SIS: Správa o činnosti SIS za rok 2001 - 1. časť

BRATISLAVA 29. mája (SITA) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír Mitro dnes na pôde NR SR predniesol správu o činnosti SIS za rok 2001. Agentúra SITA prináša jej podstatnú časť, ktorú zverejnila SIS na svojej internetovskej stránke www.sis.gov

.sk.

Správa o činnosti SIS za rok 2001
Správa hodnotí stav, činnosť a výsledky Slovenskej informačnej služby v roku 2001, ale upozorňuje aj na problémy, ktoré obmedzujú efektívne pôsobenie služby, ako dôležitého prvku bezpečnostného systému Slovenskej republiky.

1. Stav, základné činnosti a kontrola SIS

1.1 Stav budovania SIS v personálnej oblasti
Personálny manažment v Slovenskej informačnej službe bol v roku 2001 najvýznamnejšie ovplyvnený navýšením tabuľkových počtov nevyhnutných k zabezpečeniu nového poslania služby v oblasti ochrany utajovaných skutočností. Aj v dôsledku aktuálnej situácie na trhu práce, služba dlhodobo registruje vysoký záujem o prijatie do služobného pomeru príslušníka SIS. Výberové konanie úspešne absolvuje v rámci administratívnych zložiek SIS asi jedna tretina uchádzačov, v peratívnych približne jedna desatina a pre analytickú prácu je výber ešte užší.
V uplynulom roku došlo k čiastkovým zmenám v jednotlivých ukazovateľoch personálnej skladby SIS. K 31. decembru 2001 bola SIS personálne naplnená približne na 96 %. Počet príslušníkov zaradených v stálej štátnej službe sa zvýšil na 88%, v prvom a druhom roku prípravnej štátnej služby je zaradených 11% a v dočasnej štátnej službe 1%.
V dôsledku prirodzenej fluktuácie a úspešného ukončenia štúdia popri zamestnaní stúpol podiel vysokoškolsky vzdelaných príslušníkov. Aktuálne služba zamestnáva 43% osôb s vysokoškolským vzdelaním.
Takmer tretina príslušníkov SIS naďalej využíva rôzne formy vzdelávania v sústave štátnych škôl a v akreditovaných vzdelávacích inštitúciách súkromnej sféry. Výrazne sa rozšírila cudzojazyčná príprava s dôrazom na anglický jazyk. Prvou fázou bolo preverenie znalostí angličtiny podľa noriem NATO (STANAG). Paralelne boli otvorené intenzívne kurzy anglického jazyka.

1.2 Stav materiálno-technického budovania a čerpania rozpočtu SIS
Slovenská informačná služba pravidelne upozorňuje na problém podhodnocovania objemu finančných prostriedkov uvoľňovaných na bežné a kapitálové výdavky SIS. V štádiu príprav rozpočtu na rok 2001 služba vyčíslila výdavky nevyhnutné pre zabezpečenie všetkých zákonom stanovených úloh. Požiadavka na zostavenie rozpočtu sa však nestretla s pochopením. Túto skutočnosť neovplyvnili ani tragické udalosti v USA z 11. septembra, ani nové trendy v prístupoch k úlohám a financovaniu spravodajských služieb, ktoré sa presadili v členských štátoch NATO.
Stanovené záväzné ukazovatele rozpočtových príjmov a výdavkov SIS dodržala v plnej miere.
Nedostatok finančných prostriedkov vyčlenených pre potreby Slovenskej informačnej služby čoraz viac ohrozuje bezpečnosť SR. Reálne bezpečnostné riziká sa prejavujú v prehlbovaní technického a materiálneho zaostávania SIS za prostriedkami, ktorými disponujú skupiny organizovaného zločinu, teroristické organizácie, ako i cudzie spravodajské služby pôsobiace proti záujmom SR.
Alarmujúca situácia pretrváva v oblasti informatiky a informačných systémov SIS. Viac ako polovica príslušníkov služby naďalej pracuje s generačne zastaranými počítačmi. Opätovne bol odložený termín začatia nevyhnutnej obmeny centrálneho informačného systému, či vybudovania technológie na odhaľovanie ohrození informačných a komunikačných systémov štátu.
Pre nedostatok finančných prostriedkov nedošlo ani k plánovanému ukončeniu redislokácie jednotlivých útvarov služby a k dokončeniu rozostavaných stavieb.
Ak urýchlene nedôjde k zásadnému zlomu vo filozofii financovania SIS, hrozí naplnenie indícií, že Slovenská republika sa onedlho premení na operačný priestor teroristických a extrémistických organizácií, mafiánskych skupín, prepieračov peňazí a ďalších skupín profitujúcich z nedostatkov bezpečnostného systému. Slovenská republika ich nebude schopná včas odhaliť, ani reagovať na ich aktivity, alebo eliminovať ich činnosť adekvátnymi protiopatreniami.

