Historický kalendár na 7. septembra

Štátny sviatok Brazílskej federatívnej republiky - Deň vyhlásenia nezávislosti (1822)
Roš hašana: (doslovný preklad hlava roka) je židovský Nový rok 5763, ktorý pripadá na prvý deň siedmeho mesiaca (prvého tišri) a oslava trvá dva dni, pričom otvára rad sviatočných dní (vysoké sviatky), je spojený s najvýznamnejším sviatkom židovského kalendára (Jom Kipur) a obdobie medzi týmito dvoma čisto religióznymi sviatkami je obdobím vnútornej meditácie a duchovnej aktivizácie - Nový rok je dňom účtovania za všetky skutky predchádzajúceho roka a podstatou sviatku je duchovné znovuzrodenie (analogické k novému mesiacu), pričom typickým prvkom novoročných obradov v synagóge je trúbenie na šófar (hudobný nástroj vyrobený z rohu barana a preparovaný
teplom) pripomínajúce hrmenie počas zjavenia na hore Sinaj a ľudovým zvykom je jedenie jabĺk s medom, v niektorých krajinách sa jedia ryby (rybia hlava symbolizuje hlavu roka)
Košickí mučeníci - traja blahoslavení košickí mučeníci Marek Križin, Melichar Grodecký a Štefan Pongrác Jánom Pavlom II. v Košiciach 2.7.1995 vyhlásení za svätých


1619
- umučila na smrť v noci na tento deň skupina Rákociho ozbrojencov
kanonika MARKA KRIŽINA (narodil sa roku 1588 alebo 1589 v chorvátskom
mestečku Križevci, vstúpil do jezuitami organizovaného mariánskeho
združenia Mariánska kongregácia, bol kanonikom ostrihomskej kapituly
a správcom bývalého benediktínskeho opátstva v obci Krásna nad
Hornádom pri Košiciach), jezuitov ŠTEFANA PONGRÁCA (narodil sa
pravdepodobne roku 1583 v obci Alvinc neďaleko mesta Alba Julia,
pôsobil v apoštolskom stredisku v Humennom) a MELICHARA GRODECKÉHO
(narodil sa pravdepodobne roku 1589 v sliezskom Těšíne, bol
riaditeľom pražského výchovného ústavu sv. Václava a kaplánom
cisárskych vojsk) v košickom Kráľovskom dome (sídlo katolíckej
misie), ktorí sa nechceli zriecť tzv. pápeženeckej viery a ich telá
hodili do odpadového kanála, pričom neskôr ich miestny kat vybral
a tajne pochoval

1672
- narodil sa v Žabokrekách náboženský spisovateľ, pedagóg, kazateľ
a jezuita MICHAL KROMHOLC, autor latinských epigramov a slovenských
panegyrických pohrebných i polemických kázní. Zomrel 23.2.1739

1782
- vyšlo nariadenie Jozefa II., ktoré obsahovalo hasičský poriadok pre
mestá, mestečká a obce (pravidlá požiarnej ochrany, zásah
a likvidácia požiarov), ktoré platilo v Uhorsku až do 26.8.1788,
avšak neveľmi ovplyvnilo ochranu pred požiarmi

1902 - 100. VÝROČIE
- otvorili slávnostne v bratislavskej Petržalke druhú celoštátnu
poľnohospodársku výstavu, ktorá bola na Slovensku do roku 1918
najväčšou výstavou


1907
- narodil sa v Hodruši-Hámroch ekonóm, finančný odborník,
vysokoškolský pedagóg, autor desiatok publikácií, skrípt a odborných
článkov JÚLIUS PÁZMAN, organizátor slovenského šachu. Zomrel 15.6.1982

1927
- založili Dobrovoľný hasičský zbor v Nemciach

1937
- narodil sa v Bratislave jazykovedec, pracovník Jazykovedného ústavu
Ľudovíta Štúra a odborný publicista IVOR RIPKA, člen Spolku
slovenských spisovateľov, ktorý sa venuje výskumu slovenského nárečia
(najmä slovnej zásoby a praktickým otázkam kultúry slovenského
spisovného jazyka)

1947
- narodil sa MIROSLAV MARCELLI, člen Slovenskej spoločnosti
prekladateľov odbornej literatúry
- zomrel v Brezne funkcionár verejnej správy, režisér ANDREJ
MATEIČKA, Narodil sa 24.3.1874 v Brezne.

1952
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) veterinár, priekopník
laryngoskopickej metódy vyšetrovania a vysokoškolský učiteľ JOZEF
MAREK, vedec svetového mena, ktorý ako prvý opísal a preskúmal
podstatu neurolymfomatózy sliepok. Narodil sa 18.3.1868

1957
- zomrel v Bardejove školský pracovník, regionálny historik
a publicista BARTOLOMEJ KRPELEC, historik Bardejova, Šariša a Hontu,
košikárstva a ovocinárstva. Narodil sa 21.11.1879

1967
- zomrel v Bratislave publicista, novinár, prekladateľ a diplomat
MILOŠ RUPPELDT. Narodil sa 18.9.1922

1977
- zomrel v Prahe (Česko) jeden z najobsadzovanejších českých
kameramanov VÁCLAV HUŇKA, ktorý nakrúcal aj na Slovensku. Narodil sa
25.4.1910

1992
- začala sa trojdňová návšteva ministra zahraničných vecí Jozefa
Moravčíka v Belgicku, pričom rokoval s predstaviteľmi ES o možnosti
uzavretia asociačnej dohody s ČSFR a predstaviteľmi NATO o plnení
záväzkov ČSFR v oblasti konvenčného zbrojenia
- zomrel v Poprade chemik a výskumný pracovník VLADIMÍR LACKO.
Narodil sa 16.4.1925

---------------------------------------------------------------------

1677
- narodil sa (alebo 17.9.) anglický teológ a prírodovedec STEPHEN
HALES, zakladateľ rastlinnej fyziológie. Zomrel roku 1761

1707
- narodil sa francúzsky prírodovedec, filozof a spisovateľ GEORGE
LOUIS LECLERC DE BUFFON. Zomrel roku 1788

1807
- prišiel do Číny prvý evanjelický misionár 25-ročný britský občan
Robert Morrison, pričom prvým katolíckym misionárom bol jezuita Mateo
Ricci v roku 1582

1812
- odohrala sa pamätná bitka pri Borodine, v ktorej sa stretlo ruské
vojsko pod velením hlavného veliteľa Michaila Kutuzova s vojskom
Napoleona, pričom francúzska armáda bola citeľne oslabená

1822
- vyhlásil portugalský následník trónu Dom Pedro (od 12.10. cisár
Pedro I.) nezávislosť Brazílie

1867

- narodil sa americký bankár JOHN PIERPONT MORGAN. Zomrel roku 1943

- narodil sa nemecký herec ALBERT BASSERMANN. Zomrel roku 1952

1877
- narodil sa český akademik, vysokoškolský pedagóg a historik RUDOLF
URBÁNEK. Zomrel roku 1962

1887
- narodila sa britská poetka EDITH SITWELLOVÁ. Zomrela roku 1964
- narodil sa sovietsky hudobný skladateľ SERGEJ (Sarkis) VASILIEVIČ
BARCHUDARJAN. Zomrel roku 1973

1892
- zomrel americký básnik JOHN GREENLEAF WHITTIER. Narodil sa roku

1907
- narodil sa sovietsky baletný majster, choreograf, režisér a pedagóg
ROSTISLAV ZACHAROV. Zomrel roku 1984
- zomrel francúzsky básnik a spisovateľ SULLY PRUDHOMME (vlastným
menom René Francois Armand Prudhomme), laureát Nobelovej ceny (1901).
Narodil sa roku 1839
- narodil sa český operný spevák (tenor) JAROSLAV ROHAN. Zomrel roku
1985

1912
- narodil sa americký elektroinžinier a podnikateľ DAVID PACKARD,
spoluzakladateľ počítačovej firmy Hewlett & Packard. Zomrel roku 1996

1917
- narodil sa austrálsky biochemik JOHN WARCUP CORNFORTH, laureát
Nobelovej ceny (1975) za objasnenie procesu prenosu vodíka
v biologických systémoch
- začal generál a hlavný veliteľ ruskej armády Lavr Georgievič
Kornilov bezprostredné prípravy nastolenia vojenskej diktatúry,
pričom vymenoval generála Alexandra Michajloviča Krymova za veliteľa
petrohradskej vojenskej posádky s úlohou obnoviť poriadok
v Petrohrade, Kronštadte a petrohradskom vojenskom okruhu (zároveň
mali obsadiť Moskvu, Kyjev a ďalšie veľké mestá)
- vystúpili z francúzskej vlády premiéra Alexandra Félixa Josepha
Ribota socialistickí ministri pre zákaz zúčastniť sa na mierovej
socialistickej konferencii v Štokholme

1922
- narodil sa ruský hudobný skladateľ KIRILL VLADIMIROVIČ MOLČANOV.
Zomrel roku 1982
- zomrel americký chirurg a priekopník zavedenia gumových rukavíc pri
operáciách a kokaínových injekcií na lokálne umŕtvenie WILLIAM
STEWART HALSTED. Narodil sa roku 1852

1927

- narodil sa francúzsky dramatik, prozaik a herec FRANCOIS
BILLETDOUX. Zomrel roku 1991

- zomrela sovietska sochárka ANNA SEMJONOVNA GOLUBKINOVÁ. Narodila
sa roku 1864

1942
- narodil sa český dirigent LUDVÍK ČERNÝ
- pricestoval do Turecka poverenec amerického prezidenta Wendel
Willkie na rozhovory s tureckými predstaviteľmi
- bombardovali americké lietadlá holandské mestá Utrecht a Rotterdam


1952
- zverejnila čínska vláda údaje, podľa ktorých bolo 40 percent
roľníkov organizovaných v poľnohospodárskych družstvách

1957
- zahynulo pri vykoľajení expresného rýchlika na trati Paríž-Nimes 25
osôb a 50 bolo zranených

1962
- nadviazal Laos diplomatické styky s Čínou a Vietnamskou
socialistickou republikou, pričom Taiwan naopak preto prerušil
diplomatické styky s Laosom
- zomrela dánska prozaička KAREN BLIXENOVÁ. Narodila sa roku 1885

1967
- začal sa v Záhrebe siedmy medzinárodný veľtrh
- zomrel americký džezový hudobník REX STEWART. Narodil sa roku 1907
- podpísali Zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi
ZSSR a MĽR
- predložilo šesť kandidátov, ktorí neuspeli v prezidentských
voľbách, juhovietnamskému parlamentu formálny protest proti ich
podvodnému priebehu
- začala sa v Tokiu medzinárodná konferencia jadrových fyzikov
o štruktúre atómového jadra s účasťou 580 vedcov z 22 krajín
- zomrel nemecký hudobný skladateľ HUGO HERRMANN. Narodil sa roku 1896
- vymenoval peruánsky prezident Fernando Belaúnde Terry novú vládu,
ktorej sa stal ministerským predsedom a ministrom zahraničných vecí
Edgardo Seoane Corrales, pričom predchádzajúca vláda odstúpila pre
rozpory v otázke devalvácie meny
- podpísali Zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi
Bulharskom a NDR
- skončila sa v Damasku mimoriadna konferencia vedenia Socialistickej
strany arabskej obrody (BAAS), pričom za generálneho tajomníka znovu
zvolili sýrskeho prezidenta Náraddína Atásího
- vypustili USA kozmické teleso Bios 2
- ustanovili v Paríži Medzinárodné ústredie učiteľov ruštiny
- uskutočnili USA podzemný jadrový výbuch v Nevadskej púšti
- reorganizoval zambijský prezident Kenneth Kaunda vládu, pričom
viceprezidentom sa stal dovtedajší minister zahraničných vecí Simon
Kapwepwe a jeho funkciu prevzal dovtedajší viceprezident Reuben
Kamanga
- ostreľovali izraelské oddiely na západnom brehu rieky Jordán
v blízkosti Allenbyho mostu guľometnou a tankovou paľbou jordánske
postavenie na druhom brehu

1972
- skončilo sa v Ženeve zasadnutie Výboru pre odzbrojenie, ktoré sa
začalo 20.6.
- začala sa v tanzánijskom Dáresaláme trojdňová konferencia hláv
štátov východnej a strednej Afriky, pričom rozhodli rozšíriť pomoc
oslobodzovacím hnutiam a umožniť vlastencom bojujúcim proti rasizmu
a kolonializmu voľný priechod územím zúčastnených krajín
- mienila podľa oznámenia juhokórejská vláda za šesť mesiacov
stiahnuť z južného Vietnamu svojich 38 000 vojakov
- začal Izrael sústreďovať vojská na hraniciach s Libanonom a Sýriou

1977
- podpísali vo Washingtone predseda panamskej vlády generál Omar
Torrijos Herrera a americký prezident James Earl Carter novú zmluvu
o štatúte Panamského prieplavu, podľa ktorej má prejsť do roku 2000
pod panamskú zvrchovanosť, pričom 23.10. sa v plebiscite v Paname
vyjadrilo pre novú zmluvu 62 percent voličov

- prerušili Etiópia a Somálsko diplomatické styky pre ozbrojený
konflikt v juhovýchodnej Etiópii

1987
- začala sa v Ženeve trojdňová 4. medzinárodná konferencia
o palestínskej otázke s účasťou predstaviteľov 250 mimovládnych
medzinárodných organizácií (Jásir Arafat zastupoval OOP), pričom
v deklarácii zdôraznili potrebu zvolať mierovú konferenciu, avšak Tel
Aviv návrh odmietol a nariadil súd Izraelčanov, ktorí sa na
konferencii zúčastnili
- prepustili v libanonskom Bejrúte západonemeckého inžiniera Alfreda
Schmidta, ktorého uniesla v januári 1987 extrémistická organizácia
Bojovníci za slobodu
- oslobodila angolská vláda bývalého kapitána juhoafrickej armády
Wynanda du Toita, zajatého 21.5.1985, výmenou za 133 angolských
občanov, ktorých zatkla juhoafrická armáda pri bojových operáciách
- začala sa päťdňová prvá oficiálna návšteva generálneho tajomníka ÚV
SED a predsedu štátnej rady NDR Ericha Honeckera v NSR, pričom
podpísali medzivládny dohovor o výmene informácií a skúseností pri
ochrane pred žiarením, ďalšom utváraní vzťahov pri ochrane životného
prostredia a dohodu o spolupráci vo vede a technike
- bombardovali líbyjské lietadlá letisko v čadskom hlavnom meste
NďDjamene a čadskú základňu Abéché
- ustanovili v ZSSR novú Banku pracovných úspor a pôžičiek
obyvateľstvu
- začala sa v Ženeve štvordňová štvrtá časť 7. kola
afgansko-pakistanských rozhovorov, pričom afganská delegácia oznámila
zníženie termínu stiahnutia sovietskych vojsk na obdobie 16 mesiacov
- odsúdili v Sýrii na trest smrti päť vysokých štátnych úradníkov za
falšovanie a úplatkárstvo

1992
- začala sa oficiálne v USA volebná kampaň pred prezidentskými voľbami
- dohodli sa v Moskve ruský prezident Boris Jeľcin a predseda
Najvyššej rady Litovskej republiky Vytautas Landsbergis, že Rusko
stiahne všetky vojenské jednotky bývalého ZSSR do 31.8.1993
- zajali tadžického prezidenta Rachmana Nabijeva ozbrojené opozičné
oddiely pri pokuse odletieť z Dušanbe, pričom ho prinútili podať
demisiu
- zomrel bývalý juhokórejský politik a štátnik KIM ČUNG-JUL. Narodil
sa roku 1917
- strieľali bezpečnostné sily juhoafrického bantustanu Ciskei na 200
účastníkov sprievodu organizovaného ANC, pričom zahynulo 28 osôb
a Nelson Mandela vyzval zosadiť najvyššieho predstaviteľa Ciskei
generála O. Ggoza
- vyzval syn irackého prezidenta Saddáma Husajna Udaj na politické
reformy, čím sa malo zabrániť pokusom Západu o rozdelenie krajiny
- zomrel na následky infekcie v americkom Pittsburghu pacient
s hepatitídou typu B, ktorému ako prvému transplantovali 28.6. pečeň
paviána

1997
- zomrel zvrhnutý prezident a bývalý diktátor niekdajšieho Zairu
(dnes Konžská demokratická republika) MOBUTU SESE SEKO. Narodil sa
roku 1930

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 4. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 5. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 6. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 7. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 10. Rastie nám pokrivená generácia?
 1. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
 2. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 3. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 4. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 6. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 7. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 8. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 9. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 10. Detské zúbky sú veda
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 889
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 5 196
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 014
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 533
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 620
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 313
 7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 282
 8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 060
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 022
 10. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 923

Hlavné správy zo Sme.sk

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: V Bratislava máme priveľa gymnázií, chýbajú odborné školy

O Bratislave diskutujú kandidáti na župana Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Ako sa zmení Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby na Európu i na Slovensko? Sledujte diskusiu.

Neprehliadnite tiež

Domov

Smeru ubudli členovia. Je za tým skôr vymieranie než nespokojnosť

Bývalí členovia v poslednom období upozorňujú na odchody aj pre nespokojnosť s politikou Smeru. Niekde sa potvrdili, niekde nie.

Domov

Slovenskí občania nebudú podľa Fica po brexite poškodení

Fico zdôraznil, že britská vláda bude strážiť záujmy Slovákov v Británii.

Domov

Aktivisti vyzývajú Kisku, aby nepodpísal novelu o ÚPN

Aktivisti z iniciatívy Pamätaj tvrdia, že poslanci nevypočuli hlas mladých.

Domov

Posledný vládny Tupolev vzlietne naposledy. Do múzea v Košiciach

Lietadlo TU-154M OM BYO vyrobené v roku 1989 je posledným svojho druhu v Európe.