SME
Streda, 28. október, 2020 | Meniny má DobromilaKrížovkyKrížovky
VIERA

Kňaz nesmie prezradiť ani úmysel zločinu

Katolík by mal ísť na spoveď minimálne raz ročne. Hriechy podľa cirkvi neodpúšťa hriešny kňaz, ale Boh skrze neho.

ilustračné fotoilustračné foto

Katolík by mal ísť na spoveď minimálne raz do roka. Hriechy podľa cirkvi neodpúšťa hriešny kňaz, ale Boh skrze neho.

V spovednici povieme kňazovi zoznam pokleskov, odmodlíme si trest, a sme čistí. Boh je predsa milosrdný, vravia si mnohí. Stačí však na odpustenie takáto skratka?

Rôzne cirkvi, rôzne pravidlá

„Rímski katolíci by mali chodiť na spoveď minimálne raz ročne," tvrdí hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik, ktorý tak činí aspoň raz mesačne. Pri spovedi kňaz požehná a povzbudí penitenta (kajúcnika), aby prijal milosť. Ten následne menuje svoje prehrešky. „Dôležité je, aby vyznal všetky ťažké hriechy. Ľahké nemusí vymenovať všetky."

Medzi hriechmi sú rozdiely. „Ťažký hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho zákona v závažnej veci. Napríklad v Desatoro je prikázanie „nepokradneš". Je rozdiel ukradnúť jeden rožok v obchode, alebo niekomu vziať posledných pár eur, čím stratí všetko vo svojom živote. Vždy je to individuálne," vysvetľuje Kováčik.

Po vyznaní hriechov sa kňaz snaží rozobrať ich a kajúcnika vyzve na prejavenie ľútosti. Ak sa tak stane, prichádza rozhrešenie. „Nestačí však odrecitovať modlitby, skutkov pokánia môže byť viac - vrátenie ukradnutej veci, pôst, almužna a podobne. V stredoveku to pri ťažkom hriechu bývali aj púte do Jeruzalema," dodáva hovorca.

V gréckokatolíckej cirkvi sa spovedá postojačky, čo je výrazom slobody. „Na spovedi sme ako u lekára. Ten, kto lieči, je Ježiš Kristus," vysvetľuje gréckokatolícky kňaz Rastislav Čížik. Je to naznačené aj nasmerovaním - zvyčajne sa to deje pred ikonou Krista a obaja sa na neho pozerajú. „Po modlitbách nasleduje osobné vyznanie hriechov, potom kňaz udelí penitentovi úkon kajúcnosti a vďačnosti, že mu Boh odpustil. Môže ním byť modlitba, čítanie Písma, skutok milosrdenstva, lásky k blížnemu a podobne."

„U evanjelikov bežne ušná spoveď neprebieha, praktizujú takzvanú všeobecnú spoveď (bez menovania hriechov), ale aj tu je v prípade záujmu možné vyznať svoje hriechy pred kňazom," vraví evanjelický farár Ján Ľachký.

Prehliadajú sa vážne veci?

Ľudia za hriech považujú rôzne veci. „Jedna tetka sa spovedala, že v piatok zjedla kúsok salámy a olízala si aj prst od masti. Uniklo jej, že svoju dcéru donútila k interrupcii," vraví katolícky kňaz zo stredného Slovenska. Priznáva však aj humorné chvíle. „Malé dievčatko pri prvej spovedi ľutovalo asi takto: Bože, teba ľutujem, a preto hriechy svoje veľmi milujem."

„Spovede sú pre katolíka možnosťou prijať Božie odpustenie," vysvetľuje Kováčik. „Ak mám ťažký hriech, ohrozujem svoju spásu."

Teológovi Ľubomírovi Jaškovi sa zdá bežná prax spovedania absurdná. „Často potvrdzuje pocit viny za malichernosti a prehliadajú sa vážne veci. Je vnímaná ako traumatizujúca, nie radostná udalosť." Ako bývalý duchovný hovorí, že „väčšina ľudí pri spovedi očakáva viac potvrdenie svojich pocitov, než ochotu vysporiadať sa so zlom. Pre niektorých je najväčším hriechom porušenie piatkového pôstu."

Cirkevný analytik a publicista Imrich Gazda tvrdí, že čosi ako spoveď absolvujú aj ľudia bez viery. „Každý má chvíle, keď cíti potrebu prehodnotiť život, niekomu sa vyrozprávať a skorigovať svoje konanie. Vďaka týmto potrebám nie sú psychológovia bez práce."

„Bonusom" pre veriacich je podľa Gazdu odpustenie pokleskov samotným Bohom. „Až tu nastáva rozdiel medzi sebareflexiou neveriaceho a veriaceho. Kým ten druhý verí, že môže byť očistený od svojich zlých skutkov a posilnený pri konaní dobra, ateista je presvedčený, že môže dostať odpustenie od toho, komu ublížil, nič viac."

Hriešni spovedajú hriešnych

O tom, že má logiku, ak sa hriešni ľudia spovedajú hriešnemu kňazovi, Kováčik nepochybuje. „Ľudsky, bez osobitnej Božej milosti, nie je možné žiť bez hriechu. Nie kňazi však odpúšťajú, to robí Boh skrze nich." Svojho ľudského spovedníka má pritom aj pápež.

Problém v spovedaní človeka človekom nevidí ani Jaško. „V hre je povaha kňaza, empatia, schopnosť hľadať riešenia v zložitých situáciách, alebo v horšom prípade jeho arogancia a fanatizmus. Ak sa kajúcnici stretnú s veľkorysým prístupom, nemajú problém akceptovať spoveď v súčasnej podobe, pričom ju považujú za skutočne liečivú."

Pridáva sa aj Gazda. „Kňaz nemôže odpúšťať hriechy vo svojom mene, ale v mene Boha. Ak človek v tieto skutočnosti neverí, spoveď pre neho nemá význam a postačí mu psychológ."

Za porušenie tajomstva trest

Podľa Kováčika kňaz nesmie prezradiť, čo sa dozvedel pri spovedi. „Už nikdy by nemohol vysluhovať sviatosť zmierenia." Čo ak sa však niekto prizná k vražde? „Pravidlá nemožno porušiť ani vtedy."

Ani v prípade, že ktosi prizná úmysel spáchať vážny zločin a kňaz by mu mohol prezradením zabrániť? „Ak prišiel, má o svojom úmysle pochybnosti, a existuje nádej, že skutok nespácha. Kňaz využije všetky schopnosti a Božiu milosť, aby ho v tom utvrdil. To sú však veci, ktoré riešia skôr filmy a romány."

Súhlasí aj Jaško. „Je to bulvárne atraktívne, ale prípady, keď by mohlo spovedné tajomstvo zabrániť odhaleniu zločinu, sú skôr literárnou zápletkou. Je dobré, ak má kajúcnik záruku mlčanlivosti kňaza. Výnimky by tento princíp narušili."

„Tajné nahrávanie spovede a jej šírenie je považované za jeden z najvážnejších prehreškov, ktorých sa môže kňaz dopustiť. Zdôraznili to aj aktualizované Normy o najzávažnejších deliktoch, ktoré v máji tohto roku podpísal pápež," dopĺňa Gazda.

Formalizmus v praxi

Na hĺbkové spovede nie je vždy čas. Rady pred spovednicami sa tvoria najmä počas veľkonočných a vianočných sviatkov. „Ak niekto dlho nevychádza, ľudia sú nervózni a spoveď sa obmedzuje na nevyhnutné minimum," priznáva Gazda.

Mnohí tvrdia, že spovede obvykle prebiehajú len formálne v štýle „odrapocem svoje hriechy, kňaz mi prikáže pomodliť sa X otčenášov, Y zdravasov, a je mi odpustené". Jaško vraví, že sa to naozaj deje. „Tým sa spoveď u mnohých zdiskreditovala, chápu ju ako automatický očistný rituál. Obligátne otčenáše a zdravasy ako trest pritom považujem za veľké znehodnotenie modlitby. Dobrý kňaz sa snaží motivovať k pozitívnym zmenám v živote a vo vzťahoch."

spovednica.jpg

Richard Gróf o spovediach

Psychológ a religionista tvrdí, že kňaz hriešnika nesúdi.

Čo je spoveď z pohľadu psychológa?

Úprimne vykonaná spoveď je psychologicky mimoriadne silný rituál sebareflexie, priznania viny a zodpovednosti za vlastné činy, odpustenia, prijatia a následného záväzku k zmene. „Svetská" psychoterapia má v tomto zmysle veľmi podobné ciele a ambície. Terapeutický potenciál úprimnej spovede môže byť pre veriaceho človeka ohromný.

Kritici majú voči spovedi výhradu, že sa pri nej spovedá človek človeku, teda hriešny hriešnemu. Je tá výhrada relevantná?

Z psychologického hľadiska to nehrá podstatnú úlohu. Kňaz je v tomto prípade symbolom niekoho, kto hriešnika prijíma, nesúdi, je akýmsi tichým svedkom tieňov jeho duše, sprostredkovateľom pokánia a Božieho odpustenia. Kňazova hriešnosť by mohla byť prekážkou, keby bol sám sudcom, ktorý súdi chyby a hriechy svojich spovedníkov - v tom by bol, samozrejme, kus pokrytectva. Spoveď by nemala byť súdnym procesom, ale jeho opakom - mala by viesť k vlastnému prijatiu zodpovednosti, odpusteniu si a k vnútorne motivovanej zmene.

Spovedné tajomstvo nemožno porušiť ani v prípade, ak sa niekto prizná k úmyslu vraždiť. Kňaz tak nemusí skutku zabrániť, hoci o ňom vie.

To je etická otázka. Na jednej strane je fajn, že inštitút spovedného tajomstva poskytuje záruky mlčanlivosti bez obmedzenia a človek s ťažkým hriechom pred spoveďou nemusí riešiť, či spadá alebo nespadá do kategórie ohlasovacej povinnosti. Možnosti spovede sú tak v tomto prípade pre všetkých rovnaké. Táto záruka je veľmi dôležitá, ak má byť človek pri spovedi úprimný. Na druhej strane, ak kňaz môže prezradením zachrániť niekomu zdravie alebo život, určite ide o ťažkú voľbu.

Ako vplýva spoveď na veriacich po psychologickej stránke?

Spoveď obsahuje viacero psychologicky významných momentov. Sebareflexia vlastných činov pri spovedi môže viesť k väčšej všímavosti v bežnom živote. Ak opakovane hovoríme a premýšľame o konkrétnom hriešnom konaní, je pravdepodobné, že si ho vo víre emocionálnych udalosti všimneme a zabránime mu skôr, ako ho cez impulz vykonáme. Jednoducho premýšľaním o veciach sa na ne stávame citlivejší.

Spoveď tiež motivuje k prevzatiu zodpovednosti za vlastné činy. Nehľadajú sa príčiny, okolnosti alebo výhovorky, ktoré k činu viedli, hriech bol vykonaný a zodpovedným za neho je hriešnik, nič viac a nič menej. Ak priznáme zodpovednosť, automaticky priznáme aj možnosť niečo s týmto správaním robiť.

Odpustenie a prijatie kňazom, Bohom a v konečnom dôsledku sebou samým zvyšuje vnútornú rovnováhu a znižujú intrapsychické neurotické konflikty. Nakoniec úprimná ľútosť a pokánie sú dobrou motiváciou k skutočnej zmene svojho nežiadúceho správania. Riziko spočíva v tom, že časť veriacich môže opakovaním brať spoveď ako formálny akt, a tá tak stráca svoj psychologický účinok rovnako, ako keď je neúprimná napríklad kvôli strachu z morálneho odsúdenia kňazom alebo z iných dôvodov.

Nemala by na kajúcnika rovnaký účinok úprimná spoveď a pokánie v súkromí, teda bez sprostredkovateľa?

Myslím si, že čisto psychologicky, úprimne vyslovené slová pred druhým človekom majú väčšiu váhu a efekt než úprimné myšlienky v súkromí. Kňaz môže otázkami veriaceho stimulovať k vnútornému hľadaniu. Ak kňaz moralisticky nehodnotí hriešnikove skutky, je živým svedkom, zúčastneným poslucháčom a človekom, ktorý toho druhého prijíma takého, aký je - a v tom je veľká sila. Navyše záväzok k zmene, ktorý vyslovíme pred duchovnou autoritou, môže posilniť ten náš vlastný.

ks
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 2. Príjem vs. dôchodok. Realita, ktorú na ktorú sa treba pripraviť
 3. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi
 4. Covid a post-Covid: Ako sa chrániť pred kybernetickými útokmi?
 5. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 6. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pomáhajte čítaním
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Pohoda v domácnosti sa odvíja od jednej veci. Neuveríte, od akej
 2. Nenechajme jeden druhého bez pomoci a kontaktu
 3. Neodkladajte pre koronavírus vyšetrenie svojich očí
 4. BILLA podáva v kritickom období pomocnú ruku ľuďom z kultúry
 5. Vynovená predajňa v Smrdákoch
 6. Pôžička bez úrokov a poplatkov? Áno, existuje
 7. Tlačová konferencia iniciatívy Stop hazardu so zdravím
 8. Pandémia spomaľuje inovácie. Spoločnosti šetria
 9. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo
 10. Developer roka YIT Slovakia je na Slovensku už desať rokov
 1. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 32 513
 2. Pracujete v IT? Táto slovenská firma neustále prijíma ľudí 23 698
 3. Ako začínali šéfovia digitálnych firiem? Vplyv malo už detstvo 20 994
 4. O levočský „nanozázrak“ sa zaujíma európsky trh 16 981
 5. LEN DNES: Zľava viac ako 50% na ročné predplatné týždenníkov MY 14 121
 6. Toto sú povolania budúcnosti. Niektoré prekvapili 11 613
 7. Vyučujú školy informatiku dobre? Tieto patria medzi ukážkové 10 730
 8. Ako pracujú horskí nosiči? Vstávajú ráno o štvrtej 10 706
 9. Ako vidia budúcnosť deti zo základných škôl? Budete prekvapení 10 578
 10. ARÓNIA a RAKYTNÍK - podporí tvoju imunitu v boji s vírusmi 9 132
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Testovanie nielen môže bolieť, ale možno sa pri čakaní naň nakaziť. Ilustračná fotografia.
Dobré ráno

Dobré ráno: Monika Jankovská sa chce dohodnúť s políciou

Štátna tajomníčka zrejme chce spolupracovať.

Podcast Dobré Ráno.
Minister obrany Jaroslav Naď.
Autorská strana Samuela Marca

Keď príde šialenec a všetko zmení (píše Samo Marec)

Čo všetko je možné, keď ľudia uveria, že možné je všetko.

Marcelo Bielsa.

Neprehliadnite tiež

Krajniak predpovedá uvoľňovanie opatrení od polovice novembra

Minister práce očakáva od plošného testovania úspech a klesajúcu krivku nakazených.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) počas príchodu na rokovanie 47. schôdze vlády SR 28. októbra 2020 v Bratislave.

Rezort školstva preskúma zákonnosť odvolávania rektora STU

V prípade splnenia podmienok bude predložený návrh prezidentke SR.

Miroslav Fikar, rektor Slovenskej technickej univerzity.

Koronavírus: V Česku stále rastie počet infikovaných (minúta po minúte)

Celkový počet nakazených na Slovensku dosiahol číslo 46 056. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 176 obetí.

Ilustračná fotografia.
Testovanie nielen môže bolieť, ale možno sa pri čakaní naň nakaziť. Ilustračná fotografia.