Chronologický prehľad domácich udalostí od 11. do 17. mája 2002

11. mája Slovenských hokejistov vo finále majstrovstiev sveta vo Švédsku povzbudzoval priamo v göteborskej hale Scandinavium aj prezident Rudolf Schuster. Emotívne finále, v ktorom Slovensko prvýkrát získalo hokejové zlato, prezidenta SR nadchlo, hokej

11. mája

Slovenských hokejistov vo finále majstrovstiev sveta vo Švédsku povzbudzoval priamo v göteborskej hale Scandinavium aj prezident Rudolf Schuster. Emotívne finále, v ktorom Slovensko prvýkrát získalo hokejové zlato, prezidenta SR nadchlo, hokej podľa neho opäť raz zviditeľnil Slovensko.

Predseda Strany maďarskej koalície (SMK) Béla Bugár sa stal volebným lídrom strany. Rozhodla o tom Republiková rada SMK na rokovaní v Rimavskej Sobote.

Po prvý raz sa zaoberali podaniami na prvom zasadnutí členovia samoregulačného etického orgánu Tlačovej rady Slovenskej republiky (TR SR) pod vedením svojho predsedu Miroslava Cipára.12. mája

Zlatý Filcov tím v Bratislave očakávalo 50 000 fanúšikov a ich radosť vyvrcholila, keď sa na pódiu objavilo 26 göteborských hrdinov s realizačným tímom a generálnym manažérom hokejovej reprezentácie SR Petrom Šťastným.

Bratislavská záchranná služba nemusela zasahovať pri vážnejších úrazoch fanúšikov na námestiach a v uliciach Bratislavy počas sobotňajšej hokejovej eufórie, ktorá trvala až do ranných hodín. Prepravná služba odviezla 19 mladistvých pacientov do nemocníc a Rýchla zdravotnícka služba previezla 18 pacientov, pričom vo všetkých prípadoch išlo o menšie zranenia, úrazy hlavy či ruky v dôsledku nadmierneho užívania alkoholu.

Počas osláv došlo k ničeniu viacerých objektov alkoholom podguráženými fanúšikmi. V divadle Stoka na Pribinovej ulici úplne zničili interiér, poškodili desiatky vozidiel Dopravného podniku.

Slovensko v posledných troch rokoch dosiahlo dobré podmienky v organizácii hospodárskej a integračnej politiky, uviedol predseda vlády Mikuláš Dzurinda na britsko-slovenskom fóre v Bratislave.

Májové memorandum národných a kresťanských síl Slovenska podpísali symbolicky pod hradom Devín v kultúrnom dome rovnomennej bratislavskej mestskej časti zástupcovia šiestich politických strán a spoločenských organizácii.

13. mája

Český prezident Václav Havel telegramom zablahoželal slovenskému prezidentovi Rudolfovi Schusterovi k víťazstvu slovenského národného tímu na 66. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji.

Mandátový a imunitný výbor NR SR začal ďalšie disciplinárne konanie voči poslancovi SMK Miklósovi Durayovi pomerom hlasov 8:2.

Je v záujme Nemecka, aby sa SR stala členskou krajinou NATO, povedal na stretnutí s ministrom obrany SR Jozefom Stankom a náčelníkom generálneho štábu Armády SR genpor. Milanom Cerovským generálny inšpektor Bundeswehru generál Harald Kujat, počas dvojdňovej návštevy Slovenska.

So slovenskými skúsenosťami s inštitútom agenta provokatéra v boji proti korupcii zoznámil českého ministra spravodlivosti Jaroslava Bureša jeho slovenský rezortný kolega Ján Čarnogurský počas pracovnej návštevy v Prahe.

Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva (MZ SR) Marián Kováčik sa od 1. júna vzdáva funkcie.

Pravdepodobne naposledy otvorí divadlo Aréna 24. mája svoje brány medzinárodnému festivalu pantomímy Kaukliar. O tom, či sa budúci rok prestížne podujatie uskutoční, rozhodne predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo Roman.

Ministerstvo kultúry SR nesúhlasí s vyhlásením Sládka, podľa ktorého divadlu a festivalu Kaukliar neposkytovalo ministerstvo dostatočnú finančnú podporu.

Slovenská filharmónia (SF) aj v minulom roku hospodárila so ziskom.

Príkladom úspešnej spolupráce s rómskou komunitou je pilotná fáza predškolského vzdelávania rómskych detí z osady v Jarovniciach v okrese Sabinov.14. mája

Pamätné listy za dlhoročnú a namáhavú prácu udelil prezident Rudolf Schuster 16 členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov.

Dôsledné preskúmanie zrušenia víz pred vstupom Slovenska do Európskej únie prisľúbil premiérovi Mikulášovi Dzurindovi predseda britskej vlády Tony Blair. Na prvom oficiálnom stretnutí v Londýne Blair jednoznačne podporil vstup Slovenska do NATO v pripravovanej vlne.

Dve udalosti môžu podľa premiéra Mikuláša Dzurindu dramaticky zmeniť tvár Európy - pražský summit NATO a rozšírenie Európskej únie.

Poslanca Duraya čakala v rokovacej sále NR SR) stolička pripevnená reťazami o stôl, na ktorý poslanci SNS nalepili text: "Zákaz vstupu maďarskému šovinistovi do slovenského parlamentu. Tvoj parlament je v Budapešti".

Národná rada schválila program 60. schôdze. Z pôvodného návrhu poslanci vypustili niekoľko bodov programu. Parlament do druhého čítania posunul vládnu novelu zákona o kolektívnom investovaní, aj vládny zákon o burze cenných papierov a novela zákona o lotériách a iných podobných hrách, ktorá vytvára rámec pre výkon povolaní, odborných činností a majetkovej účasti zahraničných osôb. Poslanci súhlasili aj s postupom novely Devízového zákona do druhého čítania. V druhom čítaní sa ocitol tiež návrh zákona o účtovníctve, ako aj návrh nového zákona o medzinárodnej spolupráci pri správe daní. Ďalší legislatívny proces čaká aj novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Poslanci do druhého čítania posunuli návrh novely zákona o spotrebnej dani z piva, ktorá zvýši cenu jedného litra 10° piva približne o 1 až 1,10 Sk, aj novelu zákona o spotrebnej dani z vína, vládnu novelu zákona o rozpočtových pravidlách a novelou zákona o dlhopisoch. Na záver ekonomických eurozákonov poslanci posunuli do ďalšieho legislatívneho procesu aj vládny návrh nového zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách, ktorý má zvýšiť transparentnosť v oblasti požičiavania a štátnych záruk.

Parlamentný výbor pre ľudské práva a národnosti rozhodol o tom, že sa nebude zaoberať tým, či poslanec Duray aj po jeho medializovaných výrokoch má byť členom tohto výboru.

Už druhýkrát rokovala Legislatívna rada vlády o návrhu zákona o výkone štátnej správy poverenými obcami.

Bývalý riaditeľ odboru zahraničnej pomoci Úradu vlády SR je podľa uznesenia vyšetrovateľa nevinný, pretože mu nebol preukázaný žiadny trestný čin.

K úsiliu slovenských hokejistov prebojovať sa zo skupiny C až k titulu majstrov sveta prirovnal pred zástupcami zahraničných ambasád úsilie slovenskej vlády dostať našu republiku von z izolácie a postaviť ju až pred prah členstva v Európskej únie a NATO minister zahraničných vecí Eduard Kukan na pôde Univerzity Komenského v Bratislave.

Skúsenosti z prebiehajúcich reforiem v armádach Slovenskej a Českej republiky si v Bratislave vymenili náčelníci Generálnych štábov oboch armád genpor. Milan Cerovský a armádny generál Jiří Šedivý. K možnosti účasti slovenských vojakov v Afganistane Šedivý poznamenal, že záleží od Slovenska, ako sa rozhodne.

Rezort kultúry vynaložil každú štvrtú korunu so svojho minuloročného rozpočtu na stavebné práce.

Minister obrany Jozef Stank prešiel previerkami Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).

Jedno miesto v prvej osmičke a potom každé ôsme miesto ponúkla SDĽ na kandidátke do jesenných parlamentných volieb SOP. SDĽ pripravila pre SOP identickú zmluvu, akú má pripravenú pre SDSS.

Strana zelených na Slovensku (SZS) nesúhlasí s plánom na rozmiestnenie priemyselných parkov.

Niektoré politické strany ako Smer, ANO a SDKÚ svojimi predvolebnými billboardami porušujú zákon, povedal podpredseda strany Vojtech Tkáč.

Až do začiatku budúceho roka bude prebiehať verejná zbierka Tesco Charita roka 2002, ktorú organizuje hypermarketová sieť spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Na Slovensku sa rozbehlo nakrúcanie novej celovečernej filmovej česko-slovenskej rozprávky s názvom Čert vie prečo.

Po profesionalizácii našej armády od roku 2006 nastanú v oblasti vojenskej kriminality zmeny v jej štruktúre, kvalite i počte trestných činov. Uviedol to na celorezortnej odbornej konferencii pod názvom Prevencia kriminality a model ozbrojených síl 2010 náčelník Vojenskej polície Libor Gašpierik.

Celý prenos kompetencií zo štátnej správy na samosprávu označil predseda Trnavského samosprávneho kraja Peter Tomeček viac-menej za nezmysel. Je to iba inventarizácia štátneho majetku, dodal.

Česká Rada pre rozhlasové a televízne vysielanie udelila slovenskému Rádiu Twist licenciu pre vysielanie v Prahe.15. mája

Macedónskeho prezidenta Borisa Trajkovského s manželkou Vilmou na nádvorí Prezidentského paláca slávnostne privítal prezident Rudolf Schuster. O potrebe intenzívnejšej spolupráce medzi slovenským a macedónskym parlamentom práve v súčasnom, pre obe krajiny kľúčovom integračnom období, hovoril predseda parlamentu Jozef Migaš s prezidentom Trajkovským.

Kríž prezidenta SR I. stupňa v stredu udelil prezident Rudolf Schuster zlatému kolektívu slovenských hokejistov, ktorí zvíťazili na 66. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo Švédsku.

Pri plnení služobných povinností v Kosove tragicky zahynul v noci na v stredu 28-ročný čatár Miroslav Hajduch. Prezident Schuster vyslovil sústrasť rodine, pripojil sa aj macedónsky prezident Boris Trajkovski, ktorý je na oficiálnej návšteve SR.

Začiatku druhého rokovacieho dňa 60. schôdze Národnej rady (NR) SR dominovali výhrady poslancov k činnosti Slovenskej konsolidačnej, a.s. (SKo), ktorej minister financií predložil plénu správu o hospodárení s pohľadávkami v SKo a v Konsolidačnej banke Bratislava. Parlament neschválil uznesenie, v ktorom žiada Najvyšší kontrolný úrad, aby vykonal kontrolu predaja pohľadávok v Slovenskej konsolidačnej, a.s., a Konsolidačnej banke. Zákonodarný zbor posunul do druhého čítania návrh zákona o veterinárnej starostlivosti, novelu zákona o pozemkových úpravách, novelu zákona o odrodách a osivách, vládny návrh zákona o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín, návrh zákona o vinohradníctve a vinárstve a vládny návrh zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ako aj vládne návrhy noviel z dielne rezortu spravodlivosti, novelu Trestného zákona, Trestného poriadku, Občianskeho súdneho poriadku, Občianskeho zákonníka a návrh zákona o vyšších súdnych úradníkoch. Poslanci v prvom čítaní prerokovali dva eurozákony, ktoré predkladal minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko. Prostredníctvom zákona o cestnej doprave by sa mali slovenskí dopravcovia zapojiť do medzinárodnej deľby prepravnej práce a zabezpečiť, aby boli pravidlá v cestnom podnikaní zharmonizované s EÚ ku dňu vstupu. Prakticky bez rozpravy v prvom čítaní poslanci prerokovali vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia, návrh zákona o environmentálnom označovaní výrobkov upravuje podmienky udeľovania dvoch environmentálnych značiek - národnej značky Environmentálne vhodný výrobok a ekologickej značky európskeho spoločenstva Európsky kvet. Ďalším "mostíkom" k zlepšeniu životného prostredia na Slovensku by mal byť zákon o obaloch a odpadoch z obalov a posledná environmentálna legislatíva navrhuje dobrovoľný systém environmentálne orientovaného riadenia a auditu, ktorý sa má v organizáciách uplatňovať zavádzaním environmentálneho manažérstva. Poslanci v prvom čítaní prerokovali návrh zákona o zriadení Slovenskej zdravotníckej akadémii (SZA) a pravidlá postupu pri vrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov zo Slovenska do členského štátu Európskej únie alebo naopak formulované vo vládnom návrhu zákona, návrh zákona o uznávaní odborných kvalifikácií a aj návrh zákona o dizajnoch.

Mandátový a imunitný výbor NR SR neprijal platné uznesenie k podnetu SNS, aby NR SR odporučila poslancovi Miklósovi Durayovi vzdať sa mandátu za údajné hrubé porušenie poslaneckého sľubu.

Niekoľkominútový skandovaný potlesk a pieseň “Veď na to máme“ privítal v rokovacej sále NR SR slovenských hokejistov - majstrov sveta.

Pokiaľ politici urobia pre šport ideálne podmienky, hokej a politika môžu fungovať spolu. Je normálne, keď vláda, alebo prezident štátu prejaví záujem o dianie v športe a športovcov prijme. Ide však o to, aby niekto nezneužíval takého vzťahy vo svojich volebných kampaniach, povedal tréner majstrov Ján Filc.

Päť návrhov kandidátov na členov Súdnej rady volených NR SR zaregistroval Ústavnoprávny výbor parlamentu. Ide o predsedu Slovenskej advokátskej komory (SAK) Štefana Detvaia a člena prezídia Notárskej komory (NK) Jozefa Farkašovského, ktorých kandidatúru si osvojil ústavnoprávny výbor. Ďalšieho kandidáta, sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Semana, navrhol poslanec Ján Cuper. Advokáta Ľubomíra Poláka navrhol poslanec Ján Budaj. Piatym kandidátom navrhnutým SNS je docent Katedry medzinárodného práva a európskych štúdií Univerzity Komenského v Bratislave František Poredoš.

Vláda v stredu už po druhýkrát prerušila rokovanie o návrhu zákona o výkone štátnej správy poverenými obcami. Ako priznal minister vnútra Ivan Šimko, zatiaľ nehľadali kompromis s názorom Združenia miest a obcí Slovenska na návrh zákona. Ministerstvo vnútra pripravilo návrh zákona, pretože nie je možné vo všetkých obciach vytvoriť primerané personálne podmienky na bezproblémové zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Vláda vyjadrila súhlas so zámerom odškodniť obete holokaustu na Slovensku. Vláda odsúhlasila pre slovenskú hokejovú reprezentáciu 9 450 000 korún a ďalší milión na zakúpenie výstroja pre mladých hokejistov.

Aktuálny vývoj vzťahov EÚ a Slovenska, návšteva komisára EÚ pre rozširovanie Güntera Verheugena v SR, ako aj štúdia Slovenskej akadémie vied (SAV) o ekonomických a sociálnych dopadoch nášho vstupu do únie boli témami pracovných raňajok, na ktoré novinárov pozval veľvyslanec EÚ a vedúci Delegácie Európskej komisie (EK) na Slovensku Eric van der Linden.

Ako rekordný rozsahom i počtom vystavovateľov označil minister obrany Jozef Stank 5. ročník medzinárodnej výstavy obrannej techniky IDEE 2002 na otvorení v Trenčíne. Predstavuje sa na ňom 146 vystavovateľov zo Slovenska a ďalších 13 krajín.16. mája

Potešenie nad prvou historickou návštevou macedónskeho prezidenta na Slovensku vyjadril na stretnutí s Borisom Trajkovským predseda vláda SR Mikuláš Dzurinda.

Európske pravidlá má do nášho právneho systému priniesť nový zákon o azyle, ktorý prerokovala Národná rada v prvom čítaní. Do druhého čítania posunuli vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia, návrh zákona o environmentálnom označovaní výrobkov, zákon o obaloch a odpadoch z obalov a návrh na dobrovoľný systém environmentálne orientovaného riadenia a auditu, ktorý sa má v organizáciách uplatňovať zavádzaním environmentálneho manažérstva. NR SR tiež vyslovila súhlas s ratifikáciou Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach. Do druhého čítania posunuli nový zákon o azyle, návrh novely zákona o cestnej doprave, vládny návrh novely telekomunikačného zákona, vládny návrh zákona o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetom, návrh zákona o uznávaní odborných kvalifikácií , ako aj návrh zákona o dizajnoch. Prvým zákonom, ktorý na prebiehajúcej 60. schôdzi prijali, je novela zákona o vojenskej službe. Schválili novelu zákona o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa a akceptovali všetky prezidentove pripomienky k zákonu, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a po ich zapracovaní opätovne schválil túto normu. Opätovne schválili aj nový zákon o povolaní sestry a povolaní pôrodnej asistentky. Poslanci schválili nové znenie zákona o cestovných náhradách. Prerokovali návrh doplnku k použitiu majetku Fondu národného majetku (FNM). Poslanci posunuli do druhého čítania návrh zákona o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž, vládny návrh novely zákona o doplnkovom dôchodkovom poistení (DDP), návrh zákona o zriadení Slovenskej zdravotníckej akadémii (SZA).

Minister zdravotníctva Roman Kováč predložil Národnej rade (NR) SR doplnenie zoznamu zdravotníckych zariadení zahrnutých do druhej etapy privatizácie. Aj keď parlament môže toto rozhodnutie vlády iba vziať na vedomie, v rozprave vystúpila poslankyňa Marta Aibeková (HZDS), ktorá zoznam ostro kritizovala. Poslanci si vyžiadali hlasovanie o doplňujúcom návrhu k uzneseniu, v ktorom poslankyňa Mária Sabolová žiadala ministra, aby predložil parlamentu zoznam zdravotníckych zariadení, ktoré prechádzajú pod správu vyšších územných celkov. Plénum jej návrh prijalo. NR SR tak schválila doplňujúci návrh k neexistujúcemu uzneseniu.

Na výrobe vyznamenaní Kríž prezidenta I. triedy pre slovenských hokejistov začali v Štátnej mincovni Kremnica pracovať už pred piatkovým finálovým zápasom medzi Slovenskom a Ruskom. Agentúre SITA to povedal hovorca mincovne Jaroslav Setnický s tým, že už vtedy komunikovali s Kanceláriou prezidenta (KP SR). Nedokázal však povedať, kedy budú vyznamenania hotové. "Výrobe vyznamenaní sme podriadili všetko, je to naša absolútna priorita a budeme sa snažiť dokončiť prácu čo najskôr," povedal. Podľa Setnického je výroba vyznamenaní vysoko umelecká práca prirovnateľná k práci zlatníkov, 80 percent sa robí ručne. Kríže prezidenta SR I. triedy sú z čistého striebra pozláteného 24-karátovým zlatom.

Kapitola európskej legislatívy Regionálna politika a v tejto súvislosti čerpanie prostriedkov z predvstupových fondov, systém platobných orgánov pre štrukturálne fondy, ako aj odhady záväzkov a príjmov zo štrukturálnych a predvstupových fondov po vstupe SR do EÚ na obdobie 2004 až 2006 boli témami zasadnutia Rady vlády SR pre regionálnu politiku.

Bilaterálna spolupráca a rozširovanie Európskej únie boli hlavnými témami stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Jána Figeľa a štátneho tajomníka MZV Dánska Arne Friisa Petersena v Bratislave. Dánsko v júli preberie predsedníctvo EÚ, počas ktorého by sa mali prerokovať najzložitejšie kapitoly poľnohospodárstva a rozpočtových a finančných ustanovení a mali by sa ukončiť vstupné rokovania s 10 kandidátskymi krajinami, vrátane Slovenska.

O postoji SNS k integrácii do EÚ informovala šéfka národniarov Anna Malíková na pôde Európskej delegácie v Bratislave veľvyslanca Európskej komisie v SR Erica van der Lindena. Malíková spolu s podpredsedom SNS Petrom Súlovským zároveň predstavili Program národnej obnovy.

Ak by sa voľby do Národnej rady SR konali začiatkom mája, zastúpenie v najvyššom zákonodarnom orgáne by získalo šesť politických subjektov. S najväčším počtom hlasov - 29,9 percentami by sa do parlamentu dostalo HZDS, nasledované stranou Smer, ktorá získala 16-percentnú podporu a SMK, ktorú by volilo 11,6 percenta občanov. Vyplýva to z prieskumu Ústavu pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR uskutočnenom od 1. do 10. mája na reprezentatívnej vzorke 1115 respondentov.

Odpočet volebného programu Slovenskej demokratickej koalície (SDK) pred novinármi urobil predseda Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) a premiér Mikuláš Dzurinda. Považuje tri z desiatich sľubov za splnené, tri za nesplnené a štyri skôr splnené ako nesplnené.

Poslanci Demokratickej strany (DS) - Demokratickej únie (DÚ) podajú v parlamente pozmeňujúce návrhy, aby zabránili presadeniu ľavicového návrhu na radikálne zvýšenie odvodov, ktorý sa opäť podarilo prepašovať do parlamentu.

SOP súhlasí s podpisom dohody so SDĽ o spoločnom predvolebnom postupe a postupe do volieb. Rozhodlo o tom Republikové predsedníctvo SOP. SDĽ ponúka SOP na svojej volebnej kandidátke jedno miesto v prvej osmičke a potom každé ôsme miesto.

Na vysoké školy by sa na základe nového modelu štandardizovanej maturitnej skúšky mohlo postupovať od júna 2005 bez prijímacích pohovorov, informoval predseda Sociálnodemokratickej alternatívy (SDA) Milan Ftáčnik.

Osemsto základných a stredných škôl z plánovaných 3 300 škôl je už vybavených výpočtovou technikou v rámci projektu Infovek. Dokončenie projektu si vyžaduje ešte investíciu okolo 2 mld. korún s predpokladanou realizáciou jeden až dva roky. V priebehu marca a apríla vybavili školy komponentmi na vybudovanie sietí, žiackymi stanicami, učiteľskými stanicami a podľa veľkosti školy aj servermi v hodnote okolo 159 mil. korún. Predchádzajúce dve etapy projektu Infovek si vyžadovali výpočtovú techniku za cca 40 mil. korún a cca 90 mil. korún.

Rádio Twist spustí svoje vysielanie v Prahe do konca tohto roku, informoval marketingový riaditeľ rádia Dušan Viszt, spočiatku bude vysielanie v Prahe preberané zo Slovenska, postupne sa však bude rozširovať o bloky v českom jazyku, ktoré budú špecifické pre trh v Čechách.17. mája

Národná rada na záver štvrtého rokovacieho dňa 60. schôdze vyslovila súhlas s Dohodou o voľnom obchode medzi SR a Chorvátskom, s Doplnkovým protokolom č. 10 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode, ako aj s prístupom SR k Dohovoru o patentovom práve z 1. júna 2000. Počas štyroch dní sa poslancom podarilo prerokovať takmer 80 z historicky najrozsiahlejšieho 200-bodového programu schôdze. Schválili zákon o používaní DNA na identifikáciu osôb, novelu o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, novelu zákona o Slovenskej živnostenskej komore (SŽK) a živnostenského zákona a zákon o archívoch a registratúrach. Do druhého čítania posunuli vládny návrh zákona o obchodovaní s vojenským materiálom, aj vládny návrh novely zákona o energetike, návrh zákona o vzájomnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a novelu zákona o správe majetku štátu a návrh zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh. Ďalší legislatívny proces čaká návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť a nový zákon o audítoroch a Slovenskej audítorskej komore.

Vladimír Mečiar sa stal podľa prieskumu ÚVVM pri ŠÚ SR najdôveryhodnejším politikom na Slovensku. Predsedovi HZDS dôveruje 23,2 percenta z 1115 respondentov. V rebríčku dôveryhodnosti je na druhom mieste Robert Fico s vyše 21 percentami. Na treťom mieste sa v májovom prieskume umiestnil predseda SMK Béla Bugár (8,6%), hneď za ním šéfka národniarov Anna Malíková (7,5%) a o desatinu percenta menej má premiér a predseda SDKÚ Mikuláš Dzurinda.

Podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu Mária Kadlečíková sa zúčastnila v škótskom Inverness na 3. európskej konferencii o horských a podhorských regiónoch - Euromontana. V rámci sekcie Budúcnosť regionálnej politiky Európskej únie v rozšírenej Európe vystúpila s prejavom na tému Rozširovanie EÚ a rozvoj horských a podhorských oblastí v kandidátskych krajinách.

O možnostiach rozvoja spolupráce medzi štátom Michigan a Slovenskom rokoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí (MZV) SR Ján Figeľ s guvernérom amerického štátu Michigan Johnom Englerom, ktorý je na návšteve Slovenska.

Ukrajinsko-slovenská hranica sa nemá stať miestom rozdeľovania, ale spolupráce, konštatoval po stretnutí s ukrajinským štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí Olexandrom Čalyjom jeho slovenský partner Ján Figeľ.

Telesné pozostatky Miroslava Hajducha, ktorý v stredu tragicky zahynul pri plnení služobných povinností v Kosove, sú už na Slovensku, z Prištiny ich previezli na letisko Sliač. M. Hajducha povýšil minister obrany Jozef Stank mimoriadne z hodnosti čatára do hodnosti rotný in memoriam. Súčasne mu udelil Pamätnú medailu I. stupňa in memoriam. Tragická udalosť nie je ešte došetrená. Podľa náčelníka Generálneho štábu ASR Milana Cerovského došlo s najväčšou pravdepodobnosťou k porušeniu vojenských noriem a predpisov, za akých sa môže vodič pohnúť s vozidlom.

Kým v roku 1998 Slovenská republika potrebovala zmenu, dnes potrebuje kontinuitu, vyhlásil na tlačovej besede po skončení prvej programovej konferencie SDKÚ jej predseda a premiér Mikuláš Dzurinda. Ostrej kritike podrobil Dzurinda vyjadrenia predsedu Smer-u Roberta Fica o opätovnom otváraní negociačných kapitol.

Akademické slobody nemôžu podľa štátneho tajomníka ministerstva školstva Martina Fronca zakrývať manipuláciu s prijímacími pohovormi. Reagoval na situáciu na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského, ktorá vznikla po 13. máji, kedy Akademický senát fakulty odmietol dať súhlas na odvolanie dekana fakulty Jozefa Komorníka, o ktorý žiadal rektor univerzity František Devínsky. Podľa Fronca z protokolu kontroly vyplýva, že došlo k porušeniu študijného a skúšobného poriadku fakulty tým, že sporné prípady z prijímacích skúšok neboli predložené akademickému senátu fakulty.

SNS podá opätovne podnet na Mandátový a imunitný výbor NR SR v kauze výrokov M. Duraya. Ako uviedla predsedníčka SNS Anna Malíková, národniari svoj podnet po konzultácii s právnymi expertmi rozšíria. Podľa nej je smutné, že pri hlasovaní mandátového a imunitného výboru o uznesení, podľa ktorého by bol Duray vyzvaný na vzdanie sa poslaneckého mandátu, chýbal len jeden hlas. Zároveň však ocenila hlasovanie poslancov za SDĽ, SOP a poslanca Jozefa Krumpolca z SDK za SDSS vo výbore, ktorí sa nerozhodovali podľa koaličnej príslušnosti.

Zásadné radikálne zmeny právnych noriem, vrátane návratu pred rok 1948 v oblasti občianskych a trestnoprávnych zákonov, ponúkne v záujme budovania právneho štátu vo svojom volebnom programe SNS, vyhlásil predseda odborného klubu právnej politiky SNS Ján Ikrényi.

K 82. narodeninám pápeža Jána Pavla II. zaslal predseda Pravej slovenskej národnej strany Ján Slota blahoprajný list.

Dzurinda začal a aj končí volebné obdobie klamstvom, podvodom a populizmom, vyhlásil predseda Smeru Robert Fico. Zmluva, ktorú podpísala s občanmi SDK bol podľa Fica podvod, a pôsobenie M. Dzurindu na poste premiéra nazval predseda Smer-u veľkou vlakovou lúpežou.

Stav slovenský ozbrojených síl nezodpovedá očakávaným potrebám vstupu krajiny do NATO, vyhlásil tieňový minister obrany Smeru Jaroslav Muríň.

Deviaty národný park, ktorým je Veľká Fatra, slávnostne vyhlásili v prírodnom amfiteátri pri ústí Blatnickej doliny v okrese Martin. Územie národného parku pokrýva 40 371 hektárov, tvorených prevažne lesmi. Jeho celková výmera aj s ochranným pásmom je 66 504 hektárov.

Za prínos v starostlivosti o životné prostredie odovzdal v Turčianskej galérii v Martine minister László Miklós desiatim subjektom Cenu ministra životného prostredia SR.

Telá dvoch mŕtvych Poliakov, ktorí boli nezvestní od polovice decembra 2001, našli počas pátracej akcie v Západných Tatrách. Po treťom nezvestnom naďalej pátrajú. Do akcie bol nasadený poľský vrtuľník.Priamy prenos finálového zápasu majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji medzi Slovenskom a Ruskom pozeral na programe STV rekordný počet divákov. Podľa predbežných výsledkov denného kontinuálneho výskumu sledovalo sobotňajší zápas na STV 2 približne tri milióny 300 tisíc divákov, čo je v priemere 70 percent televíznych divákov na Slovensku. Bola to najväčšia sledovanosť STV v jej histórii, teda od roku 1993. Televíziu Markíza v tom čase sledovalo asi 7,89 percenta divákov a STV 1 okolo 6 percent.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 2. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 3. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 4. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 5. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 8. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 9. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 970
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 7 016
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 611
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 231
 5. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 799
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 694
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 466
 8. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 865
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 856
 10. Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie 848

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Únava či zmena lyží. Čo malo vplyv na zranenie Velez-Zuzulovej?

Lyžiarka sa nevzdáva sna o olympijskej medaile.

KULTÚRA

V súťaži Anasoft litera zvíťazil príbeh zo súčasnosti Som Paula

Román Som Paula presvedčil porotu túžbou po autentickosti.

SVET

Kiska v OSN: Agresívny sused podkopáva suverenitu Ukrajiny

Lajčák vedie Valné zhromaždenie OSN.

Neprehliadnite tiež

Domov

Žiláková na fondy vplyv nemá, na ľudí okolo áno

Sekcia, ktorú vedie Denisa Žiláková, nemá priamy dosah na rozdeľovanie eurofondov. Môže však vplývať na ľudí, ktorí sa v prostredí pohybujú.

Domov

Vojenskí tajní napichnú, koho chcú, takmer vždy. Kontrola odpočúvania sa zasekla

Kontrolu odpočúvania si opozícia nevie predstaviť bez bývalého ministra SaS Galka, ktorý skončil práve pre škandál s odposluchmi. Spor o jeho nomináciu trvá už rok.

Domov

Vydavateľstvo Tatran je podľa Maďariča živým kultúrnym dedičstvom

Vydavateľstvo Tatran oslávilo 70. výročie svojho založenia.

Domov

Lekári sa znova nedohodli so štátnou poisťovňou ani s Dôverou

Ambulantní lekári sa na podmienkach ďalšej spolupráce s poisťovňami nedohodli.