Historický kalendár na 1. júla

Štátny sviatok Kanady - Deň Kanady (výročie domínia, 1867)
Štátny sviatok Rwandskej republiky - spája sa výročie nezávislosti (1962) a 2. republiky (5.7.1973)
Štátny sviatok Somálskej demokratickej republiky - Deň vyhlásenia nezávislosti (1960)
Deň obetí represií v Moldavsku - uskutočnila sa nezákonná deportácia 10 000 rodín (1949)

Slovenský deň bez mäsa - vyhlásila Slovenská vegetariánska spoločnosť
(dátum vybrali preto, lebo sa začínajú prázdniny, v rodinách zavládne všeobecné uvoľnenie, ľudia začínajú športovať a ešte viacej dbať o štíhlu líniu, pričom štartuje nielen uhorková, cukinová či šalátová sezóna, ale aj obdobie bohaté na čerstvé ovocie a každý, kto chce, môže opustiť svoje stravovacie stereotypy a odtrhnúť si na obed niečo zo svojej záhradky), pričom prvý Deň bez mäsa vyhlásili vo svete roku 1978 a na Slovensku sa začala táto tradícia šíriť roku 1992 - množstvo ročne skonzumovaného mäsa v našej republike dvaapolnásobne prekračuje dávku odporúčanú Svetovou zdravotníckou organizáciou, pričom práve výsledky štúdií tejto organizácie potvrdili, že nadmerná konzumácia živočíšnej potravy poškodzuje zdravie: Deň bez mäsa je príležitosť hovoriť o zdravotných, etických a ekonomických pohľadoch na jedenie či nejedenie mäsa, zdravej a vyváženej strave, pričom pravidelná konzumácia ovocia a zeleniny je najznámejším ochranným faktorom pred civilizačnými chorobami

1567
- schválil cisár Maximilián II. založenie seminára v Trnave
- zastavil sa v Bratislave sprievod talianskeho cestovateľa z Vicenzy
Filippa Pigafetta


1657
- bola slávnostná posviacka kostola sv. Františka Xaverského
v Trenčíne

1712
- potvrdil kráľ Karol III. staré mestské výsady mesta Ružomberka

1722
- vzdala sa rodina Paarovcov svojho dedičného privilégia generálneho
poštmajstra udeleného roku 1622 cisárom Ferdinandom II., pričom Karol
III. vykúpil práva rodiny Paarovcov a poštovníctvo prešlo pod správu
štátu ako výhradné právo kráľovské (panovník vymenúval úradníkov
hlavných poštových staníc a zaviedol sa systém polporta, čo
znamenalo, že poplatok za dopravu listu sa vyplácal rovnakým dielom
pri podávaní i doručení podľa hmotnosti listu, pričom dovtedy sa
platil pri podávaní za dopravu každého listu poplatok 6 grajciarov)

1732
- narodil sa v Liptovskom Mikuláši historik a vysokoškolský učiteľ
DANIEL KORNIDES. Zomrel 4.10.1787

1832
- narodil sa v Rožňave jezuita, náboženský spisovateľ, prekladateľ
a stredoškolský učiteľ KOLOMAN ROSTY, zakladateľ a vedúci viacerých
náboženských spolkov. Zomrel 15.2.1905
- zomrel v Spišskom Podhradí katolícky cirkevný hodnostár,
jazykovedec a profesor teológie JOZEF KLINOVSKÝ, člen bernolákovského
Slovenského učeného tovaryšstva. Narodil sa 9.3.1772


1852
- narodil sa v Ozdíne evanjelický farár, kazateľ českobratskej cirkvi
v USA, hudobný skladateľ a učiteľ BOHUSLAV EMIL LACIAK, ktorý
upravoval slovenské ľudové piesne, pričom sa dostal do konfliktu
s predstavenými, lebo nechcel viesť korešpondenciu po maďarsky,
a preto generálne konzistórium evanjelickej cirkvi ho zbavilo úradu
a zakázalo mu činnosť v celom Uhorsku. Zomrel 12.9.1891

1862
- narodila sa v Jelšave zakladajúca členka Živeny a národná
pracovníčka JANA (Žaneta) VIESTOVÁ, pričom jej domácnosť v Revúcej
bola miestnym centrom národného života a sídlom slovenského
čitateľského spolku. Zomrela 30.8.1919

1872
- nadobudol platnosť prvý cestovný poriadok pre celú
Košicko-bohumínsku železnicu

1877
- zomrel v Skalici kníhtlačiar a vydavateľ JOZEF ŠKARNICEL,
najvýznamnejší slovenský tlačiar v 40.-70. rokoch 19. storočia.
Narodil sa 12.8.1804

1897
- otvorili Trnavskú a vidiecku ľudovú banku v Trnave

1917
- narodil sa v Spišskej Novej Vsi-Hnilčíku matematik a pedagóg ŠTEFAN
NOVOVESKÝ, ktorý bol popredným slovenským odborníkom v teórii
vyučovania matematiky na základných školách. Zomrel 24.3.1984

1927
- narodil sa v Dobrej Vode ekonóm, hospodársky pracovník a odborný
publicista BEDRICH ŠUTERA
- narodil sa Višňovom pedagóg a publicista MILAN DROBENA

1932
- narodil sa v Čope (Ukrajina) režisér JURAJ KEREKES
- narodil sa v Brne dramaturg a scenárista DUŠAN ŠIROKÝ
- narodil sa ANTON CHRENKA, člen Slovenskej spoločnosti prekladateľov
odbornej literatúry

1937
- zomrel v Clevelande (USA) hudobný skladateľ a zbormajster JÁN
ORSÁGH. Narodil sa 16.6.1884

1947
- narodil sa ĽUBOMÍR FARKAŠ, člen Spolku architektov Slovenska

1957
- narodil sa v Humennom hudobný skladateľ a klavirista PETER BREINER
- vytvoril sa rozhodnutím KNV bývalého Bratislavského kraja na báze
trnavskej nemocnice Krajský ústav národného zdravia so sídlom v Trnave
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) cirkevný spisovateľ a vysokoškolský
učiteľ ĽUDOVÍT TÓTH, ktorý ako reformný farár pôsobil aj vo Zvolene.
Narodil sa 20.12.1882

1962
- uskutočnila sa ordinácia Františka Tondru
- začala sa skúšobná prevádzka na elektrifikovanej trati Čierna nad
Tisou - Košice

1967
- vyrobili vo Východoslovenských železiarňach prvý zliatok
pozinkovaného oceľového plechu
- začala sa v bratislavských Krasňanoch výstavba Polygrafických
závodov

1972
- zriadili Slovenskú filmovú tvorbu, ako jeden z dvoch podnikov
(popri Slovenskej požičovni filmov), ktoré podliehali Ústrediu
Slovenského filmu


1977
- začal sa trojdňový folklórny festival Východná

1987
- zomrel v Topoľčanoch katolícky kňaz, prozaik, básnik, historik,
včelár ALBERT MASÁR. Narodil sa 27.1.1915


1992
- stalo sa Kablo Bratislava stopercentnou dcérskou spoločnosťou KDAG
(Kabel und Drahtwerke AG)
- poveril Václav Havel zostavením federálnej vlády Jana Stráského,
pričom 2.7. prezident vymenoval novú federálnu vládu na čele so
Stráským
- zrušili vysielanie TA 3
- zriadili oficiálne na základe zákona 139 z 27.2.1992 Univerzitu
Mateja Bela v Banskej Bystrici

1997
- zomrel výtvarník, redaktor a významný umelecký fotograf BEDRICH
SCHREIBER, ktorý patril k zakladateľskej povojnovej generácii
fotografov, pričom ťažiskom jeho tvorby bola umelecká fotografia,
avšak vynikal najmä hľadaním nových vyjadrovacích postupov - vyústilo
do prepojenia fotografie s propagačnou grafikou a plagátovou tvorbou.
Narodil sa 12.6.1926
- prerokovala a schválila vláda na 127. schôdzi návrh zákona
o vojenskej službe


------------------------------------------------------------------

1097
- zničili križiaci turecké vojsko v bitke pri Dorylaneu počas prvej
výpravy do Palestíny

1742
- zomrel hudobný skladateľ, pedagóg a organista BOHUSLAV MATĚJ
ČERNOHORSKÝ, jeden z popredných predstaviteľov českej barokovej
hudby. Narodil sa roku 1684
- narodil sa nemecký spisovateľ a fyzik GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG.
Zomrel roku 1799

1832
- začala sa pravidelná doprava osôb a nákladov na železnici České
Budějovice - Linec

1837
- začali sa vo Veľkej Británii viesť prvé matriky narodení a úmrtí na
lodiach

1857
- začali vychádzať v Londýne noviny ruských revolučných demokratov
Kolokol

1862
- skončila sa vo Virgínii počas americkej občianskej vojny sedemdňová
bitka o Malvern Hill
- založili Moskovskú verejnú knižnicu

1867
- dostala Kanada na základe zákona o Britskej Severnej Amerike štatút
domínia (provincie Québec, Ontario, Nové Škótsko a New Brunswick) ako
prvá v rámci britskej ríše

1872
- narodil sa francúzsky konštruktér a priekopník letectva LOUIS
BLÉRIOT, ktorý ako prvý preletel kanál La Manche. Zomrel roku 1936

1892
- narodil sa francúzsky maliar a grafik JEAN LURCAT. Zomrel roku 1966

1902
- narodil sa americký filmový režisér a producent WILLIAM WYLER,
laureát viacerých Oscarov. Zomrel roku 1981
- narodil sa český lekár-gynekológ, pedagóg a mierový pracovník JOSEF
LUKÁŠ. Zomrel roku 1975

1912
- zomrel staročeský politik, pedagóg a zakladateľ českej buržoáznej
národohospodárskej školy ALBÍN BRÁF. Narodil sa roku 1851

1917
- začali sa v Petrohrade, Moskve a iných ruských mestách masové
demonštrácie pod boľševickými heslami Všetku moc sovietom, Preč s 10
kapitalistickými ministrami a podobne
- narodila sa nórska spisovateľka a publicistka českého pôvodu MILADA
BLEKASTADOVÁ
- dostala sa čínska dynastia Čching, ktorú zvrhli v roku 1911, opäť
k moci, avšak sa udržala iba 12 dní

1922
- narodil sa český organista JIŘÍ ROPEK

1932
- nominovala Demokratická strana na funkciu prezidenta USA
newyorského guvernéra Franklina Delano Roosevelta
- narodila sa česká výtvarníčka MARIE ADAMCOVÁ

1942
- narodila sa americká filmová herečka KAREN BLACKOVÁ
- začali v Severnom mori námorné a letecké boje o spojenecký konvoj
PQ 17, ktoré skončili 10.7. potopením 24 lodí, zničením 335 áut a 430
tankov
- narodila sa kanadská filmová herečka GENEVIEVE BUJOLDOVÁ

1952

- zomrel český novelista, románopisec, dramatik a básnik FRÁŇA
ŠRÁMEK. Narodil sa roku 1877
- začalo sa v Berlíne šesťdňové mimoriadne zasadnutie Svetovej rady
mieru, pričom sa rozhodli zvolať kongres národov za mier a schválili
výzvu k boji proti bakteriologickej vojne USA v Kórei
- narodil sa americký herec a režisér DAN AYKROYD (vlastným menom
Daniel Agraluscarsacra)
- obvinila vyšetrovacia komisia Kongresu USA Sovietsky zväz z vraždy
poľských dôstojníkov v Katynskom lese v roku 1940

