Domáce udalosti od 31. augusta do 6. septembra

BRATISLAVA 7. septembra (SITA) - 31. augusta Zvýšenie sebavedomia národnostných menšín a zmenšovanie rozdielov medzi majoritnou a minoritnou spoločnosťou je úlohou novootvoreného Komunitného centra Pravoslávnej akadémie v Michalovciach. V sídle

Komunitného centra sa stretlo asi 120 zástupcov rómskych a nerómskych organizácií, starostov obcí a prednostov okolitých miest, podnikateľov, členov občianskeho združenia Pravoslávnej Akadémie a pracovníkov Eparchie v Michalovciach.

1. septembra
Slovenská republika si pripomenula deviate výročie prijatia Ústavy SR. Najvyššia právna norma SR vychádza z republikánskej parlamentnej vládnej formy, z demokratického vzťahu štátu a občana vyjadreného v právach a slobodách, v ochrane práv človeka a občana. V júni 1991 prijala Slovenská národná rada (SNR) uznesenie, aby sa zo zástupcov poslaneckých klubov zriadila Komisia na prípravu spoločného návrhu Ústavy SR. Jej návrh prerokoval slovenský parlament za účasti vtedajšieho predsedu Federálneho zhromaždenia ČSFR Michala Kováča 31. augusta a 1. septembra 1992. Po búrlivej diskusii a demonštratívnom odchode poslancov MKDH a Spolužitia zákonodarcovia prijali návrh HZDS, aby sa o konečnom texte ústavy hlasovalo verejne. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a štyria sa hlasovania zdržali. Ústava Slovenskej republiky bola prijatá 1. septembra a účinnosť nadobudla dňom vyhlásenia - 1. októbra 1992.

2. septembra
Pri príležitosti 10. výročia prijatia Ústavy SR prezident Rudolf Schuster odovzdal štátne vyznamenania 22 osobnostiam spoločenského a kultúrneho života. Rad Ľudovíta Štúra I., II. a III. triedy dostali tento rok štyri ženy a osemnásť mužov. Rudolf Schuster zdôraznil, že návrhy nominantov na udelenie štátneho vyznamenania prechádzajú náročným výberom. Vyslovil obdiv a úctu všetkým oceneným. Osobitnú vďaku vyjadril plukovníkovi Ľubomírovi Orságovi, ktorý 19. júla 2001 tragicky zahynul pri plnení služobných povinností v pozorovateľskej misii v Macedónsku.
Zdravotné problémy prezidenta Schustera koncom augusta spôsobil zápalový proces zatiaľ nezisteného pôvodu, konštatovalo lekárske konzílium na základe vyhodnotenia vyšetrení a liečebných postupov. Parametre laboratórnych vyšetrení potvrdili trvalé zlepšenie a zdravotný stav hlavy štátu je stabilizovaný. V uplynulých dňoch lekári pokračovali v liečbe prezidenta širokospektrálnymi antibiotikami.
S cieľom zhodnotiť Bratislavský proces a jeho vplyv na demokratický vývoj v Juhoslovanskej zväzovej republike (JZR) po zvrhnutí autoritatívneho režimu bývalého prezidenta JZR Slobodana Miloševiča na jeseň roku 2000 sa v Bratislave konala záverečná konferencia účastníkov procesu, ktorý sa začal pred troma rokmi v metropole SR. Minister zahraničných vecí a niekdajší splnomocnenec generálneho tajomníka OSN pre Balkán Eduard Kukan, ktorý patril k iniciátorom procesu, ocenil podiel všetkých zúčastnených z radov vládnych i mimovládnych inštitúcií, medzinárodných organizácií ako aj Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), Rady Európy (RE), Európskeho parlamentu (EP), či zástupcov médií.
Zákon o Maďaroch žijúcich v zahraničí bude musieť Maďarsko zásadne zmeniť. Vyplynulo to z diskusie v Právnom výbore Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE) v Paríži. Potrebu zmeniť sporný zákon, ktorý poskytuje rôzne výhody maďarským krajanom v zahraničí, uznala aj maďarská strana, hoci jeho zrušenie naďalej odmieta. Maďarsko dostalo od PZ RE čas na to, aby dalo zákon o Maďaroch žijúcich v zahraničí do súladu s medzinárodným právom. Ak odporúčané zmeny nevykoná ani do konca tohto roka, bude čeliť ostrej kritike na zasadnutí PZ RE, ktoré sa uskutoční koncom januára v Štrasburgu.
Pre viac ako milión detí, žiakov a študentov sa začal nový školský rok. Pre asi 35 tisíc vysokoškolákov sa začne vyučovanie až v priebehu septembra a októbra. V materských školách bude v tomto školskom roku 149 tisíc detí, v základných školách 610 tisíc, na stredných školách je 290 tisíc žiakov. Brány otvorilo 3 243 materských škôl, 2 406 základných škôl, 197 základných umeleckých škôl, 217 gymnázií, 339 stredných odborných škôl, 374 stredných odborných učilíšť, 57 stredísk praktického vyučovania, 79 združených stredných škôl a 92 učilíšť. Najviac vysokoškolákov bude navštevovať Univerzitu Komenského v Bratislave a to denné štúdium 5 597 a externé 900. Najmenej vysokoškolákov má Akadémia umení v Banskej Bystrici-75.
Na abdikáciu z funkcie prezidenta SR za poškodzovanie dobrého mena Slovenska a národno-štátnych záujmov vyzvala R. Schustera Pravá slovenská národná strana (PSNS). Ako hlavný dôvod označila poverená podpredsedníčka PSNS Eva Slavkovská skutočnosť, že prezident uráža a dehonestuje slovenské zdravotníctvo a celú republiku. Podľa nej prezident nie je dobrým reprezentantom štátu a abdikovaním by mal uvoľniť miesto človeku, ktorý by sa viac staral o štát a občanov ako o seba. Ak by obyčajný človek robil taký rozruch okolo svojej horúčky, tak by sa ho dalo nazvať hypochondrom, ak by vykrikoval, že ktosi ho chce otráviť, tak by sa dalo konštatovať, že trpí stihomamom, uviedla Slavkovská.
Aliancia nového občana (ANO) sa mieni obrátiť s prekladom rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na poslancov Európskeho parlamentu (EP). Predseda ANO Pavol Rusko sa osobne stretne s predsedom EP Patom Coxom, ktorého chce informovať o "cenzorských praktikách RVR, ako aj o hrubom zasahovaní štátneho orgánu do slobody novinárskeho prejavu". Podľa Ruska kroky, ktoré podniká RVR sú politicky motivované kroky štátneho orgánu, ktorý zámerne zhoršuje imidž ANO.
Rada Slovenskej televízie (STV) vypísala výberové konanie na ústredného riaditeľa verejnoprávnej televízie. Oznam o vypísaní konkurzu uverejnila Rada STV prostredníctvom teletextu televízie, mal by sa objaviť aj na obrazovke STV, jej internetovej stránke a v troch celoštátnych denníkoch.

3. septembra
Všetky politické strany na Slovensku sú, vo väčšej či menšej miere, za štátne zásahy. Vyplýva to z verejného auditu volebných programov politických strán a hnutí, ktoré vypracovala Nadácia F. A. Hayeka. Jej riaditeľ Ivan Švejna zdôraznil, že všetky politické subjekty sa zaväzujú k sľubom, ani jedna však nehovorí o tom, ako ich naplní. Volebné programy politických strán označil za menej konkrétne ako v predchádzajúcom volebnom období. Oproti minulému obdobiu politické strany uvádzajú aj menej konkrétnych čísiel. "Neexistuje ani jeden program, ktorý by kvalitne a konkrétne pokrýval všetky oblasti," skonštatoval Švejna.
Sociálnodemokratická alternatíva (SDA) sa stala treťou politickou stranou, ktorá s Alianciou na podporu fair play podpísala dohodu o transparentnosti. Ako uviedla výkonná riaditeľka aliancie Zuzana Wienk, dohoda určuje podmienky zasielania a štruktúry mesačných správ o predvolebných výdavkoch na reklamu, propagačné materiály, bežné aktivity ako aj príjmov SDA, vrátane zoznamu dodávateľov, zoznamu aktivít SDA v regiónoch a predpisov hospodárenia. SDA súhlasila s tým, aby aliancia mohla kontaktovať dodávateľov propagačných služieb a tovarov a overiť si údaje od politických strán. Okrem SDA už podpísala dohodu aj SMK a SDĽ.
Rómska iniciatíva Slovenska (RIS) podala na Generálnej prokuratúre podnet na Smer a Pravú slovenskú národnú stranu (PSNS) pre podozrenie z hanobenia rasy a podnecovania k rasovej, národnostnej a etnickej neznášanlivosti a požiadala Ústrednú volebnú komisiu (ÚVK) o vylúčenie týchto strán z parlamentných volieb. Uvedené strany podľa RIS sústavne na predvolebných mítingoch, vo volebných šotoch a diskusiách podnecujú rasovú nenávisť a intoleranciu k menšinám.
Za absurdné a neopodstatnené považuje PSNS podnety Rómskej iniciatívy Slovenska (RIS) na Generálnu prokuratúru a Ústrednú volebnú komisiu (ÚVK). Podnet zo strany predsedu RIS Patkolóa chápe PSNS aj "ako predvolebnú demagógiu a prízemnú odvetu za predchádzajúce trestné oznámenie PSNS na neho za šírenie poplašnej správy o sterilizáciách cigánskych žien."
Slovensko vytvorilo na Summite o trvalo udržateľnom rozvoji v juhoafrickom Johannesburgu spolu s ostatnými kandidátmi na vstup do EÚ pracovnú skupinu. Ide o spoločnú platformu s členskými krajinami EÚ, ktorá presadzuje zakotvenie ľudských práv do problematiky trvalo udržateľného rozvoja. Vedúci slovenskej delegácie na summite minister životného prostredia László Miklós sa zúčastnil na stretnutí dunajských štátov, ktoré zvolal rumunský prezident Ion Illiescu. Na schôdzke sa hovorilo o tohtoročných záplavách a význame spolupráce v tejto oblasti.
Vytvorenie fondu živelných pohrôm, ktorý navrhla Európska komisia (EK), v Štrasburgu podporili aj poslanci Európskeho parlamentu (EP). Z tohto fondu by sa vyplácalo odškodné nielen obetiam tohtoročných záplav v Nemecku, Rakúsku, ČR a na Slovensku, ale aj prípadných budúcich prírodných katastrof. EK už začala pracovať na návrhu štatútu fondu, ktorého vznik odobrili šéfovia diplomacií EÚ.
Víťazom výberového konania na generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry SR (TASR) sa stal Peter Nedavaška. Ako uviedol predseda výberovej komisie Martin Šmatlák, na víťazovi sa komisia zhodla jednomyseľne. Päťčlennú výberovú komisiu presvedčila Nedavaškova predstava o transformácii TASR na obchodnú spoločnosť so 100 percentnou účasťou štátu, konštatoval M. Šmatlák. Do konkurzu sa prihlásili štyria uchádzači - P. Nedavaška, Zuzana Krútka, Eva Sisková a Mirko Turčan.
Pred sudcom Okresného súdu Bratislava 3 sa stretol Ivan Lexa s prokurátorom Krajskej prokuratúry Michalom Serbinom. Dôvodom bolo vypočutie oboch, aby mohol sudca rozhodnúť o žiadosti prokurátora, vziať Lexu do väzby v súvislosti s kauzou Gejzu V. Ten je obžalovaný, že vydieraním donútil šéfa firmy, aby mu urobil stavebné úpravy na súkromnom dome a náklady za viac ako 1,2 milióna zahrnul do faktúr pre SIS, ktoré Lexa vraj podpísal. Lexa opakoval, že M. Serbin je politický prokurátor. Lexov advokát Ľubomír Hlbočan novinárom povedal, že súd má medzi dôkazmi aj odpoveď z NR SR, podľa ktorej neexistuje súhlas parlamentu na vzatie Lexu do väzby za tento skutok.
Veľrieka Dunaj je najviac znečistená v strednom a dolnom úseku, vyplýva to z medzinárodného expedičného prieskumu, na ktorom sa minulý rok zúčastnilo desať vedcov zo siedmich podunajských krajín. Cieľom prieskumu bolo potvrdiť špecifické zdroje znečistenia. Za stredný úsek Dunaja sa považuje úsek od vodného diela Gabčíkovo. Na slovenskom území Dunaj znečisťuje najmä Váh, Ipeľ a Mošonské rameno z Györskeho regiónu. Tento prieskum je doteraz najvšestrannejším na Dunaji, sledoval približne 140 parametrov, pričom priniesol 14 000 výsledkov meraní a identifikoval viac ako 1 000 organizmov. Zozbierané údaje budú slúžiť pre ďalšie revitalizačné aktivity v povodí. Prieskum iniciovala Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR).
4. septembra
Na oficiálnu návštevu SR pricestoval podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Českej republiky Cyril Svoboda. S prezidentom Schusterom rokoval o povodňovej situácii v strednej Európe. Schuster predstavil Svobodovi svoju iniciatívu zorganizovať konferenciu vodohospodárov Nemecka, Rakúska, ČR, Slovenska a Maďarska. Experti by navrhli riešenia, ako v budúcnosti zamedziť ničivým záplavám. Iniciatívu slovenského prezidenta pomenoval Svoboda pracovne ako Aqua Europeana, podľa neho ide o podnet na zamyslenie.
V rozhovore s podpredsedom NR SR Pavlom Hrušovským Svoboda uviedol, že nová slovenská vláda by po parlamentných voľbách mala vzniknúť čo najskôr. Ako povedal, rýchly vznik novej vlády je dôležitý pre rýchly časový sled Pražského summitu, hodnotiacej správy Európskej komisie a Kodanského summitu.
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila televízii Markíza polmiliónovú pokutu za odvysielanie politickej reklamy. Televízia porušila zákon v príspevku Spor, v ktorom redaktor informoval o nezhodách medzi ANO a verejnoprávnou STV v súvislosti s platením za volebný spot. Rada upozornila Markízu na porušenie ustanovenia o vyváženosti, objektívnosti a nestrannosti spravodajských príspevkov. Pokutu musí zaplatiť aj nitrianske rádio Hviezda FM. Za odvysielanie politickej reklamy v programe K veciam verejným ho RVR pokutovala sumou 35 000 korún. Niekoľkonásobným vysielaním tohto programu ako aj Komentára týždňa rádio porušilo zákon, keďže nezabezpečilo názorovú pluralitu a politickú vyváženosť.
Povolenie na technickú prevádzku odobrala hliadka dopravnej polície volebnému obrnenému transportéru DS-DÚ Nezábudka. Policajti zastavili Nezábudku neďaleko Giraltoviec v okrese Svidník. "Demokratická strana považuje policajný zákrok za bezprecedentný zásah do volebnej kampane," uvádza v stanovisku DS.

5. septembra
Za pokračovanie spolupráce krajín Visegrádskej štvorky (V4) aj po vstupe do EÚ sa vyslovili na Ekonomickom fóre Krynica 2002 v Poľsku premiéri SR, ČR a Poľska a zastupujúci predstaviteľ Maďarska. Mikuláš Dzurinda poukázal na pokračovanie spolupráce s Beneluxom alebo severskými krajinami. Podľa Dzurindu podporili partnerské krajiny z V4 ambície Slovenskej republiky dostať pozvanie do NATO na summite v Prahe.
Sudcu Igora Š. naďalej stíhajú na slobode. Senát Krajského súdu v Bratislave zamietol sťažnosť prokurátora Michala Serbina pre nevzatie sudcu Okresného súdu Bratislava 5 do väzby. Serbin rozhodnutie súdu vzal na vedomie. Ako uviedol, vyšetrovateľ bude naďalej v tomto prípade dokumentovať všetky veci, ktoré má k dispozícií. Prípravné konanie podľa neho neovplyvní, že sudca nebol vzatý do väzby.
Minister spravodlivosti Ján Čarnogurský "ľutuje rozhodnutie senátu Krajského súdu v Bratislave", ktorý odmietol sťažnosť prokurátora na nevzatie sudcu Igora Š. do väzby. Šéf rezortu spravodlivosti zváži možnosť podania opravného prostriedku voči rozhodnutiu senátu KS v Bratislave. V takom prípade by celý trestný spis postúpili na Najvyšší súd SR, čo by však spôsobilo oddialenie súdneho konania.
Za uvoľnenie jednej miliardy eur na nápravu škôd spôsobených augustovými záplavami sa vyslovil Európsky parlament (EP) v Štrasburgu. Ešte v tomto roku by mali peniaze rozdeliť Nemecku, Rakúsku, Českej republike a Slovensku. Svoju požiadavku schválil parlament takmer jednohlasne, keď za rezolúciu hlasovalo 475 zo 483 prítomných poslancov. "EP zdôrazňuje potrebu poskytnúť okamžitú pomoc vo výške miliardy eur zo zostatku, ktorý je k dispozícii v rozpočte na rok 2002," uvádza rezolúcia, ktorá tiež víta ochotu Európskej investičnej banky (EIB) poskytnúť postihnutým krajinám výhodné úvery na obnovu podnikov a infraštruktúry.
Ministri kultúry krajín Visegrádskej štvorky (V4) sa stretli v Budapešti na ôsmom spoločnom rokovaní. Hovorili o škodách, ktoré spôsobil vodný živel na kultúrnych pamiatkach počas nedávnych záplav a o možnosti vytvorenia spoločnej internetovej stránky štátov V4 o kultúre, ktorá bude zameraná na divadlo, hudbu, literatúru a vizuálne umenie. Ďalšou témou rokovania bol rozvoj kultúry čítania v krajinách V4 a folklórny festival krajín V4.
Dobudovanie siete regionálnych inštitúcií pre Rómov považuje splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Klára Orgovánová za prioritu budúcej vlády pri riešení postavenia rómskej menšiny. Súčasná vláda prvýkrát v histórii zriadila post vládneho splnomocnenca pre riešenie rómskej problematiky. Hlavné úlohy, ktoré si v tejto oblasti stanovil odchádzajúci kabinet, zakotvila stratégia na riešenie rómskych problémov.
Trojstranné Memorandum o porozumení medzi ministerstvami obrany SR, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Holandského kráľovstva o zriadení štábneho kurzu pre nižších dôstojníkov z krajín strednej a východnej Európy podpísal minister obrany Jozef Stank s britským veľvyslancom Damianom Rodericom Toddom a holandským veľvyslancom Laurentom Louisom Stokvisom. Výcvikové stredisko, v ktorom sa na štábnom kurze zúčastnia nižší dôstojníci z krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) a Partnerstva za mier (PfP), bude zriadené vo Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši a plne funkčné by malo byť od apríla 2003.
Fakultná nemocnica s poliklinikou Jána Adama Reimana v Prešove a Fakulta zdravotníctva na Prešovskej univerzite v Prešove sú už realitou. Minister zdravotníctva Roman Kováč to zhodnotil ako dve významné udalosti, ktoré veľa znamenajú pre tento región. Otvorením Fakulty zdravotníctva dostáva východné Slovensko prvú samostatnú fakultu, ktorá začne vychovávať študentov s bakalárskym titulom v oblasti ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Pre novú fakultu v Prešove muselo ministerstvo zabezpečiť výučbovú základňu, a preto prešovskú Nemocnicu J. A. Reimana ustanovili za fakultnú nemocnicu. Do prvého ročníka Fakulty zdravotníctva plánujú pre tento školský rok prijať 120 študentov, prijímacie pohovory budú na budúci týždeň.

6. septembra
Parlamentné voľby na Slovensku sú významné pre Európu a tým, že ľudia pôjdu voliť, preukážu oddanosť demokratickým hodnotám a vyšlú signál do Bruselu svojim budúcim spoluobčanom. Po stretnutí s prezidentom Rudolfom Schusterom to pred novinármi uviedol člen Európskeho parlamentu (EP) Jan Marinus Wiersma, ktorý podľa vlastných slov prišiel na Slovensko len s jediným odkazom - Slováci by mali ísť voliť.
O kontinuite slovenskej zahraničnej politiky a nemennosti smerovania SR do EÚ a NATO ubezpečil čestného predsedu Slobodnej demokratickej strany Nemecka a predsedu Friedrich Naumann Stiftung grófa Otta Lambsdorffa prezident Rudolf Schuster. Lambsdorffa zaujímala situácia na Slovensku, najmä v súvislosti s možným vývojom po septembrových voľbách. Keďže Lambsdorff pôsobí ako hlavný vyjednávač nemeckej vlády pre odškodnenie obetí druhej svetovej vojny, Schuster sa zaujímal ako by bolo možné urýchliť proces odškodnenia nežidovských obetí u nás.
Na význam rozhodnutia voličov pre budúcnosť krajiny upozorňujú veriacich katolícki biskupi Slovenska v Pastierskom liste. Zároveň apelujú na občanov, aby v nadchádzajúcich voľbách uplatnili svoje volebné právo. "Je dôležité pričiniť sa o to, aby budúcnosť našej krajiny bola v rukách ľudí, ktorých konanie je v súlade s Desatorom a evanjeliom," uvádza sa v Pastierskom liste. Zlepšenie súčasného stavu našej vlasti sa dá podľa biskupov dosiahnuť len zmenou morálky všetkých. Volebné právo je dar slobody, ktorý je potrebné zužitkovať a zúčastniť sa na voľbách.
Kandidáti strany Smer na prvých 40 miestach podpísali morálny záväzok, že ak počas volebného obdobia 2002-2006 opustia z akéhokoľvek dôvodu poslanecký klub strany, vzdajú sa zároveň aj poslaneckého mandátu. Ako zdôraznil predseda strany Robert Fico, pre takýto záväzok sa rozhodli v záujme udržania stability slovenskej politickej scény a kandidáti Smer-u k nemu pristúpili "s absolútnym pochopením". Je to záväzok morálny a verejný a nemá právne účinky.
Krajský súd v Košiciach považuje konanie sudcu v trestnej veci Badó a spol. za nedbanlivostné konanie. V primeranej lehote preto bude podaný návrh na začatie disciplinárneho konania. Disciplinárny senát je jediný oprávnený zistiť disciplinárnu zodpovednosť sudcu a uložiť sankcie. Na brífingu to uviedol hovorca KS v Košiciach Juraj Sopoliga. Minister spravodlivosti Ján Čarnogurský chce v tejto súvislosti odvolať z funkcie podpredsedu Krajského súdu v Košiciach pre trestné veci. Vyhlásil to na tlačovej besede s tým, že už požiadal Sudcovskú radu pri KS v Košiciach o vyjadrenie v tejto veci. Tiež je veľmi pravdepodobné, vyhlásil Čarnogurský, že na sudcu, ktorý prepustenie siedmich obvinených z vraždy svojou chybou zavinil, dá návrh na disciplinárne konanie.
Na koordinovanú spoluprácu medzi vedením Slovenskej informačnej služby (SIS) a týždenníkom Plus 7 dní s cieľom zdiskreditovať a zničiť nepohodlné opozičné strany v predvolebnom boji poukázala predsedníčka Slovenskej národnej strany (SNS) Anna Malíková. Ako zdôraznila, časopis je nástrojom na plnenie úloh SIS, pričom v pozadí stojí vládna koalícia. Dôkazom je podľa nej množstvo článkov, ktoré sú jednoznačne zamerané proti SNS. SNS podala na generálnu prokuratúru oznámenie na Plus 7 dní "pre účelovo znevažujúcu kampaň, vedenú proti národniarom".
Za "absurdné a ničím nepodložené" označil výroky predsedníčky SNS Anny Malíkovej o údajnej spolupráci medzi SIS a týždenníkom Plus 7 dní jeho šéfredaktor Miloš Luknár. Podľa neho šéfka SNS, ktorá tvrdí, že cieľom Plus 7 dní a SIS je diskreditácia opozície, koná v panike, "vidí nízke preferencie svojej strany a hľadá vinníkov všade." Ako poznamenal Luknár, týždenník Plus 7 dní bude žiadať od národniarov súdnou cestou finančnú satisfakciu za poškodzovanie dobrého mena právnickej osoby.
Silná prietrž mračien sprevádzaná ľadovcom sa prehnala Horehroním. V Banskej Bystrici sa krúpy s veľkosťou do jedného centimetra sypali na reštauračné slnečníky a markízy a ústredným Námestím SNP sa po celej jeho šírke valil prúd vody hrubý až päť centimetrov. V Brezne prietrž s krúpami trvala okolo 25 minút a bez škôd odišla smerom na Tatry.

bl;kp

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 6. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 7. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Rastie nám pokrivená generácia?
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 1. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 2. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 3. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 4. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 6. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 7. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 8. Detské zúbky sú veda
 9. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 10. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 7 127
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 3 469
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 135
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 632
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 850
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 200
 7. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 109
 8. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 097
 9. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 074
 10. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 942

Hlavné správy zo Sme.sk

ŠPORT

Milióny na jeho plat? Výskumy ukázali, že Sagan sa oplatí

Tím Bora-Hansgrohe má za sebou prvú sezónu v najvyššej lige. Očakávali sme viac, ale nebolo to zlé, hovorí šéf tímu Ralph Denk.

KOMENTÁRE

Menej rande, alkoholu aj sexu. Súčasná doba predlžuje dospievanie

Vek 25 rokov je akoby 18 z minulosti.

Neprehliadnite tiež

Domov

Dekana FTVŠ Vanderku usvedčili z plagiátorstva. Teraz ho navrhujú za profesora

Okopírovanú učebnicu o teórii športu museli stiahnuť z predaja. Stále je však v obehu. Trojica údajných autorov zostala bez trestu.

Domov

SaS chce riešiť problematiku rómskych osád. Navrhuje integráciu aj sterilizácie

V rámci reformy prinášajú aj možnosť, ako sa v chudobe chrániť pred neželanými tehotenstvami.

Domov

Prvé hromadné výberové konanie kandidátov na sudcu bude 27. novembra

Hromadné výberové konania majú priniesť vyššiu mieru transparentnosti a kvality kandidátov.

Domov

Koaliční poslanci požiadali o mimoriadne rokovanie výboru o Kiskovi

Podnet proti Kiskovi podala neparlamentná strana Nový parlament.