Historický kalendár na 8. septembra

Medzinárodný deň solidarity novinárov - vyhlásili účastníci 4. kongresu Medzinárodnej organizácie novinárov v Bukurešti (Rumunsko) rozhodnutie sláviť každoročne 8.9. ako Medzinárodný deň solidarity novinárov na počesť popravy českého novinára Júliusa Fučíka, ktorý bol neoblomným bojovníkom proti fašizmu, pretože neprestal bojovať ani vo väzení a slová používal ako účinné zbrane, rozhodli sa nacisti pre jeho popravu pod gilotínou; 8.9.1943 bol zároveň predzvesťou porážky fašizmu, deň rozhodujúceho víťazstva nad nemeckou armádou v bitke pri Kursku a kapitulácie fašistického Talianska - Medzinárodná organizácia novinárov udelila J. Fučíkovi medailu za boj za mier a za porozumenie a spoluprácu medzi národmi, pričom výnimočným ocenením bolo vyznamenaných vyše 100 novinárov zo 40 krajín sveta

Medzinárodný deň gramotnosti - konal sa v Teheráne 1. svetový kongres o boji proti analfabetizmu (1965), oslavuje sa od roku 1966 na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO)

Národný deň starých rodičov v USA - myšlienka napadla ženu v domácnosti Marian McQuadeovú zo Západnej Virgínie, ktoré chcela poukázať na osamelých ľudí v domovoch dôchodcov, ich múdrosť a skúsenosti, ktorú by mali ich vnuci oceniť - sviatok sa oslavuje prvú nedeľu po Dni práce v USA na základe vyhlásenia prezidenta Jimmyho Cartera z roku 1978

Narodenie Panny Márie - jeden z najstarších mariánskych sviatkov, ktorý sa začal sláviť koncom 5. storočia v Jeruzaleme

1822
- začala sa v Bratislave celouhorská cirkevná synoda, ktorá rozhodla,
aby sa pripravili preklady zo Svätého písma aj v iných jazykoch
národov Uhorska nielen v maďarčine

1827
- zomrel v Györi (Maďarsko) fyzik a vysokoškolský pedagóg JOZEF
SARKA. Narodil sa roku 1764

1907
- narodil sa v Námestove verejný činiteľ, právnik, publicista
a bylinkár FEDOR THURZO, ktorý sa zúčastnil na rozvoji slovenského
sporiteľníctva, neskôr peňažníctva a sociálneho poisťovníctva. Zomrel
1.6.1986

1912
- narodil sa v Papradne architekt a vysokoškolský pedagóg ALEXANDER
KNAPO, ktorý napísal niekoľko odborných publikácií a príspevkov (aj
hesiel v Náučnom slovníku lesníckom). Zomrel 9.3.1984
- narodil sa v Sirku stredoškolský pedagóg, prekladateľ a publicista
JÁN GUSTÁV BELÁN, autor odborných článkov v pedagogickej tlači.
Zomrel 7.3.1983

1922
- narodil sa JOZEF VOJTEK, člen Slovenského syndikátu novinárov

1932
- narodil sa v Richvalde dirigent ANTON BURANOVSKÝ

1937
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) lekár, zoológ a entomológ GEJZA
HORVÁTH, riaditeľ Maďarského národného múzea. Narodil sa 25.11.1847

- narodil sa koncertný umelec a muzikológ ALOJZ LUKNÁR

1942
- narodil sa MARKUS ROTHLISBERGER, člen Spolku architektov Slovenska

1952
- založili Výskumný ústav hygieny práce a chorôb z povolania
v Bratislave

- narodila sa v Rimavskej Sobote herečka MARIKA VARSÁNYIOVÁ

1967
- začala sa slávnostne v Prahe výstavba diaľnice Praha - Bratislava
- podpísali v Paríži čs.-francúzsku dohodu o vedecko-technickej
a priemyslovej spolupráci v oblasti farebnej televízie
- otvorili slávnostne v Bratislave prvý ročník medzinárodnej
prehliadky knižnej ilustrácie pre deti Bienále ilustrácií Bratislava
(BIB)


1982
- zomrel v Hornom Srní ľudový lekár-zelinkár, ochranca prírody
a drobnochovateľ TOMÁŠ BEŇO. Narodil sa 2.3.1917
- začala sa dvojdňová návšteva líbyjského vodcu Muammara Kaddáfiho,
pričom podpísali zmluvu o priateľstve a spolupráci
- zomrel v Bratislave verejný činiteľ a učiteľ VINCENT POKOJNÝ,
bývalý predseda Strany slobody. Narodil sa 2.1.1899

1987
- prerokovalo predsedníctvo ÚV KSS správu o plnení súhrnnej koncepcie
tvorby a ochrany životného prostredia na Slovensku, posúdilo
informácie o skvalitňovaní vnútorného trhu, obchodu a verejného
stravovania a správu o stave zákonnosti v SSR
- zomrel v Bratislave sochár FRANTIŠEK GIBALA. Narodil sa 5.4.1912
- prijal Gustáv Husák delegáciu Libanonskej komunistickej strany na
čele s generálnym tajomníkom ÚV Georgesom Havím

1992
- schválila vláda SR novelu zákona o zmiernení niektorých majetkových
krívd, prijala uznesenie, v ktorom súhlasila so zrušením ČST, ČSR,
ČSTK a uplatnením nástupníckych práv SR v hodnote tretiny majetku
týchto inštitúcií

---------------------------------------------------------------------

1157
- narodil sa anglický kráľ RICHARD LVIE SRDCE. Zomrel roku 1199

1597
- rozdelil sa švajčiarsky kantón Appenzell na dva kantóny Appenzell
Ausserrhoden (reformovaný) a Appenzell Innerrhoden (katolícky) pre
rôzne politické systémy

1757
- podpísal pri bývalom benediktínskom kláštore Zeven v severnom
Nemecku veliteľ britsko-hannoverskej armády v sedemročnej vojne
s Francúzmi britský vojvoda William August Cumberland kapituláciu po
porážke pri Hastenbecku

1847
- porazila americká armáda v bitke o Molino del Rey mexické vojsko

1857
- narodil sa nemecký politik GEORG MICHAELIS. Zomrel roku 1936

1882
- narodil sa český cestovateľ po Južnej Amerike, etnograf, botanik,
spisovateľ a znalec indiánskej kultúry ALBERTO VOJTĚCH FRIČ. Zomrel
roku 1944

1892
- narodil sa český operný spevák (tenor) JOSEF KEJŘ. Zomrel roku 1979

1897
- narodil sa český akademik, biológ, virológ a fytopatológ CTIBOR
BLATTNÝ. Zomrel roku 1978
- narodil sa český archeológ IVAN BORKOVSKÝ. Zomrel roku 1976
- narodil sa americký spevák a gitarista JIMMIE RODGERS. Zomrel roku
1933

1907
- vydal pápež Pius X. encykliku Pascendi dominici gregis, v ktorej sa
postavil proti modernizmu v cirkvi

1917
- oznámil generál Lavr Georgijevič Kornilov dočasnej vláde svoje
požiadavky

1922
- zomrel francúzsky maliar LÉON JOSEPH FLORENTIN BONNAT. Narodil sa
roku 1833
- narodil sa americký komik SID CAESAR

1927
- narodil sa český akademik, fyzikálny a anorganický chemik ANTONÍN
VLČEK
- začalo sa tzv. povstanie jesennej úrody v Číne


1942
- uzavreli predstavitelia Kanady a ZSSR dohodu o dodávkach pšenice
- zaútočili britské lietadlá na Frankfurt nad Mohanom

1952
- predložili v Luxembursku na trojdňovej konferencii rady ministrov
Európskeho spoločenstva uhlia a ocele návrh na vytvorenie Európskeho
politického spoločenstva


1957
- vydal pápež Pius XII. encykliku Miranda Prorsus o filme, rozhlase a
televízii

1967
- vyhlásili Ugandu za republiku, pričom nadobudla platnosť nová ústava
- začal sa v cyperskej Nikózii 13. medzinárodný veľtrh
- vypustili USA kozmickú sondu Surveyor 5, ktorá urobila po pristátí
prvý chemický rozbor povrchu Mesiaca
- schválil Spolkový snem NSR návrhy zákonov predpokladajúce zvýšenie
priamych a nepriamych daní
- zomrel vo veku 86 rokov poľský divízny generál JÚLIUSZ RUMMEL,
hrdina obrany Varšavy v septembri 1939
- predložil v New Yorku rumunsky delegát U Thantovi návrh deviatich
členských krajín OSN, aby na program 22. zasadnutia Valného
zhromaždenia OSN znovu zaradili otázku prijatia Číny

1972
- zomrel český herec, hudobný skladateľ a spevák JINDŘICH LOUKOTA.
Narodil sa roku 1908
- podniklo izraelské letectvo nálet na palestínsky utečenecký tábor
Nahár al-Barid severne od prístavu Tripolis a palestínske dediny
Rašája al-Vádá a Rafíd, pričom zahynulo 15 civilistov (vrátane 10
detí) a v Sýrii asi 200 osôb
- zrútil sa na Kréte autobus do 50-metrovej priepasti, pričom
zahynulo 21 osôb a 20 bolo zranených
- vyrabovali vyhladovaní vojaci Lon Nolovej armády s použitím zbraní
phnompenhské obchody s ryžou
- uskutočnila sa čiastočná reorganizácia egyptskej vlády, pričom
novým ministrom zahraničných vecí sa stal Muhammad Hasan Zaját

1977
- vydal Interpol rezolúciu proti pirátskym videonahrávkam
- začala sa dvojdňová konferencia predstaviteliek západoeurópskych
komunistických strán, pričom rokovali o boji žien za rovnoprávnosť
- ostreľovalo izraelské delostrelectvo postavenia Palestínčanov
a národných a vlasteneckých síl v južnom Libanone, pričom zahynulo 20
osôb alebo bolo ranených
- otvorili najdlhší plynovod na svete z Nórska do nemeckého Emedenu

1982
- získal na filmovom festivale v Benátkach najvyššie ocenenie Zlatého
leva film Stav veci od nemeckého režiséra Wima Wendersa
- prekonala nemecká výškarka Ulrike Meyfarthová ako prvá žena na
svete pri majstrovstvách Európy v Aténach výšku 202 centimetrov
- začali sa v Holandsku mimoriadne parlamentné voľby, pričom Strana
práce získala 47 kresiel, Kresťansko-ľudová výzva 45, Ľudová strana
pre slobodu a demokraciu 36, Demokrati 1966 šesť a Komunistická
strana Holandska tri kreslá
- vztýčili podľa oznámenia čínski vojaci vlajky Číny v indickom
Ladákhu (Džammú a Kašmír)
- začal sa v Berlíne trojdňový 9. kongres Medzinárodnej federácie
protifašistických bojovníkov, pričom rokovali o boji za mier
a bezpečnosť, proti fašizmu a zvolili nové riadiace orgány
- odrazili iránske jednotky iracký útok medzi mestami Ábádán a Fáo,
pričom iracké letectvo bombardovalo ropné zariadenia na ostrove
Chárag, avšak prestrelky, sporadické boje na rôznych úsekoch frontu
a nálety na hospodársky dôležité objekty pokračovali aj
v nasledujúcich dňoch
- odsúdil vo Varšave vojenský súd R. Chechlaczuna 25 rokov väzenia za
účasť na rozširovaní protištátnych letákov, prepadnutie dvoch
príslušníkov armády a zastrelenie príslušníka Verejnej bezpečnosti
- oznámili založenie Helsinského výboru na ochranu ľudských práv
v Moskve

1987
- schválila rakúska vláda nákup rakiet a riadených striel pre rakúsku
armádu, pričom štátna zmluvy z 1955 zakazovala Rakúsku vlastniť,
vyrábať alebo skúšať rôzny druhy zbraní (vrátane všetkých typov
rakiet a riadených striel)
- uskutočnili sa dánske predčasné voľby, pričom strany vládnej
menšinovej koalície stratili deväť kresiel, strany ľavicovej opozície
získali štyri kreslá a vytvorili novú koaličnú vládu, avšak predseda
Sociálnodemokratickej strany Ankers Jörgensen odstúpil
- odhalili podľa oznámenia indické bezpečnostné orgány sprisahanie
s cieľom zavraždiť koncom augusta predsedu vlády Radžíva Gándhího
a destabilizovať situáciu na severovýchode Indie
- navrhol podľa oznámenia G. Gerasimova ZSSR USA podniknúť spoločné
praktické kroky k všeobecnému a úplnému zákazu skúšok jadrových
zbraní, pričom navrhol ratifikovať americko-sovietske dohody z rokov
1974 a 1976 a podstatne znížiť hranicu sily pokusných jadrových
výbuchov a ich počet obmedziť
- vydala hudobná skupina Pink Floyd album Chvíľkový výpadok rozumu (A
momentary lapse of reason)

1992
- dohodla sa vládna angolská MPLA-strana práce a bývalá povstalecká
UNITA na vytvorení vládnej koalície
- začalo sa v Ríme rokovanie o situácii v Náhornom Karabachu, pričom
okrem zástupcov Arménska a Azerbajdžanska sa na nej zúčastnili
predstavitelia deviatich krajín

1997
- zahynulo pri potopení trajektu La Belle Gonavienne smerujúceho
z ostrova La Gonave cez Gonavský záliv do haitského prístavu
Montrouis vyše 200 osôb
- informovala DPA o predaji americkej spoločnosti CompuServe, ktorá
sa zaoberá poskytovaním on-line služieb a bola druhou najväčšou
firmou svojho druhu v USA telekomunikačnej spoločnosti z USA WorldCom
- predstavili v USA prototyp dovtedy najdlhšieho lietadla na svete
- 73,85-metrového Boeingu 777-300, ktorý zároveň bol najväčším
dvojmotorovým lietadlom v dejinách

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 6. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 7. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 8. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 10. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 1. Detské zúbky sú veda
 2. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 3. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 4. Rastie nám pokrivená generácia?
 5. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 6. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 7. AAA AUTO za päť rokov predalo 320 tisíc vozidiel
 8. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 9. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj?
 10. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 1. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 21 507
 2. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 9 289
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 9 156
 4. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 4 359
 5. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 1 984
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 1 792
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 769
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 603
 9. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 1 325
 10. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 1 302

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: O Ficovom hlase sme viedli polemiky

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii.

ŠPORT

Nórsky divák nevedel, že Sagana na Tour de France vylúčili

Ľudia v Nórsku si majstrovstvá sveta v cyklistike užívajú.

DOMOV

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru.

Neprehliadnite tiež

Domov

Meteorológovia čakajú intenzívne zrážky, na Orave hrozia povodne

Na krajnom severe Slovenska môže v priebehu dňa spadnúť 35 až 45 mm zrážok.

Domov

Kiska: Facebook posilní tímy na vyhodnocovanie extrémistických príspevkov

Spolu s Petrom Pellegrinim sú pripravení spoločnosti pomôcť.

Domov

Prišla učiť angličtinu, pre políciu takmer nedostala víza

Pred cudzineckou políciou ľudia čakajú hodiny, často aj v noci. Ak sa nedostanú na rad, tak musia krajinu opustiť.

Domov

Zo Smeru odišiel celý regionálny klub, nechce povedať prečo

Sarosta obce Rišňovce sa sťažuje na ignoráciu zo strany vedenia Smeru. Krajský predseda Tibor Glenda zas hovorí o nátlaku na členov klubu.