Historický kalendár na 11. septembra

Deň sťatia hlavy svätého Jána Krstiteľa - veľký sviatok a pôst Pravoslávnej cirkvi na Slovensku

1627
- založil arcibiskup Peter Pázmáň v Bratislave kolégium Spoločnosti
Ježišovej

1667
- narodil sa v Trenčianskej Teplej spisovateľ a učiteľ JÁN SINAPIUS.
Zomrel okolo roku 1710

1697
- porazil rakúsky princ Eugen Savojský tureckú armádu pri
juhoslovanskom meste Zenta (Senta)

1807
- narodil sa v Krupine knihovník, lexikograf a básnik JOZEF ČERI
(Csery), pisár univerzitnej knižnice v Budapešti a tabulárny sudca
Zvolenskej župy. Zomrel 23.9.1866

1822
- zomrel v Lelese piarista, spisovateľ a učiteľ JOZEF KAROL PERTES.
Narodil sa 14.3.1781


1882
- zomrel v Pápe (Maďarsko) úradník a spisovateľ MICHAL SKAČANSKÝ.
Narodil sa 16.4.1845

1887
- zomrel v Martine politik, publicista, právnik, zakladajúci člen
Matice slovenskej a národnokultúrny dejateľ MICHAL MUDROŇ, popredný
predstaviteľ slovenského politického a verejného života v druhej
polovici 19. storočia, ktorý v politických procesoch obhajoval
predstaviteľov národného hnutia. Narodil sa 9.12.1835

1907
- narodil sa v Žiline chemik, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ
a prvý redaktor časopisu Chemické zvesti TEODOR KREMPASKÝ, správca
a vedúci Ústavu anorganickej chémie SVŠT, ktorý sa zaoberal výskumom
pôdy a cementov pre Oravskú priehradu. Zomrel 12.7.1950


1912
- narodil sa v Krompachoch lekár-chirurg a pedagóg ANDREJ KUKURA,
činný v odbore všeobecnej chirurgie a cievnej chirurgie
- narodil sa v Dolnej Krupej literárny vedec, teoretik slovenského
nadrealizmu, prekladateľ a lektor slovenského jazyka na Kolumbijskej
univerzite v USA KLEMENT ŠIMONČIČ

1917
- narodil sa v Krajnom lekár-hygienik a vysokoškolský pedagóg PAVEL
MACÚCH. Zomrel 4.8.1988
- zomrel v Budapešti (Maďarsko) lekár a organizátor turistiky EDMUND
TÉRY. Narodil sa 4.7.1856

1927
- narodil sa v Zbudskej Belej jazykovedec a vysokoškolský pedagóg
MICHAL SOTÁK

1932
- narodil sa v Kondrosi (Maďarsko) právnik MICHAL BENČÍK

1937
- narodil sa v Dobšinej maliar ŠTEFAN ORAVEC
- narodil sa v Martine prozaik, dramatik, spisovateľ pre deti
a mládež DUŠAN KRAUS, člen Spolku slovenských spisovateľov. Zomrel
13.6.2001
- narodil sa vysokoškolský pedagóg ŠTEFAN TOMA

1947
- uzavreli predstavitelia Čs. sociálnej demokracie s KSČ dohodu
o spoločnom postupe v prípade milionárskej dávky
- zomrel v Hlbokom evanjelický farár, publicista, kultúrny a osvetový
pracovník KAROL LADISLAV VIEST, národne uvedomelý a publicisticky
činný autor biografických článkov a nekrológov. Narodil sa 27.6.1885
- oznámili čs. úrady nevydarený pokus o atentát na ministra
zahraničných vecí Jana Masaryka a ministra spravodlivosti Prokopa
Drtinu
- narodil sa publicista JÁN JUNG, člen Slovenského syndikátu novinárov

1967
- začalo sa v Prahe trojdňové 1. medzinárodné sympózium
o bezvretenovom pradení
- začala sa v Prahe deväťdňová 5. medzinárodná konferencia požiarnej
ochrany socialistických krajín

1972
- začalo svoju činnosť Odborové stredisko vzdelávania pracujúcich
Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave

1977
- zomrel v Bratislave partizánsky veliteľ, hospodársky a politický
pracovník ANTON ŠAGÁT. Narodil sa 18.6.1920

