Historický kalendár na 2. októbra

Svetový deň hospodárskych zvierat - zaviedli roku 1983 ako spomienku pamiatky utrpenia miliárd nevinných cítiacich zvierat na svetových farmách a bitúnkoch, pričom tento dátum zvolili na počesť narodenia Mahátmu Gándhího (1869), popredného bojovníka za ľudskejší prístup pri chove hospodárskych zvierat a zmiernenie utrpenia chovaných zvierat
Štátny sviatok Guinejskej republiky - Deň nezávislosti (1958)
Anjeli strážcovia


1692
- narodil sa vo Zvolene geograf, historik a pedagóg JÁN TOMKA-SÁSKY,
priekopník v bádaní historického osídlenia Slovenska a jeden
z reprezentantov geografickej vedy 18. storočia v Uhorsku, ktorý
napísal Úvod do zemepisu súčasného sveta a Úvod do starovekej
a stredovekej geografie Uhorska. Zomrel 26.8.1762

1757
- zomrel v Liptovskom Mikuláši učiteľ a jezuita ALEXIUS OKOLIČÁNI.
Narodil sa 16.4.1711

1817
- narodil sa v Bobrovci katolícky kňaz, pedagóg a osvetový pracovník
MAXIMILIAN JALOVECKÝ, autor populárnej príručky vo forme otázok
a odpovedí, náboženských a poľnohospodárskych príspevkov
v Katolíckych novinách a i. Zomrel 11.2.1889

1842
- predložil Ľudovít Štúr opakovane Miestodržiteľskej rade žiadosť
o povolenie vydávať Slovenskie narodnie noviny a prílohu Orol
Tatranský

1867
- narodila sa v Polichne učiteľka, prozaička a významná
predstaviteľka kritického realizmu TIMRAVA (vlastným menom Božena
Slančíková), národná umelkyňa, ktorá v poviedkach uplatnila
skúsenosti z rodiska a bystrý postreh na sociálne i národnostné
problémy. Zomrela 27.11.1951

1907
- narodil sa vo Veľkých Uherciach telovýchovný funkcionár, propagátor
atletiky, organizátor ľahkoatletických podujatí, rozhodca a športový
publicista RUDOLF HOLZER. Zomrel 22.12.1980

1922
- rozhodli na schôdzi predstavenstva Ochranného sdružení spisovatelů
a nakladatelů hudebních děl o vytvorení postu tzv. poverenca
s pôsobnosťou pre Slovensko, ktorým sa stal vojenský kapelník Jozef
Gedenka

1927
- narodil sa v Závadke nad Hronom lesný inžinier, pedagóg a odborný
publicista FRANTIŠEK KRUTEL, odborník na technológiu piliarskej výroby

1932
- narodil sa v Bratislave pedagóg, choreograf, tanečník a etnograf
KAROL TÓTH, bývalý umelecký šéf baletu SND
- narodil sa LUKÁŠ BOŠELA, člen Slovenského syndikátu novinárov
- narodil sa v Šulekove vysokoškolský pedagóg BERNARD BENKO

1937
- zomrel v Trnave robotník a murársky majster ĽUDOVÍT BARTEK, člen
sociálnodemokratickej strany a účastník zjazdu v Ľubochni. Narodil sa
6.10.1881

1967
- začali sa osemdňové rokovania vládnych delegácií ČSSR a Vietnamskej
demokratickej republiky, pričom na záver podpísali dohody
o hospodárskej a technickej pomoci ČSSR VDR, vzájomnej výmene tovarov
a platbách na rok 1968

1977
- zomrel vo Veľkom Krtíši sklársky robotník, funkcionár KSČ a ROH
ŠTEFAN CHLEBANA. Narodil sa 2.6.1926

1982
- zomrel v Bratislave architekt ERNEST HRON (napríklad portál tunela
pod Bratislavským hradom). Narodil sa 7.9.1898

1987
- začal sa v Prahe trojdňový 4. zjazd SZM, na ktorom zvolili za
predsedu ÚV SZM Vasila Mohoritu

1992

- zaoberala sa federálna vláda politickou situáciou, ktorá vznikla
neprijatím zákona o zániku federácie vo Federálnom zhromaždení

1997
- schválila NR SR na 33. schôdzi v treťom čítaní znovu zákon
o vojenských obvodoch, ktorý prezident vrátil na opätovné
prerokovanie, pričom parlament tiež schválil návrh zákona o Spoločnej
zdravotnej poisťovni


--------------------------------------------------------------------


322
- zomrel pred n.l. najvýznamnejší antický grécky filozof Aristoteles,
žiak Platóna a učiteľ Alexandra Macedónskeho. Narodil sa v roku 384

1452
- narodil sa anglický kráľ RICHARD III., posledný z rodu Yorkovcov.
Padol roku 1485

1832
- narodil sa nemecký vysokoškolský pedagóg, botanik a fyziológ JULIUS
VON SACHS, zakladateľ rastlinnej fyziológie. Zomrel roku 1897

1847
- narodil sa nemecký generál, vojvodca z prvej svetovej vojny,
politik a štátnik PAUL VON BENECKENDORFF A HINDENBURG. Zomrel roku
1934

1852
- zomrel pedagóg a botanik KAREL BOŘIVOJ PRESL, spolutvorca českej
prírodovedeckej terminológie. Zomrel roku 1794
- narodil sa britský pedagóg, chemik a fyzik WILLIAM RAMSAY, laureát
Nobelovej ceny (1904) za objav vzácnych plynov v atmosfére a určenie
ich miesta v periodickej sústave prvkov. Zomrel v roku 1916

1872
- zomrel nemecký výrobca organov EBERHARD FRIEDRICH WALCKER. Narodil
sa v roku 1794

1882
- narodil sa český básnik a prozaik KAREL DEWETTER. Zomrel roku 1962
- narodil sa sovietsky vojenský a komunistický činiteľ BORIS
MICHAJLOVIČ ŠAPOŠNIKOV. Zomrel roku 1945

1892
- zomrel francúzsky prozaik, dramatik, filozof, semitológ a historik
náboženstva JOSEPH-ERNEST RENAN. Narodil sa roku 1823

1902 - 100. VÝROČIE
- narodil sa poľský verejný činiteľ, prozaik, esejista a dramatik
katolíckeho zamerania JERZY ZAWIEYSKI. Zomrel v roku 1969
- došlo v macedónskej provincii Monastir k vystúpeniu proti tureckým
vojskám, ktoré sa rozšírilo do celého Macedónska
- narodil sa politik a štátnik LEOPOLD FIGL, spoluzakladateľ Rakúskej
ľudovej strany (ÖVP), ktorý ako minister zahraničných vecí podpísal
Štátnu zmluvu o obnovení nezávislého a demokratického Rakúska. Zomrel
roku 1965

1907
- narodil sa britský biochemik, vysokoškolský pedagóg, bádateľ
v oblasti vitamínov a nukleových kyselín ALEXANDER ROBERTUS TODD,
laureát Nobelovej ceny (1957) za práce o nukleotidoch a koenzýmoch
nukleotidov. Zomrel roku 1997
- narodil sa bolívijský štátnik a zakladateľ ľavicovej strany Národné
revolučné hnutie-historické (MNR) VICTOR PAZ ESTENSSORO

1912
- narodil sa český elektrotechnik a pedagóg ZDENĚK TRNKA. Zomrel roku
1968
- zomrel ruský revolucionár VIKTOR KONSTANTINOVIČ KURNATOVSKIJ.
Narodil sa roku 1868

1917
- narodil sa americký lekár, fyziológ a biochemik belgického pôvodu
a vysokoškolský pedagóg CHRISTIAN RENÉ DE DUVE, laureát Nobelovej
ceny (1974) za objav lyzozómov bunky
- narodil sa sovietsky sochár MICHAIL KONSTANTINOVIČ ANIKUŠIN

1922
- narodil sa český hudobný skladateľ OTMAR MÁCHA

1927
- zomrel švédsky vynálezca, akademik, fyzikálny chemik a astrofyzik
SVANTE AUGUST ARRHENIUS, laureát Nobelovej ceny (1903) za vytvorenie
teórie elektrolytickej disociácie a riaditeľ Nobelovho ústavu pre
fyzikálnu chémiu. Narodil sa v roku 1859
- potlačila mexická armáda pokus o puč proti prezidentovi Plutarcovi
Elíasovi Callesovi
- narodila sa nemecká pedagogička a katolícka teologička UTA
RANKE-HEINEMANNOVÁ

1942
- uskutočnila sa na chicagskej univerzite pod vedením talianskeho
fyzika Enrica Fermiho prvá samostatná atómová reakcia v reaktore jeho
konštrukcie
- uskutočnilo sa prvé zasadnutie štábu ilegálnej komsomolskej
organizácie Mladá garda, ktorá pôsobila v Krasnodone (Ukrajina) počas
okupácie Donbasu nemeckými fašistickými vojskami
- zrazili sa dva britské námorné parníky Queen Mary a Curacao, pričom
na lodi Curacao zahynulo 338 cestujúcich

1952
- začal sa v Pekingu 11-dňový kongres obrancov mieru ázijských
a tichomorských krajín, pričom prijali rezolúciu o kórejskej vojne,
zosilnení hnutí za uzavretie mierového paktu medzi piatimi veľmocami
a vytvorili Koordinačný výbor obrancov mieru ázijských
a tichomorských krajín

1957
- predložil na 12. zasadaní VZ OSN poľský minister zahraničných vecí
Adam Rapacki plán na vytvorenie bezatómového pásma v strednej Európe,
ktoré malo zahŕňať Poľsko, ČSR, NDR a NSR

1962
- vyslal Egypt vojská do Jemenu na podporu republikánov proti
rojalistom podporovaných Saudskou Arábiou
- vypustili USA úspešne kozmické teleso Explorer 14

1967
- skončila sa vo Viedni 11. generálna konferencia Medzinárodnej
agentúry pre atómovú energiu
- začala sa štvordňová návšteva kráľa Hášimovského kráľovstva
Jordánska Husajna v ZSSR, pričom podpísali jordánsko-sovietsku dohodu
o spolupráci v kultúrnej a vedeckej oblasti a pomoci pri výchove
jordánskych špecialistov
- vymenovali za dánskeho ministra zahraničných vecí Hansa Tabora
a ministra obchodu, priemyslu, námornej dopravy a pre styky so
spoločným trhom Ove Hansena
- začala sa v Scarborough päťdňová 66. výročná konferencia
labouristickej strany, ktorá prijala uznesenie ostro kritizujúce
vládnu politiku najmä pre podporu americkej agresie vo Vietname
a postoj ku gréckej vojenskej junte, avšak hospodársku politiku
Wilsonovej vlády schválila
- skončil sa v guinejskom hlavnom meste Konakry ôsmy zjazd Guinejskej
demokratickej strany (PDG), pričom znovu zvolili prezidenta Sékou
Tourého za generálneho tajomníka a nové ÚV a politické byro

1972
- začala sa päťdňová návšteva poľskej delegácie na čele s prvým
tajomníkom Poľskej zjednotenej robotníckej strany Edwardom Gierekom,
pričom uzavreli desaťročnú dohodu o hospodárskej, priemyslovej,
vedeckej a technickej spolupráci
- vyslovili sa obyvatelia Dánska v ľudovom referende za vstup krajiny
do Európskeho hospodárskeho spoločenstva
- zrútilo sa neďaleko ruského čiernomorského mesta Soči lietadlo
Aeroflotu Il-18, pričom zahynulo 105 ľudí
- nadobudla podľa oznámenia indickej vlády na línii prímeria
v Kašmíre platnosť dohoda o zastavení streľby
- začala sa v Blackpoole 71. výročná konferencia Labouristickej
strany, pričom prijali kompromisnú rezolúciu odmietajúcu členstvo
v EHS za podmienok dohodnutých konzervatívnou vládou, avšak nie tzv.
zo zásady

1977
- zvíťazil rakúsky pretekár Niki Lauda na majstrovstvách sveta
formuly 1
- potlačili pokus o štátny prevrat v Bangladéši
- zverejnili v Moskve a Washingtone text spoločného
americko-sovietskeho vyhlásenia o situácii na Blízkom východe, pričom
zdôrazňovalo potrebu obnoviť najneskôr v decembri 1977 ženevskú
mierovú konferenciu s účasťou všetkých zainteresovaných strán
(vrátane palestínskeho ľudu)

1982
- zomrel chorvátsky hudobný skladateľ a dirigent JAKOV GOTOVAC.
Narodil sa roku 1895
- zahynulo asi 60 osôb pri výbuchu nálože v Teheráne
- zatkli šéfa neapolskej odbočky Brigate rosse a päť jej členov

1987
- ostreľovali v Perzskom zálive austrálsku rybársku loď, pričom
zahynul kapitán
- začalo sa v Moskve trojdňové Medzinárodné kozmické fórum Spolupráca
vo vesmíre v mene mieru na Zemi s účasťou 600 vedcov, vedúcich
pracovníkov Európskej kozmickej agentúry, amerického NASA, japonského
Ústavu astronautiky, Interkozmosu a kozmonautov, pričom vydali
spoločné vyhlásenie o rozhodujúcom význame medzinárodnej spolupráce
pri mierovom výskume vesmíru a navrhli vyhlásiť rok 1982 za
Medzinárodný rok vesmíru
- zomrel britský biológ brazílskeho pôvodu PETER BRIAN MEDAWAR,
laureát Nobelovej ceny (1960) za objav získanej imunologickej
tolerancie. Narodil sa roku 1915
- napadli podľa Lloydovej poisťovacej spoločnosti v Perzskom zálive
od začiatku roku 1987 107 cisternových a iných obchodných lodí (od
začiatku tzv. vojny tankerov v máji 1981 až 374 týchto plavidiel)
- schválil Senát Kongresu USA návrh zákona o vojenskom rozpočte pre
finančný rok 1988, pričom Pentagonu odhlasoval rozpočet vo výške 303
miliárd dolárov, ktorý do určitej miery obmedzoval zdroje na program
SDI
- vymenovali Zína Abidína bin Alího za nového predsedu tuniskej vlády

1992
- zasiahli neúmyselne rakety z americkej vojnovej lode Saratoga
turecký torpédoborec počas manévrov NATO, pričom zahynulo 15 ľudí
- prijali ruské ministerstvá zahraničných vecí a bezpečnosti
opatrenia, aby Michail Gorbačov nemohol opustiť územie Ruska a vyhnúť
sa účasti na procese o ústavnosti zákazu KSSZ ako svedok, avšak
výnimkou bola jeho účasť na pohrebe W. Brandta
- prevzal brazílsky viceprezident Itamar Franco oficiálne
prezidentský úrad od Fernanda Collora de Mello, ktorého obvinili
z korupcie
- prerušili rozhovory medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhornom
Karabachu na protest proti arménskemu útoku na azerbajdžanské
pohraničné osady, pričom prímerie platné od 25.9. sa stále porušovalo
- rozhodla maďarská vláda o demontáži nagymarosskej stavby na jar 1993
- zverejnili dekréty ruského prezidenta Borisa Jeľcina meniace
štruktúru výkonnej moci, pričom podstatou reformy bolo zníženie počtu
ústredných výkonných orgánov a čiastočná decentralizácia ekonomického
riadenia


1997
- podpísali v Amsterdame ministri zahraničných vecí členských štátov
Európskej únie novú zmluvu o EÚ - Amsterdamskú zmluvu, ktorú šéfovia
štátov dosiahli na amsterdamskej Medzivládnej konferencii EÚ v júni
1997, pričom znamenala najmä posilnenie základných princípov (ľudské
a sociálne práva)

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 3. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 4. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 5. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 6. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 7. I cez prázdniny testujte elektrobicykle
 8. 5 dôvodov, prečo sa prihlásiť na konferenciu ENERGOFÓRUM®
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom
 10. Máte už vybranú dovolenku na júl?
 1. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami
 2. Funguje predaj realít aj bez maklérov?
 3. BILLA a ÚNSS skontrolovali zrak 10 380 slovenským deťom
 4. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade
 5. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku
 6. Borguľa žiada vyrúbenie dane pre americkú ambasádu
 7. Stanovisko Klubu pre BA k mimoriadnemu rokovaniu zastupiteľstva
 8. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou
 9. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky
 10. Investícia do dlhopisov s fixným výnosom 6,25 - 7,25 % p.a.
 1. Volkswagen Golf: Odpoveď na takmer všetky otázky 7 913
 2. Vietnam: Krajina, ktorá rozmazná jedlom a uchváti históriou 7 893
 3. Dobrý internet v meste i na vidieku. Dostupný je takmer všade 3 480
 4. Na tieto veci sa oplatí myslieť pred odchodom na dovolenku 3 316
 5. Chcete vedieť všetko o vašej krvi? Čaká vás 6000 typov vyšetrení 2 229
 6. I cez prázdniny testujte elektrobicykle 2 117
 7. Máte už vybranú dovolenku na júl? 1 638
 8. Mexická Oaxaca: Vonia čokoládou a jedinečnými pyramídami 1 384
 9. V meste či mimo mesta, stále s kvalitným internetom 1 191
 10. Zvládnete tento test o jablkách a cideroch? Otestujte sa 847

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Ako sa pije a žije v banskom kraji, keď bane miznú

Tak ich tu vnímajú. Ako náletové buriny, ktoré sa uchytili v pustnúcom baníckom kraji.

SVET

Poľsko prichádza o slobodu, moc v krajine nemá kto kontrolovať

Vládna strana Právo a spravodlivosť postupne ovládla súdnictvo či verejnoprávne médiá.

TECH

Rozlúštili záhadu supersilného betónu starovekých Rimanov

Náš betón sa časom drobí, ten z antiky sa stáva pevnejším.