VIERA

Homeopatia – pomoc či mágia?

Postoj veľkých cirkví sa líši. Katolíci sú benevolentnejší, evanjelici a pravoslávni bez oficiálneho stanoviska, ale s ostrými postojmi svojich duchovných.

ilustračné foto(Zdroj: Peter Žákovič)

Zarobiť sa dá aj na tom, čomu iní neveria. Výnimkou nie je ani biznis so zdravím, kde sa na trhu stretávajú farmaceutické koncerny, výrobcovia zdravotníckych pomôcok, poisťovne a lekári, ale aj tí, ktorých hádžeme do škatule s nápisom alternatívna medicína.

Pacienti bez dilemy, koho služby prioritne využiť, tvoria väčšinu. Konvenčná medicína si tak príde na svoje napriek častým sprievodným znakom typu rady v čakárňach, neútulné priestory, toalety, ktorých sa bojí dotknúť aj hmyz, či nevrlý personál.

Menšina sa však občas rozhodne aj pre alternatívu, pričom jej motívy lietajú na škále od poctivého hľadania najlepšieho riešenia, ľudskejšieho prístupu až po zúfalstvo z toho, že klasická medicína zlyhala. Fakt, že to nekryje zdravotné poistenie, stráca opodstatnenie, hoci fungujú aj šarlatáni, ktorí za každé mávnutie kyvadielkom pýtajú nekresťanské peniaze. A tie platia veriaci aj ateisti.

Podobné podobným

Najväčšiu dôveru ľudí v rámci alternatívnej medicíny požíva zrejme homeopatia. Ak jej popularita súvisí s faktom, že medzi homeopatmi je množstvo lekárov, a že homeopatické lieky sú dostupné aj v lekárňach, jej obraz zase krivia výhrady, že homeopatia je mágia, ezoterika, okultizmus, či dokonca to, čo pochádza od diabla.

Vladimír Petroci, lekár internista a homeopat z Popradu, ktorý je aj podpredsedom výboru Slovenskej homeopatickej asociácie, vysvetľuje, že podstata homeopatie spočíva v aplikácii tvrdenia „podobné sa má liečiť podobným“. S týmto výrokom prišiel už pred naším letopočtom Hippokrates, do praxe ho uviedol „otec“ homeopatie Samuel Hahnemann.

„Princíp podobnosti niektorí napádajú ako ezoteriku, preto je vraj zlý. Ale veď ezoterika sa prejavuje aj v poézii, tak v čom je problém?,“ kladie otázku Petroci a pokračuje: „Prírodný zákon hovorí, že liečiť možno opačným, ale aj podobným. Ak tehotnú ženu páli záha, vie, že jej pomôže šťava z citróna. To je homeopatia.“ Klasická medicína by jej vraj odporučila niečo zásadité.

„Iný príklad – ak si chcete v lete ochladiť organizmus, napite sa teplého čaju. Bežný lekár odporučí chladenú minerálku, homeopatia však teplým čajom stimuluje vlastné regulačné sily organizmu, ktoré začnú protitlak. Reakciou bude chladiaci účinok,“ dopĺňa homeopat a pokračuje tretím príkladom.

„Ak si popálite ruku, konvenčná medicína vám odporučí pustiť si na ňu studenú vodu. Homeopatia odporúča takú teplú, akú človek znesie. Funguje to, potvrdil mi to aj jeden automechanik, ktorý si horúcu vodu na popáleninu pustil omylom. Okamžite ho to prestalo bolieť a výborne sa to hojilo,“ dodáva Petroci.

Katolíci a homeopati rokovali

Z veľkých cirkví zaujali oficiálne stanovisko k homeopatii katolíci. Kto čaká odmietnutie, bude sklamaný. Katechizmus katolíckej cirkvi síce uvádza, že „všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si človek chce podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnym – hoci aj preto, aby mu získal zdravie –, vážne odporujú čnosti nábožnosti,“ homeopatia sem však nespadá.

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Jozef Kováčik nás totiž odkázal na vyhlásenie, ktoré prijala príslušná komisia KBS po konzultáciách so Slovenskou homeopatickou spoločnosťou ešte v roku 1996. Píše sa v ňom, že „problém homeopatie je problém medicínsky, preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. V mene viery nemožno k odborným veciam zaujímať stanoviská.“

Na inom mieste prehlásenia je citovaná konštitúcia II. vatikánskeho koncilu Gaudium et spes – „Metodický výskum vo všetkých disciplínach, ak sa koná naozaj vedeckým spôsobom a v zhode s mravnými zásadami, sa nikdy nedostane do skutočného rozporu s vierou, keďže časné skutočnosti i danosti viery majú svoj pôvod v tom istom Bohu."

Slovenská homeopatická spoločnosť vtedy prehlásila, že „sú jej cudzie akékoľvek magické a okultné techniky alebo ideologické aspekty typu New Age, vrátane reinkarnácie a gnostických bludov,“ pričom Komisia KBS dodala, že ďalšie riešenie problematiky sa môže odohrávať na odborných fórach po zhodnotení výsledkov experimentálnych prác a vedeckých publikácii. Toto stanovisko katolíkov platí aj po takmer štrnástich rokoch.

Paraziti?

Evanjelická cirkev augsburského vyznania ani Pravoslávna cirkev na Slovensku síce oficiálne stanovisko neprijali, osobné názory ich predstaviteľov sú však ostré.

„Vo všeobecnosti sa Pravoslávna cirkev k tejto téme ešte oficiálne nevyjadrila, ale niektoré miestne pravoslávne cirkvi ako Grécka posvätná synoda – zbor biskupov, ako aj duchovné autority vyjadrili k tejto alternatívnej metóde negatívne stanovisko,“ priznáva Michal Džugan, správca Pravoslávnej cirkevnej obce v Strážskom.

Podľa neho je zrejmé, že v homeopatických prípravkoch absentuje liečebná látka, lebo väčšina preparátov je taká riedená, že v nich nezostáva ani molekula základnej liečebnej látky. „Ide tak len o psychoterapiu s prepracovaným systémom klamania pacienta, ktorá parazituje na autorite vedeckej medicíny.“

Džuganovi prekáža, že z teologického a cirkevného hľadiska je toto klamanie chorého škodlivé pre jeho fyzické aj duševné zdravie vzhľadom k tomu, že prijímajúc homeopatickú liečbu nevedome súhlasí s tým, že nejaká nehmotná energia liekov „harmonizuje“ jeho životnú silu. „Tento čisto magický prístup k terapii, podľa ktorého choroba nemôže neodísť, ak je liek a jeho účinnosť zvolený správne, vedie skôr k primitívnemu pohanstvu, než ku kresťanstvu. Samotní homeopati priznávajú, že lieči nie liečebná látka, ale akási nehmotná energia, teda duchovno.“

Kritizujú, lebo nerozumejú?

Seniorka Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku Katarína Hudáková „otcovi“ homeopatie Hahnemannovi vytýka, že podľa neho sú choroby iba narušením duchovnej sily, oživujúcej ľudské telo. „Homeopatiká vraj majú pôsobiť duchovne, preto v nich vlastne ani nemusí byť účinná látka.“ Petroci vraví, že Hahnemann to nikdy nevyslovil.

Hudáková pokračuje: „Ku koncu života Hahnemann tvrdil, že k homeopatikám stačí privoniavať a nemusia sa užívať.“ Podľa nej tiež výsledky súčasného vedeckého výskumu potvrdzujú, že účinnosť homeopatických prípravkov sa rovná účinnosti placeba.“

Petroci namieta, že existujú desiatky vedeckých štúdií potvrdzujúcich efektivitu homeopatických liekov. „Výhrady majú len tí, čo tomu nerozumejú. Nielen cirkvi, ale aj niektorí lekári majú iba hmlistú predstavu, o čom to je, a tak sú arogantní. Je to o vzore myslenia - ak budete niekomu odmalička hovoriť, že Zem je plochá, tak uverí.“

Odmietanie homeopatie cirkvami podľa neho existuje len na Slovensku. „Náznaky výhrad tohto typu boli už len v Grécku a Taliansku, ale v takejto miere sme svetovou raritou. Pripomínam, že vôbec nejde o silnú tému katolicizmu, ale o okrajové a fundamentalistické skupiny,“ vraví Petroci.

Odmietal Krista?

Petroci sám je veriaci katolík, pričom averziu cirkví voči homeopatom zasadzuje do začiatku 90. rokov minulého storočia, keď ju mali odštartovať útoky pátra, ktorý učil na Bohosloveckej fakulte v Prešove. „Žiadal od študentov, aby sa vyjadrovali proti alternatívnym metódam liečby, a tí napísali asi 300 negatívnych listov do všetkých masmédií.“ Petroci žiadny rozpor medzi homeopatiou a kresťanstvom nevidí.

Hudáková to odmieta a vraví, že základy, z ktorých Hahnemann vychádzal, sú duchovné a majú náboženské pozadie, „nie však kresťanské. Bol prívržencom deizmu, členom slobodomurárskej lóže, pestoval vzťahy so študentmi z Ázie, obdivoval Konfucia. To všetko dotvára obraz o tom, na akých základoch stojí aj dnešná homeopatia.“

Petroci reaguje, že žiadne styky s Áziou neboli. „Bol deista ako všetci vedci, spisovatelia a filozofi tej doby. Byť slobodomurárom vtedy patrilo k bontónu. O vzťahu Hahnemanna a Konfucia neviem nič, ten však nehovoril nič zlé.“

Za nebezpečné však treba podľa Hudákovej považovať všetky druhy alternatívnej medicíny, za ktorými sa skrývajú čakry, duchovné energie a podobne. „Človek, ktorý verí v Ježiša, má povinnosť – obrazne povedané – skúmať duchov, teda rozoznávať, čo sa skrýva za pôsobením liečiteľov, z akej moci a sily liečia. Nejedna cesta sa nám môže zdať dobrá, ale nakoniec vedie k skaze.“

Dodáva, že kým podľa Hahnemanna je homeopatia božská cesta liečenia, k záchrane kresťanov vedie len jedna cesta - Ježiš Kristus, ktorého Hahnemann odmietal. „Pre mňa ako kresťanku je homeopatia neprijateľná.“

Vyliezanie démonov

V praxi je to podľa Petrociho iné, veriaci homeopatov navštevujú bežne. „Stane sa však, že niektorí prestanú po zásahu fanatikov. Jednému dievčatku z Kežmarku po liečbe zmizol ekzém, viac k nám ale nepríde, lebo zaúradovala babka. Počula, že sme od diabla a je jej jedno, že vnučka aj dcéra boli spokojné. S predsudkami sa bojuje ťažko.“

Pravoslávny kňaz Džugan však homeopatiu otvorene označuje za mágiu. „V súlade s Heringovým zákonom homeopatie vyliečenie musí vychádzať zvnútra von a zhora nadol, teda choroba akoby vychádzala z človeka. V podstate ide o to isté, ako keby z neho vyliezal démon, čo považujem za dostatočne orientačné. Skutočnosť, že homeopatia pomáha aj dojčatám a zvieratám, sa nielenže neprieči hypotéze o okultnom charaktere danej terapie, ale naopak, potvrdzuje univerzálno-magický charakter danej praktiky.“

Podľa homeopata však také tvrdenia nedodržujú základy logiky, navyše „Heringov zákon nie je zákon, ale princíp, teda nie je univerzálne platný. Vysvetľuje, akým smerom zvyčajne postupuje presun príznakov po podaní lieku. Ak dôsledne uplatníme slová Džugana, okultným vyháňaním diabla bude aj vyháňanie škrkaviek z detského tráviaceho traktu,“ oponuje Petroci.

Pokračuje, že raz mu s tvrdením, že homeopatia je mágia, volali aj z rádia Lumen. „Dôvodom bolo, že vraj nevieme vysvetliť jej fungovanie. Reagoval som, že potom bola mágiou aj elektrika a magnetizmus, lebo ešte v 18. storočí ich nevedeli vysvetliť na úrovni poznatkov tej doby. Vedci na konci 19. storočia ľutovali vedcov 20. storočia, že nebudú mať čo objavovať. Skutoční vedci pritom vedia, že nevedia skoro nič. Treba prijať, že hoci pri homeopatii nepoznáme všetky odpovede, nemáme právo ju zakazovať.“

Otvárame dvere mágii?

Pre Džugana sú argumentom na spochybnenie homeopatickej liečby aj tvrdenia ľudí, ktorí ju podstúpili. „Opisujú sprievodné javy ako dlhodobá plačlivá nálada, problémy s dýchaním, bezdôvodná agresivita u detí, čudesné sny a podobne. Upozorňujú na to mnohí zástancovia homeopatie, a tiež tvrdia, že homeopatiká pôsobia na vôľu a vedomie človeka. To je však cieľom mágie a zlého ducha.“ Petroci to považuje za výmysel. „V praxi sa to nestáva. Pravda je opačná, po homeopatikách sa upokoja aj podráždené deti.“

Evanjelička Hudáková považuje za problém, že dnes sa ľudia viac zaujímajú o náboženstvá, ezoteriku a duchovné veci, ktoré nemajú základ v kresťanstve, čo mágii otvára dvere. „Preto odporúčam opatrnosť pri všetkých alternatívnych metódach liečby. Apelujem aj na lekársku verejnosť, aby zabránila tomu, že homeopatia zaujme miesto vedľa klasickej liečby s právami, ktoré jej nepatria.“

Dôkazom je skúsenosť

Kto pochybuje o účinku, môže urobiť pokus, tvrdí homeopat Vladimír Petroci.

Aké máte protiargumenty voči tým, čo spochybňujú účinnosť homeopatie?

Predovšetkým skúsenosť. Každý dobrý homeopat predsa v praxi na svojich pacientoch vidí, že to funguje.

Ako môže zaberať čosi, v čom je takmer nulové alebo nulové množstvo účinnej látky?

To, že nik dnes nevie opísať mechanizmus, je pravda. Ide o prírodný jav, ktorého presné pravidlá fungovania nie sú jasné. Že to však funguje, je fakt. Kto neverí, môže na sebe spraviť pokus – nech začne brať každých 15 minút niektorý z našich liekov a o nejaký čas sa u neho objavia príznaky, patriace do obrazu daného lieku. To je najlepší argument pre tých, čo tvrdia, že roztok je prázdny a nemá účinok.

Ak je mechanizmus fungovania nejasný, máte nejakú hypotézu?

Podľa mňa to súvisí s turbulenciou a teóriou chaosu. Po každom riedení je potrebné roztok pretrepať, teda v ňom vznikne turbulentné vírenie. Bez neho by sme nevyrobili účinný liek v potencovanej forme, bola by to len zriedená voda. Turbulentné vírenie je pritom klasickým príkladom chaotického systému. Teória chaosu popisuje poriadok vyššieho rádu. Myslím si, že vysvetlenie tejto záhady prinesie matematika a geometria, nie chémia a fyzika.

Akú máte úspešnosť pri liečbe?

Dokážeme pomôcť asi osemdesiatim percentám pacientov. Nikto nie je úspešný na sto percent, ani konvenčný lekár. Nájsť správny homeopatický liek nie je vždy jednoduché. Pacient potrebuje taký, ktorý najviac zodpovedá jeho príznakom. Ľudí na svete je už sedem miliárd a my máme k dispozícii len približne tritisíc liekov, pričom z nich dobre poznáme len niekoľko stoviek.

ks

Úspech aj kritika vďaka riedeniu

Pojem homeopatia pochádza z gréckych slov homoios (podobný, rovnaký) a pathos (útrapa, choroba). Do praxe ho uviedol nemecký lekár a fyzik Samuel Hahnemann, ktorý sa koncom 18. storočia rozhodol otestovať na vlastnom organizmue účinky chinínu, využívaného pri liečbe malárie. Tak údajne zistil, že hoci sám túto chorobu nemá, prejavujú sa u neho identické príznaky. To mu potvrdilo staré Hippokratove slová, že „podobné treba liečiť podobným.“

Podstatne známejšie je Hahnemannovo riedenie účinnej liečebnej látky v roztoku. Prišiel naň tak, že hľadal spôsob, ako sa zbaviť nežiaducich účinkov lieku pri zachovaní tých liečivých. Liek teda opakovane riedil a pretrepával (potencoval), čím však nechtiac poskytol muníciu pesimistom a pochybovačom.

Ich oponentúra stojí na argumente, že po niekoľkých riedeniach sa v roztoku nemôže nachádzať žiadna molekula pôvodnej látky, takže de facto nie je čím liečiť. Nejasnosti okolo toho tak nahrávajú nielen im, ale aj cirkvám, ktoré môžu operovať termínmi ako mágia, okultizmus a podobne.

Anketa: Za homeopatmi nechodia

Predstavitelia rôznych vierovyznaní odpovedali na otázky:

Boli ste už u homeopata? Mali by ste s jeho návštevou problém?

Jaroslav Ďuriš, evanjelický farár zo Stredných Plachtiniec

Nikdy som homeopata nenavštívil a ani sa tým nezaoberám.

Pavel Frankl, výkonný predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí

Osobne s tým nemám žiadny problém, ale homeopata som ešte nenavštívil.

Sestra Hermana z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky v Košiciach

Nikdy som u neho nebola, takže jeho prácu neviem posúdiť.

Miroslav Lettrich, katolícky kňaz z Rabče

Služby homeopata som nevyužil a ani to nepovažujem za tému.

Ján Ruman, evanjelický farár z Veľkého Krtíša

U homeopatov som nebol a ani nebudem. Voči tomu, čo robia, som skeptický.

Marek Vadrna, katolícky kaplán z Marianky

Žiadneho som nenavštívil, ale v zásade by som s tým nemal problém.

Ivan Mucha, evanjelický farár z Málinca

U homeopatov som nebol, s ich liečením nesúhlasím, považujem ho za komerciu, ktorá nepomáha.

ks

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 598
 2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 102
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 096
 4. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 2 915
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 906
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 509
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 495
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 476
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 469
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach 987

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

O nezávislosti Katalánska nerozhodne referendum, ale ochota použiť násilie

Katalánsky boj za nezávislosť nebol nikdy násilný.

EKONOMIKA

Érsek sa rozhodol, bratislavské letisko chce dať do prenájmu

Minister predložil návrh na 30-ročnú koncesiu letiska.

SVET

Čoraz viac utečencov mieri na sever Európy cez Slovensko

V Rakúsku vojaci pomáhali pri klasickej policajnej činnosti.

Neprehliadnite tiež

Domov

Ministerka Lubyová: Nikto v EÚ nechce pozastaviť eurofondy pre vedu a výskum

Pripomenula, že ministerstvo školstva zrušilo problematickú eurofondovú výzvu.

Domov

Slováci si podľa WHO vypijú viac, podobne sú na tom Ukrajinci aj Česi

Alkohol pijú podľa štatistík častejšie muži než ženy.

Domov

Café Európa: Európska budúcnosť Česka a Slovenska

Aké je miesto Česka a Slovenska v Európskej únii? Sledujte diskusiu naživo.

Domov

Pápež posiela na Slovensko svojho kardinála, vykoná blahorečenie Titusa Zemana

Blahorečenie Titusa Zemana pripravujú Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia a Bratislavská arcidiecéza.