Kompou na druhú stranu rieky

Oficiálne ich vraj na Slovensku funguje päť. Sú však aj také, ktoré nespĺňajú technické parametre a na prevádzku nemajú osvedčenie, ale plnia svoj základný cieľ – pomáhajú ľuďom dostať sa na druhý breh.

V Záhorskej Vsi premáva jediná „medzinárodná“ kompa. Keď nie je vysoká voda, skracuje cestu zo Záhoria do RakúskaKaždá rieka rozdeľuje krajinu a pás tečúcej vody, široký pár desiatok metrov, môže byť doslova neprekonateľnou prekážkou. Kedysi na priechod rieky slúžili brody. Po nich prišli mosty, no medzitým na vhodných miestach fungovali aj lodné prievozy, ktorým sa hovorilo a dodnes hovorí kompa.

Zdalo by sa, že tento staromódny a pomalý spôsob prepravy cez rieku už dávno zanikol a nahradili ho mosty, ku ktorým sa autom dostanete za pár minút. Lenže tam, kde mosty nie sú alebo sú príliš ďaleko, kompy fungujú – od malých kômp, určených len pre peších a cyklistov, až po tie, ktoré prevezú autá a fungujú vlastne ako trajekt. Kompa je rarita – má svoj vlastný rytmus a pravidlá a veľa ľudí ju využije len preto, aby si vyskúšali zážitok, ktorý inde nezískajú.

Starý a Nový Tekov

Pred niekoľkými týždňami uviedli po troch rokoch znovu do prevádzky kompu spájajúcu obce Nový Tekov a Starý Tekov. Na tomto mieste nespája brehy Hrona žiadny most – najbližší je šesť kilometrov severnejšie v Tlmačoch, druhý ešte ďalej južnejšie pri Kalnej nad Hronom.

Vodáci splavujúci Hron však túto kompu veľmi dobre poznajú – dlhé roky, odnepamäti, bola pre nich orientačným bodom, pri ktorom si robili zastávky, mnohí neďaleko od nej táborili a z brehu pozorovali jej pravidelný pomalý rytmus.

Je krátko pred ôsmou uprostred týždňa. Malá loďka, kladkou upevnená na oceľovom lane, práve pristála pri starotekovskom brehu a nastúpil na ňu jeden pasažier. Na druhom brehu už čaká ďalší s bicyklom. Kompa sa pomaly rozbieha a približne o dve minúty je tam. O chvíľu končí premávku, ktorá sa začala o šiestej ráno. Dnes bude premávať ešte dva razy – okolo obeda a podvečer.

obr_1.jpg

Na rieke Ipeľ sa s oficiálnou kompou nestretnete,
premávajú tu však svojpomocne vyrobené plavidlá.

Kompa na lane

„Kedysi tu býval drevený most. Po ňom prišla veľká kompa, ktorá dokázala prevážať aj autá či povozy, ale na to si spomínajú už len pamätníci,“ hovorí starosta Starého Tekova Peter Štefan. Kompa slúži väčšinou miestnym: Starý Tekov a Nový Tekov sú spojené príbuzensky, Starotekovčania majú na druhej strane rieky vinice a odkedy funguje jadrová elektráreň, kompa im uľahčuje cestu do Mochoviec.

Občania Nového Tekova majú zase na druhej strane lepší prístup k autobusom. Prievoz cez rieku bol v roku 2008 zrušený. V tom čase sa sprísnili podmienky na prevážanie ľudí – prievozník musí absolvovať dve školenia, z toho jedno na vode, a záverečné skúšky, čo môže vyjsť okolo štyristo eur. Okrem toho, že Tekovčanom chýbal prievozník, prišla aj veľká voda, ktorá privliekla veľký kmeň a ten strhol staré oceľové lano.

Všetko sa podarilo sprevádzkovať až začiatkom tohto roka. Kompu, ktorú sa podarilo zachrániť, zrenovovali, vybagrovali koryto rieky a v Česku zohnali špeciálne predpäté lano, o ktoré je kompa zachytená. Nebola to lacná záležitosť – lano stálo asi 5300 eur. No ako hovorí starosta Štefan: „Nemôžeme čakať, že sa nám to vráti. Je to skrátka pre ľudí. Aj tá trocha peňazí, ktorá sa vyzbiera – spiatočná cesta vyjde na štyridsať centov – ide vlastne na plat prievozníka.“ Keby tu nebol, cesta medzi Starým a Novým Tekovom by sa predĺžila o pätnásť kilometrov.

Vlčany a Selice

„Nerozprávajte sa tam a poďte. Ponáhľame sa!“ zakričí na jedného z dvoch prievozníkov šofér auta. Na kompe medzi dolnopovažskými obcami Vlčany a Selice sú už tri autá. Zmestili by sa sem ešte ďalšie tri, ale šofér je neústupný a chce byť čím skôr na druhej strane.

Rozdiel oproti tekovskej kompe je zjavný. Táto považská totiž ani tak nespája príbuzných, ale štátnu cestu tretej triedy a jej prevádzkovateľom nie je obec, ale regionálna správa ciest v Nových Zámkoch. Najbližšie mosty sú v Šali (pätnásť kilometrov) a v Kolárove (devätnásť kilometrov) a tomu zodpovedá aj pracovný čas – loď premáva každý deň od šiestej ráno do desiatej večer.

Prievozníci robia každý deň nonstop a prestávku nemajú ani v zime. Kým v minulosti na týchto miestach Váh neraz zamŕzal a po ľade posypanom otrubami prešiel plne naložený povoz, dnes vďaka vode z vodnej nádrže Kráľová rieka takmer nezamŕza.

obr_2.jpg

Kompa pod Strečnom je obľúbenou turistickou atrakciou.
Využívajú ju však aj domáci, ktorí si chcú skrátiť cestu

Zašlá sláva

Kompári vo Vlčanoch tak dnes pripomínajú zašlú slávu lodiarstva v tejto oblasti. Ako spomína historická kniha o obci, na prelome devätnásteho a dvadsiateho storočia bolo vo Vlčanoch okolo štyridsať a v neďalekom Nedede až osemdesiat lodiarov, ktorí prevážali kapustu, ale aj iné poľnohospodárske produkty dole prúdom, niekedy až na budapeštianske trhy.

Okrem lodí tu, samozrejme, fungovali aj kompy – dve vo Vlčanoch a dve v Nedede. Predposlednú však vraj zrušili, keď sa rozpadlo nededské poľnohospodárske družstvo. Teraz funguje už len jedna. V najbližšom čase ju však asi nijaký most nenahradí. Ako spomínajú prievozníci, kedysi sa šírili reči, že tu nanovo postavia rozobraný most zo Šale. Bola to však fáma, a tak majú o prácu postarané.

Strečno – Nezabudská Lúčka

Na Váhu, lenže o viac ako dvesto kilometrov proti prúdu rieky, pod zrúcaninou strečnianskeho hradu, sa môžu turisti i domáci previezť na inej prievoznej lodi, ako znie oficiálny názov takéhoto plavidla. Aj tu si ľudia kompou skracujú cestu. Kým tu nebol most pre peších, na druhú stranu, možno sto metrov krížom, bolo treba cestovať cez Žilinu alebo Vrútky.

Most vyriešil dopravu chodcom a cyklistom, vďaka čomu je táto oblasť zaujímavá aj pre turistov. Z vlaku môžete vystúpiť na železničnej stanici Strečno (ktorá sa paradoxne nachádza v obci Nezabudská Lúčka) a po pár minútach chôdze ste pri Váhu.

Mostom sa dostanete do samotnej obce, na hrad Strečno i k pamätníku francúzskych partizánov, odkiaľ máte krásny výhľad na krajinu okolo. Kompa vyriešila problém šoférom, ktorí sa tak môžu vyhnúť kolónam a nehodám v Domašínskom meandri.

Tak ako každý prievoz, aj tento s nosnosťou dvadsaťpäť ton musí mať svoje vybavenie – záchranný čln, vesty a plávacie kolesá. Prevádzku kompy chodia pravidelne kontrolovať pracovníci Štátnej plavebnej správy. Zo všetkých slovenských kômp je tá pri Strečne asi najväčšou atrakciou. Veľa ľudí sa dá previezť, len aby si užili plavbu.

obr_3.jpg

Vojka a Kyselica

Atrakciou môže byť aj kompa prevážajúca autá aj peších cez Vodné dielo Gabčíkovo, spájajúca obce Vojka a Kyselica. V tomto prípade by sme už dokonca mohli hovoriť o trajekte, pretože kompa nie je upevnená na lane.

Pre obyvateľov obcí Bodíky, Vojka a Dobrohošť však kompa žiadnou atrakciou nie je, ide o životnú nevyhnutnosť. Vybudovaním vodného diela sa tieto tri obce ocitli na ostrove, akoby odrezané od okolitého sveta. Keď nefunguje kompa, musia miestni na úrady či k lekárom do Šamorína cestovať cez Bratislavu alebo cez hrádzu elektrárne pri Gabčíkove.

So starostom Vojky Donaldom Állóom sme sa stretli práve v deň, keď mu zo Slovenského vodohospodárskeho podniku prišlo oznámenie o odstavení kompy z dôvodu vykonania opráv. Oprava však nebýva jediným dôvodom odstávky. Kompa stojí, keď fúka silný vietor, keď hladina dunajského kanála zamrzne, keď je hmla aj keď je vysoká voda.

Pred vybudovaním prívodného kanála spájala Vojku s oproti ležiacou obcou Kyselica cesta. Dnes treba čakať na loď. Keď nepremáva, miestni majú problém. „Zase keď sa budeme chcieť dostať do Šamorína, budeme musieť obísť celé vodné dielo,“ sťažuje sa starosta. „To sú desiatky kilometrov navyše. Kto nám to zaplatí?“

Radšej most či tunel

Problém s kompou nie je jediný. Vodohospodárska pýcha pochovala pred takmer dvadsiatimi rokmi pozemky miestnych obyvateľov, za ktoré dostali len minimum peňazí. Obec nemôže za tieto plochy, kde dnes stoja protipovodňové hrádze, vyberať dane.

Vojčanom sa nedostalo ani sľúbenej nižšej ceny elektriny. „Jedna vec je, že kompa niekedy nepremáva, druhá vec je, že keď prídu rekreanti, domáci sa na kompu nedostanú a musia čakať,“ tvrdí starosta. V lete sa vraj niekedy stane, že autá dorazia ku kompe o pol piatej a kým sa dostanú na rad, je sedem. Dôvodom je stále rastúca rekreačná oblasť pri starom koryte Dunaja.

„My sme si tu kompu neželali. Radšej nech nám vybudujú most alebo tunel,“ hovorí starosta. Uznáva, že most je utópia a takéto niečo nemôžu tri dotknuté obce čakať. Spomína však už vybudovaný tunel, ktorý spája cestu medzi Vojkou a Bodíkmi s oblasťou za kanálom. Hoci je tunel úzky, Donald Álló si vie predstaviť jeho sprevádzkovanie. Premávka by vraj bola oveľa plynulejšia.

obr_4.jpg

Obyvatelia Vojky, Bodíkov a Dobrohošte musia kompu používať každý deň.
Po dostavaní vodného diela Gabčíkovo sa totiž ocitli na ostrove

Záhorská Ves a Angern

Pred rokom 1989 spájal Slovensko s Rakúskom len jeden cestný hraničný priechod v Petržalke. Odvtedy pribudol diaľničný priechod v Jarovciach a dva priechody na Záhorí.

Problémom je, že na tomto asi šesťdesiatkilometrovom záhorskom úseku sú už dve desaťročia len provizórne riešenia. Medzi Moravským Svätým Jánom a Hohenau je pontónový most a medzi Záhorskou Vsou a Angernom premáva kompa. Pre turistov sú to kuriozity, pre domácich komplikácia. Keď sa zdvihne hladina Moravy, obchádzka cez Bratislavu, či nebodaj cez Břeclav, môže vyjsť draho.

Hoci most v Záhorskej Vsi prežil vojnu, v roku 1947 ho zboril ľadochod. Na most cez ostro sledovanú hranicu už po roku 1948 nikto ani nepomyslel. Nový má v najzápadnejšej slovenskej obci stáť o dva roky. Cesta do Viedne, ktorá je odtiaľto bližšie ako z Bratislavy, sa tak ešte skráti. Keď kompa v Záhorskej Vsi skončí, zostane po nej len nostalgická spomienka.

Podobné pocity môže mať človek už takmer šesť rokov v Štúrove. Kým toto juhoslovenské mesto spojil s protiľahlým Ostrihomom v roku 2005 Most Márie Valérie, fungovala na tomto mieste veľká kompa, ktorá ročne previezla pol milióna ľudí. Aj tá nahrádzala pôvodný most, len fungovala ako provizórium oveľa dlhšie ako tá záhorská.

Svojpomocne

Tak ako v Štúrove, aj na rieke Ipeľ stálo kedysi viacero mostov, ktoré spájali Slovensko s Maďarskom. Nemci ich však na konci vojny vyhodili do povetria. O nových, ktoré by skrátili cestu o desiatky kilometrov, sa rozpráva už dve desaťročia. Tentoraz to vraj v Peťove vo Veľkokrtíšskom okrese a v Rároši v Lučeneckom okrese vďaka eurofondom vyjde.

Kým všetky oficiálne kompy fungujú na základe prísnych predpisov, na Ipli si ľudia zabezpečili kompy svojpomocne. Pre miestnych je to nutnosť. Pre nás ostatných, tak ako pri všetkých iných kompách, romantika.

Kompy premávajú v celej Európe

Spustiť kompu na rieku nie je len tak. O tom, čo k tomu treba, hovorí vedúci odboru plavebnej bezpečnosti, vodných ciest a prístavov Štátnej plavebnej správy Peter Pavlásek.

Aké technické požiadavky musí spĺňať kompa?

Kompa, presnejšie prievozná loď, musí byť technicky aj prevádzkovo spôsobilá. Technická spôsobilosť sa preukazuje klasifikačným preukazom, ktorý potvrdzuje, že dané plavidlo bolo skonštruované a postavené v súlade s pravidlami na stavbu lodí a vyhradené technické zariadenia. Prevádzovú spôsobilosť overuje Štátna plavebná správa na základe prehliadky, pri ktorej sa kontroluje kompletnosť povinného vybavenia a funkčnosť jednotlivých systémov.

Aké skúšky musí mať prievozník?

Kompu môže viesť človek, ktorý má najmenej 19 rokov, aspoň základné vzdelanie a najmenej pol roka plavebnej praxe na príslušnej vodnej ceste. Okrem toho musí absolvovať test z Pravidiel bezpečnosti prevádzky plavidla po vnútrozemských vodných cestách, z plavebného zemepisu, plavebnej náuky, z plavebného práva, zo stavby lodí, zo strojových zariadení lodí, z lodnej elektroniky a zo stavieb na vodných cestách. Po úspešnom zložení skúšky musí uchádzač zložiť sľub.

A v prípade plavidiel s motorom?

Napríklad Kapitán I. triedy musí mať najmenej 23 rokov, úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej štyri roky praxe. Skúšku vykonáva z tých istých predmetov, avšak tiež z radarovej navigácie.

Ako vidíte budúcnosť týchto plavidiel?

Sú miesta, kde sa zatiaľ nepočíta s budovaním mostov a tam je kompa jediným riešením. Pre obyvateľov Vojky, Bodíkov a Dobrohošte, ktorí žijú za gabčíkovským kanálom, je to existenčná záležitosť. Ale kompy premávajú v celej Európe – na Dunaji, na Rýne... V Moháči je veľká kompa, vo Wachau je ich niekoľko. Je to zaujímavé aj pre turistov aj pre obyvateľov, nemusia obchádzať niekoľko kilometrov.

Čo treba urobiť, keď chce niekto prevádzkovať kompu?

V prvom rade musí mať plavidlo, čo je naša záležitosť, a musí mať tiež povolenie od správcu vodného toku, čo je zväčša Slovenský vodohospodársky podnik. Ten potom zabezpečuje aj značenie signálnymi znakmi.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Moskva alebo Petrohrad?
 2. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 3. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 4. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 5. Nový Jaguar XF Sportbrake
 6. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
 7. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 8. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP
 9. Keď ide o zdravie a majetok, rozhodujú sekundy
 10. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program
 1. Moskva alebo Petrohrad?
 2. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
 3. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
 4. Nový článokHB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
 5. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
 6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
 7. Nový Jaguar XF Sportbrake
 8. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva
 9. Jeden nákup a všetko vybavené, alebo one stop shopping
 10. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
 1. Moskva alebo Petrohrad? 8 623
 2. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 7 224
 3. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 323
 4. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 2 178
 5. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 2 138
 6. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 2 070
 7. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva 1 955
 8. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 826
 9. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 662
 10. S odletmi z Košíc leto nekončí. A tie ceny! 932

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Pracujú a nestíhajú piť. Dedina roka má len jednu krčmu

Oravská Polhora pôsobí ako vymyslená. Nízka nezamestnanosť, vysoká pôrodnosť, kultúra. Šéfuje jej len 33-ročný starosta.

KULTÚRA

Zomrel spoluzakladateľ skupiny AC/DC Malcolm Young

Gitarista trpel v posledných rokoch demenciou.

Neprehliadnite tiež

Domov

KDH vyzýva Lubyovú, aby si rozmyslela povinnú predškolskú výchovu

Ministerka predložila návrh povinnej predškolskej dochádzky od piatich rokov.

Domov

Fico sa stretol so študentmi, hovoril o slobode vzdelávania a cestovania

Slovensko podľa premiéra patrí k svetovej špičke v oblasti slobody a rešpektovania občianskych práv.

Domov

Šebej kritizoval Dankov prejav v ruskej dume. Bol mimo našej zahraničnej politiky, tvrdí

Predseda Zahraničného výboru NR SR hovorí, že celá návšteva Ruska bola nezmysel.

Domov

Droba: Sulík ako premiér bude potrebovať silného šéfa diplomacie

Šebejovi sa nepáči, že Sulík sa dobre cíti v polohe euroskeptika.