Historický kalendár na 22. mája

Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti - vyhlásilo v roku 2000 Valné zhromaždenie OSN, pripomína si prijatie Medzinárodnej konvencie o biologickej rozmanitosti flóry a fauny Zeme (1993), predtým sa oslavoval 29. decembra
Štátny sviatok Jemenskej republiky - Národný deň (vytvorenie jednotného štátu, 1990)
Prenesenie ostatkov svätého Mikuláša - Veľký sviatok pravoslávnej cirkvi na Slovensku

1712
- korunovali Karola III. v Bratislave za uhorského kráľa

1722
- zomrel v Kežmarku prírodovedec, geograf, historik, rečník, učiteľ,
autor zemepisno-historického opisu Spišskej stolice a práce
o Demänovskej jaskyni JURAJ BOHUŠ, spolupracovník Mateja Bela, ktorý
sa venoval prírodovednému a historickému výskumu Kežmarku a jeho
tatranského okolia, pričom v rukopise zanechal Dejiny Kežmarku.
Narodil sa roku 1687

1762
- narodil sa v Prešove cirkevný hodnostár ŠTEFAN ČECH, podporovateľ
ľudovýchovných úsilí východoslovenských bernolákovcov. Zomrel 4.6.1831

1847
- narodil sa vo Vizsoly (Maďarsko) lekár a odborný publicista JÚLIUS
STULLER. Zomrel 17.12.1908

1877
- narodil sa v Borinke cirkevný hodnostár MICHAL BUBNIČ, predseda
Katolíckej akcie na Slovensku. Zomrel 22.2.1945

1887
- narodil sa v Turzovke úradník a krajanský pracovník JÁN KOCÚR,
tajomník Slovenskej ligy v USA. Zomrel 13.7.1948
- narodil sa v Námestove katolícky kňaz, spolkový pracovník
a organizátor v americkom prostredí ŠTEFAN KRASUĽA. Zomrel 14.3.1970

1907
- narodil sa v Košiciach učiteľ a poslanec Slovenského snemu EUGEN
GUZIKIEWICZ, člen širšieho predsedníctva HSĽS. Zomrel 18.8.1954
- zomrel v Badene (Rakúsko) historik, náboženský spisovateľ
a cirkevný hodnostár ŽIGMUND BUBIČ, predstaviteľ cirkevnej hierarchie
spojenej s triednymi a nacionálnymi záujmami vládnucich maďarských
buržoáznych statkárskych kruhov. Narodil sa 11. 3. 1821
- narodil sa v Kremnici učiteľ, účastník SNP, telovýchovný
organizátor a funkcionár JÚLIUS ŠTANCEL, riaditeľ Ústavu pre telesnú
výchovu na vysokých školách v Bratislave. Zomrel 28.6.1990

1922
- narodil sa filmový architekt RUDOLF KOVÁČ

1927
- zišlo sa v Šaštíne na slávnostnom vyhlásení pápežského dekrétu Pia
XI., v ktorom schválil prastarý kult Sedembolestnej tzv. Patrónky
celého Slovenska a dovolil, aby Slováci mohli pridať k Loretánskym
litániám osobitné vzývanie k Panne Márii sedembolestnej s patričnou
modlitbou za slovenský národ a jeho krajinu, vyše 30.000 pútnikov na
čele so svojimi kňazmi a tromi slovenskými biskupmi (Jantausch,
Vojtaššák a Bubnič), pričom podľa vtedy vyhlásených úmyslov mal byť
sviatok Sedembolestnej Patrónky Slovenska súčasne aj sviatkom
slovenských matiek
- narodil sa v Košiciach hudobný skladateľ TOMÁŠ SEIDMANN, člen
Integrácie populárnej a alternatívnej hudby, Slovenská hudobná
asociácia
- otvorili Štátne banské múzeum Dionýza Štúra v Banskej Štiavnici,
pričom základ múzea tvorili rozsiahle nerastné zbierky, ktoré
existovali ešte pred prvou svetovou vojnou
- narodil sa v Prahe (Česko) redaktor a publicista VOJTECH KONDEL,
člen Klubu literatúry faktu a Slovenského syndikátu novinárov
- založili Dobrovoľný hasičský zbor Slovenská Nová Ves

1932
- narodil sa v Šarišskom Štiavniku literárny vedec, vysokoškolský
pedagóg a dramaturg ANDREJ ČERVEŇÁK, člen Spolku slovenských
spisovateľov, ktorého doménou sú slovensko-ruské literárne vzťahy

1937
- narodil sa v Bratislave básnik, prekladateľ, textár a scenárista
TOMÁŠ JANOVIC, člen Klubu nezávislých spisovateľov a Slovenského
centra PEN

1947
- narodil sa ĽUBO JAVORKA, člen Slovenského syndikátu novinárov

1972
- začala sa päťdňová návšteva delegácia celopoľského výboru Frontu
národnej jednoty Poľska na čele s Januszom Groszkowskim, pričom
podpísali dohodu o zásadách spolupráce Frontu národnej jednoty
a Národného frontu ČSSR na roky 1972-1975


1987
- zomrel v Bratislave básnik, prekladateľ, scenárista a filmový
organizátor MILAN LAJČIAK. Narodil sa 22.4.1926

1992
- potvrdila vláda ČSFR v nóte Maďarsku svoje predchádzajúce
stanovisko, že Maďarsko nemá právne dôvody na jednostranné ukončenie
platnosti zmluvy o spoločnej výstavbe diela Gabčíkovo-Nagymaros


1997
- doručil veľvyslanec USA v SR Ralph Johnson prezidentovi Michalovi
Kováčovi list amerického prezidenta Billa Clintona ako odpoveď na
žiadosť Michala Kováča o podporu USA pre skoré členstvo SR v NATO,
pričom Clinton vyjadril znepokojenie nad niektorými javmi v SR
z hľadiska demokracie
- uskutočnilo sa vo Washingtone rokovanie 5. kola bilaterálnej
pracovnej skupiny ministerstiev obrany SR a USA, na ktorom slovenskú
delegáciu viedol vedúci Úradu Ministerstva obrany SR Ján Repaský

---------------------------------------------------------------------

1622
- zvíťazil počas 30-ročnej vojny veliteľ ligistického vojska Tilly
nad armádou bádenského markgrófa Juraja Friedricha pri nemeckom meste
Wimpfene, čím zabránil jej spojeniu s vojskom, ktoré zhromaždil
Kristián Halberstadtský

1772
- narodil sa hinduistický reformátor, filozof a zakladateľ bengálskej
národnej literatúry RÁMMOHAN RÁJ. Zomrel roku 1833

1807
- predal Townsend Speakman vo Philadelphii prvý ovocný nápoj
(limonádu) s obsahom kysličníka uhličitého

1852
- narodil sa český učiteľ a husľový pedagóg JÚLIUS KOCIÁN. Zomrel
roku 1913


1872
- položil Richard Wagner v nemeckom Beyreuthe základný kameň na
stavbu divadelnej a koncertnej siene

1897
- formuloval Konstantin Eduardovič Ciolkovskij pohyb rakiet
v priestore
- otvorili londýnsky Blackwallský tunel pod riekou Temžou
- narodil sa rakúsky spisovateľ ROBERT NEUMANN. Zomrel roku 1975
- založilo 19 viedenských umelcov Združenie tvorivých umelcov Rakúska

1902
- narodil sa český literárny historik a kritik VOJTĚCH JIRÁT. Zomrel
roku 1945
- narodil sa český prozaik a knihovník JAROSLAV FREY. Zomrel roku 1983

1907
- narodil sa britský režisér, producent, divadelný a filmový herec,
LAURENCE OLIVIER, vynikajúci shakespearovský interpret. Zomrel roku
1989

1912
- narodil sa americký organický chemik a vysokoškolský pedagóg
HERBERT CHARLES BROWN, laureát Nobelovej ceny (1979) za výskum
bóranov

1922
- zomrel rakúsky politik a štátnik MICHAEL MAYR. Narodil sa roku 1864

1927
- narodil sa americký chemik maďarského pôvodu GEORGE OLAH, laureát
Nobelovej ceny (1994) za svoje výkony v oblasti karbokačnej chémie,
pričom úspešne skúmal predovšetkým správanie sa pozitívne nabitých
uhlíkových zlúčenín vo veľmi kyslých rozpúšťadlách pri nízkych
teplotách, čo otvorilo celý rad nových možností pre chemický priemysel
- vyvinuli Philip Drinker a Louis Shaw prístroj tzv. železné pľúca
- zahynulo pri jednom z najväčších zemetrasení (8,3 stupňa
Richterovej stupnice) v čínskom Čchi-lien-šane vyše 200.000 osôb
- otvorili v anglickom meste Whipsnade prvú otvorenú zoologickú
záhradu na svete

1932
- zomrela írska spisovateľka a dramatička ISABELLA AUGUSTA
GREGORYOVÁ. Narodila sa roku 1852

1957
- zomrel rumunský básnik a publicista GEORGE BACOVIA (vlastným menom
Vasiliu). Narodil sa roku 1881
- zomrel český rozhlasový dirigent JAN JANOTA. Narodil sa roku 1874

1967
- zomrel americký černošský básnik, prozaik a dramatik JAMES LANGSTON
HUGHES, popredný predstaviteľ tzv. harlemskej renesancie. Narodil sa
roku 1902
- nariadil egyptský štátnik Gamál Abdal Násir uzavrieť Akabský záliv
pre izraelské lode a pre všetky ostatné dopravujúce strategický
materiál do izraelského prístavu Ejlat
- vypustili USA kozmické teleso KH 7-37
- začal Egypt vojensky kontrolovať Tiranskú úžinu spájajúcu Akabský
záliv s Červeným morom, pričom dovtedy kontrolu vykonávali jednotky
OSN

1972
- vyhlásili Srílanskú demokratickú socialistickú republiku na Cejlone
v rámci britského Spoločenstva národov
- začal sa v Moskve šesťdňový 4. zjazd Zväzu sovietskych
spisovateľov, pričom za prvého tajomníka znovu zvolili Konstantina
Fedina
- zverejnili politický program černochov, ktorý prijali na 1. zjazde
amerických černošských organizácií v Gary (Indiana)
- zomrel britský spisovateľ CECIL DAY LEWIS. Narodil sa roku 1904
- zahynulo 325 osôb a 63 bolo zranených pri požiari obchodného domu
LďInnovation v Bruseli
- vyhlásil juhovietnamský Front národného oslobodenia 48-hodinové
prímerie pri príležitosti narodenín Budhu, avšak saigonská strana ho
odmietla dodržiavať dlhšie naž 24 hodín
- zomrela britská filmová herečka MARGARET RUTHERFORDOVÁ. Narodila sa
roku 1892
- začala sa deväťdňová návšteva Richarda Nixona so sprievodom v ZSSR,
ktorý ako prvý americký prezident navštívil túto krajinu, pričom
rokoval s najvyššími sovietskymi predstaviteľmi a na záver podpísali
s Leonidom Iľjičom Brežnevom zmluvu o obmedzení systému
protiraketovej obrany, dočasnú dohodu o niektorých opatreniach na
obmezenie strategických útočných zbraní (obe SALT 1) a Zásady
vzájomných vzťahov medzi USA a ZSSR

1977
- obsadili zairské vládne jednotky podporované marockými oddielmi
mesto Dilolo na zairsko-angolských hraniciach

1982
- vydala britská premiérka Margaret Thatcherová inštrukcie britským
útvarom obsadiť Falklandské ostrovy a obnoviť nad nimi britskú správu
v čo najkratšej dobe
- rozhodlo v Quite zasadnutie ministerskej rady OPEC zmraziť do konca
roku 1982 dovtedajšiu cenu ropy (34 dolárov za barel) a zachovať
znížený strop spoločnej ťažby (17,5 miliónov barelov denne)
- začala Bezpečnostná rada OSN debatu o vývoji situácie okolo
Falklandských ostrovov

1987
- zomrela česká operná a koncertná speváčka LUDMILA HYNKOVÁ. Narodila
sa roku
- vytvoril sa fidžijský 18-členný poradný výbor (vrátane vodcu
prevratu Sitivenim Rabukom)
- podporil francúzsky prezident Francois Mitterrand na záver rokovaní
s Helmutom Kohlom v Paríži sovietsky návrh na odstránenie jadrových
rakiet stredného doletu a operačno-taktických rakiet z Európy

1992
- začali sa deväťdňové parlamentné voľby na Fidži, pričom zvíťazila
Fidžijská politická strana na čele s Sitivenim Rabukom
- prijalo Valné zhromaždenie OSN bývalé juhoslovanské republiky Bosnu
a Hercegovinu, Chorvátsko a Slovinsko za nových členov OSN
- odporučilo Európske spoločenstvo posilniť obchodné embargo voči
Čiernej hore a Srbsku, aby srbská vláda zastavila pokračujúce boje
v Bosne a Hercegovine
- dohodli sa nemecký spolkový kancelár Helmut Kohl a francúzsky
prezident Francois Mitterrrand na zriadení spoločného armádneho zboru
ako základu pre vytvorenie spojeneckej armády pre európsku bezpečnosť

1997
- odvolal ruský prezident Boris Jeľcin ministra obrany Igora
Rodionova a vymenoval na jeho miesto Igora Sergejeva, pričom súčasne
uvoľnil z funkcie aj náčelníka generálneho štábu Viktora Samsonova
- zomrel americký biológ a genetik ALFRED DAY HERSHEY, laureát
Nobelovej ceny (1969) za objav mechanizmu množenia a genetickej
štruktúry vírusov. Narodil sa roku 1908
- zahynulo pri zemetrasení (6,0 stupňa Richterovej stupnice)
v indickom Džabalpure (štát Madhjapradéš) najmenej 38 osôb, približne
tisíc bolo zranených a tisícky obyvateľov stratilo prístrešie

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 4. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 5. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 6. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 7. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 10. V tomto roku si už konečne užijem Vianoce bez vrások
 1. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 2. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 3. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 4. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 5. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 6. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 7. Nová michalovská nemocnica otvorí brány: toto musíte vidieť!
 8. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 9. Mladí vodiči preferujú čoraz silnejšie autá
 10. Ako sa zbaviť chladnej podlahy
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 14 018
 2. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 9 727
 3. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 275
 4. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 3 543
 5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 908
 6. Moskva alebo Petrohrad? 2 419
 7. VW Tiguan Allspace: prvé sedemmiestne SUV od Volkswagnu 2 322
 8. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 2 142
 9. Online analýza spotreby elektriny vám pomôže ušetriť 1 786
 10. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 1 701

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Na náramok treba myslieť, Rusko nemôže zájsť ani na viedenské vianočné trhy

Pavol Rusko je siedmym občanom, ktorý dostal monitorovací náramok bez odsúdenia.

DOMOV

Danko v dume dvoril Rusom, keď prekrúcajú ´68, mlčí

Danko je absolútne mimo reality, ohodnotil proruský sentiment politológ.

KOMENTÁRE

Srebrenica stále pripomína, že Európa nemusí byť imúnna

Mladič sa pred spravodlivosťou nakoniec neschoval.

Neprehliadnite tiež

Domov

Dobré ráno: Finančné skupiny a korisť, rozdelia si medzi sebou televízie

Televízia Markíza aj Nova sú na predaj. Zdá sa, že to zaplatia Číňania.

Domov

Advokát o esbéeskároch: Zákazníka môžu zadržať, ale je to na hrane

Už keď človek vstupuje do obchodu, je uzrozumený s tým, že podlieha kontrole, hovorí pre SME advokát JOZEF HERBULÁK.

Domov

Danko v dume dvoril Rusom, teraz, keď prekrúcajú ´68, mlčí

Danko je absolútne mimo reality, ohodnotil proruský sentiment šéfa slovenského parlamentu politológ Grigorij Mesežnikov.

Domov

Na náramok treba myslieť, Rusko nemôže zájsť ani na viedenské vianočné trhy

Pavol Rusko je siedmym občanom, ktorý dostal monitorovací náramok bez odsúdenia.