Slovensko v ohlasoch zahraničných médií

Nie je parmezán ako parmezán, ani bryndza ako bryndza

Brusel 26. júna (TASR) - Nie je parmezán ako parmezán. Rozhodol o tom
v utorok Európsky súdny dvor v Bruseli. Dôvodom k paradoxnému
rozsudku boli sťažnosti parmských výrobcov tohto špeciálneho druhu
syra.

Pravý parmezán musí spĺňať isté kvalitatívne parametre a aj vo
svojej strúhanej podobe musí obsahovať predpísaný podiel
najkvalitnejšej odrody Parmigiano Reggiano. Po celom svete existujú
viacerí producenti takéhoto syra, avšak nie všetky produkty nesúce
značku Parmezán aj spĺňajú predpísané podmienky.

Podnetom na súdne konanie bola žaloba proti spoločnosti Nuova
Castelli SpA sídliacej v blízkosti Parmy, oblasti odkiaľ pôvodne
parmezán pochádza. To dokazuje, že ani fakt, že syr pochádza od
miestnej firmy neznamená, že je kvalitný. Firma navyše v Taliansku
len sídlila a syr vyrábala vo Francúzsku.

Rozhodnutie prišlo vhod aj Európskej únii, ktorá spolu
s Indiou, Thajskom, Slovenskom a asi 12 ďalšími krajinami oznámila
vznik novej iniciatívy pri Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Táto
by mala byť zameraná na vytvorenie globálneho registra geograficky
špecifických produktov. WTO momentálne garantuje podobnú ochranu na
niektoré druhy vín a liehovín a nová iniciatíva by mala zaručiť
rozšírenie takejto spotrebiteľskej ochrany aj na iné značky ako je
napríklad pravá ryža basmati, čaj Darjeeling z Indie, jazmínová ryža
z Thajska, ručný umelecký papier z Číny alebo dokonca aj na tradičné
turecké koberce. Takýto globálny register by mal vzniknúť do roku
2004 a mal by slúžiť hlavne na stanovenie krajiny pôvodu pre vybrané
vysoko kvalitné výrobky.

Príkladom uplatnenia takýchto zákonov v minulosti bol prípad
Chile, ktoré muselo pred podpisom obchodnej zmluvy s EÚ odstúpiť od
používania značiek Champagne, Bordeaux a Burgundy pre svoje miestne
vína. Podobne aj Juhoafrická republika sa musela vzdať používania
značiek portské, sherry, grappa a ouzo.

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ale aj spomenuté
iniciatívy majú niekoľko implikácií. Pokiaľ si krajina patriaca do EÚ
nechá zaregistrovať konkrétne meno(značku) výrobku, tak iné produkty
ktoré nespĺňajú požadovanú kvalitu nesmú toto meno používať. Aj keby
bolo už akokoľvek zovšeobecnené, tak ako v prípade parmezánu. Išlo by
o zavádzanie konzumentov a o poškodzovanie pôvodných producentov,
pretože spomenuté napodobeniny originálnych výrobkov sú často
vyrábané v zahraničí a predávané za nižšie ceny ako originál.

Podobné spory už roky vedie Grécko s Dánskom ohľadom značky
bieleho syru Feta a čakajú aj Slovensko vo veci používania názvu
bryndza, na ktorého výlučné používanie si nárokuje aj Rumunsko.


Die Presse si všíma postoj slovenskej strany voči vysídleniu
karpatských Nemcov

Viedeň 26. júna (TASR) - Do doterajšej diskusie o Benešových
dekrétoch sa Slovensko zapájalo len zriedkavo, konštatuje sa v úvode
obsiahleho článku, publikovaného pod názvom Beneš nebol Slovák
v dnešnom vydaní rakúskeho denníka Die Presse.

Článok podrobne informuje o analýze, vypracovanej Ministerstvom
spravodlivosti SR s cieľom prezentovať k tejto téme oficiálne
slovenské stanovisko a súčasne poukázať na nekorektné zásahy
a zjednodušenia, ktoré sa doteraz - z pohľadu slovenskej strany
- v diskusii o Benešových dekrétoch vyskytli.

Analýza MS SR explicitne kritizuje predovšetkým média v nemecky
hovoriacich krajinách a v Maďarsku, ktoré vyvolávajú dojem, že
dekréty prezidenta Edvarda Beneša legitimovali vyhnanie Nemcov
a Maďarov z povojnového Československa, informuje Die Presse.

Stanovisko MS SR zdôrazňuje, že ani jeden z Benešových dekrétov
sa netýkal otázok vysídlenia nemeckého obyvateľstva. "Politickým
podkladom vysídlenia nemecky hovoriaceho obyvateľstva bola
Postupimská dohoda víťazných mocností," cituje rakúsky denník.

Za vyhnanie karpatských Nemcov a s tým spojené neprávosti sa
Slovensko na rozdiel od Česka oficiálne ospravedlnilo ešte v roku
1991, Benešove dekréty však odmieta zrušiť práve tak, ako česká
strana, podotýka Die Presse.

Opakované požiadavky rakúskych a nemeckých politikov, aby sa
zrušili časti dekrétov o vyvlastnení Nemcov a Maďarov bez možnosti
uplatniť si reštitučné nároky, považuje slovenská strana skôr za
zavádzajúci manéver. Podľa jej názoru si možno len ťažko predstaviť
situáciu, kedy sa na jednej strane sa príjme vyhlásenie o neplatnosti
vyvlastnenia a vzápätí sa oznámi, že rozhodnutie o konfiškácii
majetku platí.

Analýza taktiež kritizuje laxné zaobchádzanie nemeckých
a rakúskych politikov s dohodami o vyrovnaní sa s minulosťou, ktorá
bola medzi Československom a Rakúskom uzatvorená v roku 1974
a Nemecko a Česko ju uzatvorili osobitne v roku 1997.

Noviny zároveň konštatujú, že ani slovenská strana nepopiera
nesprávnosť uplatnenia princípu kolektívnej viny. Stanovisko
Čarnogurského ministerstva však konštatuje, že Benešove dekréty je
nevyhnutné chápať v historickom kontexte a nezabúdať na dobu,
v ktorej vznikli.

Slovenské ministerstvo spravodlivosti odmieta zrušenie
Benešových dekrétov aj s odvolaním sa na medzinárodné súvislosti.
Nariadenia proti Nemcom, aké prijalo povojnové Československo, mali
po roku 1945 aj Poľsko, Juhoslávia, Holandsko a iné krajiny,
okupované nacistickou Treťou ríšou.

"V súčasnosti by už prirodzene nikto nenavrhol kolektívne
vyvlastnenie. Vtedy však vládla iná logika: Nemci nám zničili štát,
my sme im vyvlastnili majetok. Vojna a masové vraždy Nemcov sa nedajú
poprieť. Avšak to, že nechceme teraz po polstoročí korigovať
nespravodlivú reakciu našich otcov ešte väčšou nespravodlivosťou, nám
nemôže nikto vytýkať," cituje v závere Die Presse názor jedného
z nemenovaných vysokých štátnych úradníkov v Bratislave.


Die Presse: Európska komisia varuje pred návratom expremiéra Mečiara

Viedeň 26. júna (TASR) - Vedúci zastúpenia Európskej únie
v Bratislave Eric van der Linden použil silné slová, keď na začiatku
tohto týždňa varoval Slovákov pred možným návratom Vladimíra Mečiara
k moci a upozornil, že tento krok by mohol znamenať odmietavé
stanovisko Európskej komisie a samotnej únie voči prijatiu Slovenska
do EÚ. Aj keď podaktorí v komisii označili van der Lindenove slová za
príliš priame, obavy z možného volebného úspechu Mečiara začínajú
narastať aj v Bruseli, píše dnešné vydanie rakúskeho denníka Die
Presse.

Denník zároveň cituje známe vyhlásenie komisára EÚ pre
rozšírenie Güntera Verheugena, ktorý pred niekoľkými týždňami
upozornil, že prípadný Mečiarov návrat by spochybnil dôveru únie voči
demokracii na Slovensku a zrejme by znamenal neprijatie SR do EÚ.
Podobný názor zastáva aj Severoatlantická aliancia.

Zdá sa, že samotného Mečiara podobné úvahy z Bruselu hnevajú,
konštatujú noviny. "Nie je produktívne, keď podaktorí politici z EÚ
zasahujú vyhrážkami do predvolebného boja," cituje rakúsky denník
slovenského expremiéra.

V rozhovore pre rakúsku agentúru APA Mečiar prednedávnom
vyhlásil, že "také čosi sa udialo v Rakúsku, podobné hlasy bolo počuť
aj k výsledkom volieb v Taliansku. Tu robí európske politické
myslenie chybu."

Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky vedie v priazni
slovenských voličov s 27 percentami HZDS. Voľby v SR sa uskutočnia
v septembri, krátko pred zverejnením správy Európskej komisie
o pokroku kandidátskych krajín, pripomína v závere Die Presse.


Maďarské denníky si všímajú osud Jürgensovej správy o krajanskom
zákone

Budapešť 26. januára (TASR) - Návrh správy holandského poslanca
a spravodajcu Rady Európy (RE) Erica Jürgensa, ktorý ostro kritizoval
maďarský krajanský zákon a žiadal jeho zrušenie, vrátila v utorok
komisia RE pre práva a ľudské práva poslancovi späť na prepracovanie.
Píšu o tom dnes významné maďarské denníky.

Magyar Nemzet o tejto situácii píše na titulnej strane v článku
nazvanom Maďarský úspech v Štrasburgu. Predseda zahraničného výboru
maďarského parlamentu Zsolt Németh pre denník vyjadril nádej, že
v septembri sa stretne komisia RE s úplne novým pohľadom, a s novým
priblížením sa ku krajanskému zákonu.

Návrh už čiastočne korigoval aj sám Jürgens, píše denník. Kým
prvá verzia vyzývala maďarskú stranu k odvolaniu zákona, posledná
verzia už pripúšťala aj jeho korekciu maďarským kabinetom. Podľa
Németha však ani tá jemnejšia verzia nie je pre Maďarsko prijateľná.
Denník Népszabadság si všíma, že na rokovaní najviac kritizovali
krajanský zákon členovia slovenskej delegácie, ktorí trvali na tom,
že zákon je diskriminujúci, a obsahuje prvky exteritoriálnej
platnosti.

Maďarská strana v Štrasburgu požadovala, aby Jürgens pri
prepracovaní správy zobral do úvahy odporúčania Benátskej komisie,
ako aj medzičasom vzniknuté nariadenia vlády týkajúce sa tohto zákona.


Chlebo sa v Ochride zúčastnil na zasadnutí ministrov SEI

Skopje 26. júna (TASR) - Dvojdňové zasadnutie ministrov zahraničných
vecí členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) sa skončilo
dnes v macedónskom Ochride. Slovenskú delegáciu viedol štátny
tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Jaroslav Chlebo.

Predmetom schôdzky bolo posúdenie aktuálneho politického
a hospodárskeho vývoja v regióne SEI. Na záver rokovania ministri
prijali záverečný dokument, v ktorom potvrdili úlohu SEI ako nástroja
spolupráce a stability, konsolidujúceho demokratické, politické
a sociálne štruktúry v členských krajinách.

Účastníci schôdzky zdôraznili snahu upevniť mier a stabilitu
v regióne cestou zintenzívnenia spolupráce vo všetkých oblastiach
s cieľom vyhnúť sa vzniku nových deliacich čiar v Európe. V tomto
kontexte ministri vyslovili podporu politike Európskej únie v procese
jej rozširovania, ktorej konkrétnym vyjadrením v regióne západného
Balkánu je stabilizačný a asociačný proces.

Šéfovia diplomacií zdôraznili potrebu zintenzívnenia
regionálnej spolupráce s dôrazom na pracovné skupiny a ďalší rozvoj
kontaktov s parlamentnou dimenziou SEI, ako aj so zúčastnenými
medzinárodnými organizáciami, predovšetkým Európskou bankou pre
obnovu a rozvoj (EBOR), Radou Európy, Čiernomorskou ekonomickou
spoluprácou a Paktom stability.

Počas pobytu v Ochride absolvoval Chlebo aj niekoľko
dvojstranných stretnutí. Aktuálne otázky vzťahov medzi SR a Ukrajinou
boli predmetom jeho rokovania so štátnym tajomníkom MZV Ukrajiny
Igorom Charčenkom. S novovymenovaným štátnym tajomníkom maďarského
ministerstva zahraničných vecí Andrásom Bársonym sa Chlebo dohodol na
pokračovaní bilaterálnych konzultácií.


V rámci summitu V4 bude Dzurinda rokovať v Ostrihome s maďarským
premiérom

Budapešť 26. júna (TASR) - Vrcholná schôdza krajín Visegrádskej
štvorky sa uskutoční v sobotu 29. júna v maďarskom Ostrihome.
O stretnutí, ktoré inicioval maďarský premiér Péter Medgyessy,
informovala dnes maďarská tlačová agentúra MTI.

Maďarskú delegáciu bude viesť Medgyessy, českú premiér Miloš
Zeman, poľskú Leszek Miller a slovenskú predseda vlády SR Mikuláš
Dzurinda.

Podľa MTI sa slovenský premiér stretne pred plenárnym rokovaním
v ostrihomskom Vármúzeu na bilaterálnom rokovaní so svojím maďarským
partnerom Medgyessym. Po plenárnej schôdzi a následnej medzinárodnej
tlačovej konferencii sa delegácie prejdú po Moste Márie Valérie na
slovenskú stranu, kde šéf maďarského kabinetu odovzdá slovenskému
premiérovi predsedníctvo V4.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 2. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 3. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 9. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 10. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 1. Ďalšia stovka si našla ten svoj
 2. Register partnerov verejného sektora v rukách profesionálov
 3. Jakub Mankovecký z SPU v Nitre bol opäť úspešný v reze viniča
 4. Hitparáda štiav
 5. 14. ročník AmCham „Job Fair“ v Košiciach
 6. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 7. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 8. Malé knedličky, veľké dojmy
 9. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 10. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 1. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 11 017
 2. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 7 248
 3. Volkswagen Golf: Viac, než facelift 5 998
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 5 416
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 5 155
 6. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 4 920
 7. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 177
 8. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo 2 992
 9. Trenkwalder má nového generálneho riaditeľa 2 195
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 037

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Najnebezpečnejší text na facebooku napísal jeho zakladateľ

Mark Zuckerberg chce použiť silu firmy na to, aby zmenil podobu našej spoločnosti. Bol by veľmi nebezpečným spasiteľom.

BLOG TRANSPARENCY

Ombudsmanka: Lajčák opakovane porušoval ústavu

V zdôvodnení vysvetľuje, čo ministerstvo nespravilo.

EKONOMIKA

Dodávateľ nemocníc dostal pokutu za biele kone z Cypru

Prvý postih za neprehľadnú vlastnícku štruktúru je právoplatný.

KOMENTÁRE

Príbeh popáleného rómskeho dievčatka ožíva. My sme Natálka

Na prahu pôstu nám pripomína posolstvo Ježišovho príbehu.

Neprehliadnite tiež

Dubovcovej posledná správa. Chce lepšiu ochranu pred mučením, pitnú vodu všetkým

Opäť odporučila, aby politici zabezpečili nezávislosť úradu aj z hľadiska finančných, organizačných i personálnych otázok.

Z vládnej letky vyradili posledný Jak-40, skončí v Žiline

Kaliňák informoval, že Slovensko tento rok dokončí obnovu vládnej letky.

Od začiatku marca sa začne uplatňovať jasličkový zákon

Detské jasle bude môcť prevádzkovať samospráva, živnostník, či nezisková organizácia.

Harabinov senát vyhovel dovolaniu exposlanca Ďuračku

Súdy sa podľa Štefana Harabina nezaoberali námietkou zaujatosti voči prokurátorovi.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop