Chmel: Mám jazdiť po Slovensku na alegorickom voze?

Podpredseda vlády pre menšiny RUDOLF CHMEL z Mosta­Hídu dnešný Dúhový pochod podporuje, hoci sa na ňom nezúčastní. Za väčšie práva pre homosexuálov by podľa neho nebola ani väčšina jeho strany.

Rudolf Chmel nie je vo vláde prvýkrát. V minulosti bol ministrom kultúry za ANO.(Zdroj: SME – TOMÁŚ BENEDIKOVIČ)

„Na takéto akcie mám vyhranený názor. Nepovažujem ich za dobrú cestu, lebo neraz vyvolali aj násilnosti. Aj tí, ktorí sú 25 rokov ženatí, by mohli pochodovať a upozorniť, pozrite sa, aj my sme menšina.“ Viete, kto to povedal o Dúhovom pride?

Nie.

Béla Bugár. Myslíte si to aj vy?

Béla Bugár predstavuje konzervatívnejšie krídlo Mosta-Híd. Je tam aj liberálnejšie krídlo. Nevedú spolu zápas a už vonkoncom nie na život a na smrť, ale v niektorých otázkach sa jednoducho líšime.

Zúčastníte sa Dúhového pridu?

Nie. Mám vážnu stredoeurópsku a už dávnejšie plánovanú konferenciu, ktorej som hlavným rečníkom. Okrem toho ma tam nikto nepozval. Svoje stanovisko k týmto veciam som nikdy neskrýval. Nie som však milovník masových demonštrácií. Nemanifestoval som ani na Prvého mája. Keď som v utorok usporiadal v Bratislave závažnú medzinárodnú konferenciu o ľudsko-právnych aspektoch života párov rovnakého pohlavia, záujem médií aj verejnosti bol menší ako minimálny. Pochod považujem, samozrejme, za legitímnu akciu, len tú formu tlaku treba vyvíjať aj širším spoločenským diskurzom.

Máte vážnu konferenciu? Akú väčšiu príležitosť na vyjadrenie podpory menšine má vicepremiér pre menšiny?

A máte pocit, že to, ako som sa vyjadroval vo svojich vyhláseniach, textoch, to, čo som povedal všade, kam chodím, to je málo? Podľa vás treba byť účastníkom takéhoto manifestačného pochodu?

Akú dôležitejšiu konferenciu to máte?

Nebudem sa sporiť o tom, čo je dôležitejšie. Takto som sa proste k veci postavil a tým tú vec považujem z môjho pohľadu nateraz za vybavenú. Nemám túžbu byť v televíznych správach za každú cenu.

Tu asi nejde o televízne noviny.

O ľudské práva sa nikto nezaujíma ako je rok dlhý, a keď je takáto záležitosť ako Dúhový pochod, zrazu je veľký mediálny záujem.

Oni to zrejme berú ako vyvrcholenie poukázania na svoje práva za celý rok.

Ale ja túto agendu presadzujem celý rok bez ohľadu na to, aby ma do nej niekto tlačil. Naopak, bojujem s protitlakmi. Svoje názory na otázku neheterosexuálnych menšín hlásam už dávno celkom otvorene. Dôležité je však vyvolať celospoločenský diskurz. Keby ho vyvolali médiá, urobili by sme oveľa väčší skutok, ako keď prebieha iba medzi presvedčenými. Pre túto koalíciu predstavuje táto téma príliš vysoko postavenú latku. V tomto volebnom období jej vyriešenie považujem za takmer vylúčené. Ale predchádzajúca koalícia sa jej ani nedotkla.

Čo ste za posledný rok spravili pre túto vec?

Môj úrad podľa takéhoto štatútu funguje len od januára. Keď sme formovali a formulovali všetky priority, jednou z nich bolo nanovo formulovať a vytvoriť platformu aj pre túto skupinu ľudí. V rámci Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť mal napríklad vzniknúť výbor pre práva neheterosexuálnych osôb.

Ale nevznikol.

Pretože ak sedíte v koalícii, ktorá má takú štruktúru, akú má, môžte rozbiť hlavou múr, ale takýto výbor nepresadíte. Priniesol som to do vlády dvakrát. Neprešlo to. Rozumiem tomu, že by ste chceli vidieť konkrétny výsledok, ale proces uznania práv neheterosexuálnych osôb bol veľmi zložitý a dlhý aj v oveľa rozvinutejších demokraciách ako je tá naša. Slovensko má svoje špecifiká - je tu kresťanský konzervativizmus, nacionalizmus, homofóbia, ale aj iné fóbie. Buď budeme robiť trpezlivú vysvetľovaciu kampaň, alebo rezignujeme. Treba voliť aj iné spôsoby ako iba Dúhový pochod.

Nie je to šťastný spôsob?

To som nemyslel. Každý takýto spôsob verejného vyjadrenia svojej platformy je legitímny, ale nepamätám sa, kedy o týchto témach bola napríklad nejaká diskusia vo verejnoprávnych médiách.

Choďte za pani Zemkovou.

Na televíziu nemám žiadny vplyv. Aj keď som bol ministrom kultúry si všetci mysleli, že mám na STV vplyv, ale nemal som absolútne žiadny. Existujú však aj historicky dané rozdiely. Kým Český rozhlas v pondelok večer napríklad vysielal hodinový program pre štvorpercentnú menšinu, Slovenský rozhlas v tom čase dával kresťanské vysielanie.

V rade RTVS je manželka poslanca za Most pána Nagya. Skúste jej zavolať.

Mám rád, keď mi dávate takéto rady. RTVS, vrátane pani Zemkovej, fungujú asi mesiac. Ale videli ste v novinách o týchto veciach nejaký intelektuálny diskurz na normálnej, vecnej úrovni?

Čo budete robiť vy, aby sa to zmenilo?

Budem ďalej pred sebou tlačiť túto agendu tak ako ju tlačím, a možno ešte silnejšie. Moje nástroje na to sú ale limitované.

Nechcete to skúsiť inak? Máte k dispozícii nejaké eurofondy. Nechcete niečo ako kampaň: Buďme tolerantní k homosexuálom?

Máte peknú predstavu, že tu sedím na mechu peňazí. Keby som vám povedal, na akom mechu peňazí sedím, zaplakali by ste. Peniazmi z eurofondov môj úrad nedisponuje vôbec.

Máte svoj liberálny postoj, kompetencie, hoci obmedzené. Ako to chcete zmeniť?

Môžem to zmeniť len tak, že o tom budem hovoriť a tlačiť to pred sebou. Inú možnosť nemám. Čo mám urobiť? Zohnať si európske peniaze a budem chodiť po Slovensku na alegorickom voze? Musíte jednoducho vychádzať zo situácie, v ktorej ste. Treba zmeniť vedomie spoločnosti. A to sa mení najťažšie a najdlhšie.

Sú homosexuáli diskriminovaní tým, že nemôžu uzatvárať registrované partnerstvá?

Iste, pretože všetky ostatné právne normy, ktoré sa od toho odvíjajú a končia niekde dajme tomu pri dedičských otázkach, sa jednoducho nedajú riešiť. My ale v tejto chvíli neriešime to posledné poschodie, ktoré v niektorých krajinách už ošetrené majú, ale len to prvé a druhé poschodie, kde nie sú doriešené základné otázky.

Keby sa dostali registrované partnerstvá do parlamentu, koľkí poslanci z klubu Most-Híd by to podporili?

Nezabúdajte na štyroch konzervatívnych poslancov z OKS. Keď počítam aj ich, tak tretina, alebo takmer polovica. Máme tu aj iné problémy. V mojej kompetencii je aj rodová rovnosť. Aj okolo toho prebehol veľký zápas. KDH a OKS jednoducho rodovú rovnosť neuznávajú.

Neuznávajú rodovú rovnosť?

Pravdaže nie. Rodová rovnosť je pre nich, jemne povedané, tabu.

Čo v praxi obnáša, že to neuznávajú?

Ich agenda rodovej rovnosti nezaujíma.

Ako ste túto agendu otvorili vy?

Nakoniec som ju dostal do programového vyhlásenia. Ale ako, to si nechám pre seba.

Po nástupe ste hovorili, že si chcete nechať vypracovať audit káuz, v ktorých sa na Slovensku porušovali ľudské práva. Už je hotový?

Verejnú prezentáciu káuz sme nerobili. V postate ich ani veľa nie je. Väčšinou sú v stave rozrobenosti a z väčšej časti sa to všetko sústreďovalo na Hedvigu Malinovú. Ako vicepremiér som sa jej ospravedlnil.

Takže audit káuz neexistuje.

Na pracovných poradách sme ho preberali a chceme sa k nemu vrátiť, ale základný odpočet sme ešte neurobili.

Vašim druhým plánom bol fond slovensko – maďarského porozumenia. Ako to s ním vyzerá?

To je smutná kapitola. Tlačil som to pred sebou už v čase, keď som netušil, že ma osud zaveje do tejto stoličky. Chcel som fond, do ktorého by obidve vlády – slovenská aj maďarská – dali po milióne eur a boli by určené na všetky aktivity, ktoré môžu robiť terapiu vzťahov. Táto koalícia fond do programu nedala. Vyhovárala sa na to, že je to veľa peňazí.

Vlani ste hovorili, že by sa mal vytvoriť jeden komplexný a dlhodobý program pre problémy Rómov. Pokročilo sa s tým?

Agenda, ktorú mám na stole ja, málokoho zaujíma, pretože tu ide len v malej miere o peniaze. Agendu rómskych komunít má pod sebou prioritne premiérka a je rozparcelovaná medzi splnomocnenca a ministerstvá práce a školstva, resp. zdravotníctva, vnútra, atď. Ja rozhodnutia ministerstva školstva môžem väčšinou len spolusignovať.

Kedy bude tá koncepcia?

