Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Brusel 21. júna (TASR) - Povojnové dekréty prezidenta Edvarda Beneša, ktoré viedli k vyhosteniu miliónov Maďarov a sudetských Nemcov z bývalého Československa, sú v rozpore s právom EÚ

European Voice: Podľa expertov SR sú Benešove dekréty v rozpore
s právom EÚ


Brusel 21. júna (TASR) - Povojnové dekréty prezidenta Edvarda Beneša,
ktoré viedli k vyhosteniu miliónov Maďarov a sudetských Nemcov
z bývalého Československa, sú v rozpore s právom EÚ. Podľa
bruselského týždenníka European Voice to tvrdia slovenskí právni
experti.

Časopis informuje o novej právnej analýze, ktorú uskutočnila
bratislavská Nadácia Kalligram. Dekréty sú podľa nej "stále súčasťou
slovenského právneho poriadku".

Nariadenia, ktoré prikázali konfiškáciu majetkov sudetských
Nemcov a Maďarov, "boli zdôvodňované na základe kolektívnej viny za
neverný postoj voči Československému štátu", cituje European Voice
text analýzy.

"Možno konštatovať, že systém ochrany ľudských práv v EÚ je
v ostrom rozpore so zásadou kolektívnej viny. Dekréty prezidenta
Beneša sú v protiklade s právom EÚ, aj z pohľadu zákazu
diskriminácie," píše sa ďalej v analýze nadácie Kalligram, ktorá je
dostupná na internetovej adrese www.cla.sk.

European Voice pripomína, že diskusia o Benešových dekrétoch
nabrala v uplynulom období na obrátkach najmä preto, že Česko,
Slovensko, Maďarsko a Nemecko boli alebo sú v období predvolebnej
kampane.

Európsky parlament medzitým poveril skupinu nezávislých
právnikov, aby vypracovali analýzu Benešových dekrétov. Podľa
nedávneho listu predsedu EP Pata Coxa sa majú právnici sústrediť na
to, akú platnosť a aké právne účinky majú dekréty v súčasnosti.

Podľa Nadácie Kalligram nie je pravda, že všetky Benešove
dekréty sú dnes neplatné. Napríklad terajší majitelia skonfiškovanej
pôdy nestratili svoje práva na ňu, hoci by sa tak stalo, keby
príslušný dekrét neplatil, píše bruselský týždenník. "Keďže niektoré
dekréty prezidenta Beneša si dodnes zachovali účinnosť, je otázne, či
v prípade integrácie SR do EÚ budú v súlade s jej právom," uvádza
analýza.

V závere článku cituje týždenník slovenského vicepremiéra Pála
Csákyho, podľa ktorého sú Benešove dekréty "tiež morálnou, nie len
politickou otázkou".

 


Stank víta záujem ČR o prácu CENCOOP


Ľubľana 21. júna (TASR) - V Slovinskej republike sa dnes uskutočnilo
4. ministerské zasadnutie Medzinárodnej iniciatívy spolupráce
stredoeurópskych krajín na podporu mieru (CENCOOP). SR na zasadnutí
zastupoval minister obrany SR Jozef Stank.

Ministri obrany Rakúska, Maďarska, Slovinska, Rumunska,
Slovenska a Švajčiarska akceptovali odporúčania riadiaceho výboru pre
zasadnutie ministrov obrany a schválili pristúpenie Chorvátska
k CENCOOP, ktoré bolo potvrdené podpisom rezolúcie, týkajúcej sa
ďalšieho rozvoja CENCOOP ministrom obrany Chorvátska Jozom Radošom.
Tak sa počet členských štátov CENCOOP zvýši z doterajších šesť na
sedem.

Ministri prerokovali správu od tretieho zasadnutia ministrov
obrany, ktoré sa uskutočnilo v roku 2001 v Bratislave a v rámci
ktorej bolo vyslovené poďakovanie SR za aktívnu činnosť počas jeho
predsedníctva.

Stank v rámci vystúpenia zdôraznil, že nadnárodné konflikty
potrebujú nadnárodné riešenia a poukázal na účasť SR v mierových
a pozorovateľských misiách. Iniciatívu CENCOOP vníma ako platformu
pre príspevok krajín strednej Európy k európskej bezpečnosti v zmysle
myšlienky, že bezpečnosť možno dosiahnuť len spoluprácou. V tejto
súvislosti pripomenul, že SR zorganizovala prvý kurz vojenskej
polície účastníckych štátov CENCOOP. Rozšírenie CENCOOP o Chorvátsko
vidí Stank ako znak vitality organizácie a možnosť prehĺbenia
bilaterálnej spolupráce s touto krajinou. Súčasne privítal a podporil
záujem o pričlenenie ČR k CENCOOP ako informačného partnera.

Ministri prerokovali požiadavku Ukrajiny o udelenie štatútu
pozorovateľa a dohodli sa, že jej ponúknu štatút informačného
partnera. Z toho vyplýva právo dostávať informácie o výsledkoch
rokovaní CENCOOP, ale nie možnosť automaticky sa zúčastňovať na
rokovaniach a môže však byť hosťom bez práva hlasovať.

V závere rokovania schválili odporúčania na medzinárodné
zviditeľnenie CENCOOP, čo znamená poskytovanie aktuálnych informácií
o činnosti organizácie a jej cieľoch napr. pre OSN, NATO, EÚ a OBSE.
To by malo zabezpečiť silnejší vzťah s týmito organizáciami
a prípadne viesť k rozdeleniu zodpovednosti s možnosťou budúcej
účasti na operáciách na podporu mieru pod vedením CENCOOP.

 


European Voice: Kukan varuje pred oneskorením rozšírenia EÚ


Brusel 21. júna (TASR) - Signály, že Európska únia by mohla oddialiť
svoje rozširovanie, ak sa nepodarí dokončiť náročné rokovania
o poľnohospodárskych subvenciách, môžu podkopať podporu verejnosti
pre vstup do EÚ, varuje podľa časopisu European Voice slovenský
minister zahraničných vecí Eduard Kukan.

"Dúfame, že časový plán (rozšírenia) prijatý na summite
v Laekene, bude dodržaný. My si robíme svoje domáce úlohy. Plníme
všetky kritériá, ale teraz, keď sa rozšírenie približuje, akoby sa
objavovali iné myšlienky," povedal šéf slovenskej diplomacie
v rozhovore pre nové číslo bruselského týždenníka.

Časopis pripomína, že Slovensko uzatvorilo doteraz
v prístupových rokovaniach 26 z 30 kapitol európskej legislatívy a je
medzi poprednými kandidátmi na uzavretie rokovaní na konci tohto
roka. Najťažšie kapitoly - poľnohospodárstvo a hospodárska súťaž
- však ostávajú otvorené a nie sú náznaky, že by sa ich čoskoro
podarilo uzavrieť.

"Realisticky nemôžeme očakávať spoločnú pozíciu EÚ
k poľnohospodárstvu (s vyriešenými priamymi platbami) skôr ako
niekedy na jeseň," pripúšťa minister Kukan, podľa ktorého tak nebude
veľa času na rokovania o tejto citlivej otázke. Akékoľvek oneskorenia
v tomto procese by však podľa neho mohli spôsobiť "politické škody
a podkopať podporu verejnosti pre vstup do EÚ".

Komisár pre rozšírenie Günter Verheugen naďalej trvá na tom, že
celý proces prebieha počas stanoveného plánu. Šéf delegácie Európskej
komisie v Bratislave Eric van der Linden však pripustil, že riešenie
v otázke poľnohospodárstva nemožno čakať skôr ako v októbri. "Musíme
počkať na nemecké voľby," citoval ho European Voice.

 


Skupina intelektuálov vyzýva na zastavenie nacionalizmu v strednej
Európe

 

Londýn/Praha 21. júna (TASR) - Skupina popredných politikov,
intelektuálov a predstaviteľov katolíckej cirkvi vyzýva politikov,
aby vzdorovali nacionalistickým a šovinistickým náladám v strednej
Európe. Medzi signatármi výzvy sú nemecký spisovateľ a nositeľ
Nobelovej ceny za literatúru Günter Grass, predseda českého Senátu
Petr Pithart, pražský biskup Václav Malý a bývalý maďarský prezident
Arpád Göncz. Informuje o tom dnes na svojej internetovej stránke BBC.

Táto výzva je reakciou na čoraz nacionalistickejšiu rétoriku
politikov v strednej Európe a na neutíchajúce búrlivé diskusie
o vyhnaní etnických Nemcov z krajín susediacich s Nemeckom.

Niektorí poprední politici z Nemecka, Rakúska a Maďarska
žiadajú kompenzácie pre svojich občanov, ktorí museli po druhej
svetovej vojne opustiť Československo. Česi a Slováci sa proti tomu
prudko ohradili a ostré slovné súboje sa počas predvolebných kampaní
v Maďarsku, Čechách, v Nemecku a na Slovensku ešte vystupňovali.

Ale keďže Nemecko a Slovensko ešte len čakajú parlamentné
voľby, spory o tomto citlivom probléme zrejme ešte niekoľko mesiacov
neutíchnu, domnieva sa pražský spravodajca BBC Ray Furlong.

Autori výzvy majú obavy z toho, že na počiatku tretieho
tisícročia sa v samom strede kontinentu ozývajú hlasy, ktoré "oživujú
traumy z čias vojen minulého storočia, jatria staré rany
a pripomínajú staré krivdy". Považujú to za dozvuky totalitných hnutí
a apelujú na všetkých, ktorých sa to týka, aby sa postavili proti
rétorike zneužívajúcej národné city.

 

Chorvátsko ešte nevydalo Vladimíra F. na Slovensko


Záhreb 21. júna (TASR) - Chorvátsko ešte nevydalo konateľa nebankovej
spoločnosti Horizont Slovakia Vladimíra F. na Slovensko. Pre TASR to
dnes potvrdilo ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky
v Záhrebe s tým, že chorvátska strana stále pracuje na otázkach
týkajúcich sa jeho prepravy do SR.

Konateľov slovenských nebankových spoločností Horizont Slovakia
a BMG Invest Vladimíra F. a Mariána Š. zadržali chorvátske orgány 1.
marca v Drveniku pri Makarskej na základe medzinárodného zatykača.
Obaja Slováci, ktorí sú v chorvátskom Splite vo vydávajúcej väzbe,
čelia obvineniam z trestných činov neoprávneného podnikania,
porušovania záväzných pravidiel hospodárskeho styku a podvodu.

Podpis chorvátskej ministerky spravodlivosti Ingrid
Antičevičovej-Marinovičovej 14. júna spečatil rozhodnutie záhrebského
najvyššieho súdu o ich extradícii na Slovensko.

 


SR bude koordinovať úsilie Európy priblížiť vedu mladým ľuďom


Brusel 21. júna (TASR) - Slovensko bude koordinovať úsilie členských
a kandidátskych krajín EÚ pri zvyšovaní záujmu mladých ľudí
o vzdelávanie v oblasti vedy. Európska komisia súhlasila so
slovenským návrhom na vytvorenie celoeurópskej siete Newton Network,
ktorej cieľom bude rozvíjať a posilňovať spoluprácu všetkých krajín
pri zatraktívnení vedeckých a technických štúdií.

Podľa záverov lisabonského summitu z jari 2000 sa chce EÚ stať
do roku 2010 najdynamickejšou a najvýkonnejšou svetovou ekonomikou
založenou na vedomostiach. Veda, výskum a vzdelávanie patria medzi
nástroje, ktorými chce tento cieľ splniť.

Predstavitelia EÚ však už dlhšie upozorňujú, že záujem mladých
ľudí o vzdelávanie v oblasti vedy a techniky klesá. Vedecké výsledky
sú verejnosti vzdialené a ľudia im často nedôverujú. Za jednu zo
svojich úloh si preto EÚ stanovila zvýšenie atraktívnosti vedy pre
spoločnosť, najmä pre mladých ľudí.

Slovensko prišlo v tejto súvislosti s projektom na vytvorenie
siete Newton Network (Newnet), pomocou ktorej by koordinovalo
celoeurópske aktivity pri približovaní vedy spoločnosti. EÚ tento
projekt prijala.

Pôjde o celoeurópsku sieť rôznych aktivít zameraných na
mladých ľudí do 18 rokov. Práve vedomosti získané na základnej škole
a prehĺbené na strednej škole totiž spolurozhodujú o celoživotnej
orientácii človeka, píše sa v návrhu slovenského projektu.

Jeho hlavným cieľom bude rozvíjať a posilňovať spoluprácu na
úrovni spoločenstva (teda všetkých členských i kandidátskych krajín)
v oblasti vytvárania nových vyučovacích nástrojov, ktoré pomôžu
zvýšiť záujem detí a mládeže o štúdium vedeckých a technických
predmetov.

Medzi množstvom navrhovaných aktivít je organizovanie
vedecko-technických prázdninových táborov pre deti na pôde univerzít,
kde by mali prístup do kvalitne vybavených laboratórií, exkurzie
s vedeckým zameraním do rôznych krajín, vedecko-technické konferencie
pre mládež, súťaže, výstavy a festivaly, vytvorenie internetovej
stránky.

Záujem o účasť na slovenskom projekte prejavilo už deväť
členských krajín EÚ, Slovinsko, Nórsko a Island. V súčasnosti
prebiehajú prípravy na spustenie siete Newnet a upresňujú sa
konkrétne aktivity. Prvé stretnutie zástupcov členských
a kandidátskych krajín by sa malo konať začiatkom novembra
v Bratislave.

 


Dzurinda je spokojný s fungovaním španielskeho predsedníctva


Sevilla 22. júna (TASR) - Slovensko víta úspechy, ktoré dosiahlo
Španielsko počas svojho polročného predsedníctva Európskej únie.

"Som veľmi spokojný a myslím, že aj slovenská diplomacia môže
byť spokojná s fungovaním španielskeho predsedníctva," povedal dnes
na summite EÚ v Seville predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda.

"Španieli sú veľmi kreatívni a chcem poďakovať predsedníctvu
tejto krajiny, pretože pokiaľ sa týka Slovenska, prehodnotili sa
niektoré otázky, napríklad v kapitole poľnohospodárstvo," zdôraznil
premiér, ktorý sa dnes v rámci summitu EÚ zúčastňuje na stretnutí
predsedov vlád kandidátskych krajín a na spoločnom obede premiérov
a ministrov zahraničných vecí členských i kandidátskych štátov únie.

Dominantnou témou summitu je imigračná politika, konkrétne
opatrenia o ochrane budúcich hraníc únie. Dzurinda prišiel podľa
svojich slov do Sevilly s cieľom ubezpečiť predstaviteľov únie o tom,
že najneskôr do konca budúceho roka budú slovensko-ukrajinské hranice
spĺňať schengenské parametre v úsilí zabrániť hromadnému prílevu
imigrantov.

Pre Slovensko je ďalej kľúčová otázka rozširovania únie a či sa
v nej bude pokračovať v doterajšom tempe, ktoré predurčili summity
v Göteborgu a Kodani, zdôraznil predseda vlády. "Môžeme byť úspešní,
pretože máme s úniou uzatvorených 26 kapitol a vlastne sme sa dostali
na čelo spomedzi krajín V4," dodal.

Španielsky minister zahraničných vecí Josep Piqué dnes uistil,
že EÚ trvá na dosiahnutí svojho cieľa, ktorým je podpísanie zmlúv
o vstupe s desiatimi najpripravenejšími kandidátskymi krajinami
v prvých mesiacoch roku 2003. Ak bude možné, mohlo by sa tak podľa
Piquého stať do apríla, aby sa tým mohli občania týchto krajín
zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu v júni roku 2004.

 


V španielskej Seville sa skončil summit Európskej únie

Sevilla 22. júna (TASR) Prijatím záverečného vyhlásenia sa dnes
v juhošpanielskej Seville skončil summit Európskej únie. Lídri
európskej pätnástky na ňom dospeli k dohode v oblasti imigračnej
a azylovej politiky, inštitucionálnej reformy EÚ, potvrdili svoje
odhodlanie pokračovať v jej rozširovaní podľa stanoveného
harmonogramu a vyjadrili sa k aktuálnym zahraničnopolitickým otázkam.


IMIGRAČNÁ A AZYLOVÁ POLITIKA


V oblasti imigračnej a azylovej politiky EÚ považuje za
nevyhnutné, aby sa migračné vlny regulovali v súlade so zákonmi
a v spolupráci s krajinami pôvodu i tranzitu. Opatrenia musia na
jednej strane zodpovedať princípom Ženevskej konvencie, avšak na
druhej strane musia byť účinné v boji proti ilegálnej imigrácii. Pre
tento boj je potrebné vytvoriť do konca roka zoznam krajín tretieho
sveta, ktorých občania potrebujú víza, zriadiť čo najskôr spoločný
systém pre identifikáciu víz s cieľom zabrániť ich falšovaniu
a prijať na najbližšom zasadnutí ministrov vnútra dohodu o boji proti
prevádzačstvu.

Súčasťou novej imigračnej politiky je aj intenzívnejšia
spolupráca v oblasti ochrany hraníc a bezodkladné vytvorenie
spoločnej jednotky tvorenej šéfmi pohraničnej polície.

Prioritou zostáva rozvoj spolupráce s krajinami pôvodu
a tranzitu s cieľom urýchliť dosiahnutie dohôd o readmisii
a repatriácii imigrantov. Únia bude pritom systematicky posudzovať
úroveň spolupráce zo strany týchto krajín. V prípade, že ju ohodnotí
ako nedostatočnú, môže jednomyseľne prijať potrebné opatrenia či
postupy v zahraničnej a bezpečnostnej politike.

I N Š T I T U C I O N Á L N A R E F O R M A E Ú

EÚ po vypočutí správy predsedu Konventu o budúcnosti EÚ
Valéryho Giscarda dďEstaing o doterajších výsledkoch Konventu
vyjadrila presvedčenie, že Konvent bude pokračovať v začatej ceste
s pozitívnymi výsledkami.

V súvislosti s budúcim fungovaním Európskej rady sa dohodlo, že
jej zasadnutia sa budú konať dva razy do roka, pričom ich bude
pripravovať Rada pre všeobecné záležitosti. Tá dva týždne pred
summitom predloží návrh jeho agendy. Summit by mal v budúcnosti trvať
len jeden deň a predstavitelia iných štátov alebo organizácií sa naň
budú pozývať len výnimočne. Rovnako sa zredukuje počet účastníkov
summitu, keď sa počet členov jednotlivých delegácií obmedzí na 20.

Rada pre všeobecné záležitosti tvorená ministrami zahraničných
vecí sa zmení na Radu pre všeobecné záležitosti a zahraničné vzťahy,
pričom jedna jej časť sa bude venovať výlučne príprave summitov
a inštitucionálnym či administratívnym otázkam. Druhá časť bude
zameriavať svoju činnosť na externé vzťahy, bezpečnostnú a obrannú
politiku, zahraničný obchod a humanitárnu činnosť.

V Seville sa tak isto začala debata o možnom vytvorení funkcie
prezidenta EÚ, pričom sa delegáti zhodli v tom, že v diskusii bude
pokračovať dánske predsedníctvo, ktoré predloží správu na decembrovom
summite v Kodani.

V oblasti európskej zahraničnej a bezpečnostnej politiky
prijala EÚ návrh španielskeho predsedníctva o posilnení úlohy únie
v boji proti medzinárodnému terorizmu. EÚ zdôraznila, že terorizmus
predstavuje skutočnú hrozbu pre Európu a celý svet, a preto treba
zintenzívniť boj proti nemu a pokračovať v spolupráci v tejto oblasti
so Spojenými štátmi americkými. Takisto sa klauzuly
o protiteroristickej kampani zahrnú aj do dohôd EÚ s tretími
krajinami a priebežne sa bude posudzovať postoj týchto štátov voči
terorizmu.

Šéfovia vlád a štátov opätovne deklarovali odhodlanie prevziať
od NATO velenie mierovej operácie v Macedónsku a ocenili ochotu
Grécka odblokovať podpísanie dohody medzi EÚ-NATO.

ROZŠIROVANIE EÚ


Rokovania s kandidátskymi krajinami dospeli podľa EÚ do svojej
záverečnej fázy. Z tohto dôvodu sa Európska rada na bruselskom
summite, ktorý sa bude konať na jeseň, rozhodne, s ktorými krajinami
ukončí rokovania do konca roku 2002. Ak sa bude pokračovať
v doterajšom tempe, EÚ je odhodlaná urobiť tak v prípade Cypru,
Malty, Maďarska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Litvy,
Lotyšska, Estónska a Slovinska s tým, že v prvom trimestri 2003 by sa
s nimi podpísali zmluvy o vstupe. Cieľom je pritom účasť týchto
krajín ako plnoprávnych členov únie na voľbách do Európskeho
parlamentu v roku 2004. Splnenie tohto cieľa je však podmienené
prijatím realistického a konštruktívneho prístupu zo strany každej
kandidátskej krajiny.

EÚ tiež povzbudila Bulharsko a Rumunsko, aby pokračovali
v rokovaniach a zhodla sa v tom, že na kodanskom summite bude
zverejnená nová cestovná mapa pre kandidátov, s ktorými sa neukončia
negociácie. V Kodani sa rovnako posúdi aj kandidatúra Turecka na
vstup do únie.

Problematika rozdeleného Cypru sa takisto stala predmetom
diskusií. Európska pätnástka deklarovala svoj opätovný záujem
o vyriešenie grécko-tureckého konfliktu podčiarkujúc, že ako celá EÚ
by mal tento stredomorský ostrov "len jeden hlas".


ZMLUVA Z NICE


Európska únia prijala vyhlásenie, v ktorom zaručuje Írsku jeho
neutralitu, hoci sa bude podieľať na Európskej bezpečnostnej
a obrannej politike. Únia sa týmto krokom snaží dosiahnuť pozitívny
pohľad obyvateľov Írska na Zmluvu z Nice, keďže pre to, aby proces
rozširovania pokračoval v začatom tempe, je potrebná jej ratifikácia
všetkými členskými krajinami.

EKONOMICKÉ OTÁZKY

V ekonomickej oblasti únia potvrdila závery barcelonského
summitu a potrebu pokračovania v lisabonskom procese v snahe
dosiahnuť stanovené strategické ciele. Takisto sa ocenil návrh pre
ekonomickú politiku založený na makroekonomickej stabilite
a reformách pracovného trhu, obchodu a služieb.

EÚ vyzvala všetkých svojich členov, aby postupovali
v rozpočtových politikách v súlade s odporúčaniami Paktu stability
a rastu. Okrem toho sa delegáti zhodli aj na potrebe pokračovania
v časovom harmonograme v oblasti liberalizácie energetického trhu
a zdaňovania energetiky.

 

M E D Z I N A R O D N Á P O L I T I K A
Blízky východ:

EÚ sa zhodla v tom, že kríza na Blízkom východe dosiahla svoj
dramatický moment a jej ďalšia eskalácia by urobila situáciu
nekontrolovateľnou. Z tohto dôvodu poukázala na potrebu okamžitého
zapojenia sa celého medzinárodného spoločenstva do riešenia konfliktu
a čo najskoršieho uskutočnenia medzinárodnej mierovej konferencie. EÚ
opakovane odsúdila teroristické útoky voči izraelským civilistom
a zdôraznila, že existuje len mierové riešenie konfliktu s cieľom
ukončiť okupáciu palestínskych území a vytvoriť suverénny Palestínsky
štát na základe hraníc stanovených v roku 1967. Výsledkom má byť
mierové spolužitie dvoch štátov existujúcich na základe medzinárodne
uznaných hraníc.

Kašmírsky región:

Európski lídri uvítali najnovšie kroky zo strany Pakistanu
v boji proti cezhraničnému terorizmu a avizované opatrenia zo strany
Indie. Keďže situácia zostáva však aj naďalej komplikovaná, EÚ
vyzvala Islamabad a Naí Dillí na zriadenie efektívneho
monitorovacieho systému prijateľného pre obe strany, ktorý by prispel
k ukončeniu prenikania teroristických skupín cez tzv. Líniu prímeria.

Kaliningrad:

Európski lídri sa dohodli, že spornú otázku Kaliningradu budú
riešiť na jesennom summite v Bruseli.

 

Népszabadság: Bude Slovensko nasledovať český príklad?


Budapešť 22. júna (TASR) - Po rozdelení Česko-Slovenska vláda
Vladimíra Mečiara nemala záujem na uplatnení lustračného zákona. Na
základe analytikov pravdepodobne preto, lebo on sám bol dotknutý,
píše dnešné vydanie maďarského denníka Népszabadság. V súvislosti
s aférou Pétera Medgyessyho ako agenta sa denník venuje situácii
v tejto oblasti v krajinách bývalého východného bloku.

Podľa niektorých tvrdení mohol byť Mečiar agentom s krycím
menom Doktor, ktorý sledoval vedúcu osobnosť Pražskej jari
- Alexandra Dubčeka, prinúteného v 70. rokoch k vnútornému
vyhnanstvu, píše bratislavský spolupracovník denníka Népszabadság.

Tieto tvrdenia expremiér viackrát poprel. Doteraz sa neobjavil
žiadny dôkaz, ale ani vyvrátenie. Poslanec Národnej rady SR Ján
Langoš predložil v parlamente návrh zákona, ktorý by umožnil aj na
Slovensku nahliadnuť do tajných spisov tým osobám, ktoré sledovala
Štátna bezpečnosť. Podľa tohto zákona by dokumenty totalitného režimu
mohli skúmať historici a iní vedci, prípadne aj novinári, uvádza
Népszabadság.

 


Slovenský premiér vyjadril spokojnosť s vysledkami sevillského
summitu EÚ


Sevilla 22. júna (TASR) Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda
vyjadril spokojnosť so závermi summitu Európskej únie, ktorý sa dnes
skončil v španielskej Seville.

EÚ sa na ňom totiž zhodla na potrebe dodržania časového
harmonogramu pre proces rozširovania, čo konkrétne znamená, že
v prípade pokračovania v doterajšom tempe podpíše v prvom trimestri
roku 2003 zmluvy o pristúpení s desiatimi kandidátskymi krajinami
vrátane Slovenska.

Šéf slovenského kabinetu v tejto súvislosti ocenil pokrok,
ktorý dosiahlo Slovensko v integračných snahách za uplynulé štyri
roky. Spomenul pritom prvý summit v čase pôsobenia terajšej
slovenskej vlády vo Viedni, keď sa SR nachádzala v politickej
izolácii. Snahy kabinetu boli ocenené najmä na summitoch
v Göteborgu a Laekene, kedy sa Slovensko spomínalo mimoriadne
pozitívne vzhľadom na úspešné "dobehnutie" kandidátskych krajín prvej
skupiny. V Seville sa aj napriek skeptickým hlasom potvrdil stanovený
harmonogram a konkrétne sa menovali aj krajiny, čo je podľa Dzurindu
posun oproti predchádzajúcim zasadnutiam šéfov európskej pätnástky.

Z hľadiska budúcnosti a najbližšieho vývoja na domácej
politickej scéne slovenský premiér poukázal na potrebu kontinuity
a pripomenul, že reputácia Slovenska v zahraničí je odrazom domácej
politiky.

Spolu s ministrom zahraničných veci Eduardom Kukanom ocenili
najmä vyhlásenie dánskeho premiéra Andersa Fogha Rasmussena, ktorého
krajina od 1. júla prevezme predsedníctvo v EÚ. Šéf dánskeho kabinetu
totiž zdôraznil, že Kodaň urobí všetko pre to, aby sa proces
negociácií s krajinami plniacimi všetky kritéria dokončil tak, ako sa
stanovilo.

Spomedzi neoficiálnych rozhovorov so svojimi európskymi
partnermi premiér vyzdvihol prvé stretnutie s maďarským premiérom
Petrom Medgyessym, ktorý prejavil záujem o zosúladenie termínu pre
rokovania krajín Visegrádskej štvorky. To sa na základe súhlasu
maďarského predsedu vlády uskutoční 29. júna v Ostrihome, kedy sa
budú konať aj bilaterálne rokovania obidvoch premiérov. Ich jedinou
témou bude Zákon o zahraničných Maďaroch, ktorý je jedinou spornou
otázkou vo vzájomných slovensko-maďarských vzťahoch. O rovnakej téme
diskutovali v Seville aj ministri zahraničných veci obidvoch krajín
Eduard Kukan a László Kovács.

Na palube vládneho špeciálu, ktorým sa slovenská delegácia
vráti do Bratislavy, mali pôvodne byť aj maďarský premiér Medgyessy
a šéf diplomacie Kovács, s ktorými chcel M.Dzurinda počas cesty ešte
ďalej rokovať, avšak v dôsledku zatiaľ nešpecifikovanej poruchy
lietadlo v plánovanom termíne zo sevillského letiska zatiaľ
nevzlietlo.

 


Kvôli poruche motora vládneho špeciálu ostal slovenský premiér
v Seville

Sevilla 22. júna (TASR) - Kvôli poruche motora vládneho špeciálu bol
slovenský premiér Mikuláš Dzurinda s vládnou delegáciou nútený zostať
v noci nadnes v španielskej Seville, kde sa zúčastnil na summite
Európskej únie.

Spolu s predsedom slovenskej vlády zostali v Španielsku aj
minister zahraničných vecí Eduard Kukan, predseda Národnej rady SR
Jozef Migaš, ako aj vyše dve desiatky slovenských novinárov. Zatiaľ
nie je známe, dokedy vážna porucha motora bude opravená a ani to,
akým spôsobom sa slovenská vládna delegácia dostane späť do vlasti.

Dominantnými témami sevillského summitu boli najmä boj proti
nelegálnej migrácii, otázky prijímania nových členov a celkové
smerovanie spoločenstva v budúcnosti. Účastníci summitu venovali
pozornosť aj ekonomickým otázkam, otázkam fungovania únie a vonkajším
vzťahom členských krajín.


Slovenský premiér odletel zo Sevilly do Madridu


Sevilla 22. júna (TASR) - Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda, ktorý
nemohol dnes kvôli poruche motora vládneho špeciálu po závere summitu
EÚ v španielskej Seville odcestovať na Slovensko, odletel večer spolu
s ministrom zahraničných vecí Eduardom Kukanom civilnou linkou do
Madridu.

Zvyšní členovia vládnej delegácie a vyše dve desiatky
slovenských novinárov zostali v Seville. Zatiaľ nie je známe, kedy
bude vážna porucha motora opravená a ani to, akým spôsobom sa vrátia
domov. M. Dzurinda odcestuje v sobotu ráno zo španielskej metropoly
civilným letom do Viedne, odkiaľ príde späť na Slovensko.

Dominantnými témami sevillského summitu boli najmä boj proti
nelegálnej migrácii, otázky prijímania nových členov a celkové
smerovanie spoločenstva v budúcnosti. Účastníci summitu venovali
pozornosť aj ekonomickým otázkam, otázkam fungovania únie a vonkajším
vzťahom členských krajín.

M. Dzurinda vyjadril so závermi summitu spokojnosť. EÚ sa na
ňom totiž zhodla na potrebe dodržania časového harmonogramu
rozširovania, čo znamená, že v prípade pokračovania v doterajšom
tempe podpíše v prvom trimestri roku 2003 zmluvy o pristúpení
s desiatimi kandidátskymi krajinami vrátane Slovenska.


V Bielorusku si pripomenuli obete slovenských a českých židov

Minsk 23. júna (TASR) - Pietny akt spomienky na tritisíc slovenských
a českých židov, ktorých zlikvidovali fašisti, sa uskutočnil v sobotu
pri ich pamätníku v bieloruskom meste Baranovič asi 150 km západne od
Minska. Spomienku zorganizovalo vedenie mesta spoločne
s baranovičskými priemyselnými podnikmi, ktoré sa o celý pamätník
starajú, informoval dnes Český rozhlas.

Masové popravy českých a slovenských židov vykonávali počas ich
cesty z terezínskeho geta do najväčšieho vykynožovacieho tábora na
území Bieloruska. K popravám dochádzalo vždy neočakávane neďaleko
Minska na mieste zvanom Malý Trostinec.

Komplex venovaný českým a slovenským obetiam holokaustu,
zavraždeným v Baranoviči v júli 1942, odhalili pred 30 rokmi. Areál
memoriálu uzatvára "Stena smrti" - bariéra zostavená z 3000 bludných
balvanov symbolizujúcich tragický koniec životnej púte obetí. Na nej
sú pripevnené dve pamätné platne s nápismi v češtine a v ruštine.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. Už aj seniori presadajú do SUV
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 7. Bratislava gets a new public space and park
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 5 662
 2. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 3 657
 3. Ako sme jazdili v socializme 2 577
 4. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 173
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 665
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 348
 7. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 183
 8. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 106
 9. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 710
 10. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 695

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Čo sa to stalo s časom? Náramkové hodinky miznú z rúk

Bol to vynález desaťročia. Nebyť náramkových hodiniek, niektoré strategické bitky by možno dopadli inak. Dnes prehrávajú samotné náramkové hodinky.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.

BRATISLAVA

Dá sa v Dunaji oficiálne kúpať?

Na Dunaji bolo kedysi nielen legendárne Lido, ale aj lodné kúpaliská.

Neprehliadnite tiež

Domov

Niektoré zdravotnícke pomôcky by mohli predpisovať aj sestry

Pôjde napríklad o polohovateľné podložky, plienky či náplasti.

Domov

Meteorológovia opäť varujú pred dažďom aj povodňami

Výstraha sa týka regiónov na severnom a strednom Slovensku.

Domov

Liberáli chcú zaradiť do kalendára nový štátny sviatok

Opozičná SaS navrhuje, aby bol štátnym sviatkom 28. október.

Domov

Pochody boli bez protiprávnych konaní, doprava je v centre obnovená

Štátna aj mestská polícia dohliadali na priebeh pochodov Dúhový Pride a Hrdí na rodinu.