SME
Štvrtok, 23. január, 2020 | Meniny má Miloš

Záchranár nesmie obeti klamať

RADOVAN BRÁNIK má za sebou ťažký týždeň. S tímom Modrých anjelov zasahoval po tragédii v Devínskej Novej Vsi, vzápätí aj po prepade banky v Karlovej Vsi.

Radovan Bránik (1970) je výkonný riaditeľ tímu, dokumentarista, autor značky a koncepcie fungovania tímu krízovej intervencie Modrý anjel. Ako pedagóg mal skúsenosti s prácou so sluchovo postihnutými deťmi a s velením na zásahoch pri udalostiach s hromadnRadovan Bránik (1970) je výkonný riaditeľ tímu, dokumentarista, autor značky a koncepcie fungovania tímu krízovej intervencie Modrý anjel. Ako pedagóg mal skúsenosti s prácou so sluchovo postihnutými deťmi a s velením na zásahoch pri udalostiach s hromadn(Zdroj: SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Tím krízovej intervencie, ktorý vedie, pomáhal zmierňovať situáciu aj po vlaňajšom banskom nešťastí v Handlovej, po situácii na festivale Pohoda či po havárii autobusu v Polomke.

Prečo robíte krízovú intervenciu?

Lebo verím, že je to správne.

Jednou z vašich zásad je proaktivita, znamená to, že na miesto tragédie prichádzate bez toho, aby vás niekto volal?

Je pre nás typická orientácia na výkon, rýchlosť a efektivitu, čo nás výrazne odlišuje od ostatných podobných organizácií. Zo zásahov odchádzame často skôr, než sa na miesto dostavia príslušné úrady, či pracovníci tretieho sektora. Našou snahou je čím skôr odovzdať našich klientov do následnej starostlivosti orgánov samosprávy, štátu, či vyšších územných celkov a byť k dispozícii pre ďalší zásah pri inej udalosti. Sme akési „sanitky", zatiaľ čo samospráva či štátna správa sú „nemocnicami".

Článok pokračuje pod video reklamou

Aké sú vaše kompetencie, s kým všetkým spolupracujete?

Náš tím za tri roky a desiatky zásahov získal meno, ktoré mu pri väčších udalostiach vždy zabezpečí adekvátneho partnera. Spolupracujeme s ministerstvom vnútra, zdravotníctva a s ich odbormi krízového riadenia, samosprávou, prípadne partnerom zo súkromného sektora. Nikdy sa amatérsky nepletieme pod nohy zasahujúcim zložkám. Našou úlohou do budúcnosti je naopak stať sa pre políciu, hasičov a zdravotníkov partnerom, ktorý ich zbaví istých činností, na ktoré nemajú dostatok legislatívnych možností, alebo kapacity tak, aby sa mohli plne sústrediť na svoje hlavné úlohy.

Tento rok ste mali konflikt s organizátorom. O aké kompetencie išlo?

Agentúra Pohoda bola našim klientom po minuloročnej katastrofe a pomáhali sme im spracovať udalosť vo vzťahu K zasiahnutým. Vytvorili sme v spolupráci s nimi projekt, ktorý mal riešiť novú úroveň bezpečnosti a opatrení na zamedzenie komunikačných kolapsov formou RISC centra. Podľa ich vlastných vyjadrení pre verejnosť išlo o unikátne riešenie. Päť dní pred realizáciou bol však projekt nečakane zastavený. Rozhodli sme sa preto pre vlastnú pohotovosť v bezprostrednej blízkosti letiska počas celého trvania festivalu, aby sme naplnili verejný prísľub daný na tlačovej konferencii organizátora pár týždňov pred konaním festivalu. S ohľadom na naše zásady sa nikdy verejne nevyjadrujeme na adresu rozhodnutí našich klientov ani pozitívne, ani v negatívnom zmysle slova. Výnimku neurobím ani tentoraz.

Akí ľudia pracujú pre modrých anjelov?

Po skúsenostiach z minulosti uprednostňujeme ľudí schopných odolávať extrémnej záťaži, každý náš člen musel absolvovať špecializovaný výcvik: v tíme máme napríklad 15 vojenských a 5 hasičských psychológov, zdravotníckych záchranárov, psychoterapeutov, pracovníkov samosprávy, ale napríklad aj kňaza. Väčšina príslušníkov Ozbrojených síl SR má skúsenosť zo zahraničných misií

branik2.jpg

Ako ste organizovaní?

Na regionálnej báze, pre každý kraj máme vyčleneného samostatného rezidenta a po dobudovaní siete budú krajské tímy fungovať relatívne autonómne. V súčasnosti majú Modrí anjeli 44 členov, tím sa postupne rozširuje o absolventov špecializovaného vzdelávania v psychickej prvej pomoci a krízovej intervencii.

Do akej miery je vaša činnosť dobrovoľná, do akej miery profesionálna?

Dobrovoľnosť je nemennou zásadou, ktorej porušenie by zároveň znamenalo stratu pridanej hodnoty nášho personálu v očiach zasiahnutých. Každý z klientov musí mať vždy istotu, že je tam náš pracovník dobrovoľne a preto, že robí správnu vec, a nie z povinnosti. To však zároveň neznamená, že ide o neplatenú prácu. Vedenie tímu vždy zabezpečuje zdroje na úhradu nákladov a odmeny. Iste však nejde o sumy, z ktorých možno zbohatnúť..

Kto financuje Modrého anjela?

Financovanie anjelov má dve zložky: jednou je chod tímu, udržiavanie a budovanie siete, administratíva, prenájmy priestorov, telefóny, uniformy. Tieto náklady idú bez výnimky z vrecák zakladateľov tímu. V prípade, že dôjde k zásahu väčšieho rozsahu, do ktorého sú povolávaní naši členovia, potom cestou partnerov zabezpečujeme aspoň čiastočnú úhradu nákladov na zásah. Prípadnú stratu znášame zo svojich súkromných prostriedkov, naši radoví členovia sú za prácu zaplatení vždy. Okrem plnení za zásahy sme nikdy nedostali od štátu ani euro a ani sme o takúto podporu nikdy nežiadali. Veríme, že táto služba časom získa schopnosť zabezpečiť svoje financovanie kombináciou rôznych zdrojov, ide však o hudbu pomerne ďalekej budúcnosti. Náš tím tiež dostal niekoľko menších sponzorských príspevkov, v celkovom rozsahu nákladov sú však zanedbateľné.

Strelec z Devínskej Novej Vsi nie je jediným podobným prípadom z posledných týždňov. Koncom augusta zastrelil svoju manželku a potom aj seba muž z Belej pri Terchovej, muž zo Sobraniec zabil svoju ženu nožom a neskôr sa obesil. Viete opísať najčastejšie pohnútky a psychický stav takýchto šialených vrahov?

Modrý anjel sa spravidla nevyjadruje k otázkam, ktoré sa priamo netýkajú predmetu jeho činnosti a mohli by ovplyvniť vyšetrovanie. Všeobecne považujem za nešťastné, že sa na základe útržkovitých a neúplných informácií bez kontaktu s realitou niekto odváži vyslovovať pár hodín po udalosti súdy, ktoré môžu výrazne ovplyvniť verejnú mienku. Naši ľudia často šliapu po chodníkoch, z ktorých ešte hasiči nestihli umyť krv a sprevádzajú najbližších obetí, ale aj páchateľov. Máme informácie z prvej ruky a overené kontaktom s realitou, napriek tomu si nikdy nedovolíme vyjadrovať svoje domnienky do médií. Vyšetrovanie a vyhodnocovanie motívov je zo zásady vecou polície a justície. Je smutné, že sa na týchto ľudí cestou rôznych médiami živených špekulácií často vyvíja neúmerný tlak.

Myslíte si aspoň, že v Devínskej Novej Vsi išlo o plánovaný čin?

Dovolím si jednu výnimku s ohľadom na množstvo dezinformácií: na rozdiel od údajných odborníkov sa nedomnievam, že išlo o dlhodobo plánovaný čin. Veľký počet zbraní síce na prvý pohľad navodzuje dojem, že ich strelec plánoval použiť na násilné konanie, ale už len fakt, že samopal a väčšinu zbraní vlastnil viac ako 5 rokov túto teóriu významne spochybňuje. Tiež povesť, bezkonfliktný život a správanie tohto muža svedčia skôr o náhlom skrate.

Vnímajú ľudia inak traumu spôsobenú človekom úmyselne, neúmyselne a prírodou?

Je to individuálne, v každom prípade pochopenie prírodných katastrof býva pre ľudí býva často zložité. V prípade ľudského zavinenia možno adresovať hnev a negatívne pocity konkrétnej osobe, čo významne napomáha rýchlejšiemu spracovaniu udalosti. V prípade úmrtí zavinených prírodou sa napríklad stáva, že je u veriacich narušená viera v boha, respektíve v jeho dobrotu.

Špecializuje sa u nás niekto aj na krízové situácie, aká sa napríklad nedávno stala v Čile?

Vo svojej práci sme zatiaľ prípad podobného rozsahu neriešili, máme však v tíme ľudí, ktorí sú absolventmi, resp. inštruktormi vojenských kurzov na prežitie v extrémnych podmienkach. Úprimne verím, že podobný prípad nikdy nebudeme musieť riešiť.

branik3.jpg

Ako podľa vašich skúseností dokážu baníci sledovať bez denného svetla plynutie času?

Treba si uvedomiť, že baníci sú profesionáli, ktorí sú na pobyt v ťažkých podmienkach podzemia zvyknutí, to im mimoriadne uľahčuje prežitie. Pri troche nadsádzky možno povedať, že bežní ľudia by možno v tejto chvíli na ich mieste už nežili. V takých prípadoch nastupuje úloha rituálov a nájdenie spôsobu spoľahlivého merania času. Vedieť, koľko dní a hodín som v podzemí a môcť „strihať meter" do ukončenia trápenia mimoriadne pomáha. Ľuďom možnosť určenia času dáva pocit kontroly nad situáciou.

Dá sa nájsť niečo spoločné s touto tragédiou v Chile a s nešťastím v Handlovej?

Azda hodiny, počas ktorých príbuzní v Čile a ani v Handlovej nevedeli, či sú ich blízki nažive, alebo nie. Faktor nezvestnosti je všeobecne jednou z najzaťažujúcejších okolností, ktoré mimoriadne sťažujú prácu našich ľudí s klientmi. Po niekoľkých dňoch nezvestnosti sa niekedy stretávame aj so zdanlivo paradoxným želaním, aby ich blízkeho záchranári našli, hoc aj mŕtveho. Tlak spojený s neistotou dokáže skutočne mimoriadne vyčerpať každú cítiacu bytosť.

Hovoria záchranári pravdu, napríklad o tom, dokedy budú musieť ešte čakať na záchranu?

Ak im nehovoria pravdu, tak robia obrovskú chybu. Ľudia v strese dokážu rýchlo vycítiť, ak sa s nimi nehrá čistá hra a reagujú odmietnutím, často definitívnym. Preto je jednou z našich zásad nikdy neklamať a odpovedať na všetky otázky klientov síce citlivo, ale vždy v zhode s pravdou.

Nie je niekedy na mieste aj „milosrdná lož"?

Situácia a okolnosti našich ľudí často nútia uvažovať nad ňou. Je nevyhnutné odolať a nezačať klamať. O ničivých účinkoch dobre myslenej lži vyslovenej pod tlakom okolností som sa nedávno presvedčil na vlastnej koži a išlo o mimoriadne korektívnu skúsenosť.

Ako je to s hovorením pravdy umierajúcim, ťažko chorým, pozostalým?

Tu platí tá istá zásada. Ľudia v terminálnom štádiu zvyčajne cítia, že sa blíži koniec. Samozrejme, znie to ako dobrá zásada, realizácia v praxi je vždy nesmierne ťažká a často sme plní pochybností o správnosti svojho konania.

Ako má kolektív zakročiť, ak niekto začne v ohrozenej skupine šíriť paniku? Je prípustné zakročiť hoci aj násilím?

Je prípustné posudzovať oprávnenie násilného konania ľudí v dlhodobom ohrození života sediac v klimatizovanej pracovni v strede bohatého mesta? V tejto chvíli si nedovolím to tvrdiť. Je také príslovie, tuším indiánske, ktoré hovorí, že ak chceme niekoho súdiť, mali by sme sa predtým prejsť v jeho topánkach. Stretávam priveľa ľudí nachádzajúcich sa v extrémnom strese, a preto sa mi ťažšie súdi ich konanie. Spravidla však platí, že aj zdanlivo nenormálne správanie je často normálnou reakciou na nenormálnu situáciu.

Ako je to s právomocami záchranára zakročiť voči tým, ktorí sú v šoku, prepadajú hystérii čím ohrozujú ďalších?

Záchranár je policajt, aj hasič, aj zdravotník, záchranárom je aj pracovník úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, záchranármi sú aj naši ľudia. Ich právomoci sa významne líšia, často sa stretávam s tým, že subjektívne pociťujú ich nedostatok. Prílišné právomocí však v sebe skrývajú riziko, že záchranár začne vnucovať svoju vôľu klientom a neodolá pokušeniu z moci. Je to vždy veľmi citlivá otázka.

Ako sú naše záchranné systémy, samosprávy, organizátori, štát, rodiny pripravení na zvládanie krízových situácií?

Stretávam množstvo pozitívnych signálov a kvalitných odborníkov, ktorí pracujú v rôznych rezortoch a inštitúciách. Vo vypätých situáciách sú schopní obetavého nasadenia aj nad rámec svojich povinností, keď vidia, že to má konkrétny a reálny zmysel. Na druhej strane ma však niekedy šokuje, ako peniaze, technika a budovy v spojení so zákonnými právomocami zázračne nefungujú a veci sa hýbu pomaly, alebo nehýbu vôbec. Občas mám chuť vešať na dvere niektorých úradov jedno z našich hesiel: pohni zadkom a hlava ťa čoskoro dostihne.

Kedysi sme všetci absolvovali hodiny brannej výchovy. Mali by sme mať kurzy prvej pomoci, vrátane prvej psychologickej pomoci?

Nejde o profesionálnu psychologickú starostlivosť, ktorá zvyčajne nasleduje v ďalších fázach, ale o psychickú prvú pomoc, ktorú môžu poskytovať aj nepsychológovia. Často sa tieto dva úplne odlišné pojmy zamieňajú, ale aj pri fyzických poraneniach platí, bez dobrej prvej pomoci už pomoc lekára môže prísť neskoro. Iste, bolo by ideálne, aby mali ľudia prípravu ako v starostlivosti o telo, tak aj o dušu. Lebo akýkoľvek kvalitný hardvér je vám nanič, ak sofvér zlyháva.

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku?
 2. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
 3. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny
 4. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy
 5. Ako budeme jesť v roku 2020? Letí výstrednosť aj ekológia
 6. First moment Turecko: Deväť hotelov len pre dospelých
 7. Viete, prečo sú dôležité ekologické predajne?
 8. Prichádza nová doba: firmy, ktoré riešia spoločenské problémy
 9. Slovenský magazín čítajú v 83 krajinách sveta. Viete, o čom je?
 10. Takto by ste sa mali správať v horách, radí horský záchranár
 1. Stredné školy: Kam a kedy poslať prihlášku?
 2. Rádio Košice počúva každý tretí košičan
 3. Fixný výnos teraz až do 8 % ročne
 4. Šperk, ktorý sa neodkladá do šperkovnice
 5. Hlavným partnerom súťaže Podnikateľka Slovenska sa stala BILLA
 6. Kúpeľný park Kováčová spustil predaj nových pozemkov
 7. Kúpeľný park Kováčová spustil predaj nových pozemkov
 8. Noerr advise NEI on acquisition of Kinex
 9. V košickom Kauflande pribudol nový McDonald´s
 10. Duálna akadémia: Na strednej škole sa vzdelávajú, aj zarábajú
 1. Tipy, kam so školákmi na dovolenku cez jarné prázdniny 19 993
 2. First moment Turecko: Deväť hotelov len pre dospelých 12 781
 3. Na otočku či pár dní. Tieto výlety za hranice zvládnete hocikedy 11 318
 4. Slovenský magazín čítajú v 83 krajinách sveta. Viete, o čom je? 10 931
 5. Takto by ste sa mali správať v horách, radí horský záchranár 10 154
 6. Tipy od sprievodkyne: Magický Marakéš vás očarí svojimi vôňami 8 175
 7. Obraz, ktorý chceli komunisti do každého bytu, ide na kreditky 8 150
 8. Miesta na Slovensku, o ktorých ste možno nevedeli 7 614
 9. Keď okolo neho kráčali, vždy spal. Čo prežívajú zachránení 7 544
 10. Vydávajú tých, ktorých sa iní báli. Vydavateľstvo Absynt 7 495

Hlavné správy zo Sme.sk

Kočnerovo sledovacie komando vyškolili za dva mesiace. Bol v ňom aj policajt

Mlynarčík, ktorý sa podieľal na sledovaní, dnes pracuje ako policajný vyšetrovateľ.

Miroslav Kriak počas hlavného pojednávania vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka.

Polícia zadržala po incidente v reštaurácii ministra Sólymosa

Podpredseda vlády mal byť pod vplyvom alkoholu.

Na snímke podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.
Dobré ráno

Dobré ráno: Všetko, čo potrebujete vedieť o impeachmente Trumpa

Žaloba už beží na plné obrátky.

Podcast Dobré Ráno.
Stĺpček šéfredaktorky

Nebolo to paparazzovanie, ale zločinné sledovanie novinárov

Sú to metódy mafiánskeho sveta, o akom prináša svedectvo Threema.

Beata Balogová, šefredaktorka denníka SME

Neprehliadnite tiež

Polícia zadržala po incidente v reštaurácii ministra Sólymosa

Podpredseda vlády mal byť pod vplyvom alkoholu.

Na snímke podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Colník odmietol dychovú skúšku, na súde dostal peňažný trest

Peter T. musí zaplatiť 500 eur a rok si nesmie sadnúť za volant.

Peter T. na košickom súde.
Jaroslav Giláni sa o PCB v Chemku zaujímal aj po odchode do dôchodku.

Kočnerovo sledovacie komando vyškolili za dva mesiace. Bol v ňom aj policajt

Mlynarčík, ktorý sa podieľal na sledovaní, dnes pracuje ako policajný vyšetrovateľ.

Miroslav Kriak počas hlavného pojednávania vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka.