Historický kalendár na 7. júna

Bratislava 6.júna (TASR) -

Svetový deň chôdze pre zdravie - vyhlásili na konferencii OSN o Zemi zo 7.6.1992

Výročie Memoranda národa slovenského (1861) - Pamätný deň SR

Medard, biskup


1646
- zomrel v Drietome evanjelický senior, spisovateľ a učiteľ JÁN
KRMAN. Narodil sa roku 1583

1801
- posvätil nitriansky biskup František Xaver Fuchs v Predmieri nový
kostol

1816
- narodil sa v Revúcej inžinier, národopisec a hudobný teoretik
JÚLIUS GUSTÁV REUSS, zberateľ slovenských ľudových rozprávok
a povestí. Zomrel 21.4.1872

1861
- skončilo sa dvojdňové národné zhromaždenie inteligencie, mešťanstva
a vidieckeho ľudu v Martine, na ktorom vyhlásili programový dokument
požiadaviek Slovákov (jazyková, kultúrna a národná rovnoprávnosť)
Memorandum národa slovenského, nadväzujúce na staršie slovenské
úsilia a požiadavky z revolučných rokov 1848-1849, no prispôsobené
novým podmienkam

1896
- narodil sa v Nových Zámkoch esperantista, propagátor esperantského
hnutia na Slovensku a publicista VIKTOR BADIN. Zomrel 25.5.1971

1921
- narodil sa v Čukalovciach herec MIKULÁŠ SIMKO, člen Ukrajinského
národného divadla v Prešove. Zomrel 1.4.1982

1926
- uskutočnila sa porada zástupcov amerických spolkov a novín, pričom
zostavili presný plán prednášok Andreja Hlinku

1931
- narodila sa v Leviciach herečka MAGDA PAVELEKOVÁ, bývalá členka
Novej scény v Bratislave

1946
- narodil sa LADISLAV KONEČNÝ, člen Slovenského syndikátu novinárov

1961
- narodil sa VOJTECH ZELINA, člen Spolku architektov Slovenska
- zomrel v Trnave poľnohospodársky odborník a odborný publicista
VIKTOR ČUMAKOV, spoluorganizátor pasienkarstva a lúkarstva na
Slovensku. Narodil sa 25.3.1898
- narodil sa JÚLIUS ŠARKALA, člen Spolku architektov Slovenska

1971
- začala sa v Prahe šesťdňová medzinárodná vedecká konferencia
Interkozmos - kozmická fyzika s účasťou odborníkov zo socialistických
krajín
- zomrel v Bratislave tlačiar IGNÁC ECKMANN. Narodil sa 16.5.1883

1976
- zomrel v Banskej Bystrici buržoázny politik, verejný činiteľ
a statkár ANDREJ NITSCH. Narodil sa 22.5.1883

1981
- zomrel vo Veľkom Bieli spisovateľ a knihovník JÁN ŠTEFAN BÁLENT.
Narodil sa 19.5.1906
- zomrel v Malackách veterinár, zlepšovateľ, výskumný pracovník,
zakladateľ a budovateľ viacerých odborných veterinárnych pracovísk
JURAJ URSÍNY, významný odborník štátnej veterinárnej služby na
Slovensku. Narodil sa 5.11.1904

431
- začal sa za pontifikátu pápeža Celestína I. efezský všeobecný
cirkevný snem, na ktorom odsúdili učenie carihradského patriarchu
Nestória a skončil sa v júli

1546
- uzavrel cisár Karol V. s kráľom Ferdinandom a vojvodom Wilhelmom
IV. Bavorským tajnú regenburskú dohodu proti nespokojným
protestantským kniežatám a mestám

1621
- spáchal samovraždu pražský mešťan MARTIN FRUWEIN Z PODOLÍ, ktorého
po Bielej hore uväznili a odsúdili na smrť

1716
- zomrel rumunsky diplomat, historik a geograf CONSTANTIN
CANTACUZINO. Narodil sa roku 1650

1781
- začala sa stavba Stavovského divadla v Prahe

1811
- narodil sa škótsky lekár JAMES YOUNG SIMPSON, ktorý namiesto
éterovej narkózy začal používať chloroform. Zomrel roku 1870

1826
- zomrel nemecký astronóm, fyzik, optik, konštruktér optických
prístrojov, tvorca prvých achromatických šošoviek, zdokonaliteľ
ďalekohľadu a fyzik JOSEPH VON FRAUNHOFER, objaviteľ tmavých čiar
v slnečnom spektre, ktoré nesú jeho meno. Narodil sa roku 1787

1896
- narodil sa maďarský komunistický politik a neskôr vodca
protikomunistického povstania IMRE NAGY. Popravili ho roku 1958
a roku 1989 rehabilitovali
- narodil sa americký chemik, fyzik, objasniteľ štruktúry a funkcie
mikromolekúl ROBERT SANDERSON MULLIKEN, laureát Nobelovej ceny
(1966). Zomrel roku 1986

