Historický kalendár na 12. júna

Štátny sviatok Filipínskej republiky - Deň nezávislosti (1898)
Štátny sviatok Ruskej federácie - Deň nezávislosti (prijatie

Deklarácie o štátnej zvrchovanosti, 1990), vyhlásil Boris Jeľcin roku 1992

1717
- položili slávnostne základy bratislavského kostola svätého Jána
z Mathy (trinitárov) na mieste starého cintorína svätého Michala (v
súčasnosti kostol Najsvätejšej Trojice)

1772
- bola posviacka trojičného súsošia v Kremnici

1862
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) jeden z najvýznamnejších zlatníkov
Uhorska v 19. storočí a kovotepec JOZEF SENTPÉTERI, majster
cizelovaného a tepaného reliéfu s mytologickými, historickými
a náboženskými motívmi. Narodil sa 12.4.1781

1867
- narodil sa v Skalici pedagóg a organizátor družstevníctva ANTON
VOSÁTKO, propagátor a zakladateľ svojpomocných družstiev. Zomrel
19.10.1960

1877
- založili v Trenčíne Prírodovedný spolok župy Trenčianskej, ktorého
iniciátorom bol tamojší lekár Karol Jozef Brančík

1892
- narodil sa v Necpaloch nad Nitrou redaktor, publicista a katolícky
kňaz ANTON ŠALÁT, zodpovedný redaktor časopisu Štúrov hlas, pričom
bol autorom poviedok, besedníc a čŕt. Zomrel 17.9.1944

1912
- zomrel v Trnavej Hore-Jalnej náboženský spisovateľ, spirituálny
teológ a katolícky kňaz FERDINAND GREGOROVIČ. Narodil sa 15.7.1845


1917
- narodila sa v Rybníku učiteľka, účastníčka SNP a verejná činiteľka
MAGDALÉNA LAPÁROVÁ
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) geológ, geograf a lekár TEODOR
POSEWITZ, mapovateľ Vysokých Tatier a Spiša. Narodil sa 7.6.1846

1922
- narodil sa v Lučenci huslista, teoretik a vysokoškolský pedagóg JÁN
SKLADANÝ, ktorý sa významne venuje amatérskemu husliarstvu a sám
vytvoril aj niekoľko pozoruhodných nástrojov
- narodila sa v Košiciach maliarka MÁRIA TRANGOŠOVÁ-STAŠÍKOVÁ, ktorá
sa venuje maľbe, kresbe a tapisérii

1932
- narodil sa publicista JÁN SMOLEC

1937
- narodil sa vo Zvolene dramaturg, režisér a publicista RUDOLF URC

1972
- začal sa v Prahe štvordňový 8. všeodborový zjazd, pričom schválil
nové stanovy a zvolil nové riadiace orgány

1977
- uviedlo SND premiéru opery Svietnik od Igora Dibáka

1987
- uskutočnilo sa 51. valné zhromaždenie ČSAV, pričom rokovali
o úlohách základného výskumu

--------------------------------------------------------------------

1442
- korunovali po dobytí Neapolu aragónskeho kráľa Alfonza V. Múdreho
za kráľa Spojeného neapolsko-sicílskeho kráľovstva

1577
- narodil sa švajčiarsky jezuita, matematik, autor pravidiel na
výpočet objemu rotačných telies a obsahu rotačných plôch PAUL GULDIN.
Zomrel roku 1643


1667
- vykonal osobný lekár francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Jean-Baptiste
Denys prvú transfúziu krvi v histórii, pričom príjemcom bol 15-ročný
chlapec

1747
- zahynul MARCOS SAENZ ako prvý španielsky toreador v Seville pri
zápase s býkom

1827
- narodila sa švajčiarska spisovateľka JOHANNA SPYRIOVÁ. Zomrela roku
1901

1877
- zomrel ruský revolučný demokrat, básnik, materialistický filozof
a spisovateľ NIKOLAJ PLATONOVIČ OGARJOV. Narodil sa roku 1813

1892
- narodil sa grécky komunistický politik a odborársky činiteľ
APOSTOLOS GROZOS. Zomrel roku 1981
- narodila sa britská spisovateľka a maliarka DJUNA BARNESOVÁ.
Zomrela roku 1982

1897
- narodil sa britský konzervatívny politik a štátnik ANTHONY EDEN,
jedna z výrazných osobností protihitlerovskej koalície a kritik
Mníchovskej dohody. Zomrel roku 1977
- nechal si švajčiarsky podnikateľ Carl Elsener patentovať tzv.
dôstojnícky nôž so šiestimi čepeľami
- narodil sa francúzsky hudobný skladateľ poľského pôvodu, dirigent
a klavirista ALEKSANDER (Alexandre) TANSMAN. Zomrel roku 1986
- postihlo oblasť indického štátu Ásam najťažšie zemetrasenie, pri
ktorom zahynulo vyše 1500 osôb

1912
- zomrel francúzsky vysokoškolský pedagóg, politik a národohospodár
FRÉDÉRIC PASSY, spoluzakladateľ Medzinárodnej mierovej ligy
a Medziparlamentnej únie, laureát Nobelovej ceny mieru (1901).
Narodil sa roku 1822
- narodil sa český maliar JAROMÍR SCHOŘ
- zomrel český prozaik a historik ZIKMUND WINTER. Narodil sa roku 1846

1917
- abdikoval grécky kráľ Konštantín I. pre nesúhlas so vstupom Grécka
do vojny, na trón nastúpil jeho mladší syn Alexander I. a 13.6.1917
vyhlásilo Grécko vojnu centrálnym mocnostiam

1922
- narodil sa nemecký architekt GÜNTER BEHNISCH
- narodil sa český akademik a geológ VLADIMÍR POKORNÝ. Zomrel roku
1989


1927
- zomrel český teológ KAREL FARSKÝ, spoluzakladateľ Cirkvi čs.
husitskej. Narodil sa roku 1880

1932
- narodil sa český básnik, fejtonista a literárny kritik JIŘÍ
PIŠTORA. Zomrel roku 1970
- začala sa výstavba mesta Komsomoľsk na Amure

1937
- zomrela sovietska novinárka a politická činiteľka MARIJA IĽJINIČNA
ULJANOVOVÁ, sestra Vladimíra Iľjiča Lenina. Narodila sa roku 1878
- narodil sa sovietsky kozmonaut OLEG JURJEVIČ AŤKOV

1942
- narodil sa nemecký lekár a fyziológ BERT SAKMANN, laureát Nobelovej
ceny (1991) za objav existencie a funkcie bunkových ionových kanálov
- schválil nacistický vodca Adolf Hitler program ovládnutia východnej
Európy známy pod názvom plán Ost, ktorý vypracoval Heinrich Himmler

1947
- obnovilo činnosť rakúske poisťovníctvo

1952
- zomrel nemecký kardinál MICHAEL VON FAULHABER. Narodil sa roku 1869

1957
- zomrel americký džezový hudobník JIMMY DORSEY. Narodil sa roku 1904
- zomrel poľský klavirista a hudobný pedagóg STANISLAW SZPINALSKI.
Narodil sa roku 1901

1962
- zomrel britský hudobný skladateľ a pedagóg JOHN NICHOLSON IRELAND.
Narodil sa roku 1879

1967
- oznámili obnovenie diplomatických stykov medzi Tuniskom
a Zjednotenou arabskou republikou, ktoré prerušili 3.10.1966
- začali sa v Soule protivládne demonštrácie na protest proti
parlamentným voľbám, v ktorých machináciami zvíťazila vládna
Demokratická republikánska strana
- vypustili v ZSSR kozmickú raketu s automatickou medziplanetárnou
stanicou Venera 4 určenou na pristátie na Venuši
- schválila Bezpečnostná rada OSN rezolúciu, aby sa všetky jednotky
v konflikte na Blízkom východe vrátili na postavenia, ktoré mali
v čase nadobudnutia platnosti uznesenia o zastavení streľby
- začalo sa v Moskve osemdňové japonsko-sovietske rokovanie
o vedecko-technickej spolupráci a možnostiach rozšírenia
hospodárskych a obchodných stykov

1972
- vyslala britská vláda do Severného Írska ďalšie vojenské jednotky
- zomrel rakúsky biológ LUDWIG VON BERTALANFFY, tvorca všeobecnej
teórie systému, ktorý od roku 1940 pôsobil v Kanade a USA. Narodil sa
roku 1901
- potopila sa na Níle južne od Káhiry prevozná loď, pričom zahynulo
36 osôb
- podali všetci čílski ministri demisiu, aby umožnili prezidentovi
reorganizovať vládu
- zomrel americký spisovateľ a kritik EDMUND WILSON. Narodil sa roku
1895
- uskutočnila sa v Rabate konferencia Organizácie africkej jednoty na
najvyššej úrovni, pričom prijali viaceré dokumenty (dohody o riešení
sporov medzi Alžírskom a Marokom, Senegalom a Guineou a medzi dvoma
oslobodzovacími hnutiami v Angole)
- presunula sa do severného Thajska jednotka americkej pechoty
- zišiel v blízkosti juhoafrického Villiersdropu autobus do rieky,
pričom zahynulo 50 osôb

1977
- začal sa 10-dňový 49. medzinárodný veľtrh v Poznani

1982
- nadobudla platnosť dohoda o zastavení streľby medzi Izraelom
a ozbrojenými silami Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP),
avšak Izrael dohodu nedodržiaval a jeho letectvo v júli a auguste
stále bombardovalo západný Bejrút
- zomrel rakúsky pedagóg a historik OTTO BRUNNER. Narodil sa roku 1898
- manifestoval v New Yorku asi milión osôb za mier a za jadrové
odzbrojenie
- zahynulo v brazílskom Tabatingu pri leteckom nešťastí 44 osôb
- zomrel rakúsky pedagóg, zoológ a fyziológ KARL VON FRISCH, laureát
Nobelovej ceny (1973) za objavy v oblasti etológie a psychológie
zvierat. Narodil sa roku 1886
- začali britské jednotky útok na správne stredisko Falklandských
ostrovov Port Stanley

1987
- začala sa dvojdňová Národná konferencia Francúzskej komunistickej
strany, pričom za kandidáta na úrad prezidenta potvrdili André
Lajoinieho
- odsúdili na trest smrti bývalého vládcu Stredoafrickej republiky
cisára Jeana-Bedela Bokassu za vraždy a spreneverenie štátnych
peňazí, pričom neskôr mu trest zmenili na väzenie
- začal sa trojdňový 21. zjazd Komunistickej strany Fínska, pričom za
predsedu strany znovu zvolili Arva Aulisa Aalta
- získala britská princezná Anne titul Princess Royal (kráľovská
princezná), ktorý sa tradične udeľuje najstaršej kráľovskej dcére

1992
- prerástli boje medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhorný Karabach
do občianskej vojny, keď Azerbajdžan začal ofenzívu proti arménskym
pozíciám v Náhornom Karabachu
- ukradli kontajner s rádioaktívnym céziom-137 z ruského
Krasnojaraského jadrového komplexu


1997
- podpísali v Rangúne Barma, Čína a Thajsko pod záštitou OSN dohodu
proti výrobe a šíreniu drog
- zomrel legendárny spevák a básnik gruzínskeho pôvodu BULAT
OKUDŽAVA, jeden z prvých prívržencov perestrojky bývalého sovietskeho
prezidenta Michaila Gorbačova, ktorý sa v poslednom
období venoval najmä písaniu noviel. Narodil sa roku 1924
- začalo sa v Bruseli dvojdňové stretnutie ministrov obrany členských
štátov NATO o štrukturálnej reforme vojenského velenia NATO
a diskutovali o rozšírení aliancie o krajiny strednej a východnej
Európy, pričom sa uskutočnila prvá schôdzka v rámci nedávno
ustanovenej Rady euroatlantického partnerstva (EAPC)
- zomrel vo veku 81 rokov druhý syn talianskeho fašistického
diktátora Benita Mussoliniho VITTORIO MUSSOLINI, ktorý bol
dôstojníkom letectva a šéfredaktorom časopisu Kino, ktorý hral
dôležitú úlohu pri rozvoji filmov s fašistickou tematikou

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 5. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 6. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 7. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 8. Inteligencia vo všetkom
 9. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 10. Continental spúšťa dlhodobý test pneumatík s vodičmi z Facebooku
 1. Ako efektívne využiť podlahové kúrenie?
 2. Samsung Galaxy S8: smartfón s výnimočným displejom
 3. Túžite byť matkou, ale nedarí sa? Poďme hľadať dôvody!
 4. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy
 5. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť
 6. Nové investičné projekty v Schladmingu s výhľadom na zjazdovku
 7. Podľa M. Borguľu je práca mestskej polície slabá a nedôsledná
 8. Znížená sadzba pri pôžičke v mBank už len štyri dni
 9. Odborníci poradia, komu sa oplatí využívať obnoviteľné zdroje
 10. Katarína (28): Z bývania na Nobelovej mám dobrý pocit
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 8 145
 2. Last minute tipy na Kapverdské ostrovy 7 590
 3. Šokujúce: ako sa každý Slovák dokáže ľahko naučiť po anglicky 7 330
 4. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 7 113
 5. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 6 093
 6. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy? 5 226
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 5 079
 8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 3 875
 9. Ako sa menila obľúbená bratislavská štvrť 3 071
 10. 5 krokov k vlastnému bývaniu 2 976

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Kuriózny zločin spred 50 rokov ožíva vďaka novinárovi Romanovi Kaliskému

Vlastnú susedu chcela utopiť v odpadovej šachte, napokon dostala 6 rokov.

TECH

Objavili prepojenie medzi autizmom u vnúčat a fajčením v tehotenstve

Fajčenie môže ohroziť aj vaše vnúčatá.

ŠPORT

Slováci porazili Nórov, opäť im dali tri góly

Slováci si udržali čisté konto.

Neprehliadnite tiež

Facebook Live: Viezli sme sa po trase, po ktorej Remiáš prešiel naposledy

V sobotu 29. apríla uplynulo presne 21 rokov od okamihu, kedy tragicky zahynul Róbert Remiáš.

Brexit bude podľa Fica bolieť, ale ak má niekoho viac, tak Britániu

Premiér tvrdí, že lídri krajín EÚ preukázali jednotu a odhodlanie ísť spoločne do rokovania o brexite.

Fico sa chce pozrieť na financovanie mimovládnych organizácií

Slovenský premiér chce zistiť aké majú mimovládky pozadie a kto ich financuje.

Povodne majú už tretiu obeť. Na Liptove sa utopil rafter

Pri Liptovskom Hrádku sa utopil Poliak, ktorý chcel spolu s partiou raftovať na rozbúrenej rieke.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop