Historický kalendár na 15. júna

Deň telekomunikácií - začala pracovať prvá telefónna ústredňa v Bratislave na druhom poschodí domu na Obchodnej ulici č. 1 a slúžila 12 telefónnym účastníkom (1884)

1312
- odohrala sa bitka v údolí rieky Torysy pri Rozhanovciach medzi
vojskami kráľa Karola I. a spojenými vojskami Omodejovcov a Matúša
Čáka-Trenčianského, v ktorej zvíťazil panovník

1842
- zomrel v Bodonyi (Maďarsko) spisovateľ, učiteľ, historik a etnograf
BENJAMÍN PRAVOSLAV ČERVENÁK, redaktor rukopisných novín Vzájomné
listy, ktorého najvýznamnejším dielom je politickovýchovný
publicistický spis Zrkadlo Slovenska. Narodil sa 9.10.1816

1902 - 100. VÝROČIE
- narodil sa v Očovej advokát, publicista, osvetový pracovník,
literárny kritik, básnik, prozaik a dramatik JÁN PONIČAN, príslušník
skupiny ľavicovo orientovaných intelektuálov a spoluzakladateľ
časopisu DAV, ktorý prekladal svetových dramatických autorov, pričom
za vrchol jeho tvorby možno považovať poému Divný Janko. Zomrel
25.2.1978

1912
- narodil sa v Betlanovciach operný spevák (tenor) a hudobný pedagóg
LADISLAV KUCKO, bývalý sólista opery Štátneho divadla v Košiciach.
Zomrel 14.7.1982

1932
- narodil sa v Bratislave režisér JOZEF POLJAČEK

1937
- narodil sa v Bratislave organový virtuóz a pedagóg IVAN SOKOL,
zakladateľ Medzinárodného organového festivalu v Košiciach
- narodila sa dramaturgička JÚLIA CYPRICHOVÁ
- narodil sa v Kružlovskej Hute scénograf FRANTIŠEK PERGER, člen
Slovenskej výtvarnej únie
- narodil sa vo Veľkej Hradnej maliar STANISLAV FILKO, predstaviteľ
konceptuálneho umenia

1942
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) učiteľ, pedagóg publicista ADOLF
PECHÁNY. Narodil sa 15.2.1859

1947
- narodila sa v Brodzanoch operná speváčka (soprán) GRÉTA ŠVERCELOVÁ,
sólistka Novej scény v Bratislave
- narodil sa v Bratislave maliar a reštaurátor VLADIMÍR PLEKANEC
- narodila sa v Bratislave grafička a maliarka VIERA KARDELISOVÁ
- narodil sa v Štúrove archeológ a odborný publicista PETER ROMSAUER,
ktorý sa zameral na štúdium kultúr popolnicových polí doby halštatskej

1952
- narodil sa v Želiezovciach divadelný herec ALBÍN MEDÚZ

1972
- podpísali v Moskve ZSSR a ČSSR medzivládnu dohodu o poskytnutí
technickej pomoci pri výstavbe a rozširovaní chemického
a papierenského priemyslu
- začal sa Filmový festival pracujúcich 1972

1977
- začalo sa v Prahe 79. zasadnutie Medzinárodného olympijského výboru

1982
- zomrel v Bratislave pedagóg, ekonóm, odborný publicista
a organizátor slovenského šachu JÚLIUS PÁZMAN. Narodil sa 7.9.1907

1987
- zaslal prezident Gustáv Husák generálnemu tajomníkovi OSN Javierovi
Pérezovi de Cuellar list o spoločnom návrhu ČSSR a NDR na vytvorenie
koridoru bez jadrových zbraní v strednej Európe

1997
- zomrela v Bratislave prozaička, redaktorka a prekladateľka VIERA
HANDZOVÁ, ktorá pracovala ako vydavateľská a časopisecká redaktorka.
Narodila sa 12.5.1931

--------------------------------------------------------------------

1467
- zomrel burgundský vojvoda FILIP DOBRÝ, spojenec Angličanov
v 100-ročnej vojne proti Francúzsku. Narodil sa roku 1396

