Chronológia slovensko-rumunských vzťahov od roku 1995

Bratislava 8. septembra (TASR) - Prezident SR Rudolf Schuster odchádza v pondelok 9. septembra na oficiálnu návštevu Rumunska.

Pri tejto príležitosti uvádzame chronológiu vybraných vzájomných vzťahov medzi SR a Rumunskom od roku 1995.

4.-6. júna 1995 - Predseda Národnej rady SR Ivan Gašparovič s parlamentnou delegáciou uskutočnil oficiálnu trojdňovú návštevu Rumunskej republiky. Tá sa konala na pozvanie predsedov Senátu a Snemovne poslancov Rumunskej republiky Oliviu Ghermana a Adriana Nestaseho.

26.-27. júla 1995 - Delegácia vlády SR vedená premiérom Vladimírom Mečiarom prišla do Rumunska na oficiálnu návštevu. Predsedovia vlád oboch krajín označili spoločné rokovania za podnetné a užitočné.

10. septembra 1995 - Ministri školstva, kultúry a pôdohospodárstva - Eva Slavkovská, Ivan Hudec a Peter Baco absolvovali návštevu Rumunska. Delegácia sa v rumunskom Nadlaku stretla s predstaviteľmi Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.

14. - 15. októbra 1995 - Na pracovnú návštevu Rumunska vycestoval minister obrany SR Ján Sitek. V Bukurešti sa stretol s ministrom národnej obrany Rumunska Gheorgeom Tincom. Predmetom rozhovorov boli otázky spolupráce oboch rezortov. Posúdili aj otázky celoeurópskej bezpečnosti a spolupráce v rámci programu Partnerstvo za mier.

24. marca 1996 - Minister pôdohospodárstva SR Peter Baco vykonal oficiálnu návštevu Rumunska, ktorá sa uskutočnila na pozvanie rumunského ministra poľnohospodárstva a potravinárstva Valeriu Tabaru. Okrem rokovania s rezortným partnerom absolvoval P.Baco rokovania s predstaviteľmi významných poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov v Rumunsku.

19. apríla 1996 - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Jozef Šesták uskutočnil pracovné konzultácie v Rumunsku. Rokoval so šéfom rumunskej diplomacie Teodorom Melešcanom, s predsedom zahraničného výboru rumunského parlamentu S. Nicalaescom a so štátnym tajomníkom MZV Rumunska M. Dinom. Obe strany vyslovili spokojnosť so stavom bilaterálnych vzťahov vo všetkých oblastiach.

29.-30. októbra 1997 - Prezident SR Michal Kováč navštívil Rumunsko. V Bukurešti sa stretol s prezidentom hostiteľskej krajiny Emilom Constantinescom. Vzájomné rozhovory označili obaja prezidenti za veľmi užitočné nielen z hľadiska dvojstranných vzťahov, ale aj z toho aspektu, že SR a Rumunsko urobili ďalší krok smerom k európskej integrácii. Emil Constantinescu v príhovore zdôraznil, že návšteva Michala Kováča prekročila prah protokolárneho stretnutia, pretože počas nej odzneli aj konkrétne návrhy spolupráce medzi Rumunskom a SR.

3. - 5. júna 1998 - Minister vnútra SR Gustáv Krajči bol na oficiálnej návšteve Rumunskej republiky, kde absolvoval rokovania s ministrom vnútra Gavrilom Dejeuom a premiérom Radom Vasileom. Výsledkom návštevy bolo okrem iného podpísanie Dodatku k Dohode o spolupráce medzi Ministerstvami zahraničných vecí SR a Rumunskej republiky.

6. júla 1998 - Ministerka školstva SR Eva Slavkovská a minister školstva Rumunska Andrei Marga podpísali v Bratislave Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o vzájomnom uznávaní časti štúdia a dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Rumunsku.

21. novembra 1998 - Predseda vlády SR M. Dzurinda počas summitu Stredoeurópskej iniciatívy (SEI) v Záhrebe uskutočnil stretnutia s viacerými poprednými európskymi predstaviteľmi krajín bývalého východného bloku, medzi ktorými bol aj rumunský premiér Radu Vasile. M. Dzurinda s partnermi rokoval o otázkach dvojstranných vzťahov a regionálnej spolupráce.

25. - 26. marca 1999 - Pracovnú návštevu Rumunska uskutočnila delegácia Ministerstva obrany SR vedená jeho štátnym tajomníkom Jozefom Pivarčim. Ten sa v Bukurešti stretol s generálnym riaditeľom Odboru európskych a euroatlantických organizácií rumunského ministerstva zahraničných vecí Mihnea Motocom, s ktorým rokoval najmä o vývoji situácie v Kosove a problematika integrácie oboch krajín do európskych a euroatlantických štruktúr.

16. apríla 1999 - Minister zahraničných vecí Rumunska Andrei Plesu uskutočnil oficiálnu návštevu Slovenska. Počas rokovaní s ministrom zahraničných vecí SR Eduardom Kukanom, predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom a predsedom Národnej rady SR Jozefom Migašom boli posúdené otázky bilaterálnych vzťahov, problematika predvstupovej stratégie v otázkach euroatlantickej integrácie a možnosti ďalšej spolupráce na multilaterálnych fórach.

24. júna 1999 - Delegácia Výboru pre obranu, verejný poriadok a národnú bezpečnosť Poslaneckej snemovne rumunského parlamentu vedená jeho predsedom Ioanom Mirceom Pascom, ktorá bola na pracovnej ceste v SR, navštívila Zvolen- Poslanci tu položili veniec na vojenskom cintoríne rumunskej armády, kde bolo pochovaných viac ako 10 000 príslušníkov rumunskej armády, ktorí padli v roku 1945 pri oslobodzovaní Slovenska. Na pietnom akte bol prítomný aj veľvyslanec Rumunska na Slovensku Gheorghe Dinica, tajomník Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Marián Albert, predstavitelia mesta a armády.

3.-5. septembra 1999 - Predseda vlády Rumunska Radu Vasile, ktorý pricestoval na návštevu Slovenskej republiky, vystúpil na úvod svojho pobytu v Bratislave pred účastníkmi prebiehajúceho Slovensko-rumunského ekonomického fóra. R. Vasile podobne ako jeho hostiteľ, premiér Mikuláš Dzurinda, konštatoval nedostatočnú úroveň hospodárskych a obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, ktorá podľa neho zďaleka nedosahuje možnosti dané potenciálom ich ekonomík.

25. októbra 1999 - Podpredseda vlády SR pre integráciu P. Hamžík rokoval s rumunským ministrom pre európsku integráciu Alexandru Herleom v Bukurešti. Jednou z dominantných tém ich rozhovoru bola otázka splavnenia Dunaja.

24. novembra 1999 - Počas summitu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) absolvoval prezident SR Rudolf Schuster niekoľko bilaterálnych rokovaní s prezidentmi a predsedami vlád mnohých krajín. Na rokovaní s prezidentom Rumunska Emilom Constantinescom obaja prezidenti konštatovali úplnú zhodu v prioritách zahraničnej politiky oboch krajín, ktorými sú úsilie o vstup do Európskej únie a NATO a tiež prejavili záujem o zintenzívnenie ekonomickej spolupráce a zvýšenie vzájomnej obchodnej výmeny.

17. januára 2000 - Hlavnou témou stretnutia podpredsedu NR SR Pavla Hrušovského a predsedu jej branno-bezpečnostného výboru Vladimíra Palka so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí Rumunska Ioanom Mircea Plngom v Bratislave boli politické aspekty vstupu partnerských krajín do Severoatlantickej aliancie.

25. februára 2000 - Minister vnútra SR L. Pittner sa v Bukurešti stretol s rumunským rezortným kolegom Constantinom Ionescom. Obe strany prejavili záujem o výmenu skúseností v oblasti boja proti organizovanému zločinu a integrovaného informačného systému polície a o intenzívnejšie nadväzovanie kontaktov medzi krajskými policajnými riaditeľstvami na Slovensku a oblastnými policajnými riaditeľstvami v Rumunsku.

3. marca 2000 - Delegácia zahraničného výboru Národnej rady SR na čele s jeho predsedom Petrom Weissom sa v Bukurešti stretla s členmi partnerských výborov Poslaneckej snemovne a Senátu rumunského parlamentu. Témou spoločných rokovaní bola príprava na euroatlantickú integráciu, splavnenie Dunaja a rómska problematika.

30. apríla 2000 - Minister obrany SR Pavol Kanis sa v Bratislave stretol s ministrom národnej obrany Rumunska Sorinom Frunzaverdem, ktorý sa na Slovensku zúčastnil konferencie Novej atlantickej iniciatívy. Ministri obrany sa v rámci pracovných rozhovorov dohodli na podstatnom zintenzívnení dvojstrannej spolupráce rezortov.

6. - 7. júna 2001 - Rumunsko a Slovensko majú spoločnú zahraničnopolitickú ambíciu stať sa členom EÚ a NATO. Obe krajiny sa chcú preto podeliť o svoje skúsenosti a kontakty v prístupovom procese. Zhodol sa na tom počas rokovania rumunský prezident Emil Constantinescu, ktorý bol na návšteve v Bratislave, s jeho slovenským partnerom Rudolfom Schusterom. Zahraničnopolitické priority Slovenska a Rumunska i transformačný proces oboch krajín boli témami rozhovorov predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu s prezidentom Rumunska. Integračný proces oboch krajín bol ústrednou témou stretnutia podpredsedu NR SR Pavla Hrušovského s rumunskou hlavou štátu.

14. júna 2000 - O spolupráci pri integrácii do euroatlantických bezpečnostných štruktúr a posilnení dvojstranných vzťahov vo vojenskej oblasti rokoval v Bukurešti počas oficiálnej návštevy Rumunska minister obrany SR Pavol Kanis so svojím rezortným partnerom Sorinom Frunzaverdem.

16. júna 2000 - Pripravovaný zákon o ombudsmanovi a skúsenosti z uplatňovania tejto inštitúcie v praxi boli jednou z tém rokovania vicepremiéra Pála Csákyho s rumunským ministrom pre otázky menšín Petrom Ecksteinom-Kovácsom v Bratislave. Hovorilo sa aj o právach národnostných menšín a ďalších dôležitých otázkach v oblasti ľudských práv.

21. - 23. júna 2001 - Posúdenie vojenských a politických aspektov rozširovania NATO, zhodnotenie bezpečnostnej situácie na Balkáne, ako aj otázky rozvoja bilaterálnej spolupráce dominovali počas rokovania ministra obrany SR Jozefa Stanka s ministrom národnej obrany Rumunska Ioanom Pascuom, ktorý bol na Slovensku na oficiálnej návšteve.

26. júna - Minister spravodlivosti SR Ján Čarnogurský bol v Rumunsku na medzinárodnej konferencii o európskej spolupráce v boji proti organizovanej kriminalite. Ústrednými témami sympózia boli otázky týkajúce sa prania špinavých peňazí, foriem organizovaného zločinu a prevencie boja proti nemu.

8. októbra 2001 - Predsedovia slovenského a rumunského parlamentu Jozef Migaš a Valer Dorneanu odmietli v Bratislave zákon o zahraničných Maďaroch. Podľa ich názoru komplikuje svojim diskriminačným tónom spoluprácu v regióne, a navyše popiera aj základné princípy spolupráce v duchu dokumentov OSN a EÚ. Záujem o ďalšie zintenzívnenie dvojstrannej spolupráce vo všetkých oblastiach vyjadrili na stretnutí minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan a predseda Poslaneckej snemovne rumunského parlamentu Valer Dorneanu.

19. februára 2002 - Kooperácia v oblasti výskumu a vzdelávania je predmetom Programu spolupráce, ktorý v Bratislave podpísali minister školstva SR Milan Ftáčnik a chargé dďaffaires veľvyslanectva Rumunska v SR Gheorge Lupes.

5. marca 2002 - Na oficiálnej návšteve SR bol minister zahraničných vecí Rumunska Mirce Geoan, ktorý o vzájomných vzťahoch medzi oboma krajinami rokoval so slovenským rezortným kolegom Eduardom Kukanom. Rumunského ministra prijal aj prezident SR Rudolf Schuster.

10. - 12. júna 2002 - Minister obrany SR Jozef Stank bol na oficiálnej návšteve Rumunska, ktorá sa uskutočnila na pozvanie jeho rumunského kolegu Ioana Mirceu Pascu. Ministri prerokovali otázky týkajúce sa rozširovania NATO a EÚ, regionálnej bezpečnosti na Balkáne, príspevku SR do boja proti terorizmu a regionálnej vojenskej spolupráce.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 4. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 6. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 7. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 10. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 1. Poslanec Borguľa žiada vládu o podporu pre Bratislavu
 2. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 3. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 4. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 5. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 6. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 7. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 8. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 9. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 10. Detské zúbky sú veda
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 5 949
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 5 079
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 032
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 535
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 634
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 302
 7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 271
 8. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 1 054
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 025
 10. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 939

Hlavné správy zo Sme.sk

BRATISLAVA

Predvolebná diskusia SME: Ako vidia Bratislavu Ftáčnik, Frešo, Droba a Kusý

Kam by mal Bratislavský samosprávny kraj smerovať? Sledujte SME Naživo.

ŠPORT

Legenda Merckx o Saganovi: Súperi mu len nahrávajú

Merckx nevidel na MS poriadne preteky.

SVET

Café Európa: Ako sa zmení Európa po nemeckých voľbách

Aký dopad budú mať voľby na Európu i na Slovensko? Sledujte diskusiu.

KOMENTÁRE

Sulík vie, že z týchto rečí rastú preferencie

V SaS by nemali byť prekvapení. Experti už viackrát sterilizácie odmietli.

Neprehliadnite tiež

Domov

Aktivisti vyzývajú Kisku, aby nepodpísal novelu o ÚPN

Aktivisti z iniciatívy Pamätaj tvrdia, že poslanci nevypočuli hlas mladých.

Domov

Posledný vládny Tupolev vzlietne naposledy. Do múzea v Košiciach

Lietadlo TU-154M OM BYO vyrobené v roku 1989 je posledným svojho druhu v Európe.

Domov

Nový šéf TASR predstavil svoje plány. Mieri do regiónov a bližšie k obciam

Puchala predstavil výsledky činnosti, ktoré agentúra dosiahla ešte pod vedením Rezníka.

Domov

Rezník pýta od štátu desiatky miliónov eur na obnovu budov RTVS

Stav viacerých budov je podľa šéfa RTVS nevyhovujúci.