Slovensko v ohlasoch zahraničných médií

Nie je parmezán ako parmezán, ani bryndza ako bryndza

Brusel 26. júna (TASR) - Nie je parmezán ako parmezán. Rozhodol o tom
v utorok Európsky súdny dvor v Bruseli. Dôvodom k paradoxnému
rozsudku boli sťažnosti parmských výrobcov tohto špeciálneho druhu
syra.

Pravý parmezán musí spĺňať isté kvalitatívne parametre a aj vo
svojej strúhanej podobe musí obsahovať predpísaný podiel
najkvalitnejšej odrody Parmigiano Reggiano. Po celom svete existujú
viacerí producenti takéhoto syra, avšak nie všetky produkty nesúce
značku Parmezán aj spĺňajú predpísané podmienky.

Podnetom na súdne konanie bola žaloba proti spoločnosti Nuova
Castelli SpA sídliacej v blízkosti Parmy, oblasti odkiaľ pôvodne
parmezán pochádza. To dokazuje, že ani fakt, že syr pochádza od
miestnej firmy neznamená, že je kvalitný. Firma navyše v Taliansku
len sídlila a syr vyrábala vo Francúzsku.

Rozhodnutie prišlo vhod aj Európskej únii, ktorá spolu
s Indiou, Thajskom, Slovenskom a asi 12 ďalšími krajinami oznámila
vznik novej iniciatívy pri Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Táto
by mala byť zameraná na vytvorenie globálneho registra geograficky
špecifických produktov. WTO momentálne garantuje podobnú ochranu na
niektoré druhy vín a liehovín a nová iniciatíva by mala zaručiť
rozšírenie takejto spotrebiteľskej ochrany aj na iné značky ako je
napríklad pravá ryža basmati, čaj Darjeeling z Indie, jazmínová ryža
z Thajska, ručný umelecký papier z Číny alebo dokonca aj na tradičné
turecké koberce. Takýto globálny register by mal vzniknúť do roku
2004 a mal by slúžiť hlavne na stanovenie krajiny pôvodu pre vybrané
vysoko kvalitné výrobky.

Príkladom uplatnenia takýchto zákonov v minulosti bol prípad
Chile, ktoré muselo pred podpisom obchodnej zmluvy s EÚ odstúpiť od
používania značiek Champagne, Bordeaux a Burgundy pre svoje miestne
vína. Podobne aj Juhoafrická republika sa musela vzdať používania
značiek portské, sherry, grappa a ouzo.

Rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ale aj spomenuté
iniciatívy majú niekoľko implikácií. Pokiaľ si krajina patriaca do EÚ
nechá zaregistrovať konkrétne meno(značku) výrobku, tak iné produkty
ktoré nespĺňajú požadovanú kvalitu nesmú toto meno používať. Aj keby
bolo už akokoľvek zovšeobecnené, tak ako v prípade parmezánu. Išlo by
o zavádzanie konzumentov a o poškodzovanie pôvodných producentov,
pretože spomenuté napodobeniny originálnych výrobkov sú často
vyrábané v zahraničí a predávané za nižšie ceny ako originál.

Podobné spory už roky vedie Grécko s Dánskom ohľadom značky
bieleho syru Feta a čakajú aj Slovensko vo veci používania názvu
bryndza, na ktorého výlučné používanie si nárokuje aj Rumunsko.


Die Presse si všíma postoj slovenskej strany voči vysídleniu
karpatských Nemcov

Viedeň 26. júna (TASR) - Do doterajšej diskusie o Benešových
dekrétoch sa Slovensko zapájalo len zriedkavo, konštatuje sa v úvode
obsiahleho článku, publikovaného pod názvom Beneš nebol Slovák
v dnešnom vydaní rakúskeho denníka Die Presse.

Článok podrobne informuje o analýze, vypracovanej Ministerstvom
spravodlivosti SR s cieľom prezentovať k tejto téme oficiálne
slovenské stanovisko a súčasne poukázať na nekorektné zásahy
a zjednodušenia, ktoré sa doteraz - z pohľadu slovenskej strany
- v diskusii o Benešových dekrétoch vyskytli.

Analýza MS SR explicitne kritizuje predovšetkým média v nemecky
hovoriacich krajinách a v Maďarsku, ktoré vyvolávajú dojem, že
dekréty prezidenta Edvarda Beneša legitimovali vyhnanie Nemcov
a Maďarov z povojnového Československa, informuje Die Presse.

Stanovisko MS SR zdôrazňuje, že ani jeden z Benešových dekrétov
sa netýkal otázok vysídlenia nemeckého obyvateľstva. "Politickým
podkladom vysídlenia nemecky hovoriaceho obyvateľstva bola
Postupimská dohoda víťazných mocností," cituje rakúsky denník.

Za vyhnanie karpatských Nemcov a s tým spojené neprávosti sa
Slovensko na rozdiel od Česka oficiálne ospravedlnilo ešte v roku
1991, Benešove dekréty však odmieta zrušiť práve tak, ako česká
strana, podotýka Die Presse.

Opakované požiadavky rakúskych a nemeckých politikov, aby sa
zrušili časti dekrétov o vyvlastnení Nemcov a Maďarov bez možnosti
uplatniť si reštitučné nároky, považuje slovenská strana skôr za
zavádzajúci manéver. Podľa jej názoru si možno len ťažko predstaviť
situáciu, kedy sa na jednej strane sa príjme vyhlásenie o neplatnosti
vyvlastnenia a vzápätí sa oznámi, že rozhodnutie o konfiškácii
majetku platí.

Analýza taktiež kritizuje laxné zaobchádzanie nemeckých
a rakúskych politikov s dohodami o vyrovnaní sa s minulosťou, ktorá
bola medzi Československom a Rakúskom uzatvorená v roku 1974
a Nemecko a Česko ju uzatvorili osobitne v roku 1997.

Noviny zároveň konštatujú, že ani slovenská strana nepopiera
nesprávnosť uplatnenia princípu kolektívnej viny. Stanovisko
Čarnogurského ministerstva však konštatuje, že Benešove dekréty je
nevyhnutné chápať v historickom kontexte a nezabúdať na dobu,
v ktorej vznikli.

Slovenské ministerstvo spravodlivosti odmieta zrušenie
Benešových dekrétov aj s odvolaním sa na medzinárodné súvislosti.
Nariadenia proti Nemcom, aké prijalo povojnové Československo, mali
po roku 1945 aj Poľsko, Juhoslávia, Holandsko a iné krajiny,
okupované nacistickou Treťou ríšou.

"V súčasnosti by už prirodzene nikto nenavrhol kolektívne
vyvlastnenie. Vtedy však vládla iná logika: Nemci nám zničili štát,
my sme im vyvlastnili majetok. Vojna a masové vraždy Nemcov sa nedajú
poprieť. Avšak to, že nechceme teraz po polstoročí korigovať
nespravodlivú reakciu našich otcov ešte väčšou nespravodlivosťou, nám
nemôže nikto vytýkať," cituje v závere Die Presse názor jedného
z nemenovaných vysokých štátnych úradníkov v Bratislave.


Die Presse: Európska komisia varuje pred návratom expremiéra Mečiara

Viedeň 26. júna (TASR) - Vedúci zastúpenia Európskej únie
v Bratislave Eric van der Linden použil silné slová, keď na začiatku
tohto týždňa varoval Slovákov pred možným návratom Vladimíra Mečiara
k moci a upozornil, že tento krok by mohol znamenať odmietavé
stanovisko Európskej komisie a samotnej únie voči prijatiu Slovenska
do EÚ. Aj keď podaktorí v komisii označili van der Lindenove slová za
príliš priame, obavy z možného volebného úspechu Mečiara začínajú
narastať aj v Bruseli, píše dnešné vydanie rakúskeho denníka Die
Presse.

Denník zároveň cituje známe vyhlásenie komisára EÚ pre
rozšírenie Güntera Verheugena, ktorý pred niekoľkými týždňami
upozornil, že prípadný Mečiarov návrat by spochybnil dôveru únie voči
demokracii na Slovensku a zrejme by znamenal neprijatie SR do EÚ.
Podobný názor zastáva aj Severoatlantická aliancia.

Zdá sa, že samotného Mečiara podobné úvahy z Bruselu hnevajú,
konštatujú noviny. "Nie je produktívne, keď podaktorí politici z EÚ
zasahujú vyhrážkami do predvolebného boja," cituje rakúsky denník
slovenského expremiéra.

V rozhovore pre rakúsku agentúru APA Mečiar prednedávnom
vyhlásil, že "také čosi sa udialo v Rakúsku, podobné hlasy bolo počuť
aj k výsledkom volieb v Taliansku. Tu robí európske politické
myslenie chybu."

Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky vedie v priazni
slovenských voličov s 27 percentami HZDS. Voľby v SR sa uskutočnia
v septembri, krátko pred zverejnením správy Európskej komisie
o pokroku kandidátskych krajín, pripomína v závere Die Presse.


Maďarské denníky si všímajú osud Jürgensovej správy o krajanskom
zákone

Budapešť 26. januára (TASR) - Návrh správy holandského poslanca
a spravodajcu Rady Európy (RE) Erica Jürgensa, ktorý ostro kritizoval
maďarský krajanský zákon a žiadal jeho zrušenie, vrátila v utorok
komisia RE pre práva a ľudské práva poslancovi späť na prepracovanie.
Píšu o tom dnes významné maďarské denníky.

Magyar Nemzet o tejto situácii píše na titulnej strane v článku
nazvanom Maďarský úspech v Štrasburgu. Predseda zahraničného výboru
maďarského parlamentu Zsolt Németh pre denník vyjadril nádej, že
v septembri sa stretne komisia RE s úplne novým pohľadom, a s novým
priblížením sa ku krajanskému zákonu.

Návrh už čiastočne korigoval aj sám Jürgens, píše denník. Kým
prvá verzia vyzývala maďarskú stranu k odvolaniu zákona, posledná
verzia už pripúšťala aj jeho korekciu maďarským kabinetom. Podľa
Németha však ani tá jemnejšia verzia nie je pre Maďarsko prijateľná.
Denník Népszabadság si všíma, že na rokovaní najviac kritizovali
krajanský zákon členovia slovenskej delegácie, ktorí trvali na tom,
že zákon je diskriminujúci, a obsahuje prvky exteritoriálnej
platnosti.

Maďarská strana v Štrasburgu požadovala, aby Jürgens pri
prepracovaní správy zobral do úvahy odporúčania Benátskej komisie,
ako aj medzičasom vzniknuté nariadenia vlády týkajúce sa tohto zákona.


Chlebo sa v Ochride zúčastnil na zasadnutí ministrov SEI

Skopje 26. júna (TASR) - Dvojdňové zasadnutie ministrov zahraničných
vecí členských štátov Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) sa skončilo
dnes v macedónskom Ochride. Slovenskú delegáciu viedol štátny
tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Jaroslav Chlebo.

Predmetom schôdzky bolo posúdenie aktuálneho politického
a hospodárskeho vývoja v regióne SEI. Na záver rokovania ministri
prijali záverečný dokument, v ktorom potvrdili úlohu SEI ako nástroja
spolupráce a stability, konsolidujúceho demokratické, politické
a sociálne štruktúry v členských krajinách.

Účastníci schôdzky zdôraznili snahu upevniť mier a stabilitu
v regióne cestou zintenzívnenia spolupráce vo všetkých oblastiach
s cieľom vyhnúť sa vzniku nových deliacich čiar v Európe. V tomto
kontexte ministri vyslovili podporu politike Európskej únie v procese
jej rozširovania, ktorej konkrétnym vyjadrením v regióne západného
Balkánu je stabilizačný a asociačný proces.

Šéfovia diplomacií zdôraznili potrebu zintenzívnenia
regionálnej spolupráce s dôrazom na pracovné skupiny a ďalší rozvoj
kontaktov s parlamentnou dimenziou SEI, ako aj so zúčastnenými
medzinárodnými organizáciami, predovšetkým Európskou bankou pre
obnovu a rozvoj (EBOR), Radou Európy, Čiernomorskou ekonomickou
spoluprácou a Paktom stability.

Počas pobytu v Ochride absolvoval Chlebo aj niekoľko
dvojstranných stretnutí. Aktuálne otázky vzťahov medzi SR a Ukrajinou
boli predmetom jeho rokovania so štátnym tajomníkom MZV Ukrajiny
Igorom Charčenkom. S novovymenovaným štátnym tajomníkom maďarského
ministerstva zahraničných vecí Andrásom Bársonym sa Chlebo dohodol na
pokračovaní bilaterálnych konzultácií.


V rámci summitu V4 bude Dzurinda rokovať v Ostrihome s maďarským
premiérom

Budapešť 26. júna (TASR) - Vrcholná schôdza krajín Visegrádskej
štvorky sa uskutoční v sobotu 29. júna v maďarskom Ostrihome.
O stretnutí, ktoré inicioval maďarský premiér Péter Medgyessy,
informovala dnes maďarská tlačová agentúra MTI.

Maďarskú delegáciu bude viesť Medgyessy, českú premiér Miloš
Zeman, poľskú Leszek Miller a slovenskú predseda vlády SR Mikuláš
Dzurinda.

Podľa MTI sa slovenský premiér stretne pred plenárnym rokovaním
v ostrihomskom Vármúzeu na bilaterálnom rokovaní so svojím maďarským
partnerom Medgyessym. Po plenárnej schôdzi a následnej medzinárodnej
tlačovej konferencii sa delegácie prejdú po Moste Márie Valérie na
slovenskú stranu, kde šéf maďarského kabinetu odovzdá slovenskému
premiérovi predsedníctvo V4.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 16 102
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 11 057
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 8 525
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 838
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 369
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 201
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 5 771
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 020
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 637
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 3 699

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

SVET

Rakúska štátna tajomníčka: Teraz útočia na webe, zajtra v uliciach

Rakúsko pripravuje zákony o nenávistných prejavoch.

KOMENTÁRE

Netreba vedieť, čo je Kajínek. Z väznice vykročila celebrita (Schutzov týždeň)

Proti „ideám“ Sme rodina je šuvix aj nový „sociálny balík“ Smer-SNS-HíD.

Neprehliadnite tiež

Kotlebovcom po zrušení môžu siahnuť na majetok, pozrite sa na aký

Kotlebovcom sa po vstupe do banskobystrickej župy začalo dariť, kupovali autá aj domy.

Slováci by si radi zachovali pozíciu medzi Západom a Východom

V krajinách strednej a východnej Európy podpora NATO zaostáva za podporou pre EÚ.

Cirkev o podpore Kotlebu: takto sa kňazi nesmú správať

Konferencia biskupov Slovenska síce kritizuje verejnú podporu kňazov Kotlebovej strane, nehovorí o škodlivosti jej ideológie.

Slovensko má po 35 rokoch druhé národné plemeno oviec - slovenskú dojnú ovcu

Vyšľachtená je z pôvodných slovenských plemien a špecializovaných dojných plemien.