Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Viedeň 12. júla (TASR) - Ďalších 37 ilegálnych emigrantov zaistili rakúske orgány v spolkovej krajine Dolné Rakúsko od stredy večera do dnešného dňa

V Dolnom Rakúsku zadržali ďalších 37 emigrantov

Viedeň 12. júla (TASR) - Ďalších 37 ilegálnych emigrantov zaistili
rakúske orgány v spolkovej krajine Dolné Rakúsko od stredy večera do
dnešného dňa.

Najviac, deväť prisťahovalcov, pochádzalo z Indie. Ďalej
príslušníci rakúskej armády zadržali osem osôb z Arménska, šesť
z Ruska, päť z Iraku, troch z Afganistanu, troch z Čečenska, dvoch zo
Somálska a jedného emigranta z Macedónska.

Všetci emigranti prekročili ilegálnym spôsobom
slovensko-rakúsku a česko-rakúsku zelenú hranicu. Rakúske orgány ich
zaistili v okresoch Gänserndorf, Gmünd a Bruck a. d. Leitha.

 


Mladí Európania chcú federálnu Európu

Brusel 12. júla (TASR) - Mladí Európania z 28 európskych krajín
vrátane Slovenska vyzvali dnes Konvent o budúcnosti EÚ, aby pripravil
zásadnú reformu európskych inštitúcií, ktorá by viedla k vzniku
federálneho parlamentného systému s vlastnou ústavou, silným
Európskym parlamentom a európskou vládou. Tieto návrhy predložil dnes
v Bruseli "konvent mládeže" na plenárnom zasadnutí "veľkého" konventu.

"Plne demokratický rámec pre EÚ by mal byť vytvorený v podobe
federálneho parlamentného systému," uvádza sa v záveroch, ktoré sú
výsledkom trojdňového rokovania 210 mladých Európanov.

Jediný priamo volený orgán - Európsky parlament - by mal
spolurozhodovať vo všetkých oblastiach a mal by mať právo iniciovať
legislatívu. Jeho jediným sídlom by mal byť Brusel, nie aj Štrasburg,
ako je tomu dnes.

Parlament by mal mať právo navrhovať a voliť predsedu Európskej
komisie a odvolávať komisárov. Komisia sa musí zmeniť na "skutočnú
európsku exekutívu", teda vládu. Rada ministrov EÚ by sa mala podľa
mladých stretávať verejne a mala by sa premeniť na druhú komoru EP.

Konvent by sa mal podľa mladých snažiť o to, aby pripravovaná
reforma posilnila demokraciu, transparentnosť a efektívnosť EÚ
a vrátila ju k občanom. Zmeny, ktoré to zabezpečia, by mali viesť "k
federálnej ústave, ktorá by obsahovala Chartu základných práv,
jasnejšie rozdelenie kompetencií a obnovenú inštitucionálnu štruktúru
Európy".

Mladí si tiež želajú silnejšie postavenie Európy vo svete.
Zahraničná politika by mala byť výlučne v kompetencii EÚ a mala by
sa zlúčiť s bezpečnostnou politikou. Efektívnejšia ako pripravovaná
jednotka rýchleho nasadenia by bola "európska armáda".

Európa musí v medzinárodných inštitúciách hovoriť jedným
hlasom. Mladí preto navrhujú, aby členské krajiny EÚ nahradili svoje
zastúpenia napríklad v OSN jedným spoločným zastúpením. Mládež tiež
podporila myšlienku na zlúčenie funkcií komisára pre vonkajšie vzťahy
a vysokého predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku.

EÚ musí zabezpečiť udržateľný rozvoj, chrániť životné
prostredie, bojovať proti nezamestnanosti, chudobe, terorizmu,
nacionalizmu. Mladí sú tiež za to, aby sa Európa v záujme bezpečnej
budúcnosti definitívne vzdala jadrovej energetiky.

Závery schválili mladí po búrlivej diskusii dnes o druhej
hodine ráno. Nepodporila ich skupina vyše 50 členov mládežníckeho
konventu, ktorá v protestnom liste vyjadrila nespokojnosť s priebehom
konventu a "nedemokratickým spôsobom", akým ho viedlo Európske fórum
mládeže financované Európskou komisiou.

Skupina napadla "hlasovací kartel" mládežníckej organizácie pri
rozhodovaní o členoch predsedníctva a šéfoch pracovných skupín
a upozornila veľký Konvent, aby si bol vedomý "neúplnej legitimity"
schválených záverov a toho, že plne nereprezentujú mladých Európanov.

Podpredseda veľkého Konventu Jean-Luc Dehaene európsku mládež
ubezpečil, že zhromaždenie bude brať jej názory do úvahy pri svojej
práci. Keď však mladým pri prezentácii záverov po vypršaní času
odobral slovo, ozval sa z pléna výkrik, že Konvent výsledky ich práce
ignoruje.

 


Predseda Európskeho parlamentu príde na bleskovú návštevu Slovenska


Brusel 12. júla (TASR) - S "európskym posolstvom", že tento rok bude
rokom rozšírenia Európskej únie, pricestuje v sobotu na jednodňovú
návštevu Slovenska predseda Európskeho parlamentu (EP) Pat Cox.

Návšteva bude skutočne blesková - v priebehu len piatich hodín
by sa mal Cox stretnúť s prezidentom Rudolfom Schusterom, predsedom
Národnej rady SR Jozefom Migašom, premiérom Mikulášom Dzurindom,
lídrami opozičných strán a vystúpiť pred poslancami.

"Prídem s európskym posolstvom, že tento rok môže byť rokom
rozšírenia, že si Európsky parlament želá, aby sa dánskemu
predsedníctvu podarilo úspešne ukončiť rokovania s kandidátmi
v decembri, a že urobíme všetko pre splnenie tohto cieľa," povedal
Cox pre TASR pred cestou do Bratislavy.

Slovensko podľa neho má "veľmi, veľmi veľkú šancu byť v prvej
vlne rozšírenia". "Myslím si, že pokrok, ktorý Slovensko dosiahlo za
uplynulých niekoľko rokov, je vynikajúci," povedal írsky liberál.

Hoci sa počas pobytu v Bratislave nechce miešať do vnútorných
záležitostí krajiny, upozornil, že EP by bol veľmi znepokojený, keby
na Slovensku po septembrových voľbách hrozil návrat k takej politike,
ktorá v polovici 90. rokov vyvolávala v EÚ toľko obáv.

"Budem klásť dôraz na politiku, nie na jednotlivé osoby.
A budem zdôrazňovať, že hodnoty a kritériá, ktoré boli stanovené
a o ktorých plnenie sa Slovensko usiluje, musia ostať kľúčové pre
úspešné ukončenie rokovaní (na konci tohto roka)," uviedol Cox.

Nechcel predpovedať, aký bude postoj Európskeho parlamentu
v prípade návratu bývalých vládnych strán k moci. Rozhodujúca pre
názor EP bude podľa neho októbrová hodnotiaca správa Európskej
komisie.

Jeho cesta na Slovensko je súčasťou série návštev, ktoré od
svojho nástupu do čela EP v januári tohto roku uskutočňuje po
všetkých kandidátskych krajinách.

 


Swoboda: Samotný návrat Mečiara nepredstavuje problém pri rokovaniach
s EÚ


Viedeň 12. júla (TASR) - Možný návrat bývalého slovenského premiéra
Vladimíra Mečiara po jesenných parlamentných voľbách ešte sám o sebe
nepredstavuje žiaden problém pri rokovaniach o vstupe do Európskej
únie, vyhlásil dnes Hannes Swoboda, vedúci delegácie
Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) v Európskom parlamente.

"Vzdorovitá reakcia by bola kontraproduktívna, záleží na
vývoji," tvrdí Swoboda. Slováci si však podľa neho musia uvedomiť, že
vstup do EÚ nebude môcť nasledovať, ak krajina nastúpi protieurópsky
kurz, ktorý nezodpovedá európskym normám. "Kohokoľvek budú voliť
- keď padne tieň pochybností na zachovanie dohody o vstupe, budú
problémy," uviedol Swoboda.

Poslanec EP na tlačovej konferencii, počas ktorej predstavil
svoju novú knihu Tour d'Europe - Etapy na ceste k novej Európe, ostro
kritizoval postoj rakúskej spolkovej vlády k rozširovaniu EÚ. Podľa
neho sú niektoré jej názory formou "sebapoškodzovania", pričom noví
členovia nebudú môcť o Rakúsku hovoriť v dobrom, keďže "vidno len
blokádu".

Príslušná diskusia v Rakúsku je pre Swobodu "nepochopiteľná",
pretože budí dojem, akoby rozšírenie bolo ešte možné oddialiť.
Pokročilo už však natoľko, že ostali otvorené už len politické
otázky, ktoré sa objasnia na rokovaniach.

Hannes Swoboda okrem toho za "nezmyslené" označil to, že sa
Benešove dekréty predstavujú ako prekážka prijatia Česka do únie.
História totiž ešte nikdy nebola bariérou vstupu, povedal Swoboda
a uviedol príklad Británie či Španielska, ktoré sa napriek
nevyriešeným konfliktom (Severné Írsko a Gibraltár) stali členmi EÚ.
Ako dodal, v únii sa dajú aktuálne politické otázky riešiť aj lepšie.

Okrem toho nemožno podľa Swobodu zabúdať na to, že vyhnanie
sudetských Nemcov malo vo svojom čase "medzinárodnú právnu podstatu"
i príčinu. Zároveň však českej strane vytkol neobratné správanie,
ktorým sa dostala do nepriaznivej situácie. "Nie je žiadnou náhodou,
že sa Slovensko kvôli zdržanlivosti v tejto otázke nedostalo natoľko
do popredia," uviedol Swoboda.

Samotná debata o takýchto témach však dokazuje, že rakúska
európska politika pripisuje primálo dôrazu na skutočné problémy, akým
je tranzitná doprava. "Kto kladie na stôl príliš veľa problémov
a nevidí, čo stojí v popredí, sa stane nevierohodným," vyhlásil
Swoboda.

 


Kandidáti majú problémy s implementáciou ekologickej legislatívy EÚ


Brusel 12. júla (TASR) - Všetky kandidátske krajiny, vrátane
Slovenska, majú problémy s administratívnymi kapacitami potrebnými
pre uplatňovanie európskej legislatívy v oblasti životného
prostredia, hoci dosiahli pri ich posilňovaní veľký pokrok. Vyplýva
to z dokumentu Európskej komisie o výsledkoch kontroly, ktorú
v kandidátskych krajinách uskutočnili experti členských štátov EÚ.

O výsledkoch rokovali dnes v Bruseli rezortní ministri alebo
ich zástupcovia z kandidátskych krajín s komisárkou pre životné
prostredie Margot Wallströmovou. Slovensko zastupovali vedúci úradu
ministerstva životného prostredia Tamás Dómény a sekčný riaditeľ pre
európsku integráciu Kamil Vilinovič.

Najproblematickejšie sa vo väčšine krajín ukazujú oblasti
odpadového manažmentu a nebezpečného odpadu, ako aj vydávanie
povolení v rámci systému integrovanej prevencie a kontroly
znečistenia (IPPC). Tento systém má zabezpečiť, aby jednotlivé
podniky uplatňovali najlepšie možné technológie a minimalizovali tak
negatívny dosah na životné prostredie.

V oblasti IPPC mešká v niektorých krajinách legislatíva,
upozornil dokument EK, pričom nikoho nemenoval. Zákon o IPPC však
nemá schválený zatiaľ ani Slovensko.

Mnohé krajiny podľa expertov podceňujú problematiku
nebezpečného odpadu. Hoci miestne úrady majú v tejto problematike
kľúčové postavenie, často im chýbajú dostatočné kapacity i politická
vôľa.

IPPC a odpadový manažment by mali byť preto podľa EK prioritou
technickej pomoci kandidátskym krajinám zo strany EÚ pre rok 2003
i obdobie po ňom.

V prípade Slovenska skúmali experti zo Švédska, Írska a Rakúska
okrem dvoch uvedených oblastí aj kvalitu vôd a pitnej vody. Tu si vo
viacerých krajinách všimli, že rozdelenie zodpovednosti a kompetencií
medzi ministerstvá a ďalšie úrady nie je celkom jasné.

Komisia však mnohé veci aj ocenila, napríklad výrazné zlepšenie
kvality ovzdušia vo všetkých krajinách. Pochválila ich tiež, že
zodpovedný personál vo všetkých krajinách, ktorý experti EÚ stretli,
mal vysokú úroveň technických a vedeckých znalostí a podrobne poznal
potrebnú európsku legislatívu.

Závery, ku ktorým experti v jednotlivých štátoch dospeli,
zapracuje Európska komisia do svojej októbrovej hodnotiacej správy
o pokroku kandidátov.

 


FIDESZ má obavy v súvislosti s pripravovanou Stálou maďarskou
konferenciou


Budapešť 12. júla (TASR) - Maďarský Zväz mladých demokratov (FIDESZ)
má vážne obavy z rokovania Stálej maďarskej konferencie (MÁÉRT),
ktorú premiér Péter Medgyessy zvolal na stredu 17. júla. Podľa
bývalého štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a poslanca
mladých demokratov Zsolta Németha nie sú známe kritériá, podľa
ktorých vláda pozve maďarské organizácie pôsobiace za hranicami.

Politik mladých demokratov to vyhlásil dnes v Budapešti na
základe informácií, že Medgyessyho kabinet chce z Ukrajiny
a Chorvátska pozvať aj také organizácie, ktoré sa nezúčastnili na
žiadnych voľbách. Podľa Németha tie subjekty nedisponujú v demokracii
nutnou formálnou legitimitou a ich pozvanie "zriedi" význam stálej
konferencie.

Németh vyjadril obavy aj z toho, že konferencia príde "o
obsah". Mieril tým na vyhlásenie Medgyessyho, ktorý povedal, že na
tomto fóre sa chce iba zoznamovať.

Maďarská vláda je v súvislosti s krajanským zákonom zneistená,
povedal ďalej predstaviteľ mladých demokratov, ktorý to považuje za
ďalší dôvod obáv. O zneistení svedčia protichodné vyhlásenia členov
kabinetu, napr. vyjadrenie štátneho tajomníka ministerstva
zahraničných vecí Andrása Bársonya v Bratislave, kde hovoril
o zrušení informačných kancelárií a o korekcii podpory vzdelávania.
Pre Zväz mladých demokratov je neprijateľná akákoľvek vecná korekcia
zákona, zdôraznil Németh, ktorý pripúšťa iba technické zásahy na
zladenie dohody Orbán-Nastase s výkonnými predpismi. A - ako dodal
- tie musia byť odsúhlasené stálou konferenciou.

Zvolanie Stálej maďarskej konferencie má za cieľ vyhodnotiť
doterajšie skúsenosti z uplatnenia Zákona o Maďaroch žijúcich
v susedných krajinách.

 


Népszabadság: Mečiarova strana je pred rozkolom

Budapešť 13. júla (TASR) - Viacerí slovenskí politici - medzi nimi aj
predseda Smeru Róbert Fico - naznačili v uplynulom týždni, že na
rozdiel od predsedu Hnutia za demokratické Slovensko - Ľudovej strany
(HZDS ĽS) Vladimíra Mečiara je pre nich z HZDS ĽS ako partner
prijateľný Ivan Gašparovič. Povedal to pre dnešné vydanie maďarského
denníka Népszabadság slovenský politik Grigorij Mesežnikov
v súvislosti s piatkovým zaregistrovaním Gašparovičom založeného
Hnutia za demokraciu (HZD).

Pravdepodobne to "nasrdilo" Mečiara, ktorého ani Západ
nepovažuje za prijateľného politika, keďže Gašparoviča nezaradil na
volebnú listinu najväčšieho opozičného subjektu, povedal pre denník
politológ.

Podpredseda HZDS ĽS Sergej Kozlík sa však domnieva, že
založenie novej strany je iba reakciou niekoľkých urazených, píše
dnešný Népszabadság, ktorý priblížil aj okolnosti vzniku HZD.

 


Autobus so slovenskými turistami spadol v Rumunsku do rieky


Bukurešť 13. júla (TASR) - Autobus s viac ako 40 slovenskými
turistami sa dnes zrútil do rieky v rumunskej Transylvánii. Pri
havárii nikto neutrpel zranenia.

K nehode došlo, keď autobus vracajúci sa z Bulharska na
Slovensko prechádzal horským údolím Olt. Vozidlo zišlo z cesty,
prerazilo ochranný múr a spadlo do rieky Olt, informovala súkromná
tlačová agentúra Mediafax.

Väčšina zo 43 cestujúcich, medzi ktorými bolo aj 20 detí, v tom
čase spala. Niektorí sa zobudili na krik spolucestujúcich, ďalších
zasiahli kusy batožiny.

O niekoľko hodín neskôr vyslala pre pasažierov havarovaného
autobusu vozidlo polícia z mesta Sibiu. Turisti čakajú na
zabezpečenie náhradnej dopravy zo slovenskej strany.

 


Schüssel a Dzurinda hovorili v Kittsee o závere vstupných rokovaní


Eisenstadt 13. júla (TASR) - Rakúsky kancelár Wolfgang Schüssel
a slovenský premiér Mikuláš Dzurinda sa dnes stretli na informačnej
schôdzke v burgenlandskej obci Kittsee, ktorú spojili s cezhraničným
cyklistickým výletom.

Obaja politici hovorili o poslednej fáze prístupových rokovaní
o členstve v EÚ, povedal Schüssel, citovaný agentúrou APA.

Slovensko za vlády Mikuláša Dzurindu podľa neho významne
dohnalo stratený čas. Dosiahnutý pokrok označil kancelár za
"imponujúci". Rakúsko sa pokúsi byť partnerom Slovenska v týchto
záverečných rokovaniach, dodal Schüssel.

Pre slovenského premiéra má vstup SR do EÚ najvyššiu prioritu.
"Som optimistický, že rokovania sa zavŕšia do konca roka," povedal
Dzurinda.

Slovensko chce do únie vstúpiť spolu s Maďarskom a ďalšími
kandidátskymi krajinami. Rakúsko je podľa premiéra v tejto otázke
dôležitým partnerom Slovenska.

Premiéri po stretnutí absolvovali cyklotúru do Čunova. Rakúsky
kancelár sa potom vrátil so svojou delegáciou na bicykloch späť do
vlasti.


Zranenie slovenského turistu v Pakistane zatiaľ ambasáda SR
nepotvrdila

Bratislava/Péšavar (TASR) - Veľvyslanectvo SR v Iráne s pôsobnosťou
aj pre Pakistan pre TASR zatiaľ nepotvrdilo, či slovenský občan bol
medzi 12 osobami ľahko zranenými pri dnešnom atentáte na turistický
autobus na severe Pakistanu.

Tlačové agentúry predtým informovali, že neznámy muž alebo muži
hodili dva granáty do skupinky turistov na návšteve archeologického
náleziska v okrese Mansera. Medzi zranenými sú okrem údajného Slováka
aj siedmi Nemci, jeden Rakúšan a traja Pakistanci. Agentúra Reuters
namiesto Slováka uvádza občana Slovinska. Po lekárskom ošetrení mohli
všetci zranení nemocnicu opustiť a odišli do metropoly Islamabad.

Autobus vyšiel z mesta Rávalpindí na severovýchode Pakistanu
a smeroval do Číny - na zájazd organizovaný nemeckou cestovnou
kanceláriou. Cestovalo v ňom 27 turistov, prevažne občanov Nemecka.
V meste Mansera sa zastavili, aby si prezreli tamojšie vzácne stĺpy.
V priebehu piatich minút tam niekto hodil dva granáty, ktoré zasiahli
železnú strechu. Úlomky z nej zasiahli turistov, spresnil
predstaviteľ polície. Neďaleko od miesta incidentu je afganský
utečenecký tábor.

Útočníci pravdepodobne použili doma vyrobené granáty. Vyslaní
experti sa snažia zistiť, o aký druh výbušniny išlo.

Cudzinci sa v ostatných mesiacoch v Pakistane stali terčom
vražedných útokov moslimských radikálov, ktorí nechcú, aby Pakistan
podporoval medzinárodnú vojnu proti terorizmu. Z viacerých takýchto
útokov je podozrivá teroristická sieť al-Káida.

Minulý mesiac explózia pred americkým konzulátom v meste Karáčí
zabila 12 osôb. V máji v tom istom meste pri výbuchu pred hotelom
Sheraton zahynuli 11 francúzski inžinieri. Začiatkom roka radikáli
uniesli a následne zavraždili reportéra amerického denníka Wall
Street Journal Daniela Pearla.

 


Pri havárii slovenského autobusu v Rumunsku nikto neutrpel zranenia


Bukurešť 14. júla (TASR) - Pri sobotňajšej havárii slovenského
autobusu v rumunskej Transylvánii nikto neprišiel o život, ani
neutrpel zranenia, potvrdil dnes pre TASR konzul SR v Rumunsku Ján
Hovorka.

K havárii turistického zájazdu, vracajúceho sa z bulharskej
Varny do Prešova autobusom súkromného autodopravcu, došlo v sobotu
asi 20 km od mesta Sibiu v horskom údolí Olt.

Autobus s viac ako 40 slovenskými turistami zišiel z cesty,
prerazil ochranný múr a zrútil sa do rieky Olt. Dôvodom havárie bol
mikrospánok vodiča, uviedol Hovorka.

Cestujúci neutrpeli zranenia, prišli však o časť batožiny,
ktorú odniesol prúd. Rozrušení turisti mohli dnes v skorých ranných
hodinách opustiť Sibiu a neskoro popoludní by mohli doraziť na
Slovensko, odhadol Hovorka, ktorý sa so skupinou osobne stretol.


Väčšina cestujúcich, medzi ktorými bolo údajne aj 20 detí,
v čase havárie spala. Niektorí sa zobudili na krik spolucestujúcich,
ďalších zasiahli kusy batožiny.

 


Medzi zranenými pri atentáte v Pakistane nebol Slovák, ale Slovinec


Teherán 14. júla (TASR) - Slovenský občan nebol medzi 12 osobami
ľahko zranenými pri sobotňajšom atentáte na turistický autobus na
severe Pakistanu. V skutočnosti išlo o občana Slovinska, potvrdilo
dnes pre TASR Veľvyslanectvo SR v Iráne s pôsobnosťou aj pre Pakistan.

Tlačové agentúry predtým informovali, že medzi zranenými mal
byť okrem siedmich Nemcov, jedného Rakúšana a troch Pakistancov aj
jeden Slovák.

K incidentu v okrese Mansera došlo, keď neznámy muž alebo muži
hodili dva granáty do autobusu turistov na návšteve archeologického
náleziska. Po lekárskom ošetrení mohli všetci zranení nemocnicu
opustiť a odišli do metropoly Islamabad. Neznámych páchateľov
atentátu hľadá pakistanská polícia.

Autobus vyšiel z mesta Rávalpindí na severovýchode Pakistanu
a smeroval do Číny - na zájazd organizovaný nemeckou cestovnou
kanceláriou. Cestovalo v ňom 27 turistov, prevažne občanov Nemecka.
V meste Mansera sa zastavili, aby si prezreli tamojšie vzácne stĺpy.

Útočníci pravdepodobne použili doma vyrobené granáty. Vyslaní
experti sa snažili zistiť, o aký druh výbušniny išlo. Neďaleko od
miesta incidentu je afganský utečenecký tábor.

Cudzinci zo Západu sa v ostatných mesiacoch v Pakistane stali
terčom viacerých vražedných útokov moslimských radikálov, ktorí
nechcú, aby Pakistan podporoval medzinárodnú vojnu proti terorizmu.
Z viacerých takýchto útokov je podozrivá teroristická sieť al-Káida.

Minulý mesiac explózia pred americkým konzulátom v meste Karáčí
zabila 12 osôb. V máji v tom istom meste pri výbuchu pred hotelom
Sheraton zahynuli 11 francúzski inžinieri. Začiatkom roka radikáli
uniesli a následne zavraždili reportéra amerického denníka Wall
Street Journal Daniela Pearla.

 


Svetový zväz Maďarov sa zaoberal slovenským zákonom o prevode pôdy


Budapešť 14. júla (TASR) - Spojená rada novovzniknutého
Podkarpatského regiónu Svetového zväzu Maďarov (MVSZ) rokovala
v sobotu vo východomaďarskom Debrecíne o stanovách a pravidlách
fungovania nového subjektu. Rada sa zaoberala aj problematikou
zákona, ktorý prijala SR v súvislosti s prevodom pôdy do rúk štátu.

Podľa predsedu zväzu Miklósa Patrubánya ide o pôdu, ktorá bola
vyvlastnená na základe Benešových dekrétov od vtedajších maďarských
vlastníkov. Bývalý majitelia nemôžu pôdu dostať späť práve kvôli
dekrétom, preto teraz pozemky prejdú pod správu štátu, domnieva sa
predseda, ktorý poznamenal, že presné znenie tohto zákona ešte
nepozná.

Podkarpatský región vznikol v apríli spojením dvoch
regionálnych organizácií - Združenia materskej krajiny
a Podkarpatského združenia.
Predseda zväzu vyjadril nádej, že čoskoro, podľa jeho mienky po
budúcotýždňovom zasadnutí Stálej maďarskej konferencie (MÁÉRT), sa
usporiada finančná situácia zväzu.

"Debrecínskym odkazom je, že Svetový zväz Maďarov sa bude
zaoberať už nielen Maďarmi žijúcimi v odtrhnutých častiach bývalého
Maďarska a v diaspórach, ale aj s maďarskými spoločenstvami žijúcimi
v Maďarsku, najmä s tými, ktoré žijú v nevýhodných regiónoch
krajiny", povedal Patrubány pre maďarskú komerčnú rozhlasovú stanicu
Info Rádió.

 


European Voice: Slovinsko a Slovensko - vedeli by ste rozdiel?


Brusel 14. júla (TASR) - Nastal čas, aby Európska komisia a členské
štáty začali konečne informovať občanov Európskej únie o holých
faktoch týkajúcich sa rozšírenia, ktoré bolo až doteraz zredukované
na odškrtávanie uzavretých kapitol, píše nové číslo bruselského
týždenníka European Voice (EV).

Vedomosti obyvateľov EÚ o bývalých komunistických krajinách
strednej a východnej Európy sú totiž aj 13 rokov po páde železnej
opony a niekoľko mesiacov pred rozšírením žalostné. Svoje tvrdenie
dokladá časopis častým zamieňaním si Slovenska a Slovinska nielen
bežnými ľuďmi, ale aj politikmi.

Povedzte niekomu, že idete na dovolenku do Slovinska a čakajte
na jeho reakciu. Nastane chvíľa premýšľania a práce mozgových
závitov, počas ktorej sa váš priateľ, kolega či kaderník pokúsi
vybaviť si, čo Slovinsko je a kde sa nachádza.

Ak už počul o bývalej Juhoslávii, dočkáte sa zrejme troch
možných odpovedí, píše European Voice vo fejtóne s názvom Slovinsko
a Slovensko: vedeli by ste rozdiel?

Prvou možnou otázkou by bolo: "Nie je to nebezpečné?" No, nie.
Naposledy sa v Slovinsku bojovalo pred vyše 10 rokmi, aj to len šesť
dní. Druhá možná odpoveď: "Ó, áno, bol som v Bratislave." Tu by ste
boli v celkom dobrej spoločnosti, počas predvolebnej kampane v roku
2000 si obe krajiny poplietol George W. Bush. Po tretie: "Prečo?". Na
túto otázku je najľahšie odpovedať: pretože je to blízko, je tam
lacno, krásna príroda, okúzľujúce mestečká, vrcholky Álp i morské
pláže. Všetko v krajine menšej ako Belgicko - bola by naša odpoveď,
píše časopis.

Aj keď ľudia o Slovinsku vedia, myslia si, že je chudobné (je
však bohatšie ako Grécko a rovnako bohaté ako Portugalsko), že je to
Balkán (nie je), že je na východe (geograficky je západnejšie ako
Fínsko a Grécko), pokračuje European Voice.

Komisia a členské štáty by mali preto ľuďom predložiť jasné
fakty o rozšírení - skôr ako zakrývať problémy alebo celý proces
obmedzovať na hru o víťazoch a porazených s nulovým účtom.

Fakty sú nasledovné: o menej ako dva roky bude mať európsky pas
ďalších 75 miliónov ľudí, únia bude mať nové hranice s Bieloruskom,
Ukrajinou a Chorvátskom, litovskí poslanci budú sedieť v Európskom
parlamente, estónska vláda bude rozhodovať o svojom komisárovi,
maďarčina bude na chodbách bruselských inštitúcií znieť rovnako často
ako portugalčina a možno, naozaj len možno, sa ľudia konečne naučia,
aký je rozdiel medzi Slovinskom a Slovenskom..., uzatvára European
Voice.

 


Minister Stank v pondelok zavíta do Poľska


Varšava 14. júla (TASR) - Na oficiálnu návštevu Poľskej republiky
pricestuje v pondelok delegácia ministerstva obrany SR na čele
s ministrom Jozefom Stankom.

Oficiálna návšteva sa koná v čase, keď je každý kontakt
s predstaviteľmi členskej krajiny NATO využívaný na posilňovanie
pozícií Slovenska a jeho úsilia dostať na jesennom summite v Prahe
pozvánku do aliancie. V tomto smere je Poľsko ako susedný štát
a zástanca tzv. veľkého rozšírenia už dlhšie pre Bratislavou kľúčovým
partnerom. Tomu budú podriadené rozhovory Jozefa Stanka s poľským
rezortným partnerom Jerzym Szmajdziňským medzi štyrmi očami.

Po nich budú v dvojstranných rokovaniach pokračovať členovia
delegácií. V programe sú aj schôdzky so šéfom Úradu pre národnú
bezpečnosť Poľska Markom Siwcom, konzultácie s predsedom výboru
národnej obrany Sejmu Stanislawom Janasom a so štátnym podtajomníkom
ministerstva zahraničných vecí Adamom Rotfeldom.

Poľská strana očakáva výmenu informácií na integráciu s NATO
a na stav pripravenosti Armády SR na členstvo. Hovoriť sa má o ďalšom
spoločnom postupe proti medzinárodnému terorizmu a o zapojení sa
slovenských vojakov do operácií v Afganistane. Poľsko totiž môže SR
poskytnúť cenné skúsenosti vzhľadom na nasadenie a pôsobenie jeho
vojakov na základni Bagram. Okrem toho Varšava minulý týždeň
posilnila svoju účasť v operácii Trvalá sloboda vyslaním vojenského
krížnika Kontraadmirál Xawery Czernicki do oblasti Perzského zálivu.
Doplňujúcimi okruhmi rokovaní majú byť perspektívy a možnosti
prehĺbenia spolupráce medzi zbrojovkami oboch štátov.

V dobrom smere sa rozvíja kooperácia velení a jednotiek
spoločných zborov tvorených príslušníkmi slovenskej, poľskej a českej
armády.

Za osobitnú kapitolu, kde je žiaduca výmena názorov, je možné
považovať modernizáciu letectva a s ňou súvisiace problémy ohľadom
verejných tendrov a finančne nákladných nákupov bojových stíhačiek,
ale aj inej výzbroje pre armády postkomunistických štátov.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 035
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 7 631
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 6 648
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 443
 5. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 972
 6. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 815
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 813
 8. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 768
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 681
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 206

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Povedať, že Fico III a Mečiar III už sú jedna k jednej, sa ešte nedá, ale synchronizovaná akcia proti Kiskovi je porovnateľná iba a len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Lipšic dostal za nehodu z minulého roka podmienečný trest

Súd odsúdil bývalého poslanca a ministra Lipšica.

Neprehliadnite tiež

Domov

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru. Krajský predseda Tibor Glenda zas hovorí o nátlaku na členov klubu.

Domov

V niektorých okresoch platí výstraha pred vetrom a dažďom

Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom v Tatrách.

Domov

Do vedy o 32 miliónov eur menej? Nie je to iba Plavčanovo maslo, vyviňujú sa v SNS

Slovensko môže prísť o približne 32 miliónov eur z eurofondov na vedu. Výzvy sú po kauze exministra školstva Petra Plavčana zablokované.

Domov

Lekári sa dohodli so štátnou poisťovňou na ďalšej spolupráci

Zväz ambulantných poskytovateľov akceptoval návrh dodatkov k zmluvám.