Historický kalendár na 2. októbra

Svetový deň hospodárskych zvierat - zaviedli roku 1983 ako spomienku pamiatky utrpenia miliárd nevinných cítiacich zvierat na svetových farmách a bitúnkoch, pričom tento dátum zvolili na počesť narodenia Mahátmu Gándhího (1869), popredného bojovníka za ľudskejší prístup pri chove hospodárskych zvierat a zmiernenie utrpenia chovaných zvierat
Štátny sviatok Guinejskej republiky - Deň nezávislosti (1958)
Anjeli strážcovia


1692
- narodil sa vo Zvolene geograf, historik a pedagóg JÁN TOMKA-SÁSKY,
priekopník v bádaní historického osídlenia Slovenska a jeden
z reprezentantov geografickej vedy 18. storočia v Uhorsku, ktorý
napísal Úvod do zemepisu súčasného sveta a Úvod do starovekej
a stredovekej geografie Uhorska. Zomrel 26.8.1762

1757
- zomrel v Liptovskom Mikuláši učiteľ a jezuita ALEXIUS OKOLIČÁNI.
Narodil sa 16.4.1711

1817
- narodil sa v Bobrovci katolícky kňaz, pedagóg a osvetový pracovník
MAXIMILIAN JALOVECKÝ, autor populárnej príručky vo forme otázok
a odpovedí, náboženských a poľnohospodárskych príspevkov
v Katolíckych novinách a i. Zomrel 11.2.1889

1842
- predložil Ľudovít Štúr opakovane Miestodržiteľskej rade žiadosť
o povolenie vydávať Slovenskie narodnie noviny a prílohu Orol
Tatranský

1867
- narodila sa v Polichne učiteľka, prozaička a významná
predstaviteľka kritického realizmu TIMRAVA (vlastným menom Božena
Slančíková), národná umelkyňa, ktorá v poviedkach uplatnila
skúsenosti z rodiska a bystrý postreh na sociálne i národnostné
problémy. Zomrela 27.11.1951

1907
- narodil sa vo Veľkých Uherciach telovýchovný funkcionár, propagátor
atletiky, organizátor ľahkoatletických podujatí, rozhodca a športový
publicista RUDOLF HOLZER. Zomrel 22.12.1980

1922
- rozhodli na schôdzi predstavenstva Ochranného sdružení spisovatelů
a nakladatelů hudebních děl o vytvorení postu tzv. poverenca
s pôsobnosťou pre Slovensko, ktorým sa stal vojenský kapelník Jozef
Gedenka

1927
- narodil sa v Závadke nad Hronom lesný inžinier, pedagóg a odborný
publicista FRANTIŠEK KRUTEL, odborník na technológiu piliarskej výroby

1932
- narodil sa v Bratislave pedagóg, choreograf, tanečník a etnograf
KAROL TÓTH, bývalý umelecký šéf baletu SND
- narodil sa LUKÁŠ BOŠELA, člen Slovenského syndikátu novinárov
- narodil sa v Šulekove vysokoškolský pedagóg BERNARD BENKO

1937
- zomrel v Trnave robotník a murársky majster ĽUDOVÍT BARTEK, člen
sociálnodemokratickej strany a účastník zjazdu v Ľubochni. Narodil sa
6.10.1881

1967
- začali sa osemdňové rokovania vládnych delegácií ČSSR a Vietnamskej
demokratickej republiky, pričom na záver podpísali dohody
o hospodárskej a technickej pomoci ČSSR VDR, vzájomnej výmene tovarov
a platbách na rok 1968

1977
- zomrel vo Veľkom Krtíši sklársky robotník, funkcionár KSČ a ROH
ŠTEFAN CHLEBANA. Narodil sa 2.6.1926

1982
- zomrel v Bratislave architekt ERNEST HRON (napríklad portál tunela
pod Bratislavským hradom). Narodil sa 7.9.1898

1987
- začal sa v Prahe trojdňový 4. zjazd SZM, na ktorom zvolili za
predsedu ÚV SZM Vasila Mohoritu

1992

- zaoberala sa federálna vláda politickou situáciou, ktorá vznikla
neprijatím zákona o zániku federácie vo Federálnom zhromaždení

1997
- schválila NR SR na 33. schôdzi v treťom čítaní znovu zákon
o vojenských obvodoch, ktorý prezident vrátil na opätovné
prerokovanie, pričom parlament tiež schválil návrh zákona o Spoločnej
zdravotnej poisťovni


--------------------------------------------------------------------


322
- zomrel pred n.l. najvýznamnejší antický grécky filozof Aristoteles,
žiak Platóna a učiteľ Alexandra Macedónskeho. Narodil sa v roku 384

1452
- narodil sa anglický kráľ RICHARD III., posledný z rodu Yorkovcov.
Padol roku 1485

1832
- narodil sa nemecký vysokoškolský pedagóg, botanik a fyziológ JULIUS
VON SACHS, zakladateľ rastlinnej fyziológie. Zomrel roku 1897

1847
- narodil sa nemecký generál, vojvodca z prvej svetovej vojny,
politik a štátnik PAUL VON BENECKENDORFF A HINDENBURG. Zomrel roku
1934

1852
- zomrel pedagóg a botanik KAREL BOŘIVOJ PRESL, spolutvorca českej
prírodovedeckej terminológie. Zomrel roku 1794
- narodil sa britský pedagóg, chemik a fyzik WILLIAM RAMSAY, laureát
Nobelovej ceny (1904) za objav vzácnych plynov v atmosfére a určenie
ich miesta v periodickej sústave prvkov. Zomrel v roku 1916

1872
- zomrel nemecký výrobca organov EBERHARD FRIEDRICH WALCKER. Narodil
sa v roku 1794

1882
- narodil sa český básnik a prozaik KAREL DEWETTER. Zomrel roku 1962
- narodil sa sovietsky vojenský a komunistický činiteľ BORIS
MICHAJLOVIČ ŠAPOŠNIKOV. Zomrel roku 1945

1892
- zomrel francúzsky prozaik, dramatik, filozof, semitológ a historik
náboženstva JOSEPH-ERNEST RENAN. Narodil sa roku 1823

1902 - 100. VÝROČIE
- narodil sa poľský verejný činiteľ, prozaik, esejista a dramatik
katolíckeho zamerania JERZY ZAWIEYSKI. Zomrel v roku 1969
- došlo v macedónskej provincii Monastir k vystúpeniu proti tureckým
vojskám, ktoré sa rozšírilo do celého Macedónska
- narodil sa politik a štátnik LEOPOLD FIGL, spoluzakladateľ Rakúskej
ľudovej strany (ÖVP), ktorý ako minister zahraničných vecí podpísal
Štátnu zmluvu o obnovení nezávislého a demokratického Rakúska. Zomrel
roku 1965

1907
- narodil sa britský biochemik, vysokoškolský pedagóg, bádateľ
v oblasti vitamínov a nukleových kyselín ALEXANDER ROBERTUS TODD,
laureát Nobelovej ceny (1957) za práce o nukleotidoch a koenzýmoch
nukleotidov. Zomrel roku 1997
- narodil sa bolívijský štátnik a zakladateľ ľavicovej strany Národné
revolučné hnutie-historické (MNR) VICTOR PAZ ESTENSSORO

1912
- narodil sa český elektrotechnik a pedagóg ZDENĚK TRNKA. Zomrel roku
1968
- zomrel ruský revolucionár VIKTOR KONSTANTINOVIČ KURNATOVSKIJ.
Narodil sa roku 1868

1917
- narodil sa americký lekár, fyziológ a biochemik belgického pôvodu
a vysokoškolský pedagóg CHRISTIAN RENÉ DE DUVE, laureát Nobelovej
ceny (1974) za objav lyzozómov bunky
- narodil sa sovietsky sochár MICHAIL KONSTANTINOVIČ ANIKUŠIN

1922
- narodil sa český hudobný skladateľ OTMAR MÁCHA

1927
- zomrel švédsky vynálezca, akademik, fyzikálny chemik a astrofyzik
SVANTE AUGUST ARRHENIUS, laureát Nobelovej ceny (1903) za vytvorenie
teórie elektrolytickej disociácie a riaditeľ Nobelovho ústavu pre
fyzikálnu chémiu. Narodil sa v roku 1859
- potlačila mexická armáda pokus o puč proti prezidentovi Plutarcovi
Elíasovi Callesovi
- narodila sa nemecká pedagogička a katolícka teologička UTA
RANKE-HEINEMANNOVÁ

1942
- uskutočnila sa na chicagskej univerzite pod vedením talianskeho
fyzika Enrica Fermiho prvá samostatná atómová reakcia v reaktore jeho
konštrukcie
- uskutočnilo sa prvé zasadnutie štábu ilegálnej komsomolskej
organizácie Mladá garda, ktorá pôsobila v Krasnodone (Ukrajina) počas
okupácie Donbasu nemeckými fašistickými vojskami
- zrazili sa dva britské námorné parníky Queen Mary a Curacao, pričom
na lodi Curacao zahynulo 338 cestujúcich

1952
- začal sa v Pekingu 11-dňový kongres obrancov mieru ázijských
a tichomorských krajín, pričom prijali rezolúciu o kórejskej vojne,
zosilnení hnutí za uzavretie mierového paktu medzi piatimi veľmocami
a vytvorili Koordinačný výbor obrancov mieru ázijských
a tichomorských krajín

1957
- predložil na 12. zasadaní VZ OSN poľský minister zahraničných vecí
Adam Rapacki plán na vytvorenie bezatómového pásma v strednej Európe,
ktoré malo zahŕňať Poľsko, ČSR, NDR a NSR

1962
- vyslal Egypt vojská do Jemenu na podporu republikánov proti
rojalistom podporovaných Saudskou Arábiou
- vypustili USA úspešne kozmické teleso Explorer 14

1967
- skončila sa vo Viedni 11. generálna konferencia Medzinárodnej
agentúry pre atómovú energiu
- začala sa štvordňová návšteva kráľa Hášimovského kráľovstva
Jordánska Husajna v ZSSR, pričom podpísali jordánsko-sovietsku dohodu
o spolupráci v kultúrnej a vedeckej oblasti a pomoci pri výchove
jordánskych špecialistov
- vymenovali za dánskeho ministra zahraničných vecí Hansa Tabora
a ministra obchodu, priemyslu, námornej dopravy a pre styky so
spoločným trhom Ove Hansena
- začala sa v Scarborough päťdňová 66. výročná konferencia
labouristickej strany, ktorá prijala uznesenie ostro kritizujúce
vládnu politiku najmä pre podporu americkej agresie vo Vietname
a postoj ku gréckej vojenskej junte, avšak hospodársku politiku
Wilsonovej vlády schválila
- skončil sa v guinejskom hlavnom meste Konakry ôsmy zjazd Guinejskej
demokratickej strany (PDG), pričom znovu zvolili prezidenta Sékou
Tourého za generálneho tajomníka a nové ÚV a politické byro

1972
- začala sa päťdňová návšteva poľskej delegácie na čele s prvým
tajomníkom Poľskej zjednotenej robotníckej strany Edwardom Gierekom,
pričom uzavreli desaťročnú dohodu o hospodárskej, priemyslovej,
vedeckej a technickej spolupráci
- vyslovili sa obyvatelia Dánska v ľudovom referende za vstup krajiny
do Európskeho hospodárskeho spoločenstva
- zrútilo sa neďaleko ruského čiernomorského mesta Soči lietadlo
Aeroflotu Il-18, pričom zahynulo 105 ľudí
- nadobudla podľa oznámenia indickej vlády na línii prímeria
v Kašmíre platnosť dohoda o zastavení streľby
- začala sa v Blackpoole 71. výročná konferencia Labouristickej
strany, pričom prijali kompromisnú rezolúciu odmietajúcu členstvo
v EHS za podmienok dohodnutých konzervatívnou vládou, avšak nie tzv.
zo zásady

1977
- zvíťazil rakúsky pretekár Niki Lauda na majstrovstvách sveta
formuly 1
- potlačili pokus o štátny prevrat v Bangladéši
- zverejnili v Moskve a Washingtone text spoločného
americko-sovietskeho vyhlásenia o situácii na Blízkom východe, pričom
zdôrazňovalo potrebu obnoviť najneskôr v decembri 1977 ženevskú
mierovú konferenciu s účasťou všetkých zainteresovaných strán
(vrátane palestínskeho ľudu)

1982
- zomrel chorvátsky hudobný skladateľ a dirigent JAKOV GOTOVAC.
Narodil sa roku 1895
- zahynulo asi 60 osôb pri výbuchu nálože v Teheráne
- zatkli šéfa neapolskej odbočky Brigate rosse a päť jej členov

1987
- ostreľovali v Perzskom zálive austrálsku rybársku loď, pričom
zahynul kapitán
- začalo sa v Moskve trojdňové Medzinárodné kozmické fórum Spolupráca
vo vesmíre v mene mieru na Zemi s účasťou 600 vedcov, vedúcich
pracovníkov Európskej kozmickej agentúry, amerického NASA, japonského
Ústavu astronautiky, Interkozmosu a kozmonautov, pričom vydali
spoločné vyhlásenie o rozhodujúcom význame medzinárodnej spolupráce
pri mierovom výskume vesmíru a navrhli vyhlásiť rok 1982 za
Medzinárodný rok vesmíru
- zomrel britský biológ brazílskeho pôvodu PETER BRIAN MEDAWAR,
laureát Nobelovej ceny (1960) za objav získanej imunologickej
tolerancie. Narodil sa roku 1915
- napadli podľa Lloydovej poisťovacej spoločnosti v Perzskom zálive
od začiatku roku 1987 107 cisternových a iných obchodných lodí (od
začiatku tzv. vojny tankerov v máji 1981 až 374 týchto plavidiel)
- schválil Senát Kongresu USA návrh zákona o vojenskom rozpočte pre
finančný rok 1988, pričom Pentagonu odhlasoval rozpočet vo výške 303
miliárd dolárov, ktorý do určitej miery obmedzoval zdroje na program
SDI
- vymenovali Zína Abidína bin Alího za nového predsedu tuniskej vlády

1992
- zasiahli neúmyselne rakety z americkej vojnovej lode Saratoga
turecký torpédoborec počas manévrov NATO, pričom zahynulo 15 ľudí
- prijali ruské ministerstvá zahraničných vecí a bezpečnosti
opatrenia, aby Michail Gorbačov nemohol opustiť územie Ruska a vyhnúť
sa účasti na procese o ústavnosti zákazu KSSZ ako svedok, avšak
výnimkou bola jeho účasť na pohrebe W. Brandta
- prevzal brazílsky viceprezident Itamar Franco oficiálne
prezidentský úrad od Fernanda Collora de Mello, ktorého obvinili
z korupcie
- prerušili rozhovory medzi Arménskom a Azerbajdžanom o Náhornom
Karabachu na protest proti arménskemu útoku na azerbajdžanské
pohraničné osady, pričom prímerie platné od 25.9. sa stále porušovalo
- rozhodla maďarská vláda o demontáži nagymarosskej stavby na jar 1993
- zverejnili dekréty ruského prezidenta Borisa Jeľcina meniace
štruktúru výkonnej moci, pričom podstatou reformy bolo zníženie počtu
ústredných výkonných orgánov a čiastočná decentralizácia ekonomického
riadenia


1997
- podpísali v Amsterdame ministri zahraničných vecí členských štátov
Európskej únie novú zmluvu o EÚ - Amsterdamskú zmluvu, ktorú šéfovia
štátov dosiahli na amsterdamskej Medzivládnej konferencii EÚ v júni
1997, pričom znamenala najmä posilnenie základných princípov (ľudské
a sociálne práva)

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. 3 pravidlá pre lepší dôchodok
 2. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€
 3. Eilat: Slnko, teplo a zábava
 4. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
 5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 9. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky
 10. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 1. Eilat: Slnko, teplo a zábava
 2. Ku kuchynskej linke dostanete obývačku či vstavané skrine za 50%
 3. Exkurzia študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
 4. Prichádza Black Friday, jazdenku môžete mať so zľavou 2000 eur
 5. 4 rady pre deti a dospelých, ako sa starať o pokožku
 6. Výstava Podoby lásky zobrazí skutočné osudy konkrétnych žien
 7. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek
 8. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky
 9. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik
 10. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba
 1. Vyrábajú v malom, no presadili sa. Sessler a Farmárske lupienky 17 218
 2. Eilat: Slnko, teplo a zábava 8 485
 3. 3 pravidlá pre lepší dôchodok 7 647
 4. Slovenské deti dostávajú mesačne 22€ 4 396
 5. Ako sa zbaviť chladnej podlahy 2 808
 6. Tohtoročné trhy pred Auparkom bude otvárať Vidiek 2 586
 7. Stavba domu na kľúč – úspora času aj financií 2 334
 8. Čerešne - miesto, kde môžete žiť podľa seba 1 752
 9. Všetky okresy svojimi pobočkami pokrývajú len tri banky 1 424
 10. Ochráňte pred zlodejmi celé vozidlo vďaka VAM Akustik 1 340

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Fakturant Fico, vojna inštitúcií a klaun Danko (Schutzov týždeň)

Danko rečou v Štátnej dume upozornil na čoraz zrejmejší fakt, že je komplexne mimo reality.

KULTÚRA

Fond pre umenie funguje, najmä ak ho porovnáme v Maďarsku

V Budapešti dostávajú peniaze umelci a firmy blízke vláde.

SVET

Teroristi útočili v egyptskej mešite, zabili najmenej 235 ľudí

Bombový útok smeroval na členov bezpečnostných síl.

Neprehliadnite tiež

Domov

Pacienti diskutovali o liekovej reforme, obávajú sa dostupnosti liekov či pomôcok

Dostupnosť inovatívnej liečby by sa od budúceho roka mala zlepšiť.

Domov

Z Matúša Matia: Nechcela som, aby sa to moji rodičia dozvedeli z iného zdroja

Ako zmenu rodu prijali rodičia? Ako kamaráti? A ako krajina?

Domov

Čítanie na víkend: Ako Slováci ovládli sociálne siete a vypiekli s počasím

Rozhovor s hollywoodskym hercom, príbeh najväčšieho egyptského objavu aj horor z Írska. Pozrite si prehľad magazínového čítania.

Domov

Ravasz: Zaraďovanie detí do špeciálnych škôl potrebuje systémové zmeny

Pripomenul, že na Slovensku sa nachádzajú obce, ktoré majú iba špeciálnu školu.