Historický kalendár na 29. septembra

Svetový deň srdca - vyhlásila po prvý raz Svetová kardiologická federácia (WHF) v spolupráci s UNESCO a WHO

Medzinárodný deň nepočujúcich - schválila Svetová federácia nepočujúcich na svojom zasadnutí v Ríme (2.9.1957) vyhlásenie tohto dňa na poslednú septembrovú nedeľu na počesť založenia Svetovej federácie nepočujúcich (1951)

Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovaných kresťanov - vyhlasuje každoročne poslednú septembrovú nedeľu Svetový evanjelický zväz

Simchat Tóra - židovský pútnicky sviatok (sviatok radosti zo Zákona), keď sa uzatvára ročný kruh čítania Tóry a začína sa odznova (posledný deň sviatku Sukkot)

Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli - Hieronymovo martyrológium kladie na 29.9. v piatom storočí výročie posviacky baziliky sv. Michala na Via Salaria, pričom v obnovenom kalendári zmienka posviacky odpadá a slávi sa len Michal (vodca nebeských zástupov v boji proti diablovi, patrón chorých), ku ktorému sa pridávajú mená Gabriela (patrón rozhlasu a spravodajstva, od roku 1921 sa slávil 24.3.) a Rafaela (patrón cestujúcich, slávil sa 24.10.)

1627
- zomrel v Brne (Česko) jezuita, vysokoškolský pedagóg, prekladateľ
a provinciál GREGOR RUMER. Narodil sa v marci 1570

1737
- bola v Spišskom Podhradí slávnostná posviacka kostola milosrdných

1822
- narodil sa vo Veličnej významný maliar, litograf a výtvarný pedagóg
PETER MICHAL SLAVOMIL BOHÚŇ, zakladateľ národne chápanej historickej
maľby a prívrženec štúrovského hnutia, ktorý bol aj autorom obrazov
s náboženskou tematikou. Zomrel 20.5.1879

1847
- narodil sa v Bezdáni (Maďarsko) fyzik, klimatológ a vysokoškolský
pedagóg OTTO SCHWARTZ, popularizátor vedeckých a technických
poznatkov. Zomrel 16.3.1910

1852 - 150. VÝROČIE
- narodil sa v Iacobeni (Rumunsko) banský inžinier, pedagóg a odborný
publicista AMAND KREMNICKÝ. Zomrel 22.12.1910
- narodil sa v Bratislave pedagóg a múzejník JÁN EVANJELISTA
ALBRECHT, kustód Mestského múzea v Bratislave, ktorý sa zaslúžil
o záchranu vzácnych kultúrnych pamiatok. Zomrel 8.6.1926

1907
- narodil sa v Prahe (Česko) dirigent a hudobník RUDOLF ŠULÁK. Zomrel
22.4.1970
- uskutočnila sa posledná akcia sociálnodemokratickej strany Uhorska
za všeobecné volebné právo v Bratislave, pričom zhromaždenie 6000
ľudí rozpustili, pretože mešťanosta zakázal rečniť po slovensky
a maďarskí i nemeckí rečníci odriekli svoje prejavy
- narodil sa v Jelšave kňaz a stredoškolský pedagóg ELEK SZALÓCZY.
Zomrel 14.7.1980

1912
- narodil sa výrobca ľudových hudobných nástrojov MATÚŠ NOSÁĽ
- zomrel v Ózde (Maďarsko) hutnícky odborník MIKULÁŠ FERJENČÍK.
Narodil sa 19.11.1859
- narodil sa v Hlohovci antifašista, novinár a redaktor MICHAL
BAHULA, účastník SNP. Zomrel 28.11.1980

1938
- začala sa v Mníchove konferencia, na ktorej sa najvyšší
predstavitelia Francúzska (Edouard Daladier), Nemecka (Adolf Hitler),
Talianska (Benito Mussolini) a Veľkej Británie (Nevillle Chamberlain)
bez účasti ČSR dohodli na odtrhnutí pohraničných území, ich pripojení
k Nemecku, pričom ustanovili podmienky a termíny obsadenia týchto
území nemeckým vojskom

1957
- bola posviacka adaptovaného kostola v Kendiciach

1967
- vznikla v Prahe Čs. spoločnosť pre hudobnú výchovu

1972
- vystúpil minister zahraničných vecí Bohuslav Chňoupek na 27. Valnom
zhromaždení OSN s prejavom


1977
- začal sa v Prahe štvordňový 2. zjazd SZM
- nadviazala ČSSR diplomatické styky s Barbadosom na úrovni
veľvyslanectva

1987
- zomrel v Pivniciach (JZR) prozaik, dramatik a poľnohospodár JANKO
ČEMAN (vlastným menom Michal Kamáň). Narodil sa 30.9.1922

1992
- začala sa trojdňová 6. schôdza SNR, pričom schválili záverečný účet
SR za rok 1991 (skončil schodkom 10,22 miliárd Kčs), zákon o správe
daní a poplatkov, novelu zákona o zmiernení niektorých majetkových
a iných krívd, novelu zákona o Slovenskej televízii, vyhlásila 29.
august za štátny sviatok SR a rozhodla o znížení výdavkov rozpočtu

1997
- udelil minister kultúry Ivan Hudec pri príležitosti životného
jubilea (8O. narodenín) Poctu Štefana Boleslava Romana poprednému
historikovi, spisovateľovi a univerzitnému profesorovi žijúcemu v USA
Victorovi Samuelovi Mamateyovi, za celoživotné vedecké, pedagogické
a literárne dielo o slovenskej histórii a za prehlbovanie vzťahov
medzi USA a SR
- uskutočnila sa jednodňová návšteva ministra obrany Jána Siteka
v Ukrajine, pričom ho prijal minister obrany generálplukovník
Oleksander Kuzmuk

---------------------------------------------------------------------

1547
- narodil sa španielsky renesančný spisovateľ, dramatik a básnik
MIGUEL DE CERVANTES Y SAAVEDRA (Dômyselný rytier Don Quijote de la
Mancha). Zomrel roku 1616

1567
- začala sa vo Francúzsku druhá náboženská vojna medzi hugenotmi
(protestantmi) a kráľom Karolom IX.

1747
- narodil sa autor poľskej národnej hymny a spisovateľ JÓZEF WYBICKI.
Zomrel roku 1822

1817
- narodil sa ruský akademik a dramatik ALEXANDR VASILJEVIČ
SUCHOVO-KOBYLIN. Zomrel roku 1903

1837
- narodil sa poľský prozaik a dramatik MICHAL BALUCKI. Zomrel roku
1901

1842
- zverejnil britský vynálezca William Samuel Henson svoj plán parného
lietadla s dvoma vrtuľami

1852
- narodil sa nemecký bakteriológ a hygienik RUDOLF EMMERICH, ktorý sa
zaoberal výskumom umelej imunity a liečivých sér. Zomrel roku 1914

1867
- narodil sa podnikateľ a politik WALTHER RATHENAU, jeden
z organizátorov nemeckého zbrojárskeho priemyslu. Zavraždili ho roku
1922

1887
- narodila sa česká herečka ANNA SEDLÁČKOVÁ. Zomrela roku 1967


1902 - 100. VÝROČIE
- zomrel publicista, prozaik, sociálny kritik a teoretik naturalizmu
ÉMILE ZOLA, jeden z najväčších románopiscov Francúzska 19. storočia.
Narodil sa roku 1840
- otvoril impresário David Belasco prvé divadlo na newyorskej Broadway
- narodil sa český huslista MILOŠ ŠTĚDROŇ. Zomrel roku 1970

1907
- zomrel činiteľ nemeckého robotníckeho hnutia JULIUS MOTTELER.
Narodil sa roku 1838
- dosiahol francúzsky letec Volumard pri prvom lete vrtuľníka
vlastnej konštrukcie výšku 1,5 metra

1912
- narodil sa taliansky filmový režisér MICHELANGELO ANTONIONI, jeden
z vrcholných predstaviteľov svetovej kinematografie 60. rokov

1917
- konala sa v kráľovskom divadle v Drážďanoch premiéra Euripidovej
divadelnej hry Trójanky prebásnenej Franzom Werfelom

1922
- narodil sa český hospodársky a štátny činiteľ LADISLAV HRÚZIK.
Zomrel roku 1982

1927
- zomrel holandský lekár, fyziológ a vysokoškolský pedagóg WILLEM
EINTHOVEN, laureát Nobelovej ceny (1924), ktorý objavom akčných
prúdov srdca umožnil vytvorenie elektrokardiografu (EKG). Narodil sa
roku 1860
- postihlo americké mesto St. Louis tornádo
- narodil sa brazílsky atlét ADEMAR FERREIRA DA SILVA, víťaz
v trojskoku na OH 1952 a 1956. Zomrel roku 2001

1932
- narodil sa americký filmový režisér ROBERT BENTON (Kramer vs.
Kramerová)

1942
- narodil sa francúzsky džezový huslista JEAN-LUC PONTY
- vyhlásil Národný výbor Slobodného Francúzska mníchovskú dohodu za
neplatnú
- vznikla v Krasnodone komsomolská odbojová organizácia Mladá garda

1947
- súhlasila OSN so skončením britského mandátu v Palestíne

1957
- zahynulo pri zrážke expresného rýchlika a nákladného vlaku
v Západnom Pakistane takmer 300 osôb
- kontaminovali sa tisícky kilometrov štvorcových pri havárii
v sovietskom jadrovom komplexe Čeľjabinsk

1962
- vyhorel hotel na rakúskom vrchu Zugspitz
- vypustili pomocou americkej nosnej rakety prvú kanadskú umelú
družicu Zeme Alouette 1

1967
- otvoril v Ríme pápež Pavol VI. prvú biskupskú synodu katolíckej
cirkvi
- prenikli znovu americké lietadlá nad priemyslový sever Vietnamskej
demokratickej republiky a bombardovali najmä okolie Hanoja
a Hai-Phongu, pričom tiež pokračovali nálety na demilitarizované pásmo
- zomrela americká spisovateľka CARSON MCCULLERSOVÁ (Srdce je osamelý
lovec). Narodila sa roku 1917
- začalo sa v Paríži piate bienále mladého umenia
- vyzval šéf nigérijskej federálnej vlády Gowon ľud Biafry povstať
proti režimu plukovníka Ojukwa
- nahradil sýrsky ministerský predseda Júsuf Zuajín vo svojej vláde
10 ministrov, avšak kľúčové ministerstvá zostali bez zmeny
- odmietla NSR opätovne návrh vlády NDR o normalizácii vzájomných
vzťahov
- schválil Medzinárodný menový fond na zasadnutí v brazílskom meste
Rio de Janeiro reformu svetového monetárneho systému

1972
- schválilo prezídium Najvyššieho sovietu ZSSR výnos o ratifikácii
zmluvy o obmedzení systémov protiraketovej obrany medzi USA a ZSSR
- rozpustil formálne nórsky kráľ Olaf V. parlament
- začal sa v Sydney ustanovujúci zjazd Austrálskej socialistickej
strany
- podala demisiu sardinská krajská vláda na protest proti súhlasu
talianskej vlády so zriadením základne USA pre nukleárne ponorky na
ostrove La Maddalena
- vykoľajil sa osobný vlak v blízkosti juhoafrického Malmesbury,
pričom zahynulo 36 osôb a 150 bolo zranených
- odletel zástupca prezidenta USA Richarda Nixona pre záležitosti
národnej bezpečnosti generálmajor Alexandr Haig do Saigonu, aby sa
zoznámil so situáciou v južnom Vietname
- vypustilo ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 521

1977
- vypustil ZSSR orbitálnu vedeckú stanicu Saľut 6, na ktorej palube
pracoval potom aj čs. kozmonaut Vladimír Remek
- zomrel americko-nemecký prozaik, dramatik a publicista maďarského
pôvodu HANS HABE (vlastným menom János Békessy). Narodil sa v roku
1911
- odstúpila kolumbijská koaličná vláda, pričom v krajine vznikla
vážna politická kríza
- zomrel ruský hdobný skladateľ a klavirista ALEXANDR NIKOLAJEVIČ
ČEREPIN. Narodil sa roku 1899

1982
- umiestnili v Bejrúte a jeho okolí tzv. medzinárodné dozorné sily
(Francúzsko, Taliansko a USA)
- odhalili v roku 1981 podľa oznámenia západonemeckého ministra
vnútra Jürgen Schmude 73 pravicovo-extrémistických organizácií
s 20.300 členmi, ktorí spáchali 1824 trestných činov
- zverejnili ako oficiálny dokument Valného zhromaždenia OSN
a Bezpečnostnej rady správu generálneho tajomníka OSN o Afganistane,
pričom informovala o rokovaniach predstaviteľa OSN s pakistanským
a afganským ministrom zahraničných vecí 16.-26.6.1982, ktoré sa
týkali odchodu cudzích vojsk, nezasahovania do vnútorných záležitostí
štátov, medzinárodných záruk nezasahovania a dobrovoľného návratu
utečencov
- dokončil sa odsun izraelských jednotiek zo západného Bejrútu,
bejrútskeho prístavu a medzinárodného letiska, pričom ochranu
palestínskych táborov prevzali francúzske a talianske jednotky

1987
- začala sa trojdňová návšteva fínskeho prezidenta Mauna Koivistu
v NDR, pričom podpísali dohody o právnej pomoci a bezvízovom styku
- schválil Senát Kongresu USA uvalenie embarga na dovoz ropy
a ďalších produktov z Iránu, ktoré malo prinútiť Irán rokovať
o ukončení konfliktu s Irakom
- zomrel americký automobilový priemyselník HENRY FORD, syn
zakladateľa automobilky a prezident spoločnosti Ford. Narodil sa
v roku 1917
- začalo sa vo Washingtone 42. výročné zhromaždenie Medzinárodného
menového fondu a Svetovej banky
- vypustil ZSSR úspešne kozmické teleso Kozmos 1887, pričom na palube
boli dve opice, 20 krýs, obojživelníky, ryby, jednobunkové organizmy,
rastliny a prístroje na výskum vplyvu faktorov kozmického letu na
živé organizmy
- začali štyri britské mínolovky vyčisťovacie práce v južnej časti
Perzského zálivu


1992
- ponúkol na konferencii v Ženeve bosniansko-hercegovinský prezident
Alija Izetbegovič zimné prímerie vo vojne proti Srbom, ak zastavia
ich jednotky obliehanie vládou kontrolovaných miest
- začali sa dvojdňové prvé slobodné angolské prezidentské
a parlamentné voľby, v ktorých zvíťazil prezident José Eduardo dos
Santos a jeho vládna MPLA-strana práce, pričom na druhom mieste
skončil Národný zväz za úplnú nezávislosť Angoly (UNITA)
- schválil srbský parlament dodatok k ústave o predčasných voľbách,
ktorým malo predchádzať referendum
- skončila sa úspešne medzinárodná akcia Zelený ľad proti
medzinárodným výrobcom a distribútorom narkotík
- schválil brazílsky Národný kongres dočasné pozastavenie výkonu
funkcie prezidentovi Fernandovi Collorovi de Mellovi

1997
- zatkli v Kábule príslušníci vládneho afganského hnutia Taliban
európsku komisárku pre humanitárne záležitosti Emmu Boninovú a 18
ďalších pracovníkov humanitárnych organizácií a novinárov, pričom
k zatknutiu došlo v kábulskej nemocnici, kde delegácia fotografovala
hospitalizované ženy, čo je v Afganistane zakázané.
- zomrel americký maliar ROY LICHTENSTEIN, známy komiksovo ladenými
pop-artovými dielami. Narodil sa roku 1923

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 2. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 3. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 6. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 11 018
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 290
 3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 7 120
 4. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 6 952
 5. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 720
 6. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 6 154
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 490
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 924
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 2 962
 10. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 765

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Minúta po minúte: Atentátnik zabil na koncerte v Manchestri 22 ľudí

V meste museli evakuovať nákupné centrum.

KOMENTÁRE

Teror siahol na deti

Útok na štadión plný mladých ľudí jasne naznačuje, že pre teroristov neexistujú hranice.

SVET

Ako Briti úspešne bojovali proti terorizmu

Prečo boli tak často o krok pred teroristami?

KULTÚRA

Dizajnérka zhodnotila naše značky: Kto nazve čipsy, že Slovakia?

Debbie Millmanová pracovala aj s Pepsi.

Neprehliadnite tiež

Ukladanie mín, streľba, príprava na povodne. Takto cvičia aktívne zálohy

Pozrite si, ako vyzerá výcvik aktívnych záloh na cvičisku v Seredi.

Ako sa adaptovať na budúcnosť. Na GLOBSEC príde najviac účastníkov doteraz

Konferenciu už nepovažujú len za bezpečnostnú, ale posúva sa viac strategickým smerom.

Meteorológovia varujú pred búrkami na väčšine územia

Búrky môžu sprevádzať intenzívne lejaky.

Vláda uzatvorí s Keňou dohodu o spolupráci

Slovenské mimovládne organizácie v Kenskej republike dlhodobo rozvíjajú svoje projekty.