Historický kalendár na 8. októbra

Medzinárodný deň boja proti popáleninám - vyhlásila Medzinárodná
spoločnosť pre popáleninové úrazy

1667
- narodil sa v Banskej Štiavnici lekár JÁN KRIŠTOF HOFFSTÄTTER. Dátum
úmrtia neznámy

1767
- narodil sa v Oslanoch katolícky kňaz, náboženský spisovateľ
a národnokultúrny pracovník FRANTIŠEK KNAPOVSKÝ, čestný kanonik
nitriansky, ktorý bol zakladajúcim členom Slovenského učeného
tovarišstva. Zomrel 7.7.1827

1847

- začal v Slovenských národných novinách vychádzať Štúrov programový
článok Naše nádeje a žiadosti k nastávajúcemu snemu

1917
- zomrel v Bojnej katolícky kňaz, cirkevný historik a knihovník
ĽUDOVÍT NÉMETHY. Narodil sa 1.3.1840

1922

- narodil sa v Žabokrekoch nad Nitrou lekár-plastický chirurg
a vysokoškolský pedagóg FRANTIŠEK MARIŠ
- narodil sa v Bijacovciach autor učebníc, pedagóg a letec MICHAL
IVANKO

1927
- postihlo Bratislavu slabé zemetrasenie, pri ktorom sa hýbali voľne
stojace predmety
- narodil sa v Rybároch chemik, vynálezca a odborný publicista MILAN
LAZÁR

1942
- popravili v Buchenwalde (Nemecko) popredného funkcionára KSČ na
Slovensku, redaktora, poslanca a protifašistického bojovníka GABRIELA
STEINERA. Narodil sa 9.9.1887

1952
- narodila sa v Ružomberku herečka ANNA JAVORKOVÁ, členka činohry SND

1972
- začala sa sedemdňová návšteva ministra zahraničných vecí Bohuslava
Chňoupka v Čile, pričom vydali spoločné komuniké

1987
- prerokovala vláda ČSSR plnenie úloh národného hospodárstva v roku
1987 a prípravu plánu na rok 1988, pričom schválila dokument
o predĺžení dohody o špecializácii, kooperácii a vzájomných dodávkach
pre jadrové elektrárne do roku 2000 a súhlasila s Dohodou členských
štátov RVHP o systéme posudzovania akosti výrobkov
- zomrel v Topoľčiankach osvetový pracovník a ochranár JOZEF
VODRÁŽKA, ktorý sa angažoval hlavne v amatérskom divadelníctve
a hasičstve, pričom bol zakladateľom úverného družstva. Narodil sa
25.2.1899

1992
- schválilo Federálne zhromaždenie novelu kompetenčného zákona, podľa
ktorej do zániku federácie fungovali len federálne ministerstvo
financií, zahraničných vecí, obrany, vnútra, hospodárstva a kontroly
- skončila v Moskve zvláštna skupina čs. vyšetrovateľov skúmanie
originálnych textov dvoch pozývacích listov spájaných s inváziou do
ČSSR v auguste 1968

1997
- uskutočnilo sa rokovanie predsedov parlamentných strán, na ktorom
z opozície bola zastúpená len SDĽ s Hnutím poľnohospodárov SR
- zvolili poslanci na 33. schôdzi NR SR za predsedu osobitného výboru
parlamentu na kontrolu činnosti SIS Igora Urbana a predsedu
osobitného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva Jána
Danka

--------------------------------------------------------------------

1622
- založili Salzburskú univerzitu ako vzdelávaciu ustanovizeň
benediktínskeho rádu

1862
- prevzal pruský ministerský predseda Otto von Bismarck aj úrad
ministra zahraničných vecí, čím získal rozsiahle politické právomoci
- narodil sa rakúsky klavirista a hudobný skladateľ EMIL VON SAUER.
Zomrel roku 1942
- zastavila armáda severskej Únie v americkej občianskej vojne
ofenzívu jednotiek otrokárskej Konfederácie pri meste Perryville
v štáte Kentucky

1877
- narodil sa sovietsky chemik ALEXANDR JEVGENIEVIČ PORAJ-KOŠIC.
Zomrel roku 1949
- narodil sa austrálsky maliar HANS HEYSEN. Zomrel roku 1968

1892
- narodila sa ruská poetka a prekladateľka MARINA IVANOVNA
CVETAJEVOVÁ. Spáchala samovraždu roku 1941

1902
- narodil sa egyptský dramatik, novelista, esejista, teoretik umenia
a mysliteľ TAUFÍK AL-HAKÍM. Zomrel roku 1987

1912
- narodil sa rakúsky politik a odborársky vodca ANTON BENYA. Zomrel
roku 2001
- vyhlásilo kráľovstvo Čierna Hora po týždňoch stupňovania napätia
vojnu Osmanskej ríši (Turecko), čoskoro sa na jeho stranu pridali aj
Srbsko, Bulharsko a Grécko, čím vznikla prvá balkánska vojna
- príčinou vojny boli obvinenia, že Turecko utláča neislamské
národnostné skupiny v európskej časti svojej ríše
- narodil sa český botanik, vynálezca a odborný publicista SVATOPLUK
FRANTIŠEK ČERNOCH, projektant a konštruktér priemyslových pecí

1917
- narodil sa britský vysokoškolský pedagóg, lekár, biochemik
a imunológ RODNEY ROBERT PORTER, laureát Nobelovej ceny za práce
o štruktúre protilátok (1972). Zomrel roku 1985
- vytvorili v Rusku tretiu koaličnú dočasnú vládu na čele
s Alexandrom Kerenským

1922
- narodil sa český hudobný teoretik, režisér a kultúrny pracovník
LADISLAV ŠÍP. Zomrel roku 1993

1927
- narodil sa český hematológ PAVEL PUDLÁK
- zomrel argentínsky prozaik a lyrický básnik RICARDO GÜIRALDES.
Narodil sa roku 1886
- narodil sa britský molekulový biológ argentínskeho pôvodu CÉSAR
MILSTEIN, laureát Nobelovej ceny (1984) za objav princípu
monoklonálnych protilátok
- narodil sa nemecký divadelný režisér a pracovník ULRICH BRECHT

1937
- zomrel nemecký maliar THEODOR ALT. Narodil sa roku 1846

1942
- začali sa v Indii stupňovať protibritské nepokoje za nezávislosť
krajiny a zároveň silneli náboženské rozpory medzi hinduistami
a moslimami
- zomrel sovietsky fyzik, akademik, vysokoškolský pedagóg, teoretický
mechanik a jeden zo zakladateľov aerodynamiky SERGEJ ALEXEJEVIČ
ČAPLYGIN. Narodil sa roku 1869

1947
- poklesla v dôsledku dlhotrvajúceho sucha hladina Dunaja natoľko, že
pri Viedni bolo možné pešo prejsť cez jeho koryto

1952
- zahynulo na londýnskom predmestí Harrow pri zrážke troch plne
obsadených osobných vlakov 112 osôb a rútiace sa trosky zasiahli aj
cestujúcich čakajúcich na nástupištiach, vyše 200 ľudí bolo
zranených, z toho 46 ťažko, pričom išlo o druhé najväčšie železničné
nešťastie v dejinách Veľkej Británie

1967
- zomrel britský labouristický politik a štátnik CLEMENT RICHARD
ATTLEE. Narodil sa roku 1883

1972
- nadviazali India a NDR diplomatické styky na úrovni veľvyslanectva
- začali sa v Paríži päťdňové neverejné rozhovory medzi poradcom
amerického prezidenta Henry Kissingerom a poradcom delegácie
Vietnamskej demokratickej republiky na parížskej konferencii
Le-duc-thom
- schválilo obyvateľstvo Madagaskaru v referende politický program
vlády Gabriela Ramanantsou, čím vyslovilo nedôveru prezidentovi
Philibertovi Tsirananovi
- začala sa trojdňová návšteva štátneho tajomníka v úrade spolkového
kancelára NSR Bahra v ZSSR
- predložila vláda Vietnamskej demokratickej republiky na súkromnej
schôdzke so zástupcami USA návrh tzv. dohody o zastavení vojny
a obnovení mieru vo Vietname

1977
- zastrelili v Guernike dvaja neznámi páchatelia predsedu provinčného
zastupiteľstva baskickej provincie Vizcaya AUGUSTA UNCETU a dvoch
policajtov

1982
- začalo sa zasadnutie poľského Sejmu (parlament), na ktorom
schválili nový zákon o odboroch (zrušil všetky odbory vrátane
Solidarity), spoločenských a pracovných organizáciách samostatne
hospodáriacich poľnohospodárov a zmeny vo vláde
- odsúdili vodcov Konfederácie nezávislého Poľska za založenie
organizácie, ktorej cieľom bolo zvrhnúť socialistické zriadenie
Leszeka Moczulského na sedem rokov, Romualda Szeremietiewa a Tadeusza
Staäského na päť rokov odňatia slobody a Tadeusza Jandziszeka na dva
roky väzenia (podmienečne na päť rokov)
- začalo sa v Kinshase deviate výročné zasadnutie afrických krajín
frankofónnej oblasti, pričom okrem 20 najvyšších predstaviteľov
frankofónnych krajín sa zúčastnili predstavitelia ďalších 23
afrických krajín a francúzsky prezident Francois Mitterrand
- zomrel britský labouristický politik, vysokoškolský pedagóg
a mierový činiteľ PHILIP JOHN NOEL-BAKER, laureát Nobelovej ceny
(1959). Narodil sa roku 1889

1987
- vyjadril prezident Nikaraguy Daniel Ortega v prejave pred Valným
zhromaždením OSN v New Yorku, že USA budú rešpektovať rezolúciu OSN
o Strednej Amerike a zastavia akty nepriateľstva proti jeho krajine,
no vedúci americkej delegácie označil jeho prejav za revolučné
blúznenie a vyjadril sklamanie nad propagandistickým zneužitím
zasadnutia
- zavraždili tamilskí príslušníci extrémistickej organizácie Tigre
oslobodenia tamilského Ílamu (LTTE) pri meste Battikaloa predsedu
správy mesta a veliteľa tamojšej posádky, pričom pri výbuchu
automobilu zahynulo sedem spolucestujúcich a päť civilných osôb
- prijala juhoslovanská Zväzová výkonná rada opatrenia na zníženie
úrovne inflácie, ktoré mali viesť k stabilnému ekonomickému rozvoju
SFRJ
- zomrel český telovýchovný pracovník a pedagóg LADISLAV SERBUS.
Narodil sa v roku 1908
- potopili americké bojové lietadlá v severnej časti Perzského zálivu
tri iránske rýchle člny
- schválil ÚV Poľskej zjednotenej robotníckej strany uznesenie
o radikálnejšom uskutočňovaní druhej etapy hospodárskej reformy
v súlade so spoločenskými požiadavkami a potrebami rozvoja
- zverejnili vyhlásenie kampučijskej vlády o pripravenosti rokovať
s princom Norodomom Sihanukom a vedúcimi činiteľmi znepriatelených
skupín o urovnaní kampučijského problému mierovými prostriedkami
a národnom uzmierení, pričom 18.10. zaslala vláda posolstvo o tejto
politike OSN

1992
- zomrel nemecký politik a štátnik WILLY BRANDT, laureát Nobelovej
ceny za mier (1971), ktorý sa stal hlavným predstaviteľom tzv. novej
východnej politiky založenej na medzinárodnom uvoľnení a spolupráci
v Európe. Narodil sa roku 1913
- uskutočnilo sa v Jeruzaleme rokovanie ministrov zahraničných vecí
Izraela a Palestíny Šimona Peresa a A. Músu, pričom Izrael súhlasil
s účasťou Palestínčanov z diaspory na multilaterálnych
arabsko-izraelských rozhovoroch, pričom pôvodne trval iba na
delegátoch z okupovaných území
- pohrozilo Rusko bývalým sovietskym republikám obmedzením a prípadne
úplným zastavením prísunu energetických surovín v prípade neuhradenia
dlhov (najmä za dodávky ropy)
- vyháňali podľa oznámenia vojenské oddiely irackých Kurdov zo
základní v severnom Iraku tureckých Kurdov zo Strany kurdských
pracujúcich a turecké letectvo základne bombardovalo, pričom zahynulo
45 osôb

1997
- začal sa vo francúzskom Bordeaux proces s bývalým francúzskym
ministrom financií a nacistickým prisluhovačom Mauriceom Paponom
obvineným zo spáchania zločinov proti ľudskosti
- odvolal ruský prezident Boris Jeľcin tajomníka ruskej Rady
bezpečnosti Ivana Rybkina z postu prezidentovho splnomocnenca pre
Čečensko a nahradil ho bývalým zástupcom splnomocnenca pre Čečensko
Valentinom Vlasovom
- vystúpil nový hongkonský premiér Tung Ťien-chu so svojim prvým
politickým prejavom 100 dní po tom, ako Veľká Británia odovzdala
Hongkong Číne
- zvolili Kim Čong-ila za generálneho tajomníka Kórejskej strany
práce, jedinej politickej formácie Kórejskej ľudovodemokratickej
republiky

Najčítanejšie na SME Domov


Inzercia - Tlačové správy


 1. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 2. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 3. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 4. Volkswagen Arteon je výkladná skriňa technológií
 5. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 6. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 7. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis
 9. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi
 10. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní
 1. Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave
 2. Prijatie delegácie rektorov ekonomických univerzít z Indonézie
 3. Čím všetkým som si prešla, aby som sa naučila po anglicky
 4. Zabudnite na nové a neekologické PC. Je tu Refurbished!
 5. Základné štandardy práce pre realitné kancelárie
 6. Takmer polovicu porúch šikmých striech spôsobujú zlé doplnky
 7. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody
 8. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom
 9. Ukončil si 1.stupeň vysokoškolského štúdia a chceš pokračovať?
 10. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa
 1. Poznáte pôvod slovenských slov? Otestujte sa 11 215
 2. Plavba po Karibiku na luxusnej lodi 8 344
 3. Desať obľúbených miest v Chorvátsku 6 886
 4. Lepšie bývať na vidieku, alebo v meste? Hľadali sme výhody 6 880
 5. Domácnosť, ktorá šetrí sama? Aj u nás je to už realitou 6 710
 6. Viete, čo kupujete? Ako rozoznať kvalitný chlieb od nekvalitného 5 989
 7. Študenti majú na získanie 30 € ešte 20 dní 5 554
 8. Hyundai H350 je dokonale spoľahlivým partnerom pre biznis 4 981
 9. Yeme chce byť výnimočný obchod aj vďaka výnimočným zamestnancom 3 066
 10. Sendvičová drevostavba v kostýme drevenice 2 769

Hlavné správy zo Sme.sk

SVET

Minúta po minúte: Atentátnik zabil na koncerte v Manchestri 22 ľudí

K útoku sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát.

SVET

Zomierali najmä mladí a deti. Manchester sa zomkol

Na koncerte Ariany Grandovej bolo až 21-tisíc ľudí.

PRIMÁR

Urológ: Užitie tabletky nerobí erekciu

O sexuálnom živote muža po päťdesiatke hovorí JOZEF DÚBRAVICKÝ.

SVET

Ako Briti úspešne bojovali proti terorizmu

Prečo boli tak často o krok pred teroristami?

Neprehliadnite tiež

Šéfka Úradu pre verejné obstarávanie verí, že dosiahli posun, dá sa však ešte vylepšiť

Ďalší z kandidátov na predsedu je však k súčasnej praxi úradu výrazne kritický.

K dohode SaS, Obyčajných a KDH o župných voľbách nechýba veľa, hovorí Hlina

Ľubomír Galko uviedol, že strany sa už takmer dohodli na predsedoch krajov.

Drucker roztáča miliónový balík na obnovu nemocníc

Minister zdravotníctva by mal informovať o eurofondovej výzve na obnovu a rekonštrukciu nemocníc.