1.3 Prostriedky, metódy a činnosti SIS
Slovenská informačná služba v roku 2001 pri realizácii svojej činnosti a pri využívaní prostriedkov a metód postupovala v súlade s právnym poriadkom SR, predovšetkým s konkrétnymi ustanoveniami zákona č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov. V uplynulom roku služba otvorila niekoľko nových projektov operatívneho rozpracovania zdrojov ohrozenia SR.
Prísne režimové opatrenia zakotvené v interných normách SIS vylúčili možnosť neoprávnenej manipulácie so spravodajskými spismi a zaručili striktné dodržiavanie zákonných postupov pri narábaní s nimi. Spravodajské fondy SIS sú v plnej miere využívané pri plnení zákonom definovaných úloh. Od 1. novembra 2001, kedy nadobudol účinnosť zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností, došlo k niekoľkým korekciám, ktoré zosúladili interné podmienky v oblasti spisovej služby a vedenia spravodajskej agendy so znením nového zákona.
Na základe súdnych povolení Slovenská informačná služba v priebehu uplynulého roku zrealizovala 674 schválených žiadostí o udelenie súhlasu na použitie informačno-technických prostriedkov (ITP) na 551 mobilných a 123 pevných linkách. V 72 nerealizovaných prípadoch SIS na použitie ITP nezískala súhlas sudcu. Nepomer medzi počtom žiadostí na mobilné a pevné linky je spôsobený tým, že záujmové osoby používajú viacero mobilných telefónov.
V súlade s globálnymi spravodajskými trendmi sa v praxi Slovenskej informačnej služby využívajú viac než kedykoľvek predtým odkryté pramene, vrátane komerčne prístupných informácií.


Tabuľka č. 1: Pravidelne spracúvané odkryté pramene a objem dát v roku 2001

celkovo slovenské české ostatné
Zdroje
denníky 27 10 4 13
týždenníky 36 18 5 13
ostatné periodiká 91 46 27 18
televízne stanice 12 5 3 4 (+40 staníc podľa potreby)
rozhlasové stanice 7 5 1 1 (+30 staníc podľa potreby)
internetové stránky 110
Poznatkový fond
počet dokumentov 833 900 206 600 271 300 356 000
prijatý objem dát 400 MB denne
uložený objem dát 70 MB denne
Preklady
zahraničná tlač 3 600 prekladov z 11 jazykov, 3 200 strán
odborné dokumenty 58 prekladov z a do slovenského jazyka, 370 strán


1.4 Legislatívna činnosť SIS
V priebehu roku 2001 bolo vypracovaných a vydaných 85 interných predpisov s celorezortnou pôsobnosťou.
Po obsahovej stránke bola interná normotvorba Slovenskej informačnej služby zameraná najmä na úpravu týchto otázok:
· vybrané okruhy spravodajskej činnosti;
· podmienky vzdelávania príslušníkov SIS;
· náležitosti vyplývajúce zo služobného pomeru príslušníkov SIS;
· ochrana utajovaných skutočností;
· riešenie škôd na majetku SIS;
· služobná kynológia.
Ďalšie interné predpisy menili alebo dopĺňali už existujúce predpisy, vzhľadom na zmeny všeobecne záväzných predpisov alebo na zmeny podmienok výkonu štátnej služby, prípadne na prakticky získané skúsenosti.
Okrem toho sa Slovenská informačná služba v roku 2001 priamo podieľala na príprave týchto všeobecne záväzných právnych predpisov:
· zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov;
· zákon o presune kompetencií z Policajného zboru na okresné a krajské úrady;
· zákon o archívoch a registratúrach;
· zákon o ITP;
· zákon o Policajnom zbore;
· zákon o obchodovaní s vojenským materiálom;
· zákon o ochrane utajovaných skutočností a súvisiace vykonávacie predpisy.
V uplynulom roku služba pokračovala v príprave nového zákona o SIS, ktorého návrh predložila v decembri 2001 Osobitnému kontrolnému výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS. V súčasnosti platný zákon č. 46/1993 Z. z., aj napriek viacerým novelám, už nezodpovedá novým podmienkam, v ktorých SIS pôsobí. Rast aktivity organizovaného zločinu a najmä nové prejavy terorizmu si vyžadujú zakotviť v právnom poriadku SIS také nástroje, ktoré umožnia efektívne odhaľovať a dokumentovať protispoločenskú činnosť zločineckých skupín a účinne pôsobiť proti terorizmu už v prípravnom štádiu.

1.5 Spolupráca so spravodajskými službami iných štátov
Medzinárodná spolupráca SIS vychádza zo zahraničnopolitickej orientácie SR a korešponduje s prioritami jej zahraničnej politiky. V roku 2001 došlo k ďalšiemu posilneniu spolupráce s partnerskými službami členských krajín NATO. V rámci tejto spolupráce boli riešené konkrétne úlohy v oblasti proliferácie, migrácie, medzinárodného terorizmu a organizovaného zločinu, najmä v súvislosti s teroristickými útokmi v USA, ako aj v oblastiach ochrany utajovaných skutočností a bezpečnostných previerok.
Najvýznamnejšou formou spolupráce boli konkrétne projekty spoločných operácií, ktorých výsledky boli priaznivo hodnotené aj počas zasadnutia Zvláštneho výboru NATO v Bruseli v máji 2001. SIS sa aktívne zúčastňovala aj na spolupráci v rámci Stredoeurópskej konferencie (MEC).

1.6 Vnútorná kontrola
Vnútorná kontrolná činnosť sa v roku 2001 zameriavala predovšetkým na kontrolu rozpočtového a majetkového hospodárenie informačnej služby. Šetrenia sa týkali aj obdobia rokov 1995 až 1998.
Ďalšia oblasť internej kontroly súvisela s vybavovaním dožiadaní orgánov činných v trestnom konaní v rozpracovaných kauzách. V 12 prípadoch boli na základe podozrenia z trestnej činnosti bývalých príslušníkov SIS vznesené obvinenia a predložené návrhy na podanie obžaloby.
Vnútorný kontrolný systém sa týkal aj inšpekcie v oblasti evidencie spravodajskej dokumentácie, ochrany utajovaných skutočností, spisovej služby a služobnej autoprevádzky. Dôležitou oblasťou bolo prehodnotenie stupňa utajenia písomností v súlade so zákonom č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností.

xd;vt

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 22 035
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 12 015
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 842
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 506
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 376
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 169
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 542
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 405
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 368
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 117

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Astronautka z NASA: Pocit úžasu s vami ostane aj na Zemi

Ako vyzerá tréning a ako sa astronauti pripravujú na zlyhania.

ŠPORT

Tím Velez-Zuzulovej je sklamaný, Slovenská lyžiarska asociácia o ňu nejaví záujem

Slovenská lyžiarka už má za sebou úspešnú operáciu.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aké stíhačky môže kúpiť Slovensko a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16. Analytik by radšej bral menej kusov, ale modernejších lietadiel

Domov

Najhoršiu zmrzlinu toto leto našli v Ružomberku

Takmer v tretine kontrolovaných zmrzlinární zistili hygienici nedostatky.

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.