Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Viedeň 24. júna (TASR) - Dovedna 106 ilegálnych utečencov sa podarilo zadržať rakúskym orgánom počas víkendu v spolkovej krajine Dolné Rakúsko

V Dolnom Rakúsku počas víkendu zadržali až 106 emigrantov

Viedeň 24. júna (TASR) - Dovedna 106 ilegálnych utečencov sa podarilo
zadržať rakúskym orgánom počas víkendu v spolkovej krajine Dolné
Rakúsko. Zaistení prisťahovalci pochádzali z 19 štátov a v troch
prípadoch nebola identifikovaná štátna príslušnosť.

Najviac - 34 osôb - pochádzalo z Ruska a 21 z Indie. Ďalej
príslušníci Bundesheeru a pohraničnej polície zaistili sedem ľudí
z Gruzínska, rovnaký počet z Afganistanu, šesť Arménov, päť
obyvateľov Iraku. Zvyšný ilegálni emigranti pochádzali zo Senegalu,
Ukrajiny, Pakistanu, Moldavska, Konga, Iránu, Nigérie, Uzbekistanu,
Nepálu. V jednom prípade chytili rakúski pohraničníci dokonca aj
slovenského občana.

Utečenci prekročili slovensko-rakúsku a česko-rakúsku zelenú
hranicu. Prevádzačov sa zatknúť nepodarilo.


V Ostrihome odovzdá Maďarsko predsedníctvo V4 Slovensku na moste
Márie Valérie

Budapešť 24. júna (TASR) - Predsedovia vlád krajín Visegrádskej
štvorky sa stretnú 29. júna v maďarskom Ostrihome. Súčasťou summitu
bude aj odovzdanie predsedníctva z rúk maďarského premiéra Pétera
Medgyessyho svojmu slovenskému partnerovi Mikulášovi Dzurindovi,
ktoré sa bude konať symbolicky na slovenskej strane mosta Márie
Valérie. Uviedol to dnes maďarský minister zahraničných vecí László
Kovács v relácii Krížová paľba komerčnej televízie Magyar ATV.

Otázka dostavby mosta medzi Ostrihomom a Štúrovom bola na
dennom poriadku za vlády Gyulu Horna v rokoch 1994-98, ale slovenská
strana za vlády Vladimíra Mečiara sa dostavbe bránila.

Most sa v posledných rokoch dostaval, povedal Kovács a dodal,
že to bude veľmi pekné symbolické gesto, keď sa po summite prejdú
premiéri a ministri zahraničných vecí krajín V4 na slovenské územie
a odovzdajú predsedníctvo Slovensku.

Šéf maďarskej diplomacie ďalej uviedol, že už dlhší čas pracujú
na tom, aby sa ešte za predsedníctva Maďarska uskutočnil summit
Visegrádskej štvorky, ktorý sa z viny predchádzajúcej vlády Viktora
Orbána nekonal. Český a slovenský premiér sa podľa Kovácsa urazili na
vyhlásenie vtedajšieho premiéra Orbána a poľskému premiérovi sa už
samému neoplatilo pricestovať.

"Bol by to bezprecedentný prípad, keby sa práve za
predsedníctva Maďarska, ktoré končí 30. júna, summit nekonal,"
zdôraznil minister v televízii Magyar ATV.


Edmund Stoiber by zrušil Benešove dekréty (monitor)

Budapešť 24. júna (TASR) - Kancelársky kandidát nemeckých
konzervatívnych strán Edmund Stoiber vyzval v nedeľu Prahu a Varšavu,
aby odvolali nariadenia, ktoré sa týkali po druhej svetovej vojne
vyhnania príslušníkov nemeckej menšiny z ich rodiska, píše maďarský
denník Népszabadság.

Stoiber v Lipsku na stretnutí Zväzu východopruských krajanov
vyhlásil, že kým sú platné právne normy, podpísané československým
prezidentom Edvardom Benešom a poľským prezidentom Boleslawom
Bierutom, ktoré zbavujú nemeckú menšinu práva a majetku a nariaďujú
ich vysťahovanie, dovtedy existujú v Európe otvorené rany.

Krajiny uchádzajúce sa o členstvo v Európskej únii si musia
uvedomiť, že Benešove dekréty sú v protiklade s hodnotami a právnym
poriadkom únie, konštatoval Stoiber. Zároveň vytkol kancelárovi
Gerhardovi Schröderovi a šéfovi nemeckej diplomacie Joschkovi
Fischerovi, že pri stretnutiach s českými a poľskými kolegami
nehovorili o otázkach zhabania majetku.

Na základe Benešových dekrétov sa muselo vysťahovať 3,2 milióna
sudetských Nemcov z prihraničných oblastí Československa po máji
v roku 1945.

Z územia dnešného Poľska sa pod tlakom postupujúcich
sovietskych vojsk dobrovoľne vysťahovala väčšia časť nemeckého
obyvateľstva po januári v roku 1945. Veľkú časť zvyšku Nemcov
vysťahovali na nariadenie prezidenta Bieruta. Tieto isté nariadenia
im zabránili v tom, aby sa po kapitulácii Nemecka a uzatvorení mieru
vrátili na svoju rodnú zem, píše denník Népszabadság.


Chicago Tribune: Hodža bol slovenský George Washington

Washington 24. júna (TASR) - Sága vlastenectva a exilu skončí na
slovenskom cintoríne - hlása veľký titulok v dnešnom vydaní denníka
Chicago Tribune. Jeden z piatich najväčších denníkov v Spojených
štátoch amerických takto predstavuje čitateľom posledného predsedu
vlády predvojnového Československa Milana Hodžu, ktorého ostatky
prevezú dnes z Chicaga na cintorín v Martine.

Postihnutý vojnou a intrigami v domácej politike v krajine,
ktorú spoluzakladal, bývalý československý premiér čakal vyše pol
storočie na českom cintoríne na návrat do vlasti - napísal denník
Chicago Tribune.

Denník predstavuje Hodžu ako politika, novinára a autora
historických kníh. Informuje o bohatom programe americkej rozlúčky
s veľkým Slovákom a dodáva, že smútočné zhromaždenie v Martine bude
už v poradí tretím. Prvé bolo v roku 1944 na Floride, kde Milan Hodža
zomrel. Druhé v Chicagu v roku 1948, kde Hodžu pochovali, pretože
nebolo možné jeho ostatky previesť do Československa, kde sa dostali
k moci komunisti. Tí označili slovenského politika za "persona non
grata" a zarytého antikomunistu..

Niektorí Američania slovenského pôvodu by však chceli, aby
Hodža zostal v Amerike. Bude to po rokoch po prvý raz, čo na českom
cintoríne v Chicagu tento rok na Deň pamiatky zosnulých kvety na
niekdajšom hrobe Milana Hodžu budú chýbať, napísal denník Chicago
Tribune.

"Bol slovenskou verziou Georgea Washingtona," cituje denník
názor jedného člena česko-slovenskej komunity v Chicagu.


Slovenská samospráva je nespokojná s národnostným vysielaním
v Maďarsku

Budapešť 24. júna (TASR) - Na neudržateľný stav vo financovaní
národnostného rozhlasového vysielania v Maďarsku poukázala v liste
adresovanom riaditeľovi maďarského verejnoprávneho rozhlasu
Celoštátna slovenská samospráva (CSS).

Predseda samosprávy János Fuzik v liste napísal, že dodnes
nedostal odpoveď na list z 5. apríla, v ktorom na základe záverov
z Valného zhromaždenia samosprávy vyjadril obavy z drastického
zníženia rozpočtu pre slovenské národnostné vysielanie. Podľa Fúzika
pridelené financie nestačia na kvalitnú prípravu programov,
a ohrozujú aj plnenie zákonom stanovenej verejnoprávnej funkcie
rozhlasu.

Predseda samosprávy považuje za dôležité, aby sa v danej
nepriaznivej situácii vysielania pre všetky menšiny čo najskôr
uskutočnilo stretnutie vedenia rozhlasu s predsedami menšinových
samospráv v Maďarsku.


Účastníci seminára: Benešove dekréty v SR platia a diskrimunujú

Brusel 24. júna (TASR) - Benešove dekréty sú na Slovensku stále
platné a na ich základe dochádza v mnohých prípadoch k diskriminácii
maďarskej menšiny, tvrdili dnes viacerí účastníci seminára, ktorý na
pôde Európskeho parlamentu v Bruseli zorganizovala belgická
europoslankyňa Nelly Maesová.

Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia viacerých maďarských
krajanských spolkov žijúcich v zahraničí, pozvaní však neboli
zástupcovia slovenskej vlády ani parlamentu.

Právnička Aliz Bödöková sa snažila uplatňovanie Benešových
dekrétov dokázať na celom rade konkrétnych prípadov svojich klientov,
ktorí sú podľa nej obeťami diskriminačného postupu slovenských úradov
pri reštitúciách majetku. Upozornila, že majetok skonfiškovaný po
druhej svetovej vojne na základe dekrétov má dnes často dvoch
majiteľov, čo komplikuje situáciu.

Predseda Združenia obetí deportácií a ich potomkov Mikuláš
Krivánsky zdôraznil, že zatiaľ čo karpatským Nemcom sa slovenské
úrady za deportácie ospravedlnili, nikto tak neurobil v prípade
maďarských obetí. Vyjadril nádej, že to Európsky parlament Slovensku
pripomenie. Dožadoval sa tiež nápravy krívd, ku ktorým došlo počas
nútených prác na základe jedného z dekrétov.

Cieľom seminára bolo podľa Nelly Maesovej "hľadať pravdu"
o Benešových dekrétoch. Belgická poslankyňa z radov zelených je
známou aktivistkou za práva maďarskej menšiny na Slovensku a ako
jedna z mála sa pokúša živiť debatu o dekrétoch aj v prípade
Slovenska.

Nedávno Európsky parlament zamietol jej návrh zaradiť do
slovenskej časti rezolúcie zmienku o tejto otázke. Maesová si však
myslí, že by bolo spravodlivé diskutovať o dekrétoch aj v prípade SR.
"Chceme verejné vypočúvanie, nie politickú diskusiu. Je na Európskom
parlamente, aby z toho vyvodil dôsledky a je záležitosťou Slovenska,
či o tom bude diskutovať," uviedla na okraj seminára.

Jeho účastníkom boli prístupné dokumenty rôznych organizácií,
ktoré sa veľmi kriticky vyjadrovali o postavení maďarskej menšiny na
Slovensku. Nechýbali slová ako etnicky čistý štát, etnické čistky
a podobne.

Organizácia Ľudské práva pre menšiny v strednej Európe
- Vancouverská spoločnosť v jednom z dokumentov tvrdí, že
"neprestávajúce zastrašovanie a zneužívanie maďarskej menšiny sa musí
skončiť", že "nadišiel čas na mierovú revíziu maďarsko-slovenskej
hranice".

Hoci seminár sa volal Skutočné účinky Benešových dekrétov
v Slovenskej republike, tlmočenie bolo zabezpečené len do niekoľkých
jazykov EÚ a maďarčiny, nie do slovenčiny.


Parlamentné zhromaždenie Rady Európy schválilo rezolúciu proti
fajčeniu

Štrasburg 24. júna (TASR) - Poslanci Parlamentného zhromaždenia Rady
Európy (PZRE) dnes v Štrasburgu prevažnou väčšinou hlasov prijali
Rezolúciu č. 9463 proti aktívnemu a pasívnemu fajčeniu ako súčasti
verejnej ochrany zdravia.

Stála delegácia poslancov Národnej rady SR v PZRE plne
podporila prijatie rezolúcie proti fajčeniu. Jej člen, profesor Juraj
Švec, lekár-onkológ, zdôraznil potrebu ochrany zdravia, najmä detí
a mladých žien v gravidite, ktoré sú často vystavené toxickým účinkom
pasívneho fajčenia v osobných autách a reštauráciách, najmä tam, kde
sa nedodržiava striktné oddelenie nefajčiarskych zón.

Rezolúcia zdôrazňuje, že ochrana zdravia je základným ľudským
právom, ktorý je potrebné naplniť i v národnej protifajčiarskej
legislatíve. Vyzýva vlády členských štátov prijať a implementovať
protifajčiarske zákony tak, aby sa zabezpečila účinná ochrana
nefajčiarov vo verejných priestranstvách, kinách, divadlách,
staničných a letiskových priestoroch, v školských zariadeniach,
reštauráciách a pod.