1982
- začal sa v Bratislave dvojdňový zjazd SZM, pričom za predsedu SÚV
SZM zvolili Jozefa Ďuricu

1987
- uskutočnilo sa valné zhromaždenie členov ČSAV a SAV, pričom
prerokovali rozvoj biologického a lekárskeho výskumu
- uverejnili návrh zákona o výrobnom, spotrebnom a bytovom
družstevníctve
- vyhlásili mestskú pamiatkovú rezerváciu Trenčín, Trnava a Žilina

1992
- začala sa (a 22.9.) tretia spoločná schôdza snemovní Federálneho
zhromaždenia, pričom vzali na vedomie správu federálnej vlády
o situácii v štátoprávnom usporiadaní ČSFR, zamietli žiadosť opozície
predložiť vládou informáciu o medzinárodnoprávnych, bezpečnostných,
ekonomických, sociálnych a kultúrnych dôsledkoch rozpadu ČSFR

1997
- začala sa šesťdňová návšteva predsedu NR SR Ivana Gašparoviča
v Egypte, pričom sa v Káhire zúčastnil na 98. konferencii
Medziparlamentnej únie

---------------------------------------------------------------------

1297
- porazili Škóti na čele s národným hrdinom Williamom Wallaceom
v bitke pri moste Stirling inváznu anglickú armádu pod vedením grófa
zo Surrey

1552
- narodil sa taliansky prírodovedec, pedagóg a lekár ULISSES
ALDROVANDI. Zomrel roku 1605

1777
- porazila britská armáda americkú armádu generála Georgea
Washingtona pri potoku Brandywine vo vojne amerických kolónií za
nezávislosť

1862
- narodil sa americký poviedkár a humorista O'HENRY (vlastným menom
William Sydney Porter). Zomrel roku 1910

1872
- vznikol neformálny zväzok Nemeckej ríše, Rakúsko-Uhorska a Ruska,
tzv. spolok troch cisárov, ktorý bol potvrdený zmluvou 22.10.1873

1877
- narodil sa britský astrofyzik, matematik, fyzik a úspešný
popularizátor astronómie JAMES HOPWOOD JEANS, priekopník hviezdnej
dynamiky a kozmogónie, ktorý je tvorcom katastrofickej teórie vzniku
slnečnej sústavy. Zomrel roku 1946
- narodil sa český pracovník revolučného robotníckeho hnutia,
novinár, právnik a verejný činiteľ VÁCLAV VACEK. Zomrel roku 1960
- narodil sa ruský politik, revolucionár, štátnik a verejný činiteľ
poľského pôvodu FÉLIX EDMUNDOVIČ DZERŽINSKIJ, organizátor a predseda
sovietskej tajnej služby - Čeka. Zomrel roku 1926
- narodil sa ruský chemik ALEXANDR JERMININGELDOVIČ ARBUZOV. Zomrel
roku 1968

1882
- narodil sa spisovateľ a jeden zo zakladateľov sovietskej detskej
literatúry BORIS STEPANOVIČ ŽITKOV. Zomrel roku 1938

1892
- narodil sa nemecký maliar a kresliar FRIEDRICH
SCHRÖDER-SONNENSTERN. Zomrel roku 1982


1907
- narodil sa sovietsky klavirista a hudobný pedagóg LEV NIKOLAJEVIČ
OBORIN. Zomrel roku 1974
- vypukli v kanadskom Vancouvri krvavé nepokoje proti japonským
robotníkom v Kanade

1912
- začal sa vo Viedni svetový eucharistický kongres

1917
- narodil sa filipínsky politik a štátnik FERDINAND EDRALIN MARCOS.
Zomrel roku 1989

1922
- začali námorné jednotky spojeneckých veľmocí pri dardanelskej úžine
zabezpečovať neutrálnu zónu medzi Gréckom a Tureckom
- vyhlásili v Jeruzaleme zásady ústavy budúceho palestínskeho štátu,
čo vyvolalo protesty Arabov
- vyvolal plukovník Nikolaos Plastiras povstanie gréckej armády
v dôsledku porážky v tureckej vojne

1927
- narodil sa český hudobný skladateľ, dramaturg, režisér a divadelný
pracovník ĽUBOMÍR POŽIVIL

1937
- narodil sa americký astronaut ROBERT LAUREL CRIPPEN

1947
- zomrel sovietsky metalurg ANATOLIJ MICHAILOVIČ BOČVAR, ktorý
vytvoril moskovskú školu metalografie. Narodil sa roku 1870

1962
- začala sa v Londýne desaťdňová konferencia predsedov vlád Britského
spoločenstva národov o pripojení Veľkej Británie k EHS, pričom
väčšina krajín so vstupom nesúhlasila
- nahrali Beatles pieseň Love, Love Me Do


1967
- vyslala americká mesačná sonda Surveyor 5 po mäkkom pristátí na
Mesiaci na Zem chemické analýzy pôdy pomocou vĺn alfa
- uskutočnil ZSSR úspešný kozmický štart telesa Kozmos 175
- začali sa dvojdňové pohraničné zrážky medzi Čínou a Indiou
v oblasti Himalájí v Sikkime
- vyzval kambodžský princ Norodom Sihanuk ministra zdravotníctva Nema
a štátneho ministra pre hospodárstvo Chau Sénga okamžite zložiť svoje
funkcie (obaja boli známi pročínskymi sympatiami)
- prehnal sa nad južnou časťou Dominikánskej republiky rýchlosťou
vyše 200 kilometrov hurikán Beulah, pričom asi 1000 osôb prišlo
o prístrešie
- skončil sa v Moskve medzinárodný módny festival usporiadaný pri
príležitosti medzinárodnej výstavy odievania
- vymenovali člena britskej Dolnej snemovne Anthonyho Barbera za
predsedu Konzervatívnej strany
- postihla juhoslovanský Belehrad víchrica s krupobitím a prietržou
mračien, akú nezažilo mesto 70 rokov
- začala sa v konžskej Kinshase štvordňová 4. konferencia hláv štátov
Organizácie africkej jednoty, ktorá prijala viaceré rezolúcie (o
apartheide v JAR; odsudzujúcu zmierlivú politiku britskej vlády voči
Smithovmu režimu v Rodézii a so žiadosťou okamžitého odchodu bielych
žoldnierov z východného Konga)

1972
- uviedli do prevádzky podzemnú železnicu v americkom San Franciscu
- začala sa v talianskom Frascati konferencia ministrov zahraničných
vecí a financií krajín EHS, pričom dosiahli zásadnú dohodu
o vytvorení spoločného menového fondu
- vydala dočasná vláda južného Vietnamu nové vyhlásenie na mierové
riešenie situácie (súhlasila s dočasnou vládou národnej svornosti
zloženej z predstaviteľov JVR, saigonskej vlády a osôb
reprezentujúcich iné politické sily južného Vietnamu)


1977
- začali sa dvojdňové nórske parlamentné voľby, pričom Nórska
robotnícka strana získala 76 mandátov, blok troch buržoáznych strán
tiež 76, Socialistická robotnícka strana dva a Liberálna strana jeden
mandát

1982
- zahynulo všetkých 46 členov posádky amerického vojenského vrtuľníka
typu Giant Chinook CH-47, keď sa helikoptéra s parašutistami
z Francúzska, NSR a Veľkej Británie zrútila na diaľnicu Mannheim -
Heidelberg počas Medzinárodných dní vzducholodí
- začal sa vo Viedni deväťdňový 116. medzinárodný jesenný veľtrh
s účasťou 3732 vystavovateľov z 43 krajín
- zomrel kubánsky maliar WILFREDO LAM, ktorý tvoril od roku 1937
v Paríži. Narodil sa roku 1902
- zavraždili podľa oznámenia salvadorskej komisie pre ľudské práva
v prvom polroku 1982 represívne sily 3162 osôb, pričom od roku 1979
zahynulo pri politickom terore asi 40.000 osôb

1987
- prijali Čad a Líbya výzvu Organizácie africkej jednoty uzavrieť po
osemmesačnej vojne prímerie
- zomrel vo veku 66 rokov sovietsky minister rádiotechnického
priemyslu PIOTR STEPANOVIČ PLEŠAKOV
- oznámili niekoľkodňové zrážky medzi skupinami srílanských
tamilských separatistov, pričom zahynulo 40 osôb
- zomrel vo veku 65 rokov český keramik JAN HAUSNER
- dohodli sa v Tegucigalpe viceprezidenti piatich stredoamerických
krajín na ustanovení 100-členného regionálneho parlamentu, ktorý mal
prerokúvať politické, hospodárske a sociálne otázky Strednej Ameriky,
avšak jeho rozhodnutia nemali byť záväzné
- zomrel český básnik a prozaik LADISLAV STEHLÍK. Narodil sa roku 1908
- skončila sa v New Yorku trojtýždňová medzinárodná konferencia
o vzťahu medzi odzbrojením a rozvojom s účasťou 155 delegácií
členských krajín OSN, pričom prijali záverečný dokument s akčným
programom presadzovať odzbrojenie, rozvoj a bezpečnosť
- zomrel jamajský rockový hudobník, spevák a skladateľ PETER TOSH.
Narodil sa roku 1944
- skončila sa expedícia Ifremer, ktorá skúmala vrak potopenej lode
Titanic

1992
- zasiahol havajské ostrovy Kauai, Oahu a Niillau hurikán Iniki,
pričom zahynuli tri osoby a 96 bolo zranených

1997
- vyslovili sa v referende škótski voliči za voľbu vlastného
parlamentu a za možnosť rozhodovať o priamych daniach

2001
- narazili teroristami unesené lietadlá Boeing 767 letiaci z Bostonu
do Los Angeles s 92 osobami na palube a o 15 minút neskôr Boeing 767
letiaci z Bostonu do Los Angeles so 65 osobami na palube do budovy
Svetového obchodného centra v New Yorku, pričom zahynulo viac ako
5000 osôb, lietadlo Boeing 757 na trase z letiska Dulles pri
Washingtone do Los Angeles so 64 osobami narazilo do washingtonského
Pentagónu, pričom zahynulo vyše 100 armádnych a námorníckych
zamestnancov a ďalšie lietadlo Boeing 757 na trase z Newarku do San
Francisca so 45 osobami spadlo v Pensylvánii.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 4. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy
 5. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku
 6. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate
 7. Kam do tepla v januári?
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely
 9. Konzultácia so svetovými odborníkmi dokáže zachrániť život
 10. Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?
 1. Objavte majestátne Tatry kúsok po kúsku
 2. Alarica – new business project in the market of shoes
 3. Ako jazdiť na snehu alebo ľade?
 4. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie?
 5. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli?
 6. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali
 7. Vlani sme si vyberali z vyše pol milióna inzerovaných áut
 8. V centre našej pozornosti sú zákazníci. Už 50 rokov
 9. Začiatok roka patrí dani z nehnuteľností
 10. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných
 1. Egejská riviéra: Ktoré letovisko je pre vás najlepšie? 11 779
 2. Slovensko má pralesy, púšť aj kameňopád. Už ste ich videli? 7 595
 3. Volkswagen T-Roc: Pre nerozhodných 4 609
 4. Toto tajomstvo vrcholoví športovci dlho skrývali 3 458
 5. Tatra banka spustila najmodernejší internet banking pre firmy 3 410
 6. Leto 2018 v Grécku s odletom z Bratislavy 2 960
 7. Kam do tepla v januári? 2 113
 8. First moment Turecko: využite zľavy na špičkové hotely 1 873
 9. Dlhopisy 7,25 % p.a. majú najvýhodnejšiu nákupnú cenu v roku 1 728
 10. Zelené Grunty vám ponúknu viac, ako očakávate 1 033

Hlavné správy zo Sme.sk

PLUS

Logopedička: Nikdy nie je neskoro odnaučiť sa ráčkovať

Detí s problémami je čoraz viac.

SVET

Soros je všade. Orbánov verejný nepriateľ číslo jeden

Maďarský premiér si spravil agendu z útokov na migrantov aj médiá.

Neprehliadnite tiež

Poloniny lákajú najmä dobrodruhov. Chýbajú lepšie služby

Problémom je aj dosť zlá infraštruktúra.

Kiska si vždy do mňa rád rýpne, tvrdí Fico

Fico tvrdí, že napadnutie zákona o štátnych cenách na Ústavnom súde je krok proti vláde.

Premiér podporuje Danka pri zmene fungovania strán, Most je proti

Most s limitmi na počet členov nesúhlasí, má inú predstavu.

Fico tvrdí, že exekučná amnestia môže mať tri podoby

Pri pripravovanej exekučnej amnestii vidí vládna koalícia tri možnosti nastavenia jej parametrov.