Historický kalendár na 27. septembra

Svetový deň cestovného ruchu - vyhlásila Svetová organizácia cestovného ruchu (WTO) na základe rezolúcie Valného zhromaždenia WT0 v španielskom Torremolinos (1979) s cieľom a poslaním uvedomiť si významný prínos cestovného ruchu do hospodárstva, kultúry a sociálnych podmienok krajiny - dátum schválenia štatútu WTO v Mexico City (27.9.1970), pričom prvá oslava sa uskutočnila nasledujúci rok

Deň železničiarov - zdôraznila význam železničnej dopravy pre budovanie socializmu 1. celoštátna konferencia na Pražskom hrade, na ktorej sa zúčastnil Antonín Zápotocký (1954) a odvtedy sa oslavuje

Hošana Rabba (židovský polosviatok) - veľká modlitba o pomoc na
siedmy deň Sukkotu

Povýšenie kríža Pánovho - Dvanásť Hospodských a Bohorodičných sviatkov: nepohyblivý sviatok a pôst Pravoslávnej cirkvi na Slovensku


Vincent z Pauly, kňaz

1864
- narodil sa v Černovej politik, katolícky kňaz, náboženský
spisovateľ, zakladateľ a predseda Slovenskej ľudovej strany (neskôr
HSĽS) ANDREJ HLINKA, jedna z najvýznamnejších postáv slovenského
politického života v prvej polovici 20. storočia a hlavný
predstaviteľ slovenského autonomistického hnutia. Zomrel 16.8.1938

1877
- narodil sa v Banskej Bystrici-Radvani právnik, spoluautor
lexikónov, autor príručiek o peňažníctve a práve ALEXANDER KNEPPO,
ktorý sa zúčastnil na príprave uhorského zákona o priamej dani
a vojnových exekučných výnosov. Dátum úmrtia neznámy.

1902
- založili v Chicagu prvý slovenský robotnícky vzdelávací spolok
v USA Slovenskoamerický vzdelávací spolok Rovnosť, pričom medzi
zakladateľov patril aj budatínsky rodák Štefan Martinček

1907
- narodil sa kňaz a prekladateľ MICHAL VALO

1912
- narodil sa MICHAL CHOLUJ, člen Slovenského syndikátu novinárov
- narodil sa v Trnave protifašistický bojovník, ekonóm a technik
FRANTIŠEK FIŠERA, ktorý bol zakladateľom organizácií Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Trnave, pričom získal najvyššie
vojenské, zväzové a občianske vyznamenania. Zomrel 20. 2. 1998

1927
- narodil sa v Bottove vysokoškolský pedagóg, výskumník a odborný
publicista v oblasti geodézie SVÄTOPLUK MICHALČÁK
- narodil sa v palárikove vysokoškolský pedagóg ALEXANDER PIKLER

1937
- narodila sa v Prahe (Česko) maliarka a ilustrátorka BĚLA KOLČÁKOVÁ,
členka Umeleckej besedy slovenskej

1947
- narodil sa v Zelenči pedagóg a básnik MILAN JEDLIČKA

1952 - 50. VÝROČIE
- bola v Rákoši pri Košiciach slávnostná posviacka nového kostola

1972
- začal sa v Prahe štvordňový 1. zjazd SZM, ktorý zvolil nové vedenie
a prijal viaceré dokumenty

1982
- zomrel astronóm-amatér a priekopník amatérskej astronómie JOZEF
NOVOTNÝ, ktorý pôsobil v Leviciach. Narodil sa 9.9.1898
- začala sa štvordňová návšteva predsedu Sýrskej arabskej republiky
Abdara Raufa Kásima, pričom podpísali protokol o ďalšom rozvoji
obchodnej, hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci; prehĺbení
a rozšírení spolupráce v oblasti zdravotníctva na roky 1982-1984
a prijali spoločné komuniké

1992
- zomrel v Ľubochni akademik, jazykovedec a zastánca radikálnej
pravopisnej reformy ĽUDOVÍT NOVÁK, významný predstaviteľ modernej
slovenskej lingvistiky, ktorý bol priekopníkom štrukturalizmu
a fonológie, pričom sa venoval štúdiu dejín slovenského jazyka
a slovenského spisovného jazyka. Narodil sa 15.10.1908

1997
- konal sa v Nitre druhý ročník udeľovania divadelných ocenení sezóny
Dosky '97, pričom najlepšou herečkou minulej sezóny sa stala Zuzana
Kronerová, najlepším hercom Martin Huba a najlepším režisérom Roman
Polák za inscenáciu hry Ostrovského Les

---------------------------------------------------------------------

1612
- zomrel poľský jezuitský kazateľ a spisovateľ PIOTR SKARGA
(Poweski). Narodil sa roku 1536

1657
- narodila sa ruská cárovná SOFIA ALEXEJEVNA, ktorú zvrhol a nechal
uväzniť Peter I. Veľký. Zomrela roku 1704

1722
- narodil sa americký politik a štátnik SAMUEL ADAMS. Zomrel roku 1803

1737
- zomrel francúzsky hudobný skladateľ MICHEL PIGNOLET DE MONTÉCLAIR.
Narodil sa roku 1667

1787
- zomrel český sochár IGNÁC FRANTIŠEK PLATZER. Narodil sa roku 1717

1792
- narodil sa britský maliar a ilustrátor GEORGE CRUIKSHANK, ktorý
vynikol ako karikaturista. Zomrel roku 1878

1817
- podpísal kráľa Fridricha Wilhelma III. rozhodnutie o tom, že
evanjelická reformovaná cirkev bude štátnou cirkvou Pruska

1822
- predniesol vedec Jean-Francois Champollion pred parížskymi
akademikmi správu o svojom rozlúštení egyptských hieroglyfov

1862
- narodil sa juhoafrický politik, generál a štátnik LOUIS BOTHA.
Zomrel roku 1919

1882
- narodila sa nemecká klaviristka ELLY NEYOVÁ. Zomrela roku 1968

1892
- odovzdal mestu Moskva ruský zberateľ, obchodník a mecén Pavol
Michajlovič Tretiakov svoju zbierku obrazov - základ dnešnej
Tretiakovskej galérie
- narodil sa nemecký maliar a grafik EUGEN HOFFMANN. Zomrel roku 1955

1902 -100. VÝROČIE
- narodil sa mexický politik MIGUEL ALEMÁN VALDÉS. Zomrel roku 1983

1907
- narodil sa britský herec a zakladateľ prvého divadla v prírode
BERNARD MILES. Zomrel roku 1991

1922
- narodil sa americký filmový režisér ARTHUR PENN (Bonnie a Clyde)
- vzdal sa grécky kráľ Konštantín I. pre rozpory v politike po druhý
raz trónu, v prospech svojho syna Juraja II.

1927
- podpísali konkordát medzi Vatikánom a Litvou
- narodil sa americký džezový trubkár Red Rodney (Robert Chudnick).
Zomrel roku 1994

1932
- zomrel francúzsky hudobný skladateľ a zbormajster belgického pôvodu
PIERRE CHRÉTIEN DEGEYTER, autor refrénu Internacionály. Narodil sa
roku 1848

1942
- narodil sa český huslista JIŘÍ TOMÁŠEK
- potopili nemecký krížnik Stier v južnej časti Atlantického oceánu
- zomrel český vysokoškolský pedagóg, psychológ a pozitivista
FRANTIŠEK ŠERACKÝ. Narodil sa roku 1891

1947
- oznámil americký zástupca v spojeneckej kontrolnej rade v Rakúsku
zrušenie cenzúry telefonických rozhovorov v americkej okupačnej zóne
- zomrel český agrárny politik, štátnik a veľkostatkár JAN MALYPETR.
Narodil sa roku 1873

1952 - 50. VÝROČIE
- narodil sa prvý rumunský kozmonaut DUMITRU PRUNARIU
- odmietol ZSSR predbežne podpísať návrh Francúzska, USA a Veľkej
Británie o obnovení nezávislosti a suverenity Rakúska sedem rokov po
skončení vojny

1957
- podpísali predstavitelia ČĽR a NSR prvé obchodné dohody

1962
- predali USA Izraelu protiletecké rakety typu Hawk
- dala do prevádzky americká železničná spoločnosť Union Pacific
Railroad prvý plynovoturbínový rušeň na svete, ktorý spaľoval uhoľný
prach
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 9

1967
- popravili v Bandungu jedného z hlavných vodcov tzv. hnutia 30.
septembra podplukovníka Untunga
- začala sa v Tokiu 36. konferencia Medzinárodnej organizácie
kriminálnej polície (Interpol)
- uskutočnili USA v Nevade podzemný nukleárny výbuch strednej sily
- začalo sa trojdňové zasadnutie maďarského Národného zhromaždenia,
pričom ratifikovali Zmluvu o priateľstve, spolupráci a vzájomnej
pomoci s NDR, schválili návrh nového zákonníka práce a návrhy zákonov
o poľnohospodárskych družstvách a vlastníctve a využívaní pôdy
- odmietla izraelská vláda v OSN sťažnosť Zjednotenej arabskej
republiky o niekoľkonásobnom porušení prímeria z jej strany v oblasti
Suezského prieplavu a predložila protiobvinenie
- vypustili z Kennedyho mysu telekomonikačnú družicu RANNÝ VTÁK III.
ako ďalší krok v spojení USA s Austráliou a Ďalekým východom
a Pacific 2 na zaistenie bezdrôtového spojenia na oboch stranách
Tichého oceánu

1972
- začal sa vo Frankfurte nad Mohanom 24. knižný veľtrh s účasťou 56
krajín
- obnovila Bezpečnostná rada OSN na žiadosť Guiney, Somálska a Sudánu
rokovanie o situácii v Rodézii
- odovzdali podľa oznámenia v rámci normalizácie
indicko-pakistanských stykov Pakistanu 299 vojnových zajatcov
- začala sa v Egypte 4. konferencia medzinárodného odborového
združenia pracujúcich v obchode s účasťou delegácií 45 členských
štátov
- spáchali v Phnompenhe atantát na amerického chargé dďaffaires
v Kambodži T. Endersa, pričom bomba zabila troch členov policajného
sprievodu, avšak diplomata nezranili
- predložil ZSSR na 27. Valnom zhromaždení OSN návrh rezolúcie
doporučujúcej členským štátom OSN zrieknuť sa používania sily alebo
hrozby silou v medzinárodných vzťahoch a vyhlasujúcu zákaz použitia
jadrových zbraní na večné časy
- uskutočnil sa 24-hodinový štrajk 1,5 milióna talianskych
pracujúcich v stavebníctve a výrobe stavebných hmôt za nové
kolektívne pracovné zmluvy

1987
- zahynulo pri zosuve pôdy po dlhotrvajúcich dažďoch vyše 400 osôb
v chudobnej časti kolumbijského mesta Medellín, ktorú zaplavilo bahno
- začala sa štvordňová návšteva ministra zahraničných vecí ZSSR
Eduarda Ševardnadzeho v Brazílii, pričom podpísali dohodu o dlhodobej
hospodárskej, obchodnej a vedeckotechnickej spolupráci, kultúrnej
spolupráci a prijali spoločné komuniké
- skončil sa v Tunise po dvoch mesiacoch proces s 90
fundamentalistami, ktorí boli obvinení z pokusu o zvrhnutie vlády
- otvorili v Káhire prvú linku metra v Afrike

1992
- uskutočnilo sa togské referendum o novej ústave, pričom pre
prijatie pluralitnej ústavy sa vyjadril okrem opozície aj prezident
Étienn Gnassingbé Eyadéma
- zrútilo sa po štarte z letiska v Lagose nigérijské dopravné
vojenské lietadlo C-130 Hercules, pričom zahynulo 163 osôb (väčšinou
dôstojníkov s rodinami)
- vyhlásil v Nalčiku prezident Kabardinsko-balkarskej autonómnej
oblasti V. Kokov výnimočný stav na dobu dvoch mesiacov, pričom
o niekoľko dní sa uskutočnili protestné zhromaždenia za prepustenie
prezidenta Konfederácie horských národov Kaukazu Musa Šanibova a dav
napadol príslušníkov jednotiek ruského ministerstva vnútra
- začala sa štvordňová návšteva juhokórejského prezidenta Ro Tche-ua
v Číne, pričom návšteva ukončila studenú vojnu medzi obomi krajinami


1997
- zahynulo počas vyčíňania cyklónu nad pobrežnými oblasťami
Bangladéša 47 osôb a stovky boli zranených, pričom cyklón dosahoval
rýchlosť až 150 kilometrov za hodinu a spôsobil tiež rozsiahle
materiálne škody (najmä na budovách a ryžových poliach)

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Kedy sa refinancovanie oplatí?
 2. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 3. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 4. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci
 5. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty?
 6. ENGIE Services odovzdala do prevádzky novú kotolňu v Košiciach
 7. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty
 8. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne
 9. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande
 10. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 1. FemFest 2017 ponúkne beh na opätkoch i koncert známej speváčky
 2. Slávnostná imatrikulácia SvF STU v Bratislave
 3. Unverzita vyTVORená nápadmi študentov!
 4. Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať
 6. Program obnovy chodníkov v Starom Meste schválený
 7. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 8. Stavebná fakulta STU získala certifikát EUR-ACE
 9. Príďte na Deň otvorených dverí v Novom Ružinove
 10. Študenti sa rozhodli zmeniť svoju školu
 1. Poistenci VšZP už nebudú platiť 17 centov v lekárňach za recepty 9 404
 2. Exotické destinácie s priamym letom z Viedne 4 268
 3. Lokalita pod Kolibou výrazne mení svoju tvár 3 083
 4. Trenčania to chcú mať všade blízko. Kde kupujú byty? 2 721
 5. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 2 198
 6. Potraviny typické pre váš región nájdete už aj v Kauflande 1 550
 7. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished! 1 508
 8. Bývajte v budove, po ktorej sa prechádzal Schöne Náci 1 306
 9. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 287
 10. Päť mýtov, ktoré ste počuli. A možno aj uverili 1 055

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Ficovi nestačila porážka Danka, potreboval ho úplne zosmiešniť

Čo by Fico nesmel urobiť, ak by postupoval podľa ústavy.

KULTÚRA

Rodičia zlyhávajú a vinia dieťa. Film Nina je drsnejší ako horor

Nový slovenský film sa nechce páčiť.

KOMENTÁRE

Keď je prezident Zeman bojovníkom za pravdu

Najnovšie ocenenie je mnohým Čechom na smiech.

Neprehliadnite tiež

Domov

Výbor žiada od Kažimíra správu k rozdielom vo financovaní Kiskovej kampane

Parlamentný výbor očakáva, že prezident predloží účtovné doklady.

Domov

Polícia stále vyšetruje Bašternáka v prípade neodvedenia daní

V prípade vyšetrovateľ vykonáva plánované vyšetrovacie úkony.

Domov

Člen sýkorovcov sa mal pokúsiť o útek z krajiny, polícia ho zadržala

Ivan Cupper prezývaný Vincko, sa pravdepodobne pokúsil utiecť zo Slovenska.

Domov

OĽaNO chce úrad, ktorý by dohliadal na etiku verejných funkcionárov

Hnutie zároveň navrhuje sprísniť majetkové priznania verejných funkcionárov.