VIERA

Kňaz nesmie prezradiť ani úmysel zločinu

Katolík by mal ísť na spoveď minimálne raz ročne. Hriechy podľa cirkvi neodpúšťa hriešny kňaz, ale Boh skrze neho.

ilustračné foto

Katolík by mal ísť na spoveď minimálne raz do roka. Hriechy podľa cirkvi neodpúšťa hriešny kňaz, ale Boh skrze neho.

V spovednici povieme kňazovi zoznam pokleskov, odmodlíme si trest, a sme čistí. Boh je predsa milosrdný, vravia si mnohí. Stačí však na odpustenie takáto skratka?

Rôzne cirkvi, rôzne pravidlá

„Rímski katolíci by mali chodiť na spoveď minimálne raz ročne," tvrdí hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik, ktorý tak činí aspoň raz mesačne. Pri spovedi kňaz požehná a povzbudí penitenta (kajúcnika), aby prijal milosť. Ten následne menuje svoje prehrešky. „Dôležité je, aby vyznal všetky ťažké hriechy. Ľahké nemusí vymenovať všetky."

Medzi hriechmi sú rozdiely. „Ťažký hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho zákona v závažnej veci. Napríklad v Desatoro je prikázanie „nepokradneš". Je rozdiel ukradnúť jeden rožok v obchode, alebo niekomu vziať posledných pár eur, čím stratí všetko vo svojom živote. Vždy je to individuálne," vysvetľuje Kováčik.

Po vyznaní hriechov sa kňaz snaží rozobrať ich a kajúcnika vyzve na prejavenie ľútosti. Ak sa tak stane, prichádza rozhrešenie. „Nestačí však odrecitovať modlitby, skutkov pokánia môže byť viac - vrátenie ukradnutej veci, pôst, almužna a podobne. V stredoveku to pri ťažkom hriechu bývali aj púte do Jeruzalema," dodáva hovorca.

V gréckokatolíckej cirkvi sa spovedá postojačky, čo je výrazom slobody. „Na spovedi sme ako u lekára. Ten, kto lieči, je Ježiš Kristus," vysvetľuje gréckokatolícky kňaz Rastislav Čížik. Je to naznačené aj nasmerovaním - zvyčajne sa to deje pred ikonou Krista a obaja sa na neho pozerajú. „Po modlitbách nasleduje osobné vyznanie hriechov, potom kňaz udelí penitentovi úkon kajúcnosti a vďačnosti, že mu Boh odpustil. Môže ním byť modlitba, čítanie Písma, skutok milosrdenstva, lásky k blížnemu a podobne."

„U evanjelikov bežne ušná spoveď neprebieha, praktizujú takzvanú všeobecnú spoveď (bez menovania hriechov), ale aj tu je v prípade záujmu možné vyznať svoje hriechy pred kňazom," vraví evanjelický farár Ján Ľachký.

Prehliadajú sa vážne veci?

Ľudia za hriech považujú rôzne veci. „Jedna tetka sa spovedala, že v piatok zjedla kúsok salámy a olízala si aj prst od masti. Uniklo jej, že svoju dcéru donútila k interrupcii," vraví katolícky kňaz zo stredného Slovenska. Priznáva však aj humorné chvíle. „Malé dievčatko pri prvej spovedi ľutovalo asi takto: Bože, teba ľutujem, a preto hriechy svoje veľmi milujem."

„Spovede sú pre katolíka možnosťou prijať Božie odpustenie," vysvetľuje Kováčik. „Ak mám ťažký hriech, ohrozujem svoju spásu."

Teológovi Ľubomírovi Jaškovi sa zdá bežná prax spovedania absurdná. „Často potvrdzuje pocit viny za malichernosti a prehliadajú sa vážne veci. Je vnímaná ako traumatizujúca, nie radostná udalosť." Ako bývalý duchovný hovorí, že „väčšina ľudí pri spovedi očakáva viac potvrdenie svojich pocitov, než ochotu vysporiadať sa so zlom. Pre niektorých je najväčším hriechom porušenie piatkového pôstu."

Cirkevný analytik a publicista Imrich Gazda tvrdí, že čosi ako spoveď absolvujú aj ľudia bez viery. „Každý má chvíle, keď cíti potrebu prehodnotiť život, niekomu sa vyrozprávať a skorigovať svoje konanie. Vďaka týmto potrebám nie sú psychológovia bez práce."

„Bonusom" pre veriacich je podľa Gazdu odpustenie pokleskov samotným Bohom. „Až tu nastáva rozdiel medzi sebareflexiou neveriaceho a veriaceho. Kým ten druhý verí, že môže byť očistený od svojich zlých skutkov a posilnený pri konaní dobra, ateista je presvedčený, že môže dostať odpustenie od toho, komu ublížil, nič viac."

Hriešni spovedajú hriešnych

O tom, že má logiku, ak sa hriešni ľudia spovedajú hriešnemu kňazovi, Kováčik nepochybuje. „Ľudsky, bez osobitnej Božej milosti, nie je možné žiť bez hriechu. Nie kňazi však odpúšťajú, to robí Boh skrze nich." Svojho ľudského spovedníka má pritom aj pápež.

Problém v spovedaní človeka človekom nevidí ani Jaško. „V hre je povaha kňaza, empatia, schopnosť hľadať riešenia v zložitých situáciách, alebo v horšom prípade jeho arogancia a fanatizmus. Ak sa kajúcnici stretnú s veľkorysým prístupom, nemajú problém akceptovať spoveď v súčasnej podobe, pričom ju považujú za skutočne liečivú."

Pridáva sa aj Gazda. „Kňaz nemôže odpúšťať hriechy vo svojom mene, ale v mene Boha. Ak človek v tieto skutočnosti neverí, spoveď pre neho nemá význam a postačí mu psychológ."

Za porušenie tajomstva trest

Podľa Kováčika kňaz nesmie prezradiť, čo sa dozvedel pri spovedi. „Už nikdy by nemohol vysluhovať sviatosť zmierenia." Čo ak sa však niekto prizná k vražde? „Pravidlá nemožno porušiť ani vtedy."

Ani v prípade, že ktosi prizná úmysel spáchať vážny zločin a kňaz by mu mohol prezradením zabrániť? „Ak prišiel, má o svojom úmysle pochybnosti, a existuje nádej, že skutok nespácha. Kňaz využije všetky schopnosti a Božiu milosť, aby ho v tom utvrdil. To sú však veci, ktoré riešia skôr filmy a romány."

Súhlasí aj Jaško. „Je to bulvárne atraktívne, ale prípady, keď by mohlo spovedné tajomstvo zabrániť odhaleniu zločinu, sú skôr literárnou zápletkou. Je dobré, ak má kajúcnik záruku mlčanlivosti kňaza. Výnimky by tento princíp narušili."

„Tajné nahrávanie spovede a jej šírenie je považované za jeden z najvážnejších prehreškov, ktorých sa môže kňaz dopustiť. Zdôraznili to aj aktualizované Normy o najzávažnejších deliktoch, ktoré v máji tohto roku podpísal pápež," dopĺňa Gazda.

Formalizmus v praxi

Na hĺbkové spovede nie je vždy čas. Rady pred spovednicami sa tvoria najmä počas veľkonočných a vianočných sviatkov. „Ak niekto dlho nevychádza, ľudia sú nervózni a spoveď sa obmedzuje na nevyhnutné minimum," priznáva Gazda.

Mnohí tvrdia, že spovede obvykle prebiehajú len formálne v štýle „odrapocem svoje hriechy, kňaz mi prikáže pomodliť sa X otčenášov, Y zdravasov, a je mi odpustené". Jaško vraví, že sa to naozaj deje. „Tým sa spoveď u mnohých zdiskreditovala, chápu ju ako automatický očistný rituál. Obligátne otčenáše a zdravasy ako trest pritom považujem za veľké znehodnotenie modlitby. Dobrý kňaz sa snaží motivovať k pozitívnym zmenám v živote a vo vzťahoch."

spovednica.jpg

Richard Gróf o spovediach

Psychológ a religionista tvrdí, že kňaz hriešnika nesúdi.

Čo je spoveď z pohľadu psychológa?

Úprimne vykonaná spoveď je psychologicky mimoriadne silný rituál sebareflexie, priznania viny a zodpovednosti za vlastné činy, odpustenia, prijatia a následného záväzku k zmene. „Svetská" psychoterapia má v tomto zmysle veľmi podobné ciele a ambície. Terapeutický potenciál úprimnej spovede môže byť pre veriaceho človeka ohromný.

Kritici majú voči spovedi výhradu, že sa pri nej spovedá človek človeku, teda hriešny hriešnemu. Je tá výhrada relevantná?

Z psychologického hľadiska to nehrá podstatnú úlohu. Kňaz je v tomto prípade symbolom niekoho, kto hriešnika prijíma, nesúdi, je akýmsi tichým svedkom tieňov jeho duše, sprostredkovateľom pokánia a Božieho odpustenia. Kňazova hriešnosť by mohla byť prekážkou, keby bol sám sudcom, ktorý súdi chyby a hriechy svojich spovedníkov - v tom by bol, samozrejme, kus pokrytectva. Spoveď by nemala byť súdnym procesom, ale jeho opakom - mala by viesť k vlastnému prijatiu zodpovednosti, odpusteniu si a k vnútorne motivovanej zmene.

Spovedné tajomstvo nemožno porušiť ani v prípade, ak sa niekto prizná k úmyslu vraždiť. Kňaz tak nemusí skutku zabrániť, hoci o ňom vie.

To je etická otázka. Na jednej strane je fajn, že inštitút spovedného tajomstva poskytuje záruky mlčanlivosti bez obmedzenia a človek s ťažkým hriechom pred spoveďou nemusí riešiť, či spadá alebo nespadá do kategórie ohlasovacej povinnosti. Možnosti spovede sú tak v tomto prípade pre všetkých rovnaké. Táto záruka je veľmi dôležitá, ak má byť človek pri spovedi úprimný. Na druhej strane, ak kňaz môže prezradením zachrániť niekomu zdravie alebo život, určite ide o ťažkú voľbu.

Ako vplýva spoveď na veriacich po psychologickej stránke?

Spoveď obsahuje viacero psychologicky významných momentov. Sebareflexia vlastných činov pri spovedi môže viesť k väčšej všímavosti v bežnom živote. Ak opakovane hovoríme a premýšľame o konkrétnom hriešnom konaní, je pravdepodobné, že si ho vo víre emocionálnych udalosti všimneme a zabránime mu skôr, ako ho cez impulz vykonáme. Jednoducho premýšľaním o veciach sa na ne stávame citlivejší.

Spoveď tiež motivuje k prevzatiu zodpovednosti za vlastné činy. Nehľadajú sa príčiny, okolnosti alebo výhovorky, ktoré k činu viedli, hriech bol vykonaný a zodpovedným za neho je hriešnik, nič viac a nič menej. Ak priznáme zodpovednosť, automaticky priznáme aj možnosť niečo s týmto správaním robiť.

Odpustenie a prijatie kňazom, Bohom a v konečnom dôsledku sebou samým zvyšuje vnútornú rovnováhu a znižujú intrapsychické neurotické konflikty. Nakoniec úprimná ľútosť a pokánie sú dobrou motiváciou k skutočnej zmene svojho nežiadúceho správania. Riziko spočíva v tom, že časť veriacich môže opakovaním brať spoveď ako formálny akt, a tá tak stráca svoj psychologický účinok rovnako, ako keď je neúprimná napríklad kvôli strachu z morálneho odsúdenia kňazom alebo z iných dôvodov.

Nemala by na kajúcnika rovnaký účinok úprimná spoveď a pokánie v súkromí, teda bez sprostredkovateľa?

Myslím si, že čisto psychologicky, úprimne vyslovené slová pred druhým človekom majú väčšiu váhu a efekt než úprimné myšlienky v súkromí. Kňaz môže otázkami veriaceho stimulovať k vnútornému hľadaniu. Ak kňaz moralisticky nehodnotí hriešnikove skutky, je živým svedkom, zúčastneným poslucháčom a človekom, ktorý toho druhého prijíma takého, aký je - a v tom je veľká sila. Navyše záväzok k zmene, ktorý vyslovíme pred duchovnou autoritou, môže posilniť ten náš vlastný.

ks

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 5. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 7. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 10. Univerzita vyTVORená nápadmi študentov!
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 20 192
 2. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 012
 3. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 544
 4. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 2 248
 5. Rastie nám pokrivená generácia? 2 242
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 2 206
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 2 092
 8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 1 684
 9. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 1 598
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 554

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Galkova kauza odpočúvania trvá roky, súdy ju nechcú riešiť

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

KOMENTÁRE

Česi mieria do čiernej diery Európy. Všetko pre korunu

Je možné, že šanca ľahkého vstupu do eurozóny zmizne.

PRIMÁR

Mužské semeno môže preniesť desiatky vírusov

HIV, Zika a Ebola sú iba začiatok. Semeno môže obsahovať až 27 typov vírusov.

Neprehliadnite tiež

Domov

Žitňanská chce, aby polícia vysvetľovala, prečo nekoná. Poslanci váhajú

Ak vyšetrovatelia či prokuratúra podrobnosti nepovedia, musia to zdôvodniť. Mimovládne organizácie možnosť odmietnutia znepokojila.

Domov

Súdy v Trenčíne odmietajú riešiť Galkovu kauzu odpočúvania

Obžaloba na bývalého šéfa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu leží na súde od februára 2016. Najvyšší súd mu teraz prikázal konať.

Domov

Na severe a východe Slovenska môže miestami intenzívne pršať

Meteorológovia vydali hydrologickú výstrahu 3. stupňa pre okres Tvrdošín.

Domov

Má tu veľkú základňu, hovoria o Uhríkovi v Nitre. Súperi kandidatúru extrémistu zľahčujú

V Banskobystrickom kraji kandidáti zisťujú preferencie pravidelne, v Nitre je zatiaľ ticho.