateľov (POP).Ide o organické látky, ktoré dlhodobo pretrvávajú v prírode ajv tkanivách ľudského tela a vyvolávajú choroby.

POP sú predovšetkým používané v pesticídoch, ktoré sa v dosťveľkej miere používajú aj v súčasnosti najmä v rozvojových krajinách.Otázka ich vysadenia je preto veľmi zložitá, povedal pre TASRminister Miklós.

Cieľom schválenej konvencie je zákaz importu a exportu POP, akoaj ich vypúšťania do životného prostredia. Na Slovensku POPpochádzajú v súčasnej dobe najmä zo spaľovacích procesov, takže ichkontrola spočíva predovšetkým v kontrole emisií zo spaľovacíchzariadení, konštatoval Miklós.

V minulom roku SR novelizovala zákon o znečisťovaní ovzdušiaa prevzala tak európsku legislatívu v oblasti emisných limitov prespaľovacie zariadenia. Slovensko tak už splnilo záväzky, ktorépredpisuje štokholmská konvencia, uviedol minister životnéhoprostredia. SR si však podľa jeho slov musí aj naďalej dávať pozornapr. na staré skládky pesticídov, o ktorých existencii sa možno aninevie.

V utorok László Miklós absolvoval plenárne rokovaniaa neformálne bilaterálne rozhovory s kolegami z Chorvátska, Maďarska,Česka a Švédska.

Busek: Slovensko je jedným z vedúcich bežcov v procese vstupu do EÚ

Pörtschach 23. mája (TASR) - Splnomocnenec rakúskej vlády preotázky rozšírenia Európskej únie (EÚ) Erhard Busek považuje zareálnejší rok vstupu prvých kandidátskych krajín do únie 2005 až 2006ako rok 2004 vzhľadom na čas potrebný pre ratifikáciu vstupuv jednotlivých členských krajinách únie. V procese vstupu do EÚoznačil Slovensko za jedného z vedúcich bežcov - "front runners"- medzi kandidátskymi krajinami.

Úspešnosť SR je však podľa neho extrémne napojená na domácupolitickú situáciu. Busek na brífingu v rakúskom Pörtschachuslovenským novinárom povedal, že konkrétne poradie vstupujúcichkrajín bude závisieť od plnenia acquis communautaire. Čím väčšiaskupina krajín však bude spoločne vstupovať do EÚ, tým sapravdepodobne čas rokovaní predĺži a predpokladaný rok vstupu sa opäťposunie.

V súvislosti s ochranou vonkajších hraníc únie E. Busekpovažuje vstup SR do únie spolu s ČR, Maďarskom a Poľskom zajednoznačne výhodnejší. V opačnom prípade by bola zvýšená ochranadlhšej vonkajšej hranice problematická a príliš nákladná.

Za hlavný problém rozšírenia Busek nepovažuje toľko diskutovanýproblém voľného pohybu pracovných síl, ako skôr využívanieštrukturálnych fondov, teda záležitosť politickú. Vstup nových krajíndo EÚ bude totiž podľa jeho slov automaticky znamenať zníženieprostriedkov v týchto fondoch pre terajšie členské štáty.

Cez slovensko-rakúske hranice prejde denne 16.000 slovenskýchobčanov, čo je však vrátane študentov, turistov a ľudí idúcich naslužobnú cestu. Nemali by sa tak podľa Buseka vyplniť scenáreobrovského prílevu lacných pracovných síl zo SR do Rakúska, podobneako sa nenaplnili obavy z príchodu ľudí z Portugalska pred šiestimirokmi. Sťahovanie pracovných síl sa bude odvíjať aj od výškyinvestícií a budovania infraštruktúry na Slovensku. "Ak sa podarívytvoriť dostatok pracovných miest na Slovensku, ľudia nebudú chcieťodchádzať," dodal Erhard Busek.

APA: Na Slovensku vládne napätie pred Schusterovým prejavomv parlamente

Viedeň/Bratislava 23. mája (TASR) - O pripravovanom prejaveslovenského prezidenta Rudolfa Schustera o situácii na Slovensku,ktorý najvyšší predstaviteľ SR prednesie v piatok v Národnej rade SR,informuje dnes rakúska tlačová agentúra APA, podľa ktorejv súvislosti s tým vládne v Bratislave napäté očakávanie. Konieckoncov hlava štátu už viackrát naznačila, že vo svojom vystúpenínebude nikoho šetriť, "ani vládu, ani koalíciu". Schuster chceo nedostatkoch slovenskej politiky hovoriť z perspektívy"jednoduchého občana".

Podľa neoficiálnych informácií bude ťažisko prejavu zamerané nakritiku nejednotnosti súčasnej vládnej koalície. Prezident si okreminého želá lepšie vzťahy vo vládnom kabinete i s opozíciou. Očakávasa, že bude požadovať aj vypracovanie štátnej doktríny, ktorá načrtnestratégiu vývoja pre budúcich desať až pätnásť rokov a ktorá budespoločným východiskom pre všetky politické sily na Slovensku.

Schuster by sa mal v prejave dotknúť aj súčasnej ťaživejhospodárskej situácie a zastáva názor, že úspešná zahraničnopolitickáofenzíva slovenskej vlády nemôže zakryť nespokojnosť občanov s ichsociálnou situáciou. Schuster možno vznesie požiadavku, aby boli vovláde priamo zastúpení aj predstavitelia veľkopriemyslu, píše APA.Z kruhov blízkych prezidentovi sa už častejšie ozvala kritika, že"akademici" pri riadení hospodárstva neuspeli a dirigentskú taktovkumusia prevziať praktici.

Prezident sa údajne bude vo svojom prejave zaoberať ajaktuálnou situáciou vo vládnej koalícii. Schuster sa už vyslovil zazotrvanie súčasnej vlády vo funkcii, zdôraznil však potrebu korektúrv jej činnosti, uzatvára APA.

Schuster: EÚ by nemala pri ďalšom rozširovaní zvyšovať latku

Ľubľana 23. mája (TASR) - Želanie, aby Európska únia (EÚ) priprijímaní ďalších členských štátov zotrvala pri stanoviskuo reálnosti svojho ďalšieho rozširovania, ktoré na záverpredsedníctva v EÚ sformulovalo Francúzsko, a nezvyšovala podmienkyčlenským štátom, deklarovali dnes po spoločnom stretnutí v Ľubľaneprezidenti SR a Slovinska Rudolf Schuster a Milan Kučan.

Pri vstupe do NATO obe krajiny podľa Kučana pociťujú, žepodmienky pre súčasných kandidátov sú prísnejšie ako pri poslednomrozširovaní aliancie.

Aj keď má SR pri negociáciách náskok dvoch kapitol, bolo bydobré, keby sme pri integrácii postupovali ruka v ruke a koordinovalisvoje kroky ako dobrí partneri, nie ako súperi, zdôraznil Schusterpred novinármi s tým, že cieľom oboch štátov je stať sa členom EÚv roku 2004.

Ako ďalej uviedol prezident Kučan, Slovinsko očakáva, že ajkandidátske krajiny budú postupne zainteresované na dialóguo reformách v EÚ. Kandidáti na vstup by mali byť podľa neho hodnoteníindividuálne a integračný proces by nemali spomaliť možné vnútornéproblémy kandidátskych krajín. Slovinsko však chápe určitú mieruneistoty členských krajín pred rozširovaním, dodal Kučan. Skepsaa rezervovanosť EÚ podľa neho pramení najmä z dosiaľ neprekonanýchnázorov na politické rozdelenie Európy. Určitú úlohu zohráva ajegoizmus, spojený s prerozdeľovaním finančných prostriedkov, ktoréposkytuje únia.

Holandsko podporuje integráciu SR, ako aj spoluprácu krajín V4a Beneluxu

Haag 23. mája (TASR) - Holandsko podporuje integračné ambícieSR, ako aj spoluprácu krajín V4 a Beneluxu. Vyplýva to z informácií,ktoré dnes médiám po holandsko-maďarských rokovaniach v Haaguposkytol druhý muž maďarskej diplomacie Zsolt Németh.

Maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý dnes ukončil návštevuHolandska a odcestoval do Milána, kde sa stretne s lídrom aliancieDom slobody Silviom Berlusconim, rakúskym kancelárom WolfgangomSchüsselom a pravdepodobne na večernom finále Ligy majstrov ajs bavorským krajinským premiérom Edmundom Stoiberom, prijala na záverpobytu panovníčka krajiny tulipánov, kráľovná Beatrix.

Orbán, ktorý v utorok rokoval s predsedom holandskej vládyWimom Kokom, absolvoval dnes medziiným aj stretnutia s predsedamioboch komôr holandského parlamentu, Fritsom Korthalsom Altesoma Jeltje van Nieuwenhovenom.

Ako následne informoval Németh, obe strany majú podobný názorna spoluprácu krajín Visegrádskej štvorky a štátov Beneluxu. Maďarskárepublika, ktorá čoskoro prevezme predsedníctvo v skupine V4, sivytýčila ako jeden z cieľov dosiahnuť pokrok v príprave summitukrajín V4 a Beneluxu, ktorý je predmetom konzultácií na úrovništátnych tajomníkov. O dejisku a termíne takejto vrcholnej schôdzkysa ešte nerozhodlo, poznamenal Zsolt Németh.

Podľa rovnakého zdroja dala holandská strana, ktorá sazaujímala o skúsenosti MR z členstva v Severoatlantickej aliancii,pri rokovaniach najavo, že popri pobaltských štátoch podporuje ajprijatie Slovinska a SR do integračných štruktúr. Maďarská stranavyužila túto príležitosť, aby poskytla informácie o pripravovanom"krajanskom" zákone.

Medzi Poľskom a SR sa zíntenzívňujú kontakty

Varšava 23. mája (TASR) - Pred summitom premiérov Visegrádskejštvorky v poľskom Krakove v závere tohto mesiaca (31. mája a 1. júna)sa zintenzívnili kontakty medzi predstaviteľmi Slovenska a Poľska.

Veľvyslankyňa SR v Poľsku Magda Vášáryová vystúpila v utorokv meste Bielsko-Biala, ležiacom neďaleko hraníc Slovenska a Poľskas prednáškou na tému "Slovensko ako južný sused Poľska v proceseeurópskej a transatlantickej integrácie." Vedúca slovenskejdiplomatickej misie prijala pozvanie tamojšieho Inštitútu južnejEurópy. Vystúpenie si vypočulo vyše 130 zástupcov štátnej správya samosprávy najmä z pohraničných regiónov.

Podujatie viedol Marek Jerzy Nowakowski, bývalý poradcapoľského premiéra pre otázky zahraničnej politiky. M. Vášáryová sav prednáške i následnej diskusii sústredila na výsledky, ktoréSlovensko dosiahlo v procese vstupných rokovaní s Európskou úniou (16ukončených kapitol). Vyzdvihla 70-percentnú podporu občanov Slovenskapre vstup do EÚ. Poukázala tiež na ostatný konsenzus v parlamentev otázke začlenenia SR do NATO, keď okrem jednej opozičnejparlamentnej strany (SNS) subjekty vládnej koalície i opozíciedeklarovali cieľ získať členstvo v NATO.

Dnes veľvyslankyňa pokračovala v stretnutiach a rokovaniachrozvíjajúcich kontakty medzi organizáciami a inštitúciami obochkrajín. V Žiline mala schôdzku s tajomníkom Slovensko-poľskej komoryA. Chojnackim. V Ružomberku hovorila s rektorom Katolíckej univerzityPavlom Kluvánkom o spolupráci v oblasti vzdelávania. O akciácha aktivitách, ktoré sa pripravujú v Poľsku, rokovala s riaditeľom SCPa.s. Ružomberok Jánom Líškom.

Ďalším podujatím je 6. zasadanie Slovensko-poľskej komisie precezhraničnú spoluprácu v Demänovskej doline, ktoré sa začalo dnesa potrvá do piatku. Okrem veľvyslancov Slovenskej republiky a Poľskasa na ňom zúčastňujú štátni tajomníci ministerstiev vnútra PiotrStachanczyk a Ivan Budiak

EÚ sa dohodla na zozname "zakázaných" služieb

Brusel 23. mája (TASR) - Stavebné podniky, firmy zamerané naupratovanie alebo maliari z kandidátskych krajín vrátane Slovenskanebudú môcť po vstupe do Európskej únie poskytovať svoje službyv Rakúsku a Nemecku. Členské krajiny EÚ ich totiž zaradili na zoznam"zakázaných" služieb, ktorý na žiadosť Viedne a Berlína doplníspoločnú pozíciu pätnástky pre rokovania s kandidátmi v kapitolevoľný pohyb osôb.

Podľa diplomatických zdrojov sa susednému Rakúsku podarilo dozoznamu dostať aj zdravotné sestry, sociálnych pracovníkov a ostatnýpomocný zdravotný personál. Okrem toho nebudú môcť v Rakúsku počasprechodného obdobia pôsobiť ani firmy zabezpečujúce úpravy pozemkovalebo poskytujúce bezpečnostné služby. Nemecko zasa presadiloobmedzenia pre poskytovanie vnútorných dekorácií (obkladači, maliari).

Dohoda členských štátov je zatiaľ len predbežná, pretožeŠpanielsko naďalej blokuje kvôli obavám o budúcnosť regionálnejpolitiky dosiahnutie spoločného stanoviska EÚ ku kapitole voľný pohybosôb. Pätnástka tiež zatiaľ nerozhodla o rozsahu územia, ktorého sabude obmedzenie služieb v Rakúsku a Nemecku týkať.

Väčšina krajín presadzuje, aby to boli iba prihraničné oblasti,najmä Rakúsko však argumentuje tým, že je "obkľúčené" kandidátskymikrajinami a chce opatrenia aplikovať na celom území.

Uvedené riešenie je podľa bruselských expertov rozumnýmkompromisom - Berlín a Viedeň žiadali pôvodne obmedzenie oveľaväčšieho počtu služieb, na druhej strane Európska komisia žiadnepodobné obmedzenia nenavrhovala. Najdôležitejšie podľa predstaviteľovEK je, že nebude potrebné znovu otvoriť kapitolu voľné poskytovanieslužieb, ktorú už uzavrelo aj Slovensko a niekoľko ďalšíchkandidátskych krajín.

Zoznam profesií bude prílohou spoločnej pozície EÚ ku kapitolevoľný pohyb osôb. Napriek tomu, že dohodu momentálne blokujeŠpanielsko, očakáva sa, že EÚ nakoniec schváli päťročné prechodnéobdobie na voľný pohyb pracovníkov (a poskytovanie uvedených služieb)s možnosťou jeho predĺženia o ďalšie dva roky. Už po prvých dvochrokoch však budú opatrenia prehodnotené

O vydaní šéfa košického podsvetia rozhodne minister spravodlivosti ČR

Praha 23. mája (TASR) - České ministerstvo spravodlivosti dostaloprávoplatné rozhodnutie súdu v Ústí nad Labem o povolení vydaniabývalého šéfa košického podsvetia Dušana B., zvaného Borža,slovenským úradom. O vydaní Dušana B. definitívne rozhodne ministerspravodlivosti Jaroslav Bureš a neočakáva sa, že by v tejto vecirozhodol negatívne.

Ako dnes TASR informovala hovorkyňa ministerstva spravodlivostiIva Chaloupková, pracovníci ministerstva teraz pripravia návrh narozhodnutie o jeho vydaní, ktorý predložia ministrovi. Zákon v tomtoprípade nestanovuje žiadne časové lehoty, dodala a zdôraznila, žetermín odovzdania bossa košického podsvetia bude tajný a budestanovený po spolupráci s Interpolom.

Súd v Ústí nad Labem začiatkom mája opätovne rozhodolo prípustnosti vydania bývalého šéfa košického podsvetia Dušana B.,zvaného Borža. Obvinený sa podľa jeho advokáta ex-offo JosefaVondráčka vzdal sťažnosti, takže rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.Súd sa prípadom opätovne zaoberal po tom, čo minister žiadosťo vydanie Dušana B. vrátil do Ústí nad Labem na základe pochybnostío jednoznačnom súhlase obvineného s vydaním do SR. Borža sa predsúdom vyjadril len k dvom žiadostiam o vydanie zo Slovenska, ale niek tretej.

Dušan B. je stíhaný aj na území Českej republiky, kde jeobvinený z trestného činu lúpeže, ale nebola proti nemu vznesenáobžaloba. Prokuratúra v Benešove súhlasila s jeho vydaním naSlovensko s tým, že táto vec sa bude riešiť formou odovzdaniatrestného stíhania.

Borža je v SR obvinený z viacerých závažných trestných činov- dvoch vrážd, vrátane vraždy šéfa konkurenčného klanu v KošiciachKarola Kolárika, dvoch pokusov o vraždu v spolupáchateľstve,nedovoleného ozbrojovania sa a poškodzovania cudzej veci.

Boržu zadržala česká polícia v spolupráci so slovenskýmikolegami v severočeskom Ústí nad Labem 30. novembra minulého roku.

Schuster sľúbil podporu štúdiu slovenčiny Slovinsku

Ľubľana 23. mája (TASR) - Podporu štúdiu slovenského jazyka naľubľanskej univerzite pri budovaní samostatnej katedry slovenčinysľúbil dnes prezident SR Rudolf Schuster a šéf rezortu školstva MilanFtáčnik slovinským študentom slovenčiny.

Predstavitelia univerzity na stretnutí so Schusterom v Ľubľanepredniesli myšlienku rozdeliť existujúcu Katedru slavistiky na trisamostatné katedry - poľštiny, češtiny a slovenčiny.

Na ľubľanskej univerzite v súčasnosti študuje slovenčinu asi 50Slovincov a slovenské ministerstvo školstva by im mohlo pomôcťmateriálne i ponukou štipendií a stáží. Novinárov o rokovaníinformoval riaditeľ Komunikačnej sekcie Kancelárie prezidenta SRDárius Rusnák.

Prezident SR R. Schuster je dnes na oficiálnej návšteveSlovinska. Predpoludním absolvoval rokovanie so slovinskýmprezidentom Milanom Kučanom, ktorého témou bola integrácia Slovenskaa Slovinska do európskych a transatlantických štruktúr.

Schustera potom na krátkom stretnutí prijal predseda Štátnehozhromaždenia Borus Pahor. Popoludní sa prezident stretol soslovinskými študentmi slovenčiny a absolvoval prehliadku historickéhojadra Ľubľany. Plánované stretnutie s ministerským predsedom JanezomDrnovšekom bolo preložené na štvrtok.

Český ombudsman Otakar Motejl odovzdá skúsenosti z fungovania úradu

Brno 23. mája (TASR) - O skúsenostiach verejného ochrancu práva fungovania úradu za päť mesiacov svojej činnosti bude hovoriťombudsman ČR Otakar Motejl na konferencii pod názvom Zriadenieinštitútu ombudsmana a jeho postavenie v právnom systéme Slovenskejrepubliky, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. a 29. májav Častej-Papierničke. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa Úraduverejného ochrancu práv ČR Marcela Horáková.

Konferencia sa dotkne napríklad tém Pozícia ombudsmana vovzťahu k iným inštitúciám, Nezávislý status a spolupráca ombudsmanaso štátnou administratívou alebo Skúsenosti štátov stredneja východnej Európy, Špecifická úloha ombudsmana v štátoch ekonomickejtransformácie. Akciu usporiadal Úrad vlády SR - Sekcia ľudských práva menšín.

Kancelária verejného ochrancu práv ČR za päťmesačné obdobiesvojej pôsobnosti dostala vyše 4000 podnetov a záujem občanovneustáva, každý deň dostane do päť desiatok podnetov. Tie sa najviactýkajú reštitučných sporov a sťažností na postup polície, armádya väzenskej služby. Ďalšou početnou skupinou sú sťažnosti občanov nazlé správanie štátnej správy a na činnosť v sociálnej oblastisúvisiacu so starostlivosťou o deti.

Na úrade českého ochrancu práv v súčasnosti pracuje celkovo 33ľudí, z toho 11 právnikov, ktorí vybavujú podané sťažnosti. Porekonštrukcii stáleho sídla ombudsmana, ktoré sa má dokončiť koncomaugusta, bude mať úrad asi sedemdesiat zamestnancov.

"Prvé mesiace úradu charakterizuje začiatok jeho činnostis typickými problémami novej inštitúcie súvisiacimi s nedostatočnýmpersonálnym aj technologickým vybavením," povedal pre TASR O. Motejl.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 061
 2. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 308
 3. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 7 121
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 6 944
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 094
 6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 151
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 127
 8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 4 115
 9. 5 krokov k vlastnému bývaniu 3 134
 10. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 061

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Nevstupovať. Iba ak zháňate hašiš (reportáž)

Boli sme sa pozrieť na miesto, ktoré funguje ako európsky veľkosklad pre drogy.

BRATISLAVA

Podnájom v Bratislave stojí približne toľko ako hypotéka

Najlacnejšie podnájmy sú v Dúbravke a Karlovej Vsi.

ŠPORT

Mladý americký cyklista zomrel následkom pádu

Dvadsaťjedenročný pretekár spadol v záverečnej etape Tour of de Gila.

Neprehliadnite tiež

Brexit bude podľa Fica bolieť, ale ak má niekoho viac, tak Britániu

Premiér tvrdí, že lídri krajín EÚ preukázali jednotu a odhodlanie ísť spoločne do rokovania o brexite.

Fico sa chce pozrieť na financovanie mimovládnych organizácií

Slovenský premiér chce zistiť aké majú mimovládky pozadie a kto ich financuje.

Povodne majú už tretiu obeť. Na Liptove sa utopil rafter

Pri Liptovskom Hrádku sa utopil Poliak, ktorý chcel spolu s partiou raftovať na rozbúrenej rieke.

Slovenská kultúra má podľa Maďariča potenciál rozvíjať sa všade a vo všetkom

Minister kultúry poukazuje na nevyhnutnosť kontinuálnej podpory slovenskej kultúry.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop