AKTUALIZOVANÉ 19:37

Radičová: Nie je to vyhlásenie radikálnych reforiem

Hlavným cieľom je znižovanie deficitu verejných financií, zlepšenie podnikateľského prostredia či boj proti korupcii.

Premiérka Iveta Radičová.(Zdroj: SME – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

BRATISLAVA. Vláda dnes schválila programové vyhlásenie, ktoré určuje priority kabinetu na štvorročné funkčné obdobie. Zásadným reformám sa kabinet vyhol. Dokument vláda predloží na schôdzu Národnej rady, ktorá sa začne 3. augusta, a požiada poslancov o vyslovenie dôvery.

"Nepredkladáme programové vyhlásenie radikálnych reforiem, reformy sa nekonajú a nespúšťajú pre reformy. Predkladáme program, ktorý realisticky reaguje na sociálnu situáciu občanov," vyhlásila po rokovaní vlády premiérka Iveta Radičová (SDKÚ-DS). Radičovej kabinet nepočíta napríklad s privatizáciu strategických podnikov. Neplánuje zvýšiť vek odchodu do dôchodku či odvodové zaťaženie. Upravovať sa nebudú ani znížené sadzby dane z pridanej hodnoty na knihy či lieky.

Vláda schválila materiál jednomyseľne, avšak s pripomienkami. Tie ale boli podľa Radičovej len formulačné, nie obsahové.

Chcú skrotiť rozpočet

Kabinet navrhuje znížiť do roku 2013 schodok verejných financií pod úroveň troch percent hrubého domáceho produktu z tohtoročných odhadovaných asi siedmich percent výkonu ekonomiky. "Podstatná časť toho ozdravenia bude uskutočnená v priebehu roka 2011," povedal novinárom minister financií Ivan Mikloš (SDKÚ-DS). Návrhy na zlepšenie kondície verejných financií kabinet podľa neho predstaví koncom augusta alebo začiatkom septembra, týkať by sa mali príjmov aj výdavkov.

K stabilizácii verejných financií by kabinetu mali napomôcť príjmy z odštátnenia teplární. "Pripúšťame úplné odštátnenie teplární," načrtol minister hospodárstva a výstavby Juraj Miškov (SaS). Do úvahy prichádza aj predaj viacerých menšinových balíkov akcií, napríklad v podnikoch autobusovej dopravy.

Medzi priority vládnutia si kabinet vytýčil aj dobudovanie nadštandardného cestného prepojenia Bratislavy a Košíc. Prehodnotí a bude sa snažiť znížiť finančnú náročnosť budovania ciest prostredníctvom projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty), ktoré ešte nie sú finančne uzatvorené. Kabinet podporí tiež vstup strategických partnerov do nákladného železničného prepravcu ZSSK Cargo Slovakia a na bratislavské letisko. Predaj akcií týchto spoločností rozbehla už bývalá vláda Mikuláša Dzurindu, kabinet expremiéra Roberta Fica (Smer-SD) ho však zrušil.

Ficove zákony sa majú meniť

Zmeniť by sa malo aj viacero zákonov prijatých počas predchádzajúceho Ficovho kabinetu. Upraviť sa tak má napríklad tlačový zákon, ktorý okrem iného zaviedol povinnosť zverejňovať reakcie politikov či iných čitateľov aj na pravdivé články.

Vláda taktiež plánuje uvoľniť pravidlá fungovania zdravotných poisťovní. Predchádzajúci kabinet presadil, aby aj súkromné poisťovne okrem peňazí určených na prevádzku všetky zdroje z verejného poistenia museli nasmerovať k lekárom či na nákup liekov. Naplánované sú tiež viaceré zmeny v oblasti školstva, kultúry či menšinovej politiky.

Zrušiť by sa mali napríklad koncesionárske poplatky, ktorými občania z veľkej časti financujú chod verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Koalícia tiež počíta so zavedením elektronického verejného obstarávania a zverejňovaním zmlúv so štátom na internete, čím chce posilniť boj proti korupcii.

Programové vyhlásenie vychádza z veľkej časti z programových téz, na ktorých sa kvarteto koaličných strán SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd už skôr dohodlo.

Ciele vlády musí schváliť Národná rada, v ktorej má koalícia pomerne krehkú väčšinu. Jej poslanci obsadili v 150-člennej snemovni 79 kresiel. Štyria členovia hnutia Obyčajní ľudia, ktorí sa do parlamentu dostali vďaka preferenčným hlasom na kandidátke Slobody a Solidarity (SaS), sú navyše nespokojní s tým, že sa v programe neobjavili ich požiadavky. Nevylučujú ani odchod z klubu SaS. Jeden z členov hnutia Igor Matovič však dnes tvrdil, že za programové vyhlásenie budú hlasovať.

Kľúčové body programu

BRATISLAVA. Vláda Ivety Radičovej (SDKÚ-DS) dnes schválila svoj program na nasledujúce roky. Plánuje okrem iného zúžiť výsady parlamentných poslancov, uvoľniť pravidlá hospodárenia zdravotných poisťovní či presadiť povinný posledný ročník materskej školy. Prinášame výber návrhov z programového vyhlásenia:

Imunita poslancov, verejné obstarávanie

Vláda navrhne zásadné obmedzenie imunity poslancov a ďalších ústavných činiteľov vrátane sudcov. Imunita poslancov Národnej rady sa má vzťahovať iba na výroky poslancov v parlamente. Vláda však na schválenie zmien potrebuje podporu opozície.

Vláda bude presadzovať používanie súťažných metód verejného obstarávania, a to aj v tých prípadoch, v ktorých to dnes nie je povinné (neprioritné služby), a zavedie sprísnenie podmienok pri podprahovej metóde verejného obstarávania. Predstavitelia súčasných vládnych strán v minulosti obviňovali predchádzajúcu vládnu koalíciu z neefektívneho nakupovania tovarov či služieb pre štátne inštitúcie.

Ochrana a podpora ľudských práv

Vláda bude vytvárať čo najlepšie podmienky pre to, aby príslušníci národnostných menšín uplatňovali svoje právo na vyjadrenie, zachovanie a rozvoj vlastnej identity. V predchádzajúcom vládnom kabinete mala zastúpenie z nacionalizmu obviňovaná SNS Jána Slotu, naopak v súčasnom pôsobia aj zástupcovia strany Most-Híd. Tá okrem iných zastupuje záujmy časti obyvateľov maďarskej menšiny.

Osobitnú pozornosť bude vláda venovať otázke postavenia, integrácie a rozvoja rómskej komunity. Na Slovensku dlhodobo žijú tisíce Rómov v nevyhovujúcich hygienických podmienkach, pričom mnohí sú odkázaní výlučne na štátne sociálne dávky.

Práca, sociálne veci, rodina

Vláda zastaví plytvanie finančných prostriedkov v takzvaných sociálnych podnikoch, dôsledne prešetrí ich doterajšie hospodárenie a prehodnotí opodstatnenosť ich ďalšej existencie. Sociálne podniky mali pomôcť riešiť problém vysokej dlhodobej nezamestnanosti. Ľudia bez zamestnania v nich mali získať napríklad pracovné návyky, vytváranie pracovných miest však podľa kritikov bolo príliš nákladné.

Vláda prehodnotí doterajší systém dávok sociálneho poistenia a posilní solidaritu v systéme so zachovaním poistného charakteru sociálneho poistenia. Výrazné zjednodušenie štátnej sociálnej podpory by mal priniesť takzvaný odvodový bonus, ktorý sa kabinet zaviazal presadzovať za predpokladu fiškálnej neutrality a zohľadnenia dosahov na marginalizované skupiny.

Zdravotníctvo

Vláda zruší súčasnú podobu takzvaných výmenných lístkov, ktoré sú odporúčaniami všeobecných lekárov na vyšetrenie u špecialistov. Lístky presadil predchádzajúci kabinet, okrem iného mali zabrániť zbytočným návštevám ambulancií.

Vláda umožní zdravotným poisťovniam tvorbu zisku za presne stanovených podmienok tak, aby sa nezhoršovala pozícia štátu v prebiehajúcich sporoch o ochranu investícií. Zástupcovia súkromných zdravotných poisťovní napadli sprísnenie pravidiel ich hospodárenia v predchádzajúcom volebnom období prostredníctvo medzinárodnej arbitráže a žiadajú od Slovenska odškodné.

Školstvo, veda, mládež a šport

Vláda pripraví zmenu štátneho vzdelávacieho programu tak, aby podporoval výchovu k sebestačnosti, zodpovednosti za vlastné konanie, šetrnosti a ohľaduplnosti, kritickému mysleniu a mysleniu v súvislostiach, k občianskemu aktivizmu, obhajobe vlastného názoru a rešpektu k názorom druhých ľudí. Štátny vzdelávací program tvorí súčasť reformných zmien vzdelávania z predchádzajúceho volebného obdobia. Určuje učivo, ktoré je povinné pre všetky školy, okrem neho si časť hodín môžu učitelia prispôsobiť podľa vlastných predstáv.

Kabinet zavedie povinný posledný ročník materskej školy s možnosťou alternatívnych riešení pre deti, u ktorých sa preukáže predpoklad úspešného zvládnutia školskej dochádzky aj bez účasti na predškolskom vzdelávaní. V súčasnosti sa štát snaží motivovať k umiestňovaniu detí do materských škôl hradením školného v poslednom ročníku škôlky. Očakáva sa, že navštevovanie škôlky by mohlo napríklad vyrovnávať rozdiely medzi učebnými výsledkami väčšinovej populácie a detí z rómskych osád.

Kultúra

Vláda otvorí otázku decentralizácie v oblasti kultúry a posilní nezávislosť národných kultúrnych inštitúcií od politiky. V oblasti médií vláda plánuje zrušiť koncesionárske poplatky a transformovať štátnu tlačovú agentúru TASR. Koncesionárske poplatky sú osobitné platby obyvateľov či firiem využívané na financovanie verejnoprávnej Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu. TASR je štátnou agentúrou, ktorá každoročne dostáva na svoju činnosť aj dotáciu zo štátneho rozpočtu.

Spravodlivosť

Vláda chce zriadiť Najvyšší správny súd a znemožniť predsedovi Najvyššieho súdu, aby viedol Súdnu radu. V súčasnosti je predsedom Najvyššieho súdu a zároveň Súdnej rady bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin, ktoré prácu predstavitelia súčasnej koalície kritizovali.

Vláda sľubuje uhradiť dlhoročné dlhy advokátom, znalcom, notárom, tlmočníkom a prekladateľom. Celkovo im štát dlhuje asi 14 miliónov eur.

Vnútorný poriadok a bezpečnosť

V roku 2009 sa Slovenská republika priblížila na dosah splnenia záväzku voči Európskej únii znížiť počet obetí dopravných nehôd do roku 2010 na polovicu. Vláda prijme opatrenia, aby úmrtnosť na cestách zostala na čo najnižšej úrovni. Predchádzajúca vláda pripisovala pokles úmrtnosti aj novému cestnému zákonu, ktorý napríklad sprísnil pokuty za niektoré priestupky.

Bezpečnostná politika a obrana

Vláda prehodnotí mieru zapojenia Ozbrojených síl do operácií medzinárodného krízového manažmentu s cieľom ďalšieho posilnenia ich príspevku do operácie ISAF v Afganistane v súlade so stratégiou medzinárodného spoločenstva postupného odovzdávania zodpovednosti afganským inštitúciám.

Zahraničná politika

Vláda osobitne chce zlepšiť vzťahy s Maďarskom. Za základ rozvoja bilaterálnych vzťahov s Maďarskom považuje Zmluvu o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci z roku 1995, ako aj členstvo oboch krajín v EÚ a NATO. Vzťahy medzi Bratislavou a Budapešťou sú dlhodobo problematické a v predchádzajúcom volebnom období sa vyhrotili ešte vo väčšej miere.

čtk

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 2. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 3. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 5. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 7. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 8. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 9. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 10. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení
 1. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 2. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 5. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 6. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 7. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 8. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 9. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 10. Ako zariadiť malú kúpeľňu?
 1. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 9 269
 2. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 8 272
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 2 956
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 2 949
 5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 486
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 189
 7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 675
 8. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 260
 9. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 1 028
 10. Cestujte intenzívnejšie s poznávacími zájazdmi 963

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Zomrel spevák skupiny Linkin Park, spáchal samovraždu

Chester Bennington sa zrejme obesil vo svojom dome.

KOMENTÁRE

Susedia ich nechcú. Ani vtedy, keď sú to poriadni ľudia

Odťahujú sa od nich. Stále začínajú odznova.

KOMENTÁRE

Keď boli babičky ešte krásne

Strašne by som všetkým deťom prial vráskavé bielovlasé babičky.

ŠPORT

Škandály i umenie. Slovan na prestupe Afričana zarobí

Stal sa najdrahším hráčom Partizanu Belehrad.