Historický kalendár na 10. augusta

Štátny sviatok Ekvádorskej republiky - Deň vyhlásenia nezávislosti (1809)
Vavrinec, diakon, mučeník - jeden z najslávnejších mučeníkov v Cirkvi je patrónom chudobných, bibliotekárov, hasičov a kuchárov

1552 - 450. VÝROČIE
- odohrala sa bitka pri Plášťovciach, v ktorej Turci porazili
žoldnierske vojská pod velením rakúskeho veliteľa Erasma Teuffella,
po boku ktorých bojovali oddiely zo slovenských stolíc a miest

1697
- narodil sa v Novom Meste nad Váhom jezuita, humanista,
vysokoškolský pedagóg a spisovateľ ŠTEFAN NOVOTA. Zomrel 9.4.1777

1822
- narodil sa v Martine-Hornom Záturčí významný prozaik štúrovskej
generácie, priekopník slovenskej historickej novely, pedagóg
a literárny kritik JÁN KALINČIAK, hlavný predstaviteľ epického žánru
v období romantizmu, ktorý položil základy umeleckého realizmu
v slovenskej próze. Zomrel 16.6.1871

1832
- narodil sa v Námestove publicista, editor a národnokultúrny
pracovník MARTIN VESELOVSKÝ. Zomrel 12.2.1870

1847
- došlo k dohode na valnom zhromaždení kultúrneho spolku Tatrín
v Čachticiach u katolíckeho farára Jozefa Urbanovského medzi
bernolákovcami a štúrovcami o všeobecnom prijatí nového spisovného
jazyka

1887
- vyšlo prvé číslo Pútnika svätovojtešského, mesačníka pre katolícky
ľud

1897
- narodil sa v Štóse spisovateľ, publicista, redaktor, esejista,
literárny kritik a historik ZOLTÁN FÁBRY, významný predstaviteľ
maďarskej národnostnej kultúry na Slovensku. Zomrel 31.5.1970

1902 - 100. VÝROČIE
- narodil sa v Slovenskej Ľupči vysokoškolský pedagóg, stavebný
inžinier, člen korešpondent SAV vo vednom odbore stavebníctvo
a architektúra ANTON TURECKÝ. Zomrel 9.6.1959

1917
- narodil sa v Pukanci entomológ a odborný publicista JÚLIUS
RUDINSKÝ. Zomrel 23.3.1980
- stal sa novým uhorským premiérom gróf Móric Esterházi, ale už 20.8.
musel odstúpiť

1922
- narodil sa v Klenovci spisovateľ, prozaik, literárny kritik,
redaktor, filmový scenárista, esejista a publicista VLADIMÍR MINÁČ,
ktorý 16 rokov stál na čele Matice slovenskej, pričom sa aktívne
zúčastnil na SNP a bol väznený v koncentračných táboroch
v Mauthausene a Dachau (NSR). Zomrel 25.10.1996

1927
- narodil sa v Spišskej Novej Vsi divadelný pracovník a režisér MILAN
BOBULA, bývalý riaditeľ Štátneho divadla v Košiciach. Zomrel 30.5.2000

1932
- narodila sa v Buči keramikárka EVA TRACHTOVÁ, členka Asociácie
úžitkového umenia a designu FORMA, ktorá sa venuje úžitkovej
a dekoratívnej keramike
- narodila sa v Bratislave televízna hlásateľka JARMILA KOŠŤOVÁ

1942
- narodila sa MILENA SOLOVIČOVÁ, členka Spolku architektov Slovenska

1952 - 50. VÝROČIE
- narodil sa PAVEL VÍTEK, člen Slovenského syndikátu novinárov

1992
- založili neziskovú organizáciu pre ochranu práv zvierat Sloboda
zvierat
- zomrel v Mannheime (SRN) právnik a pracovník v slovenskom exile
FRANTIŠEK KOSTKA. Narodil sa 1.12.1919

---------------------------------------------------------------------


787
- narodil sa arabský astronóm a astrológ ABÚ MAďŠAR, ktorý sa
preslávil súborom astronomických tabuliek a veľkým Úvodom do
astrológie, pričom pôsobil na dvore kalifov v Bagdade. Zomrel roku 886

1487
- podpísal rímsko-nemecký cisár Fridrich III. v Norimbergu list
o privilégiách cechu šermiarskych majstrov

1492
- zvolili kardinála Rodriga de Borgiu za pápeža, pričom prijal meno
Alexander VI.

1627
- začala francúzska armáda pod vedením kardinála Richelieua obliehať
hugenotské mesto La Rochelle

1737
- narodil sa ruský maliar ANTON PAVLOVIČ LOSENKO. Zomrel roku 1773

1787
- dokončil vo Viedni rakúsky hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus
Mozart návrh na skladbu Malá nočná hudba

1792
- zvrhla ľudová revolúcia v Paríži kráľa Ľudovíta XVI., ktorého
zatkli a uväznili, pričom moc prevzala revolučná komúna sansculotov,
čím sa začala druhá fáza francúzskej revolúcie

1822
- uskutočnili sa prvé dostihy anglických plnokrvníkov na území
Nemecka v mestečku Doberan pri Baltickom mori, ktoré vyhrala kobyla
Pamina

1827
- prepukli rasové nepokoje v americkom meste Cincinnati a vyše 1000
černochov ušlo do Kanady

1842
- vydali vo Veľkej Británii banský zákon, ktorý zakazoval pracovať
pod zemou ženám a deťom

1882
- narodila sa česká maliarka, ilustrátorka a spisovateľka MARYNA
ALŠOVÁ-SVOBODOVÁ. Zomrela roku 1973

1887
- zrútilo sa v americkom meste Chatsworth (Illinois) pod hmotnosťou
vlaku premostenie nad kanálom, pričom zahynulo 82 osôb

1897
- narodil sa český aplikačný matematik a mechanik MILOSLAV HAMPL.
Zomrel roku 1974
- vyrobil chemik Felix Hoffman nemeckej firmy Bayer acetylsalicylovú
kyselinu v čistej a stabilnej podobe, ktorá tvorí základ aspirínu,
pričom jej liečebné účinky poznali už Sumerovia, Babylónčania
a Egypťania

1902 - 100. VÝROČIE
- narodil sa český herec a režisér JOSEF SKŘIVAN. Zomrel roku 1942
- narodil sa švédsky chemik a profesor ARNE WILHELM KAURIN TISELIUS,
laureát Nobelovej ceny (1948) za výskum elektroforézy a adsorpčnej
analýzy (najmä za objavy zloženia sérových bielkovín). Zomrel roku
1971

1907
- zomrela ukrajinská spisovateľka MARKO VOVČOK (vlastným
menom Maria Alexandrovna Vilinská-Markovičová). Narodila sa roku 1834
- zvíťazil vo vyše 12 000-kilometrových automobilových pretekoch
z Pekingu do Paríža princ Scipio Borghese, pričom štart bol 10.6.
- narodil sa český pracovník komunistického hnutia, novinár
a publicista ANTONÍN VOLAVKA. Zomrel roku 1955

1912
- narodil sa brazílsky novelista, prozaik (Dona Flora a jej dvaja
muži a Mulatka Gabriela) a verejný činiteľ JORGE AMADO, člen Svetovej
rady mieru, ktorý bol dlhé roky zapáleným marxistom, preto istý čas
strávil vo väzení a exile (dokonca žil aj v ČSSR). Zomrel roku 2001

1917
- zaviedla americká vláda zákaz výroby alkoholu z obilia a cukru
a zmrazila ceny potravín

1932
- narodil sa český prozaik VLADIMÍR PÁRAL
- pokúsili sa neúspešne príslušníci španielskej armády v Madride
a Seville o štátny prevrat s cieľom obnoviť monarchiu
- narodil sa český prozaik, satirik a kresliar MILOSLAV ŠVANDRLÍK

1942
- začali boje o britský konvoj WS 21 S smerujúci na Maltu

1947
- narodil sa škótsky spevák a flautista IAN ANDERSON, člen britskej
skupiny Jethro Tull
- dokončil americký letec William Oclom let okolo sveta za 73 hodín,
5 minút a 11 sekúnd

1952
- konštituovali sa Vysoký úrad ako výkonný orgán Európskeho
spoločenstva uhlia a ocele (Montánna únia) v Luxemburgu pod
predsedníctvom francúzskeho politika Jeana Monneta

1962
- odmietol ZSSR americký plán na inšpekciu zbrojenia

1967
- uskutočnili v nevadskej púšti podzemný jadrový výbuch, ktorý bol
17. v danom roku
- vystúpil prezident Charles de Gaulle v televízii a rozhlase
s prejavom o zahraničnej politike francúzskej vlády
- zišla sa v New Yorku na prvej schôdzi 11-členná rada OSN pre
juhozápadnú Afriku ustanovená podľa uznesenia Valného zhromaždenia na
jar roku 1967, pričom mala spravovať územie až do získania
nezávislosti
- zahynulo 11 osôb pri zrážke dvoch rýchlikov v blízkosti dánskeho
mesta Odense
- schválil úradujúci prezident generál Suharto ustanovenie novej
strany Indonézska moslimská strana, ktorá bola prvou novou
indonézskou politickou stranou po 10 rokoch
- začala sa dvojdňová schôdzka členov riadiaceho výboru Gréckej
demokratickej ľavice (EDA) v západonemeckom Frankfurte nad Mohanom,
pričom vytvorili tzv. výbor EDA v západnej Európe
- vyhlásil v Bukavu náčelník štábu oddielu bielych žoldnierov konžský
plukovník Leonard Monga tzv. novú konžskú vládu a tzv. vyzval
prezidenta Mobutua odstúpiť
- rozhodla bonnská vláda uvoľniť ďalších 5,3 miliardy mariek na
zastavenie poklesu západonemeckého hospodárstva, ktorý predstavoval
v prvom polroku takmer šesť percent
- navštívil juhoslovanský prezident Josip Broz Tito Irak, Spojené
arabské emiráty a Sýriu a 16.8. predložil návrh na likvidáciu
následkov izraelskej agresie

1972
- predložila sovietska vláda na program rokovania 27. Valného
zhromaždenia návrh medzinárodnej konvencie o zásadách priamych
prenosov televíznych programov pomocou umelých družíc
- vytvorili novú portugalskú vládu, avšak predsedom zostal Marcelo
Caetano

1982
- zomrel nemecký spisovateľ a novinár PETER DE MENDELSSOHN. Narodil
sa roku 1908
- schválil Senát USA rezolúciu umožňujúcu použiť ľubovoľné
prostriedky vrátane zbraní na zabránenie tzv. kubánskej agresii na
západnej polguli
- konštatovalo zasadnutie politického byra ÚV Poľskej zjednotenej
robotníckej strany ďalšiu normalizáciu situácie v krajine
- zastrelili sovietski pohraničníci počas incidentu na Kaukaze dvoch
tureckých vojakov

1987
- zranili v blízkosti Atén 10 príslušníkov letectva USA a dvoch
Grékov pri bombovom útoku na autobus armády USA, pričom k akcii sa
prihlásila extrémistická Organizácia 17. novembra
- narazila v Ománskom zálive pri vjazde do Hormuzského prielivu
americká obria cisternová loď Texaco Caribbean plávajúca pod
panamskou vlajkou s nákladom iránskej ropy na mínu
- skončilo sa v Ženeve šieste kolo americko-sovietskych konzultácií
o zákaze chemických zbraní, pričom posúdili kľúčové problémy, ktorých
riešenie malo pomôcť urýchliť uzavretie medzinárodnej konferencie
o úplnom, efektívnom a kontrolovanom zákaze chemických zbraní
a likvidáciu priemyslovej základne pre ich výrobu (dohodli návštevy
amerických predstaviteľov v sovietskom zvláštnom závode na likvidáciu
chemických zbraní pri Čapajevsku a návštevy sovietskych
predstaviteľov v americkom objekte na likvidáciu zásob chemických
zbraní v Tooele)
- rozstrieľal útočník na predmestí austrálskeho Melbourne 10
prechádzajúcich automobilov, pričom zahynulo šesť osôb a 14 bolo
ťažko zranených
- zosilnela v Južnej Kórei vlna štrajkov proti diktatúre a za
zrušenie protirobotníckych zákonov z júla, pričom polícia rozohnala
štrajkujúcich baníkov
- zavraždili v meste Manjacaza ozbrojení príslušníci mozambického
protivládneho hnutia odporu 72 osôb

1992
- podnikli jednotky Hekmatjárovej organizácie Hezbe islámí dovtedy
najväčší raketový útok na afganský Kábul, pričom zranili vyše tisíc
osôb a bombardovanie trvalo päť dní
- požiadal bosnianskohercegovinský veľvyslanec pri OSN medzinárodné
spoločenstvo poskytnúť moslimským jednotkám zbrane, pričom krajiny
NATO požiadali vojenských činiteľov o vypracovanie plánov na možné
použitie sily na ochranu dodávok potravín a liekov do Bosny
- zabili 21 osôb pri útoku sikhov na tri dediny v indickom štáte
Pandžáb

1997
- odovzdala Dominikánska republika Španielsku troch bývalých vysokých
funkcionárov ETA
- získal v Aténach ukrajinský atlét Sergej Bubka svoj šiesty titul
majstra sveta v skoku o žrdi
- uverejnila britská bulvárna tlač fotografie britskej princeznej
Diany objímajúcej sa so 41-ročným filmovým producentom Mohamedom
Fayedom

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 461
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 138
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 262
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 195
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 6 161
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 316
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 114
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 523
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 650
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 526

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Exminister z nástenkového tendra kontroluje v Žiline mestský podnik

Hlavní aktéri nástenkového tendra dnes žijú bežným životom. Napriek obžalobe a hrozbe dlhoročného trestu má byť jeden z nich prvkom verejnej kontroly.

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Lepší príklad podvádzania pri tendroch by nevymyslel ani Matovič

Po rokoch idú nástenkári pred súd.

SVET

Biely dom nepustil na tlačovku novinárov z hlavných médií

Trump opäť tvrdo kritizoval médiá.

Neprehliadnite tiež

Michael Kocáb: Som hrdý slniečkar, s tvrdou silou nemáme šancu

Hudobník Michael Kocáb pre SME hovorí, že nie je žiadny rusofób. Aj to mohlo podľa neho prispieť k bezproblémovému odsunu sovietskych vojsk z Československa.

Inštruktor: Ľudia často preceňujú svoje sily

Vlado Zboja je trénerom lyžovania a medzinárodný horský vodca. Zdolal napríklad aj Mount Everest, na Kubínskej holi vedie školu lyžovania.

Úrazov na svahoch je viac ako vlani

Horskí záchranári v tomto roku zaznamenali viac ako 1400 úrazov na lyžiarskych svahoch.

Exminister Janušek, ktorého súdia za nástenku, dohliada v Žiline na transparentnosť

Hlavní aktéri nástenkového tendra dnes žijú bežným životom. Napriek obžalobe a hrozbe dlhoročného trestu má byť jeden z nich prvkom verejnej kontroly.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop