Slovensko v ohlasoch zahraničných masmédií

Viedeň 1. októbra (TASR) - Úradujúci kresťansko-liberálny premiér Mikuláš Dzurinda dostal poverenie od prezidenta Rudolfa Schustera, aby oficiálne dokončil...

Die Presse: Koaličné rokovania v SR sprevádzajú ťahanice o ministra
vnútra


Viedeň 1. októbra (TASR) - Úradujúci kresťansko-liberálny premiér
Mikuláš Dzurinda dostal poverenie od prezidenta Rudolfa Schustera,
aby oficiálne dokončil to, čomu sa neoficiálne venuje už takmer
týždeň: viesť koaličné rokovania o zostavení novej slovenskej vlády,
píše dnešné vydanie rakúskeho denníka Die Presse. Dzurindova
pripravovaná koalícia z troch kresťanskodemokratických strán
a z jednej menšej strany presadzujúcej liberálne hospodárstvo bude
v novozvolenom parlamente disponovať 78 z celkového počtu 150
poslaneckých kresiel. Najsilnejšou stranou v novom zoskupení bude
Dzurindova SDKÚ, ktorá v nedávnych parlamentných voľbách získala
prekvapujúco 15,1 percenta hlasov, poznamenáva Die Presse.

Denník ďalej informuje o počtoch ministerských kresiel pre jednotlivé
politické subjekty a konštatuje, že o presnom rozdelení jednotlivých
rezortov bude koalícia informovať až po konečnom uzatvorení dohôd.
Napriek tomu sa podarilo predsedovi KDH Pavlovi Hrušovskému vyvolať
nevôľu svojich partnerov tým, že prezradil ultimatívny záujem
kresťanských demokratov o kreslo ministra vnútra. V tomto kresle by
si však Dzurinda rád ponechal Ivana Šimka, pokračujú noviny.
Kandidát KDH Vladimír Palko, ktorého považujú za zástancu tvrdej
línie, sa v ostatných stranách neteší veľkej obľube. V mediálnych
kruhoch na Slovensku sa okrem toho povráva, že pokiaľ by si do kresla
ministra vnútra zasadol Palko, starala by sa polícia menej o boj
s organizovanou kriminalitou a korupciou a väčšiu pozornosť by
venovala realizácii sľubov KDH z predvolebnej kampane: vyčisteniu
ulíc od prostitútok a boju proti skutočným a domnelým "komunistickým
reliktom" v štátnom aparáte, uzatvára Die Presse.

 


Slovensko sa zúčastňuje Týždňa zahraničných kultúr v Paríži


Paríž 1. októbra (TASR) - Francúzska metropola Paríž ponúka v týchto
dňoch svojim obyvateľom týždeň nezvyčajných umeleckých zážitkov
plných exotiky a neznáma. Pod názvom Týždeň zahraničných kultúr
prebieha za účasti Slovenska prvý ročník kultúrnych podujatí, v rámci
ktorého 28 zahraničných kultúrnych stredísk a inštitútov pôsobiacich
v Paríži pripravilo takmer stovku rozličných kultúrnych akcií.

V snahe prezentovať umenie v celej jeho diverzite, od literatúry,
kinematografie a divadelných predstavení, až po súčasnú hudbu,
gastronómiu, či folklór, sa tento týždeň predstavia mnohí zahraniční
umelci z oblasti "tradičného" i súčasného umenia. Iniciátorom
podujatia je FICEP Fórum kultúrnych inštitútov v Paríži, ktoré je
prvým spoločenstvom zahraničných kultúrnych centier vytvoreným
v meste ich pôsobenia. Národné kultúrne strediská sa takto po prvý
raz zjednocujú v kolektívnej činnosti, ktorá prekračuje hranice
tradičnej diplomacie a bilaterálnych vzťahov. Fórum kultúrnych
inštitútov v Paríži založili len nedávno, 11. apríla 2002.

Jeho cieľom je zachovanie národných kultúr, vzájomné spoznávanie sa
a vytváranie spoločného priestoru pre spolužitie národných kultúr vo
Francúzsku a v Európe. Združuje 28 zahraničných kultúrnych stredísk
a inštitútov pôsobiacich v Paríži, medzi nimi i nedávno otvorený
Slovenský inštitút. "Som veľmi rád, že i náš inštitút figuruje
v takom spoločenstve ako je FICEP," povedal pre TASR riaditeľ
Slovenského inštitútu Peter Štilicha. "Dostali sme sa zas o krok
ďalej, meno našej krajiny sa objavuje v ďalšej európskej štruktúre,
ktorej snahou je zachovanie kultúrnych identít a výmena kultúrnych
hodnôt medzi krajinami. Doteraz žilo každé kultúrne centrum
viac-menej izolovane, Fórum je prvým spoločenstvom svojho druhu, a to
nielen v Paríži, ale i v celosvetovom meradle. Určite nám pomôže
hlbšie preniknúť do spoločenského vedomia krajín, veď kultúra patrí
medzi najlepšie prostriedky na prezentáciu a vzájomné spoznávanie
sa," uviedol P. Štilicha. Slovenský inštitút pripravil v rámci Týždňa
zahraničný kultúr dve podujatia: literárny večer venovaný poézii
Milana Rúfusa na stredu 2. októbra a výstavu s názvom Dobrý deň, pán
Dubček, ktorú slávnostne otvoria vo štvrtok 3. októbra.

 


V ČR tento rok požiadalo o azyl 5789 cudzincov


Praha 1. októbra (TASR) - České úrady za prvých osem mesiacov tohto
roku zaznamenali 5789 žiadostí o azyl, medzi ktorými bolo 337
žiadateľov zo Slovenska. Pre TASR to dnes uviedla Marie Masaříková
z tlačového odboru českého ministerstva vnútra. Počet slovenských
občanov žiadajúcich azyl v ČR sa tak od roku 1993 zvýšil na 1496.
Minulý rok hľadalo azyl v ČR 388 žiadateľov zo Slovenska a rekordný
bol rok 2000, keď o azyl požiadalo 723 Slovákov.
Národnosť žiadateľov české ministerstvo vnútra nezverejňuje, ale
drvivá väčšina uchádzačov zo SR je rómskeho pôvodu. Žiadnemu
Slovákovi české úrady doteraz azyl neudelili, doplnila Masaříková.


V porovnaní s minulým rokom, keď v ČR hľadalo azyl 18.094 cudzincov,
úrady tento rok zaznamenali pokles. "Jedným z dôvodov, asi tým
najväčším, je novela azylového zákona platného od februára tohto
roku, ktorého cieľom je zamedziť zneužívaniu azylovej procedúry,"
povedala Masaříková. Novela presne definuje, kedy je žiadosť
označená za neodôvodnenú a žiadateľ takmer okamžite dostane
vyrozumenie. Cudzinci hľadajúci azyl v ČR nesmú byť po určitú zákonom
stanovenú dobu v ČR zamestnaní. "Žiadosti o azyl totiž zneužívali
cudzinci, ktorí chceli v ČR pracovať," doplnila Masaříková. Ak
žiadateľ dostane zamietavé stanovisko, nemôže o azyl okamžite
požiadať opäť a dôvodom zastavenia azylovej procedúry je aj pokus
cudzinca dostať sa do inej krajiny. Od začiatku roku v ČR požiadalo
o azyl celkovo 5789 cudzincov. Najviac žiadateľov o azyl v ČR je opäť
z Ukrajiny - 1184. Početné skupiny žiadateľov pricestovali aj
z Vietnamu (698), Moldavska (635), alebo Gruzínska (515).

 


Die Presse: Benešove dekréty bolo potrebné odsúdiť


Viedeň 1. októbra (TASR) - V úvodníku Logika pána Froweina si dnešné
vydanie rakúskeho denníka Die Presse všíma záverečný verdikt
nemeckého právnika Jochena Froweina, v ktorom sa konštatuje, že
Benešove dekréty nie sú prekážkou pre vstup Česka (a Slovenska) do
Európskej únie. Froweinov posudok otvoril Česku cestu do EÚ bez toho,
aby Prahu podnietil aspoň k nejakému vyvodeniu dôsledkov za brutálne
povojnové vyhnanie časti obyvateľstva vtedajšieho Československa.
Rakúsko sa bude musieť s touto skutočnosťou vyrovnať, píše denník
a konštatuje, že Frowein aj v tomto prípade zvolil taký istý prístup,
aký aplikoval aj v roku 2000 v prípade sankcií EÚ voči Rakúsku:


namiesto právnej, logickej alebo morálnej priamočiarosti sa uchýlil
k politickému oportunizmu. Noviny zdôrazňujú, že nejde pritom
o otázky odškodnenia ani o zásah do povojnového usporiadania Európy,
ale o beztrestnosť voči tým, ktorí sa po vojne previnili voči všetkým
zákonom ľudskosti. Takýto prístup je podľa denníka závažnou
provokáciou. Logika pána Froweina spôsobila, že v Európe existuje
natrvalo krajina, v ktorej nemožno takéto zločiny proti ľudskosti
nikdy potrestať, pokračuje Die Presse. Denník polemizuje aj
s argumentom právnika, ktorý tvrdí, že pokiaľ sa neprávo netrestalo
viac ako 50 rokov, nemožno ho začať trestať teraz. Tým sa však podľa
Die Presse rúca celá morálna báza, ktorá viedla od potrestania
zločinov hitlerovského Nemecka až po zločiny miloševičovského Srbska.

Každému zločincovi, ktorý sa niekedy prehrešil voči ľudskosti, musí
byť jasné, že rameno spravodlivosti po ňom siahne aj napriek tomu, že
sa skrýva za svoje vlastné zákony. Oddnes je už definitívne jasné, že
svetová spravodlivosť neexistuje, existuje len svetový oportunizmus,
uzatvára roztrpčene rakúsky konzervatívny denník. V miernejšom duchu
komentuje Froweinove závery rakúsky liberálny denník Der Standard,
ktorý pripomína, že to bol práve Jochen Frowein, ktorý sa vyslovil za
zrušenie sankcií európskej štrnástky voči Rakúsku po tom, ako sa
v roku 2000 dostala do vlády Slobodná strana Rakúska (FPÖ). Der
Standard upozorňuje na to, že Benešove dekréty sú v prvom rade
dôsledkom útočnej vojny, rozpútanej hitlerovským Nemeckom. Vojnové
besnenie prinieslo utrpenie miliónom ľudí - a sem patrili aj tí
sudetskí Nemci, ktorí s Hitlerovou politikou nesúhlasili, prípadne
boli priamymi účastníkmi protifašistického odporu. Táto skutočnosť by
mohla byť naozaj jedným z dôvodov na zrušenie Benešových dekrétov.

Treba však myslieť aj na to, aké by toto rozhodnutie malo účinok na
hospodársky a politický systém krajín, ktorý by sa zrušenie
bezprostredne dotklo. Ten, komu záleží na kontrolovateľnom priebehu
rozširovania Európskej únie, nemôže mať záujem na destabilizácii
stredu Európy, konštatujú noviny. Frowein tvrdí, že vyriešenie
problému nemožno hľadať v práve a odporúča českej strane, aby nad
povojnovými udalosťami vyslovila poľutovanie. Nič viac sa zrejme pre
obete povojnových udalostí nebude dať urobiť. Ale ani nič menej,
uzatvára Der Standard.

 


Bugár: SMK bude spokojné až vtedy, ak sa do vládneho programu dostanú
jej ciele


Budapešť 1. októbra (TASR) - Strana maďarskej koalície (SMK) bude
spokojná vtedy, ak sa do vládneho programu dostanú tie ciele, ktoré
strana zadefinovala z pohľadu finančného a duševného rozvoja krajiny
a južného regiónu Slovenska. Povedal to pre viaceré dnešné maďarské
denníky predseda SMK Béla Bugár. Denníky si pozorne všímajú rokovania
o zostavení nového slovenského kabinetu, najmä z pozície SMK. Bugár
označil doterajší priebeh koaličných rozhovorov za uspokojivý.
Konkrétnosti o cieľoch maďarskej koalície šéf strany neprezradil.
Nevyvrátil však, že medzi ne patrí zriadenie maďarskej univerzity,
prípadne založenie maďarskej katedry, ako aj uzatvorenie veci pôdy
neznámych vlastníkov, píšu denníky Népszabadság a Magyar Nemzet.

 

Prezident SR sa stretol s M.Gorbačovom


Passau 1. októbra (TASR) - Prezident SR Rudolf Schuster sa dnes
v nemeckom Passau stretol s prvým a zároveň posledným prezidentom
Sovietskeho zväzu Michailom Gorbačovom. Obaja politici sa zúčastnili
na podujatí Ľudia v Európe - Nemecko, venovanej dvanástim rokom
spojenia dvoch nemeckých štátov v súčasné Nemecko. V rámci rozhovorov
sa dotkli terajších rusko-slovenských politických a ekonomických
vzťahov, ale aj možnej spolupráce v rámci Nadácie Michaila Gorbačova.
Okrem iného R. Schuster prisľúbil pomoc pri preklade a vydaní knihy
M. Gorbačova venovanej historickým momentom vývoja európskej aj
svetovej politiky koncom 80. a 90. rokov, ktorá by mala vyjsť na
Slovensku. M. Gorbačov okrem iného zdôraznil, že k Slovensku
a osobitne ku Košiciam má citový vzťah, keďže práve pri oslobodzovaní
východoslovenskej metropoly bol počas druhej svetovej vojny ťažko
zranený jeho otec.


Droppa: Je záujmom EÚ, aby sa Slovensko vo veci Gabčíkova dohodlo
s Maďarskom


Budapešť 1. októbra (TASR) - Otázka sporu Maďarska a Slovenska vo
veci Gabčíkova by sa mohla vyriešiť bez problémov aj vďaka tomu, že
dunajská otázka nebola súčasťou volebnej kampane na Slovensku tak,
ako tomu bolo v predchádzajúcich voľbách. Povedal to dnes v Budapešti
splnomocnenec maďarského ochranárskeho združenia Duna Kör György
Droppa, ktorý sa domnieva, že do rokovaní o gabčíkovskom spore by
mohla vstúpiť Európska únia. Ochranár v rozhovore pre TASR ďalej
uviedol, že chce navrhnúť komisárke Európskej únie (EÚ) pre životné
prostredie Margot Walströmovej, ktorá pricestuje v stredu na
dvojdňovú návštevu Maďarska, aby EÚ sprostredkovala rokovania medzi
Slovenskom a Maďarskom vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo Nagymaros.

"Nechceme, aby únia sprostredkovala rozhovor dvoch krajín,
ktoré sú neschopné viesť dialóg, ale aby uplatnila tie právne normy,
ktoré budú platné po vstupe do EÚ aj pre vstupujúce krajiny, aby
v týchto otázkach netolerovali odklad," spresnil Droppa, podľa
ktorého dokumentom, ktorý by mal byť základom k dohode je Rámcový
vodohospodársky plán EÚ. Plán obsahuje princípy k odstráneniu
negatívnych rozhodnutí v súvislosti s hospodárením s tečúcimi vodami
najmä v poslednom storočí. Dokument obsahuje postupné kroky na
nasledujúcich 15 rokov, ktoré smerujú k náprave, povedal Droppa. Ako
dodal, veľmi málo sa udialo v riešení sporu o Gabčíkovo v poslednom
čase, došlo iba k drobným dohodám, ktoré neviedli k výsledku.
Poznamenal, že ak to bude záležať iba na slovenskom vládnom
splnomocnencovi Dominikovi Kocingerovi a na dodnes neznámom človeku
z maďarskej strany na rovnakom poste, nie je pravdepodobné, že vecou
budú vedieť hneď pohnúť. Preto je dôležitý nejaký vonkajší impulz,
ktorým by mohol byť podľa Droppu impulz zo strany maďarského
a slovenského premiéra, ktorí sa ešte v tejto veci nestretli, a už
spomínaný impulz zo strany EÚ.


Slovensko nesúhlasí so snahami EÚ umelo zvyšovať platby novým členom


Brusel 1. októbra (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí
Eduard Kukan tlmočil dnes šéfom diplomacií Európskej únie v Bruseli
nespokojnosť s pokusmi umelo zvyšovať príjmy nových členských krajín
v prvom roku po vstupe, ktoré by znižovali potrebu kompenzácií.
Takéto pokusy idú podľa neho za možnosť reálnych výdavkov a "nie sú
cestou, po ktorej by sme mali ísť". Kukan reagoval na návrh dánskeho
predsedníctva zvýšiť v prvom roku pre nové krajiny platby zo
štrukturálnych a kohéznych fondov, čo by zdanlivo zlepšilo ich
rozpočtovú situáciu a znížilo potrebu kompenzačných platieb.

Cieľom Slovenska je dosiahnuť po vstupe rozpočtovo lepšiu situáciu ako rok
pred vstupom. "Treba to však dosiahnuť prostredníctvom jasných
a prehľadných výpočtov a procedúr, nie prístupmi, ktoré idú za rámec
súčasnej legislatívy s cieľom zvyšovať platby novým členom v prvom
roku," povedal Kukan ministrom. Pripomenul im, že aj skúsenosti
a výsledky súčasných členov EÚ ukazujú, že v prvom roku boli skutočné
platby z fondov na nulovej úrovni. Slovensku sa nepozdáva dánsky
návrh zvýšiť v prvom roku po rozšírení platby pre nové členské
krajiny, čo by zdanlivo zlepšilo ich rozpočtovú situáciu a znížilo
potrebu kompenzácií. Problémom totiž je, že peniaze by EÚ poskytla
z kohézneho fondu a štrukturálnych fondov, na ktorých čerpanie nebudú
všetky kandidátske krajiny ešte dobre pripravené. Na čerpanie týchto
peňazí je potrebné pripraviť dobré projekty a tie spolufinancovať,
zatiaľ čo kompenzácie sú hotové peniaze do rozpočtu.

Návrh Dánska, o ktorom v pondelok rokovali ministri zahraničia EÚ, je presne opakom
toho, čo si želala SR. Slovenská delegácia na nedávnych technických
konzultáciách požiadala o menej peňazí zo štrukturálnych fondov
v prvých rokoch po vstupe, čo by zvýšilo nárok SR na kompenzácie.
"Táto požiadavka platí," povedal dnes Kukan. Dánsko navrhuje
poskytnúť kompenzácie len tým krajinám, ktoré budú na tom po vstupe
rozpočtovo horšie ako rok pred ním. Slovensko by podľa dánskych
výpočtov nemalo na kompenzácie nárok. V prvom roku členstva má dostať
z fondov EÚ o 136 miliónov eúr viac ako zaplatí do rozpočtu. Oproti
predvstupovej pomoci v roku 2003 tak dostane o 13 miliónov eúr viac.
Podľa predchádzajúcich výpočtov EK malo byť SR v mínuse jeden milión,
takže by nárok na kompenzácie malo. S takýmto umelým zvyšovaním
platieb SR nesúhlasí.


Slovensko-ukrajinská komisia pre štátnu hranicu sa zíde v Čiernej nad
Tisou


Kyjev 1. októbra (TASR) - Zmiešaná medzivládna slovensko-ukrajinská
komisia pre otázky prevádzky priechodov na spoločnej štátnej hranici
sa stretne vo štvrtok 3. októbra v Čiernej nad Tisou. Informoval
o tom dnes vedúci tlačovej služby Ministerstva zahraničných vecí
Ukrajiny Serhij Borodenkov. Komisia sa má zaoberať zmenami režimu
premávky miestnej železničnej dopravy cez hraničný priechod Maťovce
- Pallo, rozšírením cesty na ukrajinskej strane cestného priechodu
Vyšné Nemecké - Užhorod, ako aj otvorením nových priepustných miest.
Od dneška do piatku rokujú v Kyjeve experti zmiešaných
ukrajinsko-ruských skupín. Podľa Borodenkova pokračujú v rokovaniach
o podobe delimitačných máp na suchozemskej časti hranice Ukrajiny
a Ruska. Vlády oboch krajín by mali pripraviť do konca roka na podpis
návrh dohody o delimitácii suchozemskej hranice, ako sa na tom
v auguste predbežne dohodli premiéri Anatolij Kinach a Michail
Kasianov.

 


Kukan: Slovensko nesmie byť v EÚ čistým prispievateľom


Brusel 1. októbra (TASR) - Hlavným záujmom Slovenska je, aby sa po
vstupe do EÚ nestalo čistým prispievateľom do rozpočtu a aby nebolo
v horšej finančnej situácii ako pred vstupom. Povedal to dnes po
prístupových rokovaniach v Bruseli slovenský minister zahraničných
vecí Eduard Kukan. V tejto súvislosti vyjadril nespokojnosť so
snahami únie umelo zvyšovať príjmy nových krajín v prvom roku
členstva, čo by znižovalo ich nárok na kompenzácie.


V poľnohospodárstve chce Slovensko dosiahnuť takú kombináciu priamych
platieb, podpory rozvoja vidieka a výrobných kvót, ktorá zabezpečí,
že nedôjde k ohrozeniu konkurencieschopnosti slovenských farmárov
a negatívnym dôsledkom na celú ekonomiku, uviedol minister. "Myslím,
že to môžeme dokázať, ak dosiahneme dostatočné zvýšenie kvót,"
uviedol minister. Zdôraznil pritom slovenskú požiadavku na vyššie
výrobné kvóty pre mlieko, izoglukózu a kravy a kozy bez trhovej
produkcie. Minister verí, že Európska únia dosiahne na summite
v Bruseli 24.-25. októbra definitívnu dohodu o spoločných
stanoviskách k rozpočtu a poľnohospodárstvu.

"Bolo by znepokojivé, ak by sa to nepodarilo. Časový faktor je dôležitý, do (decembrového)
summitu v Kodani nezostáva veľa času a nechceli by sme rokovať pod
časovým stresom," uviedol Kukan. Minulý týždeň sa očakávalo, že
Slovensko dnes konečne uzavrie aj citlivú kapitolu hospodárska súťaž,
kde sa dlhé mesiace riešila otázka štátnej pomoci pre spoločnosti US
Steel Košice a Volkswagen Bratislava. Členské štáty EÚ však dostali
návrh spoločného stanoviska neskoro, nemali dostatok času na jeho
preštudovanie a dohodu. "Ja som na členské krajiny apeloval, že by
sme boli radi, keby sa dohodli, aby sme mohli kapitolu uzavrieť"
v blízkej budúcnosti, dodal Kukan. Dánske predsedníctvo zrejme
zorganizuje ešte pred summitom v Bruseli dodatočné kolo prístupových
rokovaní s kandidátmi, Cieľom totiž bolo uzavrieť všetky kapitoly
okrem rozpočtu a poľnohospodárstva pred summitom. Rokovania s EÚ
absolvovali dnes aj ostatné kandidátske krajiny. Kapitoly uzatvárali
len tri z nich: Malta životné prostredie, Poľsko regionálnu politiku
a Bulharsko finančnú kontrolu.

Po dnešnom kole rokovaní je poradie krajín podľa počtu
uzavretých kapitol:

1. Cyprus 28

Estónsko 28

Litva 28

Slovinsko 28

5. Slovensko 27

Lotyšsko 27

Poľsko 27

8. Maďarsko 26

9. Česko 25

Malta 25

11. Bulharsko 22

12. Rumunsko 13

 


Svoboda: Česko chce referendum o EÚ tesne po Slovensku


Brusel 1. októbra (TASR) - Český minister zahraničných vecí Cyril
Svoboda si želá, aby sa referendum o vstupe do Európskej únie
uskutočnilo na Slovensku tesne pred Českou republikou. "Ak Slováci
povedia áno, potom to urobia aj Česi. Zdá sa to ako strategicky
dobré, aby Slovensko usporiadalo referendum tesne pred nami," povedal
dnes Svoboda novinárom v Bruseli na okraj prístupových rokovaní EÚ
s kandidátmi. Z diskusie ministrov počas dnešného obeda podľa neho
vyplynulo, že prvé referendum spomedzi kandidátov by sa mohlo konať
vo februári 2003 na Malte. Nasledovať má vraj Maďarsko, Slovensko
a tesne po ňom Česko. Podľa lotyšských zdrojov by sa referendum
v Lotyšsku mohlo konať v auguste 2003, Estónsko počíta s jeseňou
budúceho roka. Desať kandidátskych krajín chce ukončiť prístupové
rokovania s EÚ na konci tohto roka. Na jar 2003 by potom mali
podpísať prístupové zmluvy, ktoré musia ratifikovať členské krajiny.
Občania kandidátskych krajín sa k členstvu v únii vyjadria vo väčšine
prípadov v referendách.

 


Dánsko neočakáva otázku Benešových dekrétov na prístupových
rokovaniach


Brusel 1. októbra (TASR) - Dánsky minister zahraničných vecí Per Stig
Möller neočakáva, že v záverečnej etape prístupových rokovaní EÚ
s kandidátmi sa objavia nové problémy, napríklad Benešove dekréty.
"Neočakávam, že od 25. októbra do decembra sa objavia v procese nové
otázky," povedal Möller dnes v Bruseli na tlačovej konferencii po
sérii stretnutí s ministrami kandidátskych krajín v reakcii na
otázku, či dánske predsedníctvo vidí potrebu zaradiť tému dekrétov do
rokovaní. Tému sa v pondelok pokúsila v Bruseli oživiť šéfka rakúskej
diplomacie Benita Ferrerová-Waldnerová. Podľa komisára pre rozšírenie
Güntera Verheugena experti Európskej komisie a Českej republiky
v najbližších dňoch dokončia právnu analýzu dekrétov, ktorá ukáže, či
Česká republika musí urobiť zmeny vo svojom právnom systéme.

"Aj keby to tak bolo, podľa mojich znalostí by to boli veľmi malé zmeny,"
povedal komisár. Nechcel komentovať v pondelok zverejnenú správu
nemeckého právnika Jochena Froweina, podľa ktorej ČR nemusí Benešove
dekréty pred vstupom do EÚ rušiť. Túto správu privítal dnes počas
rokovaní v Bruseli český minister zahraničia Cyril Svoboda. "Správa
hovorí to, čo je podstatné. Česká republika nemusí meniť žiadny zákon
a je úplne spôsobilá, pokiaľ ide o právny poriadok byť členom EÚ,"
povedal novinárom Svoboda, ktorý počas dvojdňovej návštevy Bruselu
rokoval aj s Verheugenom a predsedom zahraničného výboru Európskeho
parlamentu Elmarom Brokom. Nevyjadril sa však, či je ČR ochotná
vyjadriť poľutovanie nad dôsledkami povojnového zákona o amnestii,
ako to považuje za vhodné Froweinova správa.

 


EÚ chce uzavrieť hospodársku súťaž do konca októbra


Brusel 1. októbra (TASR) - Európska únia je presvedčená, že kapitolu
hospodárska súťaž môže SR a ďalšie krajiny uzavrieť do konca októbra,
aby sa rokovania mohli sústrediť na finančné kapitoly
-poľnohospodárstvo a rozpočet. Zhodli sa na tom dnes v Bruseli dánsky
minister zahraničia Per Stig Möller a komisár EÚ pre rozšírenie
Günter Verheugen. Po dnešných prístupových rokovaniach s ministrami
kandidátskych krajín Verheugen oznámil, že EK urobila dôležitý krok
k uzavretiu tejto kapitoly. Hospodársku súťaž dnes malo uzavrieť aj
Slovensko, ale EÚ minulý týždeň nestihla schváliť spoločné stanovisko
členských štátov. V rokovaniach o kapitole rozpočet sú Slovensko, ČR
i ďalší uchádzači proti "umelému prideľovaniu peňazí". Kandidátske
krajiny uprednostňujú kompenzácie pred vyššími platbami z fondov.

Platby z fondov sú totiž viazané na projekty a je náročnejšie čerpať
ich. Verheugen v tejto súvislosti uviedol, že "riešenie nadobúda tvar
a kompromis je veľmi blízko". Komisár si je vedomý odlišných názorov
viacerých krajín, vrátane SR, a ubezpečil, že EÚ ich bude brať do
úvahy. Únia i kandidáti sa podľa neho zhodujú, že noví členovia musia
byť po vstupe vo finančne lepšej situácii ako pred vstupom. Komisár
EÚ pripomenul, že komisia v stredu na budúci týždeň v hodnotiacich
správach navrhne, ktoré krajiny môžu tento rok ukončiť prístupové
rokovania. Nebude to podľa neho politické rozhodnutie, ale komisia
posúdi podľa faktov, či okrem splnenia politických a ekonomických
kritérií dokážu uchádzači eurolegislatívu aj implementovať. "Nálada
v členských i kandidátskych krajinách je vynikajúca. (...) Všetci
očakávajú, že uzavrú rokovania v decembri na summite EÚ v Kodani,"
dodal Verheugen. V stredu EK prerokuje postup pre záverečnú etapu
prístupových rokovaní. Podľa Verheugena pôjde o politickú diskusiu
v rámci príprav na budúcotýždňové zverejnenie hodnotiacich správ
a stratégie rozšírenie.

 


V Békéšskej Čabe pôjde 15 kandidátov do volieb do slovenskej
samosprávy


Budapešť 1. októbra (TASR) - Na októbrových voľbách do slovenskej
menšinovej samosprávy sa v Békéšskej Čabe sa zúčastní 15 kandidátov.
V 70-tisícovom juhomaďarskom meste sa 30 percent obyvateľov nejakým
spôsobom viaže k slovenskej národnosti. Podľa slov predsedu
slovenskej menšinovej samosprávy Györgya Andóa má päťčlenná
samospráva za sebou úspešnú štvorročnú činnosť. Vďaka jej
sprostredkovaniu navštívilo dolnozemské centrum Slovákov viacero
politikov, medzi nimi aj prezident SR Rudolf Schuster a premiér
Mikuláš Dzurinda. Aj vďaka týmto návštevám otvorili v Békéšskej Čabe
slovenský konzulát, poznamenal Andó a dodal, že samospráva prevzala
slovenský dom, ktorý vlani úplne obnovili.

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 6. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície?
 7. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 8. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy!
 9. Rastie nám pokrivená generácia?
 10. Intímna hygiena – celoročná záležitosť
 1. Otvorenie akademického roka 2017/2018 na EU v Bratislave
 2. Projekt Seberíniho: 60% vypredané ešte pred začiatkom kampane
 3. FSEV UK v Bratislave: Prax je súčasťou študijných programov
 4. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to)
 5. Hyundai Tucson Shadow určite nezostane v tieni.
 6. Stačí len mechanické, alebo elektronické zabezpečenie vozidla?
 7. Exkurzia odborárov a absolventov SvF STU v Bratislave 2017
 8. Zvolen: Zvolenčania myslia na zabezpečenie svojich domovov
 9. Detské zúbky sú veda
 10. Atraktívnejšie učenie vďaka digitálnym technológiám
 1. Zanzibar je plný lákadiel na dokonalú exotickú dovolenku 6 658
 2. 6 dôvodov, prečo začať posielať peniaze cez VIAMO (a ako na to) 4 061
 3. Rastie nám pokrivená generácia? 3 103
 4. Intímna hygiena – celoročná záležitosť 2 612
 5. 3 mýty, ktorým ste možno uverili. Ale ako je to naozaj? 1 782
 6. JUDr. Barbora Sabó: Dobrý maklér šetrí čas, peniaze i nervy! 1 246
 7. Zľava 3000 € na 3-izbové byty v Jarabinkách 1 180
 8. Kedy sa refinancovanie oplatí? 1 076
 9. Plug-in, hybrid alebo elektromobil? Poradíme, ako správne vybrať 1 048
 10. Aký vplyv by mal konflikt v Kórei na vaše investície? 983

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Môže sa ľahko stať, že českú vládu povedie Slovák

Dôvody, pre ktoré by väčšina Čechov mala závidieť Slovákom ich politiku. Preferencie potvrdzujú, že tretina ľudí si ešte nevybrala.

ŠPORT

Milióny na jeho plat? Prieskumy ukázali, že Sagan sa oplatí

Tím Bora-Hansgrohe zhodnotila prvú sezónu v najvyššej lige, očakával viac.

SVET

Vojna sa dnes nedá vyhlásiť. A už vôbec nie cez Twitter

KĽDR považuje tweety prezidenta USA za vyhlásenie vojny. Washington namieta.

SVET

Bez občianstva pre štát neexistujete. Aj na Slovensku

Aj deti, ktoré sa narodia utečencom v Európe, môžu skončiť bez občianstva.

Neprehliadnite tiež

Domov

Rezník pýta od štátu desiatky miliónov eur na obnovu budov RTVS

Stav viacerých budov je podľa šéfa RTVS nevyhovujúci.

Domov

Lekári sa s Dôverou nedohodli, sporia sa o podmienkach spolupráce

Ambulantní lekári združení vo Zväze ambulantných poskytovateľov sa s Dôverou stále nedohodli.

Domov

Ministerstvo pripravuje účinnejší model drogovej politiky

Neplnoletí, ktorých prichytia s drogami, budú musieť ísť na vyšetrenie.

Domov

Dekana FTVŠ Vanderku usvedčili z plagiátorstva. Teraz ho navrhujú za profesora

Okopírovanú učebnicu o teórii športu museli stiahnuť z predaja. Stále je však v obehu. Trojica údajných autorov zostala bez trestu.