SME
Piatok, 4. december, 2020 | Meniny má Barbora, BarbaraKrížovkyKrížovky

Sčítanie obyvateľov a domov 2011: Otázky a odpovede

Sčítanie vás nebude obmedzovať. Formulár dostanete kdekoľvek na Slovensku, kde sa budete v čase sčítania zdržiavať.

(Zdroj: Ilustračné - TASR)

V piatok 13. mája začali sčítací komisári roznášať po celom Slovensku formuláre pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Do každej domácnosti donesú toľko formulárov, koľko je tam nahlásených osôb s trvalým bydliskom.

Ak máte trvalé bydlisko inde, ako žijete alebo sa momentálne zdržiavate, formulár si môžete vyžiadať aj od komisára v mieste svojho súčasného pobytu.

„Sčítací komisár bude mať u seba aj rezervné formuláre a identifikátory pre elektronické sčítanie,“ konštatuje Zuzana Štukovská zo Štatistického úradu.

Dôležité fakty o sčítaní
 • Od 13. do 20. mája budú komisári roznášať formuláre.
 • Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája. To znamená, že údaje, ktoré zapíšete do formulára, musia byť aktuálne k tomuto dátumu.
 • Od 21. mája do 6. júna budú zbierať sčítací komisári vyplnené formuláre.
 • Sčítací komisári nemajú stanovené kedy presne majú prísť. Sú však poučení, že najvhodnejšie je chodiť v popoludňajších a večerných hodinách, prípadne cez víkend.
 • Ak sa rozhodnete sčítacieho komisára nevpustiť do bytu, nesmie na tom trvať.

Jeden formulár vám komisár donesie aj za byt alebo dom. Ak vlastníte viac nehnuteľností, vypĺňate formulár iba za tú, v ktorej sa zdržiavate.

Tlačivá sú aj v maďarskom, rómskom, ukrajinskom a rusínskom jazyku.

Pre slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím tlačivám aj v Braillovom písme. Zrakovo postihnutým ich však nebudú nosiť sčítací komisári. Dostanú sa k nim len cez svoje občianske združenie.

Sčítací komisári musia mať preukaz, takzvané osobitné povolenie. V prípade, že máte o ňom pochybnosti, môžete požiadať aj o predloženie občianskeho preukazu.

Od 21. mája začnú komisári opäť chodiť po domácnostiach a zbierať vyplnené formuláre.

Tentoraz však už naňho nemusíte čakať každý deň. Mal by prísť v termíne, na ktorom ste sa dohodli pri prvej návšteve. Komisár pritom skontroluje, či ste vyplnili všetko a správne. Ak nie, môže vás požiadať, aby ste doplnili chýbajúce údaje.

Čo treba vedieť o sčítaní obyvateľov

Je sčítanie obyvateľstva povinné?

„Áno, podľa zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov je odpoveď na všetky otázky v sčítacích tlačivách pre občanov Slovenskej republiky povinná.“

Čo v prípade, ak vyplním údaje nesprávne alebo ak ich nevyplním vôbec?

„Zákon ukladá povinnosť poskytnúť údaje. Nezmieňuje sa o sankciách za neposkytnutie týchto údajov. Sčítacie formuláre však zostanú aj po vyplnení anonymné.“

Ak mám trvalý pobyt na Slovensku, ale dlhodobo žijem v zahraničí, mám povinnosť vypĺňať sčítací formulár na Slovensku?

„Áno. Môže za vás napríklad blízka alebo poverená osoba v mieste trvalého bydliska prevziať identifikátor a oznámiť vám ho do zahraničia. V prípade, že obyvateľovi s trvalým pobytom na Slovensku nemá kto do zahraničia identifikátor oznámiť, bude sa považovať za osobu na Slovensku v čase sčítania neprítomnú.“

Čo v prípade, ak má moje dieťa u mňa trvalé bydlisko, ale neviem, kde sa nachádza?

„Ak neviete nič o súčasnom pobyte svojho dieťaťa, ako blízka osoba ste povinný vyplniť sčítací formulár zaňho.“

Čo mám robiť, ak ku mne nepríde sčítací komisár?

„Ak vám sčítací komisár neprinesie do 20. mája sčítacie formuláre alebo identifikátory, mali by ste sa obrátiť na miestny úrad. Tu dostanete k dispozícii sčítací formulár alebo rezervný identifikačný kód.“

Má sčítací komisár povinnosť prísť aj inokedy, ak už bol u mňa a ja som nebol doma?

„Áno. Komisári sú poučení, že majú v takom prípade nechať odkaz u suseda alebo nechať lístok na dverách s termínom, kedy prídu.“

Na otázky odpovedali Zuzana Štukovská zo Štatistického úradu a Marek Tettinger, hovorca mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Sčítanie online: Formulár je tiež na internete

Sčítaním online si ušetríte jednu návštevu sčítacieho komisára. Budete mať však na to menej času.

BRATISLAVA. Sčítať sa budete môcť po prvýkrát aj elektronicky. Výhodou je, že nemusíte čakať na sčítacieho komisára dvakrát.

Aby ste mohli vyplniť sčítací formulár cez internet, musíte si od komisára osobne prevziať identifikačné údaje.

Kratší čas na sčítanie

Formulár pre on-line sčítanie sprístupní Štatistický úrad až 21. mája na webovej adrese ww.scitanie2011.sk.

Vyplniť ho na internete bude možné iba do 29. mája. Ak to nestihnete, nič sa nedeje. Sčítanie cez internet je kratšie preto, aby sčítací komisári mohli zobrať vyplnené formuláre od tých, ktorí im síce avizovali elektronické sčítanie, ale napokon tak nespravili.

Ako sa sčítať on-line

Prihlasovacie údaje slúžia ako vstup do elektronického systému sčítania.

Formulár na internete nemusíte vyplniť naraz. Ak neviete niektoré údaje, môžete si formulár uložiť a vrátiť sa k nemu neskôr. Uloženie formulára môže byť výhodné, ak vám internet „padne“. „V prípade prerušenia internetového spojenia bude treba znova vyplniť údaje,“ hovorí Zuzana Štukovská zo Štatistického úradu.

Vyplniť formuláre elektronicky bude možné pravdepodobne aj na mestských či miestnych úradoch.

„Na našom miestnom úrade sa práve zariaďuje špeciálna miestnosť vybavená počítačmi. Zároveň bude k dispozícii informatik, ktorý je pripravený ľuďom v prípade potreby pomôcť,“ povedal Marek Tettinger za bratislavskú mestskú časť Nové Mesto.

(rag)

História sčítania obyvateľov

Sčítanie populácie a majetku je súčasťou histórie ľudstva už celé tisícročia. Vládcovia vždy potrebovali vedieť, koľko majú mužov schopných nosiť zbraň i koľko daní vedia od svojich poddaných vybrať.

Vo svete

 • Najstaršie zbieranie údajov o obyvateľoch sa uskutočnilo okolo roku 3800 pred n. l. v Babylónii. Nerátali sa iba osoby, ale aj množstvo medu, mlieka, vlny či dopestovanej zeleniny.
 • V Egypte sa malo konať sčítanie v rokoch 3340 a 3050 pred n. l.
 • Herodotos píše o sčítaní z roku 3000 pred n. l.
 • Čínsky filozof Konfucius spomína sčítanie ľudu v Číne, ktoré sa konalo okolo roku 2000 pred n. l.
 • Súpisy izraelitov podľa „otcovských rodov“ sú aj v Starom zákone v knihe Numeri, ktorá dostala podľa nich aj svoje meno. Sčítania mali podľa týchto textov veľkú vážnosť, konali z nariadenia Boha cez jeho proroka Mojžiša. V izraelskom kráľovstve sa na nariadenie kráľa Dávida uskutočnilo branné sčítanie ľudu okolo roku 980 pred n. l.
 • V Aténach už v 5. storočí pred n. l. existoval pozemkový kataster so zápismi o domoch a pozemkoch, o ľuďoch, otrokoch a zvieratách.
 • Za prvý rímsky cenzus možno považovať sčítanie za vlády kráľa Servila Tullia v 6. storočí pred n. l. V období Rímskej republiky sa cenzy opakovali každých päť rokov, neskôr za cisárstva mali desať až pätnásťročné intervaly.
 • Najstarším dodnes zachovaným súpisom obyvateľstva je cenzus v Číne z roku 2 n. l. , keď malo žiť 59,6 milióna ľudí.
 • Ukážkou súpisu majetku a pôdy z územia dnešnej Británie, ktorý nariadil Viliam Dobyvateľ, je Kniha posledného súdu z 11. storočia.
 • Spočítavanie „duše“ v guberniách Ruska spustil Peter Veľký, ktorý potreboval informácie pre vykonanie svojich daňových reforiem.
 • Prvé moderné sčítanie „od domu k domu“ bolo vo Švédsku v roku 1748.
 • Prvý cenzus v Spojených štátoch bol vyhlásený ešte Thomason Jeffersonom v roku 1790.

U nás

 • Za prvé sčítanie na našom území možno označiť to z roku 1754, ktoré nariadila Mária Terézia.
 • Od 80. rokov 18. storočia vznikajú na panstvách tzv. populačné knihy, v ktorých boli zaznamenané narodenia, manželstvá a úmrtia všetkých členov rodín.
 • Prvé moderné sčítanie ľudu podľa medzinárodných štatistických zásad sa uskutočnilo v roku 1869.
 • Ku koncu 19. storočia sa za Rakúsko-Uhorska sčítanie robievalo každých desať rokov v roku končiacom nulou, zisťovali sa nielen vek a pohlavie obyvateľov, ale napríklad aj slepota a hluchota či mentálne postihnutie, okrem štátnej príslušnosti aj rodinný stav, náboženské vyznanie a „obcovacia reč“ či povolanie. Sčítacími komisármi boli učitelia alebo zamestnanci obcí, tlačivá boli v rôznych jazykových mutáciách.
 • Mimoriadne sčítanie inicioval v roku 1919 prvý minister s plnou mocou pre správu Slovenska Vavro Šrobár, aby sa spresnili či overili výsledky sčítania z roku 1910, ktoré prebehlo ešte v Uhorsku.
 • Prvé riadne československé sčítanie sa konalo až vo februári 1921. Najviac opäť zaujímali odpovede na otázky týkajúce sa národnosti.
 • Prvé povojnové celoštátne sčítanie sa uskutočnilo v roku 1950, jeho súčasťou bol aj súpis priemyselných budov.
 • Prvé samostatné sčítanie obyvateľov domov a bytov v Slovenskej republike sa uskutočnilo v roku 2001. Rozhodujúcim okamihom sčítania bola polnoc z 25. na 26. mája 2001.
 • Náboženstvo sa zisťovalo už za Rakúsko-Uhorska, sčítanie z roku 1950 bolo posledné, pri ktorom sa pýtali aj na príslušnosť k cirkvám. Otázka na náboženstvo sa do sčítania vrátila až po štyridsiatich rokoch v roku 1991.
Zdroj: Štatistický úrad SR a Wikipédia
Príbeh známy z Biblie

Najznámejšie sčítanie ľudu je to, ktoré sa dostalo do Nového zákona a malo spôsobiť, že sa Ježiš nenarodil v Nazarete, ale v maštali v Betleheme.

„V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta opísať celý svet. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila,“ píše sa v Evanjeliu podľa Lukáša.

Ako sa spracovávali výsledky

1890 Po prvý raz sa začal používať elektrický triediaci systém Hollerith, dovtedy sa všetko robilo ručne.

1921 Údaje sa hádžu do Powersových diernoštítkových strojov.

1970 Začína sa éra centrálneho spracovania dát na veľkokapacitnom sálovom počítači CDC 3300 (v tom čase najväčšom v ČSSR), ktoré umožnilo triedenie a kombináciu dát.

1980 Funkciu preberá americký sálový počítač CYBER 180, ktorý patril k najvýkonnejším počítačom svojej doby a výrazne skrátil čas potrebný na spracovanie a publikovanie výsledkov zo sčítania.

Zdroj: Slovenská štatistika a demografia, wikipédia

(zu)
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Na výpadok elektriny vás môže upozorniť aj SMS
 2. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 3. Ako inovácie menia naše návyky? Čo už dnes môžete robiť inak
 4. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 5. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 6. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 7. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 8. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 9. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 10. Slovenské „šampanské“, za ktorým sa skrýva príbeh lásky
 1. Čo musíte vedieť, ak chcete prežiť Vianoce v zdraví a so svojimi
 2. Nová škôlka 21. storočia na Kramároch
 3. Do Turecka sa dostanete bezpečne z Bratislavy bez potreby testu
 4. Štedré dni s Niké: Vyhraj lyže s podpisom Petry Vlhovej!
 5. Tento výťah si poradí aj s tým najužším schodiskom
 6. Prvá 2-stupňová akumulátorová snehová fréza na trhu
 7. COOP Jednota je najdôveryhodnejším slovenským predajcom potravín
 8. Tip na vianočný darček? Kvalitný zrak so zľavou 1 000 €
 9. Budeme môcť v budúcnosti pracovať len z domu?
 10. 8 inšpirácií, ako využiť zvyšky jedla a nič nevyhodiť
 1. Slnko a teplo aj cez sviatky: Do Egypta sa vracajú dovolenkári 15 906
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 15 838
 3. Aká je chémia vôní 11 303
 4. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 9 844
 5. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 9 735
 6. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 9 306
 7. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 760
 8. ARÓNIA najsilnejšia prírodná prevencia proti respiračným vírusom 8 493
 9. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 8 071
 10. Bývanie v meste predlžuje život 7 259
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister financií Eduard Heger (OĽaNO).
Minister dopravy Andrej Doležal.

Koronavírus na Slovensku: Vláda mimoriadne rokuje o otváraní škôl, PCR testy odhalili dvetisíc nakazených (minúta po minúte)

PCR testy na Slovensku odhalili už viac ako 111-tisíc nakazených. Pandémia Covid-19 si doteraz vyžiadala 957 obetí.

Ilustračné foto
Alena Zsuzsová.
Cynická obluda

Premenlivá hnusoba

Igor Matovič tvrdí, že do roztrhania tela bojuje s hnusobou a všetko podriaďuje snahe poraziť ju.

Neprehliadnite tiež

Prezidentka Zuzana Čaputová.

Kolíková požiadala poslancov o podporu reformy justície a ústavných zmien

Sudcovia budú mať možnosť vysvetľovať svoje rozsudky.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Sudca Kliment sa vzdal členstva v Súdnej rade

Rozhodnutie zdôvodnil v kontexte očakávanej zmeny ústavy.

Sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment.

Poslanci pokračujú v diskusii o ústavných zmenách

V rokovacej sále je minimum poslancov.

Poslanci opozičnej strany Smer.