Historický kalendár na piatok 21. júna

Letný slnovrat - začiatok astronomického leta sa označuje ako deň letného slnovratu (presný okamih je určený polohou Slnka na oblohe), pretože Slnko, ktoré sa dostalo najsevernejšie od rovníka, sa začne opäť vracať späť na juh; 21. jún bol v kalendári indoeurópskych národov najpresnejším bodom na časovú orientáciu, pričom každý slnovrat sa chápal ako začiatok novej etapy, vhodný na regeneráciu síl prírody aj človeka a na zabezpečenie jeho existencie v ďalšom období - viažu sa naň niektoré zvyky pochádzajúce ešte z pohanských rituálov (kúpanie v pramenistej vode a zapaľovanie ohňov - svätojánske ohne)
Sviatok hudby - organizuje sa v prvý letný deň z iniciatívy bývalého francúzskeho ministra kultúry Jacka Langa od roku 1982 a pripomína staroveké oslavy sviatku sv. Jána, amatérski a profesionálni umelci v tento deň vyjdú do ulíc, parkov a na námestia, kde tento francúzsky sviatok oslavujú
Alojz z Gonzagy, rehoľník

1757
- zomrel vo Viedni (Rakúsko) rakúsky staviteľ talianskeho pôvodu JÁN
BAPTISTA MARTINELLI, ktorého najvýznamnejším projektom na Slovensku
je palác bývalej kráľovskej komory (teraz Univerzitnej knižnice)
v Bratislave. Narodil sa 8.2.1701

1897
- narodil sa v Prahe (Česko) český muzikológ, výtvarný historik
VLADIMÍR BALTHASAR, popredný spolutvorca modernej čs. zoológie
a entomológie, ktorý významne prispel k rozvoju Prírodovedného ústavu
SNM v Bratislave. Zomrel 10.11.1978
- začal sa v Budapešti štrajk 15 000 slovenských a poľských
tehliarskych robotníkov
- narodil sa v Milpoši ľudový hudobník-gajdičiar ANDREJ MIZERÁK,
vynikajúci interpret pastierskych ľudových piesní. Zomrel 18.7.1977

1907
- narodil sa v Krásnej Hôrke diplomat, redaktor a publicista JOZEF
CIEKER, vyslanec SR v Madride a riaditeľ tamojšieho Kolégia sv.
Jakuba. Zomrel 20.1.1969

1912
- narodil sa v Obišovciach výtvarný pedagóg JÁN PIVOVARNÍK. Zomrel
22.11.1964

1917
- narodil sa v Cabaji pri Nitre matematik, pedagóg, odborný
spisovateľ, publicista, autor vysokoškolských učebníc a skrípt PETER
SVÄTOKRÍŽNY, ktorý sa pričinil o značný rozsah výučby matematiky
a jej aplikácií v ekonomických disciplínach. Zomrel 15.11.1986

1922
- narodil sa v Tepličke nad Váhom fotograf a osvetový pracovník
LADISLAV NOEL, autor príručky z oblasti amatérskeho fotografovania,
ktorý bol dlhoročným vedúcim oddelenia Výtvarníctva, foto a filmu
v Osvetovom ústave v Bratislave, pričom sa zaslúžil o rozvoj
profesionálnej a amatérskej fotografie. Zomrel 29.6.1996
- zomrel v Sklených tepliciach kníhtlačiar FERDINAND NEUGEBAUER.
Narodil sa 26.9.1852

1942
- narodil sa v Bukovciach (niekde 26.6. Pavel M.) herec
PAVOL MASKALÍK
- narodil sa publicista MIRKO TURČAN, člen Slovenského syndikátu
novinárov

1947
- narodila sa v Bratislave ilustrátorka a maliarka DANIELA ZACHAROVÁ,
členka Slovenskej únie karikaturistov
- zomrel v Žiline katolícky kňaz, spoluzakladateľ Slovenského
katolíckeho kruhu, národnokultúrny dejateľ, hospodársky a sociálny
pracovník TOMÁŠ RUŽIČKA, priekopník družstevníctva a ovocinárstva.
Narodil sa 11.12.1877

1952
- začal sa v Prahe dvojdňový zakladajúci zjazd Čs. spoločnosti pre
šírenie politických a vedeckých poznatkov (od roku 1965 Socialistická
akadémia)

1957
- zomrel v Žiline prekladateľ, diplomat a novinár MILAN VOJTECH
JANOTA. Narodil sa 9.8.1896

1967
- zomrel v Jelšave zvonkár ĽUDOVÍT KENYERES, posledný pokračovateľ
rodinnej i jelšavskej zvonkárskej tradície. Narodil sa 8.4.1899
Výročie a benefícia

1972
- začala sa šesťdňová návšteva predsedu vlády a prvého tajomníka ÚV
Komunistickej strany Kuby Fidela Castra, pričom rokoval s najvyššími
čs. predstaviteľmi o vzťahoch oboch krajín a medzinárodných otázkach,
pričom vydali spoločné komuniké


1982
- zomrel v Banskej Bystrici ochotnícky herec MICHAL GUŤAN, ktorý
vytvoril asi 30 úloh vo vyše 200 inscenáciách. Narodil sa 25.2.1934

1987
- prekonali v Kopřivnici futbalisti DAC Dunajská Streda v pamätnom
finále Spartu Praha a získali Čs. pohár

1997
- zomrel vo veku 81 rokov futbalista, tréner mládežníckych družstiev
a tajomník futbalového oddielu RUDOLF BENIAČ, ktorý pochádzal zo
známej žilinskej futbalovej rodiny
- začal sa na bratislavskom Letisku Milana Rastislava Štefánika
dvojdňový 5. ročník medzinárodného leteckého dňa SIAD ď97
- zomrel v Bratislave pedagóg, vysokoškolský pedagóg a odborný
publicista JURAJ BRŤKA, autor učebníc v oblasti didaktiky. Narodil sa
25.8.1912
- začal sa galaprogramom v Nových zámkoch a sprievodnými akciami
v Galante a Horných Salibách jedenásťdňový festival Dni zahraničných
Slovákov v SR '97 s účasťou hudobných súborov a sólistov krajanov
z Brazílie, Juhoslovanskej zväzovej republiky, Maďarska, Rumunska,
Švédska, Ukrajiny a USA, pričom sa uskutočnili galakoncerty a 25
sprievodných podujatí v obciach a mestách južného Slovenska

--------------------------------------------------------------------

1377
- zomrel anglický kráľ EDUARD III. PLANTAGENET. Narodil sa roku 1312

1547
- zomrel (niekde 15.6. alebo 21.7.) taliansky maliar SEBASTIANO DEL
PIOMBO. Narodil sa okolo roku 1485

1652
- zomrel anglický staviteľ a scénograf INIGO JONES. Narodil sa roku
1573

1797
- narodil sa ruský dekabrista, básnik, kritik, dramatik a prekladateľ
VILGELM KARLOVIČ KJUCHELBEKER. Zomrel roku 1846
- zomrel dánsky politik a štátnik ANDREAS PETER BERNSTORFF. Narodil
sa roku 1735

1827
- zomrel mexický novinár a spisovateľ José JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE
LIZARDI. Narodil sa roku 1776

1852
- zomrel nemecký psychológ a pedagóg FRIEDRICH FRÖBEL, zakladateľ
detských škôlok. Narodil sa roku 1782

1857
- zomrel francúzsky chemik, autor metódy analýzy organických látok,
spoluautor spôsobu získavania draslíka a sodíka, vynálezca získania
alkalických kovov čisto chemickým spôsobom, objaviteľ peroxidu vodíka
a bária LOUIS-JACQUES THÉNARD, vynálezca modrej farby nazvanej po
ňom. Narodil sa roku 1777

1862
- narodil sa nemecký prozaik, dramatik a prekladateľ JOHANNES SCHLAF.
Zomrel roku 1941

1882
- narodil sa americký maliar, grafik, ilustrátor, sochár, spisovateľ
a mierový pracovník ROCKWELL KENT. Zomrel roku 1971

1887
- narodil sa britský generál a politik LIONEL ISMAY, prvý generálny
tajomník NATO. Zomrel roku 1965
- narodil sa jeden z partizánskych vodcov v občianskej a Veľkej
vlasteneckej vojne ALEXEJ VASILJEVIČ MOKROUSOV. Zomrel roku 1959

1892
- narodil sa americký protestantský teológ a náboženský kritik
nemeckého pôvodu REINHOLD NIEBUHR, predstaviteľ politického realizmu.
Zomrel roku 1971

1897
- sprevádzkovali vo viedenskom Prátri ruské kolo

1902
- bola dokončená železničná trať v nemeckej časti juhozápadnej Afriky
medzi Windhukom a Swkopmundom, dlhá 382 kilometrov

1907
- narodil sa český architekt, spisovateľ, heraldik a výtvarník
BŘETISLAV ŠTORM. Zomrel roku 1960

1912
- narodil sa český prozaik KAREL FABIÁN (vlastným menom Eduard
Kirchberger). Zomrel roku 1983
- narodila sa americká spisovateľka MARY THERESE MCCARTHYOVÁ. Zomrela
roku 1989

1917
- uznieslo sa rozšírené zasadnutie ÚV boľševickej strany,
petrohradského výboru a vojenskej organizácie pri ÚV boľševikov
s účasťou zástupcov mestských obvodov, odborov a továrenských
a závodných výborov usporiadať pokojnú demonštráciu proti rozhodnutiu
dočasnej vlády o príprave ofenzívy


1922
- narodil sa český klavirista a hudobný pedagóg JIŘÍ HUBIČKA
- narodila sa britská filmová herečka JUDY HOLLIDAYOVÁ. Zomrela roku
1965
- narodil sa český básnik a publicista MILOŠ VACÍK. Zomrel roku 1999

1932
- prišiel pästiar v ťažkej váhe Max Schmeling o titul Majstra sveta
v súboji s Jackom Sharkeyom na majstrovstvách v New Yorku

1937
- vysielala BBC po prvý raz televízny prenos z tenisových
majstrovstiev Veľkej Británie vo Wimbledone
- podal francúzsky premiér Léone Blum rezignáciu a na jeho miesto
nastúpil radikálny socialista Camille Chautemps

1942
- dobyli nemecké a talianske vojská pod velením poľného maršala
Erwina Rommela britskú pevnosť Tobrúk v severoafrickej Líbyi a zajali
25.000 britských a spojeneckých vojakov
- narodila sa česká scenáristka, prozaička, autorka kníh pre deti
a mládež MARKÉTA ZINNEROVÁ
- zomrel český prozaik, autor odbornej poľnohospodárskej literatúry
a učebníc FRANTIŠEK BOLELOUCKÝ. Narodil sa roku 1896

1947
- zomrel český herec KAREL KOLÁR. Narodil sa roku 1882
- vzdalo sa USA náhrady platieb okupačných nákladov v Rakúsku

1957
- zomrel český moderný maliar, ilustrátor a grafik FRANTIŠEK KUPKA.
Narodil sa roku 1871
- zomrel nemecký fyzik JOHANNES STARK, laureát Nobelovej ceny (1919)
za objav Dopplerovho javu v kanálových lúčoch a Starkovho javu
(štiepenie spektrálnych čiar v silnom elektrickom poli). Narodil sa
roku 1874
- zomrel francúzsky prozaik CLAUDE FARRÉRE. Narodil sa roku 1876

1967
- zvolili Eiičiho Nišimuru za nového predsedu japonskej Demokratickej
socialistickej strany
- podpísali vo Varšave sovietsko-poľskú dohodu o ďalšom rozširovaní
spolupráce vo využití jadrovej energie pre mierové účely

1972
- vytvoril francúzsky pilot Jean Boulet výškový rekord 12.442 metrov
pre vrtuľník so strojom Aerospatiale SA 315 B
- napadli izraelské pozemné jednotky, delostrelectvo a letectvo na
niekoľkých miestach južný Libanon, pričom zajali päť vysokých
sýrskych dôstojníkov, niekoľko libanonských vojakov a policistov
a v mestečku Hašbajá zabili a zranili asi 15O osôb
- poklesla britská libra o pol percenta v pomere proti americkému
doláru
- otvorili USA v severothajskom Nam-phongu novú základňu, ktorá mala
nahradiť juhovietnamský Da-nang
- začalo sa v Egypte trojdňové zasadnutie prezidentskej rady
Federácie arabských republík, na ktorom ustanovili federálny ústavný
súd a prijali opatrenia pre integráciu v oblasti informácií, pričom
k rokovaniu prizvali ugandského prezidenta

1977
- začalo sa vo Varšave trojdňové 31. zasadnutie RVHP
- stal sa izraelským premiérom Menachem Begin

1982
- narodil sa britskej princeznej Diane, manželke následníka britského
trónu princa Charlesa syn, ktorého pokrstili menom WILLIAM (William
Mountbatten-Windsor)
- oslobodil americký súd atentátnika na prezidenta Ronalda Reagana
Johna Hinckleya pre pomätenosť
- vydal spevák a skladateľ Paul McCartney skladbu Take it away (Vezmi
to späť)

1987
- začalo sa osemdňové spoločné cvičenie skupiny sovietskych vojsk
v Nemecku a Národnej ľudovej armády NDR
- uskutočnili sa v ZSSR voľby do miestnych sovietov a sudcov z ľudu
na dvaapolročné obdobie, v ktorých zvolili 1 169 307 poslancov do
miestnych sovietov a ich zloženie obnovili, avšak v 551 volebných
obvodoch kandidáti na poslanca nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov
a nezvolili ich, pričom časť poslancov zvolili podľa experimentálnych
zásad

1992
- uskutočnili sa voľby v Turkménsku, pričom zvolili jediného
kandidáta Saparmurada Nijazova, ktorý mal riadiť vládu
- obvinil predseda ANC Nelson Mandela juhoafrickú vládu zo
spoluúčasti na masakre 42 osôb a pozastavil rozhovory o presadzovaní
demokratických zmien v JAR, pričom požiadal OSN zasiahnuť v prospech
upokojenia situácie v krajine

1997
- potvrdilo najvyššie kambodžské politické vedenie zadržanie
kambodžského diktátora a vodcu Červených Kmérov Pol Pota ozbrojencami
znepriatelenej frakcie jeho vlastnej organizácie
- začala sa v Prahe päťdňová konferencia, ktorú pod záštitou českého
prezidenta Václava Havla usporiadala Severoatlantická aliancia (NATO)
- schválila BR OSN sankcie pre Irak v prípade, že bude brániť
v pátraní po zbraniach hromadného ničenia

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Recenzie.sme.sk udelili 60 certifikátov Ocenený expertmi
 2. 5 krokov k vlastnému bývaniu
 3. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 4. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 7. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family
 8. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji
 9. Inteligencia vo všetkom
 10. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo
 1. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie
 2. Voda, kotol, vymknutie: Čo stoja najčastejšie domáce katastrofy?
 3. Ovládajte svoje vozidlo mobilom
 4. BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!
 5. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne
 6. Odšťavovač s veľkým plniacim otvorom? Nenachytajte sa!
 7. Advokáti budú v stredu bezplatne radiť v 8 mestách
 8. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz
 9. Apartmány s výnosom až 4% v lyžiarskom stredisku Obergurgl
 10. Finále súťaže CEWE Fotokniha roka 2016
 1. Legendárna Štefánka opäť ožíva pod sieťou Pulitzer family 23 653
 2. Päť tipov, kam na predĺžený víkend v máji 8 171
 3. Last minute dovolenka sa dá kupiť výhodne už teraz 7 994
 4. Nové auto alebo radšej jazdenka? 9 rád pre správne rozhodnutie 7 309
 5. 5 krokov k vlastnému bývaniu 4 918
 6. Volvo V90 Cross Country je pripravené na každé dobrodružstvo 3 795
 7. Žijú, lebo sa nevzdali. Príbehy ľudí bojujúcich za svoje zdravie 2 355
 8. Nový Volkswagen Arteon sa predstaví na bratislavskom autosalóne 2 271
 9. Moderný bungalov očami mladých architektov 1 886
 10. Rodinná dovolenka v Burgenlande 1 823

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Laššáková jazdí zadarmo, Kiska za vlaky platí

Najvýhodnejšie podmienky cestovania majú sudcovia Ústavného súdu v Košiciach, nemusia platiť za vlaky ani autobusy.

TECH

Odhalili pôvod záhadného hobbita, z Afriky sa dostal ako prvý

Homo floresiensis mal malý mozog a veľké nohy.

DOMOV

Danko chce obmedziť strany, súperov neodradil

Z SNS nepovedali, či pravidlo bude platiť aj pre registrované strany.

KOMENTÁRE

Hnev, strach a frustrácia na zmenu nestačia

Nevyháňal migrantov, nestaval múry, nenadbiehal skroteným rasizmom,

Neprehliadnite tiež

V minulom roku obvinili z trestných činov 109 policajtov, dva prípady sa týkali vraždy

Najviac trestných činov patrilo do kategórie proti poriadku vo veciach verejných.

Súdna rada opäť pošle Kiskovi návrh menovať sudcov v Spišskej Novej Vsi

Predseda súdu vymenoval do päťčlennej výberovej komisie chybne o jedného zástupcu ministerstva spravodlivosti viac.

Meteorológovia varujú pred silným vetrom na severe Slovenska

Výstraha platí až do štvrtka 27. apríla.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop