Historický kalendár na 7. júna

Bratislava 6.júna (TASR) -

Svetový deň chôdze pre zdravie - vyhlásili na konferencii OSN o Zemi zo 7.6.1992

Výročie Memoranda národa slovenského (1861) - Pamätný deň SR

Medard, biskup


1646
- zomrel v Drietome evanjelický senior, spisovateľ a učiteľ JÁN
KRMAN. Narodil sa roku 1583

1801
- posvätil nitriansky biskup František Xaver Fuchs v Predmieri nový
kostol

1816
- narodil sa v Revúcej inžinier, národopisec a hudobný teoretik
JÚLIUS GUSTÁV REUSS, zberateľ slovenských ľudových rozprávok
a povestí. Zomrel 21.4.1872

1861
- skončilo sa dvojdňové národné zhromaždenie inteligencie, mešťanstva
a vidieckeho ľudu v Martine, na ktorom vyhlásili programový dokument
požiadaviek Slovákov (jazyková, kultúrna a národná rovnoprávnosť)
Memorandum národa slovenského, nadväzujúce na staršie slovenské
úsilia a požiadavky z revolučných rokov 1848-1849, no prispôsobené
novým podmienkam

1896
- narodil sa v Nových Zámkoch esperantista, propagátor esperantského
hnutia na Slovensku a publicista VIKTOR BADIN. Zomrel 25.5.1971

1921
- narodil sa v Čukalovciach herec MIKULÁŠ SIMKO, člen Ukrajinského
národného divadla v Prešove. Zomrel 1.4.1982

1926
- uskutočnila sa porada zástupcov amerických spolkov a novín, pričom
zostavili presný plán prednášok Andreja Hlinku

1931
- narodila sa v Leviciach herečka MAGDA PAVELEKOVÁ, bývalá členka
Novej scény v Bratislave

1946
- narodil sa LADISLAV KONEČNÝ, člen Slovenského syndikátu novinárov

1961
- narodil sa VOJTECH ZELINA, člen Spolku architektov Slovenska
- zomrel v Trnave poľnohospodársky odborník a odborný publicista
VIKTOR ČUMAKOV, spoluorganizátor pasienkarstva a lúkarstva na
Slovensku. Narodil sa 25.3.1898
- narodil sa JÚLIUS ŠARKALA, člen Spolku architektov Slovenska

1971
- začala sa v Prahe šesťdňová medzinárodná vedecká konferencia
Interkozmos - kozmická fyzika s účasťou odborníkov zo socialistických
krajín
- zomrel v Bratislave tlačiar IGNÁC ECKMANN. Narodil sa 16.5.1883

1976
- zomrel v Banskej Bystrici buržoázny politik, verejný činiteľ
a statkár ANDREJ NITSCH. Narodil sa 22.5.1883

1981
- zomrel vo Veľkom Bieli spisovateľ a knihovník JÁN ŠTEFAN BÁLENT.
Narodil sa 19.5.1906
- zomrel v Malackách veterinár, zlepšovateľ, výskumný pracovník,
zakladateľ a budovateľ viacerých odborných veterinárnych pracovísk
JURAJ URSÍNY, významný odborník štátnej veterinárnej služby na
Slovensku. Narodil sa 5.11.1904

431
- začal sa za pontifikátu pápeža Celestína I. efezský všeobecný
cirkevný snem, na ktorom odsúdili učenie carihradského patriarchu
Nestória a skončil sa v júli

1546
- uzavrel cisár Karol V. s kráľom Ferdinandom a vojvodom Wilhelmom
IV. Bavorským tajnú regenburskú dohodu proti nespokojným
protestantským kniežatám a mestám

1621
- spáchal samovraždu pražský mešťan MARTIN FRUWEIN Z PODOLÍ, ktorého
po Bielej hore uväznili a odsúdili na smrť

1716
- zomrel rumunsky diplomat, historik a geograf CONSTANTIN
CANTACUZINO. Narodil sa roku 1650

1781
- začala sa stavba Stavovského divadla v Prahe

1811
- narodil sa škótsky lekár JAMES YOUNG SIMPSON, ktorý namiesto
éterovej narkózy začal používať chloroform. Zomrel roku 1870

1826
- zomrel nemecký astronóm, fyzik, optik, konštruktér optických
prístrojov, tvorca prvých achromatických šošoviek, zdokonaliteľ
ďalekohľadu a fyzik JOSEPH VON FRAUNHOFER, objaviteľ tmavých čiar
v slnečnom spektre, ktoré nesú jeho meno. Narodil sa roku 1787

1896
- narodil sa maďarský komunistický politik a neskôr vodca
protikomunistického povstania IMRE NAGY. Popravili ho roku 1958
a roku 1989 rehabilitovali
- narodil sa americký chemik, fyzik, objasniteľ štruktúry a funkcie
mikromolekúl ROBERT SANDERSON MULLIKEN, laureát Nobelovej ceny
(1966). Zomrel roku 1986

1906
- narodil sa americký hudobník na altsaxofón a vedúci skupiny GLEN
GRAY. Zomrel roku 1963
- spustili v škótskom prístave Clydebank na vodu najväčšiu osobnú
dopravnú loď sveta parník Lusitania, ktorá mohla prepraviť až 2.000
cestujúcich, avšak v roku 1915 ju potopila nemecká ponorka
- narodil sa český herec JOSEF BEYVL. Zomrel roku 1978

1916
- dobyli nemecké vojská pevnosť Vaux, čím sa postavenie Verdunu vážne
ohrozilo

1921
- narodil sa americký džezový gitarista TAL (vlastným menom Talmadge
Holt) FARLOW, ktorý mal mimoriadne sluchové schopnosti. Zomrel roku
1998
- uzavrelo Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov s Rumunskom
vojenskú zmluvu, ktorá tvorila základ Malej dohody

1926
- narodil sa nemecký scénický výtvarník GÜNTHER SCHNEIDER-SIEMSSEN

1936
- uzavreli matignonské dohody zástupcov francúzskych podnikateľov
a robotníkov, pričom sa uzákonil princíp kolektívnych zmlúv,
40-hodinový pracovný týždeň, 14-denná dovolenka, zrušenie daní
z penzie a dohodlo sa zvýšenie miezd v celom Francúzsku, avšak
nasledovala devalvácia franku o 34 percent

1941
- uskutočnili Briti nálet na Brest
- začalo sa v Srbsku pod vedením Josipa Broza Tita povstanie
partizánov proti nemeckým okupantom
- zomrela česká operná speváčka OLGA PARŠOVÁ-ZIKEŠOVÁ. Narodila sa
roku 1853
- uskutočnili Japonci nálet na Čchung-čching

1946
- obnovilo sa po II. svetovej vojne televízne vysielanie vo Veľkej
Británii

1951
- vykonali posledné popravy nacistických zločincov odsúdených
v norimberských procesoch, pričom obesení boli bývalí dôstojníci SS
Paul Bobel, Werner Braune, Erich Naumann a Otto Ohlendorf, ktorých
uznali vinnými za masové vraždy Židov, Rómov a iných nacistami
nazývaných nežiaducich živlov v ZSSR, Oswald Pohl bol vedúcim Správy
koncentračných táborov v Nemecku a bol zodpovedný okrem iného za
likvidáciu varšavského geta, Georg Schallenmair a Otto Schmidt
zavraždili nespočetné množstvo väzňov vo vyhladzovacom tábore
Buchenwald - popravy však vyvolali u západonemeckej verejnosti značné
pobúrenie, pričom vicekancelár Franz Blücher sa vyjadril, že Ústava
NSR trest smrti nepozná, a preto nemali vykonať ani tieto popravy
- zverejnila britská vláda zmiznutie špiónov pre ZSSR Donald MacLeana
a Guya Burgessa z ministerstva zahraničných vecí
- uskutočnila sa v Paríži premiéra drámy Diabol a pánboh francúzskeho
existencialistického dramatika, filozofa a románopisca Jeana Paula
Sartra

1956
- konštituoval sa nový rakúsky parlament, ktorý vzišiel z volieb 13.
mája, pričom predsedom sa stal Felix Hurdes (Ľudová strana Rakúska,
ÖVP)
- zomrel francúzsky literárny kritik, filozof a esejista JULIEN
BENDA. Narodil sa roku 1867

1961
- zomrela prvá česká sochárka KARLA VOBIŠOVÁ. Narodila sa roku 1887

1966
- zomrel francúzsky sochár, maliar a básnik HANS ARP, významný
príslušník expresionistickej orientácie a spoluzakladateľ dadaizmu.
Narodil sa roku 1887

1971
- spojila sa sovietska vesmírna Sojuz 11 na palube s kozmonautmi
Georgijom Dobrovoľským, Vladislavom Volkovom a Viktorom Pacajevom
s orbitálnou stanicou Saľut 1 a hneď nato kozmonauti prestúpili do
priestorov stanice, čím sa Saľut 1 stala prvou obývanou vesmírnou
stanicou v dejinách ľudstva
- predložila vláda ZSSR v OSN návrh zmluvy o Mesiaci, ktorý obsahoval
tieto zásady: musia sa pri výskume a využívaní Mesiaca rešpektovať
záujmy dnešných i budúcich generácií, na Mesiaci sa zakazuje použiť
silu, zakazujú sa akékoľvek nepriateľské akcie a použitie Mesiaca na
násilné akcie proti cieľom na Zemi, zakazuje sa rozmiestňovanie
jadrových zbraní a ostatných zbraní jadrového ničenia na Mesiaci, pri
výskume a využívaní Mesiaca sa musia používať metódy, ktoré zabránia
nepriaznivým zmenám a znečisťovaniu mesačného prostredia, povrch
obežnice a ani vnútro sa nemôže stať vlastníctvom štátov, národných
a nadnárodných organizácií, ani právnických či fyzických osôb
- schválila Svetová colná organizácia (WCO) Colnú konvenciu
o medzinárodnej preprave tovaru (Konvencia ITI)
- začal sa päťdňový 16. zjazd Mongolskej ľudovej revolučnej strany,
pričom prerokoval správu ÚV, návrh smerníc päťročného plánu rozvoja
hospodárstva a kultúry na roky 1971-1975, správu revíznej komisie
a zvolil ústredné stranícke orgány
- súhlasil zástupca britskej vlády pri rokovaní v Luxembursku, že
libra opustí postupne svoju dovtedajšiu pozíciu rezervnej meny
kapitalistického sveta a mala sa zaradiť na rovnakú úroveň
s ostatnými západoeurópskymi menami
- začalo sa trojdňové vyhlásenie druhej amnestie na Cejlóne, pričom
sa úradom prihlásilo 260 povstalcov
- dosiahli podľa oznámenia juhovietnamskí vojaci koncom mája významné
víťazstvo pri Dong-tri, kde sa zmocnili silno bránenej nepriateľskej
pozície a vyradili vyše 100 nepriateľských vojakov
- zahynulo 28 osôb pri havárii dopravného lietadla spoločnosti
Alleg-Heny v USA
- začalo sa štvordňové prvé zasadnutie nového Národného zhromaždenia
Vietnamskej demokratickej republiky, ktoré zvolilo znovu
Ton-duc-Thanga za prezidenta republiky a Pham-van-Donga predsedu vlády

1981
- zničili izraelské lietadlá asi desaťminútovým bombardovaním iracký
atómový reaktor Osirak v Tammúze pri Bagdade dokončovaný
s francúzskou pomocou, pričom Izrael svoj útok zdôvodnil tým, že sa
tam mala skonštruovať jadrová bomba určená na vojenské použitie proti
židovskému štátu - Francúzsko a medzinárodné spoločenstvo útok ostro
odsúdili

1986
- zúčastnilo sa počas dvoch dní neďaleko nemeckých jadrových
zariadení v Brokdorfe, Wackersdorfe a Hamm-Uentroppe asi 100 000 osôb
na demonštráciách proti atómovej energii
- zomrel český sochár JAN KAVAN. Narodil sa roku 1905
- začal sa v Mníchove dvojdňový zraz západonemeckých revanšistov
s názvom Sliezko zostane naše

1991
- pokúsilo sa 18 lesothských dôstojníkov neúspešne zvrhnúť vládu
- rokovali v Ženeve ministri zahraničných vecí USA a ZSSR James Baker
a Alexandr Bessmertnych o znížení stavu strategických zbraní (START)
na oboch stranách
- zmenili názov Socialistická republika Macedónsko na Macedónska
republika

1996
- začalo sa v poľskom zámku Lancute dvojdňové tretie neformálne
stretnutie stredoeurópskych prezidentov, na ktorom bolo prítomných
deväť hláv štátov (vrátane prezidenta Michala Kováča)
- zomrel MAX FACTOR. Narodil sa roku 1904
- poverili zostavením novej tureckej vlády Necmettina Erbakana zo
Strany prosperity
- otvorila v Liverpoole britská kráľovná Alžbeta II. univerzitu
populárnej hudby - Liverpoolský inštitút koncertných umení (LIPA)
niekdajšieho člena skupiny Beatles Paula McCartneyho
- vydala vojenská junta Barmy dekrét, ktorý umožňoval ministerstvu
vnútra s okamžitou platnosťou zakázať činnosť opozičnej Národnej ligy
za demokraciu (NLD) - strany nositeľky Nobelovej ceny za mier Aun
Schan Su Ťijovej

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 2. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 3. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 4. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 6. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 7. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou
 1. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 2. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 3. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 4. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 5. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 6. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 9. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 10. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 13 682
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 9 061
 3. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 9 019
 4. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 120
 5. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 923
 6. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 5 158
 7. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 4 966
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 4 681
 9. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 4 629
 10. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 4 616

Hlavné správy zo Sme.sk

ŽENA

Chcete vyzerať atraktívnejšie? Mali by ste sa vyspať

Vedci oficiálne potvrdili, že dostatok spánku súvisí s tým, ako pôsobí náš výzor na ostatných.

DOMOV

Lunter: Nikdy som nepovedal, že mamu vyliečili len zdravé potraviny

Článok na webe firmy kandidáta na župana vysvetľuje jej vznik tým, že vďaka zdravej strave sa jeho mama dostala z rakoviny.

ŠPORT

Kohút si priznal chybu, Cígerovi sa ospravedlnil. Ten to neprijal

Tréner reprezentácie a šéf zväzu spolu diskutovali.

Neprehliadnite tiež

Prevádzkovateľ bitcoinmatu Jančuška: Bitcoin nie je len pre zločincov

Vo virtuálnej mene bitcoinoch treba mať len toľko úspor, koľko je človek ochotný stratiť, tvrdí prevádzkovateľ bitcoinového automatu MARIÁN JANČUŠKA.

Právnik z Via Iuris: Sudcovia vyslali prekvapivý signál

Vo voľbách do Súdnej rady neuspeli kandidáti reformného združenia. Treba sa zamyslieť, tvrdí právnik.

Lajčák: Migrácia je vecou mnohých ďalších rokov, musíme si zvyknúť

Šéf rezortu zahraničia je presvedčený o nenahraditeľnosti OSN pri udržiavaní mieru vo svete.

Lunter: Nikdy som nepovedal, že mamu vyliečili len zdravé potraviny

Článok na webe firmy kandidáta na župana vysvetľuje jej vznik tým, že vďaka zdravej strave sa jeho mama dostala z rakoviny.