Historický kalendár na 15. septembra

Štátny sviatok Guatemalskej republiky - Deň nezávislosti (1821)
Štátny sviatok Honduraskej republiky - Deň nezávislosti (1821)
Štátny sviatok Kostarickej republiky - Deň nezávislosti (1821)
Štátny sviatok Nikaragujskej republiky - Deň nezávislosti (1821)
Štátny sviatok Salvádorskej republiky - Deň nezávislosti (1821)

Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska (1966) - prvý známy liturgický sviatok spomienky na úzkosti a bolesti Panny Márie nariadila synoda v Kolíne nad Rýnom roku 1423 a pápež Klement IX. roku 1667 dovolil reholi Služobníkov Panny Márie sláviť sviatok siedmich bolestí Panny Márie (tretiu septembrovú nedeľu), nakoniec pápež Benedikt XIII. roku 1727 povolil omšu o siedmich bolestiach pre celú cirkev, pričom pápež Pius VII. roku 1814 ustanovil tento sviatok v celej cirkvi z povďačnosti za svoj šťastlivý návrat zo zajatia; roku 1927 na žiadosť slovenských biskupov Svätá stolica odobrila úctu k Sedembolestnej na Slovensku, pričom pápež Pavol VI. vyhlásil roku 1964 šaštínsky chrám za baziliku minor (Malú baziliku) a roku 1966 vyhlásil Sedembolestnú za hlavnú patrónku Slovenska - deň pracovného pokoja

1522
- oznámil mestu Bratislave palatín Štefan Bátori, že musí zaplatiť
5000 zlatých na obranu Uhorska proti Turkom

1567

- opustili jezuiti po požiari budovy kolégia Trnavu

1662
- zomrel v Košiciach jezuita, filozof, teológ a vysokoškolský učiteľ
MARTIN PALKOVIČ, rektor Trnavskej univerzity. Narodil sa 13.9.1606

1757
- narodil sa v Mokrej Lúke podnikateľ MARTIN ŠTURMAN, majiteľ baní,
vlastník vysokej pece a dvoch hámrov v Revúcej, ktorý sa zaslúžil
o rozvoj železnorudného baníctva a výroby surového železa v Gemeri.
Dátum úmrtia neznámy

1782
- narodil sa v Beladiciach priekopník slovenského ovocinárstva JOZEF
JESENSKÝ, zakladateľ ovocných sadov v osade Rozkoše (chotár obce
Zlatno) - svojho času najväčších v Európe. Zomrel 13.6.1863

1832
- narodil sa katolícky kňaz, rozprávkar a prekladateľ MICHAL LAUKO.
Zomrel 30.10.1898

1842
- narodil sa v Prešove geológ a múzejník TEODOR FUCHS, priekopník
geologického a paleontologického výskumu Viedenskej panvy. Zomrel
5.10.1925

1857
- vznikol Katolícky učiteľský ústav v Trnave

1872
- narodil sa v Dobroniciach u Bechyně (Česko) český hudobný skladateľ
a učiteľ ŠTĚPÁN DOUBEK, profesor spevu a hudby na učiteľskom ústave
v Banskej Bystrici, ktorý bol autorom symfonických, tanečných
a zábavných skladieb. Zomrel 7.12.1920

1902 - 100. VÝROČIE
- narodil sa v Lučenci klavirista BÉLA AMBRÓZY, hudobný pedagóg na
Lisztovej hudobnej akadémii v Budapešti. Zomrel 29.5.1991

1917
- narodil sa v Slaskej pedagóg a organizátor protifašistického odboja
ERNEST OTTO. Zomrel 22.5.1962

1922
- narodil sa v Trnave antifašista a prozaik JOZEF MODROVICH. Zomrel
22.1.1990

1932
- narodil sa FRANTIŠEK ZELIESKA, člen Slovenského syndikátu novinárov

1947
- vysielal bratislavský rozhlas hru Slovo žije, ktorá bola prvou
z významných pôvodných rozhlasových hier zahraničných autorov
z predvojnového obdobia
- zomrel v Bratislave školský a osvetový pracovník ANTON MIŠÍK.
Narodil sa 15.3.1882

1952 - 50. výročie
- predviedli v Prahe prototyp prvého čs. televízneho prijímača
- založili v Clevelande (USA) z iniciatívy profesora Hrušovského na
koordináciu slovenských vedcov v zahraničí Slovenský ústav, ktorý
vydával v cudzích jazykoch publikácie o Slovensku a Slovákoch


1972
- odletela čs. delegácia na čele s ministrom zahraničných vecí
Bohuslavom Chňoupkom do New Yorku na 27. zasadnutie Valného
zhromaždenia OSN
- začal sa v Bratislave trojdňový slovenský zjazd SZM, pričom prijali
niekoľko dokumentov a zvolili nové vedenie

1977
- začal sa v Bratislave trojdňový slovenský zjazd SZM

1982
- začala sa trojdňová návšteva rumunského predsedu vlády Constantina
Dascaleska, pričom podpísali zápis zo stretnutia obsahujúceho
opatrenia pre ďalší rozvoj spolupráce medzi oboma krajinami
v hospodárskej oblasti, dohodu o zásadách spolupráce v oblasti
medzinárodnej dopravy, protokol o spolupráci na tretích trhoch,
dohodu o vedecko-technickej spolupráci a kooperácii

1992
- vzala vláda SR na vedomie koncepciu ďalšieho postupu privatizácie
v SR, prerokovala návrh na obsadenie niektorých vedúcich funkcií
v zastupiteľských úradoch ČSFR občanmi SR
- skončilo sa objednávkové obdobie tretieho kola prvej vlny kupónovej
privatizácie

------------------------------------------------------------------

1697
- zvolili za nového poľského kráľa prvýkrát saského kurfirsta
Augusta II. Silného, pričom vládol do roku 1795 a druhýkrát v období
1710-1733

1777
- vymenovali poľského šľachtica Kazimierza Pulaskeho do funkcie
generála a poverili ho hlavným velením americkej revolučnej armády

1787
- narodil sa švajčiarsky vojak, politik a kartograf GUILLAUME HENRI
DUFOUR, spoluzakladateľ Červeného kríža. Zomrel roku 1875

1822
- zomrel rakúsky maliar JOSEPH SCHÖPF. Narodil sa roku 1745

1842
- zomrel honduraský vojak a jeden z vodcov boja proti španielskej
koloniálnej nadvláde FRANCISCO MORAZÁN. Narodil sa roku 1792

1847
- osvetlili Prahu po prvý raz plynovými lampami

1857
- narodil sa americký politik a štátnik WILLIAM HOWARD TAFT. Zomrel
roku 1930

1867
- narodil sa český básnik a prozaik PETR BEZRUČ (vlastným menom
Vladimír Vašek). Zomrel roku 1958

1872
- zomrel kubánsky spisovateľ a bojovník za nezávislosť RAFAEL MORALES
GONZÁLES. Narodil sa roku 1845

1877
- narodila sa ukrajinská maliarka a grafička JELENA LVOVNA KULČICKÁ.
Zomrela roku 1967


1882
- obsadila britská armáda hlavné egyptské mesto Káhiru

1897
- narodil sa nemecký operný spevák (barytón) PAUL SCHÖFFLER. Zomrel
roku 1977

1902 - 100. VÝROČIE
- zahynulo 15 Židov pri pogrome v Čenstochovej

1907
- narodil sa sovietsky antropológ, archeológ a sochár MICHAIL
MICHAJLOVIČ GERASIMOV. Zomrel roku 1970
- zomrel dramaturg, herec a režisér IVAN KARPOVYČ KARPENKO-KARYJ
(vlastným menom Tobilevyč), jeden zo zakladateľov realistického
ľudového divadla na Ukrajine. Narodil sa roku 1845
- narodil sa švédsky básnik, prekladateľ a esejista BENGT GUNNAR
EKELÖF. Zomrel roku 1968
- narodil sa nemecký kňaz a mučeník protifašistického odboja ALFRÉD
DELP. Zahynul roku 1945

1917
- narodila sa rakúska operná speváčka (soprán) HILDE GÜDENOVÁ.
Zomrela roku 1988

1922
- vydalo nemecké vydavateľstvo Fischer knihu Siddhárta od Hermanna
Hesseho

1927
- zvíťazila v druhých írskych parlamentných voľbách v priebehu troch
mesiacov strana Cumann na nGaedheal
- narodila sa nemecká operná speváčka (koloratúrny soprán) ERIKA
KÖTHOVÁ. Zomrela roku 1989

1932
- prijali v Španielsku zákon o autonómii Katalánska
- narodil sa britsko-kanadský chemik NEIL BARTLETT, ktorý ako prvý
vyrobil zlúčeninu vzácnych plynov


1942
- skončili sa útočné operácie sovietskych vojsk na strednom Done
- začala Sovietska armáda pri Voroneži ofenzívu, aby tak pomohla
svojim jednotkám bojujúcim pri Stalingrade
- zničili japonské jednotky pri Guadalcanale americkú lietadlovú loď
Wasp, vojenskú loď North Carolina a torpédoborec

1947
- nadobudli platnosť mierové zmluvy medzi víťaznými štátmi druhej
svetovej vojny a niekdajšími spojencami hitlerovského Nemecka
v Európe (tzv. parížske mierové zmluvy podpísané 10.2.)

1952
- skončili rokovania medzi čínskou a sovietskou vládou o odovzdaní
čchangčchungskej železnice

1957
- dosiahli v západonemeckých parlamentných voľbách absolútnu väčšinu
CSU a CDU pod vedením kancelára Konrada Adenauera

1962
- otvorili po piatich rokoch výstavby alpský tunel pod Mont Blancom

1967
- vypustili USA kozmické teleso KH 4B-09
- vyzvala indonézska vláda všetkých svojich diplomatov v Pekingu
opustiť Čínu
- odsúdili v Saigone na deväťmesačné väzenie druhého najúspešnejšieho
juhovietnamského kandidáta na funkciu prezidenta advokáta
a zakladateľa opozičného frontu proti vojenskému režimu
Truon-dinh-Dzua, pričom ho obvinili z finančných transakcií, ktoré
mal spáchať pred 10 rokmi
- uzavreli v Moskve dohodu o spolupráci v poľnohospodárskom výskume
medzi Talianskom a ZSSR
- bombardovali Američania severne od Hanoja oceliareň v Thai-nguyen

1972
- vypustil ZSSR kozmické teleso Kozmos 518
- začala sa štvordňová návšteva egyptského prezidenta Anvara
as-Sádáta v Líbyi, pričom na záver podpísali dohodu o ďalšej etape
zbližovanie Egypta a Líbye
- navrhla sovietska vláda zaradiť na program 27. zasadnutia Valného
zhromaždenia OSN otázku tzv. nepoužívania sily v medzinárodných
vzťahoch a zákazu použitia jadrových zbraní na večné časy
- uniesli traja ozbrojení ustašovci civilné lietadlo spoločnosti SAS
s 86 cestujúcimi, pričom za prepustenie cestujúcich žiadali
oslobodenie šiestich chorvátskych teroristov väznených v Švédsku a po
splnení podmienok odletelo lietadlo do Madridu, kde sa únoscovia
a prepustení teroristi vydali do rúk španielskych úradov

1977
- zrušili v Pakistane výnimočný stav vyhlásený roku 1971
- zomrel ruský astronóm BORIS VASILIEVIČ KUKARKIN, ktorý sa venoval
štúdiu premenných hviezd, štruktúre a dynamike hviezdnych systémov.
Narodil sa roku 1919
- zaútočili jednotky libanonských pravicových síl a izraelskej armády
s podporou tankov a lietadiel na pozície národných a vlasteneckých
síl a palestínskych jednotiek v juholibanonskom meste Merdž Ujún
a obciach Ibl as-Saki a Chjam, pričom boje trvali aj v nasledujúcich
dňoch a desiatky civilných obyvateľov zabili alebo zranili

1982
- začalo sa v rozpore s uzavretou dohodou trojdňové postupné
ovládnutie západného Bejrútu izraelskými vojskami, pričom okupované
hlavné mesto sa stalo dejiskom krutých protiarabských represií
a teroru
- popravili vo veku 46 rokov bývalého iránskeho ministra zahraničných
vecí ASFAHÁNÍHO SÁDEKA GHOTBE-ZÁDEHO, ktorého zatkli v apríli 1982
a obvinili zo sprisahania proti imámovi Chomejnímu
- začala sa trojdňová návšteva predsedu výkonného výboru Organizácie
pre oslobodenie Palestíny Jásira Arafata v Ríme, pričom rokoval
s talianskymi politikmi a pápežom Jánom Pavlom II. o situácii na
Blízkom východe
- vyšlo prvé číslo amerického časopisu USA Today
- zomrel francúzsky huslista CHRISTIAN FERRAS. Narodil sa roku 1933

1987
- začali sa na juhu NSR 10-dňové francúzsko-západonemecké manévre
Kecker Spatz, pričom zahynuli štyria vojaci a 15 bolo zranených
- udelili v newyorskom a ženevskom sídle OSN a vo Viedni 300
nevládnym organizáciám a mestám z celého sveta diplomy s titulom
Posol mieru za ich aktívne naplňovanie programu Medzinárodného roku
mieru
- začalo sa vo Washingtone štvordňové rokovanie ministrov
zahraničných vecí USA a ZSSR Shultza a Ševardnadzeho, pričom
podpísali americko-sovietsku dohodu o vytvorení stredísk pre zníženie
jadrového nebezpečia a dva protokoly k dohode, prijali spoločné
vyhlásenie o začatí komplexných dvojstranných rokovaní do 1.12.1987
o obmedzení a nakoniec úplnom zastavení jadrových skúšok, dosiahli
zásadnú dohodu o uzavretí zmluvy o raketách stredného doletu
a operačno-taktických raketách a vydali spoločné komuniké
- vplával do Perzského zálivu konvoj talianskych vojnových lodí
- začalo sa v New Yorku 42. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN,
pričom na programe bolo 144 bodov
- uzavreli USA informačné stredisko OOP vo Washingtone


1992
- začalo sa v New Yorku 47. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN,
pričom za predsedu zvolili Bulhara Stojana Ganeva
- vystúpili kozmonauti Soloviov a Avdejev, ktorí pracovali na
vesmírnej stanici Mir, do voľného kozmického priestoru, pričom na
modul Krystal umiestnili anténu
- uskutočnilo sa v Moskve prvé zasadnutie Medziparlamentného
zhromaždenia, pričom predsedom parlamentov zo šiestich krajín zvolili
Ruslana Chasbulatova a sídlom sa mal stať Petrohrad
- dosiahli na rusko-gruzínsko-abcházskych rozhovoroch novú dohodu
o zastavení streľby, pričom pracovná skupina mala skúmať porušovanie
ľudských práv, avšak prímerie porušovali (najmä v blízkosti mesta
Gagra)


1997
- podpísali v Belehrade ministri zahraničných vecí Juhoslávie
a Chorvátska Milan Milutinovič a Mate Granič šesť dohôd, ktoré majú
prispieť k normalizácii vzťahov medzi bývalými znepriatelenými
krajinami
- získala nórska vládna Strana práce v parlamentných voľbách 33,1
percenta hlasov, pričom išlo o výrazne nižšiu podporu voličov ako
získala v roku 1993
- odsúdil egyptský vojenský súd v najväčšom procese svojho druhu s 97
členmi militantnej islamskej organizácie Gama štyroch členoch na
trest smrti, ktorých obvinili okrem iného aj z umiestnenia výbušnín
v deviatich bankách v roku 1994 a zo zavraždenia generála Raufa
Chairáta v tom istom roku
- začali sa v Belfaste rokovania o budúcnosti Severného Írska, na
ktoré boli prvýkrát v histórii pozvané všetky zainteresované strany

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 4. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 5. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 6. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 7. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce
 8. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta
 9. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom?
 10. Jarné prázdniny pri mori?
 1. Poslanci nevzdávajú boj proti herniam, chcú prísnu reguláciu
 2. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom
 3. Mäsovýroba Gašparík získala ocenenie Danubius Gastro 2017
 4. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to
 5. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš
 6. Dokázali by ste nakúpiť so zavretými očami?
 7. Objavte netušené možnosti nových firemných kreditných kariet
 8. Stanovisko Klubu pre Bratislavu k zákazu hazardu v Bratislave
 9. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári
 10. Mesto Medzev v Charte európskych vidieckych obcí
 1. Prečo majú Slováci stále radšej hypotéku ako prenájom? 12 051
 2. Boj s podvodníkmi stáčajúcimi odometre stojí bazáre státisíce 11 255
 3. Ceny bytov vo veľkých mestách prekonali historický rekord 6 290
 4. Najväčšie first moment zľavy končia vo februári 5 813
 5. Bezpečné a prestížne bývanie v Bratislave s novým symbolom mesta 5 747
 6. Klasickým gastrolístkom konkuruje už aj nová stravovacia karta 5 524
 7. Už ste niekedy jedli v garáži? Tá v Trenčíne stojí za to 4 690
 8. Staré Dobré Mexiko: Už vieme prečo východniari chvália Šariš 4 588
 9. Hotovosť, internet či karta? Najbezpečnejšie je platenie mobilom 3 307
 10. Jeden z najkrajších interiérov má Meridiana v Prievidzi 3 300

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Trainspotting po slovensky. Ako žijú narkomani v Bratislave

Strávili sme víkend v spoločnosti ľudí závislých od drog.

KOMENTÁRE

Veľa slabín. Taký je plán na ozdravenie štátnej poisťovne

Najväčšou by bolo, ak sa by dostala k akciám štyroch fungujúcich ústavov.

Neprehliadnite tiež

Plavčan po konzultáciách upustil od optimalizácii siete škôl

Rezort zamýšľal, že zruší zvýhodnený normatív pre druhý stupeň škôl s počtom žiakov do 250, čo malo viesť k rušeniu niektorých škôl.

Remišová: Nová zákazka na kompu je ešte vyššia než súčasná prevádzka

Kompu medzi Vojkou a Kyselicou prevádzkuje od júla 2015 firma Ponton City.

Meteorológovia varujú pred hmlou na väčšine územia

Horšiu viditeľnosť avizujú najmä v južných častiach Slovenska a v okolí Popradu, Kežmarku a Spišskej Novej Vsi.

Odborníčka: Drogovo závislých ani po rokoch neubúda

Pomáhať závislým od drog môže byť celkom jednoduché. Niekedy stačí sa porozprávať a dať im najavo, že ich život má zmysel.


Už ste čítali?

Domov NajnovšieNajčítanejšieDesktop