Historický kalendár na 26. mája

Štátny sviatok Gruzínskej republiky - Deň nezávislosti (1918)
Štátny sviatok Guyanskej kooperatívnej republiky - Deň nezávislosti (1966)
Najsvätejšia Trojica - zostavil ofícium Najsvätejšej Trojice začiatkom 10. storočia biskup Štefan z Liege, pričom pre celú cirkev ho nariadil pápež Ján XXIII. v roku 1334: slávi sa na počesť Svätej Božskej Trojice (v jednom a nerozdielnom Bohu sú tri Božské osoby, z ktorých každá je podstaty Božskej - Otec, Syn a Duch Svätý)

1642
- narodil sa v Bratislave spisovateľ a pedagóg DANIEL VILIAM MOLLER,
vyslanec na cisárskom dvore v záležitosti obrany evanjelikov. Zomrel
25.2.1712

1697
- narodil sa v Egeri (Maďarsko) náboženský spisovateľ, filozof,
teológ, profesor trnavskej univerzity a jezuita JURAJ ARVAI. Zomrel
5.7.1759

1882
- narodil sa v Blažovciach evanjelický farár, redaktor, autor kázní,
prejavov, divadelných hier a článkov s náboženskou tematikou JÁN
LICHNER. Zomrel 24.9.1964
- zomrel v Palárikove katolícky kňaz, včelár, ľudový lekár a národný
buditeľ GABRIEL PAULÍK, priekopník praktického včelárenia v Uhorsku.
Narodil sa 1.1.1818

1907
- založili v Clevelande Slovenskú ligu v Amerike, národnostnú
a politickú organizáciu amerických Slovákov, ktorej prvým predsedom
sa stal Štefan Furdek, pričom v čase vzniku tejto prepotrebnej
organizácie žilo v USA niekoľko stotisíc Slovákov, ktorí od 80. rokov
19. storočia si zakladali slovenské fraternalistické spolky, vlastné
noviny, školy a kultúrne ustanovizne - Slovenská liga zohrala
v mnohých oblastiach významnú a nezastupiteľnú úlohu
- narodil sa v Pružine lekár-pediater FRANTIŠEK KARDOŠ. Zomrel
9.3.1996

1922
- narodil sa vedúci filmovej výroby EUGEN BOBEK

1927
- založili Dobrovoľný hasičský zbor Jablonové

1932
- zomrel v Bratislave právnik JÁN MOURAL, ktorý prispel k budovaniu
čs. štátnej správy na Slovensku. Narodil sa 31.1.1880

1942
- narodila sa v Bratislave operná speváčka (soprán) MARTA NITRANOVÁ,
sólistka opery SND

1992
- zomrel v Banskej Bystrici básnik, dramatik, publicista, spisovateľ
pre deti a mládež MIKULÁŠ KOVÁČ. Narodil sa 18.5.1934
- začala sa trojdňová návšteva britského premiéra Johna Majora,
pričom s prezidentom Václavom Havlom podpísali spoločnú deklaráciu,
kde v preambule bola potvrdená nulita mníchovskej dohody z roku 1938

1997
- podpísali Konfederácia odborových zväzov a Konfederácia umenia
a kultúry v zastúpení Ivana Saktora a Silvestra Húsku dohodu
o vzájomnej spolupráci
- podal minister zahraničných vecí Pavol Hamžík demisiu
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) veterinárny chirurg a vysokoškolský
pedagóg FERENC FELLNER. Narodil sa 14.4.1923
- začalo sa v Nórsku medzinárodné cvičenie Co-operative Banners '97,
na ktorom sa zúčastnili príslušníci slovenského vojenského letectva
spolu so zástupcami 10 členských štátov NATO a ďalšími 7 krajinami
zapojenými do programu Partnerstvo za mier

---------------------------------------------------------------------

1602
- narodil sa flámsky maliar PHILIPPE DE CHAMPAIGNE. Zomrel roku 1674

1667
- narodil sa anglický matematik francúzskeho pôvodu ABRAHAM DE
MOIVRE, objaviteľ formuly a vety nazvanej podľa neho. Zomrel roku 1754

1822
- narodil sa francúzsky prozaik EDMOND DE GONCOURT. Zomrel roku 1896

1842
- narodil sa gruzínsky spisovateľ, publicista a verejný činiteľ
GEORGIJ JEFIMOVIČ CERETELI. Zomrel roku 1900

1847
- položili slávnostne základný kameň reťazového mosta na Vltave pri
Podolsku, ktorý postavil českobudějovický c. k. loďmajster Vojtěch
Lanna

1862
- zomrel americký metalurg a vynálezca zliatiny s nízkou teplotou
topenia ISAAC BABBIT, ktorú nazvali podľa neho. Narodil sa roku 1799

1872
- vydal sa český cestovateľ Emil Holub na svoju prvú cestu do Afriky

1887
- narodil sa sovietsky politický a štátny činiteľ SULTAN MEDŽID
EFENDIJEV. Zomrel roku 1938

1902
- narodil sa sovietsky biochemik ALEXANDR JEVSEJEVIČ BRAUNŠTEJN

1907
- narodil sa americký filmový herec a režisér JOHN WAYNE (vlastným
menom Marion Michael Morrison). Zomrel roku 1979

1912
- narodil sa maďarský politický a štátny činiteľ JÁNOS KÁDÁR. Zomrel
roku 1989

1922
- zomrel belgický chemik, zakladateľ prvej továrne na výrobu sódy
a vynálezca procesu jej výroby ERNEST SOLVAY, ktorý nazvali podľa
neho. Narodil sa roku 1838

1927
- vyrobili v Detroite už 15-miliónte auto spoločnosti Ford Motor Co.,
pričom išlo stále o ten istý model T (Tin Lizzy)
- zomrel sovietsky maliar a grafik BORIS MICHAJLOVIČ KUSTODIJEV.
Narodil sa roku 1878
- navrhol taliansky fašistický premiér Benito Mussolini v parlamente,
aby sa zdanili bezdetné manželstvá
- narodil sa český herec DOBROSLAV ČECH

1937
- zomrel český právnik, národohospodár, priemyselník, buržoázny
politik a štátnik KAREL KRAMÁŘ. Narodil sa roku 1860
- narodil sa český herec LADISLAV BROTHÁNEK

1942
- podpísali britsko-sovietsku zmluvu o spojenectve vo vojne,
povojnovej spolupráci a vzájomnej pomoci, ktorú zrušili roku 1955,
pričom šéf sovietskej diplomacie Viačeslav Molotov počas návštevy
Londýna naliehal neúspešne na britského premiéra Winstona Churchilla
s otvorením druhého frontu a uznaním sovietskych anexií z rokov 1939
a 1940 Západom
- začala sa v severnej Afrike posledná taliansko-nemecká útočná
operácia Theseus

1947
- zomrel český hudobný skladateľ, spisovateľ a archivár ROMUALD
(Rudolf) PERLÍK. Narodil sa roku 1882
- stal sa znovu talianskym premiérom Alcide de Gasperi
- narodila sa česká novinárka LÍDA RAKUŠANOVÁ


1952
- uzavreli západné mocnosti Francúzsko, Veľká Británia a USA v Bonne
tzv. generálnu zmluvu s NSR, pričom stratila formálne postavenie
okupačnej zóny a stala sa celkom suverénnym štátom
- začala NDR blokovať voľný styk medzi NSR a Západným Berlínom

1967
- vyzval palestínsky vodca a šéf Organizácie pre oslobodenie
Palestíny Ahmad Šukajrí k svätej vojne proti Izraelu
- uskutočnili USA 13. oficiálne oznámený pokusný podzemný nukleárny
výbuch v Nevade (medzi 20.000 - 200.000 ton TNT)
- odmietla Sýria návrh francúzskeho prezidenta Charlesa De Gaulla na
zvolanie konferencie štyroch mocností o Blízkom východe

1972
- podpísali v Moskve americký prezident Richard Nixon a generálny
tajomník KSSZ Leonid Brežnev dohodu o niektorých opatreniach na
obmedzenie strategických útočných zbraní (SALT 1, Strategic Arms
Limitation Talks) a zmluvu o obmedzení systémov protiraketovej obrany
(jedna zo štyroch dohôd SALT 1), ktorá zakazovala vývoj systémov
protiraketovej obrany, pričom sa dohodli na vytvorení
americko-sovietskej komisie pre obchodné otázky
- skončil sa neúspešne pokus o letecký výsadok niekoľko tisíc
juhovietnamskych vojakov do tyla partizánskych jednotiek v provincii
Quang-tri
- podpísali v Berlíne zmluvu medzi NDR a NSR o doprave, pričom išlo
o prvú štátnu zmluvu uzavretú priamo medzi oboma nemeckými štátmi
- začal sa v Amsterdame trojdňový 24. zjazd Komunistickej strany
Holandska, na ktorom prerokovali správu o činnosti, finančnú situáciu
a zvolili nové vedenie
- ratifikovala poľská Štátna rada zmluvu s NSR
- podpísali v Moskve na odporúčanie výkonného výboru RVHP Dohodu
o arbitrážnom riešení občianskoprávnych sporov vznikajúcich zo
vzťahov hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce

1977
- vstúpil izraelský vojnový hrdina generál Moše Dajan ako minister
zahraničných vecí do vlády pravicového bloku Likud pod vedením
Menachema Begina
- predĺžili výnimočný stav v Peru o ďalších šesť mesiacov, ktorý
trval od 1.7.1976
- vyliezol George Willig na newyorské Svetové obchodné centrum
- uskutočnila sa v amerických kinách premiéra prvého filmu Hviezdne
vojny režiséra Georgea Lucasa, pričom film sa stal jedným filmov
v najúspešnejších v dejinách kinematografie
- predĺžila Bezpečnostná rada OSN mandát pozorovateľských síl OSN
v sýrsko-izraelskom sektore o ďalších šesť mesiacov (to znamená do
30.11.1977)

1982
- uskutočnilo sa zasadnutie poľského Sejmu, pričom prerokovali
hospodársku situáciu v krajine, schválili zákon o zvláštnych právach
odbojárov, advokatúre, zmenách niektorých predpisov trestného práva
a zmeny vo vláde (novým členom Štátnej rady sa stal aj S Kania)
- začalo sa v Helsinkách dvojdňové zasadnutie byra Socialistickej
internacionály, pričom uvítali pripravovanú schôdzku Leonida Brežneva
a Ronalda Reagana ako podnet k novému úsiliu o odzbrojenie, vyslovili
sa proti ďalšiemu šíreniu jadrových zbraní a zákaz chemických
a biologických zbraní


1987
- podarilo sa v Číne 50.000 požiarnikov, vojenským jednotkám, lesnej
polícii a miestnym pomocným silám zahasiť obrovský lesný požiar,
ktorý zúril už tri týždne, pričom pri požiari zahynulo 193 osôb, 226
bolo ranených a 50.000 obyvateľov zostalo bez strechy nad hlavou
- uskutočnili v Káhire atentát na amerických diplomatov, pričom dvoch
ľahko zranili a k akcii sa prihlásila extrémistická organizácia
Egyptská revolúcia
- začalo sa v Bruseli dvojdňové zasadnutie výboru pre vojenské
plánovanie NATO, avšak ministri obrany členských krajín paktu (bez
Francúzska a Islandu) neodpovedali na sovietske návrhy likvidácie
jadrových rakiet stredného doletu v Európe, pričom sa zhodli na
potrebe vyvíjať a zavádzať nové druhy klasických zbraní NATO
v prípade odklonu od jadrových zbraní
- rezignoval juhokórejský premiér No Sin-jong ako dôsledok
demonštrácií študentov protestujúcich proti umučeniu študenta Pak
Čon-čchola juhokórejskou políciou (14.1.1987), pričom sa uskutočnili
zmeny v ďalších piatich rezortoch a novým premiérom sa stal Ri Han-ki
- vyhlásili v Afganistane všeobecnú amnestiu na počesť národného
uzmierenie a blížiaceho sa ramadánu
- začala sa na severe Srí Lanky ofenzíva proti tamilským extrémistom,
pričom do 1.6. zahynulo 350 osôb (podľa tamilských organizácií 600
osôb)

1992
- začali sa v nigérijskej Abuji rokovania medzi sudánskou vládou
a opozíciou o skončení deväťročnej občianskej vojny v Sudáne
- odvolala thajská vláda výnimočný stav
- začalo sa v Bruseli dvojdňové rokovanie ministrov obrany NATO
o budúcej štruktúre a úlohe aliancie, pričom ministri USA a Veľkej
Británie vyzvali nepodporiť francúzsko-nemecký armádny zbor vytvorený
22.5. a udržať silné NATO
- zvolili po 16. volebných kolách za nového talianskeho prezidenta
kresťanského demokrata Luigiho Scalfara
- zomrel americký diplomat PHILIP HABIB, zvláštny splnomocnenec
prezidenta Ronalda Reagana pre Blízky východ a Strednú Ameriku.
narodil sa roku 1920
- koncertoval legendárny americký spevák Frank Sinatra v londýnskej
Royal Albert Hall, pričom to bolo 32 rokov po jeho prvom britskom
turné

1997
- ospravedlnil sa austrálsky premiér John Howard na konferencii
o zmierení s domorodým obyvateľstvom desaťtisícom austrálskych
domorodcov za to, že boli v detstve násilne odlúčení od svojich
rodičov v rámci asimilačnej politiky austrálskej vlády
- zakázal samozvaný prezident Demokratickej republiky Kongo, vodca
povstalcov Laurent Kabila až do odvolania všetky politické aktivity
a verejné demonštrácie v krajine
- podal na základe zlých výsledkov pravice v prvom kole parlamentných
volieb a po konzultácii s prezidentom Jacquesom Chiracom demisiu
francúzsky premiér Alain Juppé

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 2. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 3. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 4. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 5. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 6. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 7. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 8. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 9. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 10. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 8 385
 2. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 5 668
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 341
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 4 017
 5. Kam do tepla v januári? 2 496
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 299
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 261
 8. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 228
 9. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 310
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život 1 116

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Bitkári v škole v Demandiciach skončili, spolužiaci naďalej pykajú

Žiaci z obcí Lontov a Ipeľský Sokolec naďalej chodia do Demandíc, hoci si musia preplácať cestu sami.

SVET

Zeman fauluje Drahoša. Kampaň pre prezidenta spomína migrantov

Kampaň financuje netransparentný spolok.

DOMOV

Bitkári v škole v Demandiciach skončili, spolužiaci naďalej pykajú

Žiaci z obcí Lontov a Ipeľský Sokolec naďalej chodia do Demandíc, hoci si musia preplácať cestu sami.

EKONOMIKA

Diskriminácia, sťažujú sa veriaci na nový poplatok za sobáš

Za cirkevný sobáš sa doteraz matričný poplatok neplatil.

Neprehliadnite tiež

Piataci dosiahli v monitore z matematiky a slovenčiny vyše šesťdesiat percent

Piataci mali z matematiky priemernú úspešnosť 64,7 a v slovenčine 62,8 percenta.

Rezník po kritike sľúbil, že Reportéri sa objavia na RTVS od jesene

Šéf RTVS Jaroslav Rezník vysvetľoval členom Rady RTVS, prečo pozastavil jedinú investigatívnu reláciu Reportéri.

Prešov má novú atrakciu, model mesta na námestí

Model ukazuje, aké bolo mesto v roku 1768.

MY s Vami: Stretnutie so županom Jurajom Drobom

Osem krajov, osem županov osem diskusných podujatí s názvom Stretnutie so županom. Pokračujeme v Bratislave.

Smrť v košickom byte: Nebola to eutanázia, muž spáchal samovraždu

Špekulácie, že mu na druhý svet pomohla manželka, vyšetrovanie nepotvrdilo.