Mičieta: Plagiátorstvo je aj vtedy, keď ho nepostihuje učiteľ

Univerzita Komenského v Bratislave je podľa svojho nového rektora Karola Mičietu štvrtým najväčším "podnikom" na Slovensku, žiada si preto profesionálny manažment.

BRATISLAVA. Univerzita Komenského (UK) v Bratislave je podľa svojho nového rektora Karola Mičietu štvrtým najväčším "podnikom" na Slovensku, žiada si preto profesionálny manažment.

Zásadnými problémami akejkoľvek vysokej školy na Slovensku je podľa neho fakt, že ľudia nekonajú v dobrom úmysle. "Môže sa univerzite aj škodiť zámerne zvonka, z rôznych príčin," uviedol Mičieta v rozhovore pre TASR.

Plagiátorstvo, ako "snaha zľahčiť si vec", existuje vždy, mnohokrát sa zle chápe, tvrdí. "Na úrovni pedagogickej je plagiátorstvo aj to, že učiteľ neodhaľuje a nepostihuje tieto javy," povedal nový rektor najstaršej univerzity na Slovensku, ktorý zasadol do najvyššieho kresla UK vo februári z postu vedúceho Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty.

-S kým ste oslávili úspešnú voľbu rektora a ako?-

S gratulantmi a priateľmi, ktorí boli a zostali na rektoráte. Druhé stretnutie bolo s priateľmi. Máme malé bytíky a záhradky, takže s priateľmi sme sa stretli v jednej reštaurácii. Mal som veľmi veľa spriaznených ľudí. Dostal som aj gratulácie, ktoré som nečakal. Ale bolo to aj tým, že voľba bola významne sledovaná médiami. Predpokladal som, že bude len nejaká tlačová správa a pomaly to bol priamy prenos. Takto sa o tom dozvedeli aj moji spolužiaci, ktorých som nevidel skoro 30 rokov. Tí sa tiež mnohí ozvali.

-Váš predchodca František Gahér prišiel z Filozofickej fakulty, vy máte korene na Prírodovedeckej. Myslíte si, že tieto dve odlišné fakulty budú mať vplyv aj na riadenie UK?-

Myslím, že nie. Kvalita riadenia by nemala spočívať v tom, kto je z akej fakulty. Mal by to byť človek, ktorý má určité schopnosti riadenia, poznanie súvislostí v tomto priestore akademickej obce. UK je významný heterogénny celok 13 fakúlt s rôznymi zameraniami, cieľmi. Integrovať tento celok sa nedá naivne, fatalisticky. Musí to byť cielené spájanie programov, samozrejme cez spôsob prístupu k ľuďom. UK je dnes 4. najväčší podnik na Slovensku. Potrebuje nielen integrátora akademickej obce, múdrych hláv, ale potrebuje profesionálny manažment. Dnes už nemá miesto systém chyba-pokus.

-UK je veľká univerzita na riadenie. Máte svoj tím, ktorý vám bude radiť?-

Senátu som predstavil svoju predstavu tímu a vybral som si z množstva kandidátov, ľudí. Práca prorektorov je významná a náročná funkcia, ktorá vyžaduje plné pracovné nasadenie.

-Sú to ľudia, ktorých poznáte, máte overených?-

Mám ich overených, stojím si za tým. Návrh nie je náhodný, vychádza z potreby reálneho naplnenia stanovených cieľov. U niektorých, ktorých až tak nepoznám, verím referenciám mojich známych, že sú schopní zvládať aj náročné úlohy.

-Má UK problémy?-

Samozrejme, každý takýto veľký celok ich má. A keby aj nemáme, tak si nájdeme. Pretože, keď chceme zdokonaľovať našu prácu, pôsobenie, tak všetko sa dá urýchliť, vylepšiť. Takže áno problémy sú v tom, že chceme stále zlepšovať nedostatky, nedokonalosti, čo sa týka vzdelávania, vedeckých prác, ale aj financovania, využívania finančných prostriedkov, pracovných či výučbových priestorov. Áno, máme problémy finančné, priestorové, projektové ...

-Aké závažné problémy môže mať univerzita, nielen vaša, akákoľvek, ktoré sú tie zásadné?-

Keď ľudia nekonajú v dobrom úmysle. Môže sa univerzite aj škodiť zámerne zvonka, z rôznych príčin. Môže to súvisieť napr. s osobnou kariérou, s parazitovaním na škole. Možnosti, ktoré bohužiaľ máme napr. v našich laboratóriách, sú niekedy na hranici únosnosti, prevádzkovania. To sú významné problémy, týkajúce sa bezpečnosti, hygieny, hygienických predpisov, aby sme tieto veci v starých budovách zvládli podľa nových predpisov EÚ i domácej legislatívy.

-Čo sa môže z problémov ako prvé najľahšie dostať pred verejnosť? Plagiátori, úplatky...?-

Úplatok treba dokázať. A väčšinou nie sú dôkazy, sú to ohováračky z rôznych strán. To pertraktovanie stále opakujúcich sa vecí ako problémov, je problém. Pretože vtedy neexistujú iné súvislosti univerzity, významné pokroky vo vede, vzdelávaní, v úspešnosti absolventov...Už rok sa tu pertraktujú určité témy, ktoré sú vo vnútri univerzity už primeraným spôsobom riešené. Ale nemusia byť zverejňované, lebo sú otázkou akademickej obce. Ak prerastú, tak sú tu na to exekutívne a samosprávne grémiá školy, kde sa tieto veci dajú, ale aj musia riešiť.

-Pre médiá a pre verejnosť sú však škandály a problémy zaujímavé.-

Niektoré nie sú ani dokonca škandálmi. O niektorých veciach nemožno hovoriť, napr. týka sa to materiálov orgánov činných v trestnom konaní. Nemáte ich k dispozícii, nemôžete o ňom hovoriť, lebo je to v štádiu šetrenia. Niektoré kauzy sa nedajú vysvetliť tak ako sú. Tá polopravda sa môže významne pertraktovať, ale vec je iná.

- V súvislosti s medializovaným prípadom Právnickej fakulty, vy ste sa na ten problém pozreli?-

Na ten problém som sa najskôr pozeral ako člen senátu. Materiál som poznal iba z médií, samozrejme som potom poznal niektoré veci, keď sa ma na to novinári pýtali po voľbe. Ten problém som však poznal len ako výsledok šetrenia z ministerstva školstva. Bol som informovaný iba v tých hrubých rysoch, ktoré sa týkali toho, že boli určité nesúlady so zákonom. Právnická fakulta tieto nesúlady odstránila, nebolo dokázané porušenie zákona. Dekan konal veľmi osobitým spôsobom, ale nebol mu dokázaný zlý úmysel. Neviem, ako sa to ďalej vyšetruje. Z dennej tlače som bol informovaný o nových skutočnostiach. V tejto súvislosti pre objasnenie celého problému už aktuálne pracuje komisia dekana fakulty a dal som podnet pre opakované preverenie prípadu kontrolnými orgánmi univerzity. Urobíme opatrenia, aby takéto veci neboli, aby sa neopakovali, ani žiadne podozrenia.

-Oceňujete krok pani Melicherčíkovej, ktorá to zverejnila?-

Ona to nezverejnila, ona to zaniesla tam, kam to mala zaniesť. Bol trošku problém, že neinformovala o tom aspoň univerzitné orgány, keď nechcela priamo na fakulte. Chápem, že to takto spravila. Problém však nie je až taký jednoduchý, aký sa z jedného pohľadu zdá. Pravdepodobne, ak bude ochotná, osobne sa s ňou stretnem. Potrebujem viac informácií a podkladov, aby som sa už mohol k prípadu kvalifikovane vyjadriť.

-Je podľa vás Univerzita Komenského najlepšia VŠ na Slovensku?-

Je pravda, že na UK neštudoval žiaden nositeľ Nobelovej ceny. Napriek tomu sa UK nemusí za svoju vedeckú prácu hanbiť. Centrum pre štúdiá o vede a technike Univerzity v Leidene zverejnil niekoľko rebríčkov európskych a svetových univerzít. Do rebríčkov sa započítavali publikácie v databáze Web of Science v období 2000-2008 a do úvahy boli zahrnuté len univerzity, ktoré mali viac ako 700 publikácií v tejto databáze za rok. Zo Slovenska bola do analýz zaradená na základe tohto kritéria len jediná UK. Podľa kritéria celkový počet publikácií sa Univerzita Komenského nachádza na 495. mieste na svete. Rebríček podľa kritéria priemerný počet citácií na publikáciu zaradil UK na 456. miesto

-Je diplom získaný na UK v porovnaní s diplomom z vysokej školy, ktorá vznikla pred pár rokmi na zelenej lúke, rovnaký?-

Legislatívne má rovnaký význam, bohužiaľ. Za diplomom z UK sú nielen schopnosti a kvalita majiteľa, ale aj vysoká miera vynaloženej námahy pri štúdiu porovnateľná s ostatnými významnými univerzitami vo svete.

-Ministerstvo školstva chce nastaviť systém, aby slabšie VŠ z trhu odpadli, ich kvalita sa má merať napr. aj počtom citácií v karentovaných časopisoch... Mali by podľa vás najlepšie VŠ dostávať najviac peňazí?-

Štát si musí uvedomiť, kde skutočne vyškolia niekoho kvalitne a kde niekomu dajú len diplom. To by sa malo odlišovať.

-Majú podľa vás slovenské VŠ problémy s plagiátorstvom, či už na úrovni študentskej alebo pedagogickej?-

Myslím si, že snaha zľahčiť si vec, vždy je. Mnohokrát sa plagiátorstvo zle chápe. Napríklad, keď človek odpíše metodiku, tak sa to môže chápať ako plagiátorstvo, keď napr. neodcituje pôvodného autora. V prípade, že má niektorá fakulta veľký počet študentov na danom odbore, tie témy sa môžu opakovať, tak áno, aj keď nechcú byť plagiátori, môže sa tam tá rovnosť textov, názorov prejaviť. UK mala už dávnejšie antiplagiátorský inštitút, práce sme porovnávali v brnianskom systéme Thesis. Pri každej záverečnej práci musel byť certifikát, na koľko percent existuje zhoda. Mnohokrát sa stane, že je tam zhoda na 30 percent, ale keď je tam uvedená citácia, nejde o plagiátorstvo. Na úrovni pedagogickej je plagiátorstvo aj to, že učiteľ neodhaľuje a nepostihuje tieto javy.

-Treba tie diplomovky dávať na web, tak ako to presadilo ministerstvo školstva?-

Keď to zverejníme na internete, poskytneme ďalej informáciu, aj do zahraničia. Treba potom aj veľmi opatrne publikovať. Diplomanti si musia dať pozor, čo si nechajú na publikáciu v kvalitnom časopise. Lebo keď je to už na webe, je to už zverejnené. Ja v takýchto prípadoch navrhujem svojim diplomantom napísať krátky článok do časopisu, ktorý bude prílohou diplomovej práce.

-Čo je podľa vás plagiátorstvo?-

Keď niekto skutočne niečo surovo odpíše, prevezme to a tvári sa, že to on vymyslel a napísal. A pritom je to preložená knižka kdesi z Austrálie. Deje sa to aj vo vyšších kruhoch, dokonca pri podávaní vedeckých projektov. Ten ľudský faktor často dokáže zlyhať. Sú také prípady, tieto veci sa objavujú a bohužiaľ aj tutlú.

-Čo hovoríte na diplomovky na kľúč, akú v tom zohrávajú úlohu školitelia?-

Kvalifikovaný to zbadá. To nie je novinka, to sa dialo aj za mojich čias spred 30 rokov. Niektorí spolužiaci mi o tom hovorili. Školitelia vedeli, ktorá firma to píše a tí ľudia boli zo štátnic povyhadzovaní. Záleží od čestnosti školy, teda jej ľudí, od toho, či to garant, učiteľ pustí, alebo bude natoľko čestný, že tým ľudom nedá žiadnu šancu. Jednoznačne treba deklarovať, že táto cesta nemá žiadnu šancu, vec sa musí celospoločensky odsúdiť.

-UK má viacero projektov s tradíciou, napr. Detskú univerzitu, Univerzitu tretieho veku. Vy máte plány v tomto smere, ešte niečo nové vymyslieť?-

Hlavne to udržať a inovovať proces, pretože zámery sú dobré. Ide o to, nezostať stáť, hľadať celospoločenské potreby aj u ľudí tretieho veku, u detí.

-Ako kandidát na rektora UK ste vo svojom životopise uviedli záujmy ako vážna hudba, botanika, záhradníctvo a turistiku. Botanika, záhradníctvo ako sa dajú realizovať popri rektorskej funkcii?-

Dá sa to stíhať len tak, že manželka má rovnaké záujmy ako ja a v rozhodujúcich agrotermínoch bude asi stíhať sama. Človek potrebuje pohyb. Záhrada je pre mňa fitnescentrum. Samozrejme budem musieť tieto veci na čas redukovať, mám záväzky aj voči mojim diplomantom, doktorandom.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 635
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 279
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 7 523
 4. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 6 831
 5. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 071
 6. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 3 949
 7. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 3 948
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 499
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 486
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 461

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Inštruktor lyžovania: Ľudia často preceňujú svoje sily

Vlado Zboja je tréner a medzinárodný horský vodca. Zdolal napríklad aj Everest, na Kubínskej holi vedie školu lyžovania.

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

DOMOV

Úrazov na svahoch je viac, v Jasnej chcú rozšíriť zjazdovku

Záchranári zaznamenali viac ako 1 400 úrazov na lyžiarskych svahoch.

Neprehliadnite tiež

PÍŠE MÁRIUS KOPCSAY

Drop sa vracia. Domov, na Slovensko

Je to jeden z najzvláštnejších vtákov. A chýbalo len málo, aby na Slovensku celkom vyhynul. Opäť sa mu však u nás začína páčiť. Kúsok od Bratislavy prečkalo zimu asi päťsto impozantných dropov veľkých

Nicholsonová tiež zvažovala odchod z SaS, teraz má dve možnosti

Tvrdí, že ak zo strany odíde, tak odíde z politiky celkom.

Lajčák: Je dôležité, aby V4 nebola vnímaná ako zoskupenie proti EÚ

Slovensko patrí aj do Slavkovského formátu, kde komunikácia prebieha na expertnej úrovni.

Sulík alebo Matovič? Opozícia podľa niektorých poslancov nemá lídra

Predseda Most-Híd Béla Bugár otázku líderstva považuje za ťažkú.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop