Historický kalendár na 2. júna

Štátny sviatok Talianskej republiky - Deň vyhlásenia republiky (1946) Marcelín a Peter, mučeníci


1707
- zomrel v Trnave cirkevný hodnostár a protiturecký bojovník ŠTEFAN
DOLNÝ. Narodil sa roku 1637

1792
- zomrel vo Viedni (Rakúsko) banský odborník a vysokoškolský učiteľ
TADEÁŠ PEITHNER. Narodil sa 8.4.1727

1807
- narodil sa vo Zvolene kultúrny pracovník, cirkevný hodnostár,
významný predstaviteľ slovenských národných kultúrnych úsilí
v 50.-70. rokoch 19. storočia, predseda Matice slovenskej
a zakladajúci člen Spolku sv. Vojtecha JOZEF KOZÁČEK, príslušník
druhej generácie bernolákovcov, ktorý sa pričinil o zavedenie
slovenčiny ako vyučovacieho jazyka a vydanie slovenských učebníc.
Zomrel 26.3.1877

1852
- zomrel v Trnave poručík slovenského dobrovoľníckeho zboru, básnik,
redaktor, historik, teoretik drámy a prekladateľ MIKULÁŠ DOHNÁNY,
redaktor Hurbanových Slovenských pohľadov, ktorý mal mimoriadne
jazykové a literárne nadanie. Narodil sa 28.11.1824

1862
- zomrel v Banskej Bystrici národnokultúrny dejateľ a verejný činiteľ
MICHAL RÁRUS, župan Zvolenskej župy, kde zaviedol slovenčinu ako
úradný a vyučovací jazyk. Narodil sa 23.8.1784

1867
- narodil sa vo Velykom Bereznom (Ukrajina) reštaurátor, maliar
a priemyselný výtvarník ŠTEFAN GROH. Zomrel 16.3.1936

1872
- narodil sa v Skalici spisovateľ pre deti a mládež, krajinský
pracovník v USA, dramatik a publicista FRANTIŠEK ŠKUTIL. Zomrel
26.4.1933

1907
- narodil sa v Nižnej jezuita, náboženský spisovateľ, prekladateľ
a redaktor IZIDOR ŠTEFÍK. Zomrel 20.1.1975

1922
- narodil sa v Banja Luke (Juhoslávia) hudobný skladateľ, dirigent
a koncertný umelec MIROSLAV BROŽ. Zomrel 21.10.1991
- narodila sa v Košiciach autorka kníh pre deti, dramaturgička
a redaktorka BOŽENA MAČINGOVÁ (vlastným menom Etela Božena Čonková),
členka Slovenského syndikátu novinárov a Spolku slovenských
spisovateľov

1932
- narodil sa v Topoľčanoch hudobný teoretik, vysokoškolský pedagóg,
redaktor, publicista a dlhoročný riaditeľ Slovenskej filharmónie
LADISLAV MOKRÝ, organizátor hudobného života na Slovensku. Zomrel
19.9.2000

1942
- narodil sa publicista TIBOR BABJAK, člen Slovenského syndikátu
novinárov
- začali sa v Bratislave dvojdňové Valné hromady spoločností
Južnoslovenské elektrárne, Stredoslovenské elektrárne, Spojené
elektrárne severo-západného Slovenska a Východoslovenské elektrárne,
na ktorých sa uzniesli na fúzii so Západoslovenskými elektrárňami,
pričom Valné zhromaždenie nových ZSE 5.6. sa uznieslo na zmene názvu
firmy ZSE na Slovenské elektrárne, účastinná spoločnosť Bratislava

1947
- narodil sa v Nitre vedecký pracovník, politik a verejný činiteľ
FRANTIŠEK MIKLOŠKO
- narodil sa v Lendaku hráč na lesný roh JÁN BUDZÁK
- narodil sa PETER ĎUREJE, člen Slovenského syndikátu novinárov

1952
- zomrel v Bratislave-Lamači politik, verejný činiteľ, prekladateľ
a stredoškolský pedagóg JÁN HOLLÝ, spoluorganizátor hospodárskeho
systému Slovenskej republiky. Narodil sa 11.6.1901

1987
- začala sa oficiálna návšteva delegácie Strany národnej jednoty
a pokroku Burundi na čele s generálnym tajomníkom a predsedom
Národného zhromaždenia Mworohom

1997
- stal sa spisovateľ Lajos Grendel novým predsedom slovenského centra
medzinárodnej spisovateľskej organizácie P.E.N.

-------------------------------------------------------------------


637
- porazila arabská moslimská armáda Peržanov v bitke pri ich hlavnom
meste Ktésifóne, čím získala pod kontrolu Mezopotámiu a otvorila
cestu do Perzie pre arabských dobyvateľov

1567
- zavraždili vodcu írskej šľachty SHANE O'NEILA (narodil sa okolo
roku 1530) v protianglickom boji počas obnoveného anglického tlaku po
nástupe Alžbety I.

1622
- podpísal poľský kráľ Žigmund III. Vasa, bývalý švédsky kráľ,
ktorého zbavili trónu za protireformačnú politiku, prímerie so
švédskym kráľom Gustavom II. Adolfom, keď Švédsko zabralo Livóniu

1787
- narodil sa švédsky chemik, mineralóg a objaviteľ vanádu v železnej
rude NILS GABRIEL SEFSTRÖM. Zomrel roku 1845

1817
- narodil sa americký inžinier a vynálezca GEORGE HENRY CORLISS,
ktorý skonštruoval parný stroj a navrhol nový spôsob rozvodu pary.
Zomrel roku 1888

1822
- narodil sa maďarský publicista, politik a spisovateľ ANTAL
CSENGERY. Zomrel roku 1880

1847
- začal sa v Londýne prvý kongres Zväzu komunistov (reorganizovaný zo
Zväzu spravodlivých), prvej medzinárodnej revolučnej proletárskej
organizácie, ktorú založil Karol Marx a Fridrich Engels
- narodil sa lekár, pediater a univerzitný profesor NIL FIODOROVIČ
FILATOV, jeden zo zakladateľov ruského detského lekárstva. Zomrel
roku 1902

1857
- narodil sa dánsko-nemecký prozaik a dramatik KARL ADOLPH GJELLERUP,
laureát Nobelovej ceny (1917). Zomrel roku 1919
- nechal si patentovať americký technik James Gibbs retiazkový steh
pre šijací stroj
- narodil sa britský hudobný skladateľ EDWARD WILLIAM ELGAR. Zomrel
roku 1934

1882
- zomrel revolucionár, bojovník za národné oslobodenie a zjednotenie
Talianska, jeden z vodcov revolučnodemokratického hnutia a národný
hrdina GUISEPPE GARIBALDI. Narodil sa roku 1807

1887
- narodil sa mexický spisovateľ a diplomat GENAERO ESTRADA. Zomrel
roku 1937

1902
- narodil sa český maliar a scénický výtvarník JOSEF GABRIEL. Zomrel
roku 1970

1907
- narodil sa britský básnik, editor a publicista JOHN LEHMANN. Zomrel
roku 1987

1912
- zvíťazila v belgických parlamentných voľbách Katolícka strana

1917
- zomrel český prozaik a dramaturg JAN LIER. Narodil sa roku 1852

1922
- narodil sa španielsky režisér a scenárista JUAN ANTONIO BARDEM
- narodil sa americký kameraman a režisér HASKELL WEXLER
- zomrel český sochár JOSEF VÁCLAV MYSLBEK, predstaviteľ
monumentálneho realizmu 19. storočia. Narodil sa roku 1848
- narodil sa český herec a inšpicient JIŘÍ BEER
- narodil sa český herec VÁCLAV CHARVÁT

1927
- zahynul tragicky český sochár OTTO GUTFREUND. Narodil sa roku 1889

1932
- doplnil nemecký ríšsky kancelár Franz von Papen svoju vládu tzv.
kabinet národnej koncentrácie, známu aj pod názvom vláda barónov
- objavil novozélandský inžinier major Frank Holmes po prvý raz
v Bahrajne ropu

