SME
Sobota, 12. jún, 2021 | Meniny má ZlatkoKrížovkyKrížovky

Školy si nesmú vynucovať dary od rodičov

Aj verejné základné a stredné školy môžu byť financované príspevkami a darmi. Sponzorský dar si ale žiadna zo škôl nesmie vynucovať.

V niektorých škôlkach chcú peniaze aj na hygienické potreby.V niektorých škôlkach chcú peniaze aj na hygienické potreby. (Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – JÁN KROŠLÁK)

BRATISLAVA. Školy nemajú peniaze na mnohé potrebné veci. Nedostatky sa snažia zaplátať aj príspevkami od rodičov. Môžu. Príspevky a dary pri financovaní verejných škôl pripúšťa aj zákon.

Marián Galan z odboru stredných a jazykových škôl ministerstva školstva povedal, že stredná škola môže prijať sponzorský dar od rodičov, nesmie však jeho poskytnutie vyžadovať.

Niektoré to napriek tomu robia. Jedny žiadajú poplatok na úhradu nezistených škôd, iné si nárokujú poplatky za používanie učebníc, ba nájdu sa aj také, čo spoplatnia užívanie odkladacích skriniek. Inde dokážu zakúpiť ergonomické lavice, ktoré žiaci využívajú niekoľko rokov.

Diskriminované deti neplatičov

Členstvo v združení rodičov je na každej škole dobrovoľné. Mnohí rodičia to však netušia. Príspevok, ktorý združenie každý rok vyberá, im teda nemôže nik nanútiť.

Ak sa niektorý rodič rozhodne, že nebude členom združenia, nemal by mu to nikto zazlievať.

Školský inšpektor Ľuboš Tužinský zo štátnej školskej inšpekcie už dávnejšie povedal, že uznesenie nie je záväzné pre tých, ktorí do združenia nevstúpili.

Stáva sa, že deti, ktorých rodičia odmietnu zaplatiť príspevok, nedostanú na deň detí alebo Mikuláša balíček ako ostatné. Tužinský povedal, že vybrané príspevky nemožno použiť tak, aby boli niektorí žiaci diskriminovaní.

Príspevky do združenia rodičov sú rôzne, pohybujú sa od päť až do 60 eur.

V niektorých školách si môžu súrodenci uplatniť zľavu, inde musí rovnaký poplatok zaplatiť každé dieťa z rodiny.

Percentá z daní nestačia

Školám by pomohli aj dve percentá z daní z príjmov rodičov, prípadne ďalších pracujúcich ľudí. Mnohé na túto možnosť upozorňujú na rodičovských združeniach, výveskách i na internetových stránkach, ale v praxi to vraj veľkú odozvu nemá.

Mária Devečková, zástupkyňa riaditeľky Základnej školy v Liptovskom Jáne, povedala, že skôr škole pomôžu sponzori z neďalekých hotelov a rekreačných zariadení.

„Takto si dokážeme pre deti zabezpečiť lyžiarsky aj plavecký výcvik,“ povedala.

V Základnej škole Andreja Kmeťa v Žarnovici povedali, že sú v hladovej doline.

Peniaze škola nemá od koho dostať, nanajvýš hmotné dary.

„Veľa rodín je v hmotnej núdzi, takže nemôžeme rátať s percentom z daní. Rodičia však pomáhajú ochotne s dopravou,“ povedala zástupkyňa riaditeľky Jana Tabernausová.

Môže učiteľ prijať dar? Na stužkovej áno

Do akej výšky sa môžu vyšplhať náklady na stužkovú , nešpecifikuje žiaden predpis. Rovnako to je s výškou daru pre učiteľa.

BRATISLAVA. Niektorí študenti tvrdia, že stužková je prežitok, iní si bez nej nevedia predstaviť maturitný ročník. Stužková slávnosť však z roka na rok siaha čoraz hlbšie do peňaženiek rodičov.

Odovzdávanie zelených maturitných stužiek spojené so slávnosťou budú rodičia rozoberať už na prvom septembrom rodičovskom združení. Koľko ich to bude stáť, však bude závisieť od ich benevolentnosti a nárokov študentov.

Marián Galan z odboru stredných a jazykových škôl ministerstva školstva povedal, že organizáciu stužkovej a výšku nákladov na ňu neupravuje žiaden všeobecne záväzný právny predpis.

V roku 1980 ministerstvo dostávalo toľko sťažností na honosné stužkové, že muselo vydať pokyny o organizovaní takýchto slávností. Pokyn mal zamedziť študentom veľkoryso míňať to, na čo si sami nedokázali zarobiť.

Výšku daru predpis nešpecifikuje

Na diskusných fórach sa koncom školského roka a pri stužkových mnohí rodičia pozastavovali nad tým, že žiaci dávajú učiteľom dary, neraz aj zo zlata.

Dávať či nedávať učiteľom dary? Mnohí rodičia si myslia, že pri istých príležitostiach by sa žiaci mali učiteľom odvďačiť za prácu.

Na diskusných fórach v tejto súvislosti koncom školského roka riešili, či stačí dať učiteľovi hodnotnú encyklopédiu, alebo niečo drahšie.

Vraj sa stáva, že rodičia nenápadne zisťujú, čo by si učiteľ prial, a podľa toho sa prispôsobujú. V maturitných ročníkoch údajne nie je nič výnimočné, ak triedny učiteľ dostane darček zo zlata.

Marián Galan z ministerstva povedal, že pedagogický a odborný zamestnanec nesmie dary žiadať, prijímať ich a navádzať iného na ich poskytovanie či získavať vďaka nim isté výhody. Odvoláva sa na zákon o pedagogických a odborných zamestnancov.

Pri istých príležitostiach však učitelia dary dostávať môžu.

Za také sa považuje Deň učiteľov, skončenie školského roku alebo stužková slávnosť. Galan vysvetľuje, že ide o obvyklé dary súvisiace s výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti a učiteľ ich môže prijať.

Aká hodnota daru je pri týchto príležitostiach únosná a ktorá je už nadštandardná, nešpecifikuje žiaden rezortný právny predpis.

Školy umenia robia dodatočné prijímačky

Prvým predpokladom prijatia na základnú umeleckú školu je zvládnuť talentové skúšky.

BRATISLAVA. Ak ste premárnili májový termín talentových skúšok do základných umeleckých škôl, nemusí byť ešte všetko stratené. Väčšina týchto škôl robí dodatočné prijímačky alebo zápisy aj v septembri.

Koľko je voľných miest a v ktorých zariadeniach, sa nedá presne povedať. Riaditelia tvrdia, že to budú vedieť až potom, keď deti naozaj do školy nastúpia.

Veľakrát sa stane, že na talentových skúškach obstoja, ale potom si výučbu rozmyslia. Účasť je dobrovoľná.

V Bratislave majú školy umenia voľné miesta v takzvaných prípravkách pre začiatočníkov. Na tieto miesta sa môžu hlásiť nadaní škôlkari a žiaci prvého stupňa základnej školy.

Základná umelecká škola Nádvorná vo Zvolene pozýva deti na talentové skúšky 8. a 9. septembra do všetkých odborov, podobná situácia je v škole umenia v Michalovciach.

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne Veronika Soukupová povedala, že záujem o štyri študijné odbory tento rok prejavilo veľa detí, škola bude mať 1240 žiakov.

Ak niektorí nenastúpia, vypíšu dodatočné prijímačky s talentovými skúškami.

Poplatky v základných umeleckých školách určuje mestské zastupiteľstvo.

Bez pomoci by škôlky živorili

Mnohé materské školy apelujú na rodičov, aby ich podporili. Vďaka finančným darom si môžu kúpiť lepšie zariadenie do tried, edukačné pomôcky, počítače či knihy.

BRATISLAVA. Najmladšie deti ešte ani nenastúpili do materských škôl a rodičia už vedia, že ak chcú mať rovnako pekne vybavenú triedu, ako majú druháci, mali by na to finančne prispieť. Záleží len na nich.

„Je to na dobrovoľnosti, no keď som si prečítala na internetovej stránke zoznam sponzorov, mám dojem, že by sa patrilo prispieť nejakou sumou,“ hovorí mamička budúcej škôlkarky z Bratislavy.

Osobná podpora predškolského zariadenia sa rozmáha predovšetkým v mestách, kde je škôlok najviac. Ide o Bratislavu, Košice, Žilinu či Nitru.

Poplatky za bielizeň aj hračky

Napríklad škôlkarom na Galbavého ulici v hlavnom meste rodičia platia aj za pranie bielizne. V minulom školskom roku si na rodičovskej schôdzi odhlasovali 20 eur.

Na aktivity ako výlety či kultúrne podujatia zaplatia 30 eur. Tretím príspevkom bol dobrovoľný dar na hračky, preliezačky a podobne.

V podobnom duchu apeluje na rodičov Materská škola Andreja Kmeťa v Žiline či na Párovskej ulici v Nitre. Medze dobročinnosti sa nekladú.

Zákon to neprikazuje

Viera Hajdúková z ministerstva školstva povedala, že dobrovoľné príspevky v materských školách neprikazuje zákon ani žiadne nariadenie.

„Skladanie sa rodičov na hygienické potreby, hračky, doplnky do interiéru nemá oporu v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise.“

„Rodičia by podľa správnosti mali uhrádzať iba dva poplatky – na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne, čo je na jedno dieťa najviac 15 percent sumy životného minima, a poplatok za stravu,“ doplnila Hajdúková.

Výšku týchto poplatkov v obecných a mestských zariadeniach upravujú všeobecne záväzné nariadenia obcí a miest.

Strava bude drahšia

Stravovanie v jedálňach materských, základných aj stredných škôl šlo mierne hore. Ceny sa zvýšili o päť percent.

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva každoročne stanovuje finančné pásma na nákup potravín pre jedno jedlo v zariadeniach školského stravovania.

Pásiem je päť, sú odstupňované podľa veku stravníkov a typu školy. Väčšina zriaďovateľov sa prikláňa k tretiemu stupňu, kde jeden obed žiaka základnej školy vo veku od šesť do 11 rokov vychádza na 1,01 eura.

„V tejto sume sú zahrnuté len náklady na nákup potravín podľa veku bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov,“ povedala Silvia Tokárová z ministerstva.

Koľko rodičia skutočne za stravu detí zaplatia, závisí od samosprávy. Napríklad v materskej škole v Považskej Bystrici to bude mesačne asi o 1,80 eura viac, na prvom stupni základnej školy o 2,2 eura a na druhom stupni o 2,4 eura, ak počítame s 20 pracovnými dňami v mesiaci.

Učitelia by mali zaplatiť za nákup potravín o 3,8 eura viac.

Pri diétnom stravovaní sú ceny vyššie v rozpätí od 1,2 do 1,4 eura.

Nekvalifikovaná učiteľka nesmie v škôlke učiť

BRATISLAVA. Rodič má právo požadovať, aby výchovu a vzdelávanie jeho dieťaťa v materskej škole zabezpečoval kvalifikovaný učiteľ materskej školy.

„Tohto pravidla sa musia držať všetci zriaďovatelia bez ohľadu na to, či ide o obecnú, štátnu, súkromnú alebo cirkevnú materskú školu,“ povedala Viera Hajdúková z ministerstva školstva.

Podľa zákona učiteľom materskej školy môže byť iba osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady. Musí mať buď úplné stredné odborné vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného smeru.

Pokiaľ by chcela riaditeľka zamestnať absolventku gymnázia bez niektorého zo študijných odborov, porušila by zákon.

Čas prevádzky určuje riaditeľ

BRATISLAVA. Otváracie hodiny v materskej škole určuje riaditeľ školy. Musí ich ale prerokovať s rodičmi a mať súhlas zriaďovateľa.

Rodičia majú právo požiadať o zmenu nevyhovujúcich otváracích hodín.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Domov

Inzercia - Tlačové správy

 1. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 4. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 5. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 6. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 7. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov
 8. Od zmesi plynov po sofistikovanú kvapalinu
 9. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát
 10. Tipy a triky na spracovanie letného ovocia
 1. Ako kedysi vyzerali bratislavské mýta? Bol tam cintorín aj sady
 2. Desať hotelov v destináciách, ktoré sú toto leto favoritmi
 3. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020?
 4. P. Lednický: Koronavírus tu už zostane, musíme si na to zvyknúť
 5. Čo robiť v Tatrách, keď počasie pokazí plány?
 6. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame
 7. Prešovský McDonald’s podržal zamestnancov počas pandémie
 8. Hrajte futbal ako Valábik! Lopty rozdáva po celom Slovensku
 9. Medzi zateplením minerálnou vlnou a PUR penou sú veľké rozdiely
 10. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie
 1. Sme vodná veľmoc a napriek tomu vody dovážame 9 587
 2. Dnes ma živí instagram, hovorí bývalá tanečníčka Katarína Jakeš 9 098
 3. Osem výnimočných slovenských hotelov pre zaslúžený odpočinok 8 743
 4. Počuli ste už o zelenej hypotéke? Ušetríte s ňou až trikrát 8 413
 5. 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bezpečnosti elektromobilov 8 033
 6. Tostov palác - moderné bývanie s atmosférou historických Košíc 7 594
 7. Málokto im verí. Prekvapia Slováci na futbalovom EURO 2020? 7 417
 8. Obľubovali ste termínované vklady? Spoznajte alternatívy 7 024
 9. Ako sa z nenásytných Bödörovcov stal symbol oligarchie 6 863
 10. 5 zmien, ktoré so sebou prináša menopauza. Ako sa pripraviť? 6 793
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Someliér Rastislav Šuták nedá dopustiť na račiansku frankovku.

Odborník vyvracia mýty o víne.


11. jún
Dánsky hráč skolaboval na ihrisku.

Zápas EURO 2020 prerušili.


Sportnet 30m
Ilustračné foto.

Študenti si zvolili, či sa chcú učiť matematiku.


11. jún
Veronika Remišová.

Zásah inšpekcie v NAKA považuje Remišová za nátlakovú akciu.


TASR 6 h

Neprehliadnite tiež

Šéf strany SaS Richard Sulík na kongrese s exministrom financií Ivanom Miklošom.

Delegáti zvolili aj členov revíznej komisie a rozhodcovskej komisie.


SITA 15m
Vo veľkokapacitnom vakcinačnom centre v Michalovciach sa v sobotu očkovalo vakcínou Sputnik V.

Argumenty, prečo ruská vakcína, boli rôzne.


1 h
Právny zástupca obžalovaného advokáta Martina Ribára Matej Marhavý.

Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože prokurátor podal proti nemu sťažnosť.


TASR 1 h

Horúčavy očakávajú meteorológovia v utorok, alebo v stredu.


TASR 2 h