Chronológia vzťahov medzi SR a Talianskom

Bratislava 7. júla (TASR) - Slovenskú republiku navštívi taliansky prezident Carlo Azeglio Ciampi. TASR pri tejto príležitosti vydáva chronológiu vývoja ...

Bratislava 7. júla (TASR) - Slovenskú republiku navštívi taliansky prezident Carlo Azeglio Ciampi. TASR pri tejto príležitosti vydáva chronológiu vývoja vybratých vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami na najvyššej úrovni.

19. - 20. mája 1993 - Minister zahraničných vecí SR Jozef Moravčík a minister obrany SR Imrich Andrejčák sa zúčastnili na rokovaní konzultačného fóra Západoeurópskej únie v Ríme. Jozef Moravčík sa stretol aj so svojím talianskym partnerom Benjaminom Andreattom a s predsedom Poslaneckej snemovne talianskeho parlamentu Giorgiom Napolitanom. Jozef Moravčík oboch informoval o smerovaní zahraničnej politiky novovzniknutej Slovenskej republiky.

6. - 8. júna 1993 - Prezident SR Michal Kováč bol na pracovnej návšteve Talianska, ktorá sa konala na pozvanie prezidenta Talianskej republiky Oscara Luigiho Scalfara. Počas návštevy sa stretol aj s premiérom Talianska Carlom Azegliom Ciampim, predsedom Poslaneckej snemovne talianskeho parlamentu Giorgom Napolitanom a predsedom Senátu Giovannim Spadolim. Ministri zahraničných vecí Talianska a Slovenska, Benjamino Andreatto a Jozef Moravčík parafovali text zmluvy o priateľských vzťahoch a spolupráci oboch krajín, ktorá sa stala vôbec prvou medzištátnou zmluvou samostatnej Slovenskej republiky.

1. - 5. augusta 1993 - Taliansko navštívil minister hospodárstva SR Jaroslav Kubečka, aby nadviazal kontakty na regionálnej úrovni a podporil vstup zahraničného kapitálu na Slovensko.

21. septembra 1993 - Na univerzite v talianskej Bologni odhalili bustu Alexandra Dubčeka. Na tejto slávnostnej udalosti bol prítomný aj predseda parlamentu SR Ivan Gašparovič. Univerzita v Bologni pri príležitosti 900. výročia svojho vzniku udelila A. Dubčekovi čestný doktorát im memoriam.

17. - 19. októbra 1993 - Na návšteve Talianska bol premiér SR Vladimír Mečiar. Stretol sa s talianskym prezidentom Oscarom Luigim Scalfarom, predsedom vlády Talianska Carlom Azegliom Ciampim a predsedom Poslaneckej snemovne talianskeho parlamentu Giorgiom Napolitanom. V rozhovoroch dominovali témy ekonomickej spolupráce a podpora Slovenska pri integračnom procese do európskych štruktúr.

18. novembra 1993 - Prezident SR Michal Kováč prijal na nástupnej audiencii mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky v SR Ermanna Squadrilliho.

1. júna 1994 - Ministra pôdohospodárstva SR Pavla Koncoša, ktorý sa v Ríme zúčastnil na 106. zasadnutí Rady FAO, prijala ministerka Adriana Poli Bortone, ktorá bola poverená riadením Ministerstva poľnohospodárstva Talianskej republiky.

5. júna 1994 - Svoju činnosť začala nadácia Italia - Slovacchia na bratislavskom gymnáziu v Karlovej Vsi. Od školského roku 1991/1992 pôsobí na tejto škole Bilingválna sekcia s vyučovacím jazykom slovenským a talianskym. Utvorila sa na základe protokolu medzi Ministerstvom školstva, mládeže a športu SR a Ministerstvami verejného školstva a zahraničných vecí Talianskej republiky.

15.júna 1994 - Na pracovnú návštevu Talianskej republiky odcestoval minister kultúry SR Ľubomír Roman. Stretol sa s ministrom kultúrnych statkov Talianskej republiky Domenicom Fisichellom, predsedom výboru Poslaneckej snemovne pre kultúru Viktorom Sgarbim. Témou rozhovorov Ľ.Romana bola príprava dohody o spolupráci v oblasti kultúry medzi oboma štátmi.

3. júla 1994 - Minister školstva a vedy SR Ľubomír Harach bol na návšteve Talianskej republiky. S predstaviteľmi ministerstiev školstva i zahraničných vecí rokoval o bilaterálnej spolupráci v oblasti stredných a vysokých škôl.

28. - 29. novembra 1994 - Prezident Talianskej republiky Oscar Luigi Scalfaro pricestoval na pozvanie prezidenta SR Michala Kováča na oficiálnu návštevu Slovenska. Stretol sa aj s ďalšími ústavnými predstaviteľmi SR, predsedom NR SR Ivanom Gašparovičom, úradujúcim premiérom SR Jozefom Moravčíkom, ministrom zahraničných vecí SR Eduardom Kukanom.

12. apríla 1995 - Prezident Talianskej republiky Oscar Luigi Scalfaro poslal kondolenčný telegram s vyjadrením hlbokej ľútosti nad náhlym úmrtím veľvyslanca SR v Taliansku Martina Kontru jeho pozostalým.

20. - 22. apríla 1995 - Predseda vlády SR Vladimír Mečiar pracovne navštívil Taliansko. Rokovania s prezidentom Talianskej republiky Oscarom Luigim Scalfarom a ministerkou zahraničných vecí tejto krajiny Susannou Agnelliovou boli pokračovaním predchádzajúcich dialógov z roku 1993.

28. mája 1995 - Na námestí v Padove, starobylom talianskom meste viery, vzdelania a umenia odhalila štátna tajomníčka ministerstva kultúry SR Oľga Šalagová pamätnú tabuľu M. R. Štefánika.

29. - 30. marca 1996 - Minister zahraničných vecí SR Juraj Schenk sa zúčastnil na medzivládnej konferencii v Turíne. Spolu s kolegami z asociovaných krajín i členských krajín EÚ sa stretol na krátkej informatívnej schôdzke s ministerkou zahraničných vecí Talianskej republiky Susannou Agnelliovou.

15. - 17. novembra 1996 - Prezident SR Michal Kováč sa v Ríme zúčastnil na Svetovom potravinovom summite Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), kde predniesol aj svoj prejav. Na bilaterálnych rokovaniach sa stretol s viacerými prezidentmi krajín zúčastňujúcich sa na summite, ako aj s prezidentom hostiteľskej krajiny Oscarom L. Scalfarom.

13. januára 1997 - Minister zahraničných vecí SR Pavol Hamžík absolvoval v rámci pracovnej návštevy v Ríme sériu rokovaní s poprednými predstaviteľmi Talianska. Okrem rokovania so svojím partnerom Lambertom Dinim sa stretol aj s predsedom Senátu Nicolom Mancinom a ministrom obrany Talianska Benjaminom Andreattom. Dôležitou témou rozhovorov bola otázka rozširovania EÚ a NATO.

27. marca 1997 - prezident Slovenskej republiky Michal Kováč odovzdal Rudolfovi Zelenayovi poverovacie listiny do funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Taliansku. Rudolf Zelenay odcestoval do Ríma 28. marca 1997.

14. - 17. mája 1997 - V rámci pracovnej návštevy Talianskej republiky rokoval minister hospodárstva SR Karol Česnek s talianskym ministrom zahraničného obchodu Augustom Fantozzim o možnostiach ďalšieho prehlbovania obojstrannej obchodno-ekonomickej spolupráce. Stretol sa tiež s predstaviteľmi významných talianskych firiem. V Padove sa zúčastnil na oficiálnom otvorení 75. ročníka padovského veľtrhu, na ktorom bola SR krajinou roka.

28. mája 1997 - Premiér Vladimír Mečiar sa stretol s ministrom obrany Talianskej republiky Benjaminom Andreattom, ktorý v rámci svojej návštevy SR podpísal spolu so svojím rezortným kolegom ministrom obrany SR Jánom Sitekom Dohodu o spolupráci vo vojenskej oblasti medzi SR a Talianskom.

17. - 18. septembra 1997 - Podpredsedníčka vlády SR Katarína Tóthová bola na zahraničnej pracovnej ceste v Taliansku. V Ríme sa zúčastnila rokovaní s podpredsedom vlády Talianskej republiky Waltrom Veltronim. Stretla sa aj s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu Talianskej republiky Lucianom Violantem, ako aj s predsedom parlamentnej komisie pre komunálnu politiku Antoniom Rubertim a expertmi na legislatívu a aproximáciu práva.

24. - 26. októbra 1997 - Predseda Národnej rady SR Ivan Gašparovič sa v talianskom Terste zúčastnil na konferencii predsedov parlamentov Stredoeurópskej iniciatívy.

13. - 15. novembra 1997 - Prezident SR Michal Kováč oficiálne navštívil Taliansku republiku. Počas pobytu sa M. Kováč stretol s najvyššími predstaviteľmi Talianska, prezidentom Oscarom Luigim Scalfarom, ktorému odovzdal najvyššie štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy, premiérom Romanom Prodim a predsedom Senátu Nicolom Mancinom.

24. novembra 1997 - Prezident SR Michal Kováč prijal v Bratislave mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky v SR Ermanna Squadrilliho pri príležitosti ukončenia jeho štvorročnej diplomatickej misie.

28. januára 1998 - Ministerka zahraničných vecí SR Zdenka Kramplová prijala v Bratislave na nástupnej návšteve nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky v SR Egona Ratzenbergera.

18. - 19. júna 1998 - Delegácia vlády SR vedená ministrom kultúry SR Ivanom Hudecom začala program oficiálnej návštevy Talianska slávnostným aktom odhalenia tomby, symbolického náhrobku svätého Konštantína-Cyrila na mieste jeho posledného odpočinku v San Clemente.

30. júla 1998 - Premiér Talianskej republiky Romano Prodi vykonal oficiálnu návštevu Slovenskej republiky, počas ktorej rokoval so zastupujúcim prezidentom SR, premiérom SR Vladimírom Mečiarom a predsedom NR SR Ivanom Gašparovičom predovšetkým o možnostiach integrácie SR do európskych a medzinárodných štruktúr.

4. - 6. marca 1999 - Podpredseda NR SR Pavol Hrušovský počas svojej pracovnej návštevy Talianska rokoval s podpredsedom talianskej Poslaneckej snemovne Lorenzom Acquaronem, s podpredsedom Senátu Domenicom Fisichellom a s predsedom Výboru pre obranu Poslaneckej snemovne Valdom Spinim. Hlavnou témou všetkých stretnutí bolo posilnenie medziparlamentnej spolupráce a integrácia SR do európskych a transatlantických štruktúr.

7. - 12. marca 1999 - Minister pôdohospodárstva SR Pavel Koncoš odcestoval na pracovnú návštevu do Ríma, kde sa zúčastnil na dvoch ministerských konferenciách FAO (Organizácie Spojených národov pre výživu a pôdohospodárstvo) - o lesníctve a o rybárstve. V programe jeho zahraničnej cesty boli bilaterárne stretnutia s predstaviteľmi ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva Talianskej republiky. V závere návštevy Talianska P. Koncoš 11. marca slávnostne otvoril Honorárny konzulát SR v Terste.

7. - 8. apríla 1999 - Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda so sprievodom pricestoval do Ríma na oficiálnu návštevu Talianska a Vatikánu. Slovenský predseda vlády sa stretol aj s talianskym premiérom Massimom d'Alemom a predsedom talianskeho senátu Nicolom Mancinom. Spolu rokovali o smerovaní integrácie SR do EÚ a NATO, ktorá prebieha v oveľa pozitívnejšom duchu ako za predchádzajúcej vlády.

14. - 15. apríla 1999 - Aktuálnej vojensko-politickej situácii na Balkáne a integrácii SR do NATO boli v Ríme venované rokovania ministra obrany SR Pavla Kanisa s jeho talianskym rezortným kolegom Carlom Scognamigliom počas návštevy slovenského predstaviteľa v Taliansku.

13. mája 1999 - Minister obrany SR Pavol Kanis prijal v Bratislave náčelníka Generálneho štábu obrany Ozbrojených síl Talianskej republiky generála Maria Arpina. Bilaterálnu spoluprácu armád oboch krajín hodnotil minister Kanis ako ústretovú a veľmi pozitívnu.

10. júna 1999 - Minister kultúry SR Milan Kňažko sa v Ríme stretol so štátnym tajomníkom talianskeho ministerstva kultúry Gian-Paolom D'Andreom. Stredobodom rozhovoru boli konkrétne možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti kultúrnej a umeleckej výmeny. Obaja predstavitelia podčiarkli nevyhnutnosť rozvíjania kontaktov v rámci medzinárodných divadelných festivalov.

4. októbra 1999 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ján Figeľ pricestoval na pracovnú návštevu Talianska, kde sa stretol so štátnym tajomníkom Talianska Umbertom Ranierim. Rokovali o aktuálnych medzinárodných otázkach s dôrazom na európsku integráciu a bezpečnosť, ako aj o konkrétnych aspektoch rozvoja bilaterálnej spolupráce medzi SR a Talianskom.

12. - 14. októbra 1999 - Minister hospodárstva SR Ľudovít Černák sa stretol s ministrom zahraničného obchodu Talianskej republiky Pierom Fassinom, ktorý bol na návšteve v Bratislave. Predmetom rozhovorov boli posúdenie vzájomných hospodárskych vzťahov a zvyšovanie talianskych investícií v SR. Taliansky predstaviteľ v rozhovore s ministerkou financií SR Brigitou Schmögnerovou ocenil politicko-ekonomický pokrok Slovenska za uplynulý rok a vyslovil Slovensku podporu pri jeho začleňovaní do EÚ. Prezident SR Rudolf Schuster sa v Bratislave tiež stretol s ministrom zahraničného obchodu Pierom Fassinom. Taliansky predstaviteľ potvrdil záujem talianskych podnikateľov investovať na Slovensku v oblasti telekomunikácií, energetiky a infraštruktúry.

15. októbra 1999 - Na pracovnú návštevu Ríma odcestoval prezident SR Rudolf Schuster. V Ríme sa zúčastnil na slávnostnom zhromaždení Organizácie spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) pri príležitosti Svetového potravinového dňa, kde vystúpil ako jeden z hlavných rečníkov na ústrednú tému podujatia Mládež proti hladu. Z rúk generálneho riaditeľa FAO Jacquesa Dioufosa prevzal aj Zlatú medailu FAO, ktorá je prejavom ocenenia práce SR pre túto významnú medzinárodnú organizáciu.

5. apríla 2000 - Slovenský inštitút v Ríme otvoril v utorok v priestoroch veľvyslanectva SR štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Jaroslav Chlebo v rámci svojej pracovnej návštevy Talianska.

17.-18. apríla 2000 - Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Magvaši navštívil Taliansko. Počas návštevy slovenský minister rokoval s predstaviteľmi Medzinárodnej organizácie práce o otázkach politiky zamestnanosti a sociálnej istoty.

28. mája 2000 - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda navštívil talianske mesto Albiata, aby tu prevzal cenu Vittorina Colomba. Porota túto medzinárodnú cenu na rok 2000 jednomyseľne prisúdila Mikulášovi Dzurindovi za jeho prínos pri rozširovaní hodnôt zameraných na solidaritu v politike a spoluprácu medzi národmi.

15. decembra 2000 - Minister kultúry SR Milan Kňažko počas oficiálnej návštevy Talianskej republiky slávnostne otvoril výstavu Etnografické poklady Slovenska. Výstava sa v Ríme stretla s veľkým ohlasom u verejnosti a pokračuje tak v úspechoch, ktoré zaznamenala v Paríži. Minister Kňažko sa počas návštevy stretol aj so štátnym tajomníkom talianskeho ministerstva kultúry Jean Paulom DAndrea. S talianskym partnerom minister rokoval o možnej kooperácii v projektoch Európskej únie Kultúra 2000.

26. januára 2001 - Štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy odovzdal prezident SR Rudolf Schuster odchádzajúcemu veľvyslancovi Talianskej republiky Egonovi Ratzenbergerovi. Jeho pôsobenie na Slovensku sa po troch rokoch skončí 31. januára.

12. júna 2001 - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda v blahoprajnom telegrame zablahoželal Silviovi Berlusconimu k vymenovaniu do funkcie talianskeho premiéra.

12. decembra 2001 - Počas návštevy Vatikánu sa minister Eduard Kukan v Ríme stretol aj s talianskym ministrom zahraničných vecí Renatom Ruggierom. Úroveň bilaterálnych vzťahov označili za veľmi dobrú a zároveň poukázal na možnosti ďalšieho zintenzívnenia spolupráce, najmä v obchodno-hospodárskej oblasti.

23. januára 2002 - Slovenská parlamentná delegácia na čele s predsedom NR SR Jozefom Migašom bola na návšteve Talianska. V hlavnom meste Talianska Ríme sa uskutočnila spomienková slávnosť na významného slovenského dejateľa Alexandra Dubčeka spojená so slávnostnou inauguráciou ulice A. Dubčeka v rímskom Parku Európy. Na slávnostnom akte inaugurácie sa zúčastnil aj primátor hlavného mesta Walter Veltroni. Šéf slovenského zákonodarného zhromaždenia sa v Ríme stretol s predsedom dolnej komory talianskeho parlamentu Pierom Ferdinandom Casinim.

19. apríla 2002 - Základ novej spolupráce medzi SR a Talianskom položila medzivládna dohoda O spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami. Podpísali ju v Bratislave ministri vnútra oboch krajín Ivan Šimko a Claudio Scajola.

29. apríla 2002 - Záujem o prílev talianskych investícií do ekonomiky SR a rozvoj ďalšej obchodno-hospodárskej spolupráce boli témami stretnutia ministra zahraničných vecí SR Eduarda Kukana s ministrom pre komunitárne záležitosti Talianskej republiky Roccom Buttiglionem v Bratislave. R. Buttiglione zároveň vyjadril podporu integračným ambíciám SR.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 424
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 4 145
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 084
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 744
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 296
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 550
 7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 508
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 321
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 313
 10. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 027

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Ficovi nestačila porážka Danka, potreboval ho úplne zosmiešniť

Čo by Fico nesmel urobiť, ak by postupoval podľa ústavy.

KULTÚRA

Rodičia zlyhávajú a vinia dieťa. Film Nina je drsnejší ako horor

Nový slovenský film sa nechce páčiť.

KOMENTÁRE

Keď je prezident Zeman bojovníkom za pravdu

Najnovšie ocenenie je mnohým Čechom na smiech.

Neprehliadnite tiež

Domov

Ústavný súd posúdi ústavnosť novely volebného zákona

Podnet podali 43 opoziční poslanci zo strán SaS, OĽaNO-NOVA a Sme rodina.

Domov

Slovensko a Maďarsko budú spoločne chrániť prírodu Podunajska

Na projekte bude spolupracovať Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a maďarský Národný park Ferto – Hanság.

Domov

Finančný výbor sa pozrie na financovanie Kiskovej prezidentskej kampane

Od Kažimíra žiada správu k medializovaným rozdielom vo financovaní Kiskovej kampane.

Domov

Polícia stále vyšetruje Bašternáka v prípade neodvedenia daní

V prípade vyšetrovateľ vykonáva plánované vyšetrovacie úkony.