1937
- predviedli vo švajčiarskom Zürichu po prvý raz šokujúcu hru Lulu
nemeckého dramatika Franka Wedekinda
- zomrel francúzsky hudobný skladateľ a organista LOUIS-VICTOR-JULES
VIERNE. Narodil sa roku 1870

1942
- začali sa deportácie nemeckých Židov do Terezína

1952
- zomrel český spisovateľ, historik sovietskej literatúry
a prekladateľ BOHUMIL MATHESIUS. Narodil sa roku 1888

1957
- začala sa premávka transeurópskych expresných vlakov (TEE)


1962
- zomrela britská novelistka a poetka VICTORIA MARY
SACKVILLEOVÁ-WESTOVÁ. Narodila sa roku 1892
- prerušil Irak diplomatické styky s USA

1967
- opakovalo Francúzsko návrh na zvolanie konferencie štyroch veľmocí,
avšak USA a Veľká Británia sa snažili získať čo najväčší počet
mocností pre svoj návrh deklarácie námorných mocností o slobode
plavby v Akabskom zálive
- schválila Spolková rada NSR stabilizačný zákon umožňujúci vláde
vydávať opatrenia proti nepriaznivým hospodárskym tendenciám
- skončila americká mesačná sonda Lunar-Orbiter 4 fotografovanie
mesačného povrchu
- zastrelil príslušník kriminálnej polície pri študentskej protestnej
demonštrácii namierenej proti návšteve iránskeho šacha Rézu Páhlavího
a jeho manželky v Západnom Berlíne študenta Benna Ohnesorga, pričom
udalosť, ktorá vtedy do krajnosti zburcovala verejnú mienku, mala
veľký vplyv na formovanie študentského hnutia a vyvolala čiastočnú
zmenu politickej kultúry v Spolkovej republike, hoci obžalovaného
policajta Karla Heinza Kurassa neskôr pustili na slobodu

1972
- podpísali dohodu o výmene územia medzi NDR a Západným Berlínom,
ktorá riešila problémy územných enkláv
- žiadala znovu svätá synoda ultimatívne rezignáciu Makariosa z úradu
cyperského prezidenta
- odmietol saigonský senát poskytnúť Nguyen-van-Thieuovi mimoriadnu
plnú moc na ďalších šesť mesiacov
- znárodnila Sýria naftovú spoločnosť Iraq Petroleum Company
- začalo sa v Bruseli štvordňové zhromaždenie predstaviteľov
európskeho verejnej mienky o európskej bezpečnosti s účasťou asi 1000
delegátov z 27 krajín, pričom prijali deklaráciu obsahujúcu základné
princípy európskej bezpečnosti a vytvorili koordinačný výbor na
koordináciu akcií podporujúcich mier a bezpečnosť v Európe

1982
- začala sa v Havane päťdňová konferencia Hnutia nezúčastnených
krajín na úrovni ministrov zahraničných vecí, ktorá schválila
hospodársku deklaráciu a rezolúciu o odzbrojení, pričom záverečné
komuniké vyjadrilo podporu argentínskemu nároku na Falklandské
(Malvínske) ostrovy, avšak žiadala zároveň stiahnutie aj
argentínskych jednotiek z ostrovov
- zomrel český režisér animovaných filmov, kresliar, filmový kritik,
spisovateľ a scenárista JIŘÍ BRDEČKA. Narodil sa roku 1917
- začala sa 10-dňová prvá návšteva amerického prezidenta Ronalda
Reagana v západnej Európe (Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia, NSR
a Západný Berlín)

1987
- zabili 33 osôb pri zrážkach medzi Sinhálcami a Tamilcami na
srílanskom ostrove Jápané
- zomrel španielsky virtuóz klasickej hry na gitaru, pedagóg
a hudobný skladateľ ANDRÉS SEGOVIA. Narodil sa roku 1893
- oznámili v Ženeve na americko-sovietskom rokovaní o jadrových a
kozmických zbraniach skončenie vypracovania spoločného návrhu zmluvy
o raketách stredného doletu v Európe

1992
- odmietli dánski voliči v referende tesnou väčšinou Maastrichtské
dohody o Európskej únii, čo vyvolalo krízu v európskom zjednocovacom
procese
- schválil ukrajinský parlament uznesenie o odmietnutí májového
rozhodnutia ruského parlamentu zrušiť právnu platnosť odovzdania
Krymu Ukrajine z roku 1954
- zomrel vo veku 70 rokov zakladateľ a vydavateľ satirického časopisu
Mad WILLIAM MAXWELL GAINES
- prijalo Európske spoločenstvo definitívne sankcie proti Srbsku
a Čiernej Hore, ku ktorým sa pripojili postupne viaceré európske
krajiny
- zajali v Kábule afganskí povstalci stovky civilistov a odviezli ich
na povstalecké základne, pričom zahynulo vyše 100 osôb pri bojoch
medzi sunnitskými a šiitskymi moslimami
- rozhodlo Rusko obnoviť jadrový program zastavený po havárii
černobyľskej jadrovej elektrárne v roku 1986
- vymenovali za predsedu fidžijskej vlády vodcu Fidžijskej politickej
strany Sitiveniho Rabuku, ktorá zvíťazila v májových voľbách
- potvrdil podnesterský parlament výsledky referenda z decembra 1991
o nezávislosti tzv. Podnesterskej republiky, pričom moldavskému
parlamentu navrhol uzavrieť federatívnu zmluvu
- nastalo úplné zlyhanie centrálneho kontrolného systému v ruskej JE
Smolensk
- zvolili na čelo iránskeho Islámskeho poradného zhromaždenia
(parlament) moslimského klerikála, stúpenca prezidenta a bývalého
ministra vnútra Alího Akbara Nátegha Núrího

1997
- vymenoval prezident ČR Václav Havel nových ministrov českej vlády
- vyniesla v procese s 29-ročným Timothym McVeighom, obvineným
z bombového útoku v roku 1995 na federálnu budovu v Oklahome, pri
ktorom zahynulo 168 osôb, porota rozsudok a potvrdila jeho vinu vo
všetkých bodoch 11-bodovej obžaloby
- zvíťazila v kanadských parlamentných voľbách vládnuca Liberálna
strana premiéra Jeana Chrétiena

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
 1. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 2. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 3. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 4. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 5. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 6. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 9. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 10. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 632
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 039
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 8 978
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 105
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 907
 6. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 171
 7. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 5 000
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 651
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 648
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 4 567

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Lunter: Nikdy som nepovedal, že mamu vyliečili len zdravé potraviny

Článok na webe firmy kandidáta na župana vysvetľuje jej vznik tým, že vďaka zdravej strave sa jeho mama dostala z rakoviny.

ŠPORT

Kohút si priznal chybu, Cígerovi sa ospravedlnil. Ten to neprijal

Tréner hokejovej reprezentácie a šéf zväzu diskutovali spolu v mimoriadnej relácii TV Markíza.

AUTO

Cesta autom do Chorvátska: Maďari otvorili novú diaľnicu

Najpohodlnejšia cesta do Chorvátska je cez Maďarsko.

Neprehliadnite tiež

Prevádzkovateľ bitcoinmatu Jančuška: Bitcoin nie je len pre zločincov

Vo virtuálnej mene bitcoinoch treba mať len toľko úspor, koľko je človek ochotný stratiť, tvrdí prevádzkovateľ bitcoinového automatu MARIÁN JANČUŠKA.

Právnik z Via Iuris: Sudcovia vyslali prekvapivý signál

Vo voľbách do Súdnej rady neuspeli kandidáti reformného združenia. Treba sa zamyslieť, tvrdí právnik.

Lajčák: Migrácia je vecou mnohých ďalších rokov, musíme si zvyknúť

Šéf rezortu zahraničia je presvedčený o nenahraditeľnosti OSN pri udržiavaní mieru vo svete.

Lunter: Nikdy som nepovedal, že mamu vyliečili len zdravé potraviny

Článok na webe firmy kandidáta na župana vysvetľuje jej vznik tým, že vďaka zdravej strave sa jeho mama dostala z rakoviny.