Historický kalendár na 19. septembra

Štátny sviatok Svätý Krištof a Nevis - Deň nezávislosti (výročie,1983)
Deň vzniku Slovenskej národnej rady - pamätný deň SR1622
- zomrel v Brezne náboženský spisovateľ a evanjelický cirkevný
hodnostár MELCHIOR ROHÁČ, prívrženec luteránskej ortodoxie. Narodil
sa v druhej polovici 16. storočia

1772
- narodil sa v Polichne národnokultúrny pracovník, evanjelický farár,
národný buditeľ, publicista, historik a člen Učenej spoločnosti
banského okolia DANIEL PETIAN, propagátor a podporovateľ slovenskej
tlače, ktorý sa aktívne zapájal do súvekých kultúrnych a národných
podujatí, pričom zostavil Album kultúrneho a literárneho života na
Slovensku (zaradený medzi významné kultúrnohistorické dokumenty
svojej doby). Zomrel 6.9.1828

1812
- zomrel v Sviniciach statkár, historik a geograf ANTON SIRMAI, autor
geografického a topografického opisu Zemplína. Narodil sa 20.1.1747

1848
- vypovedala na ľudovom zhromaždení na Myjave SNR poslušnosť
peštianskej vláde, vyhlásila sa za jediného reprezentanta moci na
Slovensku a vyzvala ľud do ozbrojeného povstania, pričom SNR zanikla
roku 1849

1857
- skončila sa v habsburskej ríši dekrétom o menovej reforme
existencia dvoch mien (konvenčnej a viedenskej), pričom zaviedli po
prvý raz desatinný systém (zlatý sa rovnal 100 grajciarom)

1882
- narodil sa v Košiciach maliar a grafik KONŠTANTÍN KÖVÁRI,
najčistejší predstaviteľ secesie v kresliarsko-grafických
disciplínach na Slovensku. Zomrel 16.6.1916

1902 - 100. VÝROČIE
- zomrel v Esztergome (Maďarsko) cirkevný hodnostár, národnokultúrny
dejateľ, vysokoškolský učiteľ, politik, publicista, novinár
a vydavateľ JÁN MALLÝ. Narodil sa 26.8.1829

1912
- narodil sa v Boleráze pedagóg, odborný publicista a prekladateľ
VILIAM SCHRONK, ktorý prekladal z ruštiny, pričom písal odborné
články o slovenčine, štylistike a literárnej vede. Zomrel 7.11.1968

1922
- narodil sa v Ploštíne vysokoškolský pedagóg, akademik SAV vo vednom
odbore literárna veda, divadelný a literárny historik MILOŠ TOMČÍK

1927
- narodil sa v Očovej predstaviteľ slovenského archívnictva
a historických vied JÁN PIVOLUSKA, bývalý riaditeľ Štátneho
ústredného archívu SSR

1932
- narodil sa v Piešťanoch psychológ a odborný publicista MICHAL
STRÍŽENEC, ktorý sa zaoberal inžinierskou psychológiou s aplikáciou
teórie informácie a poznávacími procesmi
- narodil sa v Rožňave pracovník SAV a zoológ ANDREJ ŠTOLLMANN

1947
- konalo sa v Bratislave zakladajúce valné zhromaždenie tzv.
nakladateľskej a vydavateľskej spoločnosti Tatran
- narodil sa STANISLAV JANKOVIČ, člen bývalej Asociácie teoretikov,
kritikov a historikov výtvarného umenia v SR

1967
- začala sa v Prahe päťdňová 5. porada predstaviteľov akadémií vied
socialistických krajín, pričom riešili zásadné otázky spolupráce
a perspektívneho plánovania rozvoja vedy


1972
- zomrel maliar a výtvarný pedagóg MICHAL PETREK. Narodil sa 29.8.1922

1977
- zomrel v Prešove rozhlasový pracovník, redaktor a dramaturg ANDREJ
RUDLOVČÁK, bývalý vedúci ukrajinského vysielania Čs. rozhlasu
v Bratislave. Narodil sa 9.8.1905

1987
- zomrel v Bratislave vysokoškolský učiteľ, autor učebníc, člen
korešpondent SAV vo vednom odbore technická mikrobiológia a biochemik
PAVEL NEMEC, zakladateľ Biologického ústavu SAV. Narodil sa
11.5.1912

1997
- uložili na Národnom cintoríne v Martine urny s telesnými
pozostatkami významného právnika, novinára, básnika a matičného
činiteľa Kolomana Kolomiho Geraldiniho (1908-1994) a jeho manželky
Heleny, rodenej Novákovej, pričom obaja žili po vojne v argentínskej
emigrácii

------------------------------------------------------------

1442
- zomrel básnik a štátnik NGUYEN-TRAI, zakladateľ vietnamskej
klasickej literatúry. Narodil sa roku 1380

1777
- konala sa prvá bitka o Saratogu (štát New York) vo vojne amerických
kolónií za nezávislosť

1792
- začala sa delostrelecká bitka pri severofrancúzskej obci Valmy,
v ktorej francúzske revolučné vojská donútili na ústup pruskú
intervenčnú armádu

1802
- narodil sa maďarský politik a publicista slovenského pôvodu ĽUDOVÍT
KOŠÚT (Lajos Kossuth), vodca maďarskej revolúcie v rokoch 1848-49.
Zomrel roku 1894

1812
- zomrel nemecký bankár MAYER AMSCHEL ROTSCHILD. Narodil sa roku 1744
- začal sa ústup Napoleonových vojsk z Ruska
- narodil sa poľský romantický básnik, dramatik a prozaik ZYGMUNT
KRASIăSKI. Zomrel roku 1859

1827
- narodil sa ruský herec SERGEJ VASILIEVIČ VASILIEV. Zomrel roku 1862

1837
- vyslovil Jan Evangelista Purkyně v prednáške na zjazde
prírodovedcov a lekárov v Prahe základné myšlienky svojej teórie bunky


1867
- narodil sa britský maliar ARTHUR RACKHAM. Zomrel roku 1939

1877
- narodil sa český filozof a pedagóg JOSEF TVRDÝ, mysliteľ
scientisticky orientovanej filozofie. Zomrel roku 1942

1887
- zomrel český básnik RUDOLF POKORNÝ. Narodil sa roku 1853
- narodila sa ruská herečka VERA NIKOLAJEVNA PAŠENNÁ. Zomrela roku
1962

1912
- narodil sa český maliar, grafik a ilustrátor JOSEF LIESLER, autor
metafyzických expresívnych alegórií z vojnového obdobia
- narodil sa nemecký dirigent KURT SANDERLING

1922
- narodil sa český atlét a štvornásobný olympijský víťaz v behu na
stredné trate EMIL ZÁTOPEK, ktorý prekonal 18 svetových rekordov
a v rokoch 1949-51 vyhral za sebou 69 pretekov. Zomrel roku 2000
- narodila sa česká atlétka-oštepárka, olympijská víťazka v hode
oštepom DANA ZÁTOPKOVÁ, manželka Emila Zátopka

1952
- vyhlásili americkí pravičiari filmového umelca britského pôvodu
žijúceho v USA Charlie Chaplina za podvratný živel, keď
predchádzajúci deň odcestoval na návštevu Európy

1957
- uskutočnili USA prvý atómový pokus hlboko pod povrchom Nevadskej
púšte

1962
- zomrel ruský dramatik, prozaik, publicista, kritik a filmový
scenárista NIKOLAJ FIODOROVIČ POGODIN (vlastným menom Stukalov).
Narodil sa roku 1900
- zomrela česká divadelná herečka LIBĚNA ODSTRČILOVÁ. Narodila sa
roku 1890

1967
- začalo sa v New Yorku 22. Valné zhromaždenie OSN, pričom za jeho
predsedu zvolili rumunského ministra zahraničných vecí Cornelia
Manesca a schválili rezolúciu o technickej pomoci rozvojovým
krajinám, odporúčanie o medzinárodnej spolupráci v kozmickom
priestore, rezolúciu odsudzujúcu rasizmus v JAR a Rodézii,
odsudzujúcu Portugalsko za koloniálnu politiku


1972
- začalo sa 27. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN, ktoré rokovalo
o medzinárodnej bezpečnosti, Blízkom východe, odzbrojení, likvidácii
zvyškov kolonializmu, hospodárskom rozvoji a zákaze chemických
a bakteriologických zbraní, pričom predseda vlády Kórejskej
ľudovodemokratickej republiky Kim Ir-sen ho vyzval zaoberať sa
kórejským problémom
- boli podľa oznámenia ugandských úradov nepriateľské jednotky
porazené a 300 nepriateľov zahynulo, avšak nepokoje a ozbrojené
zrážky pokračovali aj v nasledujúcich dňoch
- začalo sa dvojdňové zasadnutie najvyššieho sovietu ZSSR, na ktorom
schválili zákon o štatúte členov sovietu poslancov pracujúcich,
opatrenia na ochranu prírody a ďalšie dokumenty, pričom zvolili
Najvyšší súd ZSSR, uskutočnili čiastkové zmeny vo vláde a prezídiu
Najvyššieho sovietu

1977
- zomrel rakúsky maliar a grafik KURT MOLDOVAN. Narodil sa roku 1918

1982
- zvíťazili vo švédskych parlamentných voľbách Švédska sociálno-
demokratická robotnícka strana pod vedením Olofa Palmeho so ziskom
166 mandátov, Ľavicová strana - komunisti Švédska 20 a Strana stredu,
Umiernená zjednotená strana a Ľudová strana získali spolu 163
mandátov, pričom po šiestich rokoch opozície sa dostali opäť k moci
sociálni demokrati, ktorí predtým vládli nepretržite 44 rokov
- vypukol štrajk 26 000 amerických rušňovodičov, pričom prezident
Ronald Reagan podpísal 22.9. mimoriadny zákon, ktorým ho zakázal
a nariadil rušňovodičom hrozbou straty zamestnania okamžitý návrat do
práce
- zintenzívnili boje na iracko-iránskom fronte, pričom iránske
diverzné skupiny zničili 57 pevných oporných bodov, 300 irackých
vojakov padlo a 380 bolo zranených a iránske delostrelectvo spôsobilo
značné hmotné škody pri ostreľovaní miest Basra, Hanakíja a osady
Zurbatíja


1987
- zomrel predstaviteľ nórskeho robotníckeho hnutia EINAR HENRY
GERHARDSEN. Narodil sa roku 1897
- zavraždila v Manile skupina teroristov generálneho tajomníka
filipínskej spoločenskej organizácie Bayan (Vlasť) LEANDRA ALEJANDRA


1992
- zomrela vo veku 63 rokov česká dramaturgička EVA BEZDĚKOVÁ
- vyzvala Bezpečnostná rada OSN na vylúčenie Juhoslávie (Srbska
a Čiernej Hory) z práce Valného zhromaždenia, pretože nemala nárok na
následníctvo v OSN
- zomrel vo veku 74 rokov český etnograf a folklorista JAROMÍR JEH
- schválil Senát Kongresu USA rozpočet na obranu vo výške 274 miliárd
dolárov a moratórium na skúšky jadrových zbraní na deväť mesiacov
(malo sa skončiť 1.7.1993 a predchádzať zastaveniu jadrových skúšok
od 1.10.1996), pričom 25.9. schválila moratórium
- zomrela vo veku 61 rokov česká choreografka JARKA CALÁBKOVÁ
- zverejnil Pakistan deväťbodový dokument vyjadrujúci podporu
afganskej vláde a zaviazal sa nezasahovať do vnútorných záležitostí
Afganistanu
- zomrela česká operná speváčka (alt) ŠTEPÁNKA ŠTEPÁNOVÁ. Narodila sa
roku 1906
- vyslovil sa generálny tajomník Komunistickej strany Vietnamu Do
Muoi na úvodnom zasadnutí nového Národného zhromaždenia pre
reformovanie KS ako nevyhnutného predpokladu pre úspešný priebeh
modernizácie politického systému a väčšiu autonómiu vlády
a parlamentu
- zomrel britský operný spevák GERAINT LLEVELLYN EVANS. Narodil sa
roku 1922

1997
- prijala medzinárodná konferencia o protipechotných mínach, ktorá sa
skončila v Oslo, text záverečného dohovoru, ktorým sa zakazovala
výroba, skladovanie a používanie týchto zbraní
- podporili obyvatelia Walesu v referende výnimočne tesnou väčšinou
51,3 percenta zámer britskej vlády na vytvorenie regionálneho
parlamentu
- schválila oficiálne grónska vláda 58-ročného Jonathana Motzfeldta
na funkciu nového predsedu vlády, ktorý nahradil 51-ročného Larsa
Emila Johansena, pričom obidvaja predstavitelia boli členmi
Pokrokovej strany (Siumut)

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 2. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 3. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 4. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť
 8. Lety do exotiky už aj z Bratislavy
 9. Nonstop banka vo vrecku - aplikácia Mobil Banking
 10. Ako sme jazdili v socializme
 1. 5 tipov ako na zdravé nôžky v škole
 2. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho
 3. Už aj seniori presadajú do SUV
 4. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku
 5. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov
 6. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov
 7. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me
 8. Stavebný úrad neoprávnene predĺžil americkej ambasáde lehotu
 9. Grantová výzva na vykonávanie činností centier Europe Direct
 10. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami
 1. Let s prestreleným srdcom: Samovraždy slovenských hercov 27 345
 2. Ako sme jazdili v socializme 3 503
 3. Lety do exotiky už aj z Bratislavy 1 925
 4. Problémy s počatím? Čo vás čaká na ceste za dvomi čiarkami 1 633
 5. Daikin predĺžil záruku na klimatizácie so službou Stand By Me 1 574
 6. Ako sa developer prispôsobil nárokom kupujúceho 1 476
 7. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 373
 8. TAURIS výrobky na gril potešia gurmánov aj maškrtníkov 1 302
 9. 6 účinkov prírodného slovenského výrobku 1 259
 10. Ako pracujú horskí záchranári? Tieto veci by ste nemali podceniť 1 130

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Teroristi zaútočili v Barcelone, zahynulo najmenej 13 ľudí (minúta po minúte)

Dodávka vrazila do davu ľudí v centre mesta. K útoku sa prihlásil Islamský štát.

KOMENTÁRE

Kam sa podelo Učiace sa Slovensko? Danka to netrápi

Kde je tá najväčšia reforma školstva z dielne Plavčana?

SVET

Ľudia utekali v panike. Ako vyzerala situácia v Barcelone (fotogaléria)

Polícia potvrdila, že išlo o teroristický útok.

Neprehliadnite tiež

Domov

Kontrolovala Čistý deň: Richter len podľahol tlaku

Keď Katarína Hatráková z úradu práce upozornila na nezrovnalosti v správe o Čistom dni, nadradení jej povedali, aby to neriešila.

Domov

V SNS vyčkávajú na Danka a mlčia, viaže ich zákaz zhora

Andrej Danko nezvládol situáciu, SNS na vstup do koalície nemala. Myslí si to jej bývalý člen Rudolf Pučík, ktorý Danka do politiky dostal.

Domov

Plavčan by mohol ešte pred odchodom otočiť zopár miliónov eur

Pred uzatvorením je tender na centrálny internet pre školy za desiatky miliónov eur.

Domov

Gröhling: Danko kazí politiku. Kaderníkom ma neurazil

Andrej Danko v prejave povedal, že Plavčan je profesor a nie nejaký kaderník, čím zaútočil na experta SaS na školstvo Branislava Gröhlinga.