Všetky slovenské národné strany sú rovnaké

Napriek tomu, čo sa momentálne v SNS deje, strana bola a je programovo a politicky jednotná. Jej poslanci hlasujú v parlamente úplne rovnako, stanoviská a postoje strany k dôležitým otázkam sú vždy jednomyseľné. Napriek tomu v SNS do dvoch týždňov vznikne


Anna Malíková dlhé roky presadzovala „národnú myšlienku“ spolu s Jánom Slotom - odteraz ju budú presadzovať proti sebe. FOTO SME - PAVOL MAJERďalšia strana - Pravá SNS. Tento úkaz je o to podivnejší, že sa postoje oboch strán, starej i pravej, naďalej v podstatných veciach zhodujú - napríklad i v tom, či mala vláda SR otvoriť vzdušný priestor republiky na prelety lietadiel NATO. Pán Oberhauser z Malíkovej SNS i pán Sitek za Slotovu SNS sa vyjadrili úplne rovnako: vláda to urobiť nemala, lebo hrozí útok teroristov aj na Slovensku. Zdá sa, že nie je dôležité, koľko slovenských národných strán tu napokon vznikne, lebo aj tak budú všetky rovnaké.

Často citovanú sentenciu, že v dejinách sa mnohé stáva dvakrát (prvý raz ako tragédia, druhý raz ako fraška), ilustruje aj príklad dvoch zvláštnych strán. Ruských boľševikov a slovenských národniarov. Vladimír Uľjanov si vybral za generálneho sekretára človeka, o ktorom si myslel, že bude Lenina vždy iba poslúchať. Keď prišiel na svoj omyl, bolo už neskoro. Stalin, ktorý mal stranu iba spravovať, ovládol ju ako nespochybniteľný šéf. Predseda SNS sa dopustil rovnakého omylu. Aj jemu prebrala stranu Anna Malíková a vyčistila ju s rovnakými sloganmi, aké vymyslel už Džugašvili.

Predĺžená ruka strany

Návrh Jána Slotu, aby práve Anna Malíková bola jedinou platenou podpredsedníčkou a fakticky výkonnou šéfkou strany, neprešiel pred siedmimi rokmi práve hladko. Expredseda o tom s odstupom času povedal: „Annu Malíkovú som doslova pretlačil na post prvej podpredsedníčky, ktorou sa stala až na druhej Ústrednej rade SNS. V treťom opakovanom hlasovaní prešla s jediným hlasom, keďže som vtedy povedal, že iného kandidáta nedám.“

Bývalú učiteľku matematiky spočiatku všetci brali iba ako predsedovho človeka, ale neskôr jej stranícky rating začal prudko stúpať. Na rozdiel od Slotu, ktorý sa zaoberal všeličím iným, pani Malíková sa venovala strane, jej štruktúram a ich potrebám. Po niekoľkých rokoch to bola ona, kto rozhodoval o podstatných a najdôležitejších veciach SNS.

Kým Slota vydával volebný výsledok z roku 1998 za veľký úspech strany, podpredsedníčka tvrdila, že voľby vyhrali iní, „lebo my, myslím národné sily, sme nebojovali dostatočne…“ Keď ju dotknutý predseda, ktorý sa do volebnej kampane vôbec nezapojil, chcel za túto opovážlivosť odvolať, s prekvapením zistil, že už to nie je možné.

V januári 1999 väčšina Ústrednej rady SNS prvý raz hlasovala za Malíkovú a proti Slotovi. Po deviatich mesiacoch sa bývalej podpredsedníčke podarilo svoju prevahu materializovať a žilinskému primátorovi nepomohlo ani to, že na sneme zhasol svetlá. Po ďalších dvoch rokoch nová šéfka upevnila svoju moc natoľko, že mohla Slotu zo strany vylúčiť. Pri organizovaní čistky využila všetky hlavné heslá, ktoré pred ňou použil aj Josif Vissarionovič.

Predovšetkým oprášila najväčší Stalinov vynález - tézu o vnútornom nepriateľovi. Tak ako boľševický generálny sekretár, tak aj Anna Malíková tvrdila, že „určite je niekto, kto má záujem rozložiť stranu zvnútra“. Poznala to vraj podľa toho, že vždy, keď SNS išla v preferenciách hore, „títo ľudia cielene robili deštrukciu strany“. Podľa nej sa poslanci SNS v parlamente údajne „snažili vytvoriť druhé centrum riadenia strany“. Ani trochu jej neprekážalo, že to bol hlavný argument, ktorým Stalin likvidoval svojho oponenta Trockého. Keď pani predsedníčka dodala, že podľa jej predstáv „poslanecký klub má byť predĺženou rukou politiky strany“, vrátila sa ku klasickému Džugašviliho modelu, kde bolo všetko predĺženou rukou strany - odbory v podnikoch, komsomol medzi mládežou a poslanci v sovietoch. Ján Slota vcelku výstižne charakterizoval kroky pani predsedníčky ako boľševické. On sám však urobil najviac preto, aby jeho nástupkyňa mala na čo naviazať.

Slotov princíp aj na Slotu

Demokratické subjekty sa v politike usilujú presadiť princíp inklúzie - usilujú sa o začlenenie menšín, spoločenských skupín či marginalizovaných osôb do väčšinovej spoločnosti. Politické strany, ktoré majú k demokracii iný vzťah, v praktickej politike pracujú na princípe exklúzie. Snažia sa vyradiť z väčšinového, teda i národného spoločenstva všetkých, ktorí tam podľa nich nepatria. Im teda nejde o začlenenie ďalších skupín či osôb do väčšinovej spoločnosti, ale o ich vyčlenenie. Aj keď sa nedemokratické strany líšia tým, proti komu je ich exklúzia namierená, to najdôležitejšie majú spoločné - snahu vyradiť celé skupiny z hlavného spoločenského prúdu. Pod vedením Jána Slotu bola SNS stranou, ktorá sa programovo usilovala vyťažiť politický profit práve vyčleňovania iných.

Predseda Slota viedol stranu k tomu, aby sústavne vyraďovala z väčšinového spoločenstva nežiaduce elementy. Nasadenie, s ktorým sa za to osobne zasadzoval, z neho urobilo autora výrokov na hranici zákona či za ňou. Jeho vyjadrenia, že keby bolo podľa neho, „medzi zločincami na uliciach by bolo viacej mŕtvych a aj Cigáni by pozornejšie chodili po uliciach“, lebo „na takýchto ľudí len malý dvor a dlhý bič“, robili z exklúzie normu spoločenského správania. Ku skutkovej podstate trestného činu hanobenia národa sa na nerozoznanie priblížil aj vtedy, keď v septembri 1994 na mítingu v Púchove povedal: „Maďari? To je jeden zákerný, hnusný národ, ktorý sem prišiel zo Strednej Ázie, a pozrite sa, ako sa rozmohol.“

Ján Slota, podobne ako jeho vtedajší kolegovia z HZDS, nezostal iba pri tom, že exkludoval iba jedno etnikum či národnostnú menšinu. Svojimi vyhláseniami vylúčil z národného spoločenstva aj politikov, verejných činiteľov i občanov, ktorí sa podľa neho nesprávajú dostatočne proslovensky. To všetko, ale zväčša bez jeho vulgárností a primitívnych výpadov, prevzala po ňom aj jeho nástupkyňa. K dedičstvu exklúzie však pridala ešte jednu podstatnú inováciu - Anna Malíková vylučuje už nielen menšiny, etnické skupiny či „odnárodnené“ indivíduá väčšinového spoločenstva, ale aj osoby, ktoré podľa nej nie sú hodné členstva v SNS. Nová predsedníčka doviedla do dôsledkov pôvodný Slotov princíp. Strana, ktorej podstatou je vylučovanie, vylúčila zo svojho stredu i bývalého predsedu. Čím v praxi predviedla, že vylúčený môže byť naozaj každý.

Národ je vraj osprostený

Starou tradíciou v SNS je, že sa v nej k demokracii hlásia iba tí, čo nemajú moc. Od januára až do októbra 1999 bola pani Malíková ľútou bojovníčkou za vnútrostranícku demokraciu. „Strana, ktorá je národná, musí byť nanajvýš demokratická,“ tvrdila hlavná súperka vtedajšieho predsedu a žiadala, aby sa SNS vrátila do rúk jej členom, aby práve oni, a nie úzke vedenie, mohli usmerňovať jej politiku. Keď sa stala šéfkou, nechala v predsedníctve odhlasovať uznesenie, že „líniu strany plne reprezentujú rozhodnutia predsedu“.

Je komické, ale aj príznačné, že osoba, ktorá sa dostala do čela strany volaním po väčšej demokracii, nastolila v SNS takú autokraciu, o akej sa Slotovi ani nesnívalo. A je naozaj veľmi pôvabné, že sa oponenti Malíkovej utiekajú k rovnakej taktike, s akou sa dostala k moci. Najmä poslanec Zelník tvrdí, že nová strana, Pravá SNS, bude zachovávať tak program, ako aj tradície SNS, „ale na demokratickom princípe, a nie na potieraní iných názorov a na diktatúre“. Ak sa obe „esenesky“ budú od seba nejako odlišovať, tak určite nie mierou svojho demokratizmu. Tá je a určite v oboch stranách zostane naďalej konštantná - hlboko aj pod slovenským priemerom. Odlišnosti medzi starou a Pravou SNS však určite vzniknú, lebo každá bude vyzerať na obraz svojho predsedu.

Najsilnejšou stránkou starej SNS je, že Anna Malíková dlhodobo patrí k trom najdôveryhodnejším politikom Slovenska. Čo je méta, ktorá je pre Slotu nedosiahnuteľná. Preto o slovenskej politickej scéne hovorí, že sa vyznačuje jednou zvláštnosťou: „Osoby, ktoré najviac poškodzujú záujmy slovenského národa, boli a sú v rebríčkoch popularity na popredných miestach… Slovenský národ je už taký osprostený, že počúva iba na pekné reči.“ Bez ohľadu na to, či slovenský národ je osprostený, alebo nie, jeho nemalá časť vníma Annu Malíkovú oveľa priaznivejšie ako jej predchodcu. Podstatné aj pre Jána Slotu je, že ju tak vnímajú i voliči samotnej SNS.

Pre vyše 70 percent voličov strany je predsedníčka Malíková najdôveryhodnejším politikom na Slovensku. O Slotovi si to myslelo iba osem percent. Bývalý predseda starej SNS a zrejme budúci šéf Pravej SNS má však v porovnaní s Malíkovou jednu nezanedbateľnú výhodu, ktorá z neho robí predsa len viac než outsidera. Malíková má síce popularitu, ale on má zas zdroje na financovanie strany. Preto sa môže začať súťaž v disciplíne, ktorá je pre oboch predsedov príznačná. Bude to súťaž, kto sa viac zradikalizuje.

O čom je vlastne spor

Ukážku, kam až môžu tieto preteky oboch súťažiacich zahnať, zažilo Slovensko vtedy, keď bojovali o post predsedu SNS. V čase, keď sa schyľovalo k zásahu NATO v Kosove, Ján Slota navštívil ruskú ambasádu, lebo chcel „vyzvať zástupcov Ruskej federácie, aby v prípade vojenského útoku na srbské ciele sa aj vojenskou silou zastali našich slovanských bratov“. Keby sa Rusko riadilo jeho výzvou, mohol z nej vzísť svetový konflikt. Anna Malíková za ním vôbec nezaostávala. Aj ona sa vyjadrila ku konfliktu v Kosove - slovanských bratov Srbov kritizovala, že problém nechali zájsť príliš ďaleko, lebo ho neriešili etnickým inžinierstvom. Svoj prístup vysvetlila na príklade juhu Slovenska. Podľa nej tam treba „robiť ekonomické a neviemaké zásahy, také, že po desiatich-pätnástich rokoch by sa nedalo o autonómii rozprávať, lebo, surovo povedané, nemal by kto…“

Zápas dvoch slovenských národných strán - starej i pravej - o jedného a toho istého voliča sa s veľkou pravdepodobnosťou stane faktorom, ktorý oboch predsedov posunie až za hranice politickej príčetnosti. Súboj, kto si zmonopolizuje „národnú myšlienku“ natoľko, že bude mať rozhodujúci vplyv na podobu volebnej kandidátky, sa transformoval do podoby neľútostného boja dvoch na nerozoznanie podobných strán. Pretože politické subjekty rozdeľuje vždy to, čo považujú za najdôležitejšie, je zrejmé, čo je pre obe národné strany podstatné. Nie to, čo presadzujú, ale pod čím vedením. V oboch je vysoko nad „národnou myšlienkou“ spor o profit a moc.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Rastie nám pokrivená generácia?
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 727
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 10 548
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 464
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 3 444
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 2 072
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 032
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 658
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 490
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 274
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 1 222

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Slobodné a rozvedené matky sú moderné vdovy, tvrdia Kotlebovci

Kotlebovci cielia na zraniteľné skupiny s najväčšími finančnými problémami.

PLUS

Európa sa hýbe smerom, akým chce Merkelová

Angela Merkelová bola v posledných rokoch tvárou Európskej únie. Bez domáce podpory to bude mať oveľa ťažšie.

EKONOMIKA

Bankomaty majú výročia. Takto vyzerali pred 50 rokmi

Prvý bankomat dali do používania v roku 1967 v Londýne.

Neprehliadnite tiež

Domov

Z eurofondov sa nič nerozkradlo, Plavčan urobil kroky, hovorí Paška z SNS

Vláda robí dlhodobé opatrenia proti korupcii, povedal Ján Podmanický zo Smeru.

Domov

Danko nemá problém zasmiať sa na ľudovej tvorivosti aj na jeho účet

Prekáža mu, keď niektoré strany manipulujú verejnou mienkou.

Domov

Cséfalvayová: Vízia, že spojenectvo s Ruskom je cesta pre Slovensko, je nereálna

Ruská geopolitika sa podľa poslankyne zasekla v období studenej vojny.

Domov

Americký denník si všimol Spišský Hrhov. Pochválil prácu s Rómami

Dedina založila komunitné firmy, ktoré Rómov zamestnali, a pomohla im postaviť slušné domy.