1567
- porazili anglické vojská škótske oddiely v bitke pri škótskom
Carberry Hill a zajali kráľovnú Máriu Stuartovú, ktorá strávila vo
väzení v Škótsku a neskôr v Anglicku nasledujúcich 19 rokov a roku
1587 ju na príkaz anglickej kráľovnej Alžbety I. popravili


1752
- dokázal Američan Benjamin Franklin pri pokuse s drakom elektrické
nabitie mrakov pri búrke

1762
- zaviedlo Rakúsko ako prvý stredoeurópsky štát papierové peniaze,
ktoré vydala Viedenská mestská banka

1772
- zomrel francúzsky hudobný skladateľ a organista LOUIS-CLAUDE
DAQUIN. Narodil sa roku 1694

1782
- zomrel švajčiarsky filantrop, filozofofický spisovateľ,
vysokoškolský pedagóg a historik ISAAK ISELIN. Narodil sa roku 1728

1847
- narodil sa rakúsky spisovateľ VINCENZ CHIAVACCI. Zomrel roku 1916

1862
- ostreľovala turecká armáda srbské mesto Belehrad ako reakciu na
protiturecké povstanie

1867
- narodil sa ruský básnik KONSTANTIN DMITRIJEVIČ BALMONT. Zomrel roku
1942

1872
- narodil sa bulharský prozaik, dramatik a publicista ANTON TODOROV
STRAŠIMIROV. Zomrel roku 1937

1877
- promoval prvý černošský absolvent Henry Ossian Flipper na
univerzite vo West Point (USA)

1882
- narodil sa ruský maliar a vojenský výtvarník MITROFAN PAVLOVIČ
GREKOV. Zomrel roku 1934

1887
- narodil sa sovietsky vojenský činiteľ DMITRIJ PETROVIČ ŽLOBA.
Zomrel roku 1938

1907
- narodil sa český hudobný skladateľ SAŠA GROSSMAN. Zomrel roku 1976
- začala sa v holandskom Haagu II. haagská mierová konferencia 44
štátov, kde prijali 13 konvencií o medzinárodnom práve počas vojny
(vrátane upraveného znenia Dohovoru o zákonoch a obyčajoch pozemnej
vojny, Poriadku pozemnej vojny, Dohovoru o počiatku nepriateľstva,
Dohovoru o právach a povinnostiach neutrálnych mocností a osôb
v pozemnej vojne a súborov upravujúcich priebeh námornej vojny),
avšak nedospeli k nijakým výsledkom v otázke odzbrojenia, pričom
Nemecko na konferencii otvorene hájilo svoj vyzbrojovací program
- konferencia bola vyvrcholením vývoja medzinárodného práva pred
prvou svetovou vojnou a skončila sa 10.10

1912
- narodil sa český pracovník komunistického mládežníckeho hnutia JAN
ČERNÝ. Popravili ho nacisti roku 1944

1917
- zadržali a uväznili amerických predstaviteľov anarchistického
hnutia Emmu Goldmanovú a Alexandra Berkmana za vyzývanie Američanov
proti registrácii do vojska v prvej svetovej vojne

1922
- narodil sa český divadelný režisér VLADIMÍR TÝŘL
- začala sa v Haagu druhá časť medzinárodnej janovskej konferencia,
na ktorej rokovali o uznaní predvojnových dlhov Sovietskym Ruskom
a vrátení znárodnených podnikov cudzincom, pričom sa skončila znovu
neúspešne 20.7.

