Historický kalendár na 3. augusta

1737
- zomrel v Kežmarku prírodovedec, učiteľ a výskumník Vysokých Tatier
JURAJ BUCHHOLTZ, ktorý sa zaoberal geológiou, mineralógiou a najmä
speleológiou. Narodil sa 3.11.1688

1752 - 250. VÝROČIE
- zomrel v Modre barokový náboženský spisovateľ, vydavateľ
výchovno-moralistickej literatúry, kazateľ a evanjelický kňaz PAVOL
JAKOBEI. Narodil sa 9.1.1695ň

1812
- zomrel v Szarvasi (Maďarsko) národný buditeľ, literárny pracovník,
cirkevný spisovateľ a evanjelický farár MARTIN HAMALIAR,
spoluzakladateľ Katedry reči a literatúry slovenskej na evanjelickom
lýceu v Bratislave, ktorý sa zameriaval na náboženskú spisbu, pričom
písal v latinčine, nemčine a češtine. Narodil sa 9.11.1750

1887
- narodila sa vo Zvolene klaviristka a hudobná pedagogička ĽUDMILA
FÖLDESSYOVÁ-HERMANNOVÁ. Zomrela roku 1955
- začala sa v Martine výstava slovenských výšiviek, ktorá poukázala
na starobylosť slovenskej kultúry

1907
- narodil sa v Pukanci rozhlasový technik a odborný publicista SAMUEL
ŠUBA, konštruktér a zlepšovateľ rozhlasových zariadení a organizátor
technického rozvoja rozhlasu na Slovensku, ktorý bol prvým majiteľom
rádioamatérskej koncesie na Slovensku

1922
- vydala Slovenská ľudová strana na svojom 3. zjazde Žilinské
memorandum adresované prezidentovi republiky, Spoločnosti národov
a Konferencii veľvyslancov veľmocí v Paríži, v ktorom žiada uznanie
a uplatnenie samourčovacieho práva slovenského národa formou autonómie

1927
- narodil sa v Novej Vieske vysokoškolský učiteľ, hungarista,
literárny vedec a kritik maďarskej literatúry ALEXANDER CSANDA

1942
- narodil sa v Bratislave herec JÁN MISTRÍK, člen činohry Novej scény
v Bratislave
- narodil sa v Bratislave bábkoherec a režisér ZDENĚK ŘÍHA
- narodila sa vedúca výskumná pracovníčka ĽUDMILA HUSOVSKÁ, členka
Spolku architektov Slovenska

1952 - 50. VÝROČIE
- zomrel v Bratislave maliar, výtvarný pedagóg a člen Spolku
slovenských umelcov GUSTÁV MALLÝ, zakladateľ moderného slovenského
maliarstva 20. storočia. Narodil sa 21.5.1879

1967
- podpísali v Prahe dohodu medzi vládou ČSSR a NSR o výmene tovarov
a platbách a obchodných zastúpeniach

1972
- začal sa štvordňový 16. ročník medzinárodného výstupu mládeže na
Rysy

1987
- zomrela jedna z najpoprednejších amerických herečiek éry nemého
filmu POLA NEGRI (vlastným menom Barbara Appolonia Chalupcová,
Chalupiecová), ktorej otec-drotár Juraj Chalupiec pochádzal
z kysuckej Nesluše. Narodila sa 3.1.1896

1992
- zrazil sa manipulačný vlak s nákladným pri železničnej stanici
BUDKOVICE (okres Michalovce), pričom zahynulo šesť železničiarov

---------------------------------------------------------------------

1347
- dobyl anglický kráľ Eduard III. v storočnej vojne francúzske mesto
Calais

1492
- vyplával Krištof Kolumbus zo španielskeho mesta Palos de la
Frontera (Andalúzia) na lodi Santa Maria, sprevádzanej loďami Nina
a Pinta, na domnelú západnú cestu do Indie, pri ktorej objavil Ameriku

1792
- zomrel britský mechanik, vynálezca, priekopník výstavby textilného
priemyslu a konštruktér pradiarenských stavov RICHARD ARKWRIGHT.
Narodil sa roku 1732

1817
- narodil sa rakúsky veľkovojvoda a maršal ALBRECHT FRIEDRICH RUDOLF.
Zomrel roku 1895

1857
- zomrel francúzsky spisovateľ EUGENE SUE (vlastným menom Joseph
Maria Sue). Narodil sa roku 1804

1862
- narodil sa nemecký filozof a psychológ OSWALD KÜLPE. Zomrel roku
1915

1867
- narodil sa britský politik a štátnik STANLEY BALDWIN. Zomrel roku
1947

1872
- narodil sa nórsky kráľ HAAKON VII. Zomrel roku 1957

1882
- narodil sa český filológ, historik a prekladateľ VILÉM MATHESIUS.
Zomrel roku 1945
- schválil americký Kongres zákon o obmedzení prisťahovalectva, ktorý
sa týkal chudobných, duševne chorých, zločincov a ľudí inej pleti
- narodil sa slovinský lyrický básnik a prekladateľ ALOJZ GRADNIK.
Zomrel roku 1967

1887
- narodil sa britský lyrik RUPERT BROOKE. Zomrel roku 1915
- narodil sa sovietsky vojenský činiteľ AVGUST IVANOVIČ KORK. Zomrel
roku 1937

1902
- narodil sa tuniský politik a štátnik HABÍB BIN ALÍ BURGIBA,
zakladateľ Demokratického ústavného združenia. Zomrel roku 2000
- navrhol arménsky patriarcha v Istanbule Ormanjan tureckej vláde
demisiu na protest proti násilnej islamizácii Arménov

1907
- začala sa trojdňová 3. konferencia Sociálnodemokratickej
robotníckej strany Ruska

1912
- obvinila komisia vyšetrujúca príčiny katastrofy na Titanicu
kapitána lode z nedbanlivosti

1917
- narodil sa americký trubkár a spevák CHARLIE SHAVERS. Zomrel roku
1971
- zomrel nemecký matematik, vysokoškolský pedagóg a spoluautor teórie
hyperkomplexných čísiel GEORG FROBENIUS, ktorý patril do berlínskej
školy (bola pre ňu príznačná aritmetizácia matematiky). Narodil sa
roku 1849
- dosiahla rakúsko-uhorská armáda východne od mesta Černovcy
(Černovice) ruské hranice
- narodil sa švajčiarsky politik a štátnik RUDOLF GNÄGI. Zomrel roku
1985

1922
- zomrel český matematik a vysokoškolský pedagóg MATYÁŠ LERCH, ktorý
vynikal najmä v odbore teórie čísiel a teórii špeciálnych funkcií
a nekonečných radov, pričom niektoré jeho práce mali svetový význam.
Narodil sa roku 1860

1927
- zomrel bulharský básnik, publicista, satirik a dramatik STOJAN
NIKOLOV MICHAJLOVSKI. Narodil sa roku 1856

1937
- zomrel český geológ, paleontológ, vysokoškolský pedagóg,
špecialista v oblasti pozemných vodných a tunelových stavieb JOSEF
WOLDŘICH, autor prvej geologickej mapy ČSR. Narodil sa roku 1880

1942
- zomrel nemecký chemik, zakladateľ rastlinnej chémie, prvý izolátor
krvného farbiva a vysokoškolský pedagóg RICHARD MARTIN WILLSTÄTTER,
laureát Nobelovej ceny (1915) za výskum rastlinných pigmentov (najmä
chlorofylu). Narodil sa roku 1872
- prenikla nemecká skupina armád Juh pri postupe na Kaukaz za rieku
Kubáň
- narodil sa český hokejista JAROSLAV HOLÍK

1947
- narodil sa český herec VÍTĚZSLAV NOVÁK

1952
- skončili sa 15. Letné olympijské hry v Helsinkách

1957
- vypustil ZSSR prvú medzikontinentálnu raketu R-7 konštruktéra
Sergeja Pavloviča Koroľova

1967
- požiadal americký prezident Lyndon Baines Johnson o schválenie
prirážky 10 percent na dane z príjmov Kongres
- zomrel nemecký politik PAUL LÖBE, bývalý predseda Ríšskeho snemu.
Narodil sa roku 1875
- začala sa štvordňová návšteva ministra zahraničných vecí NSR
Willyho Brandta v Rumunsku, pričom podpísali dohodu
o hospodársko-technickej kooperácii oboch krajín
- zomrel francúzsky maliar poľského pôvodu HENRYK BERLEWI. Narodil sa
roku 1894
- rozhodol americký prezident Lyndon Baines Johnson vyslať do
Vietnamu ďalších 45.000 vojakov


1972
- schválil americký Senát návrh na zastavenie finančných prostriedkov
na vedenie vojny v Indočíne, ktorý však podmienili prepustením
amerických vojnových zajatcov vo Vietname

1977
- začala sa v Hirošime štvordňová medzinárodná konferencia za zákaz
atómových a vodíkových zbraní, ktorá pokračovala 7.-9.8. v Nagasaki,
pričom rozhodli pripomínať japonský Deň Bikini ako Medzinárodný deň
boja proti jadrovým zbraniam a dať tak protijadrovému hnutiu širší,
celosvetový charakter
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 936
- zomrel český vysokoškolský pedagóg, filozof, sociológ a estetik
LUDVÍK SVOBODA. Narodil sa roku 1903
- prišiel osobne Nicolae Ceaucescu do Jiuského údolia, pričom údajne
ho baníci vítali, niesli jeho portréty a skandovali Ceaucescu a ľud,
čím štrajkujúci získali diktátorove sympatie a prístup na rokovania
- pod tlakom vzbury prezident prijal všetky ústupky, avšak po
skončení štrajku Ceaucescu nariadil tvrdé represálie proti jeho
účastníkom, pričom niekoľko desiatok zatkli a deportovali do
pracovných táborov, asi 4.000 presunuli do vzdialených baní (na
uvoľnené miesta tajná politická polícia Securitate vyslala svojich
informátorov, ktorí mali zabrániť podobným pohybom)
- zomrel cyperský arcibiskup gréckej ortodoxnej cirkvi a štátnik
MAKARIOS III. (vlastným menom Mikaelos Christodolou Mouskos). Narodil
sa roku 1913

1982
- začalo sa v Ženeve zasadnutie Výboru pre odzbrojenie, pričom na
programe boli konvencia o zákaze chemických zbraní a dohoda o zákaze
umiestňovania akýchkoľvek zbraní v kozmickom priestore
- zomrel nemecký chemik a vynálezca OTTO BAYER, odborník na výrobu
umelých farbív. Narodil sa roku 1902
- začal sa 19-dňový pochod mieru Škótsko 82 z Aberdeenu do Edinburgu
s účasťou obrancov mieru z Francúzska, NSR a Talianska
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 1398
- začali podľa oznámenia iránske bezpečnostné sily v Teheráne dovtedy
najväčšiu operáciu proti opozičným zoskupeniam (najmä proti ľudovým
mudžahedínom), pričom zabili a zatkli asi 65 osôb

1987
- začali sa v Soule rozhovory o ústavnej reforme medzi zástupcami
vládnej Demokratickej strany spravodlivosti a opozičnej Demokratickej
strany pre znovuzjednotenie
- zomrel český herec, režisér a divadelný pracovník ZDENĚK
BUCHVALDEK. Narodil sa roku 1928
- uzavrel Irán na tri dni svoje výsostné vody v Perzskom a Ománskom
zálive v súvislosti s námorným cvičením
- vypustil ZSSR nákladnú kozmickú loď Progress 31, ktorej cieľovou
stanicou bol Mir
- zahynulo podľa oznámenia v USA 72 osôb pri 16-dňových horúčavách
- skončilo sa v Ženeve 7. zasadnutie Konferencie OSN o obchode
a rozvoji s účasťou vyše 110 krajín, ktoré sa začalo 9.7., pričom
prijali záverečný dokument obsahujúci hodnotenie ekonomického vývoja
a globálnych štrukturálnych zmien, avšak boli spory medzi rozvojovými
a najvyspelejšími kapitalistickými krajinami v riešení obrovského
zadlženia rozvojového sveta

1992
- začal sa v JAR dvojdňový generálny štrajk organizovaný ANC za
zvrhnutie belošskej vlády a rezignáciu prezidenta Frederika de
Klerka, ktorý ochromil život krajiny, pričom pri zrážkach zahynulo 31
osôb a černošské akcie pokračovali celý týždeň
- dohodli sa ruský prezident Boris Jeľcin a ukrajinský Leonid
Kravčuk, že čiernomorská námorná flotila nebude podriadená veleniu
ozbrojených síl SNŠ, ale bezprostredne prezidentom Ruska a Ukrajiny,
avšak Bielorusko protestovalo
- pristúpilo Francúzsko oficiálne ako 147. krajina k zmluve
o nešírení jadrových zbraní z roku 1968
- začalo Nemecko ako prvé zo zmluvných strán dohody o obmedzení
konvenčných zbraní v Európe likvidovať ťažké zbrane
- vyslovil sa Senát Kongresu USA pre obmedzenie podzemných jadrových
výbuchov a ich úplné zastavenie roku 1996

1997
- potvrdili v Iránskej islamskej republike v úrade nového prezidenta
šíitskeho duchovného Sajjada Mohammada Chatámího, nástupcu Alího
Akbara Hášimího Rafsandžáního

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 3. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 1. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 2. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 3. Detské zúbky sú veda
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 8. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 10. Rastie nám pokrivená generácia?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 10 470
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 4 933
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 830
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 333
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 549
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 284
 7. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 058
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 889
 9. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 804
 10. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 767

Hlavné správy zo Sme.sk

PRIMÁR

Päťdesiatnici a stres: Po päťdesiatke začne stres zabíjať

Nikto nie je stavaný na to, aby prežíval dlhodobý stres.

SVET

Po páde z mosta do Vltavy zomrel český herec Jan Tříska

Okolnosti pádu vyšetruje polícia.

ŠPORT

Pozrite si záver MS z Bergenu, ktorý nebol v televízii

Zábery z helikoptéry ukazujú nástupy v posledných kilometroch.

Neprehliadnite tiež

Domov

Tri osoby zahynuli pri zrážke s vlakom v minulom týždni

Nešťastia sa odohrali na Kysuciach aj Žitnom ostrove.

Domov

Vedenie slovenskej diplomacie ocenilo výsledok volieb v Nemecku

Vyššiu formu spolupráce chceme v praxi uplatňovať aj s novou nemeckou vládou.

Domov

Výtvarník Kalmus dostal podmienečné väzenie, vidí za tým snahu o zastrašenie

Umelec Peter Kalmus podá proti trestnému rozkazu odpor. Tvrdí, že je nevinný a kosák a kladivo z pomníka nestrhol.

Domov

Súdna rada schválila hromadné výberové konanie na pozíciu sudcov

Pôjde o prvé takéto konanie, bude v jednom termíne vo všetkých krajoch.