1957
- zomrel český technik a pedagóg RUDOLF KUKAČ. Narodil sa roku 1889
- začala sa tretia celosvetová vedecká akcia Medzinárodný
geofyzikálny rok, ktorá nadväzovala na Polárne roky, pričom trvala do
31.12.1958 a účelom bolo prehĺbiť vedomosti z geofyziky,
meteorológie, astronómie, fyziky a príbuzných vied pomocou
celosvetovo koordinovaných meraní
- zomrel konštruktér prvého nemeckého motorového lietadla, priekopník
letectva a zakladateľ leteckej školy AUGUST HEINRICH EULER. Narodil
sa roku 1868

1962
- získali nezávislosť bývalé belgické protektoráty Rwanda a Burundi
v Afrike
- vyslovilo sa vyše 99 percent alžírskych voličov za nezávislosť,
pričom Francúzsko výsledky referenda 3.7. oficiálne uznalo
a nezávislosť Alžírska vyhlásili 5.7.

1967
- pristálo v Alžírsku z donútenia lietadlo na palube s bývalým
konžským premiérom Moise Tshombem, pričom konžská vláda požiadala
Alžírsko o jeho vydanie, pretože v marci 1967 ho v neprítomnosti
odsúdili za vlastizradu na trest smrti
- zomrel český hudobný skladateľ, pedagóg a zbormajster KAREL JAVOR.
Narodil sa roku 1893
- uzavreli v Bruseli členské štáty Európskeho hospodárskeho
spoločenstva, Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu dohodu o založení Európskeho
spoločenstva, pričom jeho hlavnými orgánmi sa stali Európska rada,
Rada ministrov ES, Komisia ES, Európsky parlament a Európsky súdny
dvor
- vymenovali novú líbyjskú vládu na čele s predsedom Abdalom Kádírom
Badrim
- narodila sa americká filmová herečka PAMELA ANDERSONOVÁ
- vypustili na Kennedyho myse americkú raketu typu Titan 3, ktorá
vyniesla na obežnú dráhu šesť družíc
- začala sa v Káhire trojdňová mimoriadna konferencia Organizácie
solidarity ázijských a afrických národov, pričom odsúdili izraelskú
agresiu
- porušili Izraelčania dohodu o zastavení streľby a zaútočili
s podporou obrnených vozidiel v smere na Port Said

1972
- nadobudli platnosť v NDR sociálnopolitické opatrenia (40-hodinový
pracovný týždeň pre plne zamestnané matky s viacerými deťmi, zvýšenie
príspevku štátu pri narodení dieťaťa ap.)

1977
- zvíťazila Virginia Wadeová vo wimbledonskom ženskom finále
- uviedli do prevádzky novú staničnú halu hlavnej stanice v Prahe

1982
- vyhlásili v Guatemale výnimočný stav
- zvýšili sa v Rumunsku maloobchodné ceny a tarify paliva, tepelnej
a elektrickej energie pre obyvateľov, pričom zaistili peňažné
kompenzácie a vyhlásili nutnosť obmedziť spotrebu energie v každej
rodine o 20 percent
- nastúpil Reynaldo Benito Bignone do funkcie argentínskeho
prezidenta, pričom oznámil odvolanie zákazu politickej činnosti
v krajine v jeseni a vyhlásil, že vláda pripraví návrat k ústavnému
režimu najneskôr do marca 1984 a zdôraznil, že Argentína sa nezriekne
práva na Falklandské (Malvínske) ostrovy
- označila Margaret Thatcherová za nesprávnu snahu vlády USA zabrániť
uzavretiu hospodárskych zmlúv so ZSSR, pričom minister obchodu
oznámil, že vláda bude chrániť britské firmy pred dôsledkami
diskriminačných opatrení USA proti ZSSR

1987
- začalo sa vo Varšave trojdňové stretnutie predsedov parlamentov
členských krajín Varšavskej zmluvy, pričom schválili komuniké a výzvu
k parlamentom signatárov KBSE
- súhlasil juhokórejský prezident Čon Du-Hwan s usporiadaním priamych
prezidentských volieb a ďalšími ústavnými reformami, pričom v ďalších
dňoch musel režim prepustiť z väzenia stovky politických väzňov
a nový prezident zvolený podľa novej ústavy mal nastúpiť 25.2.1988

1992
- zomrel taliansky filmový producent FRANCO CRISTALDI
- začali sa päťdňové záplavy v južnej Číne spôsobené lejakmi, pričom
zahynulo 148 osôb
- ratifikoval ukrajinský parlament zmluvu o konvenčnom odzbrojení
z novembra 1990
- zomrel vo veku 62 rokov srbský spisovateľ BORISLAV PEKIČ
- podpísal Boris Jeľcin výnos o privatizácii štátnych podnikov
- zomrel vo veku 81 rokov francúzsky chirurg JEAN-LOUIS LORTAT-JACOB
- prevzali na žiadosť tadžickej vlády jednotky ozbrojených síl SNŠ
ochranu kľúčových objektov, pričom rozhodnutie nasledovalo po útoku
ozbrojencov na Nureckú vodnú elektráreň

1997
- oznámil čínsky predseda vlády Li Pcheng záujem Pekingu dokončiť
tzv. zjednotenie vlasti, pričom Čína chcela na Taiwane uplatniť
rovnaký status, aký jej umožnil opätovné pripojenie Hongkongu
- zomrel jeden z najznámejších amerických filmových hercov ROBERT
MITCHUM, slávny predstaviteľ postáv tvrdých mužov, ktorý sa preslávil
postavou hysterického kazateľa vo filme Poľovníkova noc a Pastieri,
pričom vystupoval vo viac ako stovke filmov a zostal na výslní takmer
pol storočie napriek uväzneniu za prechovávanie marihuany na začiatku
kariéry a množstvu škandálov. Narodil sa roku 1917
- ujalo sa predsedníctva EÚ na pol roka Luxembursko, pričom
vystriedalo Holandsko

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár
 3. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 5. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 6. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 7. Žilina Voce Magna 2017 – Medzinárodná súťaž zborového umenia
 8. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 9. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 2. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 3. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 4. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 6. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 7. Samsung Galaxy Note8 umožňuje tvoriť veľké veci
 8. IMMOFINANZ spúšťa medzinárodnú reklamnú kampaň retailovej značky
 9. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 10. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 8 698
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 8 679
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 2 250
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 842
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 838
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 799
 7. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 763
 8. Všetko, čo by ste mali vedieť o umelom oplodnení 979
 9. Ušetrite až 60 % nákladov na elektrinu využitím slnečnej energie 965
 10. Obchodné centrum Galéria Shopping Košice 677

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Ďalší spor v koalícii, ministra za SNS kritizuje jeho tajomník z Mosta

Na čom bude lietať slovenská armáda v budúcnosti, mal povedať minister obrany do konca septembra. Rozhodnutie chce oddialiť o rok, čo je podľa Ondrejcsáka zásadný problém

DOMOV

Pellegriniho úradníčka má blízko k IT firme spájanej s Počiatkom

Žiláková má mať vzťah so šéfom Anextu.

KOMENTÁRE

Cigáni budú v nebi pred vami

Evanjelium je o prekonávaní hraníc a nie ich kultivovaní.

Neprehliadnite tiež

Domov

Toaletný papier je v nemocniciach stále nedostatkový tovar

Nemocnice nesúhlasia s Druckerom, že ak žiadajú od pacienta, aby si priniesol WC papier, je to ich zlyhanie. Nevieme ho ustrážiť, tvrdia.

Domov

Ministerstvo životného prostredia rieši firmu s pneumatikami v Dunajskej Strede

Miestni sa dlhodobo sťažujú na prenikavý zápach a čierny prach.

Domov

Ochranu osobných údajov by mal upravovať nový zákon

Zásadnou zmenou prešli práva dotknutých osôb.

Domov

Ministerka Lubyová zrušila spornú výzvu na podporu výskumu

Ministerstvo chce nastaviť nové podmienky.