Historický kalendár na 6. augusta

Deň Hirošimy - pripomína zvrhnutie prvej americkej jadrovej bomby na japonské mesto Hirošimu (1945)

Štátny sviatok Bolívijskej republiky - Deň nezávislosti (1825)

Premenenie Pána - pripomína premenu Ježiša Krista na vrchu Tábor, čím vzal na seba nebeskú slávu pred očami troch apoštolov (Petra, Jakuba a Jána), pričom videli pri ňom stáť Mojžiša a Eliáša a z neba počuli hlas: Toto je môj milý Syn, v ktorom mám najväčšie zaľúbenie, tohto poslúchajte; sviatok uviedli ho do Rímskeho kalendára roku 1457 na pamiatku víťazstva nad Turkmi pri Belehrade

1272
- zomrel v Csepelszigete (Maďarsko) uhorský kráľ ŠTEFAN V. Narodil sa
18.10.1239

1682
- zomrel v Halle (NSR) evanjelický kňaz, barokový spisovateľ
a skladateľ duchovných piesní JÁN SINAPIUS-HORČIČKA. Narodil sa
1.11.1625

1737
- začalo sa vyučovanie na banskej škole v Banskej Štiavnici, prvej
európskej školy tohto druhu s vynikajúcou úrovňou, pričom organizáciu
výučby na škole riešil dekrét Dvorskej komory vo Viedni

1857
- narodil sa v Bratislave dôstojník rakúsko-uhorského vojnového
námorníctva, cestovateľ, publicista a kontraadmirál ĽUDOVÍT HÖHNEL.
Zomrel 23.3.1942

1872
- narodil sa v Slovenskom Pravne evanjelický kňaz, spisovateľ
a etnograf KRIŠTOF CHORVÁT, vedúci činiteľ spolku Tatran, ktorý sa
venoval slovanskej mytológii a národopisu. Zomrel 3.4.1897

1882
- sprístupnili verejnosti Beliansku jaskyňu

1902
- narodil sa v Bardejovskej Novej Vsi hudobný skladateľ, dirigent,
klavirista, pedagóg a organizátor hudobného života MICHAL VILEC,
významný príslušník slovenskej hudobnej moderny. Zomrel 12.3.1979
- narodil sa v Dobříši (Česko) český elektrotechnický inžinier,
vysokoškolský pedagóg a budovateľ špeciálnych disciplín v odbore
zabezpečovania dopravy VÁCLAV CHUDÁČEK. Zomrel 21.1.1975

1912
- narodil sa v Liptovskej Kokave osvetový pracovník, redaktor
a pedagóg MARTIN JANČUŠKA, organizátor a tvorca Ľudovej umeleckej
tvorivosti. Zomrel 4.11.1979

1922
- narodil sa v Nitrianskej Strede novinár, publicista, redaktor
a politický pracovník AUGUSTÍN ŠIŠKA, riaditeľ ČSTK na Slovensku
- narodil sa v Spišských Vlachoch jazykovedec, germanista, nordista
a vysokoškolský pedagóg ELEMÍR TERRAY. Zomrel roku 1998
- narodil sa v Leopoldove hospodársky pracovník, priekopník
krasokorčuľovania na Slovensku a medzinárodný rozhodca EMIL SKÁKALA,
jeden z organizátorov medzinárodnej výstavy Flóra Bratislava. Zomrel
27.7.1990
- založili na zjazde v Trenčíne prvú celonárodnú požiarnickú
ustanovizeň Zemskú hasičskú jednotu, ktorej sídlom sa neskôr stal
Martin

1927
- narodil sa v Sirku herec a inšpicient JÁN BARTO

1937
- narodil sa v Nových Zámkoch maliar, knižný grafik a ilustrátor
FRANTIŠEK JAKSICS, člen Asociácie slovenského umenia (ASA)

1942
- narodil sa v Bratislave herec ŠTEFAN ŠAFÁRIK, člen Divadla Jozefa
Gregora Tajovského vo Zvolene
- narodila sa v Bratislave korepetítorka a klaviristka VIERA KUNZOVÁ
- narodil sa v Bratislave príslušník prvej generácie slovenských
povojnových exulantov a publicista STANISLAV J. KIRSCHBAUM

1947
- narodil sa v Martine novinár a fotoreportér IGOR TELUCH. Zomrel
21.4.1997

1952
- narodil sa v Prešove herec PETER RAŠEV

1967
- zomrel v Bratislave mäsiarsky technológ KAROL FRINDRICH, ktorý
spolupracoval pri vývoji a zavádzaní nových výrobkov, technológie
a mechanizmov. Narodil sa 16.10.1901

1982
- začal sa trojdňový 26. ročník Medzinárodného výstupu mládeže na Rysy

1987
- začal sa štvordňový 31. ročník Medzinárodného výstupu mládeže na
Rysy

1992
- schválila druhá spoločná schôdza snemovní Federálneho zhromaždenia
ČSFR opatrenia predsedníctva FZ o náhrade škôd spôsobených čs.
fyzickým osobám vstupom cudzích vojsk a pobytom sovietskych vojsk,
zákonné opatrenie týkajúce sa prevodu družstevných bytov, pričom
ustanovili komisiu FZ pre ľudské práva a humanitárne otázky
- opustili poslanci ODS a KDS zasadnutie Federálneho zhromaždenia,
pretože pri voľbách predsedov parlamentnej kontrolnej komisie FBIS
a komisie pre kontrolu obranného spravodajstva údajne nedodržali
dohodu s HZDS, a preto 7.8. ukončili spoločnú schôdzu snemovní FZ


---------------------------------------------------------------------

1637
- zomrel anglický renesančný dramatik a básnik BENJAMIN (Ben) JONSON.
Narodil sa roku 1572

1697
- narodil sa bavorský kurfist a rímskonemecký cisár KAROL VII. ALBERT
z rodu Wittelsbachovcov. Zomrel roku 1745

- narodil sa taliansky staviteľ NICCOLO SALVI, ktorý bol autorom
fontány di Trevi. Zomrel roku 1751

1787
- začalo rokovať americké Ústavodarné zhromaždenie vo Filadelfii


1837
- zomrel ruský fyzik PAVEL LVOVIČ ŠILLING. Narodil sa roku 1786

1862
- zničili unionisti počas americkej občianskej vojny pancierovú loď
Arkansas

1867
- zomrel haitský cisár FAUSTIN SOULOUQUE (Faustin I.). Narodil sa
roku 1782

1872
- narodil sa ukrajinský geológ a paleontológ DMITRIJ NIKOLAJEVIČ
SOBOLEV. Zomrel roku 1949

1887
- zomrel rumunský spisovateľ GEORGE CRETSEANU. Narodil sa roku 1829

1897
- narodil sa český akademik a internista JOSEF CHARVÁT, zakladateľ
čs. endokrinológie. Zomrel roku 1984

1902
- narodila sa nemecká koncertná a operná speváčka (alt) MARGARETE
FRIDA KLOSEOVÁ. Zomrela roku 1968

1907
- narodila sa česká muzikologička, publicistka a prekladateľka ANNA
HOSTOMSKÁ-OČADLÍKOVÁ. Zomrela roku 1995

1912
- zavŕšil úspešne ruský letec Vsevolod Abramovič svoj diaľkový
etapový let z Berlína do Petrohradu

1917
- vytvorili v Rusku druhú koaličnú dočasnú vládu, na čele
s Alexandrom Fiodorovičom Kerenským
- navštívil rakúsko-uhorský cisár Karol I. znovudobyté ukrajinské
mesto Černivcy
- narodil sa americký filmový herec ROBERT MITCHUM. Zomrel roku 1997

1922
- narodil sa český sochár LUDVÍK KODYM

1927
- mal premiéru prvý zvukový film Džezový spevák s hviezdou amerického
music-hallu Alom Johnsonom v hlavnej úlohe

1932
- zomrel český polárnik a cestovateľ VÁCLAV VOJTĚCH. Narodil sa roku
1901
- otvorili v Benátkach prvý filmový festival na svete
- zomrel český organista, hudobný skladateľ a pedagóg EDUARD TREGLER.
Narodil sa roku 1868

1937
- zomrel hutný inžinier a nemecký vynálezca kalenia kovov ALFRED
WILM. Narodil sa roku 1869

1942
- vymenoval americký prezident Franklin Delano Roosevelt generála
Dwighta Eisenhowera za hlavného veliteľa plánovanej operácie Torch
(Pochodeň), ktorej cieľom bolo vylodenie spojeneckých vojsk vo
Francúzskej severnej Afrike
- zomrel dánsky fyzik, inžinier a priekopník zvukového filmu VALDEMAR
POULSEN, ktorý objavil magnetický záznam zvuku. Narodil sa roku 1869
- začali nemecké vojská ohrozovať Stalingrad z juhozápadu
- zmasakrovali nemeckí vojaci v Minsku na uliciach 3000 Židov

1945
- zhodilo o 8.15 hodín americké lietadlo Enola Gay (B-29
- Superfortress) na stred japonského mesta Hirošima prvú atómovú
bombu, pričom hneď zahynulo 80 000 osôb a ďalších 200 000 zomrelo na
následky výbuchu

1947
- narodil sa afganský politik a štátnik NADŽÍBULLÁH. Popravili ho
roku 1996
- konala sa na Salzburskom festivale premiéra opery Gottfireda Einema
Dantonova smrť

1952
- udelil iránsky parlament na šesť mesiacov neobmedzené právomoci
premiérovi Mohammadovi Mosaddekovi
- protestovala Arabská liga proti izraelsko-západonemeckým rokovaniam
o náhrade škôd, ktoré boli spôsobené počas vojny Židom

1957
- vyvolal v Kodani americký film Rock around the Clock so spevákom
Billom Haleym vlnu výtržností

1962
- vyhlásila bývalá britská kolónia Jamajka nezávislosť v rámci
britského Spoločenstva, pričom ostrov po objavení Krištofom Kolumbom
kolonizovali Španieli, avšak v období 1655-1962 bol britskou korunnou
kolóniou (od roku 1953 s čiastočnou autonómiou) a roku 1958 bol
dominantným štátom Západoindickej federácie, ktorá odstúpením Jamajky
o tri roky zanikla

1967
- otvorili v Lisabone nad riekou Tejo vtedajší najdlhší európsky
2278-metrový Salazarov most

1972
- zasiahli britské jednotky drasticky proti republikánskej
demonštrácii v Belfaste
- zbavili saigonského ministra obrany Nguyen-van-Vyho funkcie pre
nezákonné disponovanie s fondom podpôr
- rozhodla sa pakistanská vláda prepustiť na slobodu 7000 Indov
internovaných v decembri 1971

1977
- zničil požiar v starej štvrti Istanbulu 19 domov, tri továrne, tri
skladištia, banku a mešitu, pričom celková škoda dosiahla 20 miliónov
dolárov
- zomrel český fyziológ a lekár ARNOŠT GUTMANN. Narodil sa roku 1910
- začal sa (do 13.8.) Medzinárodný týždeň akcií proti neutrónovej
bombe, ktorý vyhlásila Svetová rada mieru

1982
- uskutočnilo sa vo Viedni záverečné zhromaždenie účastníkov Pochodu
mieru 82 so zástupcami vyše 30 štátov
- skončila sa v Mexiku 2. svetová konferencia UNESCO o kultúrnej
politike, ktorá sa začala 26.7., pričom vyzvali k užšej kultúrnej
spolupráci na všetkých úrovniach a zabezpečeniu základných práv
človeka a národov
- vetovali USA na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN sovietsky návrh
rezolúcie odsudzujúci Izrael za neplnenie rezolúcii BR, pričom návrh
tiež žiadal nastoliť prímerie, ukončiť vojenské akcie, zastaviť
dodávky zbraní ai.
- nariadila talianska vláda okamžitú likvidáciu najväčšej talianskej
banky Banco Ambrosiano pre finančné podvody

1987
- predložil v Ženeve minister zahraničných vecí ZSSR Eduard
Ševardnadze na Konferencii o odzbrojení viaceré sovietske návrhy
(zriadiť medzinárodný systém globálnej kontroly radiačnej bezpečnosti
s využitím kozmických spojov, umožniť prístup do vojenských objektov
USA a ZSSR v tretích krajinách, kde sa mohli rozmiestňovať rakety,
uskutočňovať inšpekcie na kozmodrómoch, právne zakotviť princíp
povinných inšpekcií v oblasti chemických zbraní)
- zomrel český literárny historik a teoretik JOSEF HRABÁK. Narodil sa
roku 1912
- začala sa v Guatemale vrcholná konferencia prezidentov Guatemaly,
Hondurasu, Kostariky, Nikaraguy a Salvadoru, pričom rokovali
o mierovom urovnaní situácie v oblasti, schválili dokument Cesty na
dosiahnutie pevného a trvalého mieru v Strednej Amerike, ktorý mal
nadobudnúť platnosť do 90 dní, avšak odmietli prerokovať tzv. mierový
plán predložený Ronaldom Reaganom
- zahynuli podľa oznámenia v silnej snehovej búrke štyria členovia
sovietskej výskumnej expedície v Anktarktíde

1992
- odchoval podľa oznámenia jediný žijúci pár zlatých orlov vo Veľkej
Británii mláďatá
- požiadala juhoslovanská vláda medzinárodné spoločenstvo
o humanitárnu pomoc pre utečencov z Bosny, Chorvátska a Slovinska,
ktorých počet odhadovali na 570 000 osôb
- oznámil americký prezident George Bush možnosť využiť americké
vojská na zastavenie vojny v bývalej Juhoslávii
- schválila Svetová banka prvú pôžičku pre Rusko vo výške 600
miliónov dolárov na podporu reformných programov
- oznámilo velenie americkej armády v Európe názvy 116 jednotiek,
ktoré mali do 30.9.1993 stiahnuť z Európy


1997
- podpísali v Nikózii Turecko a Severocypreská turecká republika
dohodu o asociácii
- súhlasil bývalý vodca bosnianskych Srbov Radovan Karadžič s tým,
aby bol súdený v Republike srbskej v Bosne pod dohľadom
Medzinárodného tribunálu pre vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii so
sídlom v Haagu, ktorý ho obvinil z vojnových zločinov
- schválil kambodžský parlament nového premiéra Ung Huota, ktorý
nahradil zosadeného princa Norodoma Ranariddha

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 2. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 2. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 4. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 5. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 6. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 7. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 8. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 9. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 10. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 15 654
 2. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 10 707
 3. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 6 858
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 6 482
 5. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 344
 6. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 5 926
 7. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 5 921
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 5 361
 9. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 4 655
 10. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 4 139

Hlavné správy zo Sme.sk

TECH

Mesiac som žil v inteligentnej domácnosti. A takto to dopadlo

Moderná, zábavná a zaujímavá. Inteligentná domácnosť je ale drahá a slovenským príkazom zatiaľ nerozumie.

KOMENTÁRE

Nová česká celebrita, hlúpa Mary a budúcnosť ľavosúdia (Schutzov týždeň)

Proti „ideám“ Sme rodina je šuvix aj nový „sociálny balík“ Smer-SNS-HíD.

SVET

Rozhoduje sa o budúcnosti sveta, čo plánujú lídri (Globsec naživo)

Lídri, vojaci a odborníci sa rozprávajú o hrozbách.

KOMENTÁRE

Keď slová slúžia ako strely

Falošné správy často pritiahnu väčšie masy ako dôveryhodné médiá.

Neprehliadnite tiež

Drucker pri Univerzitnej nemocnici najal právnikov za desaťtisíce eur

Rezort zdravotníctva uzavrel zmluvu na poradenské služby za takmer štyristotisíc eur.

Lesníci nesúhlasia s ochranármi pri zásahoch do lesných ekosystémov

Komora lesníkov tvrdí, že nie je možné všade navyšovať plochy chránených území.

Zomrel exriaditeľ Slovenskej televízie Stadtrucker

Scenárista, dramaturg, spisovateľ Ivan Stadtrucker skonal vo veku 82 rokov

Novela zákona o odpadoch je v pripomienkovom konaní

Envirorezort chce menej administratívy pre malých podnikateľov a celkovú prehľadnosť.