1932
- narodil sa český divadelný a filmový herec MIROSLAV ZOUNAR. Zomrel
roku 1998

1942
- zahynul český obuvník a funkcionár KSČ JAN ZIKA. Narodil sa roku
1902
- zverejnil v Ženeve výbor Medzinárodného Červeného kríža založenie
Nadácie na podporu transportov v záujme tejto organizácie

1947
- zomrel poľský huslista BRONISLAV HUBERMAN. Narodil sa roku 1882

1962
- zomrel francúzsky klavirista a hudobný pedagóg ALFRED DENIS CORTOT.
Narodil sa roku 1877

1967
- vytvorili podľa oznámenia príslušníci strany Zväz stredu v exile
Výbor boja proti gréckemu vojenskému režimu
- schválila Bezpečnostná rada OSN rezolúciu vyzývajúcu Izrael zaistiť
bezpečnosť a pokoj medzi obyvateľstvom v oblastiach postihnutých
vojenskými akciami
- požiadala Líbya zrušiť USA a Veľkú Britániu svoje vojenské základne
na líbyjskom území

1972
- predĺžila Bezpečnostná rada OSN činnosť jednotiek OSN na Cypre
o ďalších šesť mesiacov
- začala sa prvá z novej série rozhovorov medzi štátnymi tajomníkmi
Michaelom Kohlom a Egonom Bahrom o úprave vzťahov medzi oboma štátmi
- zomrel vo veku 61 rokov námestník ministra obrany ZSSR armádny
generál SERGEJ MARJACHIN
- reorganizovali cyperskú vládu, pričom z bývalej zostali v úradoch
iba dvaja ministri
- zrútilo sa v južnom Vietname po zrážke s neznámym lietadlom
hongkongské civilné lietadlo s 82 osobami
- prijal rakúsky parlament zákon o zavedení dane z pridanej hodnoty
- zadržali príslušníci nemeckej polície v Hanoveri jednu zo
spoluzakladateľov Baader-Meingofovej teroristickej skupiny Ulrike
Meinhofovú, ktorú identifikovali na základe röntgenovej snímky mozgu

1977
- uskutočnili sa prvé slobodné španielske parlamentné voľby po 41
rokoch, pričom vládny Zväz demokratického stredu získal 31,1 percenta
hlasov, Španielska robotnícka socialistická strana 28,6, Komunistická
strana Španielska 9,4, Ľudové spojenectvo 8,5 percenta hlasov
a premiérom sa stal Adolf Suárez
- predĺžila Bezpečnostná rada OSN mandát mierových síl OSN na Cypre
o ďalších šesť mesiacov (do 15.12.1977)
- začala sa v Belehrade prípravná etapa stretnutia zástupcov 35
štátov, ktoré podpísali Záverečný akt helsinskej konferencie
o európskej bezpečnosti a spolupráci, pričom sa skončila 5.8.
a vlastné rokovanie druhej etapy sa začalo 4.10.

1982
- vyhlásil argentínsky prezident Leopoldo Fortunato Galtieri, že
Argentína sa nevzdala svojho práva na zvrchovanosť nad Falklandskými
(Malvínskymi) ostrovmi a kým Veľká Británia bude zachovávať
koloniálne postavenie ostrovov, nebude tam definitívny mier
- zomrel český maliar, ilustrátor a scénograf MICHAEL ROMBERG.
Narodil sa roku 1918
- odmietla Sýria oficiálne výzvu izraelského velenia stiahnuť sýrske
jednotky z Bejrútu

1987

- schválil libanonský prezident Amín Džamáíl zákon o zrušení
káhirskej dohody z roku 1969, ktorá poskytovala palestínskemu odboju
právo na ozbrojenú prítomnosť v Libanone a možnosť využívať jeho
územie ako základňu pre oslobodenecký boj proti Izraelu
- zomrel český maliar JAROMÍR ZOUL. Narodil sa roku 1936

1987
- začalo sa v Tokiu trojdňové medzinárodné sympózium proti jadrovej
vojne a za mier s účasťou zástupcov 30 komunistických a robotníckych
strán
- prijala Srí Lanka indickú pomoc pre Tamilov
- uverejnili v Ženeve vyhlásenie medzinárodnej pugwashskej
konferencie o vede a svetových problémoch, ktoré považovalo nulovú
úroveň jadrových zbraní za správny cieľ

1992
- podpísal Boris Jeľcin výnos povoľujúci ruským kozákom vytvárať
vojenské organizácie, pričom vymenoval za nového predsedu ruskej
vlády Jegora Gajdara
- informoval salvádorsky prezident Alfredo Cristiani o dohode
s partizánmi, ktorá upravovala pôvodnú mierovú dohodu z januára 1992
- začala päťdňová návšteva ruského prezidenta Borisa Jeľcina v USA,
pričom s Georgeom Bushom podpísali odzbrojovaciu dohodu o obmedzení
počtu bojových hlavíc na strategických jadrových raketách na
3000-3500 do roku 2003 na každej strane, pričom celkom sa mali
zlikvidovať rakety s viacerými jadrovými hlavicami
- pohrozil predseda ruského parlamentu Ruslan Chazbulatov vojenským
zásahom Ruska proti gruzínskym oddielom v južnom Osetsku, avšak boje
medzi gruzínskymi oddielmi a osetskými gardistami pokračovali
- schválil japonský parlament po 20-mesačných rozhovoroch zákon
o vysielaní japonských jednotiek do zahraničia v rámci mierových
aktivít OSN
- nastala technická porucha v britskej JE Sizewell
- začalo sa v Ríme šesťdňové rokovanie pod záštitou KBSE o príprave
konferencie o Náhornom Karabachu, pričom arménsky prezident
Ter-Petrosjan medzinárodnú verejnosť k opatreniam na zastavenie
- zvolili bezpartajného literáta Dobricu Cosiča za prezidenta
Juhoslovanskej zväzovej republiky (Srbsko a Čierna Hora)
- vyvolala kniha Diana, jej pravdivá história novinára Andrewa
Mortona pozitívnu kritiku ešte skôr, ako sa dostala na trh

1997
- zvolili opätovne v chorvátskych prezidentských voľbách
dovtedajšieho prezidenta a kandidáta vládneho Chorvátskeho
demokratického spoločenstva (HDZ) Franja Tudjmana

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 3. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 2. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 3. Tipy pre atraktívne poprsie po dojčení. Plastike povedzte nie
 4. Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy
 6. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur
 7. Denník SME oslavuje 25 rokov rekordným počtom predplatiteľov
 8. Najinzerovanejšie zánovné auto roku 2017? Mnohých to prekvapí
 9. Stavebná fakulta STU pozýva na Deň otvorených dverí!
 10. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 1. Iba dnes: Narodeninové predplatné SME.sk za 25 eur 15 677
 2. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 11 371
 3. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 547
 4. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 2 957
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 2 267
 6. Kam do tepla v januári? 2 182
 7. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 907
 8. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 563
 9. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 1 372
 10. Divoký Island: cesta ostrovom ľadu a ohňa 1 262

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Stretol som desiatky posadnutých, tvrdí exorcista

Exorcista problémy nevyrieši, vraví psychiater.

KULTÚRA

O smrti speváčky The Cranberries špekulujú

Záhadným spôsobom zrušila aj koncert v Bratislave.

ŠPORT

Mal Sagan bojovať o víťazstvo? Dilemu Bory rozhodla smola kolegu

Na úvod Tour Down Under skončil tretí.

SVET

Žantovský: Zeman nič nedokázal a nič po ňom neostane

Aj keby bol Babiš niečo medzi Ježišom a Havlom, ohrozuje demokraciu, hovorí.

Neprehliadnite tiež

V Maďarsku neďaleko Košíc otvorili diaľničný úsek trasy Via Carpatia

Pri obci Tornyosnémeti otvorili 1,7 kilometra dlhý úsek diaľnice M30.

Najviac fanúšikov z politických strán na Facebooku majú SaS, OĽaNO a Sme rodina

V rámci parlamentných strán sa na štvrtej priečke umiestnil Smer.

Pracovné podmienky železničiarov v Čiernej nad Tisou sa musia zlepšiť

Minister dopravy a výstavby mal kontrolný deň na východe Slovenska.

Slovákom chýba motivácia separovať odpad, upozornil Sólymos

Situáciu má preto zmeniť zákon o poplatkoch za uloženie odpadov.

Ministerstvo školstva chce zdvojnásobiť kvóty na osemročné gymnáziá

Od nového školského roka malo do osemročných gymnázií nastúpiť len päť percent študentov.