Historický kalendár na 7. septembra

Štátny sviatok Brazílskej federatívnej republiky - Deň vyhlásenia nezávislosti (1822)
Roš hašana: (doslovný preklad hlava roka) je židovský Nový rok 5763, ktorý pripadá na prvý deň siedmeho mesiaca (prvého tišri) a oslava trvá dva dni, pričom otvára rad sviatočných dní (vysoké sviatky), je spojený s najvýznamnejším sviatkom židovského kalendára (Jom Kipur) a obdobie medzi týmito dvoma čisto religióznymi sviatkami je obdobím vnútornej meditácie a duchovnej aktivizácie - Nový rok je dňom účtovania za všetky skutky predchádzajúceho roka a podstatou sviatku je duchovné znovuzrodenie (analogické k novému mesiacu), pričom typickým prvkom novoročných obradov v synagóge je trúbenie na šófar (hudobný nástroj vyrobený z rohu barana a preparovaný
teplom) pripomínajúce hrmenie počas zjavenia na hore Sinaj a ľudovým zvykom je jedenie jabĺk s medom, v niektorých krajinách sa jedia ryby (rybia hlava symbolizuje hlavu roka)
Košickí mučeníci - traja blahoslavení košickí mučeníci Marek Križin, Melichar Grodecký a Štefan Pongrác Jánom Pavlom II. v Košiciach 2.7.1995 vyhlásení za svätých


1619
- umučila na smrť v noci na tento deň skupina Rákociho ozbrojencov
kanonika MARKA KRIŽINA (narodil sa roku 1588 alebo 1589 v chorvátskom
mestečku Križevci, vstúpil do jezuitami organizovaného mariánskeho
združenia Mariánska kongregácia, bol kanonikom ostrihomskej kapituly
a správcom bývalého benediktínskeho opátstva v obci Krásna nad
Hornádom pri Košiciach), jezuitov ŠTEFANA PONGRÁCA (narodil sa
pravdepodobne roku 1583 v obci Alvinc neďaleko mesta Alba Julia,
pôsobil v apoštolskom stredisku v Humennom) a MELICHARA GRODECKÉHO
(narodil sa pravdepodobne roku 1589 v sliezskom Těšíne, bol
riaditeľom pražského výchovného ústavu sv. Václava a kaplánom
cisárskych vojsk) v košickom Kráľovskom dome (sídlo katolíckej
misie), ktorí sa nechceli zriecť tzv. pápeženeckej viery a ich telá
hodili do odpadového kanála, pričom neskôr ich miestny kat vybral
a tajne pochoval

1672
- narodil sa v Žabokrekách náboženský spisovateľ, pedagóg, kazateľ
a jezuita MICHAL KROMHOLC, autor latinských epigramov a slovenských
panegyrických pohrebných i polemických kázní. Zomrel 23.2.1739

1782
- vyšlo nariadenie Jozefa II., ktoré obsahovalo hasičský poriadok pre
mestá, mestečká a obce (pravidlá požiarnej ochrany, zásah
a likvidácia požiarov), ktoré platilo v Uhorsku až do 26.8.1788,
avšak neveľmi ovplyvnilo ochranu pred požiarmi

1902 - 100. VÝROČIE
- otvorili slávnostne v bratislavskej Petržalke druhú celoštátnu
poľnohospodársku výstavu, ktorá bola na Slovensku do roku 1918
najväčšou výstavou


1907
- narodil sa v Hodruši-Hámroch ekonóm, finančný odborník,
vysokoškolský pedagóg, autor desiatok publikácií, skrípt a odborných
článkov JÚLIUS PÁZMAN, organizátor slovenského šachu. Zomrel 15.6.1982

1927
- založili Dobrovoľný hasičský zbor v Nemciach

1937
- narodil sa v Bratislave jazykovedec, pracovník Jazykovedného ústavu
Ľudovíta Štúra a odborný publicista IVOR RIPKA, člen Spolku
slovenských spisovateľov, ktorý sa venuje výskumu slovenského nárečia
(najmä slovnej zásoby a praktickým otázkam kultúry slovenského
spisovného jazyka)

1947
- narodil sa MIROSLAV MARCELLI, člen Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry
- zomrel v Brezne funkcionár verejnej správy, režisér ANDREJ
MATEIČKA, Narodil sa 24.3.1874 v Brezne.

1952
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) veterinár, priekopník
laryngoskopickej metódy vyšetrovania a vysokoškolský učiteľ JOZEF
MAREK, vedec svetového mena, ktorý ako prvý opísal a preskúmal
podstatu neurolymfomatózy sliepok. Narodil sa 18.3.1868

1957
- zomrel v Bardejove školský pracovník, regionálny historik
a publicista BARTOLOMEJ KRPELEC, historik Bardejova, Šariša a Hontu,
košikárstva a ovocinárstva. Narodil sa 21.11.1879

1967
- zomrel v Bratislave publicista, novinár, prekladateľ a diplomat
MILOŠ RUPPELDT. Narodil sa 18.9.1922

1977
- zomrel v Prahe (Česko) jeden z najobsadzovanejších českých
kameramanov VÁCLAV HUŇKA, ktorý nakrúcal aj na Slovensku. Narodil sa
25.4.1910

1992
- začala sa trojdňová návšteva ministra zahraničných vecí Jozefa
Moravčíka v Belgicku, pričom rokoval s predstaviteľmi ES o možnosti
uzavretia asociačnej dohody s ČSFR a predstaviteľmi NATO o plnení
záväzkov ČSFR v oblasti konvenčného zbrojenia
- zomrel v Poprade chemik a výskumný pracovník VLADIMÍR LACKO.
Narodil sa 16.4.1925

---------------------------------------------------------------------

1677
- narodil sa (alebo 17.9.) anglický teológ a prírodovedec STEPHEN
HALES, zakladateľ rastlinnej fyziológie. Zomrel roku 1761

1707
- narodil sa francúzsky prírodovedec, filozof a spisovateľ GEORGE
LOUIS LECLERC DE BUFFON. Zomrel roku 1788

1807
- prišiel do Číny prvý evanjelický misionár 25-ročný britský občan
Robert Morrison, pričom prvým katolíckym misionárom bol jezuita Mateo
Ricci v roku 1582

1812
- odohrala sa pamätná bitka pri Borodine, v ktorej sa stretlo ruské
vojsko pod velením hlavného veliteľa Michaila Kutuzova s vojskom
Napoleona, pričom francúzska armáda bola citeľne oslabená

1822
- vyhlásil portugalský následník trónu Dom Pedro (od 12.10. cisár
Pedro I.) nezávislosť Brazílie

1867

- narodil sa americký bankár JOHN PIERPONT MORGAN. Zomrel roku 1943

- narodil sa nemecký herec ALBERT BASSERMANN. Zomrel roku 1952

1877
- narodil sa český akademik, vysokoškolský pedagóg a historik RUDOLF
URBÁNEK. Zomrel roku 1962

1887
- narodila sa britská poetka EDITH SITWELLOVÁ. Zomrela roku 1964
- narodil sa sovietsky hudobný skladateľ SERGEJ (Sarkis) VASILIEVIČ
BARCHUDARJAN. Zomrel roku 1973

1892
- zomrel americký básnik JOHN GREENLEAF WHITTIER. Narodil sa roku

1907
- narodil sa sovietsky baletný majster, choreograf, režisér a pedagóg
ROSTISLAV ZACHAROV. Zomrel roku 1984
- zomrel francúzsky básnik a spisovateľ SULLY PRUDHOMME (vlastným
menom René Francois Armand Prudhomme), laureát Nobelovej ceny (1901).
Narodil sa roku 1839
- narodil sa český operný spevák (tenor) JAROSLAV ROHAN. Zomrel roku
1985

1912
- narodil sa americký elektroinžinier a podnikateľ DAVID PACKARD,
spoluzakladateľ počítačovej firmy Hewlett & Packard. Zomrel roku 1996

1917
- narodil sa austrálsky biochemik JOHN WARCUP CORNFORTH, laureát
Nobelovej ceny (1975) za objasnenie procesu prenosu vodíka
v biologických systémoch
- začal generál a hlavný veliteľ ruskej armády Lavr Georgievič
Kornilov bezprostredné prípravy nastolenia vojenskej diktatúry,
pričom vymenoval generála Alexandra Michajloviča Krymova za veliteľa
petrohradskej vojenskej posádky s úlohou obnoviť poriadok
v Petrohrade, Kronštadte a petrohradskom vojenskom okruhu (zároveň
mali obsadiť Moskvu, Kyjev a ďalšie veľké mestá)
- vystúpili z francúzskej vlády premiéra Alexandra Félixa Josepha
Ribota socialistickí ministri pre zákaz zúčastniť sa na mierovej
socialistickej konferencii v Štokholme

1922
- narodil sa ruský hudobný skladateľ KIRILL VLADIMIROVIČ MOLČANOV.
Zomrel roku 1982
- zomrel americký chirurg a priekopník zavedenia gumových rukavíc pri
operáciách a kokaínových injekcií na lokálne umŕtvenie WILLIAM
STEWART HALSTED. Narodil sa roku 1852

1927

- narodil sa francúzsky dramatik, prozaik a herec FRANCOIS
BILLETDOUX. Zomrel roku 1991

- zomrela sovietska sochárka ANNA SEMJONOVNA GOLUBKINOVÁ. Narodila
sa roku 1864

1942
- narodil sa český dirigent LUDVÍK ČERNÝ
- pricestoval do Turecka poverenec amerického prezidenta Wendel
Willkie na rozhovory s tureckými predstaviteľmi
- bombardovali americké lietadlá holandské mestá Utrecht a Rotterdam


1952
- zverejnila čínska vláda údaje, podľa ktorých bolo 40 percent
roľníkov organizovaných v poľnohospodárskych družstvách

1957
- zahynulo pri vykoľajení expresného rýchlika na trati Paríž-Nimes 25
osôb a 50 bolo zranených

1962
- nadviazal Laos diplomatické styky s Čínou a Vietnamskou
socialistickou republikou, pričom Taiwan naopak preto prerušil
diplomatické styky s Laosom
- zomrela dánska prozaička KAREN BLIXENOVÁ. Narodila sa roku 1885

1967
- začal sa v Záhrebe siedmy medzinárodný veľtrh
- zomrel americký džezový hudobník REX STEWART. Narodil sa roku 1907
- podpísali Zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi
ZSSR a MĽR
- predložilo šesť kandidátov, ktorí neuspeli v prezidentských
voľbách, juhovietnamskému parlamentu formálny protest proti ich
podvodnému priebehu
- začala sa v Tokiu medzinárodná konferencia jadrových fyzikov
o štruktúre atómového jadra s účasťou 580 vedcov z 22 krajín
- zomrel nemecký hudobný skladateľ HUGO HERRMANN. Narodil sa roku 1896
- vymenoval peruánsky prezident Fernando Belaúnde Terry novú vládu,
ktorej sa stal ministerským predsedom a ministrom zahraničných vecí
Edgardo Seoane Corrales, pričom predchádzajúca vláda odstúpila pre
rozpory v otázke devalvácie meny
- podpísali Zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi
Bulharskom a NDR
- skončila sa v Damasku mimoriadna konferencia vedenia Socialistickej
strany arabskej obrody (BAAS), pričom za generálneho tajomníka znovu
zvolili sýrskeho prezidenta Náraddína Atásího
- vypustili USA kozmické teleso Bios 2
- ustanovili v Paríži Medzinárodné ústredie učiteľov ruštiny
- uskutočnili USA podzemný jadrový výbuch v Nevadskej púšti
- reorganizoval zambijský prezident Kenneth Kaunda vládu, pričom
viceprezidentom sa stal dovtedajší minister zahraničných vecí Simon
Kapwepwe a jeho funkciu prevzal dovtedajší viceprezident Reuben
Kamanga
- ostreľovali izraelské oddiely na západnom brehu rieky Jordán
v blízkosti Allenbyho mostu guľometnou a tankovou paľbou jordánske
postavenie na druhom brehu

1972
- skončilo sa v Ženeve zasadnutie Výboru pre odzbrojenie, ktoré sa
začalo 20.6.
- začala sa v tanzánijskom Dáresaláme trojdňová konferencia hláv
štátov východnej a strednej Afriky, pričom rozhodli rozšíriť pomoc
oslobodzovacím hnutiam a umožniť vlastencom bojujúcim proti rasizmu
a kolonializmu voľný priechod územím zúčastnených krajín
- mienila podľa oznámenia juhokórejská vláda za šesť mesiacov
stiahnuť z južného Vietnamu svojich 38 000 vojakov
- začal Izrael sústreďovať vojská na hraniciach s Libanonom a Sýriou

1977
- podpísali vo Washingtone predseda panamskej vlády generál Omar
Torrijos Herrera a americký prezident James Earl Carter novú zmluvu
o štatúte Panamského prieplavu, podľa ktorej má prejsť do roku 2000
pod panamskú zvrchovanosť, pričom 23.10. sa v plebiscite v Paname
vyjadrilo pre novú zmluvu 62 percent voličov

- prerušili Etiópia a Somálsko diplomatické styky pre ozbrojený
konflikt v juhovýchodnej Etiópii

1987
- začala sa v Ženeve trojdňová 4. medzinárodná konferencia
o palestínskej otázke s účasťou predstaviteľov 250 mimovládnych
medzinárodných organizácií (Jásir Arafat zastupoval OOP), pričom
v deklarácii zdôraznili potrebu zvolať mierovú konferenciu, avšak Tel
Aviv návrh odmietol a nariadil súd Izraelčanov, ktorí sa na
konferencii zúčastnili
- prepustili v libanonskom Bejrúte západonemeckého inžiniera Alfreda
Schmidta, ktorého uniesla v januári 1987 extrémistická organizácia
Bojovníci za slobodu
- oslobodila angolská vláda bývalého kapitána juhoafrickej armády
Wynanda du Toita, zajatého 21.5.1985, výmenou za 133 angolských
občanov, ktorých zatkla juhoafrická armáda pri bojových operáciách
- začala sa päťdňová prvá oficiálna návšteva generálneho tajomníka ÚV
SED a predsedu štátnej rady NDR Ericha Honeckera v NSR, pričom
podpísali medzivládny dohovor o výmene informácií a skúseností pri
ochrane pred žiarením, ďalšom utváraní vzťahov pri ochrane životného
prostredia a dohodu o spolupráci vo vede a technike
- bombardovali líbyjské lietadlá letisko v čadskom hlavnom meste
NďDjamene a čadskú základňu Abéché
- ustanovili v ZSSR novú Banku pracovných úspor a pôžičiek
obyvateľstvu
- začala sa v Ženeve štvordňová štvrtá časť 7. kola
afgansko-pakistanských rozhovorov, pričom afganská delegácia oznámila
zníženie termínu stiahnutia sovietskych vojsk na obdobie 16 mesiacov
- odsúdili v Sýrii na trest smrti päť vysokých štátnych úradníkov za
falšovanie a úplatkárstvo

1992
- začala sa oficiálne v USA volebná kampaň pred prezidentskými voľbami
- dohodli sa v Moskve ruský prezident Boris Jeľcin a predseda
Najvyššej rady Litovskej republiky Vytautas Landsbergis, že Rusko
stiahne všetky vojenské jednotky bývalého ZSSR do 31.8.1993
- zajali tadžického prezidenta Rachmana Nabijeva ozbrojené opozičné
oddiely pri pokuse odletieť z Dušanbe, pričom ho prinútili podať
demisiu
- zomrel bývalý juhokórejský politik a štátnik KIM ČUNG-JUL. Narodil
sa roku 1917
- strieľali bezpečnostné sily juhoafrického bantustanu Ciskei na 200
účastníkov sprievodu organizovaného ANC, pričom zahynulo 28 osôb
a Nelson Mandela vyzval zosadiť najvyššieho predstaviteľa Ciskei
generála O. Ggoza
- vyzval syn irackého prezidenta Saddáma Husajna Udaj na politické
reformy, čím sa malo zabrániť pokusom Západu o rozdelenie krajiny
- zomrel na následky infekcie v americkom Pittsburghu pacient
s hepatitídou typu B, ktorému ako prvému transplantovali 28.6. pečeň
paviána

1997
- zomrel zvrhnutý prezident a bývalý diktátor niekdajšieho Zairu
(dnes Konžská demokratická republika) MOBUTU SESE SEKO. Narodil sa
roku 1930

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 3. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 1. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal?
 2. Aj vy môžete mať pekný trávnik, poradí vám expert
 3. Výrobky, ktoré chutia a voňajú ako z domácej zabíjačky
 4. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy)
 5. Profesionálne sa predaj nehnuteľností dá robiť jedine exkluzívne
 6. HÝBSA Slovensko odštartovalo turné po Slovensku. Buďte pri tom!
 7. Každý štvrtý 70-tnik na Slovensku má cukrovku, pribúdajú mladší
 8. 5 hviezdičkové apartmány priamo na pobreží - Dubrovník
 9. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke?
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 17 174
 2. Táto dvojica stojí za zrodom slovenského internetu. Ako začínal? 15 466
 3. 14 tipov na exotickú dovolenku, ktorú si môžete dovoliť (aj vy) 13 678
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 12 020
 5. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií 7 748
 6. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 6 852
 7. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky 6 409
 8. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 5 895
 9. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 3 495
 10. Štatutári, máte už prístup k elektronickej schránke? 3 272

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Američania spozorneli. Slovenský princ je hodný Oscara

Veľký šľachtiteľský príbeh sa začal celkom nenápadne.

DOMOV

Architekt: Nikde som nezažil to, čo na Námestí slobody

Socializmus architektovi neprekáža, dôležitá je funkčnosť.

Neprehliadnite tiež

Meteorológovia očakávajú v pondelok prvý tropický deň

Od západu k nám začína prúdiť teplejší vzduch.

Prezidentka Za otvorenú justíciu ponúkla po neúspechu rezignáciu

Vo voľbách do Súdnej rady neuspel žiaden z nominantov združenia.

Premiér Fico si nemyslí, že Európska únia potrebuje záložný plán

Premiér bude v pondelok telefonovať s francúzskym prezidentom Macronom.

Fico: Pri výbere nového šéfa RTVS neexistuje žiadna dohoda

Danko vraví, že pozná štyroch kandidátov na šéfa RTVS.