Historický kalendár na 12. augusta

Medzinárodný deň mládeže - prijalo Valné zhromaždenie OSN 17.12.1999 odporúčanie Svetovej konferencie ministrov pre otázky mládeže, ktorá sa uskutočnila v Lisabone 8.-12.8.1998, vyhlásiť 12.8. za MDM, pričom konferencia odporučila uskutočniť rôzne verejné informačné akcie s cieľom propagovať svetový program pre mládež schválený VZ OSN roku 1995

1742
- vydalo mesto Bratislava poriadok pre prácu lekárnikov, ktorý
obsahoval okrem iného povinnosť zdržiavať sa v lekárni čo najdlhšie,
zamestnávať len vyučených pomocníkov a predpísané lieky vyhotovovať
bez odkladu

1802
- zničil veľký požiar v Modranke takmer celú obec

1822
- narodil sa v Ratkovej účastník dobrovoľníckych výprav v revolúcii
1848-1849, kníhviazač a maliar-portrétista SAMUEL BELÁNI. Zomrel
13.3.1852

1847
- vznikol Ústredný výbor zakladateľov spolkov striedmosti na fare vo
Veselom, čo bola významná zložka abstinentského hnutia na Slovensku

1867
- porazila rakúska armáda v bitke pri juhomaďarskom meste Moháč
Turkov a dobyla späť Sedmohradsko a Chorvátsko, čo znamenalo koniec
tureckého panstva nad Uhorskom

1872
- vystavali a odovzdali do prevádzky železničnú trať Zvolen-Hronská
Dúbrava-Vrútky v dĺžke 97 kilometrov, pričom jej výstavbou sa splnil
významný hospodársky a politický zámer napojenia sa na železničnú
trať Košicko-bohumínskej železnice s uhoľnými a železiarskymi
oblasťami Sliezska

1912
- narodil sa v Trenčianskej Teplej maliar JÁN ŠANDORA. Zomrel
31.5.1997

1917
- zomrel Brezovej pod Bradlom organár GUSTÁV ADOLF MOLNÁR, ktorý
staval a opravoval organy v evanjelických kostoloch. Narodil sa
16.8.1864

1922
- narodila sa ANNA FIALOVÁ, členka Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry (umeleckí)

1927
- narodil sa v Trakoviciach hudobný skladateľ a dirigent MILAN NOVÁK,
dlhoročný šéf Vojenského umeleckého súboru
- narodil sa v Hronských Kosihách architekt a vysokoškolský pedagóg
JÁN BÓNA. Zomrel 23.10.1994
- narodil sa v Košiciach plavec-prsiar, vodnopólista a tréner vodného
póla BARTOLOMEJ ŠČAVNICKÝ. Zomrel 6.4.1976

1967
- zomrel v Bratislave umelecký fotograf-krajinár ŠTEFAN CHMULÍK.
Narodil sa 8.2.1897

1977
- zomrel v Brezne ochotnícky herec a holič ANTON DAXNER, ktorý sa
pokúsil aj o réžiu. Narodil sa 3.11.1911
- zomrel vo Viedni (Rakúsko) hudobný historik, muzikológ a pedagóg
FRANTIŠEK ZAGIBA. Narodil sa 20.10.1912

1992
- poslal prvý podpredseda vlády ČSFR Rudolf Filkus maďarskej vláde
list, v ktorom sa uvádzalo, že májové rozhodnutie maďarskej vlády
o skončení platnosti zmluvy o výstavbe Gabčíkova-Nagymaros nemá
právny účinok

---------------------------------------------------------------------

1332
- porazili vydedení škótski baróni pod vedením Edwarda Baliolu pri
Duppline početne silnejšie vojská škótskeho kráľa Davida

1612
- zomrel hudobný skladateľ GIOVANNI GABRIELI. Narodil sa roku
1553-1556

1687
- porazili rakúske vojská v bitke pri Moháči počas rakúsko-tureckej
vojny Turkov, ktorí opustili Uhorsko a Slovinsko

1762
- narodil sa britský kráľ JURAJ IV. Zomrel roku 1830
- narodil sa nemecký lekár CHRISTOPH WILHELM HUFELAND. Zomrel roku
1836

1822
- spáchal samovraždu britský politik ROBERT STEWART, markíz
z Londonderry a vikomt z Castlereagh. Narodil sa roku 1769

1827
- zomrel britský básnik, maliar a rytec WILLIAM BLAKE, jeden z prvých
romantikov. Narodil sa roku 1757

1877
- dosiahol britský cestovateľ a novinár Henry Morton Stanley ústie
stredoafrickej rieky Kongo
- vynašiel Thomas Alva Edison zariadenie, ktoré nazval hovoriaci
stroj a nahral na ňom po prvý raz ľudský hlas

1887
- narodil sa rakúsky fyzik, autor matematickej teórie farby,
zakladateľ kolorimetrie a jeden zo zakladateľov kvantovej mechaniky
ERWIN SCHRÖDINGER, laureát Nobelovej ceny (1933) za objav nových
produktívnych foriem atómovej teórie. Zomrel roku 1961

1897
- narodil sa americký astronóm ruského pôvodu a riaditeľ Yerkesovho
observatória OTTO STRUVE, ktorý sa zaoberal najmä hviezdnou
spektroskopiou, pričom známym sa stal objavom medzihviezdneho vápnika
a rýchlej rotácie mnohých horúcich hviezd. Zomrel roku 1963


1902 - 100. VÝROČIE
- potlačili čínske cisárske vojská povstanie proti ovplyvňovaniu
čínskych záležitostí zahraničnými krajinami

1907
- narodil sa portugalský spisovateľ a básnik MIGUEL TORGA. Zomrel
roku 1995
- narodil sa singapurský politik a štátnik BENJAMIN HENRY SHEARES.
Zomrel roku 1981

1912
- narodil sa americký filmový režisér a scenárista SAMUEL FULLER.
Zomrel roku 1997
- založil čínsky lekár Sunjatsen zjednotenú revolučnú ligu so štyrmi
liberálnymi skupinami - Čínsku národnú stranu (Kuomintang)
- narodila sa americká herečka JANE WYATTOVÁ

1917
- začali rusko-rumunské vojská v Moldavsku ofenzívu
- narodil sa sovietsky komunistický a štátny činiteľ TICHON
JAKOVLEVIČ KISEĽOV. Zomrel roku 1983

1922
- zomrel zakladateľ strany Sinn Féin a prvý prezident Írskej
republiky ARTHUR GRIFFITH. Narodil sa roku 1872
- narodil sa český komunistický politik a štátnik MILOŠ JAKEŠ

1927
- premenovali najvyšší vrchol Mont Blancu Cour Majour na Benito
Mussolini
- zomrel nemecký fyzik a optik CARL PULFRICH, vynálezca
stereokomparátora a iných optických prístrojov, pričom zostrojil
refraktometer. Narodil sa roku 1858
- narodila sa česká recitátorka a divadelná herečka DAGMAR SEDLÁČKOVÁ
- vypukla v Bolívii vzbura približne 80.000 Indiánov

1932
- narodila sa thajská kráľovná a manželka Bhumibola Adulyadeja SIRIKIT

1937
- zomrel český zbormajster a dirigent OLDŘICH HAVRÁNEK. Narodil sa
roku 1853
- narodil sa maďarský herec JÓZSEF MADARAS

1942
- informoval britský premiér Winston Churchill počas šesťdňovej
moskovskej konferencie Josifa Vissarionoviča Stalina o plánoch
invázie západných spojencov v severozápadnej Afrike

1947
- odmietlo Holandsko rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora
o riešení konfliktu v Indonézii

1962
- vypustili v ZSSR kozmickú loď Vostok 4 (Pavel Romanovič Popovič),
ktorá uskutočnila prvý skupinový let v dejinách kozmonautiky
s Vostokom 3

1967
- určili podľa oznámenia oficiálne už pred rokom čínskeho ministra
národnej obrany Lin Piaa za nástupcu Mao Ce-tunga
- podpísali v Pchjongjangu dohody o bezplatnej hospodárskej pomoci
Kórejskej ľudovodemokratickej republiky Vietnamskej demokratickej
republike

1972
- odsúdili v Káhire belgického priemyselníka J. Herrana
a francúzskeho novinára J. M. Vouauxa na 15 a 10 rokov nútených prác
za špionáž v prospech Izraela
- zomrel vo veku 72 rokov belgický bojovník za mier MAURICE
LAMBILLOTTE

1977
- uskutočnil sa v Kalifornii prvý skúšobný let amerického raketoplánu
Enterprise
- vymenoval indický prezident Nílam Sandžíva Reddí na návrh predsedu
vlády 24 nových štátnych ministrov na doplnenie ústrednej vlády
- zrútilo sa americké dopravné lietadlo C-130 v delte Mekongu, pričom
zahynulo 30 cestujúcich (vrátane šesť Američanov)
- skončila sa vo Vietnamskej demokratickej republike dvojtýždenná
práca medzinárodnej komisie pre vyšetrovanie amerických vojnových
zločinov v Indočíne, ktorá skúmala okrem iného bombardovanie hrádzí
- začal sa v Pekingu sedemdňový 11. zjazd Komunistickej strany Číny,
pričom revidoval stanovy, zvolili nové najvyššie orgány strany a za
predsedu ÚV zvolili Chua Kuo-fenga

1982
- prepustili v júli celkom alebo na dovolenku 1221 internovaných
poľských občanov, avšak niektorí z prepustených obnovili tzv.
protištátnu činnosť a znovu ich internovali
- zahynulo podľa oznámenia od roku 1969 pri nepokojoch, atentátoch
a akciách britských jednotiek v Severnom Írsku 2210 osôb
- zomrel sovietsky ekonóm, historik, riaditeľ Ústavu svetovej
ekonomiky a medzinárodných vzťahov Akadémie vied ZSSR, akademik
a verejný činiteľ NIKOLAJ NIKOLAJEVIČ INOZEMCEV. Narodil sa roku 1921
- podnikol Izrael dovtedy najničivejšie bombardovanie západného
Bejrútu od začiatku agresie, pričom podľa odhadu zabili 500 osôb a na
žiadosť ZSSR zvolali Bezpečnostnú radu OSN, ktorá schválila rezolúciu
so žiadosťou zastaviť všetky vojenské akcie v Libanone a okamžite
zrušiť blokádu Bejrútu
- zomrel americký filmový herec HENRY FONDA. Narodil sa roku 1905
- skončilo sa v Ženeve ďalšie kolo rokovaní USA a ZSSR o obmedzení
a znížení stavu strategických zbraní, ktoré malo pokračovať 6.10.
- zavraždili podľa oznámenia salvadorskej Komisie pre ľudské práva od
októbra 1979 v krajine už 36.000 civilistov a nezvestných bolo 10.000
Salvadorčanov
- zomrela česká sochárka MARY DURASOVÁ. Narodila sa roku 1898
- schválil portugalský parlament novú ústavu

1987
- oznámili zloženie novej portugalskej vlády na čele s Aníbalom
Cavakom Silvom, pričom jeho námestníkom a ministrom obrany bol Eurico
de Melo a ministrom zahraničných vecí Joao de Deus Pinheiro
- uskutočnili v Jakutskej ASSR podzemný jadrový výbuch (do 20 kiloton)
- zverejnili v newyorskom sídle OSN oficiálne postoj Iránu
k rezolúcii Bezpečnostnej rady (žiadala Irak a Irán okamžite zastaviť
streľbu, prerušiť všetky vojenské akcie a stiahnuť svoje vojská za
medzinárodne uznávanú hranicu), pričom ju nepovažoval za tzv.
vyváženú, objektívnu a uskutočniteľnú
- začalo sa dvojdňové bombardovanie čadských jednotiek líbyjským
letectvom v oblasti Aouzou a ich pozície v oblasti Tibesti

1992
- rozhodla Komisia Európskeho spoločenstva o sprísnení kontroly
embarga na vývoz tovaru do Srbska a Čiernej Hory
- uniesli stúpenci zvrhnutého prezidenta Zviada Gamsachurdiu
gruzínskeho ministra vnútra Romana Gvencadzeho a ďalších 11
účastníkov rozhovorov o národnom uzmierení, pričom gruzínske jednotky
vstúpili do Suchumi, kde došlo k pouličným bojom
- vypustilo Rusko kozmické teleso Kozmos 2208
- rozhodli o vyslaní 500 príslušníkov mierových síl OSN na ochranu
somálskeho prístavu Mogadišo a zaistenie dodávok potravín
- zomrel bývalý komunistický minister v dočasnej de Gaullovej
francúzskej vláde v Alžírsku FERNAND GRENIER
- zrútil sa juhokórejský vrtuľník s turistami do mora pri ostrove
Cheju, pričom zahynulo 12 osôb
- oznámil Saddám Husajn nové prísne opatrenia na posilnenie irackej
ekonomiky
- zomrel americký hudobný skladateľ a klavirista JOHN CAGE. Narodil
sa roku 1912
- uzavreli USA, Kanada a Mexiko dohodu o vytvorení zóny voľného
obchodu (NAFTA), pričom ju podpísali 17.11.1992 (platnosť nadobudla
1.1.1994) prezident USA George Bush, prezident Mexika Carlos Salinas
de Gortari a premiér Kanady Brian Mulroney

1997
- prijal parlament v Groznom zákon, podľa ktorého sa v Čečensku
jediným štátnym jazykom stal čečenský, pričom ruský jazyk vyhlásili
za cudzí
- zomrel známy bluesový gitarista a spevák LUTHER ALLISON, ktorý
v 60. a 70. rokoch 20. storočia hrával s Jimim Hendrixom a Rolling
Stones, pričom jeho prvý samostatný album Love Me Mama patrí ku
klasike bluesu, avšak neskôr prekročil hranice tohto žánru a otvoril
sa aj soulu, gospelu a rocku. Narodil sa roku 1939

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 4. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 1. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 2. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 3. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 4. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 5. Detské zúbky sú veda
 6. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 7. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 8. Rastie nám pokrivená generácia?
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 15 644
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 10 638
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 3 315
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 869
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 985
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 347
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 306
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 099
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 038
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky 622

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Alternatíva pre Nemecko skutočnú alternatívu neponúka

Merkelová voľby vyhrala a ostáva mocná. Európa je naozaj vďačná.

DOMOV

Aké stíhačky môžeme a ktoré ponuky sú nereálne?

Rozhodovať sa bude len medzi gripenmi a stíhačkami F-16.

Neprehliadnite tiež

Domov

Po študentoch sa na Kaliňáka zas chystá opozícia

Na pondelkový protikorupčný protest chcú prísť tisíce ľudí. Organizátori pozvali aj premiéra Roberta Fica

Domov

V posledný septembrový týždeň by malo prísť babie leto

Nedá sa povedať, či počasie vydrží dlhšie alebo bude iba otázkou pár dní.

Domov

Remišová: Ak bude treba, Kiska by sa mal za kauzu ospravedlniť

Obyčajní navrhujú sprísnenie majetkových priznaní.

Domov

Nukleárna vojna svetu nehrozí, myslí si František Šebej

Richard Sulík si myslí, že aj keby Severokórejčania Guam napadli, vojna nebude.