Dal som si interný termín, že na jeseň by ju bolo treba predložiť. Ale základnú koordinátorskú úlohu má premiérka.

Audit káuz nevznikol, fond nevznikol, jazykový zákon prešiel v oklieštenej podobe. Čo sa vám vlastne podarilo?

Museli sme najprv vytvoriť úrad. Z pôvodného úradu, ktorý mal za môjho predchodcu asi 220 ľudí, tu zostalo asi 14. Vytvorili sme inštitúty, ktoré majú vytvárať občiansku kontrolu – všetky tie rady, výbory, atď. Spolupracovali sme pri zákone o štátnom jazyku, pripravovali sme návrh zákona o jazykoch menšín. Pracovali sme aj na ďalších koncepčných veciach – napríklad na 80 percent máme pripravený zákon o podpore a rozvoji kultúr menšín.

Ak má tento zákon zodpovedať predstavám Mostu, malo by ísť o akúsi formu kultúrnej autonómie menšín. Má šancu prejsť?

Ak to beriete za kultúrnu autonómiu, tak je to v poriadku a nie je to trestný čin. Kultúrna autonómie existuje aj teraz a aj teraz si menšiny rozdeľujú prostriedky na kultúrne projekty. Len ich majú v oveľa menšom množstve.

Nie je to rovnaké. Podľa toho konceptu by štát nemohol meniť množstvo peňazí, ale odvíjalo by sa automaticky od istého koeficientu, peniaze by mal distribuovať zvláštny úrad. Má to šancu prejsť?

Priznám sa, že nie som optimista a bude to chcieť veľmi priaznivú situáciu – samozrejme aj finančnú. Išlo by totiž o podstatné navýšenie rozpočtu na kultúru, ktorý by sa mal odvíjať aj od navyšovania rozpočtu na ministerstve kultúry. V tomto som 51–percentný optimista. Ide opäť o tému, ktorú treba prelomiť v mentalite väčšiny. A navyše, týka sa celej veľmi podvýživenej kultúry .

Máme z toho všetkého pocit, ako keby toto všetko boli prírodné procesy, ktoré nemôžete ovplyvniť a musíte len ako nejaký pozorovateľ počkať ako sa to nejako zmení.

Ja nečakám, ale snažím sa vám stále vnútiť ideu, že je jedna vec niečo prikázať, určiť a vec druhá, urobiť zmenu v myslení ľudí. A keďže to sú problémy, ktoré sa týkajú viac vedomia ako bytia, môžete ich riešiť buď ako diktátor, v parlamente napríklad majorizovaním menšín vo veci identity (rovnako etnickej, náboženskej ako sexuálnej a inej), alebo normálnym, dialogickým spôsobom. Ja som zástanca dialógu, nie konfrontácie, či nedajboh diktátu.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 5. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 6. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 7. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 8. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 9. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke
 4. Attracting talent – Why Millennials are choosing to join Johnson
 5. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018?
 6. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej!
 7. Alarica – new business project in the market of shoes
 8. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 9. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 10. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 1. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 6 823
 2. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 6 286
 3. Nový supermarket Fresh otvorili na Aničke 4 992
 4. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku 3 439
 5. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 3 069
 6. Najvýhodnejšie ročné online predplatné SME.sk len za 29€ 2 661
 7. Chcete bývať na dobrom mieste? Zakotvite v Adlerovej! 2 562
 8. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 270
 9. Aké sú gastrotrendy pre rok 2018? 1 844
 10. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 495

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Kosík na videu z afrického väzenia odpovedá Kaliňákovi

Gašpar s Kaliňákom spochybňovali pravosť vyhlásenia bývalého siskára Ľuboša Kosíka o únose prezidentovho syna. Kosík poslal video ako dôkaz.

TV

Kosík vo videohovore z afrického väzenia: Zaručte mi bezpečnosť

Bývalý siskár potvrdzuje svoju totožnosť.

SVET

Zeman ťahal Drahoša do bahna, no on sa nedal. Znamená to prehru?

Český prezident sa vôbec sa nezmenil.

Neprehliadnite tiež

DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Majú osem rokov, syfilis a zarábajú si na Slovensku prostitúciou

Epidémia syfilisu ukázala, že na Slovensku máme vážnejší problém.

Tesco končí na Hlavnej po 22 rokoch

Nový investor sa chce pustiť do rekonštrukcie budovy.

Na Kostolianskej sú dojednané prvé pozemky na kruhový objazd

Vedenie mesta by chcelo začať s výkupom pozemkov.

Drevárske kauzy zostávajú aj po rokoch bez trestov

Zmluvy nevýhodné pre štát podpisoval ako riaditeľ Lesov SR Alojz Riško. Dnes sedí v poľovníckej komore. Nikoho neobvinili ani za krádeže dreva.

Raši, Zmajkovičová, Kubánek. Ktorí krajskí šéfovia Smeru by mali končiť

Ohlasované zmeny krajských šéfov Smeru považuje politológ Grigorij Mesežnikov len za kozmetickú úpravu pre verejnosť.