Návrh zákona, ktorý prikazuje štátu zverejnenie zmlúv na internete

Návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

(Tučným písmom zvýraznilo dôležité pasáže sme.sk)

Čítajte text návrhu novely aj s príslušenstvom na webe ministerstva spravodlivosti

(Návrh)

Zákon

z ... 2010,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a mení a dopĺňa zákon
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z. a zákona č. 129/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. Za § 47 sa vkladajú § 47a a 47b, ktoré znejú:

㤠47a

(1) Písomná zmluva, ktorej jedným z účastníkov je osoba povinná sprístupňovať informácie podľa osobitného zákona1a) (ďalej len „povinná osoba") a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce alebo majetkom vyššieho územného celku alebo Európskej únie, nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby podľa osobitného predpisu;1a) tým nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona a osobitných predpisov o vzniku alebo nadobúdaní práv a povinností a ani ustanovenia osobitného predpisu1a) o obmedzení prístupu k informáciám.

(2) Ak povinná osoba nemá webové sídlo alebo ak ktorýkoľvek účastník zmluvy uzavretej podľa odseku 1 zverejní zmluvu v Obchodnom vestníku, zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Obchodnom vestníku. V Obchodnom vestníku sa zmluva uzatvorená podľa odseku 1 zverejňuje bezodplatne.

(3) Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, nadobúda účinnosť deň po dni jej prvého zverejnenia.

(4) Ak nie je zmluva zverejnená podľa odseku 1 alebo 2 do jedného mesiaca odo dňa jej podpisu, platí, že účastníci zmluvy od zmluvy odstúpili.

(5) Nadobudnutím účinnosti zmluvy podľa odsekov 1 až 3 nie je sú dotknuté ustanovenia tohto zákona alebo osobitný zákonov o nadobúdaní práv a povinností.".

§ 47b

Písomná zmluva podľa § 47a ods. 1 uzavretá na účely odstránenia živelnej pohromy, havárie alebo situácie bezprostredne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie, ak je to nevyhnutné, nadobudne účinnosť aj bez zverejnenia podľa § 47a.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.".

2. Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý znie:

㤠48a

(1) Od zmluvy podľa § 47a možno odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti podľa § 47a.

(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu.

(3) Dojednanie v zmluve podľa odseku 1 o odstupnom je v tomto prípade neplatné. Rovnako je neplatné i každé dojednanie, na základe ktorého vzniká povinnosť účastníkovi zmluvy podľa odseku 1 poskytnúť plnenie v súvislosti s odstúpením od zmluvy.".

3. Za § 582 sa vkladá § 582a, ktorý znie:

㤠582a

(1) Ustanovenia zmluvy podľa § 47a ods. 1 dojednanej na dobu neurčitú, ktorej predmetom je záväzok na nepretržitú alebo opakovanú činnosť, alebo záväzok zdržať sa určitej činnosti alebo strpieť určitú činnosť, ktoré by vylučovali možnosť vypovedať zmluvu alebo ktoré by umožnili zmluvu vypovedať v lehote dlhšej ako je uvedená v § 582 ods. 1, sú neplatné.


(2) Rovnako je neplatné ustanovenie zmluvy podľa ktorého sa platnosť zmluvy uzatvorenej na určitú dobu po uplynutí doby, na ktorú bola uzavretá, predĺži.".

4. V deviatej časti sa za pätnástu hlavu vkladá šestnásta hlava, ktorá vrátane nadpisu znie::

"ŠESTNÁSTA HLAVA

PRECHODNÉ USTANOVENIA
K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. decembra 2010

§ 879n

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. decembrom 2010; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. decembrom 2010 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 30. novembra 2010.".

Čl. II

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení takto:

1. § 5 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Povinná osoba je povinná zverejniť písomné zmluvy, ktorých jedným z účastníkov je povinná osoba a ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce alebo majetkom vyššieho územného celku alebo Európskej únie.7a) Písomné zmluvy podľa prechádzajúcej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť aj bez zverejnenia,7b) je povinná osoba zverejniť do 10 dní odo dňa ich účinnosti.

(11) Povinná osoba je povinná zverejniť objednávky tovarov a služieb a s tým súvisiace faktúry, ktoré získala za verejné prostriedky, a to do 10 dní odo dňa ich vyhotovenia.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

7a) § 47a Občianskeho zákonníka.

7b) § 47b Občianskeho zákonníka.".

2. V § 10 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce alebo Európskej únie,".

3. § 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy podľa
§ 5 ods. 10.".


4. V § 11 ods. 2 sa slová „verejné financie" nahrádzajú slovami „verejné prostriedky" a za slová „majetkom obce" sa vkladajú slová „alebo Európskej únie".

5. Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠22c

Prechodné ustanovenie

k úpravám účinným od 1. januára 2011

Písomné zmluvy podľa § 5 ods. 10, ktoré nadobudli účinnosť pred 1. januárom 2011 a ktoré sú k 1. januáru 2011 účinné je povinná osoba povinná zverejniť podľa tohto zákona.".

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie online predplatné SME.sk na 1 rok len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Najvýhodnejšie online predplatné SME.sk na 1 rok len za 29€
 2. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 3. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 10 371
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 101
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 058
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 2 389
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 004
 6. Kam do tepla v januári? 1 708
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 1 451
 8. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 363
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 133
 10. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 928

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

KOMENTÁRE

Stačilo by, keby sa nekradlo. Základy politického hochštaplerstva

Politici neprestanú nepoctivo zavádzať.

KOMENTÁRE

Chceme viac detí v odborných školách? Tak sa o tom bavme

Menej žiakov na osemročných gymnáziách, ale prečo?

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Deti sa stali rukojemníkom, rušia najlepšie triedy

Spor o najlepšie školy ukazuje, ako sa u nás narába so školstvom.

Blízko Košíc môže vzniknúť rybia farma

V bývalom teľatníku chcú chovať africké sumčeky.

Starosta Hlinka: Zmluva s firmou EEI by sa mala zrušiť

Varianty: Ukončiť hneď alebo nechať dobehnúť do roku 2022.

Najdrahšiu kampaň mal Kusý, čísla za plagáty však nesedia

Most-Híd minul podľa oficiálnej správy na kampaň v župných voľbách najviac, no do nákladov zarátal aj sumy na vlastnú propagáciu.

V Bratislave ubudne tretina osemročných gymnázií

V septembri zrejme neotvoria prvé ročníky viaceré osemročné gymnáziá. Najviac utrpia súkromné a cirkevné. Škola pre mimoriadne deti sa redukcii vyhla.