Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií z 1.6.2001

Dzurinda vyjadril spokojnosť nad čoraz väčšou autoritou V4

Krakov 1. júna (TASR) - Potešenie, že regionálna spolupráca krajín Visegrádskej štvorky (V4) získava čoraz väčšiu autoritu, o čom svedčí aj záujem iných krajín o kooperáciu, zdôraznil dnes na tlačovej konferencii po plenárnom rokovaní účastníkov krakovského summitu slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.

Súčasne vyjadril vďaku za trvalú podporu partnerov Slovenskej republiky o členstvo v NATO a spoločný vstup krajín V4 do Európskej únie. Predseda vlády SR vo svojom vystúpení poukázal na fakt, že Medzinárodný visegrádsky fond sa stal skvelým nástrojom spolupráce, umožňujúcim vzájomné zbližovanie účastníckych krajín, o čom svedčí mimoriadny záujem o príspevky tohto fondu. Schválených bolo už 70 príspevkov na rôzne projekty, ale záujem bol desaťnásobne vyšší.

M. Dzurinda súčasne potvrdil aj záujem SR na vypracovaní projektu diverzifikácie energetických zdrojov, o ktorom sa dnes tak isto hovorilo na krakovskej vrcholnej schôdzke.

Predseda SR v tejto súvislodsti informoval, že v týchto dňoch bolo v Bratislavce podpísané aj memorandum o zriadení poľsko-česko-slovenskej jednotky, ktorá by mala pôsobiť popd velením aliancie.

Český premiér Miloš Zeman s radosťou konštatoval, že všetci účastníci dnešných rokovaní potvrdili záujem o vzájomnú spoluprácu a sú pripravení zložiť za ňu aj adekvátne peniaze. Táto veta evidentne súvisí so schválením zdvojnásobenia príspevkov členských krajín do Medzinárodného visegrádskeho fondu.

Zeman pripomenul iniciatívu belgického premiéra Guya Verhofstadta a s tým súvisiacu kooperáciu krajín V4 a Beneluxu. Visegrádske spoločenstvo nie je iba zónou voľného obchodu, ale aj spoločenskou kooperáciou, ktorej fázou sú spoločné kultúrne korene v stredoeurópskom regióne, vyplynulo z jeho slov.

Premiér napokon pripomenul, že v západnej Európe sa už používa slogan "Slo-Slo", ktorý signalizuje prioritné postavenie SR a Slovinska v súvislosti s prijatím do Severoatlantickej aliancie.

Maďarský premiér Viktor Orbán využil svoje vystúpenie na prezentáciu priorít Budapešti ako budúcej predsedníckej krajiny V4. Maďarsko sa chce zamerať prioritne na rozvoj infraštruktúry v jednotlivých krajinách medzi štátmi V4 v tom najširšom slova zmysle a zamerať sa na prípravu na budúcoročný summit NATO v Prahe, na vytvorenie akéhosi stredoeurópskeho obrazu v rámci budúceho vývoja Európy.

Orbán zdôraznil význam, ktorý pripisuje maďarská strana neformálnym konzultáciám, súvisiacim s prístupovými rokovaniami s Bruselom a prisľúbil vypracovanie materiálov o budúcich vzťahoch V4 a Slovinska. Maďarský premiér poukázal na národnobezpečnostný a národohospodársky význam, ktorý by pre jeho krajinu mala budúca výstavba plynovodu z Nórska do regiónu krajín V4.

Na summite v Krakove vyjadrili podporu Slovensku ako jednému z hlavných kandidátov na budúce členstvo v aliancii aj všetci ďalší prítomní premiéri. Podobne ako slovenský premiér aj predseda českej vlády vyjadril radosť nad zriadením spoločnej česko-slovenskej jednotky, ktorá bude od 1. januára 2002 pôsobiť v oblasti Kosova.

Hostiteľ podujatia, predseda poľskej vlády Jerzy Buzek potvrdil odhodlanie poľskej diplomacie podporovať predovšetkým prijatie Slovenska, ale aj Slovinska a pobaltských krajín do NATO, vyslovil sa za urýchlené rozšírenie EÚ a čo najrýchlejšie plnoprávne členstvo krajín V4 v nej a za veľký úspech označil zriadenie Medzinárodného visegrádskeho fondu.

Súčasne signalizoval, že otázky ďalšej spolupráce krajín V4 s inými štátmi prevezme teraz Maďarská republika, ktorá sa od júna 2001 stáva na rok predsedníckou krajinou V4.


Vyšetrovací spis Jakeša a Lenárta treba doplniť

Praha 1. júna (TASR) - Vyšetrovateľ prípadu dvoch bývalých československých komunistických funkcionárov Jozefa Lenárta a Miloša Jakeša, ktorí sú stíhaní pre trestný čin vlastizrady v súvislosti s udalosťami v auguste 1968, musí doplniť vyšetrovací spis o ďalší spisový materiál z archívu pražského Ústavu pre novodobé dejiny.

Návrh na podanie obžaloby môže byť na stole prokurátora najskôr v druhej polovici júna, uviedol dnes pre TASR námestník českého Úradu pre dokumentáciu a vyšetrovanie zločinov komunizmu (ÚDV) Pavel Bret.

Vyšetrovateľ ÚDV pred dvoma týždňami uzatvoril prípad, zoznámil Jakeša a jeho obhajcu so súdnym spisom a v týchto dňoch mal do spisu nahliadnuť aj druhý obvinený.

Ako však uviedol Bret, prokurátor rozhodol, že vyšetrovateľ musí doplniť ešte ďalší materiál, a to nad rámec už vypracovaného znaleckého posudku a materiálov, ktoré boli doteraz získané. O dva týždne sa uskutoční u dozorujúceho štátneho zástupcu porada, na ktorej bude určený ďalší postup.

Jakeš a Lenárt sú obvinení z vlastizrady v súvislosti s pokusom o vytvorenie protiústavnej robotnícko-roľníckej vlády. Predmetom vyšetrovania je ich rokovanie na sovietskom veľvyslanectve v Prahe v auguste 1968 s cieľom vytvoriť protiústavnú robotnícko-roľnícku vládu.

Tá mala podľa predstáv ZSSR a niektorých členov československého komunistického vedenia nahradiť zákonnú vládu a následne legalizovať okupáciu ČSSR armádami krajín Varšavskej zmluvy.


Slováci a Česi v USA si pripomenuli výročie Pittsburskej dohody

Washington 1. júna (TASR) - Slovenská a česká komunita v Pittsburghu a jej priatelia si vo štvrtok pripomenuli 83. výročie odvtedy, čo Tomáš Garrigue Masaryk spolu so zástupcami českých a slovenských krajanských organizácii v Spojených štátoch podpísal Pittsburskú dohodu.

Krajanské spolky v nej vyjadrili súhlas s politickým programom Národnej rady, usilujúcej sa o vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov. Dohoda okrem iného Slovákom po vytvorení spoločného demokratického štátu zaručovala právo na vlastnú administratívu, snem, súdnictvo a ďalšie práva.

Túto historickú udalosť bude od štvrtka na frekventovanom námestí v strede Pittsburghu pred vyše 40-poschodovým mrakodrapom Dominion Tower pripomínať mramorová tabuľa so zlatým textom o pobyte T.G. Masaryka v tomto meste a o poslaní a význame Pittsburskej dohody pre český a slovenský národ.

V mieste, kde vo štvrtok slávnostne tabuľu odhalili, stála v roku 1918 neveľká budova Loyal Order of Moose, v ktorej Masaryk a zástupcovia Čechov a Slovákov dohodu podpísali.

Dohoda podnietila vtedajšieho amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, aby podporil vytvorenie Česko-slovenskej republiky. Udalosť spred 83 rokov si prišlo pripomenúť do 200 ľudí, medzi nimi zástupcovia českej a slovenskej diplomatickej misie, niekoľko honorárnych konzulov oboch krajín, starosta mesta Pittsburgh Tom Murphy a potomkovia signatárov historickej zmluvy.

Tabuľu slávnostne spoločne odhalili Thomas Getting, vnuk slovenského signatára dohody Milana Gettinga, a Thomas Kotik, pravnuk T.G. Masaryka. Prítomní boli mnohí priatelia bývalého Česko-Slovenska a terajších samostatných republík, medzi nimi zakladateľka Nadácie pre občiansku spoločnosť Wendy W. Lueresova.

Vo svetle najnovšej histórie, sa spomienkové zhromaždenie na podpísanie Pittsburskej dohody môže zdať rozporné, najmä preto, že Masarykovo Československo už neexistuje. Pittsburská dohoda je však stále významná, najmä ako symbol, že národy môžu žiť slobodne a spoločne vytvoriť slobodnú a prosperujúcu spoločnosť, cituje v dnešnom vydaní denník, vychádzajúci v Pittsburghu Post Gazette slová Masarykovho pravnuka Thomasa Kotika.

Denník okrem toho opisuje atmosféru v meste Pittsburgh 30. mája 1918. Dvadsaťtisíc nadšených Čechov a Slovákov pochodovalo vtedy mestom, aby nielen privítali budúceho prezidenta T.G. Masaryka, ale aby vyjadrili podporu pre vznik nového demokratického štátu v strede Európy, napísal Post Gazette.

Umiestnenie pamätnej tabule Pittsburskej dohode spolu s českými a slovenskými organizáciami v USA pripravila Historická spoločnosť mesta Pittsburgh. Je to jeden z príspevkov do plnenia nedávno podpísanej americko-slovenskej dohody o vzájomnej ochrane kultúrneho dedičstva.


Krajiny V4 prijali na summite V4 v Krakove spoločnú deklaráciu

Krakov 1. júna (TASR) - Presvedčenie, že pražský summit Severoatlantickej aliancie potvrdí pokračovanie politiky otvorených dverí a podporu integračným ambíciám Slovenskej republiky, vyslovili dnes v spoločnej deklarácii, prijatej na summite v Krakove, premiéri krajín Visegrádskej štvorky (V4).

Signatári súčasne vyjadrili nádej, že júnový summit Európskej únie v Göteborgu schváli ďalší harmonogram rozširovania EÚ, vyslovili sa za otvorenie všetkých a ukončenie maximálneho počtu kapitol v prístupových rokovaniach v súlade so závermi vrcholnej schôdzky v Nice na základe individuálneho posudzovania plnenia kritérií kandidátskymi krajinami. Zároveň opakovane zdôraznili pripravenosť na pokračovanie vzájomnej spolupráce a podpory v tejto i ďalších oblastiach.

Krajiny V4 sú, ako vyplýva zo záverov krakovského summitu, otvorené spolupráci s ďalšími štátmi, osobitne s krajinami Beneluxu, ako aj Rakúskom, ktorého kancelár Wolfgang Schüssel sa zúčastní zrejme už na najbližšom summite premiérov krajín V4 a Slovinskom.

Podľa informácií TASR účastníci krakovského summitu schválili návrh slovenskej strany, aby sa príspevky do Medzinárodného visegrádskeho fondu zdvojnásobili s platnosťou od 1. januára 2002.


Do Ruska zatiaľ len s vízami

Moskva 1. júna (TASR) - Platné vízum Ruskej federácie získané na zastupiteľskom úrade v Bratislave zostane podmienkou turistickej cesty do Ruska prinajmenšom ešte niekoľko týždňov, prípadne aj mesiacov. Moskva síce uvažuje aj o vydávaní víz turistom na hraničných priechodoch, táto možnosť ale bude výhľadovo platiť len pre účastníkov zájazdov organizovaných v spolupráci s autorizovanými ruskými cestovnými kanceláriami. Vyplýva to z informácií, ktoré dnes TASR v Moskve poskytli konzulárne zdroje.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí síce už v polovici mája schválilo koncepciu, podľa ktorej sa budú krátkodobé turistické víza do 72 hodín vydávať aj na vybraných letiskách a hraničných priechodoch v Petrohradskej, Kaliningradskej a Moskovskej oblasti už počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny, zatiaľ však nebol schválený zoznam autorizovaných ruských cestovných kancelárií, pre klientov ktorých bude toto privilégium platiť.

Zavedeniu tejto ruskej vízovej novinky, ktorá má oživiť turistický ruch v Rusku, bude ešte predchádzať zaslanie príslušnej nóty ministerstvám zahraničných vecí.

Podľa predstáv ruskej strany trojdňové vízum by malo stáť asi 25 dolárov. Schváleniu novej koncepcie o vydávaní ruských víz pre turistov na hraničných priechodoch a na letiskách predchádzal vlaňajší ruský experiment na ruskom Ďalekom východe, kde miestne pasové úrady vydali počas letnej sezóny víza priamo na hraniciach viac ako 15.000 juhokórejských a čínskych turistov.


Premiéri V4 otvorili v Krakove Akademiu dziedzictwa

Krakov 1. júna (TASR) - Za účasti premiérov SR, ČR, Maďarska a Poľska Mikuláša Dzurindu, Miloša Zemana, Viktora Orbána a Jerzyho Buzeka sa dnes v Krakove uskutočnilo slávnostné otvorenie Akademie dziedzictwa, v ktorej budú sústredené súčasti historického, kultúrneho a umeleckého dedičstva zúčastnených krajín.

Predseda vlády SR M. Dzurinda na ceremoniáli v medzinárodnom centre kultúry dal dôraz na zachovanie významu tejto zbierky a označil to za krok správnym smerom. Slovenský premiér podčiarkol význam kultúrneho rozmeru diplomacie a jej miesta pri prezentácii krajín V4 na starom kontinente, ako aj inde vo svete.


Romathan vylepšuje v Belgicku imidž slovenských Rómov

Brusel 1. júna (TASR) - Dlhotrvajúce ovácie, skandovaný potlesk, niekoľko prídavkov a dokonca i nadšené výkriky publika - tak možno charakterizovať vystúpenia rómskeho divadelného súboru Romathan z Košíc v Belgicku.

Tento týždeň sa už rómski umelci zo Slovenska predstavili vo flámskom meste Sint Niklaast, sídle Európskeho parlamentu v Bruseli a vo štvrtok večer vystúpili aj v bruselskej mestskej časti Watermael-Boitsfort, kde divákom predviedli prvý rómsky muzikál Plameň lásky (Jagalo Kamiben).


L. Volko odovzdal poverovacie listiny do rúk bangladéšskeho prezidenta

Dháka 1. júna (TASR) - Veľvyslanec Slovenskej republiky v Indii Ladislav Volko odovzdal tento týždeň v Dháke poverovacie listiny do rúk prezidenta Bangladéšskej ľudovej republiky Šahabuddína Ahmeda.

L. Volko bangladéšskemu prezidentovi tlmočil pozdravy slovenského prezidenta Rudolfa Schustera a zároveň vyjadril poďakovanie za osobný prínos Š. Ahmeda pri prehlbovaní tradične dobrých, nekonfliktných a korektných vzájomných vzťahoch oboch krajín.


Česi sú v rokovaniach s EÚ znovu pred Slovenskom

Brusel 1. júna (TASR) - Česká republika dnes počas prístupových rokovaní s Európskou úniou (EÚ) v Bruseli predbežne uzatvorila ďalšie tri kapitoly európskej legislatívy a s celkovým počtom 18 tak predbehla Slovensko, ktoré ich doteraz uzavrelo 16.

Na úroveň Slovenska sa dnes dostalo aj Poľsko, ktoré uzatvorilo jednu kapitolu, a Malta, ktorej sa z rokovacieho stola podarilo dostať až tri súbory práva EÚ. Maďari a Slovinci uzatvorili po dve kapitoly a Estónsko jednu.

Na čele rebríčka podľa počtu uzatvorených kapitol je po dnešku naďalej Cyprus s 21 oblasťami, nasledujú Slovinsko (20), Estónsko s Maďarskom (po 19), Česká republika (18), Slovensko, Poľsko a Malta (po 16), Litva (15), Lotyšsko (13), Bulharsko (9) a Rumunsko (6).

Podľa švédskeho veľvyslanca pri EÚ Gunnara Lunda ide o výrazný posun v rokovaniach, keďže trom krajinám sa podarilo uzavrieť náročnú kapitolu životné prostredie a Česku aj citlivý voľný pohyb kapitálu. "Ukázalo sa, že dokážeme vyriešiť aj najcitlivejšie otázky a je to veľmi optimistické aj pre budúce belgické a španielske predsedníctvo," hodnotil na záverečnej tlačovej konferencii Lund.

Českej delegácii vedenej hlavným vyjednávačom Pavlom Teličkom sa dnes podarilo uzavrieť kapitoly sociálna politika, životné prostredie a voľný pohyb kapitálu. V životnom prostredí prijala EÚ dve české žiadosti o prechodné obdobia, najdlhšie na čističky odpadových vôd do roku 2010.

Vo voľnom pohybe kapitálu urobila Praha z pohľadu kandidátskych krajín veľký precedens, keď pristúpila len na sedemročné prechodné obdobie pri predaji lesnej a poľnohospodárskej pôdy pre cudzincov z iných členských štátov EÚ, hoci pôvodne žiadala desaťročný odklad.

Podľa Teličku to nemožno chápať ako ústupok, pretože vyjednávací mandát hovoril od začiatku o siedmich až desiatich rokoch. "Za ústupok by som považoval, keby sme nedosiahli päť rokov na predaj nehnuteľností za účelom druhých rezidencií," povedal novinárom český vyjednávač.

Telička aj dnes zopakoval, že taktika ČR sa nemení a že dôležitejší ako počet kapitol je ich obsah a výsledok rokovania. "Aj keby zajtra mala niektorá krajina uzavretých 27 kapitol, vôbec by ma to teraz, 18 mesiacov pred koncom rokovaní, netrápilo," vyhlásil Telička.

ČR však dnes rovnako ako Maďarsko, Estónsko, Slovinsko a Poľsko odmietla možnosť uzavrieť kapitolu voľný pohyb osôb, pretože zatiaľ neprijala prechodné obdobie umožňujúce obmedzenie pohybu pracovníkov z nových členských štátov až na sedem rokov. Kandidáti vyjadrili množstvo výhrad a vyžiadali si čas na premyslenie.

Podľa švédskeho veľvyslanca nemohla EÚ čakať, že kandidáti budú hneď súhlasiť s pozíciou EÚ. Pätnástka si však so záujmom vypočula ich argumenty a je pripravená o nich diskutovať. Diplomatov i novinárov v Bruseli dnes zaujali najmä maďarské podmienky, za ktorých by Budapešť bola ochotná akceptovať návrhy EÚ vo voľnom pohybe osôb a voľnom pohybe kapitálu.

Pri osobách Maďarsko žiada, aby členské krajiny EÚ predložili deklaráciu so zámermi, aké národné opatrenia mienia uplatňovať počas trvania prechodného obdobia. Požaduje tiež reciprocitu, teda aby právo uplatniť národné opatrenia namiesto spoločnej legislatívy EÚ mala "zrkadlovým spôsobom" aj nová členská krajina.

"Ťažko by sme vysvetlili našim občanom, že hranice do Rakúska a Nemecka sú pre nich zatvorené, ale maďarské pre nich sú otvorené," vysvetlil Juhász. Podľa expertov by však v takomto prípade išlo vlastne o žiadosť o nové prechodné obdobie, keďže pôvodne Maďarsko nežiadalo obmedzenia pre pohyb pracovnej sily.

Pri voľnom pohybe kapitálu je Maďarsko pripravené súhlasiť s iba sedemročným obmedzením predaja lesnej a poľnohospodárskej pôdy (pôvodne žiadalo 10 rokov), ale iba za predpokladu, že sa bude vzťahovať aj na samostatne hospodáriacich roľníkov, čo spoločná pozícia EÚ nepredpokladá.

Budapešť dnes okrem toho uzatvorila colnú úniu a životné prostredie, v ktorom presadila štyri prechodné obdobia. Najdlhšie z nich bude v oblasti čističiek odpadových vôd do roku 2015, teda rovnako, ako žiada v tejto kapitole Slovensko. Celkovo má po dnešku Maďarsko uzatvorených 19 kapitol.

Poliaci dnes uzatvorili sociálnu politiku a celkovo majú rovnako ako SR 16 uzavretých kapitol. Poľský vyjednávač Jan Kulakowski nie je znepokojený, že Slovensko rokujúce o dva roky kratšie dostihlo Varšavu. "Naopak, blahoželám Slovensku a verím, že do únie vstúpi spoločne s Poľskom v prvej skupine," uviedol.

Na úroveň 16 kapitol sa dnes dostala aj Malta, ktorá uzavrela voľný pohyb tovaru, voľné poskytovanie služieb a energetiku. Estónsku sa podarilo uzatvoriť náročné životné prostredie (celkovo 19) a Slovinsku vonkajšie vzťahy a kultúru a audiovizuálnu politiku (celkovo 20).

Ďalšie kolo prístupových rokovaní EÚ s 12 kandidátmi sa uskutoční tentokrát na ministerskej úrovni 11. a 12. júna v Luxemburgu.


Der Standard: Strategické partnerstvo s kandidátskymi krajinami je dôležité

Viedeň 2. júna (TASR) - Dosiahnuť strategické partnerstvo vo vnútri Európskej únie (EÚ) je cieľom regionálnej konferencie ministrov zahraničných vecí zo stredoeurópskych kandidátskych krajín Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska a Poľska, ktorá sa 6. júna uskutoční vo Viedni pod záštitou rakúskej ministerky zahraničných vecí Benitty Ferrerovej-Waldnerovej, píše dnes rakúsky denník Der Standard.

Ťažiskom rozhovorov má byť otázka bezpečnosti, konkrétne spolupráce v oblasti justície a organizovaného zločinu, infraštruktúry, životného prostredia, kultúry a vzdelávania. Konferencia by tým mala spĺňať funkciu akejsi prípravy na júnový summit EÚ v Göteborgu, pokračuje Der Standard v ďalšom materiály na strane venovanej tejto tematike.

Podľa Ferrerovej-Waldnerovej je cieľom schôdzky dialóg o spoločnej budúcnosti a riešenie s tým súvisiacich otázok. Záchytným bodom strategického partnerstva by podľa jej slov mohla byť spoločná regionálna spolupráca severských štátov, poprípade krajín Beneluxu. Základnou ideou je, že Rakúsko a oslovené kandidátske krajiny majú spoločné záujmy nielen pre ich geografickú blízkosť, ale aj v otázkach pohraničných regiónov, životného prostredia, infraštruktúry či bezpečnosti.

Keďže prvotným cieľom oslovených kandidátskych krajín je v súčasnosti členstvo v EÚ, bude to Rakúsko podľa Ferrerovej-Waldnerovej v Bruseli zo všetkých síl podporovať. Najdôležitejším je teraz podľa Viedne to, aby sa vstup kandidátskych krajín do únie dotiahol do úspešného konca. Po začlenení kandidátov do EÚ im Rakúsko bude aj naďalej poskytovať pomoc vo forme vypracovania koncepcie regionálnych záujmov a ich predloženia Bruselu.

Významným predpokladom pre podporu politických cieľov je podľa rakúskej ministerky aj kultúrna spolupráca. Zintenzívniť by sa preto mal už existujúci kultúrny dialóg. Ferrerová-Waldnerová navrhuje aj vzájomnú koordináciu v súvislosti s podpornými prostriedkami z európskych fondov Phare a Interreg, ktoré by sa týkali napríklad projektov v oblasti infraštruktúry, koncipovaní výučby a vzdelávania cudzích jazykov a regionálnej kultúry.

Podľa Ferrerovej-Waldnerovej stojí EÚ pred historickým zlomom, keďže prijatím nových krajín by sa mala rozšíriť až o 13 štátov, čím dosiahne takmer dvojnásobok terajšieho stavu. Snaha Rakúska o spoluprácu s kandidátskymi krajinami pramení najmä z toho, že pre Rakúsko má rozširovanie únie veľký význam. V hre sú politické, hospodárske a kultúrne vzťahy najmä s geograficky blízkym Slovenskom, Českou republikou, Maďarskom a Slovinskom. Rakúski podnikatelia patria na národných trhoch týchto krajín k najväčším investorom a aj v oblasti bankového a poisťovacieho sektora si Rakúsko udržiava dosť vysoký podiel.

Návrh strategického partnerstva rakúskej ministerky však kritizujú viaceré pozvané krajiny. Poľský minister zahraničných vecí Wladislaw Bartoszewski sa vyjadril, že mu je ťažké zlúčiť myšlienku takejto spolupráce s Rakúskom, keď pritom Viedeň súčasne od Bruselu požaduje zavedenie sedemročného prechodného obdobia v oblasti voľného pohybu pracovných síl. Podľa Bartoszewského taktiež nepripadá do úvahy zrušiť visegradskú skupinu pozostávajúcu z Poľska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska, a nahradiť ju rakúskym modelom.

V každom prípade existuje v súvislosti s plánovaným vstupom krajín strednej a východnej Európy do EÚ množstvo problémov, ktoré by Rakúsko chcelo vyriešiť. Otázne ale je, dodáva v závere rakúsky denník, či sa ich podarí vyriešiť práve prostredníctvom takejto strategickej spolupráce. Rakúska ministerka Ferrerová-Waldnerová je však o tom pevne presvedčená. Jej motto znie: prekážky sú na to, aby sa prekonávali. A prostriedkom na ich riešenie by mal byť práve ňou navrhovaný model strategickej spolupráce s kandidátskymi krajinami, uzatvára Der Standard.


Maďarská strana by chcela dosiahnuť výmenu energie za vodu navyše pre Szigetköz

Budapešť 2. júna (TASR) - Zlepšenie situácie v oblasti Malého Žitného ostrova (Szigetközu) označil Gábor Bartus, zástupca vedúceho Sekretariátu splnomocnenca vlády MR pre dunajskú problematiku, za jeden z najdôležitejších cieľov maďarskej strany. Bartus sa v tomto zmysle vyslovil pred obnovením slovensko-maďarských rokovaní o realizácii verdiktu Medzinárodného súdneho dvora (MSD) v Haagu v spore o SVD Gabčíkovo-Nagymaros, ktoré budú po dvojročnej prestávke pokračovať v utorok v Bratislave.

Ako ďalej informuje dnešné vydanie denníka Magyar Hírlap, najdôležitejším bodom utorkových rokovaní bude posúdenie maďarského návrhu na riešenie gabčíkovského sporu. Základným prvkom predlohy, ktorá vylučuje výstavbu dolného stupňa SVD, je výmena podielu energie, ktorý by pripadal Maďarskej republike na vodu navyše.

Podľa Bartusových slov slovenská strana akceptovala predmetný návrh ako východiskový bod rokovaní, čím podľa výkladu Budapešti schválila aj opätovné rokovania o rozdelení vôd Dunaja. Maďarská strana by chcela namiesto súčasných 20 percent prietoku získať minimálne jeho polovicu.

Očakáva sa, že účastníci utorkových rokovaní rozhodnú o zriadení pracovných komisií na expertnej úrovni v rôznych odboroch (splavnosť, energetika, ekológia, právne alebo finančné otázky). Úlohou týchto grémií bude vypracovať jednotlivé pasáže novej medzivládnej dohody, informuje Magyar Hírlap.

Podľa rovnakého zdroja pokračuje zhoršovanie kvality zásobníkov vody na Malom Žitnom ostrove, kde v dôsledku odklonenia Dunaja a s tým súvisiacim nedostatkom vody vedci Maďarskej akadémie vied zaznamenali úbytok ďalších charakteristických druhov fauny i flóry.

Najväčšie škody možno registrovať v koryte Dunaja a jeho okolí, uviedla členka pracovnej skupiny MTA pre Szigetköz Adrienne Hajósyová. Nedostatok vody sa prejavuje podľa jej slov nielen na úbytku stromov, ale aj na zložení fauny, v ktorej sa objavil celý rad nových druhov a mnohé, ktoré preferujú vlhkejšie prostredie, zasa zmizli. Úbytok registrujú v oblasti aj v celkovom početnom, ba i druhovom stave vtákov. Negatívny trend v súvislosti s kvalitou podzemných vôd už možno preukázať i meraniami. Vo vzorkách vody v okolí vzdúvadiel možno objaviť železo, mangán, ba i arzén, a to na miestach, kde tieto prvky predtým neregistrovali, vyplýva zo slov Hajósyovej.

Podľa jej názoru je hlavnou príčinou ekologických škôd na Malom Žitnom ostrove nedostatok vody na 40-kilometrovom úseku Dunaja, kam sa deväť rokov nedostáva vraj 80 percent jej prirodzeného množstva. Ak väčšina dunajskej vody zostane aj naďalej v umelom kanáli vedúcom VD Gabčíkovo, niet šance ani na spomalenie negatívnych procesov v regióne, tvrdí členka pracovnej skupiny MTA pre Szigetköz.


Népszabadság píše o skúške odolnosti bratislavskej koalície

Budapešť 2. júna (TASR) - Pod názvom Skúška odolnosti bratislavskej koalície s podtitulkom V návrhu reformy verejnej správy chýbajú návrhy Strany maďarskej koalície (SMK) informuje dnes o nedávnom dianí v Národnej rade SR najčítanejší maďarský denník Népszabadság.

Bratislavský spravodajca periodika konštatuje, že slovenský parlament sa v uplynulých dňoch zaoberal návrhmi zákonov o samospráve vyšších územných celkov (VÚC) a voľbách do jej orgánov, nevyhnutných pre reformu verejnej správy, ktoré prešli do druhého čítania. Súčasne poznamenáva, že poslanci SMK sa hlasovania zdržali.

"Podporujeme iba návrh zákona, ktorý v plnej miere rešpektuje medzinárodné záväzky Slovenskej republiky a nenarušuje historické regióny," cituje dnešné vydanie denníka Népszabadság vedúceho parlamentnej frakcie SMK Gyulu Bárdosa.

Podľa jeho slov sa do parlamentu dostal síce návrh predpokladajúci vznik 12 VÚC, ale v súvislosti s ich hranicami nie sú koaliční partneri ochotní splniť ani jedinú požiadavku SMK. Sú proti Komárňanskej župe, ba aj proti ako kompromis predloženému návrhu zriadiť Veľkonitriansku župu, ktorá by združovala aspoň Maďarov žijúcich na západnom Slovensku do jedinej samosprávy druhého stupňa. Navyše preferujú volebný systém na majoritnom, a nie pomernom princípe, čo je pre nás nevýhodné, konštatoval pre Népszabadság Gyula Bárdos.

Vládna koalícia nemá, žiaľ, ani po viacmesačnej diskusii jednotný názor ne definitívny počet a hranice VÚC. Preto nie je vylúčené, že Strana demokratickej ľavice (SDĽ) získa nakoniec spoločne práve s Hnutím za demokratické Slovensko (HZDS), prípadne aj inými dostatočnú podporu vlastnej iniciatívy (predpokladajúcej zriadenie ôsmich VÚC), uviedol pre Népszabadság predseda SMK Béla Bugár. Poznamenal, že ide vlastne o oživenie predstavy Vladimíra Mečiara (lídra HZDS) spred niekoľkých rokov, ktorej jedným z cieľov bolo zabrániť vo všetkých oblastiach prekročeniu 20-percetného podielu Maďarov na tamojšom obyvateľstve.

Ak by sa tak stalo, potom okamžite zvoláme Celoštátnu radu SMK, ktorá zrejme s definitívnou platnosťou rozhodne, či máme vystúpiť z vládnej koalície, povedal pre Népszabadság najvyšší predstaviteľ SMK.


Karpatskí Nemci sú so situáciou na Slovensku spokojní

Karlsruhe 3. júna (TASR) - Karpatskí Nemci sú so situáciou národnostných menšín na Slovensku spokojní, informovala dnes nemecká tlačová agentúra DPA na margo v poradí už 27. zjazdu karpatských Nemcov v nemeckom Karlsruhe.

Národnostná menšina karpatských Nemcov je na Slovensku podľa predsedu Karpatonemeckého landsmanšaftu Oskara Marczyho uznávaná a vážená. "Práve skupina karpatských Nemcov sa na Slovensku nachádza vo veľmi dobrej situácií", prízvukoval v sobotu Marczy v rámci dvojdňového zjazdu, na ktorý zo Slovenska pricestovalo asi 2000 karpatských Nemcov.

Podľa údajov Karpatonemeckého landsmanšaftu žije v súčasnosti v Nemecku približne 80.000 príslušníkov tejto národnostnej menšiny, ktorá aj tu zachováva tradície zo starej vlasti. Karpatonemecký landsmanšaft, ktorý v Nemecku založili v roku 1948, sa zároveň zasadzuje za viac ako 15.000 karpatských Nemcov žijúcich na území Slovenskej republiky.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 5. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 4. Už aj seniori presadajú do SUV
 5. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 6. Americká ambasáda zaberá pozemky už rok bez nájomnej zmluvy
 7. Bratislava gets a new public space and park
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 9. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 10. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 11 088
 2. Ako sme jazdili v socializme 2 808
 3. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 2 623
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 2 150
 5. Očarujúca Srí Lanka: malý ostrov plný prekvapení 1 962
 6. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole 1 500
 7. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 426
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 411
 9. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 230
 10. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 1 060

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Fotografka z Tour: Sagan má výraznú tvár, je fotogenický. Je to prosto chlap

Češka Markéta Navrátilová bola dlhé roky jedinou ženou, ktorá fotila Tour de France z motorky.

DOMOV

Obec, kde sa nestrácajú eurofondy, stavia wellness centrum

Za dva roky dali prácu 80 ľuďom.

AUTO

V garáži opatruje rodinné dedičstvo: Škodu 120 GLS

Najdrahšia verzia škodovky mala ako jediná olejový chladič.

Neprehliadnite tiež

Domov

Na Dúhový Pride príde aj ombudsmanka Patakyová

V Bratislave bude aj pochod Hrdí na rodinu. Je za ním Anton Chromík, ktorý inicioval neúspešné referendum o rodine.

Domov

V Jasnej pod Chopkom odštartovala bežecká štafeta k Dunaju

Rekordných 205 tímov absolvuje trasu z Jasnej v Demänovskej doline do Bratislavy.

Domov

Obžalovali muža zo Stupavy, ktorého psy mali zabíjať

V prípade preukázania viny hrozí majiteľovi psov trest odňatia slobody na dva až päť rokov.

Domov

Slovensko zasiahnu intenzívne dažde aj vysoké teploty

Druhý stupeň výstrahy je vyhlásený oddnes od 16:00 až do nedele polnoci.