Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií od 8.6.-10.6.2000

Miklós v OSN: Transformujúce sa krajiny majú rovnaké problémy s rozvojom sídiel

New York 8. júna (TASR) - Minister životného prostredia SR László Miklós vystúpil v noci nadnes SELČ v New Yorku na osobitnom Valnom zhromaždení OSN o problematike ľudských sídiel (Agenda Habitat). Jeho účastníkov informoval, že Slovensko má v tejto oblasti podobné problémy ako ostatné transformujúce sa krajiny. Napríklad vzrastá počet súkromných nehnuteľností a stupňuje sa konflikt medzi ekonomickou situáciou a trhovými cenami bývania, vyskytujú sa tiež problémy s poskytovaním sociálneho prístrešia, osobitne v rómskej populácii a medzi nezamestnanými.

Problematika bývania je prioritou vládneho programu na roky 1998-2002, čo už podľa jeho vyjadrenia prinieslo konkrétne výsledky. Pripravovaná reforma verejnej správy na Slovensku v tomto roku presunie veľkú časť zodpovednosti za problematiku bývania a plánovania novej výstavby na regionálnu a lokálnu úroveň.

Minister sa ďalej zmienil o osobitnej polohe Slovenska v strede Európy a zdôraznil význam regionálnej spolupráce v rámci Visegrádskej štvorky (C4) a spolupráce s EÚ pre splnenie všetkých úloh, ktoré stanovila predchádzajúca istanbulská konferencia OSN o rozvoji sídiel.

Počas štvrtkového rokovania sa L. Miklós stretol na pracovnom obede s vedúcimi delegácií partnerských krajín V4.

TASR o tom informovala hovorkyňa ministra Kataríka Kubiková.


Nacional: Mečiar neorganizoval v SR stretnutie Tudjmana s Miloševičom

Záhreb 8. júna (TASR) - Vplyvný záhrebský týždenník Nacional v ostatnom vydaní publikoval v rubrike Hot Line krátky komentár k tej časti z nedávno vydaných memoárov predsedu Hnutia za demokratické Slovensko a niekdajšieho premiéra, v ktorej Vladimír Mečiar tvrdí, že osobne organizoval stretnutie niekdajších vodcov Chorvátska a Juhoslovanskej zväzovej republiky Franja Tudjmana a Slobodana Miloševiča. Tým mal Mečiar hrať kľúčovú úlohu v chorvátsko-srbskej dohode ohľadne Bosny a Hercegoviny.

Odvolávajúc sa na nemenované zdroje z radov bývalých chorvátskych diplomatov Nacional píše, že Mečiarove tvrdenia sú absolútnym výmyslom. Skutočnou pravdou je údajne to, že o Slovensku sa spolu s Maďarskom a Gréckom hovorilo len ako jednom z možných dejísk stretnutia Miloševiča s Tudjmanom. Nakoniec sa ich schôdzka konala na gréckom území.

Na Slovensku sa nijaká schôdzka Tudjman-Miloševič neuskutočnila a Mečiar ani nesprostredkoval žiadnu inú schôdzku uvedených politikov, ubezpečujú niekdajší chorvátski diplomati, napísal záhrebský týždenník.


Zápotocký udelil milosť štyrom nacistickým vrahom

Praha 8. júna (TASR) - Bývalý československý prezident Antonín Zápotocký udelil tajne milosť štyrom nacistickým zločincom odsúdeným na trest smrti, vrátane vraha z Lidíc. Vyplýva to z archívnych materiálov, ktoré má k dispozícii Úrad na dokumentáciu a vyšetrovanie zločinov komunizmu (ÚDV), píše dnešné vydanie českého denníka Mladá fronta Dnes (MfD).

"Objav dokumentov môže pomôcť nabúrať jeden z posledných mýtov: verejnosť totiž stále komunistov vníma ako neochvejných bojovníkov s fašizmom," uviedol pre denník riaditeľ ÚDV Irenej Kratochvíl.

Podľa archívnych materiálov boli štyria vojnoví zločinci odsúdení na trest smrti a neskôr dostali milosť. Jedným z nich bol Max Rostock, príslušník SS a veliteľ jednotky bezpečnostnej služby (SD) v Kladne, ktorý bol odsúdený za osobnú účasť na likvidácii Lidíc. Ďalším omilosteným bol Richard Schmidt, ktorý bol odsúdený za to, že ako veliteľ divízie nechal ostreľovať sídlo partizánov, slovenskú dedinu Beníky pri Košiciach. Milosť dostali aj Ernest Hitzegrad, veliteľ poriadkovej polície v protektoráte, a príslušník jičínskeho gestapa Kurt Max Walter Richter.

Z dokumentov nie je jasné, čo Zápotockého viedlo k tomuto rozhodnutiu udeliť milosť nacistickým zločincom. Podľa odborníkov mohlo ísť o pokyn z Moskvy alebo o snahu využiť milosti politicky. Ako píše MfD, chýbajú dôkazy, že by niektorý z prepustených vojnových zločincov pracoval pre Československo alebo Sovietsky zväz ako špión v Nemecku.

Rostocka v roku 1950 vydali do Československa z francúzskeho okupačného pásma Nemecka, kde ho zadržali po vojne. Ostatných troch vydal bývalý Sovietsky zväz. Súd v roku 1951 všetkých štyroch obvinených odsúdil na trest smrti. Odsúdení nacisti opakovane žiadali milosť a politický sekretariát Ústredného výboru KSČ napokon 8. septembra 1953 odporučil zmenu trestu smrti na doživotie. Zápotocký 3. decembra 1953 milosť podpísal. Doživotie však netrvalo dlho - v 60. rokoch ich všetkých vyhostili do Nemecka.


Slovenský veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny

Sirt 8. júna (TASR) - Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Líbyjskej arabskej ľudovej socialistickej džamáhíriji Ján Bóry odovzdal v stredu v meste Sirt, ktoré je administratívnym hlavným mestom tejto krajiny, poverovacie listiny do rúk tajomníka Všeobecného ľudového kongresu Muhammada az-Zanátího.

Počas neformálneho rozhovoru si obe strany vymenili názory na široké spektrum oblastí dvojstrannej spolupráce. Zdôraznili pripravenosť rozvíjať vzťahy v oblasti ekonomiky, obchodu, zdravotníctva, školstva a kultúry. Obaja politici skonštatovali, že úroveň rozvoja dvojstranných stykov nezodpovedá potenciálu oboch krajín a vyjadrili pripravenosť tieto vzťahy v budúcnosti ďalej rozvíjať a prehlbovať.

TASR o tom dnes informoval Tlačový a komunikačný odbor MZV SR.


Budapešť je pripravená poskynúť Bratislave ďalšie informácie

Budapešť/Bratislava 8. júna (TASR) - Maďarská republika je pripravená poskytnúť slovenskej strane aj ďalšie informácie v súvislosti s konkrétnymi pripomienkami k tzv. krajanskému zákonu sformulovanými v písomnej nóte Ministerstva zahraničných vecí SR, ktorú prevzal vo štvrtok v Bratislave mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec MR v SR Miklós Boros. Vyplýva to z reakcie hovorcu budapeštianskeho rezortu zahraničných vecí Gábora Horvátha.

Ministerstvo zahraničných vecí MR, ktorého experti začali so skúmaním stanoviska SR, bude naň odpovedať diplomatickou cestou, a nie prostredníctvom médií v záujme uspokojivého rozptýlenia prípadných nedorozumení v Bratislave v súvislosti s obsahom a cieľmi návrhu predmetnej legislatívnej normy, uviedol Gábor Horváth.

Podľa jeho slov slovenská strana doteraz nesformulovala konkrétne výhrady voči návrhu, aj keď sa v Bratislave pred 14 dňami uskutočnili konzultácie na úrovni štátnych tajomníkov rezortov zahraničných vecí a v hlavnom meste SR rokovala nedávno aj delegácia vládnych mladých demokratov.

V stanovisku SR, ktoré maďarskému veľvyslancovi odovzdal štátny tajomník slovenského MZV Jaroslav Chlebo, sa uvádza, že prijatie zákona o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách maďarským parlamentom by protirečilo všeobecne uznávaným základným princípom medzinárodného práva.

Predstaviteľ slovenskej diplomacie vyjadril v tejto súvislosti poľutovanie, že maďarská vláda pred postúpením návrhu zákona vlastnému parlamentu nevyužila možnosť vzájomných konzultácií opierajúc sa o existujúci mechanizmus implementácie základnej zmluvy medzi oboma krajinami a konštatoval, že jeho schválenie by znamenalo spochybnenie viacerých v súčasnosti platných bilaterálnych dohôd.

Dvojčlenná delegácia opozičnej Maďarskej socialistickej strany (MSZP) informovala vo štvrtok v Bratislave predstaviteľov Strany maďarskej koalície (SMK) a CSEMADOKU o vlastných pozmeňovacích návrhoch k predlohe zákona o Maďaroch žijúcich v susedných krajinách, o ktorého prijatí by sa na pôde budapeštianskeho zákonodarného zboru malo hlasovať 19. júla.


Delegácia NR SR navštívila Slovákmi obývanú maďarskú obec Santov

Budapešť 8. júna (TASR) - Stretnutie s najvyšším predstaviteľom budapeštianskeho Úradu pre Maďarov spoza hraníc Tiborom Szabóom, návšteva Slovákmi obývanej obce Santov, ako aj staveniska obnovovaného Mostu Márie Valérie v Ostrihome figurovali v dnešnom programe návštevy delegácie Skupiny slovensko-maďarského priateľstva Národnej rady SR pod vedením Árpáda Duku-Zólyomiho v Maďarskej republike.

Poslanci NR SR si v Santove, kde sa 70 percent z 2000 miestnych obyvateľov hlási k slovenskej národnosti, vypočuli informácie starostu obce o živote krajanskej komunity. József Szönyi uviedol, že samospráva je prakticky slovenská, takže osobitný menšinový orgán v tejto obci nie je potrebný. Zdôraznil, že sa v Santove pripisuje veľký význam kvalitnej výučbe slovenčiny v materskej i základnej škole. Informoval, že krajania tu majú štyri ľudovoumelecké súbory, že v miestnom katolíckom kostole sa striedajú sv. omše v maďarskom i slovenskom jazyku a aj miestna káblová televízia informuje o dianí v obci a okolí zväčša v slovenčine.

Árpád Duka-Zólyomi poskytol prítomným informácie o doterajšom programe delegácie, ktorá v uplynulých dňoch navštívila Sarvaš a Békešskú Čabu. Podľa jeho slov sa poslanci NR SR mohli pri tejto príležitosti presvedčiť o tom, že maďarský menšinový zákon sa dobre uplatnil aj v praxi. Za najdôležitejšie označil, že národnostné spoločenstvá chcú aj samé odovzdať ďalším generáciám menšinový jazyk a tradície a poznamenal, že poslanci sa pokúsia poznatky z Maďarskej republiky uplatniť v legislatívnej práci NR SR.

Za jeden z cieľov ďalšieho snaženia označil predstaviteľ Strany maďarskej koalície umožnenie príjmu signálu verejnoprávnej Slovenskej televízie na maďarskom území tak, aby to prispelo k zintenzívneniu kultúrnych vzťahov tamojších Slovákov s materskou krajinou a umožnilo im to využívať jazyk krajiny ich predkov v praxi.


Česká republika lobovala v NATO za prijatie Slovenska

Brusel 8. júna (TASR) - Česká republika počas dvojdňového rokovania ministrov obrany členských štátov Severoatlantickej aliancie v Bruseli aktívne lobovala za prijatie Slovenska do NATO.

Na všetkých bilaterálnych i multilaterálnych rokovaniach vrátane stretnutia s americkým ministrom Donaldom Rumsfeldom sme presviedčali, aby Slovensko bolo na budúci rok na summite v Prahe pozvané za člena aliancie, oznámil novinárom český minister obrany Jaroslav Tvrdík po rokovaní so svojím slovenským kolegom Jozefom Stankom.

Slovenský minister sa dnes v Bruseli zúčastnil na bilatrálnej schôdzke s Tvrdíkom i na rokovaní Euroatlantickej partnerskej rady (EAPC), ihneď po jeho skončení však odcestoval späť na Slovensko a s novinármi sa nestretol. Podľa neoficiálnych slovenských zdrojov mal minister zdravotné problémy a necítil sa dobre.

Obaja ministri dnes okrem rozšírenia NATO rokovali o príprave česko-slovenského kontingentu, ktorý bude pôsobiť v bývalej Juhoslávii v rámci mierových síl KFOR. Slovensko plánuje podľa Tvrdíka prispieť k tomuto kontingentu mechanizovanou rotou v rozsahu do 100 ľudí, ČR poskytne asi 400 vojakov.

Obidve strany na dnešnom rokovaní EAPC predstavili túto ideu, ostáva doriešiť len technické detaily, informoval český minister. Praha už v máji v Bruseli oznámila, že do konca roku stiahne svoj kontingent z jednotiek SFOR v Bosne a posilní svoj kontingent v silách KFOR v Kosove. Ten bude posilnený o slovenskú mechanizovanú rotu a vznikne česko-slovenský kontingent so zmiešaným velením. Česko-slovenská jednotka v Kosove by mala vzniknúť k 1. januáru 2002.


Prvá medzinárodná konferencia tlačových agentúr regiónu sa skončila vo Viedni

Viedeň 8. júna (TASR) - Za využitie vlastných národných sietí na efektívne šírenie informácií a za rovnoprávne partnerstvo v záujme odberateľov sa vyslovili účastníci 1. medzinárodnej konferencie tlačových agentúr z krajín strednej a východnej Európy (SVE), ktorá sa dnes skončila vo Viedni.

Na dvojdňovom podujatí, ktoré na tému marketingu pôvodného textového spravodajstva (OTS) zorganizovala dcérska spoločnosť rakúskej národnej agentúry APA, sa zúčastnili šéfovia marketingu spravodajských a hospodárskych agentúr z Bulharska, ČR, Chorvátska, Juhoslovanskej zväzovej republiky, Maďarska, Poľska, Ruskej federácie, Slovinska a SR, ako aj pobaltských krajín - Estónska, Litvy a Lotyšska.

Význam podujatia, na ktorom sa za jedným stolom stretli fakticky po prvý raz takmer všetky štátne a súkromné agentúry regiónu, zdôraznil predstaviteľ APA Wolfgang Vyslozil. Podľa jeho slov chce rakúska agentúra, ktorá patrí k priekopníkom v oblasti OTS, využiť vlastné skúsenosti na zriadenie spoločnej platformy v regióne.


Dzurinda chce s Bushom bežať košický maratón

Washington 8. júna (TASR) - Premiér Mikuláš Dzurinda by si prial bežať košický maratón spolu s americkým prezidentom Georgeom W. Bushom. Dzurinda totiž zistil, že maratónsky beh je spoločným hobby oboch politikov.

Rozdiel je pravdepodobne v kondícii - kým slovenský premiér zvykne zabehať jeden maratón ročne, americký prezident sa na 42-kilometrovom behu už dávnejšie nezúčastnil. Napriek tomu na štvrtkovej schôdzke v Bielom dome obaja popri politických témach rozoberali aj tréningové metódy behu na dlhé trate.


Dzurinda: USA považujú SR za lídra kandidátov do NATO

Washington 8. júna (TASR) - Spojené štáty americké podľa slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu považujú Slovensko za lídra skupiny krajín usilujúcich sa o členstvo v NATO. "Myslím, že nás takto vnímajú, lebo sme ním celkom reálne," povedal dnes Dzurinda vo Washingtone po rokovaní s ministrom zahraničných vecí USA Colinom Powellom.

Po rozhovoroch s najvyššími predstaviteľmi americkej administratívy predseda vlády podľa vlastných slov nadobudol presvedčenie, že SR má veľké šance dostať pozvánku do NATO na pražskom summite v novembri 2002.

Pred návštevou prezidenta USA Georgea W. Busha v Európe však podľa premiéra nie je reálne očakávať žiadne konkrétne vyjadrenia americkej administratívy na tému rozširovania NATO. Ďalším dôvodom je to, že summit aliancie je naplánovaný až na koniec roka 2002.

Dzurinda však očakáva, že práve počas Bushovej prvej oficiálnej cesty do Európy, ktorá sa začne 11. júna, je možné čakať potvrdenie, že po pražskom summite sa NATO rozširovať bude.

Premiérove washingtonské rokovania by podľa neho mali povzbudiť najmä slovenských občanov a pomôcť zvýšiť ich podporu pre členstvo v NATO. Za dôležitejšie ako súčasnú percentuálnu výšku podpory členstvu však Dzurinda považuje jej rastúci trend.

Dzurinda na stretnutí s Powellom zdôraznil dôležitosť americkej prítomnosti na Balkáne. Zároveň konštatoval, že stredoeurópske krajiny "nečakajú so všetkým na Ameriku. Aj kandidáti na členstvo musia niesť svoj diel spoluzodpovednosti," povedal.

Ako príklad uviedol dohodu s českým premiérom Milošom Zemanom o vytvorení 300-členného slovensko-českého práporu, ktorý má pôsobiť v rámci síl KFOR v Kosove.

Okrem diania v SR šéfa americkej diplomacie zaujímal pohľad Slovenska na vývoj na Ukrajine. Dzurinda mu pripomenul svoj návrh na podporenie pôsobenia mimovládnych organizácií v tomto štáte, ktorý predniesol na nedávnom summite Visegrádskej štvorky v poľskom Krakove.

Slovenský premiér stretnutie označil za veľmi inšpiratívne a povzbudzujúce. Nieslo sa v srdečnej atmosfére, podobne ako štvrtkové rokovanie s prezidentom G.W. Bushom a viceprezidentom Dickom Cheneym.

Powell dnes navyše Dzurindu po oficiálnom fototermíne pred svojou kanceláriou osobne odprevadil až pred budovu Ministerstva zahraničných vecí USA, kde obaja politici ešte prehodili zopár neformálnych viet.


Die Presse: Mečiar sa chystá na návrat do veľkej politiky

Viedeň 9. júna (TASR) - Bývalý slovenský premiér a v súčasnosti líder najsilnejšej opozičnej strany Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS) Vladimír Mečiar chce z nasledujúcich parlamentných volieb, ktoré by sa na Slovensku mali uskutočniť na jeseň budúceho roka, vyjsť ako víťaz, píše dnes rakúsky denník Die Presse.

Ako Mečiar vyhlásil v rozhovore pre jednu slovenskú televíznu stanicu, jeho cieľom je, aby HZDS vyšlo z budúcoročných volieb opäť ako najsilnejšia strana. HZDS získalo pritom aj vo voľbách v roku 1998 najväčší počet parlamentných mandátov, k moci sa však dostala silná protimečiarovská koalícia vedená súčasným premiérom Mikulášom Dzurindom, pripomína Die Presse.

V rozhovore sa bývalý premiér nevyjadril k tomu, či by v prípade výhry opätovne kandidoval aj na post predsedu slovenskej vlády. Všeobecne sa však očakáva, že kreslo premiéra by tento raz uvoľnil inému politikovi. Mečiar zároveň odmietol možnosť, že HZDS by po voľbách vstúpilo do koalície s pravicovo orientovanou Slovenskou národnou stranou (SNS). Tá v súčasnosti ako jediná z parlamentných strán aj naďalej odmieta vstup Slovenska do Európskej únie (EÚ) a do Severoatlantickej aliancie (NATO), píše ďalej rakúsky denník.

Mečiar medzičasom objasnil aj svoj sporný postoj k otázke vstupu Slovenska do západoeurópskych štruktúr, čo zaregistroval aj generálny sekretár NATO George Robertson. Podľa Robertsonových slov by sa prípadne kladný postoj Bruselu v otázke prijatia Slovenskej republiky do NATO nezmenil ani v prípade, že by Mečiar parlamentné voľby v roku 2002 vyhral a tým sa priamo či nepriamo opäť dostal k moci.

Po oficiálnom rozdelení Českej a Slovenskej republiky v roku 1993 vohnal Mečiar krajinu do politickej a medzinárodnej izolácie, podotýka Die Presse a dodáva, že práve kvôli vážnym nedostatkom v demokracii za jeho vlády si Slovensko v Bruseli poškodilo kredit a bolo preradené do druhej skupiny kandidátskych krajín.

Mečiar však naznačil, že si vie predstaviť koaličné rozhovory s predstaviteľmi Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKU) premiéra Mikuláša Dzurindu, ako aj so zástupcami maďarskej menšinovej Strany maďarskej koalície (SMK). Práve vytvorenie koalície s SMK bolo v minulosti pre Mečiara úplne nemysliteľné. Slovenskí politickí pozorovatelia však nevylučujú ani možnosť spojenia Mečiarovej HZDS so stranou Smer, ktorú vedie súčasný najpopulárnejší slovenský politik Róbert Fico, uzatvára Die Presse.


V Taliansku sa skončil 8. summit prezidentov krajín strednej Európy

Stresa 9. júna (TASR) - Prijatím záverečnej deklarácie vyjadrujúcej dôraznú podporu zachovaniu teritoriálnej integrity Macedónska ukončili dnes prezidenti 14 stredoeurópskych štátov vrátane slovenského prezidenta Rudolfa Schustera dvojdňový summit v severotalianskom letovisku Stresa pri jazere Lago Maggiore.

Hlavy štátov prejavili v deklarácii solidaritu s macedónskym prezidentom Borisom Trajkovským a vyjadrili nádej na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v interetnickom dialógu, ktorý má aktívnu podporu macedónskej vlády. Deklarácia zároveň odsudzuje akúkoľvek formu "extrémizmu, monoetnických ambícií a porušovania ľudských práv nezlučiteľných s európskym poslaním".

Situácia na Balkáne bola jednou z tém, na ktorú si účastníci summitu vymenili svoje názory. Okrem toho došlo na summite k neočakávanému podpísaniu dohody medzi Juhoslovanskou zväzovou republikou a Chorvátskom týkajúcou sa budovania vzájomných bilaterálnych vzťahov s ohľadom na stabilitu juhovýchodnej Európy.

Juhoslovanský prezident Vojislav Koštunica a jeho chorvátsky kolega Stjepan Mesič sa zaviazali podniknúť v najbližšej budúcnosti kroky na zabezpečenie ochrany menšín v oboch krajinách, prešetriť osudy nezvestných osôb a umožniť návrat utečencom. Koštunica a Mesič tiež deklarovali, že si nebudú nárokovať na žiadnu časť územia Bosny a Hercegoviny.

Ďalšou témou stretnutia na najvyššej úrovni bola problematika európskej kultúrnej identity a európskej ústavy. Účastníci summitu reagovali aj na výsledky írskeho referenda, v ktorom sa obyvatelia Írska vyslovili proti ratifikácii Zmluvy z Nice umožňujúcej rozšírenie Európskej únie smerom na východ.

V súvislosti s prijímaním nových krajín do EÚ poukázal slovenský prezident na výhody spoločného vstupu všetkých krajín Visegrádskej štvorky, pričom vyzdvihol najmä geografické hľadisko. K jeho vyhláseniu sa však kriticky postavil ukrajinský prezident Leonid Kučma, ktorý v súvislosti s ďalším rozširovaním únie odmietol vytváranie akýchkoľvek skupín, zoskupení či hraníc, pretože by to chápal ako nepriamy podnet na to, aby sa Ukrajina ocitla za schengenskými hranicami.

Podporu vstupu SR do EÚ a NATO deklaroval na bilaterálnom stretnutí so Schusterom nemecký prezident Johannes Rau. Poukázal však na skutočnosť, že SR podobne ako všetky krajiny ašpirujúce na členstvo v EÚ a NATO, musí najskôr splniť všetky dohodnuté podmienky.

Jeho rakúsky kolega Thomas Klestil vyzdvihol zase potrebu solidarity ako základného prvku pre vybudovanie Európy budúcnosti. Podľa rakúskej hlavy štátu sa rozšírená EÚ môže zakladať len na princípoch slobody a demokracie, pričom diskusie o budúcnosti starého kontinentu musia byť v prvom rade rozpravami o spoločnej vízii, opierajúcej sa o rešpektovanie ľudských práv, kultúrnej rozmanitosti a sociálnej súdržnosti.

V podobnom duchu sa niesol aj prejav slovenského prezidenta. Najvyšší predstaviteľ SR vo svojom príspevku na tému Hodnoty slobody a demokracie v Európe poukázal na skutočnosť, že európsky kontinent sa v súčasnosti ocitá na prahu zjednotenia a preto by mu malo ísť predovšetkým o ušľachtilé ciele sledované európskou integráciou ako bezpečnosť, solidaritu, prosperitu, mier, demokraciu a otvorenosť k svetu naokolo.

Dvojdňové neformálne stretnutie prezidentov z krajín strednej Európy malo v ich doterajšej histórii poradové číslo osem. Vôbec po prvý raz sa toto podujatie uskutočnilo na talianskej pôde a zúčastnil sa na ňom dosiaľ najvyšší počet hláv štátov.


Reuters: Dzurinda vyjadril podporu americkému systému protiraketovej obrany

Washington 9. júna (TASR) - Premiér SR Mikuláš Dzurinda deklaroval počas svojej pracovnej návštevy USA podporu americkému systému protiraketovej obrany zo strany Slovenska. Tento postoj odôvodnil tvrdením, že SR považuje Washington za strážcu demokracie vo svete a má záujem dostať sa pod jeho štít.

Podľa premiérových slov je obranný systém novým prostriedkom kolektívnej obrany a bezpečnostným štítom pre túto demokratickú spoločnosť a Slovensko tento projekt preto vo všeobecnosti podporuje. Dzurindovo piatkové vyjadrenie označila britská tlačová agentúra Reuters za zriedkavú podporu plánov Bushovej administratívy na vybudovanie obrany proti balistickým raketám, dokonca aj na úkor ustúpenia od americko-ruskej Zmluvy o protiraketovej obrane (ABM) z roku 1972.

Ako uviedol slovenský minister zahraničných vecí Eduard Kukan, dohoda zohrávala po mnohé roky pozitívnu úlohu a jej budúcnosť - zotrvanie, modifikácia či zrušenie - bude výsledkom ďalších konzultácií.

Dzurinda tiež upozornil, že je správny čas pre prijatie krajín strednej a východnej Európy do NATO, pretože o niekoľko rokov bude Rusko ekonomicky silnejšie, no jeho jasne negatívny postoj voči rozširovaniu NATO sa nezmení.

Atmosféru počas štvrtkových rokovaní s americkým prezidentom Georgeom W. Bushom označil Dzurinda za "veľmi, veľmi priateľskú". "Povedal som prezidentovi, že Slovensko nie je veľkou krajinou, no chce sa stať silným spojencom USA," citovala premiéra agentúra Reuters. Bush na to reagoval slovami: "Nie je dôležité, či je krajina veľká alebo nie. Dôležité je mať veľké srdce".

Reuters tiež pripomína Bushovo faux-pas, ktorého sa dopustil počas predvolebnej kampane, kedy si pomýlil Slovensko so Slovinskom.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 3. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 4. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 5. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 6. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 9. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 10. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 1. Pivný bar Senica: Miesto, kde objavíte, ako má chutiť pivo
 2. Projekt "Zvýšenie odborných kapacít v oblasti práce s mládežou"
 3. Malé knedličky, veľké dojmy
 4. Volkswagen Golf: Viac, než facelift
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom
 6. Projekt First Lego League podporila Nadácia Pontis
 7. Klienti majú často pocit, že potrebujú spracovať len projekt
 8. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 9. Na bolesti chrbta pomôžu kúpele
 10. 3 úlohy, ktoré vyrieši minerálna vlna najlepšie
 1. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 11 383
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 11 085
 3. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 8 617
 4. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 6 215
 5. Plavba východným Stredomorím so slovenským sprievodcom 5 804
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 4 472
 7. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 4 195
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 3 500
 9. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 2 705
 10. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet 2 566

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Pozrite, čo sa stalo na Slovensku, hromží Trump pred kamerami (Komentár Máriusa Kopcsaya)

Preceňovanie utečeneckej témy odpútava pozornosť od úplatkov.

KOMENTÁRE

Férové, ale drsné ultimátum z USA (Schutzov týždeň)

Prečo je balvanom v oku ten iliberál, ktorý nevládne?

EKONOMIKA

Kažimír dostal košom. Sulík odmietol zmenu dlhovej brzdy

Sulík sa stretol s ministrom financií.

ŠPORT

Sagan: Keď idem so Slovákmi, navzájom sa motivujeme

Majstra sveta čaká prvý ostrý štart.

Neprehliadnite tiež

Michael Kocáb: Som hrdý slniečkar, s tvrdou silou nemáme šancu

Hudobník Michael Kocáb pre SME hovorí, že nie je žiadny rusofób. Aj to mohlo podľa neho prispieť k bezproblémovému odsunu sovietskych vojsk z Československa.

Inštruktor: Ľudia často preceňujú svoje sily

Vlado Zboja je trénerom lyžovania a medzinárodný horský vodca. Zdolal napríklad aj Mount Everest, na Kubínskej holi vedie školu lyžovania.

Úrazov na svahoch je viac ako vlani

Horskí záchranári v tomto roku zaznamenali viac ako 1400 úrazov na lyžiarskych svahoch.

Exminister Janušek, ktorého súdia za nástenku, dohliada v Žiline na transparentnosť

Hlavní aktéri nástenkového tendra dnes žijú bežným životom. Napriek obžalobe a hrozbe dlhoročného trestu má byť jeden z nich prvkom verejnej kontroly.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop