Historický kalendár na 12. júna

Štátny sviatok Filipínskej republiky - Deň nezávislosti (1898)
Štátny sviatok Ruskej federácie - Deň nezávislosti (prijatie

Deklarácie o štátnej zvrchovanosti, 1990), vyhlásil Boris Jeľcin roku 1992

1717
- položili slávnostne základy bratislavského kostola svätého Jána
z Mathy (trinitárov) na mieste starého cintorína svätého Michala (v
súčasnosti kostol Najsvätejšej Trojice)

1772
- bola posviacka trojičného súsošia v Kremnici

1862
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) jeden z najvýznamnejších zlatníkov
Uhorska v 19. storočí a kovotepec JOZEF SENTPÉTERI, majster
cizelovaného a tepaného reliéfu s mytologickými, historickými
a náboženskými motívmi. Narodil sa 12.4.1781

1867
- narodil sa v Skalici pedagóg a organizátor družstevníctva ANTON
VOSÁTKO, propagátor a zakladateľ svojpomocných družstiev. Zomrel
19.10.1960

1877
- založili v Trenčíne Prírodovedný spolok župy Trenčianskej, ktorého
iniciátorom bol tamojší lekár Karol Jozef Brančík

1892
- narodil sa v Necpaloch nad Nitrou redaktor, publicista a katolícky
kňaz ANTON ŠALÁT, zodpovedný redaktor časopisu Štúrov hlas, pričom
bol autorom poviedok, besedníc a čŕt. Zomrel 17.9.1944

1912
- zomrel v Trnavej Hore-Jalnej náboženský spisovateľ, spirituálny
teológ a katolícky kňaz FERDINAND GREGOROVIČ. Narodil sa 15.7.1845


1917
- narodila sa v Rybníku učiteľka, účastníčka SNP a verejná činiteľka
MAGDALÉNA LAPÁROVÁ
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) geológ, geograf a lekár TEODOR
POSEWITZ, mapovateľ Vysokých Tatier a Spiša. Narodil sa 7.6.1846

1922
- narodil sa v Lučenci huslista, teoretik a vysokoškolský pedagóg JÁN
SKLADANÝ, ktorý sa významne venuje amatérskemu husliarstvu a sám
vytvoril aj niekoľko pozoruhodných nástrojov
- narodila sa v Košiciach maliarka MÁRIA TRANGOŠOVÁ-STAŠÍKOVÁ, ktorá
sa venuje maľbe, kresbe a tapisérii

1932
- narodil sa publicista JÁN SMOLEC

1937
- narodil sa vo Zvolene dramaturg, režisér a publicista RUDOLF URC

1972
- začal sa v Prahe štvordňový 8. všeodborový zjazd, pričom schválil
nové stanovy a zvolil nové riadiace orgány

1977
- uviedlo SND premiéru opery Svietnik od Igora Dibáka

1987
- uskutočnilo sa 51. valné zhromaždenie ČSAV, pričom rokovali
o úlohách základného výskumu

--------------------------------------------------------------------

1442
- korunovali po dobytí Neapolu aragónskeho kráľa Alfonza V. Múdreho
za kráľa Spojeného neapolsko-sicílskeho kráľovstva

1577
- narodil sa švajčiarsky jezuita, matematik, autor pravidiel na
výpočet objemu rotačných telies a obsahu rotačných plôch PAUL GULDIN.
Zomrel roku 1643


1667
- vykonal osobný lekár francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Jean-Baptiste
Denys prvú transfúziu krvi v histórii, pričom príjemcom bol 15-ročný
chlapec

1747
- zahynul MARCOS SAENZ ako prvý španielsky toreador v Seville pri
zápase s býkom

1827
- narodila sa švajčiarska spisovateľka JOHANNA SPYRIOVÁ. Zomrela roku
1901

1877
- zomrel ruský revolučný demokrat, básnik, materialistický filozof
a spisovateľ NIKOLAJ PLATONOVIČ OGARJOV. Narodil sa roku 1813

1892
- narodil sa grécky komunistický politik a odborársky činiteľ
APOSTOLOS GROZOS. Zomrel roku 1981
- narodila sa britská spisovateľka a maliarka DJUNA BARNESOVÁ.
Zomrela roku 1982

1897
- narodil sa britský konzervatívny politik a štátnik ANTHONY EDEN,
jedna z výrazných osobností protihitlerovskej koalície a kritik
Mníchovskej dohody. Zomrel roku 1977
- nechal si švajčiarsky podnikateľ Carl Elsener patentovať tzv.
dôstojnícky nôž so šiestimi čepeľami
- narodil sa francúzsky hudobný skladateľ poľského pôvodu, dirigent
a klavirista ALEKSANDER (Alexandre) TANSMAN. Zomrel roku 1986
- postihlo oblasť indického štátu Ásam najťažšie zemetrasenie, pri
ktorom zahynulo vyše 1500 osôb

1912
- zomrel francúzsky vysokoškolský pedagóg, politik a národohospodár
FRÉDÉRIC PASSY, spoluzakladateľ Medzinárodnej mierovej ligy
a Medziparlamentnej únie, laureát Nobelovej ceny mieru (1901).
Narodil sa roku 1822
- narodil sa český maliar JAROMÍR SCHOŘ
- zomrel český prozaik a historik ZIKMUND WINTER. Narodil sa roku 1846

1917
- abdikoval grécky kráľ Konštantín I. pre nesúhlas so vstupom Grécka
do vojny, na trón nastúpil jeho mladší syn Alexander I. a 13.6.1917
vyhlásilo Grécko vojnu centrálnym mocnostiam

1922
- narodil sa nemecký architekt GÜNTER BEHNISCH
- narodil sa český akademik a geológ VLADIMÍR POKORNÝ. Zomrel roku
1989


1927
- zomrel český teológ KAREL FARSKÝ, spoluzakladateľ Cirkvi čs.
husitskej. Narodil sa roku 1880

1932
- narodil sa český básnik, fejtonista a literárny kritik JIŘÍ
PIŠTORA. Zomrel roku 1970
- začala sa výstavba mesta Komsomoľsk na Amure

1937
- zomrela sovietska novinárka a politická činiteľka MARIJA IĽJINIČNA
ULJANOVOVÁ, sestra Vladimíra Iľjiča Lenina. Narodila sa roku 1878
- narodil sa sovietsky kozmonaut OLEG JURJEVIČ AŤKOV

1942
- narodil sa nemecký lekár a fyziológ BERT SAKMANN, laureát Nobelovej
ceny (1991) za objav existencie a funkcie bunkových ionových kanálov
- schválil nacistický vodca Adolf Hitler program ovládnutia východnej
Európy známy pod názvom plán Ost, ktorý vypracoval Heinrich Himmler

1947
- obnovilo činnosť rakúske poisťovníctvo

1952
- zomrel nemecký kardinál MICHAEL VON FAULHABER. Narodil sa roku 1869

1957
- zomrel americký džezový hudobník JIMMY DORSEY. Narodil sa roku 1904
- zomrel poľský klavirista a hudobný pedagóg STANISLAW SZPINALSKI.
Narodil sa roku 1901

1962
- zomrel britský hudobný skladateľ a pedagóg JOHN NICHOLSON IRELAND.
Narodil sa roku 1879

1967
- oznámili obnovenie diplomatických stykov medzi Tuniskom
a Zjednotenou arabskou republikou, ktoré prerušili 3.10.1966
- začali sa v Soule protivládne demonštrácie na protest proti
parlamentným voľbám, v ktorých machináciami zvíťazila vládna
Demokratická republikánska strana
- vypustili v ZSSR kozmickú raketu s automatickou medziplanetárnou
stanicou Venera 4 určenou na pristátie na Venuši
- schválila Bezpečnostná rada OSN rezolúciu, aby sa všetky jednotky
v konflikte na Blízkom východe vrátili na postavenia, ktoré mali
v čase nadobudnutia platnosti uznesenia o zastavení streľby
- začalo sa v Moskve osemdňové japonsko-sovietske rokovanie
o vedecko-technickej spolupráci a možnostiach rozšírenia
hospodárskych a obchodných stykov

1972
- vyslala britská vláda do Severného Írska ďalšie vojenské jednotky
- zomrel rakúsky biológ LUDWIG VON BERTALANFFY, tvorca všeobecnej
teórie systému, ktorý od roku 1940 pôsobil v Kanade a USA. Narodil sa
roku 1901
- potopila sa na Níle južne od Káhiry prevozná loď, pričom zahynulo
36 osôb
- podali všetci čílski ministri demisiu, aby umožnili prezidentovi
reorganizovať vládu
- zomrel americký spisovateľ a kritik EDMUND WILSON. Narodil sa roku
1895
- uskutočnila sa v Rabate konferencia Organizácie africkej jednoty na
najvyššej úrovni, pričom prijali viaceré dokumenty (dohody o riešení
sporov medzi Alžírskom a Marokom, Senegalom a Guineou a medzi dvoma
oslobodzovacími hnutiami v Angole)
- presunula sa do severného Thajska jednotka americkej pechoty
- zišiel v blízkosti juhoafrického Villiersdropu autobus do rieky,
pričom zahynulo 50 osôb

1977
- začal sa 10-dňový 49. medzinárodný veľtrh v Poznani

1982
- nadobudla platnosť dohoda o zastavení streľby medzi Izraelom
a ozbrojenými silami Organizácie pre oslobodenie Palestíny (OOP),
avšak Izrael dohodu nedodržiaval a jeho letectvo v júli a auguste
stále bombardovalo západný Bejrút
- zomrel rakúsky pedagóg a historik OTTO BRUNNER. Narodil sa roku 1898
- manifestoval v New Yorku asi milión osôb za mier a za jadrové
odzbrojenie
- zahynulo v brazílskom Tabatingu pri leteckom nešťastí 44 osôb
- zomrel rakúsky pedagóg, zoológ a fyziológ KARL VON FRISCH, laureát
Nobelovej ceny (1973) za objavy v oblasti etológie a psychológie
zvierat. Narodil sa roku 1886
- začali britské jednotky útok na správne stredisko Falklandských
ostrovov Port Stanley

1987
- začala sa dvojdňová Národná konferencia Francúzskej komunistickej
strany, pričom za kandidáta na úrad prezidenta potvrdili André
Lajoinieho
- odsúdili na trest smrti bývalého vládcu Stredoafrickej republiky
cisára Jeana-Bedela Bokassu za vraždy a spreneverenie štátnych
peňazí, pričom neskôr mu trest zmenili na väzenie
- začal sa trojdňový 21. zjazd Komunistickej strany Fínska, pričom za
predsedu strany znovu zvolili Arva Aulisa Aalta
- získala britská princezná Anne titul Princess Royal (kráľovská
princezná), ktorý sa tradične udeľuje najstaršej kráľovskej dcére

1992
- prerástli boje medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhorný Karabach
do občianskej vojny, keď Azerbajdžan začal ofenzívu proti arménskym
pozíciám v Náhornom Karabachu
- ukradli kontajner s rádioaktívnym céziom-137 z ruského
Krasnojaraského jadrového komplexu


1997
- podpísali v Rangúne Barma, Čína a Thajsko pod záštitou OSN dohodu
proti výrobe a šíreniu drog
- zomrel legendárny spevák a básnik gruzínskeho pôvodu BULAT
OKUDŽAVA, jeden z prvých prívržencov perestrojky bývalého sovietskeho
prezidenta Michaila Gorbačova, ktorý sa v poslednom
období venoval najmä písaniu noviel. Narodil sa roku 1924
- začalo sa v Bruseli dvojdňové stretnutie ministrov obrany členských
štátov NATO o štrukturálnej reforme vojenského velenia NATO
a diskutovali o rozšírení aliancie o krajiny strednej a východnej
Európy, pričom sa uskutočnila prvá schôdzka v rámci nedávno
ustanovenej Rady euroatlantického partnerstva (EAPC)
- zomrel vo veku 81 rokov druhý syn talianskeho fašistického
diktátora Benita Mussoliniho VITTORIO MUSSOLINI, ktorý bol
dôstojníkom letectva a šéfredaktorom časopisu Kino, ktorý hral
dôležitú úlohu pri rozvoji filmov s fašistickou tematikou

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 4. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 6. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 7. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 8. Kam do tepla v januári?
 9. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 10. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 5 914
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 5 658
 3. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 5 102
 4. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 4 568
 5. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 3 493
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 360
 7. Kam do tepla v januári? 2 389
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 2 157
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 036
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 206

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Rybáriková: Keby mi to niekto povedal, pošlem ho na liečenie

Slovenská tenistka postúpila už do osemfinále Australian Open. Tak ďaleko nikdy nebola.

SVET

Ďalšia šanca na referendum o brexite? Podporil ho Blair aj Farage

Aj Briti si myslia, že by rozhodli inak.

SVET

Babiša a Faltýnka vydajú na trestné stíhanie

Babiš v prejave zopakoval, že kauza je podľa neho zmanipulovaná.

PLUS

Psích dobyvateľov kozmu obetovali v mene komunizmu

Prvý psí kozmonaut mal byť pekný.

Neprehliadnite tiež

Na horách dnes poriadne fúčí

Meteorológovia varujú pred lavínami aj silným vetrom na horách.

FOTO: Zasnežené ráno v lesoparku Brezina

Čarovne zasneženú Brezinu zachytila objektívom svojho fotoaparátu Mirka Fabová.

S kuklami na hlavách prepadli poštárku. Ubránila sa

Prenajali si dodávku a pokúsili sa lúpiť. Polícia ich vypátrala.

Chrípka je na vzostupe najmä v Bratislavskom kraji

V 3. kalendárnom týždni nahlásili lekári 6 184 chorých na chrípku a podobné ochorenia.

Ako spojiť vidiek s mestom? Títo ľudia to skúšajú debničkami

Top desať správ z najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.