Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

New York 19. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Eduard Kukan dnes v rámci všeobecnej rozpravy 57. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku predniesol prejav, v ktorom prezentoval postoj SR k významných otázkam aktuálneho medzinárodn

Kukan na VZ OSN: Slovensko plne podporuje protiteroristickú koalíciu


New York 19. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Eduard
Kukan dnes v rámci všeobecnej rozpravy 57. zasadnutia Valného
zhromaždenia OSN v New Yorku predniesol prejav, v ktorom prezentoval
postoj SR k významných otázkam aktuálneho medzinárodného diania.

V prvej časti prejavu skonštatoval, že Slovensko od začiatku
plne podporuje protiteroristickú koalíciu. Podľa Kukana musí byť
organizovanie protiteroristického zápasu ústredným bodom úsilia
členských krajín OSN v zmysle rezolúcie číslo 1373, ktorú vlani
schválila Bezpečnostná rada OSN jednomyseľne.

Kukan pripomenul, že slovenské orgány po 11. septembri 2001
prijali celý rad opatrení a posilnili aj legislatívu, aby mohla byť
efektívne použitá proti teroristickým činom. Dodal, že SR je zmluvnou
stranou vo všetkých 12 globálnych medzinárodných dohovoroch
o potláčaní terorizmu.

V prejave ocenil výsledky, ktoré OSN dosiahla v rámci mierových
síl OSN v Afganistane, a informoval, že slovenská ženijná jednotka sa
zapojila do operácie Trvalá sloboda v auguste 2002.

V ďalšej časti vystúpenia pred delegátmi VZ OSN Kukan
zdôraznil, že Slovensko je stúpencom politiky nerozširovania zbraní
hromadného ničenia, kontroly zbrojenia a odzbrojenia. SR sa aktívne
zapája do globálneho úsilia na úseku odzbrojenia a medzinárodnej
bezpečnosti. Kukan pripomenul, že slovenskí vojaci, personál
a pozorovatelia slúžia v mierových oddieloch a štáboch OSN v Etiópii,
Eritrei, na Cypre, v Iraku, v Jeruzaleme, na Golanských výšinách,
v Sierre Leone a na Východnom Timore. Podľa Kukana je SR pripravená
podieľať sa aj v budúcnosti na zabezpečovaní plnenia úloh OSN na
Balkáne, kde v súčasnosti pôsobí 600 slovenských vojakov.

Šéf slovenskej diplomacie vzdal v prejave hold tým príslušníkom
mierových misií, ktorí pri výkone služby prišli o život. Medzi nimi
sú aj štyria Slováci.

Kukan sa dotkol aj irackej otázky a uviedol, že Slovensko
pozorne zaznamenalo rozhodnutie irackej vlády povoliť bez podmienok
návrat zbrojných inšpektorov OSN. Po tomto rozhodnutí však musia
nasledovať konkrétne kroky, ktoré prispejú k rýchlej a plnej
realizácii rezolúcií BR OSN, zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Za spoločnú zodpovednosť medzinárodného spoločenstva označil
dosiahnutie komplexného mierového riešenia izraelsko-palestínskeho
konfliktu, výsledkom ktorého bude existencia dvoch nezávislých
štátov. Vyjadril podporu snahám tzv. kvarteta, ktoré sa snaží nájsť
optimálne riešenie pre Blízky východ.

Minister v prejave k VZ OSN pripomenul, že Slovensko plne
rešpektuje a dodržiava pravidlá a princípy medzinárodného práva.
V mene SR vyjadril podporu Medzinárodnému súdnemu dvoru, ako aj
novovzniknutému Medzinárodnému trestnému súdu.

Na záver vystúpenia sa vyslovil za realizáciu cieľov Miléniovej
deklarácie a záverov svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji
v Johannesburgu. OSN má podľa ministra Kukana nezastupiteľnú úlohu
pri hľadaní riešení globálnych problémov, akými sú napríklad ochrana
ľudských práv, boj proti chudobe, hladu a chorobám, boj proti obchodu
s drogami a snaha zabrániť šíreniu zbraní.

V závere vystúpenia Kukan uviedol, že SR podporuje rozšírenie
BR OSN o stálych aj o nestálych členov, aby sa tak zabezpečila jej
väčšia reprezentatívnosť a aj väčšia efektívnosť.

Kukan sa dnes v rámci 57. zasadnutia VZ OSN stretol
s generálnym tajomníkom OSN Kofim Annanom. Annan sa zaujímal
o aktuálnu vnútropolitickú situáciu v SR v súvislosti s parlamentnými
voľbami.
Šéf slovenskej diplomacie informoval aj o pôsobení slovenských
jednotiek v rámci mierových misií OSN. Annan ocenil pôsobenie SR ako
aktívneho a zodpovedného člena svetového spoločenstva.

Obaja predstavitelia diskutovali aj o situácii na Balkáne
a Blízkom východe a v Iraku.

 


SR nemôže ustúpiť od požiadavky na kladnú bilanciu po vstupe do EÚ


Brusel 19. septembra (TASR) - Pozitívna finančná bilancia po vstupe
do EÚ je zo strany Slovenska nevyhnutnou podmienkou a požiadavkou,
z ktorej nemožno ustúpiť. Po sérii stretnutí s predstaviteľmi
Európskej komisie to dnes v Bruseli povedal hlavný slovenský
vyjednávač s EÚ Ján Figeľ.

"Táto požiadavka je nenegociovateľná. Nemôžeme prijať hocijakú
finančnú schému, ale takú, ktorá naplní očakávania a oprávnené
požiadavky Slovenska," povedal Figeľ TASR po schôdzke s generálnym
riaditeľom EK pre rozšírenie Enekom Landaburuom.

Podľa jeho slov musí mať Slovensko pri prevzatí povinností
člena EÚ aj prístup k právam členskej krajiny, ktoré sa majú vyjadriť
nielen v politickej alebo inštitucionálnej, ale aj finančnej oblasti.

Výpočty EK ukazujú, že Slovensko by v prvom roku po vstupe malo
po odpočítaní členského príspevku dostávať z fondov EÚ menej peňazí
ako rok pred vstupom, čo je podľa Bratislavy neprijateľné.

Komisia navrhuje tento rozdiel vyrovnať kompenzáciami, s čím
však niektoré členské štáty nesúhlasia. "Ide o tú skupinu štátov,
ktoré sú aj proti priamym platbám farmárom (Nemecko, Holandsko,
Británia, Švédsko)," uviedol hlavný slovenský vyjednávač.

V Bruseli rokoval aj o citlivej kapitole hospodárska súťaž, kde
ešte stále neexistuje dohoda o štátnej pomoci pre US Steel. V prípade
SR ide o poslednú otvorenú kapitolu, ktorá nemá priamy súvis
s rozpočtom.

"Zatiaľ neexistuje oficiálny text schválený medzi
direktoriátmi, a práve to je jeden z otáznikov, či sa dohodneme. Nie
je totiž dobrá hocijaká dohoda, ale taká, ktorá zohľadní záujem
všetkých zúčastnených strán," povedal Figeľ, ktorý verí, že sa to
podarí.

Ide o dohodu v troch navzájom súvisiacich aspektoch - objeme
celkovej odsúhlasenej štátnej pomoci pre US Steel, dĺžke jej trvania
a limitov pre produkciu a export do budúcej rozšírenej únie tak, aby
súťaž v sektore oceliarstva nebola touto dohodou zásadne narušená.

Práve tieto limity sú podľa dobrých zdrojov zatiaľ kameňom
úrazu pre US Steel, pretože EK navrhuje zrejme aj kvôli oceľovej
vojne s USA pre podnik zatiaľ neprijateľné podmienky.

"Predpokladám, že sa nájde kombinácia, ktorá zachová výhody
investora aj záujem SR a EÚ na dobrom spoločnom riešení," uviedol
Figeľ, podľa ktorého stále existuje predpoklad, že by sa kapitolu
stihlo Slovensko uzavrieť na ministerskom kole rokovaní na konci
septembra. Na budúci týždeň má EK predložiť členským štátom návrh
spoločného stanoviska ku kapitole.

S predstaviteľmi generálneho riaditeľstva EK pre
poľnohospodárstvo rokoval Figeľ najmä o požiadavke SR na zvýšenie
výrobných kvót pre niektoré komodity, najmä mlieko a izoglukózu.
Podľa jeho slov existuje na strane EK politická vôľa a priestor na
rokovania o týchto požiadavkách.

 

Vo Washingtone odhalili sochu T.G. Masaryka


Washington 20. septembra (TASR) - Za účasti českého prezidenta
Václava Havla, bývalého slovenského prezidenta Michala Kováča a za
záujmu Američanov odhalili vo štvrtok podvečer vo Washingtone
v prestížnej diplomatickej štvrti pamätník hlavnému tvorcovi
myšlienky samostatného štátu Čechov a Slovákov Tomášovi Garriguovi
Masarykovi.

Bronzová takmer trojmetrová socha zachytáva stojaceho T.G.
Masaryka v hĺbavom postoji s klobúkom v ruke a s listinou, ktorá je
podľa niektorých výkladov dohodou z Pittsburghu medzi krajanmi
o vzniku samostatného Česko-Slovenska.

Na adresu tohto filozofa, humanistu a politika pred slávnostným
odhalením sochy odznel celý rad prednášok, ktoré pripravila americká
mimovládna organizácia Frends of Czech Republic, Priatelia Českej
republiky, ktorá stála aj za týmto celým unikátnym projektom.

Na seminári o odkaze T.G. Masaryka hodnotili účastníci jeho
význam pre Čechov a Slovákov, ale v širšom kontexte aj pre novú
modernú Európ. Na akcii sa zúčastnil aj prezident Václav Havel,
bývalý prezident Michal Kováč, bývalá ministerka zahraničných vecí
Madeleine Albrightová a americkí, českí a slovenskí odborníci.

Socha T.G. Masaryka v Spojených štátoch bude trvalou spomienkou
na putá, ktoré po dlhé desaťročia spájajú Čechov a Slovákov zo
Spojenými štátmi, uviedli pri slávnostnom odhalení sochy prezident
Václav Havel a bývalý slovenský prezident Michal Kováč. Podujatie
a prítomných pozdravil listom aj americký prezident George W. Bush.

Niektoré slovenské krajanské kruhy sa však s nevôľou pozerali
na "návrat T.G. Masaryka medzi českú a slovenskú komunitu v USA", čo
dali najavo v periodikách Slovák v Amerike a Jednota.

 

Dánsko varuje kandidátske krajiny pred falošnými nádejami v otázke
financií


Kodaň 20. septembra (TASR) - Dánske predsedníctvo v Európskej únii
dnes zmarilo nádeje kandidátskych krajín na to, že EÚ môže počas
záverečného kola rokovaní značne zvýšiť svoju pomoc pre ne po ich
prijatí.

Ako uviedol dánsky minister pre európske záležitosti Bertel
Haarder, definitívna suma pre nových členov bude pravdepodobne
podobná návrhu predloženému Európskou komisiou začiatkom tohto roka.

Súčasne varoval, že niektorí členovia európskej pätnástky chcú
ponúknuť menej výhodné podmienky pre desať kandidátskych krajín
dúfajúcich, že sa im podarí ukončiť rokovania ešte v tomto roku
a stať sa tak členmi únie v roku 2004. Haarder preto radí všetkým,
aby si nerobili falošné nádeje na zlepšenie návrhu EK. Týka sa to
podľa neho predovšetkým problematiky priamych platieb.

Podľa návrhu EK by malo desať nových členov dostať vyše 40
miliárd eúr z rozpočtu na obdobie 2004-06. V skutočnosti dostanú
tieto krajiny v uvedenom období 25 miliárd eúr, zatiaľ čo ostatné
prostriedky budú mať k dispozícii neskôr. Použité budú v rezortoch
dopravy, životného prostredia, na rozvoj vidieka a priame platby
farmárom.

Kandidátske krajiny však tvrdia, že finančná pomoc zo strany
únie je pre ne slabá vzhľadom na ich vlastné vysoké príspevky do
rozpočtu únie. Tie sa pohybujú okolo 15 miliárd eúr v rokoch
2004-06. Niektoré bohatšie kandidátske krajiny, ako napríklad
Slovinsko či Česko, by dokonca mohli skončiť ako prispievatelia do
rozpočtu bez navrhovaného systému dočasných finančných kompenzácií.
Práve to má byť jednou z najzávažnejších otázok v nadchádzajúcich
rokovaniach.

Haarder v tejto súvislosti poukázal na to, že skutočne dôležité
pre kandidátov nie sú len termíny vstupu do EÚ, ale rokovania
o rozpočte pre obdobie 2007-13.


Ruskí politici sa vyslovujú za rozvoj dobrých vzťahov so Slovenskom


Moskva 21. septembra (TASR) Ruskí politici veria, že výsledok
volieb v SR a euroatlantické integračné ambície Bratislavy sa
neodrazia negatívne na úrovni hospodárskych a politických vzťahov
s Ruskom. K smerovaniu Slovenska do NATO majú výhrady len ruskí
komunisti a centristi.

Podľa podpredsedu ruskej Štátnej dumy a bývalého veľvyslanca
v USA (1992-93) Vladimira Lukina je Rusko pripravené na spoluprácu so
Slovenskom vo všetkých smeroch.

"Nech zvíťazí ten, koho chce ľud. Sme pripravení na
konštruktívnu spoluprácu s každou slovenskou vládou. Vzťahy medzi
našimi krajinami boli vždy dobré, dúfam, že také aj zostanú. Zažili
sme aj horšie doby, ale naše národy chovajú k sebe vzájomné sympatie
a úctu. Verím, že tieto sympatie sa zachovajú po hocakých voľbách
a za všetkých režimov. Navyše, existujú zvláštne kultúrne väzby
spojené so slovanstvom, slovanskou kultúrou, s literatúrou, ktoré
treba rozvíjať," povedal pre TASR podpredseda dolnej komory ruského
parlamentu Vladimir Lukin.

"Čo sa týka vášho vstupu do NATO a Európskej únie, keď ste sa
tak rozhodli, tak tam vstúpte. Keď vstupujete do NATO, tak vás niekto
vážne ohrozuje, tak sa potrebujete brániť... Podľa mojich informácií
sa na vás nikto nechystá zaútočiť. Ale to je vaša vec. Asi chcete
platiť viac za vojenské výdavky," vysvetlil svoj odmietavý postoj
k rozšíreniu aliancie.

Lukin bol v minulosti lídrom pravicovej strany Jabloko, ktorá
sa spojila s Úniou pravicových síl (SPS).

Napriek tomu je Lukin presvedčený o tom, že vstup SR do NATO
nemusí byť prekážkou spolupráce Slovenska s Ruskom vo vojenskej
oblasti. "Ak budete kupovať vojenskú techniku nielen zo Západu, ale
aj z Východu, bude to pre vás lacnejšie a lepšie. Nech by ste
nakúpili akúkoľvek techniku, aj tak na vás nikto nezaútočí. A naša
technika je pre vás lacnejšia, jednoduchšia a zrozumiteľnejšia. Ak
tieto štátne atribúty potrebujete, nezabúdajte na našu ponuku," dodal.

Jeho kolegyňa z ruského parlamentu Irina Chakamadová ale voči
smerovaniu SR do NATO nenamieta. Podpredsedníčka Štátnej dumy
a členka vedenia pravicovej strany SPS pre TASR povedala, že "vzťahy
Ruska so Slovenskom sa v poslednej dobe dostali do tempa, zlepšujú
sa. Je to veľmi pozitívne. Vysvetľujem si to tým, že sa zmenila aj
zahraničnopolitická orientácia Ruska. Nie sme proti rozšíreniu NATO.
Úsilie krajín strednej a východnej Európy o získanie podpory zo
strany aliancie je podľa nás prirodzené."

Na mimoriadny význam rusko-slovenských vzťahov a ich slovanský
kontext poukázal podpredseda Liberálnodemokratickej stravy Ruska
(LDPR) Alexander Mitrofanov. "Slovensko malo k Rusku vždy bližšie než
všetky ostatné európske krajiny. Vždy existovali nadštandardné
vzťahy. To nie sú len slová, ale skutočnosť. Preto by sme chceli
tieto vzťahy zachovať," povedal.

Podľa Mitrofanova, druhého muža v strane Vladimira
Žirinovského, "Slovensko by sa malo uberať cestou Fínska obdobia 70.
a 80. rokov, keď táto krajina bola takým špecifickým mostom medzi
Západom a Východom. Slovensko vstúpi do EÚ, je to jeho strategický
smer a my nie sme proti. Len by sme chceli, aby naše tesné vzťahy
boli zachované, aby to bolo pre vás výhodné ekonomicky aj politicky.
Slovensko má šancu byť členom európskej rodiny a zachovať si tesné
kontakty s Ruskom," vysvetlil pre TASR.

Vstup SR do NATO by sa na vzťahoch s Ruskom podľa Mitrofanova
nemal odraziť negatívne: "Do NATO už vstúpili všetci. NATO prestáva
byť vojensko-politickou alianciou a stáva sa nevedno čím."

Kategorickým odporcom cesty SR do Severoatlantickej aliancie je
Gennadij Ziuganov, predseda Komunistickej strany Ruskej federácie
(KPRF). "Každé rozšírenie vojenského paktu je nešťastím pre planétu
i pre nových členov. Rozšírenie vojenského paktu a pokus podriadiť
celú planétu americkej globalizácii je neprirodzené a amorálne," súdi
šéf ruských komunistov, ktorý má obavu, že Slovensko sa stane
súčasťou amorálneho proamerického sveta.

Proti smerovaniu Bratislavy do NATO, čo by malo byť jednou
z očakávaných povolebných priorít, sa pre TASR vyslovil aj Gennadij
Rajkov, šéf centristického provládneho poslaneckého klubu Ľudový
poslanec. Slovenskí občania by sa podľa neho mali slobodne rozhodnúť
v referende.

Poslanec Rajkov ale dúfa, že aj v budúcnosti bude slovenská
politika voči Rusku vyvážená. "Osobne som sa s prezidentom Slovenska
Rudolfom Schusterom stretol počas jeho návštevy v Rusku, keď ho
prijal predseda Štátnej dumy Gennadij Selezňov. O Slovensku mám tú
najlepšiu mienku. Slovensko malo vždy vyváženú politiku."

 


MFD: České dejiny sú efektnými prehliadkami zrady už od Mníchova 1938


Praha 21. septembra (TASR) - Súdny proces s prednovembrovými
komunistickými funkcionármi, ktorý sa v uplynulých dňoch konal
v Prahe, je jedným z hlavných tém dnešných českých denníkov.

Denník Lidové noviny sa pozastavuje najmä nad výrokom obhajcu
Kolju Kubíčka, ktorý počas piatkového záverečného prejavu porovnal
Milouša Jakeša s Ježišom Kristom. Konštatoval, že česká spoločnosť sa
snaží nájsť obetného baránka, ktorý by sňal jej hriechy alebo
neúspechy. Jozefa Lenárta porovnal s majstrom Janom či Giordanom
Brunom. Asi preto, aby zdôraznil, že nikdy nebol generálnym
tajomníkom, ale len jeho nasledovníkom. Padlo i čosi o inkvizícii
a odkazovalo sa na Bibliu.

Mladá fronta Dnes (MfD) si všíma skutočnosť, že v českej
histórii sa príliš vlastizradcov neobjavuje. Česko oficiálne žiadneho
ani nemá. "Má len dejiny, ktoré sú efektnými prehliadkami zrady vari
už od Mníchova 1938," dodáva denník. Súčasný proces s Jakešom
a Lenártom dáva veľkú šancu - môže nás o dvoch vlastizradcov
obohatiť. A možno aj o presvedčenie, že v našich novodobých dejinách
bolo aspoň niečo málo dobré, čo sa dalo zradiť, dodávajú noviny.

Bývalí funkcionári čelia obžalobe za to, že pomáhali
promoskovskej skupine vedenia KSČ k vlastizrade. Tá podľa žalobcu
spočívala v pokuse vytvoriť tzv. robotnícko-roľnícku vládu, ktorá
mala legalizovať vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa
v auguste 1968.

 


Maďari vysťahovaní v 1947 z Československa odmietajú výraz "výmena
obyvateľstva"


Komárom 21. septembra (TASR) - V severomaďarskom meste Komárom konalo
sa dnes prvýkrát celoštátne stretnutie pod názvom Vysťahovaní
z Felvidéku. Maďari, ktorí boli v rámci výmeny obyvateľstva pred 55
rokmi vysťahovaní z vtedajšieho Československa, považujú udalosti
z roku 1947 za násilné vysťahovanie a odmietajú výraz výmena
obyvateľstva.

"Je našou zodpovednosťou 12 rokov po zmene režimu, keď je možné
už všetko z histórie skúmať, aby sme sa dozvedeli, čo sa počas
takzvanej výmeny obyvateľstva v roku 1947 v Maďarsku
a v Československu dialo," povedal po ekumenickej bohoslužbe
v miestnom reformovanom kostole svetský predseda Maďarskej
reformovanej cirkvi Attila Kálmán.

Podľa jeho slov treba hľadať nie vinníkov, lebo nenávisť plodí
nenávisť, ale je potrebné úprimne povedať svetu, čo sa stalo
s desiatkami tisícov Maďarov.

"Chceme dať krajine a svetu na vedomie, že známku výmena
obyvateľstva, ktorú nalepili na naše zavlečenie - a tento výraz je
používaný aj v dejepise - odmietame," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré
prijali účastníci stretnutia. V dokumente pripomínajú, že títo ľudia
boli prinútení opustiť svoj domov a rodisko.

 


Tlačové agentúry: Slovensko dalo prednosť proeurópskym stranám


Paríž/Washington/Londýn/Viedeň/Hamburg/Budapešť 21. septembra (TASR)
- Slovensko dalo prednosť stranám proeurópskej pravice, ktoré si
želajú vstup do Európskej únie a NATO, reagovala na prognózy
výsledkov parlamentných volieb v SR francúzska tlačová agentúra AFP.

Pokus o návrat Vladimíra Mečiara bol zmarený. Bývalý premiér,
ktorý ignoroval Západ, je po voľbách príliš slabý na to, aby vládol
sám a prípadní koaliční partneri sa ho zriekli, uviedla americká
agentúra AP. Dodala, že Mečiarova strana obsadí podľa prognóz síce
prvé alebo druhé miesto, je však príliš slabá na to, aby sama
vytvorila vládu. Strana premiéra Mikuláša Dzurindu bude alebo prvá
- čo by znamenalo, že sa jej darilo lepšie, ako sa očakávalo, ale
môže byť aj tretia. V trojici najlepších je podľa prognóz aj vľavo
smerujúci Smer Róberta Fica. Ak sú prognózy presné, znamená to, že
Mečiar je zrejme von zo hry - vzhľadom na odmietnutie ostatných
veľkých strán spolupracovať s ním, dodala AP.

Slovenská vládnuca koalícia pravého stredu zrejme získala vo
voľbách dostatok hlasov na to, aby vytvorila novú vládu so stranou
s mediálnym magnátom na čele, konštatovala po zverejnení volebných
prognóz agentúra Reuters. Agentúra pripomenula, že predbežné
oficiálne výsledky volieb - ktoré sú tretími voľbami na Slovensku od
odtrhnutia sa od Českej republiky v roku 1993 - budú známe v nedeľu.
Bližšie informácie o voľbách nájdete na adrese, ktorá ako keby
Slovensko vôbec nepoznala: http://www.reuters.com/czech/election.

Rakúska tlačová agentúra APA informovala dnes o meniacich sa
prognózach volebných výsledkov slovenských parlamentných volieb
priebežne celé popoludnie. Po prvej správe o pravdepodobnom víťazstve
HZDS, ktorú vydala o 14.01 h nasledovali takmer v pravidelnom
30-minútovom rytme ďalšie informácie.

Bratislavský spravodajca APA v analytickom materiáli pod
titulkom Slovensko má všetky šance na vládu pravého stredu vyzdvihol
niekoľko základných trendov, ktoré podľa jeho názoru charakterizujú
dostupné informácie. Po prvé, ide o úpadok HZDS, po druhé
o neočakávane slabý výsledok Smeru, po tretie o dobrý výsledok
vládnej SDKÚ a strán pravého stredu. K nim pridáva ešte úspech KSS,
úplnú marginalizáciu reformných ľavicových strán a neúspech
nacionalistických strán.

Úspechy strán sú úzko spojené s prestížou a charizmou ich
lídrov, zdôrazňuje novinár v analýze a dodáva, že preto možno hovoriť
o triumfe premiéra Mikuláša Dzurindu a o porážke kontroverzného šéfa
HZDS Vladimíra Mečiara a čiastočne aj predsedu Smeru Róberta Fica.

Podľa APA nezaznie dnes v sídle Smeru s veľkou
pravdepodobnosťou Nech žije Róbert Fico! a v sídlach ľavicových
subjektov bude panovať apokalyptická nálada. Takú porážku, akú
utrpeli dnes na Slovensku reformné ľavicové sily, stredná Európa ešte
nezažila, dodáva autor analýzy.

Ak sa v nedeľu potvrdia spomínané trendy, bude mať Slovensko už
v priebehu mesiaca akcieschopnú, pre NATO a EÚ vierohodnú vládu,
v ktorej budú mať prevahu strany pravého stredu, konštatuje APA,
podľa ktorej by prípadná účasť Smeru v kabinete zabezpečila tejto
strane iba druhoradú úlohu. Logiku politického života na Slovensku
v nadchádzajúcom volebnom období bude však podľa rovnakého zdroja
charakterizovať práve vzájomná kontrola Smeru a strán pravého stredu.

Aj nemecká agentúra DPA a maďarská MTI priniesli odberateľom
viacero správ zo SR o odhadoch volebných výsledkov, aj keď tejto
problematike venovali o niečo menšiu pozornosť ako APA.


Agentúry: Pravica vyšla z parlamentných volieb v SR posilnená, Mečiar
zostal sám


Londýn/Washington/Paríž 22. septembra (TASR) - Vládnuce
strany pravého stredu získali vo víkendových voľbách v SR dostatok
hlasov na to, aby sformovali novú proeurópsku vládu, hoci HZDS
autokratického trojnásobného premiéra Vladimíra Mečiara získala
najväčší počet hlasov, informovala dnes o výsledkoch volieb v SR
britská agentúra Reuters. Zdôraznila, že prvý raz v postkomunistickej
Európe sa pravicová vláda vrátila k moci s väčšinou hlasov a porušila
tým trend presunu doľava badateľný v nedávnych voľbách v Poľsku,
Maďarsku a Česku.

Nová pravicová koalícia by mala podporiť vzťahy so Západom
a udržať Slovensko na ceste k vstupu do NATO v tomto roku a do
Európskej únie do dvoch rokov, dodala agentúra Reuters.

Agentúra ďalej informovala, že najväčšia pravicová strana
v slovenských parlamentných voľbách podmienila svoju účasť
v koaličnej vláde zotrvaním premiéra Mikuláša Dzurindu pri moci.
Podľa nej je to náznak smeru, ktorým sa v najbližších dňoch budú
uberať koaličné rokovania po tom, ako pravicové strany získali vo
víkendových voľbách v parlamente väčšinu.

SDKÚ získala 28 kresiel a je najväčšou pravicovou stranou
v parlamente, pripomína Reuters. Agentúra cituje ďalej Eduarda
Kukana, ktorý vyjadril očakávanie, že zostane naďalej ministrom
zahraničných vecí a že reformátor Ivan Mikloš bude viesť jedno
z ekonomických ministerstiev.

Americká agentúra AP konštatovala, že voľby podporili nádej
Slovenska na vstup do NATO a Európskej únie, keďže v nich strana
autoritárskeho bývalého premiéra Vladimíra Mečiara dopadla doteraz
najhoršie. Dzurinda zlepšil imidž Slovenska, ktoré zdedil od Mečiara,
reformami, ktoré zmazali desaťročia komunistickej vlády a priviedol
krajinu na prah NATO a bližšie k členstvu v EÚ, pokračuje AP. Kým
vstup do EÚ je ešte najmenej dva roky vzdialený, očakáva sa, že SR
dostane na novembrovom summite v Prahe pozvánku do NATO.

Kresťanskodemokratická pravica a proeurópski liberáli vyšli
z parlamentných volieb na Slovensku posilnení - napriek prvému miestu
nacionalistu Mečiara disponujú v parlamente slabou väčšinou, zhŕňa
oficiálne predbežné výsledky parlamentných volieb francúzska tlačová
agentúra AFP.

Agentúra ďalej uvádza, že otec slovenskej nezávislosti v roku
1993 Vladimír Mečiar, znevažovaný Západom pre svoje málo demokratické
praktiky v časoch, keď bol premiérom, sa dostal vo voľbách do čela.
Avšak jeho HZDS získalo iba 19,5 percenta hlasov na rozdiel od 27
percent v roku 1998.

Druhým prekvapením volieb podľa AFP je Komunistická strana
Slovenska, ktorá získala 6,32 percenta hlasov a prvý raz od
vyhlásenia nezávislosti krajiny v roku 1993 zasadne v parlamente.

 

Wiersma: Výsledok volieb umožňuje rýchle vytvorenie novej vlády


Brusel 22. septembra (TASR) - Výsledky parlamentných volieb na
Slovensku umožnia rýchle vytvorenie novej vlády, čo je pre krajinu
dôležité z pohľadu vstupu do Európskej únie a NATO. V reakcii na
volebné výsledky to dnes vyhlásil spravodajca Európskeho parlamentu
pre SR Jan Marinus Wiersma.

"Táto vláda bude schopná úspešne dokončiť proces integrácie
Slovenska do EÚ," povedal TASR holandský socialista.

Wiersma očakáva vládu, ktorej jadro budú tvoriť štyri pravicové
strany SDKÚ, SMK, KDH a ANO. Vytvoria ju podľa neho buď samostatne,
alebo prizvú k spolupráci aj Smer.

Aj keby vznikla čistá pravicová koalícia so 78 kreslami
v parlamente, Wiersma sa neobáva jej nestability. "Sú to tri strany,
ktoré sú spolu už dlhšie, ANO sa k nim programovo veľmi ľahko pridá
a istým spôsobom to bude súdržnejšia koalícia ako veľká koalícia aj
so Smerom," očakáva europoslanec.

"Ak by sa snažili vytvoriť väčšiu koalíciu, vyžiadalo by si to
viac času, a čas je dôležitý," upozornil Wiersma, ktorého sklamalo,
že v slovenskom parlamente nebudú mať zastúpenie sociálni demokrati.

Naopak ho prekvapil až nečakane dobrý výsledok SDKÚ a výrazná
strata podpory, ktorú napriek víťazstvu vo voľbách zaznamenalo HZDS.
S účasťou voličov vyjadril Wiersma spokojnosť.

 


Slováci vo voľbách ukázali, kam má smerovať ich krajina


Washington 22. septembra (TASR) - Slováci v parlamentných voľbách
ukázali želanie, kam má smerovať ich krajina, uviedol dnes pre TASR
predseda americkej mimovládnej organizácie Friends of Slovakia Jan
Surotchak.

Uvedomili si, že ich krajina potrebuje proreformnú vládu, ktorá
bude mať dôveru v Európskej únii a v NATO, dodal.

Podľa niektorých amerických odborníkov o dobrom výsledku
pravicových strán okrem iného rozhodlo to, že sa na ich stranu
priklonili voliči, ktorí niekoľko mesiacov pred voľbami tvrdili, že
voliť nepôjdu, pretože boli nielen frustrovaní, ale aj rozčarovaní
pomalým napredovaním reforiem. Nakoniec sa však ukázalo, že potreba
kontinuity bola pre ich rozhodnutie rozhodujúca.

"Budeme sa usilovať pomôcť Slovensku, ak dostane na pražskom
summite pozvánku do NATO, tým, že budeme veľmi usilovne lobovať
v americkom Senáte, ktorý musí dvojtretinovou väčšinou rozhodnutie
pražskej schôdzky aliancie podporiť. To bude najvážnejšia úloha
organizácie Friends od Slovakia v nasledujúcich mesiacoch," uviedol
Jan Surotchak.

 

Kovács: Je dobré, že parlament bude bez nacionalistov a že SMK dobre
účinkovala


Budapešť 22. septembra (TASR) - Z pohľadu stability strednej Európy,
rozšírenia Severoatlantickej aliancie a Európskej únie ako aj
z pohľadu vývoja maďarsko-slovenských vzťahov sú výsledky slovenských
parlamentných volieb pozitívne. Povedal to dnes pre TASR minister
maďarský zahraničných vecí László Kovács.

Minister ocenil, že do Národnej rady SR sa nedostali
extrémistickí nacionalisti - politici nedávno rozštiepenej Slovenskej
národnej strany. Vyzdvihol účinkovanie Strany maďarskej koalície
(SMK), ktorej výsledok je podľa jeho slov nad očakávanie. SMK
v posledných rokoch ako vládna strana zohrala pozitívnu úlohu
v slovenskom politickom živote a napomohla aj procesu európskej
integrácii SR, podotkol Kovács.

Šéf maďarskej diplomacie sa domnieva, že na základe počtu
mandátov môže vzniknúť taká vládna koalícia, ktorá zabezpečí SR
demokratický vývoj, ďalšie približovanie k NATO a neskôr aj k EÚ,
Maďarsku bude dobrým partnerom v ďalšom rozšírení maďarsko-slovenskej
spolupráce a zabezpečí naplnenie práv Maďarov žijúcich v SR.

 


La Libre Belgique: Voľby ukončili napätie okolo integrácie SR do EÚ
a NATO


Brusel 22. septembra (TASR) - Slovensko má odteraz dobré šance
vstúpiť v blízkom čase do EÚ a NATO. Voliči uprednostnili proeurópske
pravicové strany, čomu sa únia a aliancia tešia, píše dnes v článku
o slovenských voľbách internetové vydanie belgického denníka La Libre
Belgique.

Na prekvapenie analytikov pravicoví kresťanskí demokrati
a liberáli disponujú väčšinou v parlamente (42,51 percenta). Vyťažili
z nečakaného úspechu SDKÚ doterajšieho premiéra Mikuláša Dzurindu,
ktorá získala 15,09 percenta hlasov.

Skutočnosť, že nacionalista Vladimír Mečiar nemôže vytvoriť
vládnu koalíciu, ukončila napätie okolo kandidatúry Slovenska na
členstvo v euroatlantických štruktúrach.

Hoci Mečiarovo HZDS zvíťazilo, stratilo oproti minulým voľbám
v roku 1998 takmer osem percent. V posledných mesiacoch EÚ a NATO
hrozili Slovensku, že ho nepríjmu do svojich radov, ak voliči dajú
moc autokratickému Mečiarovi, ktorý za svojho vládnutia v rokoch
1994-98 uvrhol krajinu do izolácie, pripomína internetové vydanie La
Libre Belgique.

V nedeľu Mikuláš Dzurinda navrhol vytvorenie pravicovej
koalície zloženej z SDKÚ, SMK, KDH a liberálnou stranou ANO, uzatvára
denník.

Ostatné belgické médiá o slovenských voľbách informovali len
stručne. V verejnoprávnom frankofónnom rozhlase a televízii sa
v hlavných správach objavila krátka zmienka o tom, že Slováci volili
proeurópske strany a že Vladimír Mečiar nebude v budúcej slovenskej
vláde.

Ďalšie odkazy na zahraničné médiá:

Moderate Reformers Win Slovak Election
Slovakia: Election Appears To Sideline Meciar
Slovaks return pro-western coalition
Slovakia poll snubs Meciar
National Politics Has Little Impact on Small-Town Slovakia
Slovakia Vote Boosts NATO, EU Chances

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 3. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 6. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 7. Rastie nám pokrivená generácia?
 8. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 9. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji
 10. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba
 1. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 2. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 3. Detské zúbky sú veda
 4. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 5. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 6. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 8. Štartujú jesenné módne dni v Poluse
 9. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku
 10. Rastie nám pokrivená generácia?
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 8 952
 2. Rastie nám pokrivená generácia? 3 315
 3. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 694
 4. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 2 173
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 332
 6. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 260
 7. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 009
 8. Pivovar Šariš podporí cestovný ruch v Prešovskom kraji 1 005
 9. Novinka v realitnom biznise! Zatiaľ dostupné len v Grand Koliba 839
 10. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 728

Hlavné správy zo Sme.sk

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.

SVET

Šéfka AfD vynadala kolegom a opustila tlačovú konferenciu

Petry nebude pôsobiť v parlamentnom klube.

Neprehliadnite tiež

Domov

Župan by ma v prvom rade mohol presvedčiť, na čo mi je a čo robí

Marianna Varjanová už vyše 20 rokov podniká v cestovnom ruchu v okrese Bardejov. Hovorí, že viac ako podporu by od úradov chcela pokoj.

Domov

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

Domov

Režisérka Nvotová: Dúfam, že školení o korupcii sa zúčastní aj Fico

Protikorupčné pochody majú zmysel, aj keď požiadavky študentov zostávajú zatiaľ nevypočuté, hovorí pre SME režisérka Tereza Nvotová.

Domov

Kiskovi sa do vysvetľovania financovania kampane nechce, mimovládky by čakali viac

Minister Kažimír prezidentovi odporučil vzdať sa daňového tajomstva. Aliancia Fair-play varuje pred zneužívaním témy proti politickým súperom.