1906
- narodil sa americký hudobník na altsaxofón a vedúci skupiny GLEN
GRAY. Zomrel roku 1963
- spustili v škótskom prístave Clydebank na vodu najväčšiu osobnú
dopravnú loď sveta parník Lusitania, ktorá mohla prepraviť až 2.000
cestujúcich, avšak v roku 1915 ju potopila nemecká ponorka
- narodil sa český herec JOSEF BEYVL. Zomrel roku 1978

1916
- dobyli nemecké vojská pevnosť Vaux, čím sa postavenie Verdunu vážne
ohrozilo

1921
- narodil sa americký džezový gitarista TAL (vlastným menom Talmadge
Holt) FARLOW, ktorý mal mimoriadne sluchové schopnosti. Zomrel roku
1998
- uzavrelo Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov s Rumunskom
vojenskú zmluvu, ktorá tvorila základ Malej dohody

1926
- narodil sa nemecký scénický výtvarník GÜNTHER SCHNEIDER-SIEMSSEN

1936
- uzavreli matignonské dohody zástupcov francúzskych podnikateľov
a robotníkov, pričom sa uzákonil princíp kolektívnych zmlúv,
40-hodinový pracovný týždeň, 14-denná dovolenka, zrušenie daní
z penzie a dohodlo sa zvýšenie miezd v celom Francúzsku, avšak
nasledovala devalvácia franku o 34 percent

1941
- uskutočnili Briti nálet na Brest
- začalo sa v Srbsku pod vedením Josipa Broza Tita povstanie
partizánov proti nemeckým okupantom
- zomrela česká operná speváčka OLGA PARŠOVÁ-ZIKEŠOVÁ. Narodila sa
roku 1853
- uskutočnili Japonci nálet na Čchung-čching

1946
- obnovilo sa po II. svetovej vojne televízne vysielanie vo Veľkej
Británii

1951
- vykonali posledné popravy nacistických zločincov odsúdených
v norimberských procesoch, pričom obesení boli bývalí dôstojníci SS
Paul Bobel, Werner Braune, Erich Naumann a Otto Ohlendorf, ktorých
uznali vinnými za masové vraždy Židov, Rómov a iných nacistami
nazývaných nežiaducich živlov v ZSSR, Oswald Pohl bol vedúcim Správy
koncentračných táborov v Nemecku a bol zodpovedný okrem iného za
likvidáciu varšavského geta, Georg Schallenmair a Otto Schmidt
zavraždili nespočetné množstvo väzňov vo vyhladzovacom tábore
Buchenwald - popravy však vyvolali u západonemeckej verejnosti značné
pobúrenie, pričom vicekancelár Franz Blücher sa vyjadril, že Ústava
NSR trest smrti nepozná, a preto nemali vykonať ani tieto popravy
- zverejnila britská vláda zmiznutie špiónov pre ZSSR Donald MacLeana
a Guya Burgessa z ministerstva zahraničných vecí
- uskutočnila sa v Paríži premiéra drámy Diabol a pánboh francúzskeho
existencialistického dramatika, filozofa a románopisca Jeana Paula
Sartra

1956
- konštituoval sa nový rakúsky parlament, ktorý vzišiel z volieb 13.
mája, pričom predsedom sa stal Felix Hurdes (Ľudová strana Rakúska,
ÖVP)
- zomrel francúzsky literárny kritik, filozof a esejista JULIEN
BENDA. Narodil sa roku 1867

1961
- zomrela prvá česká sochárka KARLA VOBIŠOVÁ. Narodila sa roku 1887

1966
- zomrel francúzsky sochár, maliar a básnik HANS ARP, významný
príslušník expresionistickej orientácie a spoluzakladateľ dadaizmu.
Narodil sa roku 1887

1971
- spojila sa sovietska vesmírna Sojuz 11 na palube s kozmonautmi
Georgijom Dobrovoľským, Vladislavom Volkovom a Viktorom Pacajevom
s orbitálnou stanicou Saľut 1 a hneď nato kozmonauti prestúpili do
priestorov stanice, čím sa Saľut 1 stala prvou obývanou vesmírnou
stanicou v dejinách ľudstva
- predložila vláda ZSSR v OSN návrh zmluvy o Mesiaci, ktorý obsahoval
tieto zásady: musia sa pri výskume a využívaní Mesiaca rešpektovať
záujmy dnešných i budúcich generácií, na Mesiaci sa zakazuje použiť
silu, zakazujú sa akékoľvek nepriateľské akcie a použitie Mesiaca na
násilné akcie proti cieľom na Zemi, zakazuje sa rozmiestňovanie
jadrových zbraní a ostatných zbraní jadrového ničenia na Mesiaci, pri
výskume a využívaní Mesiaca sa musia používať metódy, ktoré zabránia
nepriaznivým zmenám a znečisťovaniu mesačného prostredia, povrch
obežnice a ani vnútro sa nemôže stať vlastníctvom štátov, národných
a nadnárodných organizácií, ani právnických či fyzických osôb
- schválila Svetová colná organizácia (WCO) Colnú konvenciu
o medzinárodnej preprave tovaru (Konvencia ITI)
- začal sa päťdňový 16. zjazd Mongolskej ľudovej revolučnej strany,
pričom prerokoval správu ÚV, návrh smerníc päťročného plánu rozvoja
hospodárstva a kultúry na roky 1971-1975, správu revíznej komisie
a zvolil ústredné stranícke orgány
- súhlasil zástupca britskej vlády pri rokovaní v Luxembursku, že
libra opustí postupne svoju dovtedajšiu pozíciu rezervnej meny
kapitalistického sveta a mala sa zaradiť na rovnakú úroveň
s ostatnými západoeurópskymi menami
- začalo sa trojdňové vyhlásenie druhej amnestie na Cejlóne, pričom
sa úradom prihlásilo 260 povstalcov
- dosiahli podľa oznámenia juhovietnamskí vojaci koncom mája významné
víťazstvo pri Dong-tri, kde sa zmocnili silno bránenej nepriateľskej
pozície a vyradili vyše 100 nepriateľských vojakov
- zahynulo 28 osôb pri havárii dopravného lietadla spoločnosti
Alleg-Heny v USA
- začalo sa štvordňové prvé zasadnutie nového Národného zhromaždenia
Vietnamskej demokratickej republiky, ktoré zvolilo znovu
Ton-duc-Thanga za prezidenta republiky a Pham-van-Donga predsedu vlády

1981
- zničili izraelské lietadlá asi desaťminútovým bombardovaním iracký
atómový reaktor Osirak v Tammúze pri Bagdade dokončovaný
s francúzskou pomocou, pričom Izrael svoj útok zdôvodnil tým, že sa
tam mala skonštruovať jadrová bomba určená na vojenské použitie proti
židovskému štátu - Francúzsko a medzinárodné spoločenstvo útok ostro
odsúdili

1986
- zúčastnilo sa počas dvoch dní neďaleko nemeckých jadrových
zariadení v Brokdorfe, Wackersdorfe a Hamm-Uentroppe asi 100 000 osôb
na demonštráciách proti atómovej energii
- zomrel český sochár JAN KAVAN. Narodil sa roku 1905
- začal sa v Mníchove dvojdňový zraz západonemeckých revanšistov
s názvom Sliezko zostane naše

1991
- pokúsilo sa 18 lesothských dôstojníkov neúspešne zvrhnúť vládu
- rokovali v Ženeve ministri zahraničných vecí USA a ZSSR James Baker
a Alexandr Bessmertnych o znížení stavu strategických zbraní (START)
na oboch stranách
- zmenili názov Socialistická republika Macedónsko na Macedónska
republika

1996
- začalo sa v poľskom zámku Lancute dvojdňové tretie neformálne
stretnutie stredoeurópskych prezidentov, na ktorom bolo prítomných
deväť hláv štátov (vrátane prezidenta Michala Kováča)
- zomrel MAX FACTOR. Narodil sa roku 1904
- poverili zostavením novej tureckej vlády Necmettina Erbakana zo
Strany prosperity
- otvorila v Liverpoole britská kráľovná Alžbeta II. univerzitu
populárnej hudby - Liverpoolský inštitút koncertných umení (LIPA)
niekdajšieho člena skupiny Beatles Paula McCartneyho
- vydala vojenská junta Barmy dekrét, ktorý umožňoval ministerstvu
vnútra s okamžitou platnosťou zakázať činnosť opozičnej Národnej ligy
za demokraciu (NLD) - strany nositeľky Nobelovej ceny za mier Aun
Schan Su Ťijovej

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 3. Rastie nám pokrivená generácia?
 4. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 338
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 8 973
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 346
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 5 121
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 938
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 862
 7. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 731
 8. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 604
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 497
 10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 458

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: O Ficovom hlase sme viedli polemiky

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii.

ŠPORT

Zapíše sa Sagan do dejín? Rozhodnúť môže jedna vec

Vlani nebol najväčším favoritom, ale aj tak vyhral.

Neprehliadnite tiež

Domov

Kiska: Facebook posilní tímy na vyhodnocovanie extrémistických príspevkov

Spolu s Petrom Pellegrinim sú pripravení spoločnosti pomôcť.

Domov

Prišla učiť angličtinu, pre políciu takmer nedostala víza

Pred cudzineckou políciou ľudia čakajú hodiny, často aj v noci. Ak sa nedostanú na rad, tak musia krajinu opustiť.

Domov

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru. Krajský predseda Tibor Glenda zas hovorí o nátlaku na členov klubu.

Domov

V niektorých okresoch platí výstraha pred vetrom a dažďom

Meteorológovia varujú aj pred silným vetrom v Tatrách.