Prijatá rezolúcia požaduje, aby sa zriaďovanie nefajčiarskych
zón stalo absolútnou právnou normou, ktorej nedodržanie podlieha
sankcionovaniu. Vyzýva na zákaz priamej i skrytej reklamy tabaku
a tabakových výrobkov a ich konzumácie, zakazuje akúkoľvek reklamu
menšej rizikovosti "ľahších" druhov cigariet, vyzýva na aktívnu
protifajčiarsku kampaň založenú na zdôrazňovaní zdravotných rizík
fajčenia.

PZRE žiada výrobcov najmä cigariet umiestniť na obaloch
viditeľný varovný nápis o škodlivosti konzumácie cigariet. Požaduje,
aby členské štáty zaviedli opatrenia proti agresivite tabakových
výrobcov s cieľom upútať pozornosť na fajčenie najmä u mladých ľudí
a aby podporovali iniciatívu Svetovej zdravotníckej organizácie
v boji proti abúzu nikotínu v celosvetovom meradle.


Dolné Rakúsko ubezpečilo SR, že diaľnica do Bratislavy bude v roku
2006

Brusel 24. júna (TASR) - Rozvoj a posilnenie cezhraničnej spolupráce
medzi Slovenskom a Dolným Rakúskom bolo dnes témou konferencie, ktorá
sa konala v priestoroch slovenskej misie pri EÚ v Bruseli.

Dolnorakúska strana na nej okrem iného SR ubezpečila, že plány
dokončiť výstavbu diaľnice medzi Viedňou a Bratislavou v roku 2006 sa
splnia.

"Cezhraničnú spoluprácu považujeme za dôležitý prvok nášho
prístupového procesu a táto akcia ukázala, že máme spoločné body
s Dolným Rakúskom. Existujú desiatky, možno stovky projektov, ktoré
by mali zblížiť obyvateľov oboch krajín," povedal po konferencii
slovenský veľvyslanec pri EÚ Juraj Migaš. Spomenul projekty v oblasti
dopravnej infraštruktúry, ochrane životného prostredia alebo malom
a strednom podnikaní.

Význam vzájomnej spolupráce zdôraznil aj dolnorakúsky minister
financií, územného plánovania a životného prostredia Wolfgang
Sobotka. Región medzi Bratislavou a Viedňou je podľa neho pre Dolné
Rakúsko veľmi dôležitý, ale postupne sa chcú dolnorakúski investori
orientovať aj ďalej smerom na sever a východ od hlavného mesta SR.

Konferencia sa nevyhla ani otázke stále ešte neexistujúcej
diaľnice medzi Viedňou a Bratislavou na rakúskej strane. "Dostali sme
uistenia, že tie plány dokončiť diaľnicu v roku 2006 sa uskutočnia,"
povedal Migaš.

Dolnorakúsky minister otáľanie rakúskej strany obhajoval
odporom zo strany ekologických aktivistov, kvôli ktorým bolo treba
vypracovať štúdiu o dôsledkoch na životné prostredie, čo trvalo
niekoľko rokov. Okrem toho Rakúsko muselo investovať najmä do
infraštruktúry v strednej časti krajiny a v smere na juh, kde je
premávka omnoho hustejšia. Ubezpečil, že práce sa už začali a plán
dostavať diaľnicu do Bratislavy v roku 2006 sa podarí splniť.


Duray: Maďari žijúci za hranicami hodnotili pozitívne Antallovu
a Orbánovu vládu

Budapešť 24. júna (TASR) - Maďari žijúci za hranicami vždy pozorne
sledovali parlamentné voľby v Maďarsku. Povedal to dnes výkonný
podpredseda Strany maďarskej koalície (SMK) Miklós Duray v maďarskom
Debrecíne. Duray sa domnieva, že prevažná väčšina z nich podporovala
tú vládu, ktorá im venovala väčšiu pozornosť.

Maďarský politik zo Slovenska sa podľa maďarskej tlačovej
agentúry MTI zúčastnil v Debrecíne na miestnom stretnutí Občianskeho
kruhu. Pred týmto stretnutím na tlačovej besede uviedol, že podľa
prieskumov mala väčšina Maďarov žijúcich za hranicami strach
z poslednej výmeny maďarskej vlády.

Duray si myslí, že mimoriadne pozitívne hodnotili Maďari za
hranicami činnosť vlády Józsefa Antalla a Viktora Orbána.
Na margo krajanského zákona povedal, že by bolo potrebné zvolať Stálu
maďarskú konferenciu (MÁÉRT) ešte na začiatku leta, aby sa dohodli na
prípadných korekciách zákona. Benátska komisia vytkla podľa
Durayových slov vec odporúčacích inštitúcií, čo je potrebné čo
najskôr korigovať. Podpredseda SMK vyjadril nádej, že úpravy zákona
o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách avizované maďarským
ministrom zahraničných vecí Lászlóom Kovácsom boli politickým a nie
odborným prejavom.

Zvolanie stálej konferencie je aj preto dôležité, lebo na jeseň
budú na Slovensku parlamentné voľby, a nebolo by dobré, ak by sa
zákon stal súčasťou kampane, povedal Duray.


Kňažko: Hodža varoval pred komunistickou hrozbou

Chicago 25. júna (TASR) - Štátnik a politik Milan Hodža predvídal
povojnový vývoj v strednej Európe a varoval pred hrozbou
komunistickej diktatúry pre demokratický svet. Počas panelovej
diskusie venovanej politickému odkazu Milana Hodžu na Benedictine
university to povedal minister kultúry SR Milan Kňažko.

"V tomto síce oneskorenom, no predsa len reálnom návrate
slobody a demokracie do nášho stredoeurópskeho regiónu sa skrýva istá
symbolická satisfakcia pre Milana Hodžu a všetkých tých demokratov,
ktorí sa návratu slobody a demokracie nedožili."

Kňažko súčasne povedal, že si treba uvedomiť, že napriek
absencii štátnikov so svetovým rozmerom v slovenskej politike sa máme
v minulosti o čo oprieť.

V diskusii vystúpil aj historik Pavol Lukáč, ktorý sa dlhodobo
venuje Hodžovmu odkazu. Zostavil a editoval jeho kľúčové dielo
Federácia v strednej Európe. Slovenským krajanom a študentom
v priestoroch univerzity sa prihovorila profesorka histórie Susan
Mikula, ktorá napísala niekoľko prác o Hodžovi.

Benedictine university bola založená v roku 1887 v Chicagu
najprv ako St. Prokopius C kollege. Jej zakladateľmi boli
benediktínski mnísi z opátstva svätého Prokopa. Jej prvotným zámerom
bolo poskytnúť vzdelanie ľuďom zo slovenskými a českými koreňmi
a preto aj väčšina študentov bola spočiatku českého a slovenského
pôvodu.

Po diskusii sa uskutoční pietna ceremónia v evanjelickom
kostole. Následne budú telesné pozostatky Milana Hodžu prevezené na
chicagské medzinárodné letisko, kde ich za asistencie čestnej stráže
americkej armády naložia do vládneho špeciálu, ktorý sa vzápätí vydá
na cestu na Slovensko.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 087
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 043
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 8 472
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 828
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 368
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 194
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 5 802
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 009
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 650
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 3 708

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

SVET

Rakúska štátna tajomníčka: Teraz útočia na webe, zajtra v uliciach

Rakúsko pripravuje zákony o nenávistných prejavoch.

KOMENTÁRE

Netreba vedieť, čo je Kajínek. Z väznice vykročila celebrita (Schutzov týždeň)

Proti „ideám“ Sme rodina je šuvix aj nový „sociálny balík“ Smer-SNS-HíD.

Neprehliadnite tiež

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

Slováci by si radi zachovali pozíciu medzi Západom a Východom

V krajinách strednej a východnej Európy podpora NATO zaostáva za podporou pre EÚ.

Cirkev o podpore Kotlebu: takto sa kňazi nesmú správať

Konferencia biskupov Slovenska síce kritizuje verejnú podporu kňazov Kotlebovej strane, nehovorí o škodlivosti jej ideológie.

Slovensko má po 35 rokoch druhé národné plemeno oviec - slovenskú dojnú ovcu

Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.