Historický kalendár na 11. septembra

Deň sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa - veľký sviatok a pôst Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

1627
- založil arcibiskup Peter Pázmáň v Bratislave kolégium Spoločnosti
Ježišovej

1667
- narodil sa v Trenčianskej Teplej spisovateľ a učiteľ JÁN SINAPIUS.
Zomrel okolo roku 1710

1697
- porazil rakúsky princ Eugen Savojský tureckú armádu pri
juhoslovanskom meste Zenta (Senta)

1807
- narodil sa v Krupine knihovník, lexikograf a básnik JOZEF ČERI
(Csery), pisár univerzitnej knižnice v Budapešti a tabulárny sudca
Zvolenskej župy. Zomrel 23.9.1866

1822
- zomrel v Lelese piarista, spisovateľ a učiteľ JOZEF KAROL PERTES.
Narodil sa 14.3.1781


1882
- zomrel v Pápe (Maďarsko) úradník a spisovateľ MICHAL SKAČANSKÝ.
Narodil sa 16.4.1845

1887
- zomrel v Martine politik, publicista, právnik, zakladajúci člen
Matice slovenskej a národnokultúrny dejateľ MICHAL MUDROŇ, popredný
predstaviteľ slovenského politického a verejného života v druhej
polovici 19. storočia, ktorý v politických procesoch obhajoval
predstaviteľov národného hnutia. Narodil sa 9.12.1835

1907
- narodil sa v Žiline chemik, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ
a prvý redaktor časopisu Chemické zvesti TEODOR KREMPASKÝ, správca
a vedúci Ústavu anorganickej chémie SVŠT, ktorý sa zaoberal výskumom
pôdy a cementov pre Oravskú priehradu. Zomrel 12.7.1950


1912
- narodil sa v Krompachoch lekár-chirurg a pedagóg ANDREJ KUKURA,
činný v odbore všeobecnej chirurgie a cievnej chirurgie
- narodil sa v Dolnej Krupej literárny vedec, teoretik slovenského
nadrealizmu, prekladateľ a lektor slovenského jazyka na Kolumbijskej
univerzite v USA KLEMENT ŠIMONČIČ

1917
- narodil sa v Krajnom lekár-hygienik a vysokoškolský pedagóg PAVEL
MACÚCH. Zomrel 4.8.1988
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) lekár a organizátor turistiky EDMUND
TÉRY. Narodil sa 4.7.1856

1927
- narodil sa v Zbudskej Belej jazykovedec a vysokoškolský pedagóg
MICHAL SOTÁK

1932
- narodil sa v Kondrosi (Maďarsko) právnik MICHAL BENČÍK

1937
- narodil sa v Dobšinej maliar ŠTEFAN ORAVEC
- narodil sa v Martine prozaik, dramatik, spisovateľ pre deti
a mládež DUŠAN KRAUS, člen Spolku slovenských spisovateľov. Zomrel
13.6.2001
- narodil sa vysokoškolský pedagóg ŠTEFAN TOMA

1947
- uzavreli predstavitelia Čs. sociálnej demokracie s KSČ dohodu
o spoločnom postupe v prípade milionárskej dávky
- zomrel v Hlbokom evanjelický farár, publicista, kultúrny a osvetový
pracovník KAROL LADISLAV VIEST, národne uvedomelý a publicisticky
činný autor biografických článkov a nekrológov. Narodil sa 27.6.1885
- oznámili čs. úrady nevydarený pokus o atentát na ministra
zahraničných vecí Jana Masaryka a ministra spravodlivosti Prokopa
Drtinu
- narodil sa publicista JÁN JUNG, člen Slovenského syndikátu novinárov

1967
- začalo sa v Prahe trojdňové 1. medzinárodné sympózium
o bezvretenovom pradení
- začala sa v Prahe deväťdňová 5. medzinárodná konferencia požiarnej
ochrany socialistických krajín

1972
- začalo svoju činnosť Odborové stredisko vzdelávania pracujúcich
Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave

1977
- zomrel v Bratislave partizánsky veliteľ, hospodársky a politický
pracovník ANTON ŠAGÁT. Narodil sa 18.6.1920

1982
- začal sa v Bratislave dvojdňový zjazd SZM, pričom za predsedu SÚV
SZM zvolili Jozefa Ďuricu

1987
- uskutočnilo sa valné zhromaždenie členov ČSAV a SAV, pričom
prerokovali rozvoj biologického a lekárskeho výskumu
- uverejnili návrh zákona o výrobnom, spotrebnom a bytovom
družstevníctve
- vyhlásili mestskú pamiatkovú rezerváciu Trenčín, Trnava a Žilina

1992
- začala sa (a 22.9.) tretia spoločná schôdza snemovní Federálneho
zhromaždenia, pričom vzali na vedomie správu federálnej vlády
o situácii v štátoprávnom usporiadaní ČSFR, zamietli žiadosť opozície
predložiť vládou informáciu o medzinárodnoprávnych, bezpečnostných,
ekonomických, sociálnych a kultúrnych dôsledkoch rozpadu ČSFR

1997
- začala sa šesťdňová návšteva predsedu NR SR Ivana Gašparoviča
v Egypte, pričom sa v Káhire zúčastnil na 98. konferencii
Medziparlamentnej únie

---------------------------------------------------------------------

1297
- porazili Škóti na čele s národným hrdinom Williamom Wallaceom
v bitke pri moste Stirling inváznu anglickú armádu pod vedením grófa
zo Surrey

1552
- narodil sa taliansky prírodovedec, pedagóg a lekár ULISSES
ALDROVANDI. Zomrel roku 1605

1777
- porazila britská armáda americkú armádu generála Georgea
Washingtona pri potoku Brandywine vo vojne amerických kolónií za
nezávislosť

1862
- narodil sa americký poviedkár a humorista O'HENRY (vlastným menom
William Sydney Porter). Zomrel roku 1910

1872
- vznikol neformálny zväzok Nemeckej ríše, Rakúsko-Uhorska a Ruska,
tzv. spolok troch cisárov, ktorý bol potvrdený zmluvou 22.10.1873

1877
- narodil sa britský astrofyzik, matematik, fyzik a úspešný
popularizátor astronómie JAMES HOPWOOD JEANS, priekopník hviezdnej
dynamiky a kozmogónie, ktorý je tvorcom katastrofickej teórie vzniku
slnečnej sústavy. Zomrel roku 1946
- narodil sa český pracovník revolučného robotníckeho hnutia,
novinár, právnik a verejný činiteľ VÁCLAV VACEK. Zomrel roku 1960
- narodil sa ruský politik, revolucionár, štátnik a verejný činiteľ
poľského pôvodu FÉLIX EDMUNDOVIČ DZERŽINSKIJ, organizátor a predseda
sovietskej tajnej služby - Čeka. Zomrel roku 1926
- narodil sa ruský chemik ALEXANDR JERMININGELDOVIČ ARBUZOV. Zomrel
roku 1968

1882
- narodil sa spisovateľ a jeden zo zakladateľov sovietskej detskej
literatúry BORIS STEPANOVIČ ŽITKOV. Zomrel roku 1938

1892
- narodil sa nemecký maliar a kresliar FRIEDRICH
SCHRÖDER-SONNENSTERN. Zomrel roku 1982


1907
- narodil sa sovietsky klavirista a hudobný pedagóg LEV NIKOLAJEVIČ
OBORIN. Zomrel roku 1974
- vypukli v kanadskom Vancouvri krvavé nepokoje proti japonským
robotníkom v Kanade

1912
- začal sa vo Viedni svetový eucharistický kongres

1917
- narodil sa filipínsky politik a štátnik FERDINAND EDRALIN MARCOS.
Zomrel roku 1989

1922
- začali námorné jednotky spojeneckých veľmocí pri dardanelskej úžine
zabezpečovať neutrálnu zónu medzi Gréckom a Tureckom
- vyhlásili v Jeruzaleme zásady ústavy budúceho palestínskeho štátu,
čo vyvolalo protesty Arabov
- vyvolal plukovník Nikolaos Plastiras povstanie gréckej armády
v dôsledku porážky v tureckej vojne

1927
- narodil sa český hudobný skladateľ, dramaturg, režisér a divadelný
pracovník ĽUBOMÍR POŽIVIL

1937
- narodil sa americký astronaut ROBERT LAUREL CRIPPEN

1947
- zomrel sovietsky metalurg ANATOLIJ MICHAILOVIČ BOČVAR, ktorý
vytvoril moskovskú školu metalografie. Narodil sa roku 1870

1962
- začala sa v Londýne desaťdňová konferencia predsedov vlád Britského
spoločenstva národov o pripojení Veľkej Británie k EHS, pričom
väčšina krajín so vstupom nesúhlasila
- nahrali Beatles pieseň Love, Love Me Do


1967
- vyslala americká mesačná sonda Surveyor 5 po mäkkom pristátí na
Mesiaci na Zem chemické analýzy pôdy pomocou vĺn alfa
- uskutočnil ZSSR úspešný kozmický štart telesa Kozmos 175
- začali sa dvojdňové pohraničné zrážky medzi Čínou a Indiou
v oblasti Himalájí v Sikkime
- vyzval kambodžský princ Norodom Sihanuk ministra zdravotníctva Nema
a štátneho ministra pre hospodárstvo Chau Sénga okamžite zložiť svoje
funkcie (obaja boli známi pročínskymi sympatiami)
- prehnal sa nad južnou časťou Dominikánskej republiky rýchlosťou
vyše 200 kilometrov hurikán Beulah, pričom asi 1000 osôb prišlo
o prístrešie
- skončil sa v Moskve medzinárodný módny festival usporiadaný pri
príležitosti medzinárodnej výstavy odievania
- vymenovali člena britskej Dolnej snemovne Anthonyho Barbera za
predsedu Konzervatívnej strany
- postihla juhoslovanský Belehrad víchrica s krupobitím a prietržou
mračien, akú nezažilo mesto 70 rokov
- začala sa v konžskej Kinshase štvordňová 4. konferencia hláv štátov
Organizácie africkej jednoty, ktorá prijala viaceré rezolúcie (o
apartheide v JAR; odsudzujúcu zmierlivú politiku britskej vlády voči
Smithovmu režimu v Rodézii a so žiadosťou okamžitého odchodu bielych
žoldnierov z východného Konga)

1972
- uviedli do prevádzky podzemnú železnicu v americkom San Franciscu
- začala sa v talianskom Frascati konferencia ministrov zahraničných
vecí a financií krajín EHS, pričom dosiahli zásadnú dohodu
o vytvorení spoločného menového fondu
- vydala dočasná vláda južného Vietnamu nové vyhlásenie na mierové
riešenie situácie (súhlasila s dočasnou vládou národnej svornosti
zloženej z predstaviteľov JVR, saigonskej vlády a osôb
reprezentujúcich iné politické sily južného Vietnamu)


1977
- začali sa dvojdňové nórske parlamentné voľby, pričom Nórska
robotnícka strana získala 76 mandátov, blok troch buržoáznych strán
tiež 76, Socialistická robotnícka strana dva a Liberálna strana jeden
mandát

1982
- zahynulo všetkých 46 členov posádky amerického vojenského vrtuľníka
typu Giant Chinook CH-47, keď sa helikoptéra s parašutistami
z Francúzska, NSR a Veľkej Británie zrútila na diaľnicu Mannheim -
Heidelberg počas Medzinárodných dní vzducholodí
- začal sa vo Viedni deväťdňový 116. medzinárodný jesenný veľtrh
s účasťou 3732 vystavovateľov z 43 krajín
- zomrel kubánsky maliar WILFREDO LAM, ktorý tvoril od roku 1937
v Paríži. Narodil sa roku 1902
- zavraždili podľa oznámenia salvadorskej komisie pre ľudské práva
v prvom polroku 1982 represívne sily 3162 osôb, pričom od roku 1979
zahynulo pri politickom terore asi 40.000 osôb

1987
- prijali Čad a Líbya výzvu Organizácie africkej jednoty uzavrieť po
osemmesačnej vojne prímerie
- zomrel vo veku 66 rokov sovietsky minister rádiotechnického
priemyslu PIOTR STEPANOVIČ PLEŠAKOV
- oznámili niekoľkodňové zrážky medzi skupinami srílanských
tamilských separatistov, pričom zahynulo 40 osôb
- zomrel vo veku 65 rokov český keramik JAN HAUSNER
- dohodli sa v Tegucigalpe viceprezidenti piatich stredoamerických
krajín na ustanovení 100-členného regionálneho parlamentu, ktorý mal
prerokúvať politické, hospodárske a sociálne otázky Strednej Ameriky,
avšak jeho rozhodnutia nemali byť záväzné
- zomrel český básnik a prozaik LADISLAV STEHLÍK. Narodil sa roku 1908
- skončila sa v New Yorku trojtýždňová medzinárodná konferencia
o vzťahu medzi odzbrojením a rozvojom s účasťou 155 delegácií
členských krajín OSN, pričom prijali záverečný dokument s akčným
programom presadzovať odzbrojenie, rozvoj a bezpečnosť
- zomrel jamajský rockový hudobník, spevák a skladateľ PETER TOSH.
Narodil sa roku 1944
- skončila sa expedícia Ifremer, ktorá skúmala vrak potopenej lode
Titanic

1992
- zasiahol havajské ostrovy Kauai, Oahu a Niillau hurikán Iniki,
pričom zahynuli tri osoby a 96 bolo zranených

1997
- vyslovili sa v referende škótski voliči za voľbu vlastného
parlamentu a za možnosť rozhodovať o priamych daniach

2001
- narazili teroristami unesené lietadlá Boeing 767 letiaci z Bostonu
do Los Angeles s 92 osobami na palube a o 15 minút neskôr Boeing 767
letiaci z Bostonu do Los Angeles so 65 osobami na palube do budovy
Svetového obchodného centra v New Yorku, pričom zahynulo viac ako
5000 osôb, lietadlo Boeing 757 na trase z letiska Dulles pri
Washingtone do Los Angeles so 64 osobami narazilo do washingtonského
Pentagónu, pričom zahynulo vyše 100 armádnych a námorníckych
zamestnancov a ďalšie lietadlo Boeing 757 na trase z Newarku do San
Francisca so 45 osobami spadlo v Pensylvánii.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 2. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 5. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 6. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 7. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 8. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 9. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 1. Poslanec M. Borguľa bojuje proti netransparentnému tendru
 2. Grantová výzva na vykonávanie činností informačných centier
 3. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou
 4. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 5. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 6. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 7. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 8. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 9. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 10. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 5 492
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 5 003
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 4 390
 4. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 3 231
 5. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 3 218
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 062
 7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 412
 8. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 1 401
 9. Návod, ako získať maximum pri nákupoch s kreditkou 1 115
 10. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 075